Gebruikershandleiding Socket (type F)

Bijgewerkt op

Socket (type F) is een draadloze slimme stekker voor binnen met een stroomverbruikmeter voor gebruik binnenshuis. Socket is ontworpen als een Europese stekkeradapter (type F) en regelt de stroomvoorziening van elektrische apparaten met een belasting tot 2,5 kW. Socket geeft het belastingsniveau aan en is beveiligd tegen overbelasting. Het apparaat maakt verbinding met het Ajax-systeem via een beveiligd Jeweller-radioprotocol en communiceert op een afstand van maximaal 1000 m in het gezichtsveld.

Socket (type F) werkt alleen met Ajax-hubs en ondersteunt geen verbinding met ocBridge Plus– of uartBridge-integratiemodules.

Gebruik scenario’s om acties van automatiseringsapparaten te programmeren (Relay, WallSwitch, LightSwitch, WaterStop of Socket (type F)) als reactie op een alarm, activatie van schema via Button of veranderingen in niveaus van temperatuur, luchtvochtigheid of CO2. Een scenario kan via de Ajax-app op afstand worden gemaakt.

Scenario’s door op Button te drukken worden via de Button-instellingen gecreëerd, scenario’s op luchtvochtigheid- en CO2-niveaus worden via de LifeQuality-instellingen gecreëerd.

Er zijn drie Socket-versies verkrijgbaar:  

Functionele elementen

ajax socket
 1. 2-pins stopcontact.
 2. Rand met led-verlichting.
 3. QR-code.
 4. 2-pins stekker.

Werkingsprincipe

Socket (type F) zet de 110–230V-voeding aan/uit, waarbij het een pool opent door de opdracht van de gebruiker in de Ajax app of automatisch volgens een scenario, door Button in te drukken, of volgens een schema.

Socket (type F) is beveiligd tegen overbelasting van de spanning (boven het bereik van 184–253 V~) of stroompieken (boven 11 A). In het geval van overbelasting schakelt de voeding uit en start automatisch weer op als de normale waarden van de spanning zijn hersteld. In het geval van stroompieken schakelt de voeding automatisch uit, maar kan alleen handmatig door de gebruiker worden hersteld door middel van een opdracht in de Ajax-app.

De maximale weerstandsbelasting is 2,5 kW. Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A bij 230 V~.

Socket (type F) met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer, kan functioneren in puls- of bistabiele modus. Met deze firmwareversie kunt u ook de relaiscontactstatus selecteren:

 • Standaard gesloten — Socket (type F) stopt de stroomtoevoer indien geactiveerd en hervat indien uitgeschakeld.
 • Standaard open — Socket (type F) geeft stroom indien geactiveerd en stopt indien uitgeschakeld.

Socket (type F) met firmwareversie ouder dan 5.54.1.0, werkt alleen in bistabiele modus met een standaard open contact.

Hoe kunt u zien welke firmwareversie het apparaat heeft?

Via de app kunnen gebruikers controleren hoeveel stroom of energie de op Socket (type F) aangesloten elektrische apparaten verbruiken.

Bij lage belasting (tot 25 W) kunnen stroom- en stroomverbruiksindicaties onjuist worden weergegeven als gevolg van beperkingen in de hardware.

Verbinden

Voordat u verbinding maakt met het apparaat

 1. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (het logo licht wit of groen op).
 2. Installeer de Ajax-app. Maak het account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte aan.
 3. Controleer de status van de hub in de Ajax-app en zorg ervoor dat de hub niet is ingeschakeld en niet aan het updaten is.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de app.

Socket (type F) aan de hub koppelen

 1. Klik in de Ajax-app op Apparaat toevoegen.
 2. Geef het apparaat een naam, scan de QR code of voer hem handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte.
  ajax socket
 3. Stop de Socket (type F) in het stopcontact en wacht 30 seconden — het led-frame knippert groen.
 4. Klik op Toevoegen— het aftellen begint.
 5. Socket (type F) verschijnt in de lijst van hub-apparaten.

De update van de statussen van het apparaat is afhankelijk van de ingestelde pinginterval in de instellingen van de hub. De standaardwaarde is 36 seconden.

Als het koppelen niet lukt, wacht dan 30 seconden en probeer het nog eens.

Om de detectie en koppeling te laten plaatsvinden, moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij hetzelfde object). Een verbindingsverzoek wordt alleen verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als u de hub koppelt met een slimme stekker die eerder met een andere hub was gekoppeld, zorg er dan voor dat de andere hub is ontkoppeld in de Ajax-app. Voor een correcte ontkoppeling moet het apparaat zich in het dekkingsgebied bevinden van het draadloze netwerk van de hub (bij hetzelfde object): als de ontkoppeling correct is uitgevoerd, knippert het led-frame van de Socket (type F) continu groen.

Als het apparaat niet correct is ontkoppeld, volg dan de volgende stappen om het met de nieuwe hub te verbinden:

 1. Zorg ervoor dat Socket (type F) zich buiten het dekkingsgebied bevindt van het draadloze netwerk van de vorige hub (de indicator van het communicatieniveau tussen het apparaat en de hub in de app is doorgestreept).
 2. Selecteer de hub die u met Socket (type F) wilt koppelen.
 3. Klik op Apparaat toevoegen.
 4. Geef het apparaat een naam, scan de QR code of voer hem handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte.
 5. Klik op Toevoegen— het aftellen begint.
 6. Geef Socket (type F) tijdens het aftellen een paar seconden lang ten minste 20 W belasting (door een werkende waterkoker of lamp in- en uit te schakelen).
 7. Socket (type F) verschijnt in de lijst van hub-apparaten.

Socket (type F) kan maar met één hub verbonden zijn.

Pictogrammen

De pictogrammen tonen een aantal van de statussen van Socket (type F). U kunt ze in de Ajax-app inzien via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis
Jeweller-signaalsterkte: toont de signaalsterkte tussen de hub en de slimme stekker.
Het apparaat is verbonden via een radiosignaalversterker.
Stroombeveiliging is geactiveerd.
Spanningsbeveiliging is geactiveerd.
Temperatuurbeveiliging is geactiveerd.

Statussen

 1. Apparaten .
 2. Socket (type F).
Parameter Waarde
Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de Socket (type F).
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de Socket (type F).
Verzonden door ReX Geeft de status weer van het gebruik van de radiosignaalversterker.
Actief Status van de Socket (type F) (in- of uitgeschakeld).
Spanning Het spanningsniveau van de ingangsstroom van Socket (type F).
Stroom Stroom bij de ingang van Socket (type F).
Stroombeveiliging Geeft aan of de bescherming tegen stroompieken is ingeschakeld.
Overspanningsbeveiliging Geeft aan of de overspanningsbeveiliging is ingeschakeld.
Vermogen Huidig verbruik in W.
Stroomverbruik

De elektrische stroom die door het apparaat dat met de Socket (type F) is verbonden, verbruikt is.

De meter wordt gereset als de Socket (type F) geen stroom krijgt.

Permanente Deactivering Toont de status van de uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee: het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie apparaat.
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat.
Apparaatnr. Het nummer van de lus van de slimme stekker (zone).

Instellingen

 1. Apparaten .
 2. Socket (type F).
 3. Instellingen .
Instelling Waarde
Naam

Naam van Socket (type F). De naam wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Als u de naam wilt aanpassen, klikt u op het tekstveld.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen.
Meldingen De meldingen voor het de stekker selecteren:

 • Wanneer ingeschakeld of uitgeschakeld: de gebruiker ontvangt meldingen van het apparaat die van status verandert.
 • Wanneer scenario is uitgevoerd: de gebruiker ontvangt meldingen over de uitvoering van scenario’s die te maken hebben met dit apparaat.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type F) is verbonden met alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger en in apps met de volgende versies of nieuwer:

 • Ajax Security System 2.23.1 voor iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 voor Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor Windows
Modus Bedieningsmodus Socket (type F) selecteren:

 • Puls — indien geactiveerd, genereert Socket (type F) een puls van een bepaalde duur.
 • Bistabiel — indien geactiveerd, verandert Socket (type F) de contactstatussen naar het tegenovergestelde.

Instellingen zijn beschikbaar vanaf firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer.

Contactstatus De normale status van de stekkercontacten selecteren:

 • Normaal gesloten (NC): de stekkercontacten zijn gesloten in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt van stroom voorzien.
 • Normaal open (NO): de stekkercontacten zijn open in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt niet van stroom voorzien.
Pulsduur, sec.

Selecteer de pulsduur: 1 tot 255 seconden.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type F) in de pulsmodus werkt.

Stroombeveiliging Indien ingeschakeld, wordt de voeding uitgeschakeld als de belastingsstroom 11 A overschrijdt, indien uitgeschakeld, is de drempel 16 A (of 13 A voor 5 seconden).
Overspanningsbeveiliging

Indien ingeschakeld, wordt de voeding uitgeschakeld bij een spanningspiek boven de 184 – 253 V~.

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket is aangesloten aan een netspanning van 110 V~.

Indicatie De optie om het led-frame van het apparaat uit te schakelen.
LED-helderheid De optie om de helderheid van het led-frame van het apparaat aan te passen (max of laag).
Scenario’s

Opent het menu om scenario’s te maken en configureren.

Meer informatie

Jeweller signaalsterktetest Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte.
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van Socket (type F).
Permanente Deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Na deactivatie behoudt Socket (type F) de vorige status: actief of inactief.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Koppelt het apparaat los van de hub en wist de instellingen.

Indicatie

Socket (type F) informeert de gebruiker over het stroomverbruik van verbonden apparaten door middel van het led-lampje.

Als de belasting meer dan 3 kW is (paars), wordt de stroombeveiliging geactiveerd.

Belastingsniveau Indicatie
Geen stroom bij de Socket (type F) Geen enkele indicatie
Socket (type F) is uitgeschakeld Blauw
Socket (type F) ingeschakeld, geen belasting Groen
~550 W Geel
~1250 W Oranje
~2000 W Rood
~2500 W Donkerrood
~3000 W Paars
Een of meerdere beveiligingstypes geactiveerd Licht geleidelijk op en gaat rood uit
Defecte hardware Knippert snel rood

De precieze voeding kan bekeken worden in de Ajax Security System-app-.

Testen van de functionaliteit

Via het Ajax-systeem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de pinginterval van de detector (de paragraaf over het menu van “Jeweller” in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Het apparaat installeren

ajax socket

De locatie van Socket (type F) hangt af van de afstand tot de hub en obstakels die de overdracht van radiosignalen belemmeren: muren, vloeren en grote objecten in de kamer.

Installeer het apparaat niet in de buurt van magnetische velden (magneten, gemagnetiseerde objecten, draadloze opladers, enz.) en niet in ruimtes waar de temperatuur en vochtigheid boven de toegestane limieten liggen.

Controleer het Jeweller-signaalniveau op de plaats van installatie. Als het signaalniveau laag is (één streepje), dan kunnen we de stabiele werking van het apparaat niet garanderen.

Als het apparaat nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalversterker.

Socket (type F) is ontworpen om een Europese 2-pins contactdoos te verbinden (Schuko type F).

Onderhoud

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig.

Technische specificaties

Activerend element Elektromagnetisch relais
Levensduur Ten minste 200.000 schakelingen
Spanning en type stroomtoevoer 110–230 V~, 50/60 Hz
Spanningsbeveiliging voor voeding van 230 V

Ja, 184–253 V~

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket is aangesloten aan een netspanning van 110 V~.

Maximale belastingsstroom 11 A (continu), 13 A (tot 5 s)
Bedieningsmodi

Puls en bistabiel (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer. Productiedatum vanaf 4 maart 2020)

Alleen bistabiel (firmwareversie is ouder dan 5.54.1.0)

Pulsduur 1 tot 255 seconden (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer)
Maximale stroombeveiliging Ja, 11 A als de beveiliging aanstaat, tot 13 A als de beveiliging uitstaat
Maximale temperatuurbeveiliging Ja, +85 °C. De stekker schakelt automatisch uit als de temperatuur wordt overschreden
Beveilingsklasse elektrische schokken Klasse I (met aardingsterminal)
Parametercheck energieverbruik Ja, (stroom, spanning, energieverbruik)
Weerstandsindicator Ja
Outputstroom (weerstandsbelasting bij 230 V) Tot 2,5 kW
Gemiddeld energieverbruik van het toestel in standby Minder dan 1 W
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt met alle Ajax-hubs en signaalversterkers
Maximaal vermogen van het radiosignaal 8,97 mW (limiet van 25 mW)
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1000 m (als er geen obstakels zijn)
Installatiemethode In stopcontact
Temperatuurbereik Van 0 °С tot +40 °С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Veiligheidsklasse IP20
Totale afmetingen 65.5 × 45 × 45 mm (met plug)
Gewicht 58 g
Levensduur 10 jaar

Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A bij 230 V~.

Conform de normen

Volledige set

 1. Socket (type F).
 2. Snelle setuphandleiding.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is 2 jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: