For Users

Používateľská príručka Socket

Updated

Ajax Socket umožňuje prostredníctvom inteligentnej mobilnej aplikácie ľahko ovládať pripojené elektrické spotrebiče. Vďaka farebnému LED indikátoru zaťaženia a analytickým funkciám je možné merať spotrebu elektrickej energie. Socket je pripojený k zabezpečovaciemu systému Ajax pomocou šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 000 metrov.

Pomocou scenárov naprogramujete aktiváciu automatizačných zariadení (Relay, WallSwitch, Socket) v reakcii na vyhlásenie poplachu, stlačenie tlačidla Button alebo v nadstavenom čase. Scenáre možno vytvoriť vzdialene v aplikácii Ajax.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax Socket. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať dôkladne ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/socket/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax socket
 1. 2-pólová zásuvka
 2. Farebný LED indikátor
 3. QR kód
 4. 2-pólová vidlica

Voľba miesta inštalácie

ajax socket

Neinštalujte zariadenie:

 1. Mimo budovu (vonku).
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou zariadenia odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenie zariadenia v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
3 Vynikajúci signál
2 Dobrý signál
1 Zlý signál
0 Žiadny signál

Socket sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Aby bolo možné Socket spárovať, pripojte ho do zásuvky 230 V AC a počkajte 15 sekúnd — LED indikátor sa zeleno rozbliká. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Ak bol Socket predtým spárovaný s iným Hubom, pripojte počas odpočtu do jeho zásuvky spotrebič s výkonom minimálne 22 W na dobu 5 sekúnd a potom ho odpojte.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, odpojte Socket zo zásuvky, počkajte 10 až 15 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Upozornenie: Socket nie je možné spárovať, pokiaľ komunikuje s iným Hubom (je potrebné najprv zrušiť spárovanie s existujúcim Hubom).

Prúdová ochrana — dôjde k automatickému odpojeniu napájania, pokiaľ veľkosť prúdu presiahne 11 A; pokiaľ nie je ochrana povolená, k odpojeniu napájania dôjde pri prekročení 16 A alebo 13 A po dobu viac ako 5 sekúnd.

Napäťová ochrana — dôjde k automatickému odpojeniu napájania, pokiaľ veľkosť napätia bude mimo rozsahu 184 až 253 V.

Teplotná ochrana — dôjde k automatickému odpojeniu napájania, pokiaľ teplota vo vnútri krytu zariadenia presiahne 85 °C.

LED indikátor — pri povolení farebne signalizuje odber (výkon) pripojeného spotrebiča.

Socket je navrhnutý pre pripojenie 2-pólovej vidlice európskeho štandardu Schuko F.

Led indikácia

Socket je schopný pomocou LED indikátora farebne signalizovať, ako veľká záťaž (spotrebič) je k nemu pripojená.

Farba LED indikátora Záťaž Príklad spotrebiča
Zelená 0–550 W Lampa
Žltá 550–1250 W Televízia
Oranžová 1,25–2 kW Mikrovlnná rúra
Červená 2–2,5 kW Rýchlovarná kanvica
Fialová 3 kW Sušička

Ak je záťaž vyššia ako 3 kW (fialová), aktivuje sa prúdová ochrana. Presnú hodnotu výkonu pripojeného spotrebiča je možné nájsť v aplikáciách Ajax.

Technická špecifikácia

Akčný člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklov 200 000
Napájanie 110–230 V, 50/60 Hz
Napäťová ochrana Áno, 184 – 253 V
Maximálne prúdové zaťaženie 13 А (230 V AC)
Prevádzkové režimy
 • Pulzný a bistabilný (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
 • Iba bistabilný (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
Doba trvania impulzu Od 0.5 do 255 sekúnd (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
Prúdová ochrana* 11 A (trvalo), 13 A (po dobu 5 sekúnd), 16 A (ak je ochrana deaktivovaná)
Max. spínaný výkon (230 V) 2.5 kW (odporová záťaž)
Štatistické funkcie Áno (napätie, prúd, výkon, spotreba)
LED indikácia zaťaženia Áno (6 farieb, možno deaktivovať)
Spotreba el. energie v stand-by režime Menej ako 1 W
Komunikačný protokol Jeweller (868.0 – 868.6 MHz)
Výkon rádiového signálu 8,97 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiovej komunikácie Až 1 000 m (v otvorenom priestore)
Stupeň krytia IP20
Trieda ochrany I.
Rozsah prevádzkovej teploty Od 0°С do +40°С
Ochrana pri prehriatí Áno, 85°C
Prevádzková vlhkosť Až 75% (bez kondenzácie)
Rozmery 65.5 × 45 × 45 mm
Hmotnosť 58 g

* V prípade induktívnej alebo kapacitnej záťaže je maximálne prúdové zaťaženie obmedzené na 8 A (230 V AC)!

Obsah balenia

 1. Socket
 2. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Kompletné informácie týkajúce sa záruky, certifikáty, osvedčenia a ďalšie dokumenty sú dostupné na webovej stránke: ajax.systems

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: