Gebruikershandleiding van Button

Bijgewerkt op

Button is een draadloze paniekknop met bescherming tegen per ongeluk indrukken en een aanvullende modus om automatiseringsapparatuur te bedienen.

Button is alleen compatibel met Ajax-hubs. Er is geen ondersteuning voor de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge.

Button is verbonden met het beveiligingssysteem en wordt geconfigureerd via Ajax-apps op iOS, Android, macOS en Windows. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van alle alarmen en gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien ingeschakeld).

Functionele elementen

ajax button
 1. Alarmknop
 2. Controlelampjes
 3. Montagegat voor Button

Werkingsprincipe

Button is een draadloze paniekknop die bij indrukken een alarm verstuurd naar gebruikers en naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. In de besturingsmodus kunt u via Button automatiseringsapparatuur van Ajax bedienen met het kort of lang indrukken van een knop.

Button kan in de paniekmodus werken als een noodknop, een signaal geven over een bedreiging, een melding maken als er medische hulp vereist is, of informatie geven over een inbraak, brand, gasalarm of lekkage. U kunt het alarmtype selecteren in de instellingen van Button. De tekst van alarmmeldingen hangt af van zowel het geselecteerde type, als van de code van de gebeurtenis die naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf (CMS) wordt gestuurd.

U kunt de actie van een automatiseringsapparaat (Relay, WallSwitch, of Socket) koppelen aan een druk op de knop in het menu Scenario’s van de Button-instellingen.

De Button is uitgerust met bescherming tegen per ongeluk indrukken en verstuurd alarmeringen tot een afstand van 1300 m van de hub. Houd er rekening mee dat aanwezige obstakels het signaal kunnen verstoren (bijvoorbeeld muren of vloeren) en daardoor de afstand verminderen.

Als u Button via radiosignaalversterkers verbindt, houd er dan rekening mee dat Button niet automatisch schakelt tussen de radionetwerken van de radiosignaalversterker en de hub. U kunt Button handmatig aan een andere hub of ReX toewijzen via de app.

Button verbinden met het Ajax beveiligingssysteem

Voordat de verbinding gestart wordt

 1. FInstalleer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak een account aan, voeg een hub toe in de app en maak ten minste één ruimte aan.
 2. Open de Ajax-app.
 3. Activeer de hub en controleer uw internetverbinding.
 4. Zorg ervoor dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de hub.

Als u een Button wilt verbinden

 1. Klik op Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan de QR-code in (staat op de verpakking) of voer hem handmatig in, selecteer een ruimte en een groep (als groepmodus is ingeschakeld).
 3. Klik op Toevoegen en het aftellen begint.
 4. Houd Button 7 seconden ingedrukt. Als Button is toegevoegd, knipperen de led-lampjes één keer groen.

Om Button te detecteren en koppelen, moet Button binnen bereik van de radiocommunicatiezone van de hub geplaatst zijn (bij een enkel beveiligd object).

De verbonden Button verschijnt in de app op de lijst met hub-apparaten. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is niet afhankelijk van de pollingtijd die is ingesteld in de hubinstellingen. Data wordt alleen bijgewerkt door op de Button te drukken.

Button werkt alleen met één hub. Als Button is verbonden met een nieuwe hub, stopt Button met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. Let op: na het toevoegen aan de nieuwe hub wordt Button niet automatisch verwijderd van de apparatenlijst van de oude hub. Dit moet handmatig gedaan worden via de Ajax-app.

Statussen

De statussen van Button vindt u in de Ajax-app:

 1. Ajax-appApparaten Button
Parameter Waarde
Batterijlading Batterijniveau van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van het batterijniveau in de Ajax-apps

Werking Geeft de bedieningsmodus van Button weer. Er zijn drie modi beschikbaar:

 • Paniek
 • Sturing
 • Onderling verbonden brandalarm dempen
LED-helderheid Geeft huidige helderheid van controlelampje weer:

 • Uit (Ledindicatie is uitgeschakeld)
 • Laag
 • Max

Bescherming tegen per ongeluk indrukken

(alleen weergegeven voor de bedrijfsmodi Paniek en Onderling verbonden brandalarm dempen)

Geeft het gekozen type van bescherming tegen per ongeluk indrukken weer:

 • Uit — bescherming uitgeschakeld.
 • Lang indrukken — om een alarm te verzenden moet u de knop meer dan 1,5 seconden ingedrukt houden.
 • Twee keer drukken — om een alarm te verzenden moet u de knop twee keer indrukken met minder dan 0,5 seconden ertussen.
Verzonden door ReX Geeft de status weer van het gebruik van de radiosignaalversterker
Tijdelijke deactivering Geeft de status van het apparaat weer: actief of volledig uitgeschakeld door de gebruiker
Firmware Firmwareversie Button
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat. Staat ook op de printplaat en de verpakking van het apparaat.
Apparaat No. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

U kunt de parameters van het apparaat aanpassen in het gedeelte Instellingen:

 1. Ajax-appApparaten ButtonInstellingen 
Parameter Waarde
Naam Naam van het apparaat, kan aangepast worden
Ruimte Keuze van de virtuele ruimte waaraan het apparaat is toegewezen
Werking Geeft de bedieningsmodus van Button weer. Er zijn drie modi beschikbaar:

 • Paniek — verzend een alarm bij indrukken
 • Sturing — bedient automatiseringsapparatuur door hem kort of lang (2 sec) in te drukken
 • Onderling verbonden brandalarm dempen — bij indrukken wordt het alarm van de Ajax-branddetectore van gedempt. De optie is beschikbaar als de functie Onderling verbonden alarmen is ingeschakeld

Meer informatie

Alarmtype

(alleen weergegeven voor de bedrijfsmodus Paniek)

Selectie van de alarmtypes van Button:

 • Inbraak
 • Brand
 • Medische hulp
 • Paniekknop
 • Gas
 • Storing
 • Lekkage
 • Aangepast

De tekst in het sms-bericht en de meldingen in de app zijn afhankelijk van het geselecteerde alarmtype

LED-helderheid Dit geeft de huidige helderheid weer van de controlelampjes:

 • Uit (Ledindicatie is uitgeschakeld)
 • Laag
 • Max

Bescherming tegen per ongeluk indrukken

(alleen weergegeven voor de bedrijfsmodi Paniek en Onderling verbonden brandalarm dempen)

Geeft het gekozen type van bescherming tegen per ongeluk indrukken weer:

 • Uit — bescherming uitgeschakeld.
 • Lang indrukken — om een alarm te verzenden moet u de knop meer dan 1,5 seconden ingedrukt houden.
 • Twee keer drukken — om een alarm te verzenden moet u de knop twee keer indrukken met minder dan 0,5 seconden ertussen.
Waarschuwing met sirene als de knop wordt ingedrukt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer de paniekknop wordt ingedrukt
Scenario’s Opent het menu om scenario’s te maken en configureren
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van Button
Tijdelijke deactivering

Hiermee kan een gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en doet niet mee aan automatiseringsscenario’s. De paniekknop van een gedeactiveerd apparaat is uitgeschakeld.

Meer informatie over tijdelijke deactivering van het apparaat

Apparaat ontkoppelen Koppelt Button los van de hub en wist de instellingen

Bedieningsindicatie

Status van Button wordt weergegeven met rode of groene led-controlelampjes.

Categorie Indicatie Gebeurtenis
Koppelen aan het Ajax beveiligingssysteem Groene led-lampjes knipperen 6 keer Button is niet geregistreerd in een Ajax beveiligingssysteem
Licht een paar seconden groen op Een Button toevoegen aan het Ajax beveiligingssysteem
Indicatie aflevering opdracht Licht kort groen op Opdracht is afgeleverd bij het Ajax beveiligingssysteem
Licht kort rood op Opdracht is niet afgeleverd bij het Ajax beveiligingssysteem
Indicatie lang drukken in besturingsmodus Knippert kort groen Button heeft het indrukken als lang indrukken herkent en heeft de bijbehorende opdracht naar de hub verstuurd

Indicatie feedback

(net als de Indicatie aflevering opdracht)

 

Licht een halve seconde groen op na de indicatie aflevering opdracht Het Ajax beveiligingssysteem heeft de opdracht ontvangen en uitgevoerd
Licht kort rood op na de indicatie aflevering opdracht Het Ajax beveiligingssysteem heeft de opdracht niet uitgevoerd

Batterijstatus

(net als Indicatie feedback)

Na de belangrijkste indicatie, licht het rood op en gaat geleidelijk uit

Batterij van Button moet vervangen worden. Tegelijkertijd worden opdrachten van Button afgeleverd aan het Ajax beveiligingssysteem.

De batterij vervangen

Situaties

Paniekmodus

Button kan in de paniekknopmodus beveiliging of hulp inroepen en ook waarschuwen voor een noodsituatie door sirenes te activeren en een melding te sturen naar andere gebruikers in de app. U kunt in de instellingen van Button één type alarm uit acht verschillende opties selecteren:

 • Inbraak
 • Brand
 • Medische hulp
 • Paniekknop
 • Gas
 • Storing
 • Lekkage
 • Aangepast (wordt niet naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf gestuurd)

Het alarmtype bepaalt de gebeurteniscode die naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wordt gestuurd en de tekst die de gebruiker ontvangt bij de melding. Hierdoor is een nauwkeurige reactie op de dreiging altijd gegarandeerd.

Let op: als u Button indrukt in de paniekmodus, wordt een alarm geactiveerd, ongeacht de beveiligingsmodus van het systeem.

Een alarm dat wordt geactiveerd als Button wordt ingedrukt, kan ook een scenario in het Ajax beveiligingssysteem in gang zetten.

Button kan worden vastgemaakt op een vlakke ondergrond of worden meegenomen. Voor de installatie op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld onder de tafel), maakt u Button vast met dubbelzijdige tape. Als u Button aan een bandje wilt dragen: bevestig het bandje aan de Button met het montagegat in de behuizing van de Button.

Bedieningsmodus

Button kan worden gebruikt om automatiseringsapparaten te beheren. Button heeft in de bedieningsmodus twee drukopties: kort en lang (de knop wordt langer dan 3 seconden ingedrukt). Door het indrukken kan de uitvoering van een actie in een of meer automatiseringsapparaten in gang gezet worden: Relay, WallSwitch of Socket.

Zo verbindt u een actie van een automatiseringsapparaat aan lang of kort indrukken van een Button:

 1. Open de Ajax-app en ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Button in de apparatenlijst en ga naar de instellingen door op het radarpictogram te klikken.
  ajax button
 3. Selecteer de Bedieningsmodus in de Buttonmodus-sectie. Klik op de Button om de wijzigingen op te slaan.
 4. Ga naar het menu Scenario’s en klik op Maak een scenario als u voor de eerste keer een scenario maakt, of Scenario toevoegen als er al scenario’s zijn gemaakt in het Ajax beveiligingssysteem.
  ajax button
 5. Selecteer een drukoptie om het scenario uit te voeren: Kort indrukken of Lang indrukken.
  ajax button
 6. Selecteer het automatiseringsapparaat om de actie uit te voeren.
  ajax button
 7. Voer de Scenarionaam in en specificeer de Apparaat-actie die uitgevoerd moet worden door Button in te drukken.
  • Inschakelen
  • Uitschakelen
  • Schakel status om
  ajax button

  Als u een scenario voor Relay configureert, wat in pulsmodus gebeurt, is de Apparaat-actie niet beschikbaar. Tijdens het uitvoeren van het scenario sluit/opent deze relais de contacten voor een vooraf ingestelde periode. De bedieningsmodus en pulsduur worden ingesteld in de instellingen van Relay.

 8. Klik op Opslaan. Het scenario verschijnt in de lijst van apparaatscenario’s.

Brandalarm dempen

Door op de Button te drukken kunnen de onderling verbonden branddetectoren gedempt worden (als de bijbehorende bedieningsmodus van de knop is geselecteerd). De reactie van het systeem op het indrukken van een knop is afhankelijk van de systeemstatus:

 • De onderling verbonden FireProtect-alarmen zijn al doorgeschakeld — door de eerste druk op Button worden alle branddetectoren gedempt, behalve de detectoren die het alarm hebben geregistreerd. Door nog een keer op de knop te drukken worden de overgebleven detectoren gedempt.
 • De vertraging van de onderling verbonden alarmen blijft aanhouden — de sirene van de geactiveerde Ajax-branddetectore wordt gedempt door indrukken.

Meer informatie over onderling verbonden alarmen van branddetectoren

Met de update van OS Malevich 2.12 kunnen gebruikers de brandalarmen in hun groep dempen zonder de detectoren uit te schakelen in groepen waartoe ze geen toegang hebben.

Meer informatie

Plaatsing

Button kan worden vastgemaakt op een vlakke ondergrond of worden meegenomen.

Zo maakt u Button vast

Om Button vast te maken (bv. onder een tafel), gebruikt u Holder.

ajax button

Zo installeert u Button in de houder:

 1. Kies een plaats om de houder te installeren.
 2. Druk op de knop om te controleren of de opdrachten de hub bereiken. Zo niet, kies dan een andere locatie of gebruik een radiosignaalversterker.

  Als u Button via ReX verbindt, houd er dan rekening mee dat Button niet automatisch schakelt tussen de signaalversterker en de hub. U kunt Button aan een hub of een andere ReX toewijzen in de Ajax-app.

 3. Plaats Holder op de ondergrond met de meegeleverde schroeven of dubbelzijdige tape.
 4. Plaats Button in de houder.

Houd er rekening mee dat Holder apart wordt verkocht.

Zo draagt u Button bij u

ajax button

Button is makkelijk mee te nemen dankzij een gat in de behuizing. Het kan aan de pols of om de nek, of aan een sleutelhanger gedragen worden.

Button heeft een I55-beschermingsgraad. Dat betekent dat de behuizing van het apparaat stof- en spatwaterdicht is. Drukknoppen zijn verzonken in de behuizing en softwarebescherming helpt bij het tegengaan van per ongeluk indrukken.

Onderhoud

Maak de behuizing van Button geregeld vrij van stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen. Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de apparatuur. Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om Button te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterij werkt 5 jaar bij normaal gebruik (een keer per dag indrukken). Bij veelvuldig gebruik kan de batterij minder lang meegaan. U kunt de batterijstatus van Button zien in de Ajax-app.

De voorgeïnstalleerde batterij is gevoelig voor lage temperaturen en als de afstandsbediening aanzienlijk afkoelt, kan de indicator van het batterijniveau in de app verkeerde waardes aangeven totdat de afstandsbediening weer opwarmt.

Elke keer dat Button wordt ingedrukt, wordt het batterijniveau bijgewerkt.

Als de batterij leeg is, ontvangt de gebruiker een melding in de Ajax-app, en het led-lampje licht constant rood op en gaat steeds uit als de knop wordt ingedrukt.

Technische specificaties

Aantal knoppen 1
Indicatie Led-achtergrondverlichting van aflevering opdracht Beschikbaar
Bescherming tegen per ongeluk activeren Beschikbaar, in paniekmodus
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de regio waar het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt alleen met Ajax-hubs en signaalversterkers met OS Malevich 2.7.102 en nieuwer
Maximaal vermogen van het radiosignaal Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1300 m (zonder obstakels)
Voeding 1 CR2032-batterij
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar (afhankelijk van het gebruik)
Klasse bescherming van de behuizing IP55
Temperatuurbereik Van -10 °С tot +40 °С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Afmetingen 47 × 35 × 13 mm
Gewicht 16 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Het pakket bevat

 1. Button
 2. Voorgeïnstalleerde CR2032-batterij
 3. Dubbelzijdige tape
 4. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de meegeleverde batterij.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de klantenservice. Technische problemen kunnen in de meeste gevallen op afstand worden opgelost.

Neem contact op met technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: