For Users

Uživatelská příručka MotionCam

Updated

MotionCam je bezdrátový detektor pohybu s foto verifikací poplachu. Z předinstalovaných baterií je schopen provozu až po dobu 3 let, detekuje pohyb až na vzdálenost 12 metrů, ignoruje pohyb zvířat, avšak na pohyb osoby reaguje okamžitě. MotionCam komunikuje s Hubem v rámci zabezpečovacího systému Ajax prostřednictvím dvou zabezpečených radiových protokolů. Pro přenos zpráv o poplachu a dalších událostech je využíván protokol Jeweller a pro přenos snímků protokol Wings. Dosah komunikace je až 1 700 metrů bez překážek.

Detektor je kompatibilní pouze s Hub 2 nebo Hub 2 Plus. Připojení k Hubu, Hubu Plus, rozšiřovači rádiového signálu ReX či integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno!

Detektor je konfigurován pomocí desktop aplikací Ajax pro operační systémy Windows, macOS a aplikací pro mobilní zařízení s operačním systémem Android a iOS. Uživatelé jsou o všech poplaších a událostech vyrozuměni pomocí push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru (je-li povoleno).

Zabezpečovací systém Ajax může být použit pro nezávislé monitorování místa a lze jej připojit k poplachovému přijímacímu centru (PPC) bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

ajax motioncam
 1. LED indikátor
 2. Optika detektoru pohybu
 3. Infračervený přísvit pro focení ve tmě
 4. Kamera
 5. Držák SmartBracket (pro sundání zatlačte směrem dolů; perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu odtrhnout detektor z povrchu)
 6. Sabotážní kontakt Tamper
 7. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
 8. QR kód

Princip fungování

Termální PIR senzor detektor MotionCam detekuje vniknutí do střeženého prostoru pomocí identifikace pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla. Funkce teplotní kompenzace zajišťuje, aby byl detektor efektivní uvnitř budovy s teplotou v rozmezí od 0°C do +40°C. Pokud je MotionCam umístěn a správně nastaven, ignoruje pohyb domácích zvířat.

Je-li zabezpečovací systém aktivní, po detekci pohybu detektor okamžitě odesílá poplachový signál do Hubu. Hub aktivuje připojené sirény a vyrozumí uživatele a poplachové přijímací centrum (je-li k němu připojen). MotionCam používá pro přenos poplachových zpráv a dalších událostí do Hubu radiový protokol Jeweller.

Vestavěná kamera detektoru MotionCam je schopna při detekci pohybu pořídit 1 až 5 snímků s rozlišením 320×240 pixelů a až 3 snímky s rozlišením 640×480 pixelů. Sekvence fotografií je zobrazena v aplikaci jako animace, takže uživatel je schopen vyhodnotit vývoj události v čase. MotionCam používá pro přenos snímků do Hubu radiový protokol Wings.

ajax motioncam

Detektor je vybaven infračerveným přísvitem pro focení ve tmě, které se aktivuje pouze v případě poplachu.

Čas doručení snímku do aplikace Ajax je závislá na jeho rozlišení a rychlosti vašeho připojení k internetu. Tabulka níže obsahuje časy doručení snímku dle jejich rozlišení při síle signálu Jeweller v rozmezí 2-3 pruhů na indikátoru a Hubem připojeným přes Ethernet.

Rozlišení snímků Čas doručení snímku
160 × 120 až 7 vteřin
320 × 240 (výchozí nastavení) až 9 vteřin
640 × 480 až 20 vteřin

Přenos poplachové zprávy je současně realizován do 0.15 vteřin.

Připojení detektoru k Hubu

Před zahájením připojení k detektoru:

 1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 2. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax. do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Postup připojení detektoru:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí na zařízení po dobu 3 vteřin. Berte prosím na vědomí, že žádost o připojení k Hubu je odesílána po krátkou dobu po zapnutí zařízení.

Pro detekci a přidání zařízení se musí detektor nacházet v dosahu rádiové komunikace s Hubem (v rámci daného objektu).

Pokud selže přidání k Hubu, MotionCam se automaticky vypne do 6 vteřin po aktivaci. Pro opakování procesu nemusíte zařízení deaktivovat.

Pokud byl již MotionCam přidán k jinému Hubu, vypněte jej a postupujte podle standardního postupu přidání.

Detektor připojený k Hubu se zobrazí v seznamu zařízení v aplikaci. Aktualizace stavů v seznamu závisí na intervalu dotazování specifikovaném v menu nastavení Hubu (výchozí hodnota je 36 vteřin).

Stavy

Stavy MotionCam je možné sledovat v menu zařízení.

 1. Aplikace AjaxZařízení MotionCam
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Stav baterie detektoru, zobrazený v krocích po 25%
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Zpoždění při vstupu

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné deaktivovat systém po vstupu do místnosti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Zpoždění při odchodu (zpoždění deaktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné opustit místnost po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Síla signálu Wings Síla signálu mezi Hubem a detektorem pro přenos snímků
Kamera Stav připojení mezi Hubem a kamerou detektoru
Citlivost Úroveň citlivosti detektoru pohybu
Vždy aktivní Pokud je aktivní, detektor pohybu je vždy v aktivovaném režimu
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

Parametry zařízení je možné upravit v menu nastavení:

 1. Aplikace AjaxZařízení MotionCamNastavení 
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Citlivost Citlivost detekce pohybu detektorem MotionCam ve 3 úrovních:

 • Vysoká — pro prostory s minimem potenciálních příčin falešných poplachů; v tomto režimu je pohyb detekován okamžitě
 • Střední — pro prostory s potenciálními příčinami falešných poplachů, jako jsou klimatizace, topidla, otevřená okna apod
 • Nízká — pro prostory s vysokým počtem potencionálních příčin falešných poplachů; v tomto režimu detektor ignoruje pohyb zvířat s hmotností do 20 kg a výškou do 50 cm
Vždy aktivní Je-li povoleno, detektor v tomto režimu vždy detekuje pohyb. Režim použijte v případě, je-li potřeba prostor střežit 24/7. Nezávisle na aktuálním stavu systému budete vyrozuměni o každém detekovaném pohybu
Rozlišení snímku MotionCam pořizuje snímky v následujících rozlišeních:

 • 160 × 120
 • 320 × 240
 • 640 × 480

Čím vyšší rozlišení, tím je snímek detailnější, avšak jeho přenos do Hubu trvá delší dobu

Odeslat snímek v případě poplachu

Po detekci pohybu detektor odešle 1 až 5 snímků.

Je-li Zakázáno, detektor po detekci pohybu neaktivuje kameru

Poplachy s foto verifikací MotionCam může pořídít snímek při každé detekci pohybu nebo pouze během prvních 1 až 10 detekcí. Jakmile je zabezpečovací systém deaktivován, limit se resetuje
Zpoždění při vstupu

Nastavení zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné deaktivovat systém po vstupu do místnosti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Nastavení zpoždění při odchodu (zpoždění deaktivace poplachu) je čas, během kterého je nutné opustit místnost po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Zpoždění v nočním režimu

Aktivace zpoždění v nočním režimu

Co je noční režim

Aktivní v nočním režimu

Je-li povoleno, detektor je aktivován po aktivaci Nočního režimu

Co je noční režim

LED indikace poplachu

Umožňuje deaktivovat LED diody během poplachu. K dispozici pro zařízení s verzí firmware 5.55.0.0 nebo vyšší

Jak najít verzi firmwaru nebo ID detetktoru na zařízení?

Signalizace sirénou pokud je detekován pohyb Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci pohybu aktivovány
Zkouška síly signálu Jeweller

Přepnutí detektoru do režimu testování síly signálu protokolu Jeweller. Test prověří kvalitu signálu mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění

Co je zkouška síly signálu

Test kanálu pro přenos snímků Přepnutí detektoru do režimu testování síly signálu protokolu Wings. Test prověří kvalitu signálu mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění
Test zóny detekce

Přepnutí detektoru do režimu testování detekční zóny. Test prověří, jak detektor reaguje na pohyb a umožní tak určit jeho optimální umístění

Co je test zóny detekce

Test útlumu

Přepnutí detektoru do režimu testování útlumu

Co je test útlumu

Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Foto verifikace v aplikacích Ajax

Je-li povolena volba Odeslat snímek v případě poplachu v menu nastavení detektoru MotionCam, v aplikacích Ajax budou k poplachům přiřazeny snímky nebo animace.

Pro zobrazení přijatých snímků, klikněte na událost ve výpisu notifikací.

ajax motioncam

Pro uložení snímku stiskněte příslušné tlačítko.

ajax motioncam

Sekvence fotografií je v aplikaci zobrazena jako animace, takže uživatel je podle ní schopen vyhodnotit vývoj události v čase.

Snímky ze sekvence je možné jednotlivě ukládat. Sekvence snímků může být uložena jako MP4 video.

ajax motioncam

Indikace

V závislosti na stavu detektoru LED indikátor svítí červeně nebo zeleně.

ajax motioncam

Indikace po stisknutí tlačítka napájení

Událost Indikace
Zapnutí Během aktivace detektoru svítí zeleně
Vypnutí Svítí červeně a poté 3× blikne

Indikace aktivovaného detektoru

Událost Indikace Poznámka
Připojení detektoru k Hubu Rozsvítí se zeleně po dobu několika vteřin
Hardwarová chybar Bliká červeně Detektor vyžaduje opravu, kontaktujte prosím technickou podporu
Poplach / aktivace sabotážního kontaktu Tamper Rozsvítí se zeleně na 1 vteřinu
Slabá baterie Při poplachu se pomalu pomalu rozsvítí zeleně a zhasne Výměna baterie v detektoru je popsána v odstavci Výměna baterie

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Testy jsou dostupné v menu nastavení (Aplikace Ajax → Zařízení MotionCamNastavení ) :

Pokud je detekováno rušení nebo je síla signálu příliš nízká pro přenos snímků, uživatel obdrží push notifikaci “Vysoká úroveň rušení kmitočtů protokolu Wings”.

Umístění detektoru

Velikost zabezpečeného prostoru a s tím související efektivita zabezpečovacího systému závisí na umístění detektoru. Umístění detektoru MotionCam je závislé na vzdálenosti od Hubu a přítomnosti překážek mezi nimi, které omezují přenos rádiového signálu: stěny, příčky, stropy a velké objekty ve střeženém prostoru.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Při výběru místa instalace zohledněte orientaci optiky a detekční charakteristiku detektoru, zorné pole kamery a přítomnost překážek. Doporučuje se orientovat optiku detektoru kolmo k předpokládanému směru pohybu narušitele. Ujistěte se, že nábytek, pokojové rostliny, vázy, dekorace a skleněné předměty nezasahují do zorného pole detektoru.

ajax motioncam

Horizontální a vertikální detekční úhly detektoru

Berte na vědomí, že detektor není schopen detekovat pohyb za sklem. Proto jej neinstalujte na místa, kde se v zorném poli detektoru nachází skleněné předměty. Například v místech, kde by otevřené okno mohlo zasahovat do zorného pole detektoru.

Nezapomeňte v místě instalace zkontrolovat sílu signálu. Pokud je síla signálu nízká (1 indikační pruh), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému.

Pokud má detektor nízkou sílu signálu, podnikněte cokoliv, co je možné, pro zlepšení kvality komunikace. Pokuste se minimálně zařízení přemístit — i přemístění o 20 cm může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Instalace detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda odpovídá pokynům v této příručce.

Doporučená instalační výška je 2.4 metru. Pokud není detektor nainstalován v doporučené výšce, zmenší se oblast detekce pohybu a naruší se funkce ignorování pohybu zvířat.

ajax motioncam

Pomocí držáku SmartBracket upevněte detektor MotionCam na svislou plochu nebo do rohu. Držák SmartBracket má speciální prolisy pro upevnění pomocí přiložených vrutů.

ajax motioncam

Pro instalaci detektoru:

 1. Připevněte držák SmartBracket k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu minimálně ve 2 bodech. Aby reagoval sabotážní kontakt Tamper na pokus o demontáž detektoru, zajistěte perforovaný roh držáku SmartBracket:
  ajax motioncam

  Oboustranná lepicí páska by měla být použita pouze pro dočasné upevnění detektoru. Páska časem vysychá, což může mít za následek pád detektoru a aktivaci zabezpečovacího systému. Zařízení může po nárazu navíc selhat.

 2. Upevněte detektor do držáku. Jakmile je detektor v držáku zajištěn, LED indikátor bude signalizovat, že byl sabotážní kontakt Tamper aktivován.
ajax motioncam

Pokud není po upevnění detektoru do držáku SmartBracket sabotážní kontakt aktivován, zkontrolujte v aplikaci Ajax jeho stav a poté prověřte držák.

Neinstalujte detektor:

 • ve venkovním prostředí;
 • ve směru okna, aby nebyla čočka vystavena přímému slunečnímu záření;
 • naproti jakémukoli objektu s rychle se měnící teplotou (např. elektrické a plynové topení);
 • naproti jakýmkoli pohyblivým objektům s teplotou blízkou teplotě lidského těla (kmitající záclony nad radiátorem);
 • na místech s rychlou cirkulací vzduchu (ventilátory, otevřená okna nebo dveře);
 • v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 • v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 • blíže než 1 metr od Hubu.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru Ajax MotionProtect. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla. Objektiv otřete velmi opatrně a jemně — všechny škrábance na plastu mohou způsobit snížení citlivosti detektoru.

Baterie instalované v detektoru zajišťují až 3 roky autonomního provozu. Pokud jsou baterie v detektoru vybité, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a LED dioda se plynule rozsvítí a zhasne, pokud detektor detekuje jakýkoliv pohyb nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

Technická specifikace

Detekční element PIR senzor
Dosah detekce pohybu Až 12 m
Detekční úhel detektoru pohybu (H/V) 88.5° horizontálně /80° vertikálně
Čas pro detekci pohybu Od 0.3 do 2 m/s
Rozlišení snímku Až 640 × 480 pixelů
Počet snímků zachycených při poplachu Až 5 snímků / poplach
Infračervený přísvit pro focení v noci Ano
Funkce ignorování pohybu zvířat

Ano, do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm

Proč detektory pohybu reagují na zvířata a jak tomu zabránit >

Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita
PPC kompatibilita Pohybové poplachy jsou přenášeny do PPC, které podporují protokoly SIA (DC-09) a SuGuard (Contact ID),  ADEMCO 685.
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1700 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 2 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterií Až 4 roky
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty

Od 0°C do +40°C (datum výroby do 1.června 2020)

Od -10°C do +40°C (datum výroby od 1.června 2020)

Jak zjistit datum výroby detektoru nebo zařízení

Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 135 × 70 × 60 mm
Hmotnost 167 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. MotionCam
 2. Držák SmartBracket
 3. 2× CR123A baterie (předinstalované)
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku.

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: