Instrukcja użytkownika DoorProtect G3 Fibra

Zaktualizowano

DoorProtect G3 Fibra to przewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsów i przechyłu. Obsługuje połączenie z przewodowym czujnikiem innej firmy ze stykiem normalnie zamkniętym (NC). Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Spełnia wymagania normy Grade 3 (EN 50131).

DoorProtect G3 Fibra jest kompatybilny z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Połączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus i uartBridge nie jest obsługiwane.

Czujnik wymienia dane z hubem poprzez zabezpieczony protokół komunikacji przewodowej Fibra. W przypadku stosowania skrętki U/UTP kat.5 łączność przewodowa jest możliwa na odległość do 2000 metrów.

DoorProtect G3 Fibra jest częścią linii urządzeń przewodowych Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą sprzedawać, instalować i administrować produktami Fibra.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik LED.
 2. Czujnik DoorProtect G3 Fibra.
 3. Duży magnes.
 4. Przekładki do montażu czujnika i/lub magnesu na powierzchni (2 szt. w zestawie).
 5. Uchwyt montażowy obudowy czujnika. Służy do montażu urządzenia do przekładki lub bezpośrednio do powierzchni.
 6. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Umożliwia dodanie czujnika do systemu Ajax.
 7. Perforowana część obudowy czujnika. Nie należy jej odłamywać. Niezbędna do wyzwolenia styku antysabotażowego w przypadku próby oderwania czujnika od powierzchni.
 8. Perforowana część obudowy czujnika do poprowadzenia przewodów przez ścianę.
 9. Perforowana część obudowy czujnika do poprowadzenia przewodów od dołu lub od góry czujnika.
 10. Element chroniący przed manipulacją (styk antysabotażowy).
 11. Zaciski do podłączenia czujnika.
 12. Otwór do mocowania czujnika za pomocą wkrętu.
 13. Wkręt.

Zasada działania

DoorProtect G3 Fibra to przewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsów i przechyłu. Urządzenie składa się z dwóch części. Pierwsza część to czujnik z dwoma kontaktronami, maskownicą magnetyczną, sensorem wstrząsów i pochylenia. Druga część to magnes, który jest potrzebny do wykrycia otwarcia. Wszystkie sensory w czujniku działają niezależnie od siebie. Każdy sensor czujnika można włączyć lub wyłączyć w aplikacjach Ajax.

Otwarcie jest wykrywane przez kontaktron wbudowany w czujnik oraz magnes. Gdy magnes zbliża się lub oddala, kontaktron zmienia stan styków i powiadamia o otwarciu/zamknięciu.

DoorProtect G3 Fibra jest wyposażony w dwa kontaktrony, dzięki czemu magnes można zainstalować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie czujnika. Urządzenie działa poprawnie tylko z jednym magnesem po jednej stronie. Jeśli magnesy są przymocowane po obu stronach, DoorProtect G3 Fibra nie może prawidłowo wykryć otwarcia.

Czujnik wstrząsowy wykrywa próby wybicia okna lub kopania w drzwi i reaguje na drgania podczas próby wyłamania zamka lub drzwi.

Sensor pochylenia wykrywa odchylenie urządzenia od osi pionowej. Przed uzbrojeniem systemu sensor zapamiętuje wstępne położenie i uruchamia się, gdy odchylenie jest większe niż 5 stopni (w zależności od ustawień). Pozwala to na ochronę okien, w tym świetlików oraz uzbrojenie systemu w przypadku, gdy okno jest w trybie wentylacji. Wystarczy wcześniej wyłączyć sensor magnetyczny w ustawieniach.

Po wyzwoleniu uzbrojony czujnik natychmiast wysyła alarm do huba. Hub aktywuje syreny połączone z systemem, uruchamia scenariusze i powiadamia użytkowników oraz agencję ochrony. Wszystkie alarmy i zdarzenia czujnika są rejestrowane w kanale zdarzeń aplikacji Ajax.

Czujnik nie przechodzi od razu w tryb uzbrojenia. Czas przełączania zależy od opóźnienia przy wyjściu (określanego w ustawieniach czujnika) oraz interwału odpytywania między hubem a czujnikiem. Interwał odpytywania określony w ustawieniach Fibra, domyślnie wynosi 36 sekund. W pierwszym przypadku opóźnienie jest ustawiane przez użytkownika lub PRO z uprawnieniami administratora. W drugim przypadku opóźnienie występuje, ponieważ hub potrzebuje jednego interwału odpytywania na powiadomienie czujnika o zmianie trybu bezpieczeństwa.

Magnetyczna ochrona maskująca

Urządzenie wykrywa próbę maskowania głównego magnesu DoorProtect G3 Fibra przy wykorzystaniu fałszywego magnesu. Wbudowany sensor porównuje aktualną wartość pola magnetycznego z wartością zarejestrowaną podczas kalibracji i identyfikuje różnice. W przypadku wykrycia różnic użytkownicy i stacja monitorowania alarmów (CMS) otrzymają powiadomienie o maskowaniu. System umożliwia użytkownikom na wybranie, kiedy urządzenie wykrywa maskowanie magnetyczne: zawsze lub tylko wtedy, gdy czujnik jest uzbrojony.

Sensor maskujący należy skalibrować natychmiast po instalacji lub w przypadku zmiany miejsca instalacji.

Protokół przesyłania danych Fibra

Czujnik używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną, dwukierunkową komunikację między hubem a podłączonymi urządzeniami.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

DoorProtect G3 Fibra może transmitować następujące zdarzenia:

 1. Alarm/przywrócenie sensora magnetycznego (kontaktronu).
 2. Awaria/przywrócenie sensora magnetycznego (kontaktronu).
 3. Awaria/przywrócenie akcelerometru.
 4. Awaria/przywrócenie sensora maskowania magnetycznego.
 5. Maskowanie za pomocą fałszywego magnesu i przywracanie.
 6. Alarm/przywrócenie czujnika innej firmy ze stykiem normalnie zamkniętym (NC).
 7. Alarm sabotażowy Przywrócenie sprawności po sabotażu.
 8. Niskie napięcie zasilania i powrót napięcia do normy.
 9. Utrata i przywrócenie łączności z hubem.
 10. Permanentna dezaktywacja/aktywacja czujnika.
 11. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja czujnika.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania agencji ochrony wie, co się stało i gdzie wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID urządzenia, numer obwodu (strefy) oraz numer linii można znaleźć w Stanach urządzenia.

Wybór miejsca instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji DoorProtect G3 Fibra należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Poziom sygnału Fibra.
 • Długość przewodu do podłączenia czujnika.
 • Strefa wykrywania.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System Ajax musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów jest dostępna tutaj.

Zalecenia dotyczące instalacji

Pozycjonowanie magnesu względem sensora zależy od miejsca instalacji i materiału powierzchni.

Instalacja na powierzchniach metalowych

W przypadku instalacji na powierzchniach metalowych (np. w sejfie):

 • Odległość między czujnikiem a magnesem powinna wynosić maksymalnie 5 mm.
 • Należy zastosować przekładki.
 • Odległość między czujnikiem a elektromagnesem innej firmy (np. samozamykaczem) musi być większa niż 1 cm.

Instalacja na powierzchniach niemetalicznych

W przypadku instalacji na niemetalicznych powierzchniach (np. na plastikowym oknie lub drewnianych drzwiach):

 • Odległość między czujnikiem a magnesem powinna wynosić maksymalnie 1 cm.
 • Przekładki są opcjonalne.
 • Odległość między czujnikiem a elektromagnesem innej firmy (np. samozamykaczem) musi być większa niż 1 cm.

DoorProtect G3 Fibra może być instalowany na systemach przesuwnych i roletach.

Nie należy przekraczać dopuszczalnej odległości między czujnikiem a magnesem. Może to spowodować fałszywe alarmy lub awarię czujnika (nie będzie reagował na zamykanie/otwieranie drzwi lub okna).

Do czego służą przekładki:

 1. Do instalacji czujnika na metalowej powierzchni.
 2. Zmniejszeniu odległości między czujnikiem a magnesem. Na przykład, gdy trzeba wyrównać magnes z czujnikiem na drzwiach lub oknie.

Jeśli okno ma funkcję wentylacji, czujnik powinien być zainstalowany w górnej części okna. W przeciwnym razie, gdy okno zostanie otwarte w celu przewietrzenia, czujnik zbliży się zbyt blisko własnego magnesu, co można uznać za próbę jego zamaskowania. Aby uniknąć fałszywych alarmów, czujnik należy zainstalować w górnej części okna.

Czujnik można obrócić o 90° względem magnesu, aby zmniejszyć odległość między czujnikiem a magnesem.

Nie ma potrzeby instalowania magnesu w pobliżu czujnika, jeśli ma być używany tylko sensor wstrząsów i/lub przechyłu. Wyłącz sensor magnetyczny i sensor maskowania magnetycznego w ustawieniach DoorProtect G3 Fibra.

Jak nie należy instalować czujnika

 1. Na zewnątrz; może to prowadzić do fałszywych alarmów i awarii czujnika.
 2. Z dwoma magnesami jednocześnie. Czujnik rozpoznaje tylko jeden magnes po jednej stronie czujnika – lewej lub prawej.
 3. Z magnesem zainstalowanym w odległości niezgodnej zzaleceniami. Może to spowodować fałszywe alarmy lub awarię czujnika (nie będzie reagował na zamykanie/otwieranie drzwi lub okna.
 4. W pomieszczeniach, w których wartości temperatury i wilgotności nie odpowiadają parametrom pracy. Może to spowodować uszkodzenie czujnika.
 5. W miejscach, gdzie siła sygnału Fibra jest niska lub niestabilna.
 6. Wraz z innymi magnesami. Może to skutkować fałszywymi alarmami przez wykrywanie maskowania magnetycznego. Jeżeli czujnik jest zamontowany na drzwiach wyposażonych w samozamykacz, nie należy ustawiać Wysokiego poziomu czułości.
 7. Asymetrycznie względem magnesu.

Siła sygnału Fibra

Siła sygnału Fibra jest określana przez stosunek liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych do liczby oczekiwanych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Strefa wykrywania

Wybierając miejsce umieszczenia czujnika należy wykonać Test strefy wykrywania. Pozwala on na sprawdzenie działania działanie urządzenia i upewnienie się, że czujnik we właściwy sposób reaguje na otwarcie i zamknięcie drzwi lub okna, wstrząsy i zmianę pochylenia.

Test mocy linii

Test przeprowadza symulację maksymalnego zużycia energii przez urządzenia podłączone do huba. Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji. Po zakończeniu testu aplikacja wyświetli powiadomienie o stanie każdej linii:

 • Test zaliczony.
 • Test przeszedł z usterkami.
 • Test niezaliczony.

Przygotowanie projektu systemu

Staranne przygotowanie projektu systemu pozwala prawidłowo zainstalować i skonfigurować urządzenia. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj użytego przewodu oraz inne parametry.

DoorProtect G3 Fibra można podłączyć w dowolnym punkcie linii Fibra. W przypadku stosowania skrętki U/UTP kategorii 5 łączność przewodowa jest możliwa na odległość do 2000 metrów.

Systemy Ajax obsługują topologię Promieniową i topologię Pierścienia.

Dowiedz się więcej

Długość i typ kabla

Zalecane typy przewodów do podłączenia DoorProtect G3 Fibra do huba:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą.
 • Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Zasięg połączenia przewodowego może być inny w przypadku użycia innego typu kabla. Nie testowano innych typów przewodów.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Przygotowaliśmy specjalny Kalkulator zasilania Fibra, aby można było sprawdzić, czy projekt jest odpowiednio zaplanowany i jak system będzie działał w praktyce. Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przygotowując się do ułożenia przewodów, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie przewodów

Przed instalacją zalecamy uważne przeczytanie rozdziału Wybór miejsca instalacji. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji DoorProtect G3 Fibra i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowej pracy i utraty połączenia z urządzeniem. Wskazówki dotyczące prowadzenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Przygotowanie kabli do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Wskazówki dotyczące przygotowania przewodów są dostępne w tym artykule.

Instalacja i podłączenie

Przed zainstalowaniem DoorProtect G3 Fibra upewnij się, że wybrana lokalizacja czujnika jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. Przewody powinny być niewidoczne i umieszczone w miejscu trudno dostępnym dla intruzów, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo sabotażu. Najlepiej prowadzić je w ścianach, podłogach lub sufitach. Przed ostateczną instalacją należy przeprowadzić test strefy wykrywania i test siły sygnału Fibra.

Aby zamontować czujnik:

 1. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 2. Poprowadź przewód do połączenia DoorProtect G3 Fibra z obudową huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, B – zaciski sygnałowe.
  GND – masa.

 3. Zdejmij tylny panel czujnika. Ostrożnie wyłam perforowaną część, aby wyjąć przewód.
 4. Poprowadź kabel z huba do obudowy czujnika przez wykonany otwór.
 5. Podłącz przewody do zacisków zgodnie z poniższym rysunkiem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Bezpiecznie przymocuj przewód do zacisków.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, B – zaciski sygnałowe.
  GND – masa.

 6. Jeśli czujnik nie jest ostatnim urządzeniem na linii, przygotuj wcześniej drugi przewód. Końcówki przewodów pierwszego i drugiego kabla, które będą wprowadzone do zacisków czujnika, należy ocynować i zlutować ze sobą lub zacisnąć specjalnymi złączkami.
 7. Jeśli czujnik jest ostatnim urządzeniem na linii i wykorzystywane jest połączenie promieniowe (okablowanie radialne), zainstaluj rezystor końcowy. Podłącz go do zacisków sygnałowych urządzenia. Gdy używane jest połączenie pierścieniowe, rezystor końcowy nie jest potrzebny.

  Zaleca się stosowanie topologii pierścienia (hub—urządzenie—hub). Jeśli pierścień zostanie przerwany, ani jedno urządzenie nie zostanie wyłączone. W takim przypadku powstają dwie wiązki, które będą dalej normalnie pracować i przekazywać zdarzenia do huba. W przypadku przerwania pierścienia użytkownicy i agencja ochrony otrzymują powiadomienie.

 8. Tymczasowo przymocuj czujnik do ramy okna lub drzwi w wybranym miejscu montażu. Jest to niezbędne do przetestowania czujnika.
 9. Tymczasowo zamocuj magnes.
 10. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 11. Dodaj czujnik do systemu.
 12. Uruchom test działania.
 13. Jeśli czujnik pomyślnie przejdzie testy, zamocuj go za pomocą dołączonych wkrętów. Wykorzystaj przynajmniej dwa punkty mocowania (jeden znajduje się na perforowanej części mocowania, nad stykiem antysabotażowym). W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.

Pokrywa przednia DoorProtect G3 Fibra może być obracana o 180° podczas instalacji. Przewody można wygodnie poprowadzić od góry lub od dołu. Jeśli przewody zostały poprowadzone od dołu czujnika, magnes należy zamontować w taki sposób, aby wkręt również był umieszczony od dołu.

Podłączanie przewodowego czujnika innej firmy

Do DoorProtect G3 Fibra można podłączyć przewodowy NC (normalnie zamknięty).

DoorProtect G3 Fibra nie zapewnia zasilania czujnika innej firmy. Trzeba go podłączyć oddzielnie. Aby sprawdzić rodzaj i napięcie wejściowe czujnika innej firmy, sprawdź dokumentację urządzenia lub skontaktuj się z działem wsparcia producenta.

Zainstaluj czujnik innej firmy nie dalej niż 1 m od DoorProtect G3 Fibra. Zwiększenie długości przewodu pogarsza komunikację między urządzeniami.

Aby podłączyć przewodowy czujnik innej firmy:

 1. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 2. Zdejmij pokrywę przedniąDoorProtect G3 Fibra.
 3. Poprowadź przewód czujnika przewodowego innej firmy do obudowy DoorProtect G3 Fibra.
 4. Podłącz czujnik przewodowy do zacisków DoorProtect G3 Fibra.

  NC – zacisk podłączeniowy
  GND – masa

 5. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 6. Włącz opcję Zewnętrzny styk w ustawieniach DoorProtect G3 Fibra.
 7. Sprawdź działanie podłączonego czujnika przewodowego. Jeśli styk zewnętrzny zostanie wyzwolony, otrzymasz powiadomienie.

Podłącz przewodowy czujnik rolet ze stykiem normalnie zamkniętym (NC) do DoorProtect G3 Fibra, aby otrzymać alarm w przypadku otwarcia rolet.

Dodawanie do systemu

DoorProtect G3 Fibra jest kompatybilny tylko z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Możliwość dodawania i konfigurowania urządzeń Fibra w aplikacjach Ajax PRO jest dostępna tylko dla zweryfikowanych partnerów.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO.
 2. Zaloguj się na konto PRO lub utwórz nowe.
 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach lub nowszych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 5. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.

Jak dodać DoorProtect G3 Fibra

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania urządzeń: automatycznie i ręcznie.

Aby dodać urządzenie automatycznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać DoorProtect G3 Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu wyświetlone zostaną wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nadal wymagają dodania do systemu.

  Skanowanie jest również dostępne w menu Linie:
  HubUstawienia LinieDodaj wszystkie urządzenia Fibra.

 4. Wybierz urządzenie z listy. Po naciśnięciu sygnalizator LED będzie migał, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest Tryb grupowy. Naciśnij Zapisz.

Podłączony do huba czujnik pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax.

Aktualizacja statusu urządzenia zależy od ustawień Fibra; wartość domyślna to 36 sekund.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź jakość połączenia przewodowego i spróbuj ponownie. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (100 dla Hub Hybrid), podczas dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.

DoorProtect G3 Fibra działa tylko z jednym hubem. Czujnik przestaje wymieniać dane z poprzednim hubem podczas parowania z nowym. Po dodaniu DoorProtect G3 Fibra do nowego huba pozostaje on na liście urządzeń poprzedniego huba. Urządzenie można usunąć ręcznie.

Test działania

Dostępne dla DoorProtect G3 Fibra:

 • Test siły sygnału Fibra – pozwala określić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji urządzenia.
 • Test strefy wykrywania – aby sprawdzić, jak czujnik rejestruje otwieranie i zamykanie drzwi lub okna, wstrząsy oraz zmianę kąta pochylenia w miejscu instalacji urządzenia.
 • Kalibracja sensora maskującego – przeprowadzana w celu zarejestrowania wartości pola magnetycznego w miejscu instalacji czujnika. Wartość ta zostanie przyjęta jako norma. Kalibracja jest wykonywana, gdy styk sensora magnetycznego jest zamknięty.
 • Autotest urządzenia — w celu sprawdzenia, czy wbudowane sensory czujnika działają prawidłowo.

Awarie

Gdy czujnik zidentyfikuje usterkę (np. nie ma połączenia z hubem poprzez protokół Fibra), aplikacja Ajax wyświetli licznik awarii w lewym górnym rogu ikony urządzenia.

Wszystkie awarie są wyświetlane w sekcji Stany czujnika. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Temperatura czujnika jest poza dopuszczalnymi granicami.
 • Obudowa czujnika jest otwarta (zadziałała ochrona przed manipulacją).
 • Brak połączenia z hubem przez Fibrę.
 • Sensor magnetyczny jest uszkodzony. Wykrywanie maskowania magnetycznego jest wyłączone.
 • Akcelerometr jest uszkodzony.
 • Sensor maskowania magnetycznego jest uszkodzony.

Ikony

Ikony pokazują niektóre stany DoorProtect G3 Fibra. Możesz to sprawdzić w aplikacjach Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Fibra – pokazuje siłę sygnału między hubem a urządzeniem. Zalecane wartości: 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie na wejście i/lub wyjście jest włączone.

Dowiedz się więcej

DoorProtect G3 Fibra będzie działać, gdy włączony jest Tryb nocny.

Dowiedz się więcej

Sensor magnetyczny wykrył otwarcie. Ikona jest wyświetlana niezależnie od trybu bezpieczeństwa.
Styk zewnętrzny (czujnik przewodowy innej firmy) wykrył otwarcie. Ikona jest wyświetlana niezależnie od trybu bezpieczeństwa.
Czujnik ruchu rolety jest odłączony.
Wykryto maskowanie magnetyczne.
Sensor maskowania magnetycznego wymaga kalibracji.

DoorProtect G3 Fibra jest permanentnie dezaktywowany.

Dowiedz się więcej

Czujnik ma permanentnie wyłączone wyzwalanie zdarzeń po wyzwoleniu styku antysabotażowego.

Dowiedz się więcej

DoorProtect G3 Fibra został wyłączony z powodu przekroczenia ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej

DoorProtect G3 Fibra jest dezaktywowany do czasu aktywacji trybu uzbrojenia.

Dowiedz się więcej

DoorProtect G3 Fibra ma wyłączone wyzwalanie styku antysabotażowego na czas, gdy tryb uzbrojenia jest aktywny.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany DoorProtect G3 Fibra można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz DoorProtect G3 Fibra z listy.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii czujnika.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia awarii.

Sensor maskowania magnetycznego wymaga kalibracji

Sensor maskowania magnetycznego wymaga kalibracji. Kalibracja jest niezbędna, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie urządzenia i umożliwić natychmiastową identyfikację próby wykorzystania fałszywych magnesów.

Dowiedz się więcej

Temperatura

Temperatura czujnika.

Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko urządzenie wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału między hubem a DoorProtect G3 Fibra. Zalecana wartość to 2–3 kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a czujnikiem:

 • Online – czujnik jest podłączony do huba.
 • Offline – czujnik utracił połączenie z hubem. Sprawdź połączenie czujnika z hubem.
Napięcie linii Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączony jest czujnik.
Pokrywa Status styku antysabotażowego, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub naruszenie integralności obudowy:

 • Otwarta pokrywa przednia – integralność obudowy panelu przedniego obudowy została naruszona.
 • Zamknięta – czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym. Normalny stan obudowy.
 • Oderwane od powierzchni – czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego.
 • Oderwany od powierzchni i otwarta przednia pokrywa – czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego i naruszona została integralność obudowy.

Dowiedz się więcej

Sensor magnetyczny Status sensora magnetycznego czujnika:

 • Wyłączony — sensor jest nieaktywny.
 • Otwarty — sensor jest otwarty.
 • Zamknięty — sensor jest zamknięty.
Zewnętrzny styk Status czujnika innej firmy podłączonego do DoorProtect G3 Fibra:

 • Wyłączony – zewnętrzny styk jest wyłączony (opcja wyłączona w aplikacji).
 • Otwarty – zewnętrzny styk jest połączony i w stanie otwartym.
 • Zamknięty – zewnętrzny styk jest połączony i w stanie zamkniętym.
Sensor wstrząsowy Wskazuje, czy sensor wstrząsowy jest aktywny:

 • Włączony – sensor wstrząsowy jest włączony.
 • Wyłączony – sensor wstrząsowy jest wyłączony.
Sensor pochylenia Wskazuje, czy sensor pochylenia jest aktywny:

 • Włączony – sensor pochylenia jest włączony.
 • Wyłączony – sensor pochylenia jest wyłączony.
Wykrywanie maskowania magnetycznego Pokazuje stan wykrywania maskowania magnetycznego:

 • Włączone – opcja jest włączona.
 • Wyłączone – opcja jest wyłączona.
 • Alarm – wykryto maskowanie magnetyczne.
Zawsze aktywny (24h)

Gdy opcja jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony, wykrywa otwarcie i zamknięcie drzwi lub okna, wstrząsy, zmianę kąta pochylenia oraz podnosi alarm.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko obudowa – administrator huba wyłączył powiadomienia o próbie manipulacji.
 • Całkowicie – administrator huba całkowicie wyłączył czujnik z systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Według liczby alarmów – urządzenie jest automatycznie odłączane od systemu po przekroczeniu liczby alarmów. Liczbę alarmów określa się w ustawieniach huba Automatyczna dezaktywacja urządzeń, w aplikacji Ajax PRO.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

 

Pokazuje status ustawienia jednorazowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone na czas aktywnego trybu uzbrojenia.
 • Całkowicie – czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu na czas, gdy aktywny jest tryb uzbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Reakcja na alarm
Tryb pracy Wskazuje, w jaki sposób czujnik reaguje na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie na wejście, sek.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik przejdzie do trybu uzbrojenia, gdy system jest ustawiony w Trybie nocnym.
Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas opóźnienia na wejście w Trybie nocnym. Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie Trybu nocnego przy wyjściu, sek,

Czas opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym. Opóźnienie na wyjście (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po włączeniu Trybu nocnego.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika.
Identyfikator urządzenia Identyfikator czujnika. Dostępne również jako kod QR na obudowie czujnika i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer urządzenia. Ten numer jest przekazywany do CMS w przypadku alarmu lub zdarzenia.
Nr linii Numer linii Fibra huba, do którego podłączone jest urządzenie. Wyświetlane w przypadku połączenia promieniowego (radialnego).
Pierścień nr. Numer pierścienia Fibra huba, do którego podłączone jest urządzenie. Wyświetlane w przypadku połączenia pierścieniowego.

 

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia DoorProtect G3 Fibra w aplikacjach Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz DoorProtect G3 Fibra z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę czujnika, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór pomieszczenia wirtualnego DoorProtect G3 Fibra.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Wskazania LED alarmów Gdy opcja jest wyłączona, wskaźnik LED czujnika nie informuje o alarmach lub zadziałaniu styku antysabotażowego.
Sensor magnetyczny

Jeśli opcja jest włączona, sensor magnetyczny DoorProtect G3 Fibra reaguje na otwieranie i zamykanie.

Gdy opcja ta jest wyłączona, funkcja Wykrywanie maskowania magnetycznego jest niedostępna.

Zewnętrzny styk Jeśli opcja jest włączona, DoorProtect G3 Fibra rejestruje alarmy podłączonego do niej przewodowego czujnika innej firmy.
Zawsze aktywny

Gdy opcja ta jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony.

Oznacza to, że czujnik będzie stale reagował na otwarcie/wstrząsy/przechylenie i wyzwalał alarm niezależnie od trybu uzbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Typ styku zewnętrznego Wybieranie rodzaju przewodowego czujnika innej firmy podłączonego do zacisków DoorProtect G3 Fibra:

 • Zewnętrzny styk – dowolny czujnik innej firmy ze stykiem NC (normalnie zamknięty).
 • Rolety – czujnik ruchu rolety.
Czas opóźnienia alarmu, sek.

Czas, dla którego należy odliczyć określoną liczbę impulsów: od 5 do 30 sekund.

Odliczany po pierwszym impulsie z czujnika rolet podłączonego do DoorProtect G3 Fibra.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Rolety.

Impulsy przed alarmem

Liczba impulsów z czujnika rolety podłączonego do DoorProtect G3 Fibra, która jest wymagana, aby uruchomić alarm: od 2 do 7.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Rolety.

Sensor wstrząsowy Gdy opcja ta jest włączona, urządzenie wykrywa wstrząsy.
Czułość Czułość sensora wstrząsowego. Wybór zależy od rodzaju obiektu, obecności prawdopodobnych źródeł fałszywych alarmów oraz specyfiki chronionego obszaru:

 • Niska – na obszarze chronionym prawdopodobnie występują źródła fałszywych alarmów. Na przykład drgania z przejeżdżających obok maszyn.
 • Normalna (wartość domyślna) – wartość zalecana, odpowiednia dla większości obiektów. Nie należy zmieniać tego ustawienia, jeśli czujnik działa prawidłowo.
 • Wysoka – w chronionym obszarze nie ma zakłóceń; ważny jest maksymalny zasięg i szybkość wykrywania alarmu.

Przed wyborem poziomu czułości należy przeprowadzić test strefy wykrywania. Jeśli czujnik nie zareaguje na wstrząsy w 5 na 5 przypadków podczas testu, czułość należy zwiększyć.

Ignoruj słabe wstrząsy Gdy ta opcja jest włączona, alarm włącza się tylko wtedy, gdy sensor wykryje więcej niż jeden wstrząs.
Sensor pochylenia Gdy opcja ta jest włączona, urządzenie wykrywa zmianę kąta nachylenia.
Pochylenie Wybór wstępnej wartości kąta nachylenia czujnika. Sensor wykrywa alarm, gdy zmienia się wartość kąta pochylenia.
Czas opóźnienia alarmu pochylenia Czas od momentu przechyłu czujnika do uruchomienia alarmu: od 1 sekundy do 1 minuty.
Wykrywanie maskowania magnetycznego

Gdy opcja ta jest włączona, urządzenie wykrywa maskowanie magnetyczne.

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli włączona jest opcja Sensor magnetyczny.

Czułość wykrywania maskowania Poziom czułości sensora maskowania magnetycznego. Wybór zależy od rodzaju obiektu, obecności prawdopodobnych źródeł fałszywych alarmów oraz specyfiki chronionego obszaru:

 • Niski.
 • Normalny (wartość domyślna).
 • Wysoki.

Jeżeli czujnik jest zamontowany na drzwiach wyposażonych w samozamykacz, nie należy ustawiać Wysokiego poziomu czułości.

Wykrywanie maskowania Określenie, kiedy urządzenie wykrywa maskowanie magnetyczne:

 • Zawsze — po wybraniu tej opcji próba maskowania magnetycznego będzie wykrywana jako awaria niezależnie od trybu uzbrojenia urządzenia.
 • Tylko gdy uzbrojony — jeśli wybrano tę opcję, próba maskowania magnetycznego wywoła alarm tylko wtedy, gdy urządzenie jest uzbrojone.

Ustawienie jest dostępne, gdy czujnik jest podłączony do hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.19 lub wyższej.

Alarm z syreną
Jeśli wykryto otwarcie Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane po wykryciu ruchu.
Jeśli zewnętrzny styk zostanie otwarty

Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane podczas alarmu czujnika zewnętrznego.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Styk zewnętrzny.

W przypadku uruchomienia rolety

Jeśli opcja jest włączona syreny dodane do systemu są aktywowane, gdy roleta podłączona do DoorProtect G3 Fibra wykryje alarm.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Rolety.

Jeśli roleta jest odłączona

Jeśli opcja jest włączona syreny dodane do systemu są aktywowane, gdy roleta podłączona do DoorProtect G3 Fibra jest wyłączona.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Rolety.

W przypadku wykrycia wstrząsu Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane, gdy DoorProtect G3 Fibra wykryje wstrząs.
Po wykryciu pochylenia Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane, gdy DoorProtect G3 Fibra wykryje pochylenie.
Po wykryciu maskowania magnetycznego Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu są aktywowane po wykryciu maskowania magnetycznego.
Ustawienia Dzwonka

Gdy funkcja Dzwonka (powiadomienia o otwarciu) jest włączona, syreny emitują specjalny dźwięk sygnalizujący zadziałanie czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony.

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa sposób reakcji urządzenia na alarmy:

 • Natychmiastowy alarm – uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i podnosi alarm.
 • Wejście/Wyjście – po ustawieniu opóźnienia uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie, a alarm nie zostanie wyzwolony, dopóki odliczanie nie zostanie zakończone.
 • Follower – czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników wejścia/wyjścia. Jednak gdy Follower zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast podnosi alarm.
Opóźnienie przy wejściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wejście: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek.

Wybór czasu opóźnienia na wyjście: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik przejdzie do trybu uzbrojenia, gdy system jest ustawiony w Trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie Trybu nocnego przy wejściu, sek.

Czas opóźnienia przy wejściu w Trybie nocnym.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na wyłączenie trybu nocnego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie Trybu nocnego przy wyjściu, sek.

Czas opóźnienia przy wyjściu w Trybie nocnym.

Opóźnienie na wyjście (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po włączeniu Trybu nocnego.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Fibra

Przełącza czujnik w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a czujnikiem za pośrednictwem protokołu przewodowej transmisji danych Fibra, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Test strefy wykrywania

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Test umożliwia sprawdzenie reakcji czujnika na otwarcie i zamknięcie drzwi lub okna, wstrząsy, zmianę kąta pochylenia oraz określenie optymalnego miejsca montażu.

Dowiedz się więcej

Kalibracja sensora maskującego

Przeprowadza kalibrację sensora maskującego, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i natychmiastowe wykrycie próby użycia fałszywych magnesów.

Dowiedz się więcej

Autotest urządzenia

Uruchamia autotest czujnika.

Test jest dostępny, gdy czujnik jest podłączony do hubów z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.19 lub wyższej.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika DoorProtect G3 Fibra w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa – system będzie ignorował tylko powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.

Dowiedz się więcej

System może również automatycznie dezaktywować urządzenia po przekroczeniu określonej liczby alarmów lub po upływie czasu przywracania.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie zdarzeń urządzenia do momentu pierwszego rozbrojenia.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.
 • Całkowicie – czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu do momentu pierwszego rozbrojenia. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie czujnika, odłącza go od huba i usuwa jego ustawienia.

Konfigurowanie Dzwonka

​​​​Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o wyzwoleniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Jak przeprowadzić kalibrację sensora maskowania magnetycznego

Kalibracja sensora maskowania magnetycznego jest ważna dla prawidłowego działania urządzenia i natychmiastowego wykrycia próby użycia fałszywych magnesów. Sensor maskujący powinien być skalibrowany natychmiast po dodaniu go do systemu lub w przypadku zmiany miejsca instalacji.

Aby rozpocząć kalibrację sensora maskującego, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz DoorProtect G3 Fibra z listy.
 3. Przejdź do kalibracji, klikając przed statusem Czujnik maskowania magnetycznego wymaga kalibracji.

Aby skalibrować urządzenie, należy upewnić się, że sensor magnetyczny jest zamknięty, a w pobliżu nie znajdują się żadne fałszywe magnesy.

Jeśli ikona nie jest dostępna, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz DoorProtect G3 Fibra z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Przejdź do menu Kalibracja sensora maskującego.
 5. Kliknij Początek.
 6. Jeśli kalibracja się powiedzie, kliknij Zamknij, aby powrócić do ustawień. Jeśli kalibracja urządzenia nie powiodła się, należy sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i czy styk sensora magnetycznego jest zamknięty. Kliknij Uruchom ponownie.

Jak uruchomić autotest urządzenia

Autotest urządzenia pozwala użytkownikom sprawdzić, czy wbudowane sensory urządzenia działają w prawidłowy sposób. Podczas autotestu sprawdzony zostanie sensor otwarcia, akcelerometr i sensor magnetyczny.

Aby uruchomić autotest, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz DoorProtect G3 Fibra z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Przejdź do menu Autotest urządzenia.

  Aby uruchomić autotest, upewnij się, że system jest rozbrojony i w danej chwili nie jest przeprowadzany inny test.

 5. Kliknij Początek.
 6. Jeśli kalibracja się powiedzie, kliknij Gotowe, aby powrócić do ustawień. Jeśli niektóre sensory są wadliwe, zalecamy skontaktowanie się z centrum serwisowym.
doorprotect g3 fibra

Użytkownicy i CMS otrzymają odpowiednie powiadomienie o wyniku testu po jego zakończeniu.

doorprotect g3 fibra

Wskazanie

Wskazanie Zdarzenie Uwaga
Zapala się na zielono na około sekundę. Włączanie czujnika. Czujnik włącza się natychmiast po włączeniu zasilania przez hub.
Zapala się na kilka sekund, aż czujnik zostanie podłączony do huba. Podłączanie czujnika do huba.
Zapala się na zielono na około sekundę. Alarm/wyzwolenie styku antysabotażowego.
Powoli zapala się na zielono, a następnie powoli gaśnie (po alarmie lub wyzwoleniu styku antysabotażowego). Niskie napięcie na linii Fibra.

Napięcie wynoszące 7 V⎓ lub mniej jest uważane za niskie.

Sprawdź mocowanie czujnika.

Zapala się na zielono na około sekundę. Wykrywanie maskowania. Czujnik sygnalizuje maskowanie, nawet jeśli wskaźnik LED alarmu jest wyłączony.
Miga szybko dwa razy. Kalibracja sensora maskującego przebiegła pomyślnie.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie czujnika. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: