For Users

Uživatelský manuál Socket

Updated

Socket je bezdrátově ovladatelný zásuvkový adaptér typu Shuko F určený pro spínání napájení připojeného zařízení. Maximální spínaný výkon je 2.5 kW. Socket je vybaven proudovou a napěťovou ochranou, funkcí měření spotřeby elektrické energie a LED indikátorem zatížení. Zařízení je připojeno k zabezpečovacímu systému Ajax prostřednictvím rádiového protokolu Jeweller s dosahem až 1 000 metrů v otevřeném prostoru bez překážek.

Socket funguje se všemi Ajax Huby a nepodporuje připojení přes integrační moduly ocBridge PlusuartBridge.

Pomocí scénařů můžete naprogramovat akce automatizačních zařízení (Relay, WallSwitch nebo Socket) v reakci na poplach,stisknutí tlačítka Button nebo podle časového plánu. Scénář lze vytvořit vzdáleně v aplikaci Ajax.

Popis zařízení

ajax socket
 1. 2-pólová zásuvka
 2. LED indikátor
 3. QR kód
 4. 2-pólová vidlice

Princip fungování

Socket zapíná / vypíná napájení 110–230 V, spíná pracovní vodič příkazem uživatele v Aplikaci Ajax nebo automaticky podle nastaveného scénáře, stisknutí tlačítka Button, nebo podle nastaveného časového plánu.

Zásuvka je chráněna před napěťovým přetížením (přesahujícím rozsah 184–253 V~) a nadproudovou ochranou (přesahující 11 A). V případě přetížení se napájení vypne a obnoví se automaticky, jakmile se napětí obnoví na normální hodnoty. V případě nadproudu se napájení automaticky vypne a lze jej obnovit pouze ručně pomocí příkazu uživatele v aplikaci Ajax.

Maximální odporová zátěž je 2,5 kW. Při použití indukčních nebo kapacitních zátěží se maximální spínací proud sníží na 8 A při 230 V~

Socket s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšší může pracovat v pulzním nebo bistabilním režimu. U této verze firmwaru můžete také zvolit stav kontaktu relé:

 • Normálně zavřeno — Socket po aktivaci přestane dodávat energii a po vypnutí se obnoví.
 • Normálně otevřeno — zásuvka dodává energii, když je aktivována, a zastaví napájení, když je vypnutá.

Zásuvka s verzí firmwaru nižší než 5.54.1.0 funguje pouze v režimu bistability s normálně otevřeným kontaktem.

Jak zjistit verzi firmwaru zařízení?

V aplikaci mohou uživatelé kontrolovat výkon nebo množství energie spotřebované elektrickými spotřebiči připojenými prostřednictvím socketu.

Při nízkém zatížení (do 25 W) se mohou indikace proudu a spotřeby energie zobrazovat nesprávně z důvodu hardwarových omezení.

Připojení

Před připojením zařízení

 1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (logo Ajax svítí zeleně nebo bíle).
 2. Nainstalujte Aplikaci Ajax. do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Pro připojení Socketu k Hubu

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
  ajax socket
 3. Připojte Socket do zásuvky a počkejte 30 sekund — LED rámeček bude blikat zeleně.
 4. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 5. Socket se objeví v seznamu zařízení Hubu.

Aktualizace stavů zařízení závisí na intervalu ping nastaveném v nastavení Hubu. Výchozí hodnota je 36 vteřin.

Pokud se zařízení nepodařilo spárovat, počkejte 30 vteřin a poté to zkuste znovu.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl Socket umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Při párování Hubu se zásuvkovým adaptérem Socket, který byl dříve spárován s jiným Hubem, se ujistěte, že bylo párování zrušeno s dřívějším Hubem v aplikaci Ajax. Pro správné zrušení párování by zařízení mělo být v oblasti pokrytí bezdrátové sítě Hubu (u stejného objektu): pokud je párování správně odstraněno, LED indikátor zásuvky trvale bliká zeleně.

Pokud nebylo na zařízení správně odstraněno spárování, připojte jej k novému Hubu následujícím způsobem:

 1. Ujistěte se, že je Socket mimo oblast pokrytí bezdrátové sítě bývalého Hubu (indikátor úrovně komunikace mezi zařízením a Hubem v aplikaci je přeškrtnutý).
 2. Vyberte Hub, se kterým chcete Socket spárovat.
 3. Vyberte možnost Přidat zařízení.
 4. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 5. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 6. Během odpočítávání připojte na několik vteřin do zásuvky alespoň 25 W zátěž. (připojením a odpojením funkční konvice nebo lampy).
 7. Socket se objeví v seznamu zařízení Hubu.

Socket může být připojen pouze k jednomu Hubu.

Stavy

 1. Zařízení
 2. Socket
Parametr Hodnota
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a Socketem
Připojení Stav připojení zařízení k Hubu
Směrován přes ReX Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu ReX
Aktivní Stav zařízení (zapnuto / vypnuto)
Napětí Velikost vstupního napětí
Proud Velikost vstupního proudu
Proudová ochrana Stav proudové ochrany
Napěťová ochrana Stav napěťové ochrany
Výkon Aktuální spotřeba ve W
Spotřeba elektrické energie

Elektrická energie spotřebovaná zařízením připojeným k zásuvce.

Počítadlo se vynuluje, když zásuvka ztratí energii

Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní nebo zcela deaktivované uživatelem
Firmware Verze firmwaru zařízení
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. Socket
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název zařízení, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Režim Výběr provozního režimu zásuvky:

 • Pulzní — pokud je aktivní, Socket generuje puls nastavené délky
 • Bistabilní — Když je zásuvka aktivována, změní stav kontaktů na opačný

Nastavení je možné s firmwarem verze 5.54.1.0 a vyšší

Režim kontaktu Normální stav kontaktu

 • Normálně zavřeno
 • Normálně otevřeno
Doba trvání impulsu

Volba doby trvání pulzu v pulzním režimu:

Od 1 do 255 vteřin

Proudová ochrana Pokud je povoleno, napájení se vypne, pokud aktuální zátěž přesáhne 11 A, pokud je deaktivováno, prahová hodnota je 16 A (nebo 13 A po dobu 5 vteřin)
Napěťová ochrana Pokud je povoleno, napájení se vypne v případě přepětí mimo mez 184 – 253 V~
Indikace Možnost deaktivace LED indikace zařízení
Jas LED indikátoru Možnost nastavení jasu LED indikátoru zařízení (vysoký nebo nízký)
Scénáře

Nabídka pro vytváření a konfiguraci scénářů

Další informace

Zkouška síly signálu Jeweller Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli deaktivovat zařízení bez odebrání ze systému. Zařízení nebude provádět systémové příkazy a nebude se účastnit automatizačních scénářů. Všechna oznámení a poplachy zařízení budou ignorovány

Deaktivované zařízení uloží aktuální stav (aktivní nebo neaktivní)

Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Socket může pomocí vestavěného LED indikátoru signalizovat úroveň zátěže v rámci 7 různých barev.

Pokud je zátěž vyšší než 3 kW (fialová), aktivuje se proudová ochrana.

Velikost zátěže Indikace
Bez napájení Bez indikace
Socket je vypnutý Modrá
Socket je zapnutý, bez zátěže Zelená
~550 W Žlutá
~1250 W Oranžová
~2000 W Červená
~2500 W Tmavě červená
~3000 W Fialová
Aktivována jedna nebo více ochran Pomalé rozsvícení a zhasnutí červené
Hardwarová porucha Rychlé blikání červené

Přesnou informaci o zátěži je možné zjistit v Aplikacích Ajax.

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Instalace zařízení

ajax socket

Umístění zařízení závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů magnetického pole (magnety, magnetizované předměty, bezdrátové nabíječky atd.) a uvnitř místností s teplotou a vlhkostí mimo přípustné limity!

Zkontrolujte úroveň signálu v místě instalace. Pokud je úroveň signálu nízká (jedna úroveň), nemůžeme zaručit stabilní provoz zařízení.

Pokud má zařízení nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Socket je určen k připojení k evropské dvoukolíkové zásuvce (Schuko typ F).

Údržba

Zařízení nevyžaduje údržbu.

Technická specifikace

Akční člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklů Nejméně 200,000
Napájení 110–230 V~, 50/60 Hz
Napěťová ochrana Ano, 184–253 V~
Maximální proudové zatížení 11 A (kontinuální), 13A (až 5 s)
Provozní režimy
 • Pulzní a bistabilní (firmware verze 5.54.1.0 nebo vyšší, datum výroby od 4.března 2020)
 • Pouze bistabilní (firmware verze nižší než 5.54.1.0)
Doba trvání impulsu Od 1 do 255 vteřin (firmware verze 5.54.1.0 nebo vyšší)
Maximální proudová ochrana Ano, 11 A, pokud je ochrana zapnutá, až 13 A, pokud je ochrana vypnutá
Maximální teplotní ochrana Ano, +85°С. Při překročení teploty se zásuvka automaticky vypne
Třída ochrany Třída I
Statistické funkce Ano (proud, napětí, spotřeba)
LED indikace zatížení Ano (6 barev, lze deaktivovat)
Maximální spínaný výkon (230 V) Až 2.5 kW
Spotřeba el. energie ve stan-by režimu Méně než 1 W⋅h
Frekvenční pásmo 868.0 – 868.6 MHz
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu 8,97 mW (max 25 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1000 m (bez překážek)
Způsob instalace V zásuvce
Rozmezí provozní teploty Od 0°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Stupeň krytí IP20
Rozměry 65.5 × 45 × 45 mm (with plug)
Hmotnost 58 g
Životnost 10 let

V případě induktivní nebo kapacitní zátěže je maximální proudové zatížení omezeno na 8 A (230 V~ AC)

Obsah balení

 1. Socket
 2. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: