Instrukcja użytkownika Socket (type F)

Zaktualizowano

Socket (type F) to bezprzewodowa inteligentna wtyczka z licznikiem zużycia energii do użytku wewnątrz pomieszczeń. Zaprojektowany jako adapter wtyczki europejskiej (typ F) Socket (type F) kontroluje zasilanie urządzeń elektrycznych o obciążeniu do 2,5 kW. Socket (type F) wskazuje poziom obciążenia i jest zabezpieczony przed przeciążeniem. Łącząc się z systemem alarmowym Ajax za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller, urządzenie obsługuje komunikację na odległość do 1000 m w linii prostej.

Socket (type F) działa tylko z hubami Ajax i nie obsługuje połączeń poprzez moduły integracji ocBridge Plus lub uartBridge.

Scenariusze służą do programowania działań zautomatyzowanych urządzeń (Relay, WallSwitch lub Socket (type F)) w odpowiedzi na alarm, naciśnięcie przycisku Button lub zgodnie z harmonogramem. Scenariusz może być utworzony zdalnie w aplikacji Ajax.

Dostępne są trzy wersje urządzeń Socket:  

Elementy funkcjonalne

ajax socket
 1. Gniazdko dwubolcowe.
 2. Brzeg LED.
 3. Kod QR.
 4. Wtyczka dwubolcowa.

Zasada działania

Socket (type F) włącza/wyłącza zasilanie 110–230 V~, otwierając jeden biegun na polecenie użytkownika w aplikacji Ajax lub automatycznie w wyniku scenariusza, naciśnięcia przycisku Button lub według harmonogramu.

Socket (type F) jest zabezpieczony przed przeciążeniem napięciowym (poza zakresem 184-253 V~) lub nadprądowym (powyżej 11 A). W przypadku przeciążenia zasilanie wyłącza się, a następnie automatycznie wznawia pracę po przywróceniu normalnych wartości napięcia. W przypadku przetężenia zasilanie wyłącza się automatycznie, ale może być przywrócone tylko ręcznie na polecenie użytkownika w aplikacji Ajax.

Maksymalne obciążenie rezystancyjne wynosi 2,5 kW. W przypadku obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego maksymalny prąd przełączania zmniejsza się do 8 A przy 230 V~

Socket (type F) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej może pracować w trybie impulsowym lub bistabilnym. W tej wersji oprogramowania sprzętowego można również wybrać stan styku przekaźnika:

 • Normalnie zamknięty — Socket (type F) przestaje dostarczać energię po aktywacji i wznawia działanie po wyłączeniu.
 • Normalnie otwarty — Socket (type F) dostarcza energię po aktywacji i przestaje po wyłączeniu.

Socket (type F) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji starszej niż 5.54.1.0 działa tylko w trybie bistabilnym ze stykiem normalnie otwartym.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia?

W aplikacji użytkownicy mogą sprawdzić moc lub ilość energii zużywanej przez urządzenia elektryczne podłączone przez Socket (type F).

Przy niskim obciążeniu (do 25 W) wskazania prądu i poboru mocy mogą być wyświetlane nieprawidłowo z powodu ograniczeń sprzętowych.

Podłączenie

Przed podłączeniem urządzenia

 1. Włącz hub i sprawdź jego połączenie z Internetem (logo świeci się na biało lub zielono).
 2. Zainstaluj aplikację Ajax. Utwórz konto użytkownika, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub nie jest uzbrojony i nie aktualizuje się, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Aby sparować Socket (type F) z hubem

 1. Kliknij Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na obudowie i opakowaniu), wybierz pomieszczenie.
  ajax socket
 3. Podłącz Socket (type F) do gniazdka i odczekaj 30 sekund — ramka LED zacznie migać na zielono.
 4. Kliknij Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 5. Socket (type F) pojawi się na liście urządzeń huba.

Aktualizacja statusów urządzeń zależy od interwału pingu określonego w ustawieniach huba. Domyślna wartość to 36 sekund.

Jeśli parowanie urządzenia nie powiodło się, odczekaj 30 sekund, a następnie ponów próbę.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, urządzenie powinno znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym obiekcie). Żądanie połączenia jest przesyłane tylko w momencie włączenia urządzenia.

Podczas parowania huba z inteligentną wtyczką, która była wcześniej sparowana z innym hubem, upewnij się, że została ona usunięta z poprzedniego huba za pomocą aplikacji Ajax. Aby urządzenie zostało poprawnie usunięte, powinno znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym obiekcie): po poprawnym usunięciu ramka LED wtyczki Socket (type F) miga ciągle na zielono.

Jeśli urządzenie nie zostało poprawnie usunięte, wykonaj następujące czynności, aby podłączyć je do nowego huba:

 1. Upewnij się, że Socket (type F) znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej poprzedniego huba (wskaźnik poziomu komunikacji pomiędzy urządzeniem a hubem w aplikacji jest przekreślony).
 2. Wybierz hub, z którym chcesz sparować Socket (type F).
 3. Kliknij Dodaj urządzenie.
 4. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (znajdujący się na obudowie i opakowaniu), wybierz pomieszczenie.
 5. Kliknij Dodaj— rozpocznie się odliczanie.
 6. W trakcie odliczania, podłącz Socket (type F) na kilka sekund do obciążenia co najmniej 25 W (poprzez podłączanie i odłączanie działającego czajnika lub lampy).
 7. Socket (type F) pojawi się na liście urządzeń huba.

Socket (type F) może być podłączony tylko do jednego huba.

Stany

 1. Urządzenia .
 2. Socket (type F).
Parametr Wartość
Siła sygnału Jewellera Siła sygnału pomiędzy hubem a Socket (type F).
Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem a Socket (type F).
Przekierowanie przez ReX Wyświetla stan użycia podwajacza zasięgu.
Aktywny Stan Socket (type F) (włączony/wyłączony).
Napięcie Aktualny poziom napięcia wejściowego dla Socket (type F).
Prąd Prąd na wejściu Socket (type F).
Ochrona przed prądem Wskazuje, czy zabezpieczenie nadprądowe jest włączone.
Ochrona przeciwprzepięciowa Wskazuje, czy zabezpieczenie przepięciowe jest włączone.
Zużycie energii Pobór prądu w W.
Zużycie energii elektrycznej

Zużycie energii elektrycznej przez urządzenie podłączone do Socket (type F).

Licznik jest zerowany po utracie zasilania Socket (type F).

Tymczasowe wyłączenie urządzenia Wyświetla status urządzenia: aktywne lub całkowicie wyłączone przez użytkownika.
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia.
Numer urządzenia. Numer pętli (strefy) inteligentnego gniazdka.

Ustawienia

 1. Urządzenia .
 2. Socket (type F).
 3. Ustawienia .
Ustawienie Wartość
Imię

Nazwa Socket (type G). Wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij ikonę ołówka.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano urządzenie
Status styku Wybór stanu normalnego dla styków gniazdka:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w stanie normalnym styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w stanie normalnym styki gniazdka są otwarte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka nie jest zasilane.
Ochrona prez prądem Jeśli jest włączone, zasilanie zostanie odcięte, gdy obciążenie prądowe przekroczy 11 A; jeśli jest wyłączone, próg wynosi 6 A (lub 13 A przez 5 sekund).
Ochrona przeciwprzepięciowa

Jeśli jest włączone, zasilanie zostanie odcięte w przypadku skoku napięcia poza zakres 184 – 253 V~.

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket jest podłączone do sieci 110 V~.

Wyświetlanie Opcja wyłączenia ramki LED urządzenia.
Jasność diod LED Możliwość regulacji jasności ramki LED urządzenia (wysoka lub niska).
Tryb Wybór trybu pracy gniazdka:

 • Impulsowy — Socket (type F) po włączeniu generuje impuls o określonym czasie trwania.
 • Bistabilny — Socket (type F) po aktywacji zmienia stan styków na przeciwny (np. z zamkniętych na otwarte).

Ustawienia są dostępne z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 i wyższej.

Stan styku Wybór stanu normalnego dla styków gniazdka:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w stanie normalnym styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w stanie normalnym styki gniazdka są otwarte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka nie jest zasilane.
Czas trwania impulsu, s

Wybór czasu trwania impulsu: 1 do 255 sekund.

Ustawienie jest dostępne, gdy Socket (type F) działa w trybie impulsowym.

Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera Przełączenie urządzenia w tryb testu siły sygnału.
Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika Socket (type F).
Tymczasowe wyłączenie urządzenia

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Urządzenie nie będzie wykonywało poleceń systemowych i uczestniczyło w scenariuszach automatyzacji. Wszystkie powiadomienia i alarmy urządzenia będą ignorowane.

Należy pamiętać, że dezaktywowane urządzenie zachowa swój aktualny stan (aktywne lub nieaktywne)

Usuń urządzenie Odłączenie urządzenia od huba i usunięcie jego ustawień.

Wskazanie

Socket (type F) informuje użytkownika o poziomie mocy zużywanej przez podłączone urządzenia za pomocą diody LED.

Jeśli obciążenie jest większe niż 3 kW (kolor fioletowy), aktywuje się zabezpieczenie prądowe.

Poziom obciążenia Wskazanie
Brak zasilania Socket (type F) Bez wskazania
Socket (type F) wyłączony Niebieski
Socket (type F) włączony, bez obciążenia Zielony
~550 W Żółty
~1250 W Pomarańczowy
~2000 W Czerwony
~2500 W Ciemnoczerwony
~3000 W Fioletowy
Uruchomione jedno lub więcej zabezpieczeń Płynnie zapala się i gaśnie na czerwono
Awaria sprzętowa Szybko miga na czerwono

Dokładną moc można zobaczyć w aplikacji systemu alarmowego Ajax.

Test działania

System alarmowy Ajax umożliwia przeprowadzanie testów sprawdzających działanie podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się od razu, ale w ciągu 36 sekund przy standardowych ustawieniach. Czas rozpoczęcia testu zależy od ustawień interwału pingu czujnika (sekcja „Jeweller” w ustawieniach huba).

Test siły sygnału Jewellera

Instalacja urządzenia

ajax socket

Lokalizacja Socket (type F) zależy od jego odległości od huba oraz przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, podłóg, dużych przedmiotów wewnątrz pomieszczenia.

Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł pól magnetycznych (magnesy, namagnesowane przedmioty, ładowarki bezprzewodowe itp.) oraz w pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice!

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), nie można zagwarantować stabilnego działania systemu alarmowego.

Jeśłi poziom sygnału jest niski lub niestabilny, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Socket (type F) jest przeznaczony do podłączenia do europejskiego gniazda dwubolcowego (Schuko typ F).

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Element uruchamiający Przekaźnik elektromagnetyczny
Okres eksploatacji Co najmniej 200 000 przełączeń
Napięcie i typ zewnętrznego źródła zasilania 110–230 V, 50/60 Hz
Zabezpieczenie napięciowe dla sieci 230 V

Tak, 184-253 V~

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket jest podłączone do sieci 110 V~.

Maksymalny prąd obciążenia 11 A (ciągły), 13 A (do 5 s)
Tryby działania

Impulsowy i bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej. data produkcji od 4 marca 2020)

Tylko bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji starszej niż 5.54.1.0)

Czas trwania impulsu 1 do 255 sekund (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej)
Zabezpieczenie nadprądowe 11 A, jeśli zabezpieczenie jest włączone, do 13 A jeśli jest wyłączone
Zabezpieczenia przed wysoką temperaturą Tak, +85°С. Socket (type F) wyłącza się automatycznie, gdy przekracza próg temperatury
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Urządzenie klasy I (z zaciskami uziemiającymi)
Kontrola parametrów zużycia energii Tak (prąd, napięcie, pobór mocy)
Wskaźnik obciążenia Tak
Moc wyjściowa (obciążenie rezystancyjne przy 230 V) Do 2,5 kW
Średnie zużycie energii w trybie gotowości Mniej niż 1 Wh
Protokół komunikacji radiowy z urządzeniami Ajax

Jeweller

Dowiedz się więcej

Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.
Kompatybilność Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax i podwajaczami zasięgu
Maksymalna moc sygnału radiowego 8,97 mW (limit 25 mW)
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego Do 1000 m (bez przeszkód)
Metoda instalacji W gniazdku elektrycznym
Dopuszczalna temperatura pracy Od 0°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Stopień ochrony IP20
Wymiary 65,5 × 45 × 45 mm (z wtyczką)
Waga 58 g
Okres eksploatacji 10 lat

W przypadku obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego maksymalny prąd przełączania zmniejsza się do 8 A przy 230 V AC~

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. Socket (type F).
 2. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia, ponieważ problemy techniczne można rozwiązać zdalnie w połowie przypadków!

Wsparcie techniczne: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: