Instrukcja użytkownika MotionProtect Jeweller

Zaktualizowano

MotionProtect Jeweller to bezprzewodowy wewnętrzny czujnik ruchu. Może pracować do 5 lat na wbudowanej baterii i monitoruje teren w promieniu 12 metrów. MotionProtect ignoruje zwierzęta, ale człowieka rozpoznaje od pierwszego kroku.

MotionProtect działa w ramach systemu Ajax, podłączony do huba poprzez bezpieczny protokół Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1700 metrów w linii prostej. Ponadto czujnik może być wykorzystywany jako element central alarmowych innych firm poprzez moduły integracyjne uartBridge lub ocBridge Plus.

Czujnik konfiguruje się w aplikacji Ajax dla systemów iOS, Android, macOS i Windows. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik LED.
 2. Soczewka czujnika ruchu.
 3. Uchwyt montażowy SmartBracket Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 4. Perforowana część uchwytu montażowego. Niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania czujników od podłoża. Nie należy jej odłamywać.
 5. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia panelu montażowego.
 6. Przełącznik urządzenia.
 7. Kod QR czujnika. Służy do łączenia urządzenia z systemem Ajax.

Zasada działania

MotionProtect Jeweller to bezprzewodowy czujnik ruchu z dodatkowym sensorem mikrofalowym. Używając sensora podczerwieni, może identyfikować wtargnięcia dzięki wykrywaniu poruszających się obiektów o temperaturze zbliżonej do ciepłoty ciała człowieka.

Gdy uzbrojony czujnik zidentyfikuje ruch, natychmiast wysyła alarm do huba, włączając syreny podłączone do systemu, uruchamiając scenariusze i powiadamiając użytkowników oraz agencję ochrony. Wszystkie alarmy i zdarzenia MotionProtect są rejestrowane w kanale zdarzeń aplikacji Ajax.

Użytkownicy wiedzą dokładnie, gdzie został wykryty ruch. Powiadomienia zawierają nazwę huba (chronionego obiektu), nazwę urządzenia oraz wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest czujnik.

Czujnik nie uzbraja się natychmiast. Czas przejścia w tryb uzbrojenia zależy od opóźnień wyjścia (określonych w ustawieniach czujnika) oraz interwału odpytywania hub-czujnik (Ustawienia Jeweller lub Jeweller/Fibra, domyślna wartość to 36 sekund). W pierwszym przypadku opóźnienie jest ustawiane przez administratora lub użytkownika PRO z uprawnieniami administratora. W drugim przypadku opóźnienie występuje, ponieważ hub potrzebuje jednego interwału pingu na powiadomienie czujnika o przejściu do trybu uzbrojenia.

Odporność na zwierzęta

Prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany MotionProtect nie reaguje na zwierzęta o wysokości do 50 centymetrów i wadze do 20 kilogramów.

ajax motionprotect

Czujnik musi być zainstalowany na wysokości 2,4 metra bez przeszkód w jego polu obserwacji. Na przykład w rogu, gdzie widoku nie będzie zasłaniała szafa lub inny mebel, na który zwierzę może się wspiąć.

Ważne jest również ustawienie odpowiedniej czułości w ustawieniach czujnika:

 • Wysoka: czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).
 • Średnia: nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Niska: nie reaguje na zwierzęta (do 50 cm wysokości).

Gdy wewnętrzne czujniki ruchu są zainstalowane poniżej zalecanej wysokości, zwierzęta poruszają się w strefie wysokiej czułości wykrywania. Czujnik może uaktywnić alarm, gdy owczarek chodzi na tylnych łapach, a nawet gdy mały spaniel bawi się na krześle. Czujnik uruchomi również alarm, jeśli zwierzę wskoczy na wysokość MotionProtect lub porusza się blisko niego.

Kompensacja temperatury

Czujnik postrzega ludzi i inne obiekty jako plamy cieplne. Urządzenie monitoruje te plamy cieplne i jeśli się przemieszczają, włącza alarm. MotionProtect reaguje na ruch plam cieplnych, których temperatura jest zbliżona do ciepłoty ciała człowieka.

Gdy temperatura otoczenia jest zbliżona do ciepłoty ciała człowieka, nie można zagwarantować prawidłowego działania czujnika, chyba że zastosowana zostanie kompensacja temperatury. Jest ona stosowana we wszystkich czujnikach ruchu firmy Ajax. MotionProtect rozpoznaje ruch w całym zakresie temperatur roboczych z kompensacją temperatury.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przekazywać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach protokołu SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 oraz innych autorskich protokołów. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

MotionProtect może transmitować następujące zdarzenia:

 1. Alarm ruchu.
 2. Alarm / odwołanie alarmu o wykryciu manipulacji.
 3. Utrata / odzyskanie połączenia z hubem / podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.
 4. Dezaktywacja / aktywacja czujnika.
 5. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania agencji ochrony dokładnie wie, co się stało i gdzie należy wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powidomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy pamiętać, że lista przesyłanych parametrów może się różnić w zależności od rodzaju systemu CMS oraz wybranego protokołu komunikacji ze stacją monitorowania.

ID urządzenia i numer pętli (strefy) można znaleźć w stanach urządzenia w aplikacji Ajax.

Podłączanie do systemu alarmowego

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, eśli jeszcze go nie masz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, zrób niezbędną konfigurację i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax lub patrząc na wskaźnik LED na hubie. Powinien zaświecić się na biało lub zielono.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Podłączanie do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax Jeśli masz dostęp do wielu hubów lub korzystasz z aplikacji PRO, wybierz hub, do którego chcesz dodać czujnik.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę czujnikowi, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na czujniku i opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest Tryb grupowy).
 4. Naciśnij Dodaj.
 5. Włącz urządzenie.

Jeżeli połączenie nie powiedzie się, odłącz czujnik i spróbuj ponownie po 5 sekundach. Zauważ, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń (zależnie od modelu huba), przy próbie dodania nowego pojawi się powiadomienie.

Aby podłączyć MotionProtect do huba, czujnik musi znajdować się w tym samym obiekcie co system (w zasięgu sygnału radiowego huba). Aby czujnik działał poprzez podwajacz zasięgu sygnału radiowego, należy najpierw dodać oba urządzenia do huba, a następnie podłączyć czujnik do podwajacza zasięgu.

Podłączony do huba czujnik pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanów urządzeń na liście zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra; domyślna wartość to 36 sekund.

Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

MotionProtect współpracuje z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać polecenia do starego. Po dodaniu do nowego huba czujnik nie jest usuwany z listy urządzeń poprzedniegohuba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Podłączanie do systemów alarmowych innych firm

Aby połączyć czujnik z centralą alarmową innej firmy za pomocą modułu integracyjnego uartBridge lub ocBridge Plus, należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi tych urządzeń.

Awarie

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania (np. utraty połączenia z hubem za pośrednictwem protokołu Jeweller) aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia. Wszystkie usterki są pokazywane w stanach czujników. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

Usterka jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Temperatura czujnika wykracza poza dopuszczalny zakres: poniżej –10°C lub powyżej +40°C.
 • Obudowa czujnika jest otwarta (zadziałała ochrona przed manipulacją).
 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller.
 • Niski poziom baterii czujnika.

Ikony

Ikony pokazują niektóre stany MotionProtect. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Jewellera. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy hubem a podwajaczem zasięgu. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii czujnika.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Dowiedz się więcej

Włączone opóźnienie przy wejściu.

Dowiedz się więcej

Włączone opóźnienie przy wyjściu.

Dowiedz się więcej

MotionProtect uzbroi się w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

MotionProtect wykrył ruch. Ikona jest wyświetlana, gdy czujnik jest uzbrojony.

MotionProtect jest wyłączony.

Dowiedz się więcej

MotionProtect został wyłączony z powodu przekroczenia ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej

MotionProtect ma wyłączone zdarzenia ochrony przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany MotionProtect można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MotionProtect z listy.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura czujnika. Jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu na kanale Jeweller. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Jeweller to protokół używany do przesyłania zdarzeń i alarmów MotionProtect.

Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia. Pokazywany jako wartość procentowa.

Gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może działać jeszcze przez 2 miesiące.

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii

Kalkulator żywotności baterii

Obudowa Stan zabezpieczenia czujnika przed manipulacją, które reaguje na oderwanie lub otwarcie obudowy urządzenia:

 • Otwarty: czujnik został wyjęty z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź urządzenie.
 • Zamknięty: czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona — stan normalny.

Dowiedz się więcej

ReX Wyświetla stan użycia podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Połączenie przez Jeweller Stan połączenia na kanale Jeweller pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu:

 • Online: czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu. Stan normalny.
 • Offline: czujnik nie jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu. Sprawdź połączenie z urządzeniem.
Czułość Poziom czułości czujnika ruchu:

 • Niska: nie reaguje na zwierzęta (do 50 cm wysokości).
 • Normalna (ustawienie domyślne): nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Wysoka: czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).
Zawsze aktywny

​​Gdy ta opcja jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony, wykrywa ruch i uruchamia alarmy.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie: urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa: powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją są wyłączone.
 • Całkowicie: urządzenie jest całkowicie odłączone od systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Przez liczbę alarmów: urządzenie jest automatycznie wyłączane po przekroczeniu określonej liczby alarmów (określonej w ustawieniach, opcja Automatyczna dezaktywacja urządzenia).

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie przy wejściu, s

Czas opóźnienia przy wejściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, s

Czas opóźnienia przy wyjściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym, s

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

ЗOpóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym, s

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika.
ID urządzenia Identyfikator czujnika. Dostępne również jako kod QR na obudowie czujnika i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia MotionProtect w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MotionProtect z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Wartość
Nazwa

Nazwa czujnika. Wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę czujnika, kliknij ikonę ołówka .

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest MotionProtect.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Sygnalizacja LED alarmu

Gdy opcja jest wyłączona, wskaźnik LED czujnika nie informuje o alarmach lub zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją.

Dostępna dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.55.0.0 lub nowszej.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego czujnika?

Czułość

Wybór poziomu czułości czujnika ruchu.

Wybór zależy od rodzaju obiektu, obecności prawdopodobnych źródeł fałszywych alarmów oraz specyfiki chronionego obszaru:

 • Niska: nie reaguje na zwierzęta (do 50 cm wysokości).
 • Normalna (ustawienie domyślne): nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Wysoka: czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).

Dlaczego czujniki ruchu reagują na zwierzęta i jak tego uniknąć

Zawsze aktywny

Gdy ta opcja jest włączona, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojonym i wykrywa ruch.

Dowiedz się więcej

Alert z syreną przy wykryciu ruchu Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane po wykryciu ruchu.
Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie przy wejściu, s

Czas opóźnienia przy wejściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, s

Czas opóźnienia przy wyjściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w trybie nocnym

Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik przejdzie do trybu uzbrojonego, gdy system jest ustawiony w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym, s

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

ЗOpóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym, s

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Test pozwala sprawdzić siłę sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Test strefy wykrywania

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Test pozwala użytkownikom sprawdzić, jak czujnik reaguje na ruch i określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełączenie czujnika w tryb testu tłumienia sygnału. Test dostępny jest dla czujników z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 3.50 lub nowszej.

Podczas testu moc nadajnika jest zmniejszana lub zwiększana w celu symulacji zmian w środowisku, aby sprawdzić stabilność komunikacji między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji.

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

System może również automatycznie wyłączać urządzenia po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej o tymczasowej dezaktywacji urządzeń

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika MotionProtect w aplikacji Ajax.
Usuń urządzenie Usuwa sparowanie vhfBridge, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Sygnalizacja działania czujnika

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Włączenie czujnika Świeci się na zielono przez około jedną sekundę
Podłączenie czujnika do huba, ocBridge PlusuartBridge Świeci się w sposób ciągły przez kilka sekund
Alarm / aktywacja zabezpieczenia przed manipulacją Świeci się na zielono przez około jedną sekundę Alarm jest wysyłany raz na 5 sekund
Wymagana wymiana baterii W czasie alarmu powoli zapala się i gaśnie na zielono Wymianę baterii czujnika opisano w instrukcji Wymiana baterii

Test działania

System Ajax udostępnia kilka rodzajów testów, które mają zapewnić prawidłowy wybór miejsca instalacji. Testy MotionProtect nie rozpoczynają się natychmiast, ale nie później niż po upływie jednego interwału odpytywania czujnik — hub (domyślnie 36 sekund). Interwał pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller lub Jeweller/Fibra w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli masz ich kilka lub korzystasz z aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz MotionProtect z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
  1. Test siły sygnału Jewellera.
  2. Test strefy wykrywania.
  3. Test tłumienia sygnału.
 6. Rozpocznij test.

Wybór lokalizacji urządzenia

ajax motionprotect

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze miejsca instalacji MotionProtect należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Zasięg wykrywania ruchu.
 • Poziom sygnału Jewellera.
 • Odległość między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Czujnik musi być zainstalowany w rogu pomieszczenia lub na płaskiej i stabilnej powierzchni pionowej. Jeśli czujnik zostanie zainstalowany na niestabilnej powierzchni, może to prowadzić do fałszywych alarmów.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista autoryzowanych partnerów jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Poziom sygnału Jeweller jest określany na podstawie liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych wymienianych pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia oraz odpowiednie dla danego urządzenia pole Stany wskazują siłę sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Czujnik powinien mieć 2 lub 3 kreski siły sygnału. Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej.

Przy niskim poziomie sygnału (jedna lub zero kresek) nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Warto rozważyć przeniesienie urządzenia w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Strefa wykrywania

Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę kierunek soczewki, kąty obserwacji czujnika oraz obecność przeszkód ograniczających widoczność. Przewidywana droga wejścia intruza musi być prostopadła do osi soczewki czujnika. Upewnij się, że meble, rośliny domowe, wazony oraz elementy dekoracyjne lub szklane nie zasłaniają pola obserwcji czujnika.

ajax motionprotect
Poziomy kąt obserwacji czujnika
Pionowy kąt obserwacji czujnika

Podczas instalacji czujnika należy wykonać Test strefy wykrywania. Test ten zaprojektowano, aby umożliwić sprawdzenie działania urządzenia i wyznaczenie sektora, w którym czujnik rejestruje ruch.

Gdzie nie instalować czujnika

 • Na zewnątrz. Może to prowadzić do fałszywych alarmów i awarii czujnika. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników zewnętrznych firmy Ajax.
 • W kierunku, w którym bezpośrednie światło słoneczne pada na soczewkę czujnika. Może to prowadzić do fałszywych alarmów. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników MotionProtect Plus Jeweller lub MotionProtect Plus Fibra.
 • Naprzeciwko obiektów o szybko zmieniającej się temperaturze jak np. grzejnik elektryczny lub gazowy. Może to prowadzić do fałszywych alarmów. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników MotionProtect Plus Jeweller lub MotionProtect Plus Fibra.
 • Naprzeciwko ruchomych obiektów, których temperatura zbliżona jest do ciepłoty ciała człowieka. Na przykład przed zasłonami falującymi nad kaloryferem. Może to prowadzić do fałszywych alarmów. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników MotionProtect Plus Jeweller lub MotionProtect Plus Fibra.
 • W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza. Na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to prowadzić do fałszywych alarmów. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników MotionProtect Plus Jeweller lub MotionProtect Plus Fibra.
 • W miejscach, gdzie obiekty i konstrukcje mogą blokować pole obserwacji czujnika. Na przykład za rośliną lub kolumną. W takim przypadku widoczność będzie ograniczona, a wykrycie ruchu przez MotionProtect utrudnione.
 • W miejscach, gdzie szklane konstrukcje mogą blokować pole obserwacji czujnika. MotionProtect nie rejestruje ruchu przez szkło.
 • W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to spowodować uszkodzenie czujnika. W takich przypadkach zalecamy stosowanie czujników zewnętrznych firmy Ajax.
 • W odległości mniejszej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Może to doprowadzić do utraty łączności z czujnikiem.
 • W miejscach o niestabilnym lub słabym sygnale: 1 lub 0 kresek poziomu sygnału Jeweller. Może to doprowadzić do utraty łączności z czujnikiem.

Instalacja czujnika

ajax motionprotect

Przed zainstalowaniem MotionProtect upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zamontować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika, przesuwając go w dół.
 2. Zamocuj uchwyt SmartBracket za pomocą taśmy dwustronnej lub innego tymczasowego mocowania. SmartBracket może być zamontowany na pionowej powierzchni lub w rogu pomieszczenia. Wysokość instalacji wynosi 2,4 metra.
  ajax motionprotect

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy może odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, zabezpieczenie przed manipulacją nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

 3. Zamontuj czujnik w uchwycie SmartBracket.
 4. Uruchom Test poziomu sygnału Jeweller. Zalecany poziom sygnału to 2 lub 3 kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska lub mniej), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Warto rozważyć przeniesienie urządzenia w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
 5. Uruchom test strefy wykrywania. W celu sprawdzenia czujnika ruchu należy przejść się po obiekcie obserwując diodę LED i określić strefę wykrywania czujnika. Zasięg wykrywania ruchu wynosi 12 metrów. Jeżeli w 5 na 5 przypadków czujnik nie reagował na ruch podczas testu, należy zmienić lokalizację urządzenia lub zmienić jego czułość.
 6. Zdejmij czujnik z uchwytu SmartBracket.
 7. Zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania (jeden z nich znajduje się w perforowanej części uchwytu montażowego nad elementem antymanipulacyjnym). W przypadku stosowania innych elementów mocujących należy upewnić się, że nie uszkodzą one lub nie zdeformują uchwytu montażowego.

  Uchwyt montażowy umożliwia instalację urządzenia MotionProtect na pionowej powierzchni lub w rogu pomieszczenia. SmartBracket ma otwory, przez które należy wiercić, aby zamocować uchwyt za pomocą dołączonych wkrętów.

  ajax motionprotect
 8. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.

Konserwacja czujnika

Regularnie sprawdzaj sprawność operacyjną czujnika MotionProtect. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące.

Na bieżąco czyść obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej chusteczki odpowiedniej do konserwacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki. Przetrzyj soczewkę bardzo uważnie i delikatnie – wszelkie zarysowania na plastiku mogą spowodować obniżenie czułości czujnika.

Obliczona autonomiczna praca urządzenia na fabrycznie zainstalowanej baterii wynosi do 5 lat (przy częstotliwości odpytywania przez hub wynoszącej 3 minuty). Jeśli bateria czujnika rozładuje się, system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienia. Dioda LED będzie płynnie zapalać się i gasnąć, gdy czujnik wykryje ruch lub zadziała zabezpieczenie przed manipulacją.

Pełny zestaw

 1. MotionProtect Jeweller.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 3. Bateria CR123A (zainstalowana).
 4. Zestaw instalacyjny.
 5. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Zainstalowana bateria nie jest objęta gwarancją.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: