Gebruikershandleiding van MotionProtect / MotionProtect Plus

Bijgewerkt op

MotionProtect is een draadloze bewegingsdetector ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het apparaat werkt tot 5 jaar op een ingebouwde batterij en bewaakt het gebied binnen een straal van 12 meter. MotionProtect negeert dieren, maar herkent een mens vanaf de eerste stap.

MotionProtect Plus maakt gebruik van radiofrequentiescanning en een thermische sensor, waardoor interferentie van thermische straling wordt gefilterd. Werkt tot 5 jaar op een ingebouwde batterij.

MotionProtect (MotionProtect Plus) werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem en is verbonden met de hub via het beveiligde Jeweller-protocol. Het communicatiebereik is maximaal 1700 (MotionProtect Plus tot 1200meter) in de gezichtslijn. Bovendien kan de detector worden gebruikt als onderdeel van beveiligingscentrales van derden via de Ajax-integratiemodules uartBridge of ocBridge Plus.

De detector stelt u in via de Ajax-app voor iOS, Android, macOS en Windows. Het systeem brengt de gebruiker op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het Ajax-beveiligingssysteem is zelfvoorzienend, maar de gebruiker kan het aansluiten op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

ajax motionprotect plus
 1. Led-indicatie
 2. Lens voor bewegingsdetector
 3. SmartBracket-bevestigingspaneel (geperforeerd deel is nodig om de sabotagedetector te activeren indien er geprobeerd wordt de detector te ontmantelen)
 4. Sabotageknop
 5. Apparaatschakelaar
 6. QR-code

Werkingsprincipe

De thermische PIR-sensor van MotionProtect detecteert een inbraak in een beveiligde ruimte door bewegende voorwerpen te detecteren die een temperatuur hebben die dicht bij de temperatuur van het menselijk lichaam ligt. De detector kan huisdieren negeren als in de instellingen de geschikte gevoeligheid wordt gekozen.

Als MotionProtect Plus beweging detecteert, zal het bovendien de ruimte scannen op radiofrequentie om valse activering door thermische interferenties te voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld luchtstromen van gordijnen en rolluiken opgewarmd door de zon, werkende thermische luchtventilatoren, openhaarden, airconditioners, enz.

Na activering zendt de ingeschakelde detector onmiddellijk een alarmsignaal naar de hub, waardoor de sirenes worden geactiveerd en de gebruiker en het beveiligingsbedrijf op de hoogte worden gebracht.

Als de detector vóór het inschakelen van het systeem beweging heeft gedetecteerd, zal deze niet onmiddellijk het alarm inschakelen, maar pas tijdens de volgende ping van de hub.

De detector verbinden met het Ajax-beveiligingssysteem

De detector verbinden met de hub

Voordat de verbinding start:

 1. Installeer de Ajax-app volgens de aanbevelingen van de hub-handleiding. Maak een account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte.
 2. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernet en/of een gsm-netwerk).
 3. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Zo verbindt u de detector met de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
  ajax motionprotect plus
 3. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 4. Schakel het apparaat in.
  ajax motionprotect plus

De detector moet zich binnen het bereik van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken.

Het verzoek om verbinding te maken met de hub wordt gedurende een korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als de detector er niet in slaagt verbinding te maken met de hub, schakel de detector dan 5 seconden uit en probeer het opnieuw.

De verbonden detector verschijnt in de apparatenlijst van de app. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is afhankelijk van de pollingtijd die is ingesteld in de hubinstellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).

De detector verbinden met beveiligingssystemen van derden

Volg de aanbevelingen in de handleidingen van deze apparaten om de detector te verbinden met een beveiligingscentrale van een derde partij met behulp van de integratiemodule van uartBridge of ocBridge Plus.

Statussen

 1. Apparaten
 2. MotionProtect | MotionProtect Plus
Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Verbinding Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Batterijlading

Batterijniveau van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Weergave van batterijniveau in de Ajax-apps

Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken of beschadigen van de behuizing
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij vertrek
ReX Geeft de status weer van het gebruik van de ReX-signaalversterker
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor
Altijd actief Indien actief, is de bewegingsdetector altijd in de ingeschakelde modus
Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft de meldingen over de activatie van de behuizing van het apparaat uitgeschakeld.
 • Geheel — het apparaat wordt door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de systeemwerking. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen — het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

Instellingen

 1. Apparaten
 2. MotionProtect | MotionProtect Plus
 3. Instellingen
Instelling Waarde
Eerste veld Naam van de detector, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst selecteren
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij vertrek selecteren
Vertraging bij deelinschakeling Vertraging ingeschakeld bij gebruik van de nachtstand
Inschakelen bij deelinschakeling Indien actief, schakelt de detector over naar de ingeschakelde modus als de nachtstand wordt gebruikt
LED-indicatie van alarmen

Hiermee kunt u het knipperen van de led-indicatie tijdens een alarm uitschakelen. Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger

Hoe vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Gevoeligheid

Het gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor kiezen.

Voor MotionProtect:

 • Hoog — voor gebouwen met weinig obstakels wordt de beweging zo snel mogelijk gedetecteerd
 • Normaal — voor gebouwen met mogelijke obstakels (ramen, airconditioner, verwarmingselement, enz.)
 • Laag — negeert huisdieren met een gewicht tot 20 kg en een lengte tot 50 cm

Voor MotionProtect Plus:

 • Hoog — de detector negeert katten (kleiner dan 25 cm)
 • Normaal — de detector negeert kleine honden (kleiner dan 35 cm)
 • Laag — de detector negeert dieren kleiner dan 50 cm.

Waarom reageren bewegingsdetectoren op dieren en hoe wordt dat vermeden

Altijd actief Indien actief, registreert de detector altijd beweging
Waarschuwing met sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd
Jeweller signaalsterktetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte
Detectiezonetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de detectiezone
Signaaldempingtest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaaldemping (beschikbaar bij detectoren met firmwareversie 3.50 en later)
Tijdelijke deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Geheel: het apparaat zal geen systeemcommando’s uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel: het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de tijdelijke uitschakeling van apparaten

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.

Meer informatie over de automatische uitschakeling van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding
Apparaat ontkoppelen Koppelt de detector los van de hub en wist de instellingen

Voordat u de detector als onderdeel van het beveiligingssysteem gebruikt, moet u het geschikte gevoeligheidsniveau instellen.

Schakel Altijd Actief in als de detector zich in een ruimte bevindt die 24 uur bewaakt moet worden. Ongeacht of het systeem in de ingeschakelde modus staat of niet, ontvangt u een melding van elke beweging die wordt waargenomen.

Als er beweging wordt waargenomen, activeert de detector de led gedurende 1 seconde en zendt een alarmsignaal naar de hub en daarna naar de gebruiker en de meldkamer (als die is aangesloten).

Indicatiewerking van de detector

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
De detector inschakelen Licht groen op voor ongeveer één seconde
Detector verbonden met de hub, ocBridge Plus en uartBridge Licht een paar seconden continu op
Activering van het alarm/de sabotagedetector Licht groen op voor ongeveer één seconde Alarm wordt eenmaal per 5 seconden verzonden
Batterij moet vervangen worden Tijdens het alarm, licht het langzaam op en gaat groen uit Hoe u de batterij van de detector kunt vervangen, staat beschreven in de handleiding voor het vervangen van de batterij

Detector testen

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de pollperiode van de detector (de paragraaf over Jeweller in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Detectiezonetest

Signaaldempingtest

Apparaatinstallatie

Keuze van de detectorlocatie

Het bewaakte gebied en de doeltreffendheid van het Ajax-beveiligingssysteem hangen af van de locatie van de detector.

Het apparaat is alleen ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

De locatie van MotionProtect hangt af van de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten die de radiosignaaloverdracht belemmeren: muren, ingevoegde vloeren, grote voorwerpen die zich in de ruimte bevinden.

ajax motionprotect plus

Controleer het signaalniveau op de installatieplaats

Als het signaalniveau maar één streepje heeft, dan kunnen wij geen stabiele werking van het Ajax-beveiligingssysteem garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren! Verplaats het apparaat minstens 20 cm. Zelfs een kleine verschuiving kan de kwaliteit van de ontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als na het verplaatsen het apparaat nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan de ReX-radiosignaalversterker.

De richting van de lens van de detector moet loodrecht staan op de waarschijnlijke manier van binnendringen in de ruimte

Zorg ervoor dat meubilair, kamerplanten, vazen, decoratieve of glazen structuren het gezichtsveld van de detector niet blokkeren.

Wij adviseren de detector op een hoogte van 2,4 meter te installeren.

Indien de detector niet op de aanbevolen hoogte wordt geïnstalleerd, zal dit het gebied van de bewegingsdetectiezone verkleinen en de werking van de functie om dieren te negeren nadelig beïnvloeden.

ajax motionprotect plus

Installatie van de detector

Voordat u de detector installeert, moet u zeker zijn dat u de optimale plaats hebt gekozen en dat deze in overeenstemming is met de richtlijnen in deze handleiding

ajax motionprotect plus

De Ajax MotionProtect-detector (MotionProtect Plus) moet op een verticaal oppervlak of in de hoek worden bevestigd.

ajax motionprotect plus
 1. Bevestig het SmartBracket-paneel aan het oppervlak met de gebundelde schroeven en gebruik minstens twee bevestigingspunten (één daarvan boven de sabotagedetector). Let er bij de keuze van andere bevestigingsschroeven op dat deze het paneel niet beschadigen of vervormen.

  De dubbelzijdige tape mag alleen worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape zal na verloop van tijd uitdrogen waardoor de detector op de grond kan vallen en het beveiligingssysteem geactiveerd wordt. Bovendien kunnen slagen het apparaat beschadigen.

 2. Zet de detector op het bevestigingspaneel. Als de detector in de SmartBracket is bevestigd, zal er een led-lampje gaan knipperen. Dit betekent dat de sabotagedetector is gesloten op de detector.

Als de led-indicatie van de detector niet wordt geactiveerd na installatie in de SmartBracket, controleer dan de status van de sabotagedetector in de Ajax Security System-app en daarna de stevigheid van de bevestiging van het paneel.

Als de detector van het oppervlak wordt gehaald of van het bevestigingspaneel wordt verwijderd, krijgt u de melding.

Installeer de detector niet:

 1. buiten de ruimte (in de buitenlucht)
 2. in de richting van het raam zodat de lens van de detector wordt blootgesteld aan direct zonlicht (u kunt hier beter MotionProtect Plus installeren)
 3. tegenover elk object met een snel veranderende temperatuur (bijv. elektrische kachels en gaskachels) (u kunt hier beter MotionProtect Plus installeren)
 4. tegenover bewegende voorwerpen met een temperatuur die dicht bij die van het menselijk lichaam ligt (bewegende gordijnen boven de radiator) (u kunt hier beter MotionProtect Plus installeren)
 5. op plaatsen met een snelle luchtcirculatie (luchtventilatoren, open ramen of deuren) (u kunt hier beter MotionProtect Plus installeren)
 6. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen en afschermen
 7. in ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden
 8. dichter dan 1 m bij de hub.

Onderhoud van de detector

Controleer regelmatig de werking van de Ajax MotionProtect-detector.

Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de detector als ze tevoorschijn komen. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg de lens zeer zorgvuldig en voorzichtig schoon. Krassen op het plastic kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De voorgeïnstalleerde batterij werkt tot 5 jaar autonoom (met een pollfrequentie van 3 minuten door de hub). Als de batterij van de detector leeg is, zal het beveiligingssysteem een melding sturen en de led zal zachtjes oplichten en uitgaan, als de detector een beweging detecteert of als de sabotagedetector wordt geactiveerd.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op

Vervanging van de batterij

Technische specificaties

Gevoelig element

PIR-sensor

(Motion Protect Plus: PIR en microgolfsensor)

Afstand van de bewegingsdetectie Tot 12 m
Kijkhoeken van de bewegingsdetector (H/V) 88,5° / 80°
Tijd tot bewegingsdetectie Van 0,3 tot 2 m/s
Immuniteit tegen huisdieren

Ja, hoogte tot 50 cm, gewicht tot 20 kg

Waarom bewegingsdetectoren reageren op dieren en hoe dit te voorkomen >

Sabotagebeveiliging Ja
Frequentieband 868,0-868,6 MHz of 868,7-869,2 MHz,
afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt met alle hubs, signaalversterkers, ocBridge Plus en uartBridge van Ajax
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal

Tot 1700 m (geen obstakels aanwezig)

(Motion Protect Plus tot 1200 m)

Voeding 1 CR123A-batterij, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Installatiemethode Binnen
Temperatuurbereik Van -10 °С tot +40 °С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Totale afmetingen 110 × 65 × 50 mm
Gewicht 86 g (Motion Protect Plus – 96 g)
Levensduur 10 jaar
Certificering Beveiligingsklasse 2, milieuklasse II conform de vereisten van EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 (Motion Protect Plus – EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3)

Conform de normen

Volledige set

 1. MotionProtect (MotionProtect Plus)
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd)
 4. Installatiekit
 5. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” LIMITED LIABILITY COMPANY is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: