Gebruikershandleiding Socket (type F)

Bijgewerkt op

Socket (type F) is een draadloze slimme stekker voor binnen met een stroomverbruikmeter voor gebruik binnenshuis. Socket is ontworpen als een Europese stekkeradapter (type F) en regelt de stroomvoorziening van elektrische apparaten met een belasting tot 2,5 kW. Socket geeft het belastingsniveau aan en is beveiligd tegen overbelasting. Het apparaat maakt verbinding met het Ajax-systeem via een beveiligd Jeweller-radioprotocol en communiceert op een afstand van maximaal 1000 m in het gezichtsveld.

Socket (type F) werkt alleen met Ajax-hubs en ondersteunt geen verbinding met ocBridge Plus– of uartBridge-integratiemodules.

Gebruik scenario’s om acties van automatiseringsapparaten te programmeren (Relay, WallSwitch, LightSwitch, WaterStop of Socket (type F)) als reactie op een alarm, activatie van schema via Button of veranderingen in niveaus van temperatuur, luchtvochtigheid of CO2. Een scenario kan via de Ajax-app op afstand worden gemaakt.

Scenario’s door op Button te drukken worden via de Button-instellingen gecreëerd, scenario’s op luchtvochtigheid- en CO2-niveaus worden via de LifeQuality-instellingen gecreëerd.

Er zijn drie Socket-versies verkrijgbaar:  

Functionele elementen

ajax socket
 1. 2-pins stopcontact.
 2. Rand met led-verlichting.
 3. QR-code.
 4. 2-pins stekker.

Werkingsprincipe

Socket (type F) zet de 110–230V-voeding aan/uit, waarbij het een pool opent door de opdracht van de gebruiker in de Ajax app of automatisch volgens een scenario, door Button in te drukken, of volgens een schema.

Socket (type F) is beveiligd tegen overbelasting van de spanning (boven het bereik van 184–253 V~) of stroompieken (boven 11 A). In het geval van overbelasting schakelt de voeding uit en start automatisch weer op als de normale waarden van de spanning zijn hersteld. In het geval van stroompieken schakelt de voeding automatisch uit, maar kan alleen handmatig door de gebruiker worden hersteld door middel van een opdracht in de Ajax-app.

De maximale weerstandsbelasting is 2,5 kW. Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A bij 230 V~~.

Socket (type F) met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer, kan functioneren in puls- of bistabiele modus. Met deze firmwareversie kunt u ook de status van het relaiscontact selecteren:

 • Standaard gesloten — Socket (type F) stopt de stroomtoevoer indien geactiveerd en hervat indien uitgeschakeld.
 • Standaard open — Socket (type F) geeft stroom indien geactiveerd en stopt indien uitgeschakeld.

Socket (type F) met firmwareversie ouder dan 5.54.1.0, werkt alleen in bistabiele modus met een standaard open contact.

Hoe kunt u zien welke firmwareversie het apparaat heeft?

Via de app kunnen gebruikers controleren hoeveel stroom of energie de op Socket (type F) aangesloten elektrische apparaten verbruiken.

Bij lage belasting (tot 25 W) kunnen stroom- en verbruiksindicaties onjuist worden weergegeven als gevolg van beperkingen in de hardware.

Verbinden

Voordat u verbinding maakt met het apparaat

 1. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (het logo licht wit of groen op).
 2. Installeer de Ajax-app. Maak het account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte aan.
 3. Controleer de status van de hub in de Ajax-app en zorg ervoor dat de hub niet is ingeschakeld en niet aan het updaten is.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de app.

Socket (type F) aan de hub koppelen

 1. Klik in de Ajax-app op Apparaat toevoegen.
 2. Geef het apparaat een naam, scan de QR code of voer hem handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte.
  ajax socket
 3. Stop de Socket (type F) in het stopcontact en wacht 30 seconden — het led-frame knippert groen.
 4. Klik op Toevoegen— het aftellen begint.
 5. Socket (type F) verschijnt in de lijst van hub-apparaten.

De update van de statussen van het apparaat is afhankelijk van het ingestelde ping-interval in de instellingen van de hub. De standaardwaarde is 36 seconden.

Als het koppelen niet lukt, wacht dan 30 seconden en probeer het nog eens.

Om de detectie en koppeling te laten plaatsvinden, moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij hetzelfde object). Een verbindingsverzoek wordt alleen verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als u de hub koppelt met een slimme stekker die eerder met een andere hub was gekoppeld, zorg er dan voor dat de andere hub is ontkoppeld in de Ajax-app. Voor een correcte ontkoppeling moet het apparaat zich in het dekkingsgebied bevinden van het draadloze netwerk van de hub (bij hetzelfde object): als de ontkoppeling correct is uitgevoerd, knippert het led-frame van de Socket (type F) continu groen.

Als het apparaat niet correct is ontkoppeld, volg dan de volgende stappen om het met de nieuwe hub te verbinden:

 1. Zorg ervoor dat Socket (type F) zich buiten het dekkingsgebied bevindt van het draadloze netwerk van de vorige hub (de indicator van het communicatieniveau tussen het apparaat en de hub in de app is doorgestreept).
 2. Selecteer de hub die u met Socket (type F) wilt koppelen.
 3. Klik op Apparaat toevoegen.
 4. Geef het apparaat een naam, scan de QR code of voer hem handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte.
 5. Klik op Toevoegen— het aftellen begint.
 6. Geef Socket (type F) tijdens het aftellen een paar seconden lang ten minste 20 W belasting (door een werkende waterkoker of lamp in- en uit te schakelen).
 7. Socket (type F) verschijnt in de lijst van hub-apparaten.

Socket (type F) kan maar met één hub verbonden zijn.

Pictogrammen

De pictogrammen tonen een aantal van de statussen van Socket (type F). U kunt ze in de Ajax-app inzien via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis
Jeweller-signaalsterkte: toont de signaalsterkte tussen de hub en de slimme stekker.
Het apparaat is verbonden via een radiosignaalversterker.
Stroombeveiliging is geactiveerd.
Spanningsbeveiliging is geactiveerd.
Temperatuurbeveiliging is geactiveerd.

Statussen

De statussen geven informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van Socket (type F) zijn beschikbaar in de Ajax-app. Om ze te bekijken:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Socket (type F) in dee lijst.
Parameter Waarde
Jeweller signaalsterkte

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen.

Dit veld toont de signaalsterkte van Jeweller tussen een hub of een signaalversterker en Socket (type F)..

Aanbevolen waarde: 2–3 streepjes.

Meer informatie over Jeweller

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen een hub of een signaalversterker en een slimme stekker:

 • Online — de slimme stekker is verbonden.
 • Offline — er is geen verbinding met de slimme stekker.
ReX Geeft de verbindingsstatus van de stekker met de draadloze signaalversterker weer:

 • Online — de slimme stekker is verbonden.
 • Offline — er is geen verbinding met de slimme stekker.

Het veld wordt weergegeven als de stekker wordt gebruikt via de draadloze signaalversterker.

Actief De status van de slimme stekker:

 • Ja — stekkercontacten zijn gesloten. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, staat onder spanning.
 • Nee — stekkercontacten zijn open. Er wordt geen stroom geleverd aan het apparaat dat op de stekker is aangesloten.

Het veld wordt weergegeven als de socket (type F) in de bistabiele modus werkt.

Stroomverbruik

De waarde van de stroom die wordt gebruikt door Socket (type F).

De frequentie waarmee de waarde wordt bijgewerkt, hangt af van de instellingen van de Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

Stroomwaarden worden weergegeven in stappen van 10 mA.

Spanning

De waarde van de spanning die door Socket (type F) wordt gebruikt.

De frequentie waarmee de waarde wordt bijgewerkt, hangt af van de instellingen van de Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

Spanningswaarden worden weergegeven in stappen van 1 V AC.

Stroombeveiliging Geeft aan of de bescherming tegen stroompieken is ingeschakeld.
Overspanningsbeveiliging Status van de spanningsbeveiliging:

 • Aan — spanningsbeveiliging is ingeschakeld. De stekker wordt automatisch uitgeschakeld als de voedingsspanning hoger is dan 184-253 V~.supply voltage exceeds 184–253 V~.
 • Uit — spanningsbeveiliging is uitgeschakeld.

De slimme stekker schakelt automatisch weer in als de spanning weer normaal is.

We raden aan om deze beveiliging uit te schakelen als de stekker is aangesloten op een stroomnet van 110 V~.

Vermogen

Het stroomverbruik van een apparaat dat is aangesloten op de slimme stekker.

De frequentie waarmee de waarde wordt bijgewerkt, hangt af van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De waarden voor stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W.

Stroomverbruik

Het elektrische vermogen dat wordt verbruikt door het apparaat dat is aangesloten op de Socket (type F).

De frequentie waarmee de waarde wordt bijgewerkt, hangt af van de instellingen van de Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De teller wordt gereset wanneer de Socket (type F) geen stroom meer verbruikt.

Permanente Deactivering Toont de status van de uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee — het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig — het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Meer informatie

Eenmalige deactivering De status van de eenmalige deactiveringsfunctie van het apparaat:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus.
 • Volledig — wordt het apparaat volledig uitgesloten van de werking van het systeem tot de eerste keer dat het wordt uitgeschakeld. Het voert geen systeemcommando’s uit en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie apparaat.
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat.
Apparaatnr. Het nummer van de lus van de slimme stekker (zone).

Instellingen

Om de instellingen van de slimme stekker te wijzigen in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Socket (type F) in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Waarde
Naam

Naam van Socket (type F). De naam wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Als u de naam wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

Selecteer de virtuele ruimte van Socket (type F).

De naam van de ruimte wordt weergegeven in sms-berichten en meldingen in het logboek.

Meldingen De meldingen voor het de stekker selecteren:

 • Wanneer ingeschakeld of uitgeschakeld: de gebruiker ontvangt meldingen van het apparaat dat van status verandert.
 • Wanneer scenario is uitgevoerd: de gebruiker ontvangt meldingen over de uitvoering van scenario’s die te maken hebben met dit apparaat.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type F) is verbonden met alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger en in apps met de volgende versies of nieuwer:

 • Ajax Security System 2.23.1 voor iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 voor Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor Windows
Stroombeveiliging Indien ingeschakeld, wordt de voeding uitgeschakeld als de belastingstroom 11 A overschrijdt, indien uitgeschakeld, is de drempel 16 A (of 13 A voor 5 seconden).
Overspanningsbeveiliging

Indien ingeschakeld, wordt de voeding uitgeschakeld bij een spanningspiek boven de 184 – 253 V~.

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket is aangesloten op een netspanning van 110 V~.

Bedrijfsmodus Bedieningsmodus Socket (type F) selecteren:

 • Puls — indien geactiveerd, genereert Socket (type F) een puls van een bepaalde duur.
 • Bistabiel — indien geactiveerd, verandert Socket (type F) de contactstatussen naar het tegenovergestelde.

Instellingen zijn beschikbaar vanaf firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer.

Contactstatus De normale status van de stekkercontacten selecteren:

 • Normaal gesloten (NC): de stekkercontacten zijn gesloten in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt van stroom voorzien.
 • Normaal open (NO): de stekkercontacten zijn open in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt niet van stroom voorzien.
Pulsduur, sec., sec.

Selecteer de pulsduur: 1 tot 255 seconden.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type F) in de pulsmodus werkt.

Indicatie De optie om het led-frame van het apparaat uit te schakelen.
LED-helderheid De optie om de helderheid van het led-frame van het apparaat aan te passen (max of laag).
Scenario’s

Opent het menu voor het maken en configureren van automatiseringsscenario’s.

Scenario’s bieden een gloednieuw niveau van bescherming. Hiermee waarschuwt het beveiligingssysteem niet alleen over een bedreiging, maar biedt het er ook actief weerstand aan.

Gebruik scenario’s om de beveiliging te automatiseren. Schakel bijvoorbeeld de verlichting op de locatie in wanneer een openingsdetector alarm slaat.

Meer informatie

Jeweller signaalsterktetest

Start de Jeweller-signaalsterktetest voor Socket (type F).

Met deze test kan de signaalsterkte van de Jeweller en de stabiliteit van de verbinding tussen een hub of een signaalversterker en een slimme stekker worden gecontroleerd om de beste installatieplaats voor het apparaat te kiezen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van Socket (type F).
Permanente Deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig: het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Socket behoudt zijn status op het moment van deactivering: aan/ui.

Meer informatie

Eenmalige deactivation

Hiermee kunnen gebeurtenissen van het apparaat worden uitgeschakeld tot de eerste keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt in de normale modus.
 • Volledig — het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Socket behoudt zijn status op het moment van deactivering: aan/uit.

Meer informatie

Apparaat verwijderen Koppelt het apparaat los van de hub en wist de instellingen.

Indicatie

Socket (type F) informeert de gebruiker over het stroomverbruik van verbonden apparaten door middel van het led-lampje.

Als de belasting meer dan 3 kW is (paars), wordt de stroombeveiliging geactiveerd.

Belastingsniveau Indicatie
Geen stroom bij de Socket (type F) Geen enkele indicatie
Socket (type F) is uitgeschakeld Blauw
Socket (type F) ingeschakeld, geen belasting Groen
~550 W Geel
~1250 W Oranje
~2000 W Rood
~2500 W Donkerrood
~3000 W Paars
Een of meerdere beveiligingstypes geactiveerd Licht geleidelijk op en gaat rood uit
Defecte hardware Knippert snel rood

De precieze voeding kan bekeken worden in de Ajax Security System-app-.

Testen van de functionaliteit

De functionaliteitstests van Socket (type F) beginnen niet direct, maar niet later dan een enkele polling-interval tussen de hub en de slimme stekker (36 seconden met de Jeweller standaardinstellingen). U kunt de polling-interval van apparaten wijzigen in het Jeweller-menu in in instellingen van de hub.

Om een test in de Ajax-app uit te voeren:

 1. Selecteer een hub als u er meerdere heeft of gebruik een PRO app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten.
 3. Selecteer Socket (type F) in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen.
 5. Selecteer en voer de Jeweller-signaalsterktetest uit.

Selectie van de installatieplaats

Houd bij het kiezen van de locatie voor het installeren van Socket (type F) rekening met de signaalsterkte van Jeweller en de afstand tussen het apparaat en de hub of de aanwezigheid van objecten die het radiosignaal belemmeren: muren, plafonds, of grote constructies in het gebouw.

Socket (type F) moet worden geïnstalleerd met een stabiel Jeweller-signaalniveau van 2 of 3 streepjes.

Om ruwweg de signaalsterkte op de installatieplaats te berekenen, gebruik u onze calculator van radiocommunicatiebereik. Gebruik een draadloze signaalversterker als de signaalsterkte minder dan 2 streepjes bedraagt op de beoogde installatielocatie.

Plaats Socket (type F) niet:

 1. Buiten. Dit kan leiden tot storingen of een foutieve werking van het apparaat.
 2. In de buurt van metalen voorwerpen of spiegels (bijvoorbeeld in een metalen kast). Deze kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 3. In ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden. Dit kan leiden tot storingen of een foutieve werking van het apparaat.
 4. Dicht bij radio-interferentiebronnen: minder dan 1 meter van de router en de voedingskabels. Dit kan leiden tot verbindingsverlies tussen een hub of een signaalversterker en de slimme stekker.
 5. Op plaatsen met een lage of instabiele signaalsterkte. Dit kan leiden tot verbindingsverlies tussen een hub of een signaalversterker en de slimme stekker.

Installatie

Voordat u de slimme stekker installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de vereisten van deze handleiding.

Volg bij het installeren en gebruiken van het apparaat de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften.

Om Socket (type F) te installeren:

 1. Selecteer (type F) voor de stekker waarin u de Socket (type F) wilt installeren.
 2. Steek de Socket (type F) in het contact.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig.

Technische specificaties

Activerend element Elektromagnetisch relais
Levensduur Ten minste 200.000 schakelingen
Spanning en type stroomtoevoer 110–230 V~, 50/60 Hz
Spanningsbeveiliging voor voeding van 230 V

Ja, 184–253 V~

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket is aangesloten op een netspanning van 110 V~.

Maximale belastingsstroom 11 A (continu), 13 A (tot 5 s)
Bedieningsmodi

Puls en bistabiel (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer. Productiedatum vanaf 4 maart 2020)

Alleen bistabiel (firmwareversie is ouder dan 5.54.1.0)

Pulsduur 1 tot 255 seconden (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer)
Maximale stroombeveiliging Ja, 11 A als de beveiliging aanstaat, tot 13 A als de beveiliging uit staat
Maximale temperatuurbeveiliging Ja, +85 °C. De stekker schakelt automatisch uit als de temperatuur wordt overschreden
Beveilingsklasse elektrische schokken Klasse I (met aardingsterminal)
Parametercheck energieverbruik Ja, (stroom, spanning, energieverbruik)
Weerstandsindicator Ja
Outputvermogen (weerstandsbelasting bij 230 V) Tot 2,5 kW
Gemiddeld energieverbruik van het toestel in standby Minder dan 1 W
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt met alle Ajax-hubs en signaalversterkers
Maximaal vermogen van het radiosignaal 8,97 mW (limiet van 25 mW)
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1.000 m (als er geen obstakels zijn)
Installatiemethode In stopcontact
Temperatuurbereik Van 0 °С tot +40 °С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Veiligheidsklasse IP20
Totale afmetingen 65.5 × 45 × 45 mm (met stekker)
Gewicht 58 g
Levensduur 10 jaar

Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A bij 230 V~.

Conform de normen

Volledige set

 1. Socket (type F).
 2. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: