Gebruikershandleiding van MotionCam Jeweller

Bijgewerkt op

MotionCam Jeweller is een draadloze bewegingsdetector die fotoverificatie ondersteunt. Ontworpen voor installatie binnen. Het detecteert beweging op een afstand tot 12 meter. Negeert huisdieren na juiste installatie en configuratie.

Een hub is nodig voor de werking van de detector.

Lijst met compatibele hubs en signaalversterkers

MotionCam werkt als onderdeel van het Ajax systeem dankzij de communicatie met de hub via twee beveiligde radioprotocollen: de detector gebruikt Jeweller om alarmen en gebeurtenissen te verzenden en Wings om foto’s te verzenden. Het communicatiebereik van de hub bedraagt zonder obstakels 1.700 meter.

Een versie van de detector met ondersteuning voor de functies Photo on Demand, Foto door Scenario, en Foto volgens Schema is ook beschikbaar.

Een versie van de detector die Foto’s op aanvraag en Foto’s bij scenario ondersteunt, is ook beschikbaar.

Functionele elementen

 1. Ledindicator.
 2. Lens van bewegingsdetector.
 3. Infraroodachtergrondverlichting. Het wordt gebruikt voor nachtfoto’s en bij weinig licht.
 4. Camera.
 5. Montagepaneel voor SmartBracket. Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen. 
 6. Geperforeerd deel van het montagepaneel. Activeert een antisabotagesysteem bij pogingen om de detectoren van het oppervlak los te maken. Breek het niet af.
 7. Sabotageknop. Wordt geactiveerd wanneer iemand probeert om de detector van het oppervlak of montagepaneel te demonteren.
 8. Aan/uit-knop.
 9. QR-code/identificatie van de detector. Dit wordt gebruikt om verbinding te maken met het Ajax systeem.

Compatibele hubs en signaalversterkers

Er is een hub is nodig voor de werking van MotionCam. Een lijst met compatibele hubs en signaalversterkers is beschikbaar in de tabel: 

Verbinding met andere hubs, radiosignaalversterkers, ocBridge Plus en uartBridge is niet mogelijk.

Werkingsprincipe

MotionCam Jeweller is een draadloze bewegingsdetector die fotoverificatie ondersteunt. Het detecteert beweging met een ingebouwde infraroodsensor door bewegende objecten op te pikken met een temperatuur die in de buurt ligt van het menselijk lichaam. Nadat er beweging is gedetecteerd, maakt de ingebouwde camera een serie foto’s, waardoor u direct kunt beoordelen wat er gebeurt op de locatie. Hierdoor hebben gebruikers geen last van stress en moeten beveiligingsbedrijven niet onnodig uitrukken.

Zodra een ingeschakelde detector beweging identificeert, stuurt het meteen een alarm naar de hub. Hierdoor worden de sirenen die verbonden zijn met het systeem geactiveerd, worden de scenario’s geactiveerd en worden de gebruikers en het beveiligingsbedrijf op de hoogte gebracht. Alle waarschuwingen en gebeurtenissen van MotionCam worden opgenomen in het eventlog van de Ajax-app.

Gebruikers weten exact waar de beweging is gedetecteerd. De waarschuwingen bevatten de naam van de hub (naam van het beveiligd object), de naam van het apparaat en de virtuele ruimte waaraan de detector is toegewezen.

De detector schakelt niet meteen naar de ingeschakelde modus. De schakeltijd hangt af van twee factoren: de vertraging bij vertrek (detectorinstellingen, Vertraging bij vertrek/binnenkomst) en de detectieonderzoeksperiode voor de hub (hubinstellingen, Jeweller of Jeweller/Fibra). 

In het eerste geval wordt de vertraging ingesteld door een beheerder of een PRO-gebruiker met configuratierechten in het systeem. In het tweede geval treedt de vertraging op omdat de hub één pinginterval nodig heeft om de detector op de hoogte te stellen van de wijziging van de beveiligingsmodus.

Fotoverificatie

De alarmen van de detector in de Ajax-apps worden vergezeld door foto’s of een geanimeerde serie, afhankelijk van de geselecteerde weergavemodus. De detector maakt alleen een foto wanneer die is ingeschakeld.

Een versie van de detector met ondersteuning voor de functies Photo on Demand, Foto door Scenario, en Foto volgens Schema is ook beschikbaar. Naast foto’s door alarm kan deze detector ook foto’s maken op verzoek van de gebruiker en ook foto’s door alarm van andere Ajax-detectoren en -apparaten.

De ingebouwde camera van de detector kan 1 tot 5 foto’s nemen met een resolutie van 160 x 120 en 320 x 240 pixels, en tot 3 foto’s met een resolutie van 640 x 480 pixels.

Klik op de alarmmelding van MotionCam in het eventlog om de foto’s te bekijken. Foto’s zijn beschikbaar voor alle gebruikers met toegang tot de eventlog.

Een serie foto’s wordt in de app als animatie afgespeeld. Dat helpt bij het stapsgewijs evalueren van het incident. U kunt ook alle foto’s afzonderlijk bekijken door te klikken op het pictogram onderaan het scherm.

De detector heeft infraroodachtergrondverlichting om in het donker foto’s te kunnen maken. De verlichting wordt geactiveerd wanneer er onvoldoende licht is. Onder dergelijke omstandigheden neemt MotionCam zwart-witfoto’s.

De fotoverificatie kan worden opgeslagen als video of afbeeldingen door op het downloadpictogram te klikken.

Protocollen voor gegevensoverdracht van Jeweller en Wings

MotionCam gebruikt de Jeweller-technologie om alarmen en gebeurtenissen te verzenden en de Wings-technologie om foto’s te verzenden. Dit zijn draadloze tweerichtingsprotocollen voor gegevensoverdracht die voor een snelle en betrouwbare communicatie tussen een hub of signaalversterker en de verbonden apparaten van het beveiligingssysteem zorgen.

De protocollen ondersteunen blokversleuteling met een dynamische sleutel en apparaatherkenning bij elke sessie om sabotage en spoofen te voorkomen.

De Ajax-apps hebben een systeem van detectieonderzoeksperiodes met een frequentie van 12 tot 300 seconden om de verbinding met systeemapparaten te controleren en hun statussen weer te geven. De detectieonderzoeksperiode wordt ingesteld door de gebruiker of PRO met beheerdersrechten.

Aflevertijd van de foto

De aflevertijd van de foto’s aan de Ajax-apps is afhankelijk van de geselecteerde resolutie, verbindingsmethode van de detector (rechtstreeks naar de hub of via de signaalversterker), Wings-signaalsterkte en de snelheid van de internetverbinding. De alarmberichten worden direct afgeleverd.

Fotoresolutie Aflevertijd
Indien direct verbonden met de hub* Indien verbonden met de hub via ReX 2 (ReX 2 verzendt foto’s via Wings)** Indien verbonden met de hub via ReX 2 (ReX 2 verzendt foto’s via ethernet)***
160 × 120 pixels tot 6 seconden tot 8 seconden tot 6 seconden

320 × 240 pixels

(standaard)

tot 9 seconden tot 18 seconden tot 10 seconden
640 × 480 pixels tot 17 seconden tot 31 seconden tot 17 seconden

* De aflevertijd voor één foto wanneer de signaalsterkte tussen de hub en MotionCam 2-3 streepjes is en de hub verbonden is via ethernet, wifi of 4G.

** De waarden zijn berekend met een signaalsterkte van 3 streepjes tussen ReX 2 en de detector of tussen de hub en ReX 2. De hub werkt via ethernet, wifi of 4G.

*** De waarden zijn berekend met een signaalsterkte van 3 streepjes tussen ReX 2 en de detector. De hub is verbonden via ethernet, wifi of 4G.

Temperatuurcompensatie

Temperatuurcompensatie is een softwareprogramma waardoor u het contrast van het thermisch diagram in stand houdt, zelfs als de omgevingstemperatuur dicht bij de lichaamstemperatuur zit.

Met elke meting van de omgevingstemperatuur, maakt de detector een correctie op basis van de coëfficiënten opgeslagen in het geheugen. De gevoeligheid van de IR-sensor vergroot of vermindert. Hierdoor kan de detector effectief beweging over het gehele temperatuurbereik identificeren.

Registreert geen huisdieren

Als MotionCam correct geïnstalleerd en ingesteld is, reageert het niet op dieren tot 50 centimeter groot en tot 20 kilo zwaar.

ajax motioncam

Hiervoor wordt de detector geïnstalleerd op een hoogte van 2,4 meter op een plek waar niets het zicht belemmerd. Bijvoorbeeld in een hoek van een ruimte waar het zicht niet belemmerd wordt door kasten of andere meubels. De juiste instelling vereist de goede keuze van de gevoeligheid van de detector:

 • Hoog: de detector reageert niet op katten (tot 25 cm hoog).
 • Medium: de detector reageert niet op kleine honden (tot 35 cm hoog).
 • Laag: de detector reageert niet op huisdieren (tot 50 cm hoog).

Als MotionCam geïnstalleerd is op de aanbevolen hoogte, dan kunnen de dieren bewegen in de hoge gevoeligheidszone. De detector kan het alarm laten afgaan als de hond op zijn achterpoten gaat staan of op een stoel springt. Het alarm gaat ook af als het dier zo hoog kan springen als het niveau van de detector of er bij in de buurt kan komen.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax systeem kan alarmen verzenden naar de PRO Desktop-bewakingsapp en ook naar de meldkamer via de protocollen SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen. Hier vindt u een volledige lijst van de ondersteunde protocollen.

MotionCam Jeweller stuurt de volgende gebeurtenissen door naar de meldkamer:

 1. Bewegingsalarm.
 2. Visuele alarmverificaties van MotionCam.
 3. Foto bij scenario.
 4. Sabotage-alarm/herstel.
 5. Verlies/herstel van verbinding met de hub.
 6. Permanente deactivering/activering van de detector.
 7. Mislukte poging om het beveiligingssysteem in te schakelen (met de integriteitscontrole van het systeem ingeschakeld).

Wanneer een alarmmelding wordt ontvangen, weet de operator van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf precies wat er is gebeurd en waar het snelle-reactieteam naartoe moet worden gestuurd. Omdat de Ajax-apparaten altijd bereikbaar zijn, kunnen er niet alleen gebeurtenissen naar de PRO Desktop of de meldkamer worden gestuurd, maar ook het type van het apparaat, de naam die eraan is toegewezen en de ruimte. Opmerking: de lijst met verzonden parameters kan verschillen, afhankelijk van het meldkamertype en het geselecteerde protocol voor communicatie met de meldkamer.

Het ID en apparaatnummer kunnen worden gevonden in de Statussen in de Ajax-app.

Foto’s worden verzonden naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf als de software van de meldkamer fotoverificatie ondersteunt. Een lijst met dergelijke meldkamers is hier beschikbaar. PRO Desktop kan ook fotoverificatie ontvangen zonder extra installatie.

Aan het systeem toevoegen

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app of Ajax PRO.
 2. Maak een account aan als u er nog geen hebt. Voeg in de app een compatibele hub toe, stel de benodigde instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte.
 3. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk. U kunt dit doen in de Ajax-app of door te kijken naar de led op de behuizing van de hub. Het logo moet wit of groen oplichten.
 4. Zorg dat de hub niet is ingeschakeld en geen updates start door de status in de Ajax-app te controleren.

Zo voegt u MotionCam toe

Alleen een gebruiker of een PRO met beheerdersrechten kan MotionCam verbinden met de hub.

 1. Open de Ajax-app. Als u toegang heeft tot meer dan één hub of als u de PRO-app gebruikt, selecteert u de hub waaraan u MotionCam wilt toevoegen.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten en klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de detector een naam, scan of toets de QR-code in (deze vindt u op de behuizing van de detector en de verpakking), selecteer een ruimte en een groep (als de groepsmodus is ingeschakeld).
 4. Klik op Toevoegen, het aftellen begint.
 5. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt te houden.

Om er zeker van te zijn dat MotionCam is verbonden met de hub, moet de detector in hetzelfde beveiligde object als het systeem zijn (binnen het bereik van het radionetwerk van de hub). Als u via de ReX 2-radiosignaalversterker wilt werken, moet u eerst de detector koppelen met de hub en het daarna met ReX 2 verbinden via de instellingen van de signaalversterker.

Zo sluit u een apparaat aan op ReX 2

De detector die verbonden is met de hub verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de Ajax-app. De statussen van het apparaat in de lijst verversen hangt af van de instellingen van Jeweller (of Jeweller/Fibra). De standaardwaarde is 36 seconden.

Als de verbinding mislukt, zet dan de detector uit en probeer het na 5 seconden opnieuw. Als het maximum aantal apparaten wat toegevoegd kan worden aan de hub is bereikt (het aantal is afhankelijk van het model van de hub), ontvangt u een foutmelding wanneer u een nieuwe wilt toevoegen.

De hub is niet compatibel met apparaten die op verschillende frequenties werken. Het radiofrequentiebereik van het apparaat kan per regio verschillen. We raden aan om Ajax-apparaten in dezelfde regio te kopen en gebruiken. Neem contact op met de Technische ondersteuning voor informatie over het bereik van de frequentie.

MotionCam werkt alleen met één hub. Als de detector is verbonden met een nieuwe hub, stopt de detector met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. De detector wordt niet verwijderd uit de apparatenlijst van de oude hub, als die wordt toegevoegd aan een nieuwe hub. Dit moet gedaan worden via de Ajax-app.

Storingen

Wanneer een detector een storing identificeert (bijvoorbeeld als er geen verbinding is via het Jeweller-protocol), geeft de Ajax-app een storingsteller weer in het apparatenveld. Alle storingen worden weergegeven in de statussen van de detector. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Er wordt een storing weergegeven als:

 • De temperatuur van de detector buiten de aanvaardbare limieten valt: onder –10 °C en hoger dan +40 °C.
 • De behuizing van de detector open is (sabotageknop is geactiveerd).
 • Er geen verbinding is met de hub of signaalversterker via het Jeweller-protocol.
 • Er geen verbinding is met de hub of signaalversterker via het Wings-protocol.
 • De batterij van de detector bijna leeg is.

Pictogrammen

De pictogrammen geven de statussen van MotionCam weer. U kunt ze in de Ajax-app bekijken via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis

Jeweller-signaalsterkte: geeft de signaalsterkte tussen de hub/signaalversterker en de detector weer. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

Laadniveau van de batterij van de detector.

Meer informatie

Storing gedetecteerd. Een lijst en omschrijving zijn beschikbaar in de statussen van de detector.

Meer informatie

Het apparaat werkt via een radiosignaalversterker.

Het apparaat werkt in de modus Altijd actief.

Meer informatie

Vertraging bij binnenkomst ingeschakeld.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek ingeschakeld.

Meer informatie

MotionCam werkt wanneer de modus Deelinschakeling is ingeschakeld.

Meer informatie

MotionCam heeft beweging gedetecteerd. Het pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de detector is ingeschakeld.

MotionCam gedeactiveerd.

Meer informatie

MotionCam is gedeactiveerd omdat het aantal alarmen is overschreden.

Meer informatie

MotionCam heeft de gebeurtenissen die leiden tot sabotage gedeactiveerd.

Meer informatie

De signaaldempingstestmodus voor MotionCam is geactiveerd.

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van MotionCam zijn te vinden in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MotionCam in de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op om de lijst met storingen van MotionCam te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Temperatuur

Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk. 

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C identificeert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en de detector via het Jeweller-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen van MotionCam.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus via het Jeweller-kanaal tussen de hub of de signaalversterker en de detector:

 • Online: de detector is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: de detector is niet verbonden met de hub of de signaalversterker.
Wings signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en de detector via het Wings-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Wings is een protocol voor het verzenden van de fotoverificaties van MotionCam.

Verbinding via Wings Verbindingsstatus via het Wings-kanaal tussen de hub of de signaalversterker en de detector:

 • Online: de detector is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: de detector is niet verbonden met de hub of de signaalversterker.
Batterijlading De batterijlading van het apparaat:

 • OK
 • Batterij bijna leeg

Als de batterijen leeg zijn, ontvangen de Ajax-apps en het beveiligingsbedrijf toepasselijke meldingen.

Na de melding van een laag batterijniveau, kan de detector nog tot 2 maanden werken.

Zo wordt de batterijlading weergegeven

Rekentool voor de levensduur van de batterij

Deksel De status van de antisabotageknop op de detector die reageert op het openen of losmaken van de behuizing van het apparaat:

 • Open: de detector is verwijderd uit de SmartBracket of de integriteit ervan is aangetast.
 • Gesloten: de detector is geïnstalleerd op het SmartBracket-montagepaneel. De integriteit van de apparaatbehuizing en het montagepaneel is niet aangetast. Normale status.

Meer informatie

Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector:

 • Laag: de detector reageert niet op huisdieren tot 50 cm hoog.
 • Normaal (standaard): de detector reageert niet op kleine honden (tot 35 cm hoog).
 • Hoog: de detector reageert niet op katten (tot 25 cm hoog).
Altijd actief

Als deze optie is ingeschakeld, is de detector voortdurend ingeschakeld, detecteert hij beweging en slaat hij alarm.

Meer informatie

Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het apparaat weer:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen het deksel: de beheerder van de hub heeft de meldingen over sabotagepogingen uitgeschakeld.
 • Volledig: de detector is volledig gedeactiveerd. Het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (het aantal wordt gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische deactivatie van apparaten).

Meer informatie

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Toont hoe het apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd deelinschakeling bij binnenkomst: van 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd deelinschakeling bij vertrek: van 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van de detector.
Apparaat-ID Detector-ID. Ook beschikbaar via de QR-code op de behuizing van de detector en de verpakking.
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

Zo past u de instellingen van de MotionCam detector aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer MotionCam in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 4. Stel de vereiste instellingen in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instellingen Betekenis
Naam

Naam van de detector. Wordt weergegeven de lijst met hubapparaten, sms’jes en meldingen in het eventlog.

Als u de naam wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan MotionCam is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Gevoeligheid

Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector.

De keuze hangt af van het type object, de aanwezigheid van waarschijnlijke bronnen die valse alarmen veroorzaken en de specificaties van het beveiligde gebied:

 • Laag: de detector reageert niet op huisdieren tot 50 cm hoog.
 • Normaal (standaard): de detector reageert niet op kleine honden (tot 35 cm hoog).
 • Hoog: de detector reageert niet op katten (tot 25 cm hoog).

Waarom bewegingsdetectoren reageren op dieren en hoe dit te voorkomen

Beeldresolutie De resolutie van de foto selecteren (in pixels):

 • 160 × 120
 • 320 × 240 (standaard)
 • 640 × 480

Hoe hoger de resolutie, hoe gedetailleerder het beeld is, maar het duurt langer om de foto’s te verzenden.

Foto’s door alarm Selecteer het aantal foto’s bij een alarm:

 • Geen foto
 • 1 foto
 • Serie van 2
 • Serie van 3
 • Serie van 4 (alleen beschikbaar bij een resolutie van 320 × 240 of 160 × 120)
 • Serie van 5 (alleen beschikbaar bij een resolutie van 320 × 240 of 160 × 120)
Alarmen met fotoverificatie

Het aantal alarmen selecteren die worden verstuurd met foto’s.

U kunt 1 tot 10 alarmen specificeren of het verzenden van een foto instellen elke keer als het apparaat wordt geactiveerd.

Een alarmteller met fotoverificatie wordt gereset als het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld.

De instelling is alleen beschikbaar wanneer de optie Altijd actief is uitgeschakeld. Als de detector in de modus Altijd actief staat, wordt er telkens een foto verstuurd wanneer die wordt geactiveerd.

Altijd actief

Indien actief, staat de detector altijd in de ingeschakelde modus en detecteert beweging.

Meer informatie

Waarschuwing met een sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien ingeschakeld, worden de aan het systeem toegevoegde sirenes geactiveerd wanneer MotionCam beweging detecteert.
Alarm Reactie
Bedieningsmodus Bepaal hoe dit apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Inschakelen bij deelinschakeling

Als deze optie ingeschakeld is, wordt de ingeschakelde modus van de detector geactiveerd als het systeem ingesteld is op deelinschakeling.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd deelinschakeling bij binnenkomst: van 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd deelinschakeling bij vertrek: van 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte test

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en de detector controleren via het Jeweller-protocol voor draadloze gegevensoverdracht, om de optimale installatieplaats te bepalen.

Meer informatie

Wings signaalsterkte test

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Wings.

Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub of de signaalversterker en de detector controleren via het Wings-protocol voor draadloze gegevensoverdracht, om de optimale installatieplaats te bepalen.

Meer informatie

Detectiezonetest

Schakelt de detector over naar de modus voor de detectiezonetest.

Met deze test kunnen gebruikers controleren hoe de detector reageert op beweging en zo de optimale plaats voor installatie bepalen.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Schakelt de detector over naar de modus voor de dempingtest van het signaal.

Tijdens de test wordt het vermogen van de zender verminderd of verhoogd om een verandering in de omgeving te simuleren om zo de stabiliteit van de communicatie tussen de detector en de hub of signaalversterker te testen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van MotionCam in de Ajax-app.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee
 • Volledig: het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren en ook niet deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert de meldingen van de sabotageknop van de detector.

Meer over tijdelijke deactivering

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.

Meer over automatische deactivering

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de detector, koppelt hem los van de hub en verwijdert de instellingen.

Ledindicatie

De ledindicatie van MotionCam kan rood of groen worden, afhankelijk van de status van het apparaat.

Indicatie wanneer u op de aan/uit-knop drukt

Ledindicatie Gebeurtenis
Licht groen op. De detector schakelt in.
Licht rood op en knippert dan drie keer. De detector schakelt uit.

Ingeschakelde indicatie van de detector

Ledindicatie Gebeurtenis Opmerking
Licht 1 seconde groen op. Alarm bij beweging/sabotage. De detector registreert elke 5 seconden beweging.
Licht een paar seconden groen op. De detector maakt verbinding met de hub.
Licht rood op en knippert na de eerste activatie. Hardwarefout. De detector moet gerepareerd worden. Neem contact op met onze Technische ondersteuning.
In geval van een alarm licht het langzaam groen op en gaat het uit. Batterijen van de detector moeten vervangen worden. De procedure voor vervanging van de batterij wordt beschreven in dit artikel.
Knippert vaak groen. De batterijen zijn volledig leeg. De detector stopt met het detecteren van beweging en het verzenden van alarmen naar de hub. De procedure voor vervanging van de batterij wordt beschreven in dit artikel.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax systeem heeft diverse testen om de juiste installatieplaats voor de apparaten te kiezen. De testen van MotionCam beginnen niet onmiddellijk, maar niet later dan na een enkele pingperiode van de hubdetector (36 seconden met de standaardinstellingen van de hub). U kunt het pinginterval van de apparaten wijzigen in het menu van Jeweller (of Jeweller/Fibra) bij de hubinstellingen.

Zo voert u een test uit in een Ajax-app:

 1. Selecteer de vereiste hub.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer MotionCam.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Kies een test:
  1. Signaalsterktetest van Jeweller
  2. Signaalsterktetest van Wings
  3. Detectiezonetest
  4. Signaaldempingstest
 6. Voer de test uit.

Plaatsing van de detector

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Bij de keuze waar u de detector wilt installeren, moet u rekening houden met welke parameters van invloed zijn op de werking:

 • Detectiegebied van de bewegingsdetector.
 • De kijkhoek van de camera van de detector en de aanwezigheid van obstakels die het zicht belemmeren.
 • Signaalsterkte van Jeweller en Wings.
 • Afstand tussen de detector en de hub.
 • Aanwezigheid van obstakels die de doorgang van het radiosignaal tussen apparaten verhinderen: muren, plafonds tussen verdiepingen, grote objecten in de ruimte.

Denk aan de aanbevelingen voor plaatsing van MotionCam bij het ontwikkelen van het project voor het beveiligingssysteem van uw object. Het beveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd zijn door specialisten. De lijst met erkende Ajax-partners vindt u hier.

Signaalsterkte

De signaalsterkte van Jeweller en Wings wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of corrupte gegevenspakketten die gedurende een bepaalde tijd tussen de hub of de signaalversterker en de detector worden uitgewisseld. De signaalsterkte wordt aangegeven door het pictogram in het tabblad Apparaten :

 • Drie streepjes: uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes: goede signaalsterkte.
 • Eén streepje: lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram: geen signaal.

Controleer de signaalsterkte van Jeweller en Wings op de plaats van de installatie. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje of minder), kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte van de detector laag of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan ReX 2. MotionCam werkt niet met andere radiosignaalversterkers.

Detectiezone

Bij het kiezen van de plaats voor de installatie, moet u rekening houden met het volgende: 

 • Richting van de lens van de detector.
 • Kijkhoeken van detector en camera
 • Obstakels die het zicht van de detector of de camera kunnen belemmeren.

We raden aan dat de lens van de detector loodrecht gericht wordt op het beoogde pad van indringers op het terrein. Zorg dat meubels, kamerplanten, vazen, decoratieve elementen of glazen elementen het gezichtsveld van de detector niet belemmeren.

ajax motioncam
Horizontale kijkhoek van de detector
ajax motioncam
De verticale kijkhoek van de detector

Voer bij het installeren van de detector de Detectiezonetest uit. Hiermee kunt u het functioneren van het apparaat controleren en nauwkeurig bepalen in welke sector de detector reageert op beweging. 

Maak indien mogelijk meerdere foto’s op de locatie van de installatie om er zeker van te zijn dat de camera het gewenste gebied beslaat en dat er geen obstakels zijn die het zicht belemmeren.

Installeer de detector niet

 1. Buiten. Dit kan leiden tot valse alarmen en detectorstoringen.
 2. In de richting waar direct zonlicht de detector binnenkomt. Dit kan leiden tot valse alarmen van de bewegingsdetector.
 3. Tegenover elk object met een snel veranderende temperatuur: bijvoorbeeld elektrische kachels en gaskachels. Dit kan leiden tot valse alarmen van de bewegingsdetector.
 4. Tegenover bewegende voorwerpen met een temperatuur die dicht bij die van het menselijk lichaam ligt: bijvoorbeeld, wiegende gordijnen boven de radiator. Dit kan leiden tot valse alarmen van de bewegingsdetector.
 5. Op plaatsen met een snelle luchtcirculatie: dicht bij ventilatoren, open ramen of deuren. Dit kan leiden tot valse alarmen van de bewegingsdetector.
 6. Op plaatsen waar objecten en gebouwen het zicht van de detector kunnen belemmeren: bijvoorbeeld, achter een bloem of zuil. Op deze manier wordt het zicht van de detector beperkt en wordt het moeilijker om beweging te detecteren.
 7. Op plaatsen waar glazen structuren het zicht van de detector kunnen belemmeren. Beweging achter glas wordt niet gedetecteerd.
 8. In gebouwen met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen. Dit kan leiden tot schade aan de detector.

Installatie en verbinding

ajax motioncam

Zorg, voordat u MotionCam installeert, voor de optimale locatie en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

Doe het volgende om de detector te installeren:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel van de detector.
 2. Bevestig het SmartBracket-montagepaneel aan een verticaal oppervlak of in een hoek van de ruimte met dubbelzijdig tape of andere tijdelijke bevestigingsmiddelen. De installatiehoogte is 2,4 meter.
  ajax motioncam

  Gebruik dubbelzijdige tape alleen voor een tijdelijke bevestiging, omdat het apparaat op elk moment kan loskomen van het oppervlak en kan beschadigen als het valt. Zolang het apparaat vastgeplakt is, zal de sabotagefunctie niet werken wanneer het apparaat wordt losgemaakt van het oppervlak.

 3. Voer de signaalsterktetesten van Jeweller en Wings uit. De aanbevolen signaalsterkte is twee of drie streepjes. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje) of ontbreekt, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat in dit geval minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de detector na verplaatsing nog steeds een lage of instabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een ReX 2-radiosignaalversterker.
 4. Voer de Detectiezonetest uit. Als u de bewegingsdetector wilt controleren, loopt u over het terrein terwijl u de led bekijkt en de detectiezone van de detector bepaalt. Het maximale bereik voor bewegingsdetectie door de detector is 12 meter. Als de detector in 5 van de 5 gevallen tijdens de test niet reageert, verplaats dan het apparaat.
 5. Maak wat testfoto’s om er zeker van te zijn dat de camera het gewenste gebied beslaat en dat er geen obstakels zijn die het zicht belemmeren.
 6. Bevestig het SmartBracket-montagepaneel met de gebundelde schroeven en gebruik alle bevestigingspunten. (Een ervan bevindt zich in het geperforeerde deel van het montagepaneel boven de sabotageknop.) Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het montageplaatje niet beschadigen of vervormen.

  Met het montagepaneel kunt u de MotionCam Jeweller-detector op een verticaal oppervlak of in een hoek van de ruimte monteren. Voor SmartBracket moeten er speciale gaten worden geboord zodat het paneel met de meegeleverde schroeven vastgezet kan worden.

 7. Bevestig de detector op het montagepaneel van SmartBracket.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector. Verwijder stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg voorzichtig de lens schoon: krassen op het kunststof kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De batterijen die in de detector geïnstalleerd zijn, gaan tot 3 jaar mee. Als de batterijen van de detector leeg zijn, verstuurt het beveiligingssysteem een waarschuwing, licht het ledlampje zachtjes op en gaat weer uit als de detector een beweging detecteert of het sabotagealarm is geactiveerd.

Technische specificaties

Opsporingselement PIR-sensor
Afstand van de bewegingsdetectie Tot 12 m
Kijkhoek van de bewegingsdetector (H/V) 88,5°/80°
Snelheid van de bewegingsdetectie 0,3 tot 2 m/s
Resolutie van de foto’s Tot 640 × 480 pixels
Aantal foto’s door alarm Tot 5 foto’s per alarm
Infraroodachtergrondverlichting voor opnamen in het donker Ja
Optie Registreert geen huisdieren

Gewicht tot 20 kg, hoogte tot 50 cm

Waarom reageren bewegingsdetectoren op dieren en hoe wordt dat vermeden

Sabotagebeveiliging Ja
Radiocommunicatieprotocollen met detectoren en apparaten van Ajax

Jeweller: voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen.

Meer informatie

Wings: voor het verzenden van foto’s.

Meer informatie

Frequentieband van het radiosignaal 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

Afhankelijk van de verkoopregio.

Compatibel met centrale eenheden
Compatibiliteit met radiosignaalversterkers ReX 2
Compatibiliteit met meldkamer

Alarmen door beweging worden naar meldkamers verzonden die SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigens protocollen ondersteunen.

Software van de meldkamer met ondersteuning voor fotoverificatie van alarmen

Lijst van ondersteunde protocollen

Maximale sterkte van het radiosignaal Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Radiosignaalbereik zonder obstakels

Tot 1.700 m

Meer informatie

Voeding 2 CR123A-batterijen, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 4 jaar
Installatie Binnen
Temperatuurbereik

0°C tot +40°C (productiedatum vóór 1 juni 2020)

-10°C tot +40°C (productiedatum na 1 juni 2020)

Waar staat de productiedatum van een detector of apparaat

Luchtvochtigheid Tot 75%
Afmetingen 135 × 70 × 60 mm
Gewicht 167 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. MotionCam Jeweller.
 2. SmartBracket-montagepaneel.
 3. 2 CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd).
 4. Installatiekit.
 5. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de gebundelde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. In de meeste gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: