For Users

MotionCam – Uživatelská příručka

Updated

MotionCam je bezdrátový detektor pohybu s foto verifikací poplachu. Z předinstalovaných baterií je schopen provozu až po dobu 3 let, detekuje pohyb až na vzdálenost 12 metrů, ignoruje pohyb zvířat, avšak na pohyb osoby reaguje okamžitě. MotionCam komunikuje s Hubem v rámci zabezpečovacího systému Ajax prostřednictvím dvou zabezpečených radiových protokolů. Pro přenos zpráv o poplachu a dalších událostech je využíván protokol Jeweller a pro přenos snímků protokol Wings. Dosah komunikace je až 1 700 metrů bez překážek.

Detektor je kompatibilní pouze s Hub 2 nebo Hub 2 Plus. Připojení k Hubu, Hubu Plus, rozšiřovači rádiového signálu ReX či integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno!

Detektor je konfigurován pomocí desktop aplikací Ajax pro operační systémy Windows, macOS a aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android a iOS. Uživatelé jsou o všech poplaších a událostech vyrozuměni pomocí push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru (je-li povoleno).

Zabezpečovací systém Ajax může být použit pro nezávislé monitorování místa a lze jej připojit k poplachovému přijímacímu centru (PPC) bezpečnostní společnosti.

Funkční prvky

ajax motioncam
 1. LED indikátor
 2. Optika detektoru pohybu
 3. Infračervený přísvit pro focení ve tmě
 4. Kamera
 5. Držák SmartBracket (pro sundání zatlačte směrem dolů; perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu odtrhnout detektor z povrchu)
 6. Sabotážní kontakt (Tamper)
 7. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
 8. QR kód

Princip fungování

Termální PIR senzor detektor MotionCam detekuje vniknutí do střeženého prostoru pomocí identifikace pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla. Funkce teplotní kompenzace zajišťuje, aby byl detektor efektivní uvnitř budovy s teplotou v rozmezí od 0°C do +40°C. Pokud je MotionCam umístěn a správně nastaven, ignoruje pohyb domácích zvířat.

Je-li zabezpečovací systém aktivní, po detekci pohybu detektor okamžitě odesílá poplachový signál do Hubu. Hub aktivuje připojené sirény a vyrozumí uživatele a poplachové přijímací centrum (je-li k němu připojen). MotionCam používá pro přenos poplachových zpráv a dalších událostí do Hubu radiový protokol Jeweller.

Vestavěná kamera detektoru MotionCam je schopna při detekci pohybu pořídit 1 až 5 snímků s rozlišením 320×240 pixelů a až 3 snímky s rozlišením 640×480 pixelů. Sekvence fotografií je zobrazena v aplikaci jako animace, takže uživatel je schopen vyhodnotit vývoj události v čase. MotionCam používá pro přenos snímků do Hubu radiový protokol Wings.

ajax motioncam

Detektor je vybaven infračerveným přísvitem pro focení ve tmě, které se aktivuje pouze v případě poplachu.

Čas doručení snímku do aplikace Ajax je závislá na jeho rozlišení. Tabulka níže obsahuje časy doručení snímku dle jejich rozlišení při síle signálu v rozmezí 2-3 pruhů na indikátoru.

Rozlišení snímků Čas doručení snímku
160 × 120 Až 7 s
320 × 240 Až 9 s
640 × 480 Až 20 s

Přenos poplachové zprávy je současně realizován do 0.15 s.

Připojení detektoru k hubu

Před zahájením připojení detektoru:

 1. Spusťte hub a zkontrolujte internetové připojení (prostřednictvím Ethernet rozhrní a/nebo GSM sítě).
 2. Nainstalujte aplikaci Ajax do Vašeho smartphonu. Vytvořte si účet, spárujte ho s Hubem a vytvořte alespoň jednu místnost.
 3. Pomocí aplikace Ajax se ujistěte, že je hub deaktivován a není právě aktualizován.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Pro připojení detektoru:

 1. Stiskněte tlačítko Přidat zařízení v aplikaci Ajax.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte QR kód (umístěný v zadní části nebo na obalu zařízení) nebo jej zadejte ručně, vyberte místnost a skupinu (pokud je aktivován skupinový mód).
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočtu.
 4. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí na zařízení po dobu 3 vteřin. Berte prosím na vědomí, že žádost o připojení k Hubu je odesílána po krátkou dobu po zapnutí zařízení.

Pro detekci a přidání zařízení se musí detektor nacházet v dosahu rádiové komunikace s Hubem (v rámci daného objektu).

Pokud selže přidání k Hubu, MotionCam se automaticky vypne do 6 vteřin po aktivaci. Pro opakování procesu nemusíte zařízení deaktivovat.

Pokud byl již MotionCam přidán k jinému Hubu, vypněte jej a postupujte podle standardního postupu přidání.

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení v aplikaci. Aktualizace stavů v seznamu závisí na intervalu dotazování specifikovaném v menu nastavení Hubu (výchozí hodnota je 36 vteřin).

Stavy

Stavy MotionCam je možné sledovat v menu zařízení.

 1. Aplikace Ajax Zařízení MotionCam
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru. Měřena na procesoru a zobrazena ve stupních Celsia
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem pro přenos poplachových zpráv
Stav baterie Stav nabití baterie detektoru zobrazen v krocích po 25%
Zadní kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper, který reaguje na otevření nebo poškození krytu detektoru
Zpoždění při vstupu [s]

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné deaktivovat systém po vstupu do místnosti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu [s]

Zpoždění při odchodu (zpoždění deaktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné opustit místnost po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Připojení Stav připojení mezi Hubem a detektorem
Síla signálu Wings Síla signálu mezi Hubem a detektorem pro přenos snímků
Kamera Stav připojení mezi Hubem a kamerou detektoru
Citlivost Úroveň citlivosti detektoru pohybu
Vždy aktivní Je-li povoleno, detektor je vždy aktivní
Dočasná deaktivace Indikuje stav zařízení: aktivní, zcela deaktivováno uživatelem nebo deaktivované notifikace zařízení o stavu sabotážního kontaktu (Tamper)
Firmware Verze firmware detektoru
ID ID zařízení

Nastavení

Parametry zařízení je možné upravit v menu nastavení:

 1. Aplikace Ajax Zařízení MotionCam Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení (je možné změnit)
Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Citlivost Citlivost detekce pohybu detektorem MotionCam ve 3 úrovních:

 • Vysoká — pro prostory s minimem potenciálních příčin falešných poplachů; v tomto režimu je pohyb detekován okamžitě
 • Střední — pro prostory s potenciálními příčinami falešných poplachů, jako jsou klimatizace, topidla, otevřená okna apod
 • Nízká — pro prostory s vysokým počtem potencionálních příčin falešných poplachů; v tomto režimu detektor ignoruje pohyb zvířat s hmotností do 20 kg a výškou do 50 cm
Vždy aktivní Je-li povoleno, detektor v tomto režimu vždy detekuje pohyb. Režim použijte v případě, je-li potřeba prostor střežit 24/7. Nezávisle na aktuálním stavu systému budete vyrozuměni o každém detekovaném pohybu.
Rozlišení snímku MotionCam pořizuje snímky v následujících rozlišeních:

 • 160 × 120
 • 320 × 240
 • 640 × 480

Čím vyšší rozlišení, tím je snímek detailnější, avšak jeho přenos do Hubu trvá delší dobu

Odeslat snímek v případě poplachu

Po detekci pohybu detektor odešle 1 až 5 snímků.

Je-li Zakázáno, detektor po detekci pohybu neaktivuje kameru.

Poplachy s foto verifikací MotionCam může pořídít snímek při každé detekci pohybu nebo pouze během prvních 1 až 10 detekcí. Jakmile je zabezpečovací systém deaktivován, limit se resetuje
Zpoždění při vstupu [s]

Nastavení zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné deaktivovat systém po vstupu do místnosti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu [s]

Nastavení zpoždění při odchodu (zpoždění deaktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné opustit místnost po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Zpoždění v Nočním režimu

Aktivace zpoždění v Nočním režimu

Co je Noční režim

Částečné aktivování

Je-li povoleno, detektor je aktivován po aktivaci Nočního režimu

Co je Noční režim

LED indikace poplachu

Umožňuje deaktivovat LED diody během poplachu. K dispozici pro zařízení s verzí firmware 5.55.0.0 nebo vyšší

Jak najít verzi firmwaru nebo ID detektoru nebo zařízení?

Signalizace sirénou pokud je detekován pohyb Pokud jsou aktivní, sirény přidané do systému signalizují poplach po detekci pohybu
Test síly signálu Jeweller

Přepnutí detektoru do režimu testování síly signálu protokolu Jeweller. Test prověří kvalitu signálu mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění

Co je zkouška síly signálu

Test síly signálu Wings Přepnutí detektoru do režimu testování síly signálu protokolu Wings. Test prověří kvalitu signálu mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění
Test zóny detekce

Přepnutí detektoru do režimu testování detekční zóny. Test prověří, jak detektor reaguje na pohyb a umožní tak určit jeho optimální umístění

Co je Test zóny detekce

Test útlumu

Přepnutí detektoru do režimu testování útlumu

Co je Test útlumu

Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez jeho vyjmutí ze systému.

K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Deaktivovat zcela — Zařízení nebude provádět systémové příkazy ani spouštět automatizační scénáře. Systém bude ignorovat poplachy a notifikace zařízení
 • Deaktivovat notifikace o stavu krytu — zprávy o aktivaci sabotážního kontaktu (Tamper) zařízení budou ignorovány

Více informací o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku detektoru
Zrušit spárování zařízení Zruší spárování detektoru s Hubem a vymaže jeho nastavení

Foto verifikace v aplikacích Ajax

Je-li povolena volba Odeslat snímek v případě poplachu v menu nastavení detektoru MotionCam, v aplikacích Ajax budou k poplachům přiřazeny snímky nebo animace.

Pro zobrazení přijatých snímků, klikněte na událost ve výpisu notifikací.

ajax motioncam

Pro uložení snímku stiskněte příslušné tlačítko.

ajax motioncamSekvence fotografií je v aplikaci zobrazena jako animace, takže uživatel je podle ní schopen vyhodnotit vývoj události v čase.

 

Snímky ze sekvence je možné jednotlivě ukládat. Sekvence snímků může být uložena jako MP4 video.

ajax motioncam

Indikace

V závislosti na stavu detektoru LED indikátor svítí červeně nebo zeleně.

ajax motioncam

Indikace po stisknutí tlačítka napájení

Událost Indikace
Zapnutí Během aktivace detektoru svítí zeleně
Vypnutí Svítí červeně a poté 3x blikne

Indikace aktivovaného detektoru

Událost Indikace Poznámka
Připojení detektoru k hubu Rozsvítí se zeleně po dobu několika vteřin
Hardwarová chyba Bliká červeně Detektor vyžaduje opravu, kontaktujte technickou podporu prosím
Poplach / aktivace sabotážního kontaktu Rozsvítí se zeleně na dobu 1 vteřiny
Nutná výměna baterie Při poplachu se zeleně rozsvěcuje / zhasíná Postup výměny baterie v detektoru je popsán v kapitole Výměna baterie section

Testování funkčnosti

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje provádět testování připojených zařízení pro ověření funkčnosti.

Ke spuštění testu nedochází okamžitě, ale během 36 vteřin (tovární nastavení). Prodleva spuštění testu je závislá na nastaveném intervalu dotazování (viz sekce Protokol Jeweller v menu nastavení Hubu).

Testy jsou dostupné v menu nastavení (Aplikace Ajax Zařízení MotionCam Nastavení ) :

Pokud je detekováno rušení nebo je síla signálu příliš nízká pro přenos snímků, uživatel obdrží push notifikaci “Vysoká úroveň rušení kmitočtů protokolu Wings”.

Umístění detektoru

Velikost zabezpečeného prostoru a s tím související efektivita zabezpečovacího systému závisí na umístění detektoru. Umístění detektoru MotionCam je závislé na vzdálenosti od Hubu a přítomnosti překážek mezi nimi, které omezují přenos rádiového signálu: stěny, příčky, stropy a velké objekty ve střeženém prostoru.

Při výběru místa instalace zohledněte orientaci optiky a detekční charakteristiku detektoru, zorné pole kamery a přítomnost překážek. Doporučuje se orientovat optiku detektoru kolmo k předpokládanému směru pohybu narušitele. Ujistěte se, že nábytek, pokojové rostliny, vázy, dekorace a skleněné předměty nezasahují do zorného pole detektoru.

ajax motioncam

Horizontální a vertikální detekční úhly detektoru

Berte na vědomí, že detektor není schopen detekovat pohyb za sklem. Proto jej neinstalujte na místa, kde se v zorném poli detektoru nachází skleněné předměty. Například v místech, kde by otevřené okno mohlo zasahovat do zorného pole detektoru.

Nezapomeňte v místě instalace zkontrolovat sílu signálu. Pokud je síla signálu nízká (1 indikační pruh), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému!

Pokud má detektor nízkou sílu signálu, podnikněte cokoliv, co je možné, pro zlepšení kvality komunikace! Pokuste se minimálně zařízení přemístit – i přemístění o 20 cm může výrazně zlešit kvalitu příjmu.

Instalace detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda odpovídá pokynům v této příručce.

Doporučená instalační výška je 2.4 metru. Pokud není detektor nainstalován v doporučené výšce, zmenší se oblast detekce pohybu a naruší se funkce ignorování pohybu zvířat.

ajax motioncam

Pomocí držáku SmartBracket upevněte detektor MotionCam na svislou plochu nebo do rohu. Držák SmartBracket má speciální prolisy pro upevnění pomocí přiložených vrutů.

ajax motioncam

Instalace detektoru:

 1. Připevněte držák SmartBracket k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu minimálně ve 2 bodech. Aby reagoval sabotážní kontakt Tamper na pokus o demontáž detektoru, zajistěte perforovaný roh držáku SmartBracket:
  ajax motioncam

  Oboustranná lepicí páska by měla být použita pouze pro dočasné upevnění detektoru. Páska časem vysychá, což může mít za následek pád detektoru a aktivaci zabezpečovacího systému. Zařízení může po nárazu navíc selhat.

 2. Upevněte detektor do držáku. Jakmile je detektor v držáku zajištěn, LED indikátor bude signalizovat, že byl sabotážní kontakt Tamper aktivován.
ajax motioncam

Pokud není po upevnění detektoru do držáku SmartBracket sabotážní kontakt aktivován, zkontrolujte v aplikaci Ajax jeho stav a poté prověřte držák.

Neinstalujte detektor:

 • venku;
 • naproti oken, aby nedošlo k oslnění optiky detektoru přímým slunečním svitem;
 • naproti objektů s rychle se měnící teplotou (např. naproti elektrických či plynových topidel);
 • naproti pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla (např. naproti pohybujících se závěsů nad radiátory);
 • na místech s rychlou cirkulací vzduchu (větráky, otevřená okna a dveře);
 • vedle kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících útlum rádiového signálu;
 • uvnitř jakéhokoliv prostoru s teplotou a vlhkostí mimo povolené limity;
 • ve vzdálenosti do 1 metru od Hubu.

Údržba

Pravidelně kontrolujte funkčnost detektoru. Zbavujte vnější části krytu prachu, pavučin a dalších nečistot. Pro čištění používejte měkký suchý hadřík.

Pro čištění detektoru nepoužívejte látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.
Optiku detektoru čistěte opatrně – jakékoliv škrábance mohou ovlivnit citlivost detektoru.

Baterie v detektoru zajišťuje až 3 roky autonomního provozu. Když je baterie vybitá, zabezpečovací systém odešle upozornění a LED dioda detektoru se bude pomalu rozsvicovat a zhasínat, pokud detektor identifikuje pohyb nebo je aktivován sabotážní kontakt (Tamper).

Technická specifikace

Detekční element PIR senzor
Dosah detekce pohybu Až 12 m
Detekční úhel (H/V) 88.5°/80°
Rozlišení snímku Až 640 × 480 pixelů
Počet snímků zachycených při poplachu Až 5 snímků / poplach
Infračervený přísvit pro focení v noci Ano
Funkce ignorování pohybu zvířat Ano, do hmotnosti až 20 kg a výšky až 50 cm
Sabotážní kontakt (Tamper) Ano
Provozní kmitočtové pásmo 868.0 – 868.6 MHz or 868.7 – 869.2 MHz, v závislosti na oblasti prodeje
Kompatibilita Funguje pouze s Hub 2 a Hub 2 Plus
RF výstupní výkon Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiové komunikace Až do 1,700 m (bez překážek)
Napájení 2 × CR123A baterie, 3 V
Životnost baterie Až 3 roky
Rozsah provozní teploty

Od 0°C do +40°C (datum výroby do 1. června 2020)

Od -10°C do +40°C (datum výroby od 1. června 2020)

Jak zjistit datum výroby detektoru nebo zařízení

Provozní vlhkost Až do 75%
Rozměry 135 × 70 × 60 mm
Hmotnost 167 g

Balení obsahuje

 1. MotionCam
 2. Držák SmartBracket
 3. 2x CR123A baterie (předinstalované)
 4. Montážní sada
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené společností AJAX SYSTEMS MANUFACTURING ltd. platí po dobu 2 let po zakoupení a nevztahuje se na předinstalované baterie.

Pokud zařízení nefunguje správně, doporučujeme Vám nejprve kontaktovat technickou podporu, protože technické problémy je možné v polovině případů vyřešit na dálku!

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.