Як завантажити JSON файл на білінг-сервер Ajax

Оновлено

Для роботи білінгу необхідно завантажити JSON файл на білінг-сервер Ajax. Файл повинен мати певну назву й бути заповнений відповідно до вимог інструкції. Без цього послуга білінгу не працюватиме.

Як вибрати формат і назву файлу?

Завантажуваний файл має:

 • Бути у форматі JSON.
 • Мати назву у форматі часової мітки (дати створення файлу). Формат запису: рррр-мм-дд-гг-хх-сс.json.
 • Бути записаним у кодуванні UTF-8.

Як заповнити завантажуваний файл?

Структура завантажуваного JSON файлу:

[
{
"hubId": "0000AF49",
"subscriptionFee": "300",
"balance": "300",
"currency": "UAH",
"blocked": "false",
"paymentDate": "2019-12-31"
},
{
….
}
]

Таблиця значень полів:

Назва поля Опис Значення
hubId

Ідентифікатор хаба.

Можна побачити в застосунку Ajax у властивостях хаба, а також на корпусі хаба під кріпленням SmartBracket.

8-символьне HEX-значення

Наприклад: 0000AF49

subscriptionFee Сума щомісячного платежу клієнта

Додатні цілі чи дробові числа. Дробові числа записують через крапку з точністю до двох знаків.

Наприклад: 1560.50

balance Поточний баланс рахунку клієнта

Додатні, від’ємні, цілі чи дробові числа. Дробові числа записують через крапку з точністю до двох знаків.

Наприклад: -1560.50

blocked Запит на блокування/розблокування хаба клієнта Логічний тип даних: true або false.
currency Тип валюти для оплати послуг Формат запису: UAH
paymentDate Дата наступної регулярної оплати послуг клієнтом.

Дата у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд)

Наприклад: 2019-12-31

Усі поля JSON файлу мають бути заповнені! Інакше послуга білінгу не працюватиме.

Приклад JSON файлу: 2019-12-23-15-43-37

Як завантажити файл на білінг-сервер Ajax?

Завантаження відбувається у два етапи:

 1. Автентифікація користувача на білінг-сервері Ajax
 2. Завантаження файлу на білінг-сервер

Як пройти автентифікацію на білінг-сервері Ajax

Для завантаження JSON файлу необхідно пройти автентифікацію за допомогою приватної частини SSH-ключа, який використовувався під час підключення послуги білінгу.

Зробити це можна через командний рядок або ж за допомогою FTP-клієнтів (наприклад, FileZilla).

Формат команди, що надсилається:

sftp -i ssh_path [email protected]

Розшифрування:

 • sftp -i — постійна частина, що вказує на підключення до білінг-сервера
 • ssh_path — шлях до приватної частини SSH-ключа
 • user_login — логін користувача, який ви отримали під час підключення білінгу
 • @sftp.ajax.systems — адреса сервера (ендпоін), на яку буде здійснено авторизацію.

Приклад команди, що надсилається: sftp -i C:\ssh_key [email protected]

Як завантажити файл на білінг-сервер Ajax?

Після успішної автентифікації необхідно завантажити JSON файл на білінг-сервер Ajax. Зробити це можна через командний рядок або ж за допомогою FTP-клієнтів (наприклад, FileZilla).

Формат команди, що надсилається:

put json_path

Розшифрування:

 • put — команда завантаження файлу на білінг-сервер
 • json_path — шлях до завантажуваного JSON файлу.

Приклад команди, що надсилається: put C:\clients.json

У разі під’єднання через командний рядок після успішного підключення на екрані з’явиться повідомлення: sftp>. Після цього введіть команду: put json_path.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: