Gebruikershandleiding van MotionCam

Bijgewerkt op

MotionCam is een draadloze bewegingsdetector met visuele alarmverificatie voor gebruik binnenshuis. De detector werkt tot 4 jaar op de meegeleverde batterijen, detecteert bewegingen tot op 12 meter, negeert dieren, maar herkent een menselijke beweging onmiddellijk. MotionCam werkt binnen de beveiligingssystemen van Ajax en maakt verbinding met een hub via de twee beveiligde radioprotocollen. De detector gebruikt Jeweller om alarmmeldingen en gebeurtenissen te versturen en Wings om foto’s te verzenden. Het draadloos bereik kan oplopen tot 1700 m van de gezichtslijn.

De detector werkt alleen met Hub 2 of Hub 2 Plus. Verbinding met Hub, Hub Plus, de ReX-radiosignaalversterker en de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge wordt niet ondersteund!

De detector kan geconfigureerd worden via de Ajax-apps voor iOS, Android, macOS en Windows. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van alle alarmen en gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien ingeschakeld).

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden gebruikt voor autonome bewaking of kan worden aangesloten op een meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

ajax motioncam
 1. Led-indicatie.
 2. Lens voor bewegingsdetector.
 3. Infraroodverlichting voor opnamen in het donker.
 4. Camera.
 5. SmartBracket-montagepaneel (het geperforeerde deel is nodig voor de activering van de sabotagedetector in geval van een poging om de detector los te maken van het oppervlak).
 6. Sabotageknop.
 7. Aan/uit-knop.
 8. QR-code.

Werkingsprincipe

De infraroodsensor van MotionCam detecteert binnendringing in het beveiligde pand door bewegende voorwerpen te identificeren met een temperatuur die dicht bij die van het menselijk lichaam ligt. Dankzij de functie voor temperatuurcompensatie werkt de detector effectief in gebouwen met temperaturen van 0 tot +40°C. Indien goed geplaatst en afgesteld, negeert MotionCam huisdieren.

Wanneer beweging wordt gedetecteerd, zendt de ingeschakelde detector onmiddellijk een alarmsignaal naar de hub. De hub activeert de aangesloten sirenes en verwittigt de gebruiker en het beveiligingsbedrijf. MotionCam gebruikt het Jeweller-radioprotocol om alarmen en gebeurtenissen door te sturen naar de hub.

De ingebouwde MotionCam-camera kan 1 tot 5 opnamen maken met een resolutie van 320×240 pixels en maximaal 3 opnamen met een resolutie van 640×480. Een reeks foto’s wordt in de app weergegeven als een animatie, zodat de gebruiker het verloop van de gebeurtenis in de tijd kan evalueren. Foto’s zijn zowel beschikbaar in de Ajax-apps als op de software van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. MotionCam gebruikt het Wings-radioprotocol om foto’s naar de hub te sturen.

ajax motioncam

De detector is voorzien van infraroodverlichting voor opnamen in het donker. Deze gaat alleen aan bij activatie.

De aflevertijd van de foto’s hangt in de Ajax-apps af van de resolutie en de snelheid van uw internetverbinding. De tabel toont de aflevertijd van één foto bij een signaalsterkte van 2-3 divisies tussen de hub en MotionCam en de hub die via ethernet is verbonden.

Beeldresolutie Aflevertijd
160 × 120 tot 7 s
320 × 240 (standaardinstelling) tot 9 s
640 × 480 tot 20 s

Tegelijkertijd wordt binnen 0,15 seconden een alarm verzonden.

De detector koppelen met de hub

Voordat u begint met het koppelen van de detector:

 1. Zet de hub aan en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en / of gsm-netwerk).
 2. Installeer de Ajax-app op uw smartphone. Maak een account aan, voeg de hub toe in de app en creëer minstens één ruimte.
 3. Controleer de status van de hub in de app om er zeker van te zijn dat hij is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt.

Let op: alleen een gebruiker met beheerdersrechten kan apparaten toevoegen aan de hub.

Om de detector te verbinden:

 1. Tik op Apparaat toevoegen in de mobiele Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer handmatig de QR-code in (deze bevindt zich op de achterkant van de behuizing of de verpakking van de detector) en selecteer de installatieruimte.
 3. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint.
 4. Zet het apparaat aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat het verzoek tot verbinding met de hub slechts gedurende korte tijd bij het inschakelen van het apparaat wordt verzonden.

Het apparaat moet zich binnen het draadloze bereik van een hub bevinden (in hetzelfde gebouw) om detectie en koppeling mogelijk te maken.

MotionCam schakelt automatisch binnen 6 seconden na activering uit als er geen verbinding kan worden gemaakt met de hub. U hoeft het apparaat niet uit te zetten om het opnieuw te proberen.

Als het apparaat al aan een andere hub is gekoppeld, schakel dan MotionCam uit en volg daarna het standaardproces voor koppeling.

Na het koppelen verschijnt de detector in de hub-apparaatlijst van de app. De frequentie van de updates van de apparaatstatus hangt af van het pollinginterval dat in de instellingen van de hub is aangegeven (standaard 36 seconden).

Statussen

U kunt de statussen van MotionCam bekijken in het menu van de detector.

 1. Ajax-appApparaten MotionCam
Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Jeweller signaalsterkte De sterkte van het signaal voor het verzenden van alarmen en gebeurtenissen tussen de hub en de detector
Batterijlading Batterijlading van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van batterijlading in de Ajax-apps

Deksel De status van de sabotageknop van de detector die reageert op pogingen tot loskoppelen en verwijderen.
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u de ruimte betreedt

Wat is vertraging bij binnenkomst

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om de ruimte te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld

Wat is vertraging bij vertrek

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Wings signaalsterkte De sterkte van het signaal voor het verzenden van foto’s van de detector naar de hub
Camera Verbindingsstatus tussen de hub en de camera van de detector
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector
Altijd actief Als dit aanstaat bevindt de detector zich altijd in de ingeschakelde modus
Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee⁣ — het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft de meldingen over de activatie van de behuizing van het apparaat uitgeschakeld.
 • Geheel — het apparaat wordt door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de systeemwerking. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen — het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Apparaat-ID

Instellingen

U kunt de parameters van het apparaat aanpassen in het gedeelte Instellingen:

 1. Ajax-appApparaten MotionCam Instellingen
Instellingen Waarde
Eerste veld Naam van de detector (bewerkbaar)
Ruimte De virtuele ruimte waaraan het apparaat kan worden toegewezen
Gevoeligheid De MotionCam-detector heeft drie gevoeligheidsniveaus:

 • Hoog — voor ruimten met een minimum aan obstakels; in deze modus wordt de beweging zo snel mogelijk gedetecteerd.
 • Normaal — voor ruimten met mogelijke obstakels: openstaande ramen, airconditioners, verwarmingstoestellen, enz.
 • Laag — voor ruimten met veel obstakels; in deze modus negeert de detector dieren die minder dan 20 kg wegen en maximaal 50 cm groot zijn
Altijd actief In de modus Altijd actief registreert de detector altijd beweging. De detector zal, ongeacht of het systeem ingeschakeld is, een melding sturen bij elke beweging. Activeer deze modus als de detector is geïnstalleerd in een ruimte die 24/7 bewaking vereist.
Beeldresolutie MotionCam maakt foto’s met de volgende resoluties:

 • 160 × 120
 • 320 × 240
 • 640 × 480

Hoe hoger de resolutie, hoe gedetailleerder de foto, maar het duurt langer om de foto’s naar de hub te sturen

Foto’s op aanvraag

Wanneer de detector wordt geactiveerd, neemt hij 1 tot 5 foto’s.

Als de optie Geen foto is geselecteerd, activeert de detector de camera niet wanneer deze wordt geactiveerd.

Alarmen met fotoverificatie MotionCam kan foto’s nemen telkens als het alarm afgaat of alleen tijdens de eerste 1 tot 10 activeringen. De limiet wordt gereset zodra het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst selecteren. Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u de ruimte betreedt

Wat is vertraging bij binnenkomst

Vertraging bij vertrek, sec

De vertragingstijd bij vertrek selecteren. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om de ruimte te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld

Wat is vertraging bij vertrek

Vertraging bij deelinschakeling

Activering van de vertraging wanneer Deelinschakeling aan staat

Wat is de modus deelinschakeling

Inschakelen bij deelinschakeling

Indien actief, schakelt de detector over naar de ingeschakelde modus als deelinschakeling aan staat

Wat is de modus deelinschakeling

LED-indicatie van alarmen

Hiermee kunt u het knipperen van de led-indicatie tijdens een alarm uitschakelen. Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger

Waar vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Waarschuwing met sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd.
Jeweller signaalsterktetest

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller. De test controleert de signaalsterkte tussen de hub en de detector en helpt de optimale installatieplaats te bepalen

Wat houdt de signaalsterktetest van Wings in

Wings signaalsterkte test Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Wings De test controleert de signaalsterkte tussen de hub en de detector en helpt de optimale installatieplaats te bepalen
Detectiezonetest

Schakelt de detector over naar de modus voor de detectiezonetest. De test controleert hoe de detector op beweging reageert en bepaalt de optimale installatieplaats

Wat houdt de detectiezonetest in

Signaaldempingstest

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaaldemping

Wat is een Dempingstest

Tijdelijke deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de tijdelijke deactivatie van apparaten

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.

Meer informatie over de automatische uitschakeling van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de detector, koppelt hem los van de hub en verwijdert de instellingen

Fotoverificatie van alarmen in Ajax-apps

Als de optie Foto verzenden bij alarm is ingeschakeld in de MotionCam-instellingen, dan worden de detectoralarmen vergezeld van foto’s of animaties in de Ajax-apps.

Klik op de waarschuwingsmelding in de eventlog om foto’s te bekijken.

ajax motioncam

Klik op de betreffende knop om de foto op te slaan.

ajax motioncam

Een reeks foto’s wordt in de app weergegeven als een animatie, zodat de gebruiker het verloop van de gebeurtenis in de tijd kan evalueren.

Elk frame van een serie foto’s kan afzonderlijk worden opgeslagen. De hele serie kan direct worden opgeslagen of als MP4-video.

ajax motioncam

Indicatie

De led-indicatie van MotionCam kan rood of groen worden, afhankelijk van de status van het apparaat.

ajax motioncam

Indicatie wanneer u op de aan/uit-knop drukt

Gebeurtenis Indicatie
Inschakelen Licht groen op terwijl het apparaat wordt ingeschakeld
Uitschakelen Licht rood op en knippert dan drie keer

Actieve indicatie van de detector

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
De detector verbinden met de hub Licht een paar seconden groen op
Hardwarefout Knippert rood De detector moet gerepareerd worden, neem contact op met de ondersteuningsdienst
Activering van het alarm of de sabotagedetector Licht groen op voor ongeveer 1 seconde
De batterij moet worden vervangen Licht langzaam op/gaat groen uit wanneer een alarm wordt geactiveerd Bekijk de handleiding De batterij vervangen als u de batterij wilt vervangen

Testen van de functionaliteit

De Ajax-beveiligingssystemen kunnen tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te verifiëren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen 36 sec volgens de standaardinstellingen. De startvertraging van de test hangt af van de instellingen van de pollingperiode van de detector (zie het gedeelte over Jeweller in de hub-instellingen).

U vindt de tests in het instellingenmenu van de detector (Ajax-appApparaten MotionCam Instellingen ) :

Als er interferentie wordt gedetecteerd of als de signaalsterkte te laag is om beelden te verzenden, dan ontvangt de gebruiker de pushmelding “Veel interferentie op Wings-frequenties”.

Plaatsing van de detector

De plaats van de detector beïnvloedt rechtstreeks de doeltreffendheid van het beveiligingssysteem. De locatie van de MotionCam-detector wordt bepaald door de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht verhinderen: muren, tussenvloeren of grote voorwerpen die zich in de kamer bevinden.

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Bij de keuze van de installatieplaats moet rekening worden gehouden met de oriëntatie van de lens, de kijkhoeken van de detector en de camera, en de aanwezigheid van obstakels die het zicht belemmeren. We raden aan de lens van de detector loodrecht te richten op het beoogde pad van indringers in de kamer. Zorg dat meubels, kamerplanten, vazen, decoratieve elementen of glazen elementen het gezichtsveld van de detector niet belemmeren.

ajax motioncam

Horizontale en verticale kijkhoeken van de detector

De detector detecteert geen beweging achter glas. Installeer het daarom niet op plaatsen waar glazen voorwerpen het gezichtsveld kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld op plaatsen waar een open raam het gezichtsveld van de detector kan belemmeren.

Controleer altijd de signaalsterkte op de plaats van installatie. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen!

Als de detector een lage signaalsterkte heeft, neem dan alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van de communicatie te verbeteren! Verplaats het apparaat minstens 20 cm. Deze kleine verplaatsing kan de ontvangstkwaliteit al aanzienlijk verbeteren.

Installatie van de detector

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u een geschikte plaats hebt gekozen zoals aangegeven in deze handleiding.

De aanbevolen hoogte van de installatie is 2,4 m. Indien de detector niet op de aanbevolen hoogte wordt geïnstalleerd, zal dit het gebied van de bewegingsdetectiezone verkleinen en de werking van de functie om huisdieren te negeren verstoren.

ajax motioncam

Gebruik het SmartBracket-montagepaneel om de MotionCam-detector op een verticaal oppervlak of in een hoek te monteren. SmartBracket heeft speciale uitsparingen zodat u hem met de meegeleverde schroeven kunt bevestigen.

ajax motioncam

Om de detector te installeren:

 1. Bevestig het SmartBracket-paneel op ten minste twee bevestigingspunten aan het oppervlak met de meegeleverde schroeven. Bevestig de geperforeerde hoek van SmartBracket zodat dat de sabotagedetector reageert op een poging om het apparaat te demonteren:
  ajax motioncam

  De dubbelzijdige tape mag alleen worden gebruikt voor de tijdelijke installatie van de detector. De tape droogt na verloop van tijd uit. Hierdoor kan de detector vallen en het beveiligingssysteem in werking treden. Bovendien kan het apparaat stukgaan als het een klap krijgt.

 2. Bevestig de detector aan het bevestigingspaneel. Zodra de detector op SmartBracket is bevestigd, knippert de led één keer om aan te geven dat de sabotagedetector op de detector is geactiveerd.
ajax motioncam

Als de led van de detector niet gaat branden nadat het apparaat aan SmartBracket is bevestigd, controleer dan de sabotagestatus in de Ajax-app en controleer daarna of het apparaat goed op het bevestigingspaneel past.

Installeer de detector niet:

 • buiten;
 • gericht naar een raam om te voorkomen dat de lens van de detector wordt blootgesteld aan direct zonlicht;
 • tegenover voorwerpen met een snel veranderende temperatuur (bijv. elektrische kachels en gaskachels);
 • tegenover bewegende voorwerpen met een temperatuur die dicht bij die van het menselijk lichaam ligt (wiegende gordijnen boven de radiator);
 • op plaatsen met een snelle luchtcirculatie (naast ventilatoren, open ramen of deuren);
 • in de buurt van metalen voorwerpen en spiegels die radiosignalen dempen of verstoren;
 • in ruimten met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen;
 • minder dan 1 m van een hub verwijderd.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector. Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg de lens heel voorzichtig schoon. Krassen op het plastic kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De voorgeïnstalleerde batterij garandeert tot 4 jaar autonome werking. Als de batterij van de detector bijna leeg is, zal het beveiligingssysteem een melding sturen en de led zal zachtjes oplichten en uitgaan wanneer de detector een beweging detecteert of als de sabotagedetector wordt geactiveerd.

Technische specificaties

Gevoelig element PIR-sensor
Bereik van de bewegingsdetectie Tot 12 m
Kijkhoek van de bewegingsdetector (H/V) 88,5°/80°
Tijd tot bewegingsdetectie Van 0,3 tot 2 m/s
Beeldresolutie Tot 640 × 480 pixels
Aantal foto’s dat genomen wordt bij een alarm Tot 5 foto’s/enkel alarm
Infraroodverlichting voor opnamen in het donker Ja
Immuniteit tegen huisdieren

Gewicht tot 20 kg, hoogte tot 50 cm

Waarom bewegingsdetectoren reageren op dieren en hoe dit te voorkomen >

Sabotagebeveiliging Ja
Frequentieband 868,0 – 868,6 MHz or 868,7 – 869,2 MHz, afhankelijk van de regio waar het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt alleen met Hub 2 en Hub 2 Plus
Compatibiliteit met meldkamer

Bewegingsalarmen worden verzonden naar meldkamers die SIA- (DC-09), ADEMCO 685 en SurGuard- (Contact ID) protocollen ondersteunen.

Meldkamer-software ter ondersteuning van visuele alarmverificatie

Lijst van ondersteunde protocollen

Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van radiosignaal (zichtlijn)

Tot 1700 m

Meer informatie

Voeding 2 CR123A-batterijen, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 4 jaar
Installatie Binnen
Temperatuurbereik

Van 0°C tot +40°C (productiedatum tot 1 juni 2020)

Van -10°C tot +40°C (productiedatum na 1 juni 2020)

Hoe vind ik de productiedatum van een detector of apparaat?

Vochtigheidsgraad Tot 75%
Totale afmetingen 135 × 70 × 60 mm
Gewicht 167 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. MotionCam
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. 2 CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd)
 4. Installatiekit
 5. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de AJAX SYSTEMS MANUFACTURING Limited Liability Company is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de meegeleverde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: