For Users

Používateľská príručka Button

Updated

Button je bezdrôtové tiesňové tlačidlo s ochranou proti náhodnej aktivácii. Z predinštalovanej batérie je napájaný až po dobu 5 rokov. K zabezpečovaciemu systému Ajax sa pripája prostredníctvom zabezpečeného protokolu Jeweler s dosahom komunikácie až 1 300 metrov v otvorenom priestore bez prekážok.

Button je možné pripojiť len k Ajax Hubom. Pripojenie k integračným modulom ocBridge Plus a uartBridge nie je podporované!

Button je pripojený k zabezpečovaciemu systému a konfigurovaný pomocou desktop aplikácií Ajax pre operačné systémy Windows, macOS a aplikácií pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Užívatelia sú o všetkých poplachoch a udalostiach vyrozumení pomocou push notifikácií, SMS správ alebo telefónneho hovoru (ak je povolené).

Zabezpečovací systém Ajax môže byť použitý pre nezávislé monitorovanie miesta a možno ho pripojiť k poplachovému prijímaciemu centru (PPC) bezpečnostnej spoločnosti.

Funkčné prvky

ajax button
 1. Funkčné tlačidlo
 2. Svetelný indikátor
 3. Otvor pre upevnenie

Princíp fungovania

Button je bezdrôtové tiesňové tlačidlo, ktoré po stlačení odošle poplachový signál do Hubu a informuje užívateľa a PPC.

V režime tiesňového tlačidla môže Button pracovať ako tiesňové tlačidlo pre prípad núdze či informovať o narušení objektu, rovnako ako o požiari, úniku plynu alebo potrebe privolať lekársku pomoc. V menu nastavenia tlačidla je možné vybrať daný typ poplachu. Text SMS správy a notifikácie v aplikácii závisí na zvolenom type poplachu rovnako ako prenosové kódy odoslané do poplachového prijímacieho centra bezpečnostnej spoločnosti.

Button je vybavený ochranou proti náhodnej aktivácii je schopný odoslať poplachový signál na vzdialenosť až 1 300 metrov od Hubu. Pamätajte, že prítomnosť akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia signálu (napr. steny alebo podlahy), túto vzdialenosť zmenšujú.

Button sa ľahko prenáša. Môžete ho nosiť vždy pri sebe na zápästí alebo na krku. Zariadenie je odolné voči prachu a striekajúcej vode.

Pripojenie Button k zabezpečovaciemu systému Ajax

Pred zahájením pripojenia

 1. Postupujte podľa inštrukcií Hubu pre inštaláciu aplikácie Ajax. Vytvorte si užívateľský účet, spárujte s ním Hub a vytvorte v systéme aspoň jednu miestnosť.
 2. Otvorte aplikáciu Ajax.
 3. Spustite Hub a skontrolujte internetové pripojenie.
 4. Pomocou aplikácie Ajax sa uistite, že je Hub deaktivovaný a nie je práve aktualizovaný.

Len používatelia s administrátorskými právami môžu pridávať zariadenie do systému

Pre pripojenie Button

 1. Stlačte tlačidlo Pridať zariadenie v aplikácii Ajax.
 2. Pomenujte zariadenie, načítajte QR kód (umiestnený na obale zariadenia) alebo ho zadajte ručne, vyberte miestnosť a skupinu (pokiaľ je aktivovaný skupinový mód).
 3. Stlačte tlačidlo Pridať, čím dôjde k spusteniu odpočtu.
 4. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na zariadení po dobu 7 sekúnd. Akonáhle je Button pridaný, zelený LED indikátor raz blikne.

Pre detekciu a pridanie zariadenia sa musí Button nachádzať v dosahu rádiovej komunikácie s Hubom (v rámci daného objektu).

Pripojené zariadenie sa objaví v zozname zariadení v aplikácii Ajax. Aktualizácia stavov zariadenia v zozname nie je závislá na intervale dotazov v nastavení Hubu. Informácie sú aktualizované iba po stlačení tlačidla.

Button je možné pripojiť len k jednému Hubu. Po pripojení zariadenia k inému Hubu, prestane Button odosielať informácie do Hubu pôvodného. Odstránenie Button zo zoznamu zariadení v aplikácii neprebehne automaticky a je potrebné ho vykonať ručne.

Stavy

Stavy zariadenia je možné sledovať v menu zariadenia:

 1. Ajplikácia AjaxZariadenia Button
Parameter Hodnota
Stav batérie Úroveň nabitia batérie. Možné sú dva stavy:

 • Batéria OK
 • Batéria vybitá
Režim tlačidla Zobrazenie prevádzkového režimu funkčného tlačidla. Možné sú 2 režimy:

 • Tiesňové tlačidlo
 • Smart tlačidlo (vo vývoji)
Jas LED indikátora Zobrazenie nastavenej úrovne jasu LED indikátora. Možné sú 3 úrovne:

 • Vypnutý
 • Nízky
 • Maximálny
Ochrana proti náhodnému stlačeniu Zobrazenie aktuálnej ochrany proti náhodnému stlačeniu:

 • Vypnuté — ochrana vypnutá.
 • Dlhé stlačenie — pre vyhlásenie poplachu je nutné tlačidlo stlačiť a podržať po dobu viac ako 1.5 sekundy.
 • Dvojité stlačenie – pre vyhlásenie poplachu je nutné tlačidlo dvakrát stlačiť s pauzou nepresahujúcou 0.5 sekundy.
Dočasná deaktivácia Indikuje stav zariadenia: aktívne alebo úplne deaktivované používateľom
Firmware Verzia firmware zariadenia
ID ID zariadenia

Konfigurácia

Parametre zariadenia je možné upraviť v menu nastavení:

 1. Aplikácia AjaxZariadenia ButtonNastavenia 
Parameter Hodnota
Prvé pole Názov zariadenia (je možné zmeniť)
Miestnosť Voľba virtuálnej miestnosti, ku ktorej je zariadenie priradené
Režim tlačidla Zobrazenie prevádzkového režimu tlačidla. K dispozícii sú 2 režimy:

 • Tiesňové tlačidlo – Vyhlásenie poplachu po stlačení tlačidla
 • Smart tlačidlo (vo vývoji)

Typ poplachu

(dostupné len v režime tiesňového tlačidla)

Voľba typu poplachu:

 • Narušenie
 • Požiar
 • Lekárska pomoc
 • Tieseň
 • Plyn

Text SMS a notifikácie v aplikácii závisí na zvolenom type poplachu

Jas LED indikátora Zobrazenie nastaveného jasu LED indikátora:

 • Vypnutý
 • Nízky
 • Maximálny
Ochrana proti náhodnému stlačeniu Zobrazenie zvoleného typu ochrany proti náhodnému stlačeniu:

 • Vypnuté — ochrana vypnutá.
 • Dlhé stlačenie – pre vyhlásenie poplachu je nutné tlačidlo stlačiť a podržať po dobu viac ako 1.5 sekundy.
 • Dvojité stlačenie – pre vyhlásenie poplachu je nutné tlačidlo dvakrát stlačiť s pauzou nepresahujúcou 0.5 sekundy.
Dočasná deaktivácia

Umožňuje používateľovi deaktivovať zariadenie bez jeho odstránenia zo systému.

Zariadenie nebude vykonávať systémové príkazy a zúčastňovať sa automatizačných scenároch. Tiesňové tlačidlo deaktivovaného zariadenia je nefunkčné

Ďalšie informácie o dočasnej deaktivácii zariadenia

Berte na vedomie, že akékoľvek zmeny nastavenia budú použité pri druhom stlačení!

Indikácia prevádzky

Stav zariadenia je indikovaný pomocou červeného alebo zeleného LED indikátora.

Kategória Indikácia Udalosť
Priradenie k zabezpečovaciemu systému Zelená LED 6x blikne Zariadenie nie je priradené k žiadnemu zabezpečovaciemu systému
Zelená LED sa rozsvieti po dobu niekoľkých sekúnd Pridanie zariadenia do zabezpečovacieho systému
Indikácia doručenia príkazu Krátke rozsvietenie zelenej LED Príkaz bol odoslaný do zabezpečovacieho systému
Krátke rozsvietenie červenej LED Príkaz nebol odoslaný do zabezpečovacieho systému

Indikácia spätnej väzby

(nasleduje Indikáciu doručenia príkazu)

 

Rozsvietenie zelenej LED po dobu asi pol sekundy po indikácii doručenia príkazu Zabezpečovací systém prijal a vykonal príkaz
Krátke rozsvietenie červenej LED po indikácii doručenia príkazu Zabezpečovací systém nevykonal príkaz

Stav batérie

(nasleduje Indikáciu spätnej väzby)

Po hlavnej indikácii sa rozsvieti červená LED a pomaly zhasne

Batériu v zariadení je nutné vymeniť. Súčasne sú do zabezpečovacieho systému doručované príkazy zariadenia.

Výmena batérie

Príklady použitia

Button môže byť nainštalovaný na rovnom povrchu alebo prenášaný. Button podporuje 5 typov poplachu: narušenie, požiar, lekársku pomoc, plyn a tiesňové tlačidlo. V menu nastavenia zariadenia je možné vybrať daný typ poplachu. Text SMS správy a notifikácie v aplikácii závisí na zvolenom type poplachu rovnako ako prenosové kódy odoslané do poplachového prijímacieho centra bezpečnostnej spoločnosti.

Pre inštaláciu na rovný povrch (napríklad pod stôl) zaistite Button obojstrannou lepiacou páskou.

Pre nosenie zariadenia na šnúrke použite otvor v zadnej časti krytu.

Umiestnenie

Button môžete pripevniť na povrch alebo nosiť so sebou.

Ako pripevniť Button

Na upevnenie Buttona povrch (napr.: pod stôl), použite držiak.

ajax button

Pre inštaláciu tlačidla do držiaka

 1. Vyberte miesto pre inštaláciu držiaka.
 2. Stlačením tlačidla otestujte príjem príkazov do Hubu, pokiaľ nebude signál dostačujúci, zvoľte iné umiestnenie alebo použite rozširovač dosahu signálu ReX.

  Pri pripájaní Buttona cez REX majte na pamäti, že tlačidlo automaticky neprepína medzi rozširovacích dosahu signálu a Hubom. V aplikácii Ajax môžete priradiť Button k Hubu alebo inému ReXu.

 3. Upevnite držiak na povrch pomocou priložených skrutiek alebo obojstrannej lepiacej pásky.
 4. Vložte Button do držiaka.

Upozorňujeme, že držiak sa predáva samostatne.

Ako nosiť Button so sebou

ajax button

Tlačidlo môžete pohodlne nosiť so sebou vďaka špeciálnemu otvoru v kryte. Môžete ho nosiť na zápästí alebo okolo krku alebo zavesiť na kľúče.

Button má stupeň krytia IP55. To znamená, že kryt zariadenia je chránený pred prachom a postriekaním vodou. Tlačidlá sú zapustené do krytu a softvérová ochrana pomáha zabrániť náhodnému stlačeniu.

Údržba

Pri čistení krytu zariadenia použite čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné pre technickú údržbu.

Nikdy nepoužívajte látky obsahujúce alkohol, acetón, benzín a iné rozpúšťadlá.

Predinštalovaná batéria je schopná zariadenie napájať až po dobu 5 rokov pri bežnom používaní (1 stlačenie denne). Častejšie používanie môže skrátiť životnosť batérie. Úroveň jej nabitia je možné kedykoľvek skontrolovať v aplikácii Ajax.

Predinštalovaná batéria je citlivá na nízke teploty, a ak je zariadenie výrazne schladené, môže indikátor stavu nabitia batérie v aplikácii zobrazovať nesprávne hodnoty, kým sa zariadenie neohreje.

Indikátor stavu nabitia batérie sa pravidelne neaktualizuje – aktualizuje sa až po stlačení tlačidla. Po vybití batérie obdrží užívateľ upozornenie prostredníctvom aplikácie Ajax a červený LED indikátor sa rozsvieti a pomaly zhasne po každom stlačení tlačidla.

Technická špecifikácia

Počet tlačidiel 1
LED podsvietenie signalizujúce doručenie príkazu Dostupné
Ochrana proti náhodnému stlačeniu Dostupná
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Maximálny vysielací výkon rádiového signálu Až do 20 mW
Modulácia rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až do 1,300 m (bez prekážok)
Napájanie 1 CR2032 batéria, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov (v závislosti od frekvencie použitia)
Stupeň krytia IP55
Rozsah prevádzkovej teploty Od –10°С do +40°С
Prevádzková vlhkosť Až do 75%
Rozmery 47 × 35 × 13 mm
Hmotnosť 16 g

Balenie obsahuje

 1. Button
 2. Predinštalovaná batéria CR2032
 3. Obojstranná páska
 4. Užívateľská príručka

Záruka

Záruka na výrobky vyrobené Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí po dobu 2 rokov po zakúpení a nevzťahuje sa na dodávanú batériu.

Ak zariadenie nefunguje správne, odporúčame Vám najprv kontaktovať technickú podporu, pretože technické problémy je možné v polovici prípadov vyriešiť na diaľku.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: