Instrukcja użytkownika vhfBridge

Zaktualizowano

vhfBridge to moduł do podłączenia systemów alarmowych Ajax do nadajników VHF innych producentów. Ma 8 wyjść tranzystorowych do podłączenia do nadajników VHF innych producentów.

Urządzenie jest zasilane z sieci 100–240 V~ lub z baterii zapasowej 12 V⎓.

vhfBridge działa jako część systemu alarmowego Ajax i łączy się z hubem za pomocą protokołu bezpiecznej komunikacji radiowej Jeweller. Zasięg łączności radiowej huba wynosi do 1800 metrów bez przeszkód. Dostarczany jest w dwóch konfiguracjach: z obudową lub bez niej.

Elementy funkcjonalne

Elementy obudowy

 1. Śruby mocujące pokrywę obudowy. Odkręć za pomocą dołączonego klucza imbusowego (Ø 4 mm).
 2. Miejsce na baterię zapasową 12 V⎓.

  Bateria nie jest dołączona do zestawu vhfBridge.

 3. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do sparowania urządzenia z systemem alarmowym Ajax.
 4. Perforowana część obudowy. Niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania urządzenia od podłoża.
 5. Perforowane części obudowy do wyprowadzania kabli.

  Obecność obudowy zależy od pakietu vhfBridge. Urządzenie jest dostarczanew dwóch konfiguracjach: z obudową lub bez niej.

Elementy płyty vhfBridge

 1. Zaciski do podłączenia baterii zapasowej 12 V ⎓.
 2. Wejście modułu zasilania 100–240 V ~.
 3. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Sygnalizuje zdjęcie obudowy vhfBridge.
 4. Przycisk zasilania.
 5. Wskaźnik LED.
 6. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do sparowania urządzenia z systemem alarmowym Ajax.
 7. Zaciski do podłączenia nadajnika VHF innej firmy.

Zaciski vhfBridge

 • BATT — wejście zasilania z baterii zapasowej 12 V⎓
 • OUT — wyjście zasilania dla nadajnika VHF 12 V⎓ (maksymalny prąd wyjściowy 2 A).
 • OUT 1…8 — Wyjścia vhfBridge do podłączenia nadajnika VHF.

Wskazanie LED

Wskaźnik LED vhfBridge może świecić na biało, czerwono lub zielono, w zależności od stanu urządzenia.

Należy pamiętać, że wskaźnik LED nie jest widoczny, gdy pokrywa obudowy jest zamknięta. Wskaźnik LED jest używany na etapie podłączania i konfigurowania vhfBridge. W przyszłości stan urządzenia będzie można monitorować w aplikacji Ajax.

Wskazanie LED Zdarzenie Uwaga
Świeci się na biało. Nawiązano połączenie z hubem, podłączone zasilanie zewnętrzne.
Świeci się na czerwono. Brak połączenia z hubem, podłączone zasilanie zewnętrzne. Na przykład gdy hub jest wyłączony lub vhfBridge znajduje się poza zasięgiem sieci bezprzewodowej huba.
Gaśnie na 0,5 sekundy, następnie świeci się na zielono i wyłącza się. Włączanie vhfBridge.
Gaśnie na 0,5 sekundy, następnie świeci na zielono i gaśnie stopniowo przez 3 sekundy. Wyłączanie vhfBridge.
Miga na czerwono raz na sekundę. vhfBridge nie jest przypisany do huba.
Zapala się na sekundę co 10 sekund. Zasilanie zewnętrzne nie jest podłączone do vhfBridge. Kolor wskaźnika zależy od statusu połączenia z hubem.

 • świeci na biało, jeśli jest połączenie z hubem;
 • świeci na czerwono, jeśli nie ma łączności z hubem.
W czasie alarmu stopniowo zapala się i gaśnie co 10 sekund. Brak zewnętrznego zasilania i rozładowana bateria zewnętrzna vhfBridge. Kolor wskaźnika zależy od statusu połączenia z hubem.

 • świeci na biało, jeśli jest połączenie z hubem;
 • świeci na czerwono, jeśli nie ma łączności z hubem.

Sygnalizacja LED stanu wyjścia

Wskazanie LED Stan wyjścia w przypadku alarmu
Wyjście o wysokim potencjale (wyzwolenie dodatnie). Świeci się na zielono.
Wyjście o niskim potencjale (wyzwolenie ujemne). Gaśnie.

Zasada działania

vhfBridge jest przeznaczony do podłączenia nadajników VHF innych firm w celu utworzenia dodatkowego kanału do transmisji zdarzeń do CMS.

Kanał komunikacyjny z CMS utworzony za pomocą vhfBridge może być użyty jako jedyny lub jako zapasowy kanał do komunikacji z CMS (druga opcja zapewnia większą niezawodność). Oznacza to, że hub może jednocześnie przekazywać wszystkie zdarzenia i alarmy do stacji monitorowania agencji ochrony nie tylko poprzez SIA (DC-09), ADEMCO 685, SurGard (Contact ID) i inne zastrzeżone protokoły, ale również za pomocą vhfBridge.

Transponder otrzymuje informacje o alarmach i zdarzeniach z huba poprzez kanał radiowy Jeweller. Następnie vhfBridge przesyła je przewodami do nadajnika VHF innej firmy. Nadajnik VHF przekazuje z kolei wszystkie zdarzenia i alarmy do CMS przez kanał radiowy.

Zdarzenia mogą być przekazywane do CMS równolegle przez internet i vhfBridge. Transmisja przez internet działa jako główny kanał ze względu na większą niezawodność i zawartość informacji. Przesyłane zdarzenia mogą zawierać numer strefy, w której znajduje się wyzwolony czujnik, numer grupy, numer użytkownika i inne dane.

vhfBridge działa jako zapasowy kanał komunikacyjny i duplikuje wszystkie zdarzenia transmitowane przez internet. Szybkość dostarczania zdarzeń i alarmów w obu przypadkach nie przekracza 1 sekundy.

Przykładowy algorytm postępowania w przypadku alarmu z czujnika ruchu MotionProtect:

 1. MotionProtect wykrywa alarm.
 2. MotionProtect przesyła alarm do huba za pomocą protokołu radiowego Jeweller.
 3. Hub odbiera alarm MotionProtect i przesyła go do vhfBridge za pomocą protokołu radiowego Jeweller.
 4. vhfBridge odbiera alarm z huba i przesyła go do nadajnika VHF innej firmy poprzez połączenie przewodowe.
 5. Nadajnik VHF odbiera alarm i poprzez kanał radiowy przekazuje go do odbiornika radiowego po stronie CMS.
 6. Odbiornik radiowy odbiera alarm i przesyła go do oprogramowania CMS.
 7. CMS odbiera i przetwarza alarm.

Typy wyjść

vhfBridge ma 8 wyjść potencjałowych do podłączenia nadajników radiowych VHF Są dwa typy wyjść:

 1. Wyjście o wysokim potencjale (wyzwolenie dodatnie).
 2. Wyjście o niskim potencjale (wyzwolenie ujemne).

Wyzwolenie dodatnie (wyjście wysokopotencjałowe) w stanie normalnym nie dostarcza napięcia. W momencie wystąpienia alarmu lub zdarzenia na wyjściu pojawia się napięcie 12-14 V⎓. Wyjście niskopotencjałowe działa odwrotnie. W stanie normalnym napięcie jest utrzymywane na poziomie 12-14 V⎓, a w przypadku wystąpienia alarmu lub zdarzenia napięcie spada do 0 V.

Typ wyjścia vhfBridge oraz czas trwania impulsu alarmowego konfiguruje się w aplikacjach Ajax.

Zasilanie nadajnika VHF

vhfBridge może zasilać nadajnik VHF innej firmy napięciem 12 V⎓ (maksymalny prąd wyjściowy 2 A).

Jeśli nadajnik VHF ma pobór prądu większy niż 2 A, może być zasilany z baterii vhfBridge. W takim przypadku należy wyłączyć śledzenie ładowania baterii w ustawieniach vhfBridge, aby użytkownicy systemu nie otrzymywali powiadomień o zbyt długim ładowaniu baterii vhfBridge.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania alarmów (CMS)

System alarmowy Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach. Lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

W przypadku alarmu operator stacji monitorującej agencji ochrony wie, co się stało i gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Wszystkie urządzenia Ajax są adresowalne, więc zdarzenia, typ urządzenia, przypisana mu nazwa i pomieszczenie mogą być przekazywane do programu PRO Desktop i CMS. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Identyfikator i numer strefy vhfBridge można znaleźć na karcie Stany w aplikacjach Ajax. Numer urządzenia odpowiada numerowi pętli (strefy).

Dodawanie do systemu

vhfBridge nie współpracuje z urządzeniami Hube, ocBridge Plus, uartBridge i centralami alarmowymi innych firm. Urządzenie może być dodane i skonfigurowane za pomocą aplikacji Ajax PRO tylko przez użytkownika z uprawnieniami administratora.

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO. Utwórz konto. Dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 2. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu poprzez kabel Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Można to sprawdzić w aplikacji Ajax lub poprzez logo na szyldzie huba. Jeśli hub jest podłączony do sieci, logo powinno świecić na biało lub zielono.
 3. Sprawdź status huba w aplikacji Ajax i upewnij się, że jest rozbrojony i nie aktualizuje się.

Do jednego kompatybilnego huba Ajax można podłączyć tylko jeden moduł vhfBridge.

Aby podłączyć vhfBridge

 1. Otwórz aplikację Ajax Jeśli twoje konto ma dostęp do wielu hubów, wybierz ten, do którego chcesz dodać vhfBridge.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę transponderowi, zeskanuj lub wprowadź ręcznie kod QR (umieszczony na obudowie urządzenia i opakowaniu), a następnie wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli tryb grupowy jest aktywny).
 4. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 5. Włącz vhfBridge, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Należy pamiętać, że żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy moduł integracji jest włączony.

Należy pamiętać, że aby odnaleźć i sparować urządzenie, transponder powinien znajdować się w zasięgu komunikacji radiowej huba (w tym samym zabezpieczonym obiekcie).

Jeśli połączenie nie powiodło się, odłącz vhfBridge na 5 sekund i spróbuj ponownie. Jeśli transponder został już przypisany do innego huba, wyłącz vhfBridge i wykonaj standardową procedurę dodawania.

Podłączony transponder pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji. Aktualizacje stanu urządzenia zależą od ustawień Jeweller. Domyślny czas aktualizacji statusu w aplikacji wynosi 36 sekund.

Licznik usterek

ajax vhfbridge

W przypadku wykrycia usterki vhfBridge (np. brak zasilania zewnętrznego) aplikacja Ajax wyświetli czerwoną ikonę z numerem w lewym górnym rogu ikony urządzenia. Numer wskazuje na liczbę nieprawidłowości.

Wszystkie usterki można sprawdzić w stanach podwajacza zasięgu. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany vhfBridge. Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Jewellera. Pokazuje poziom sygnału pomiędzy hubem a vhfBridge.

Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Poziom naładowania baterii podłączonej do vhfBridge.
Wskazuje, że vhfBridge działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

vhfBridge jest tymczasowo wyłączony.

Dowiedz się więcej

Zdarzenia po wykryciu manipulacji są tymczasowo wyłączone dla vhfBridge

Dowiedz się więcej

Stany

Stany można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy vhfBridge.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknij , aby otworzyć liczbę usterek vhfBridge.

Pole to jest wyświetlane tylko w przypadku wykrycia błędu ładowania baterii.

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału pomiędzy hubem a vhfBridge.

Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy hubem a vhfBridge:

 • Online — urządzenie jest podłączone.
 • Offline — urządzenie nie jest podłączone.
Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia. Pokazywany jako wartość procentowa.

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Pole to może również pokazywać stan baterii:

 • Ładowanie — bateria jest ładowana.
 • Błąd — bateria była ładowana przez ponad 40 godzin.
Obudowa

Stan zabezpieczenia przed manipulacją, które reaguje na odłączenie lub naruszenie integralności obudowy.

Czym jest ochrona przed manipulacją

Zasilanie zewnętrzne Obecność zewnętrznego źródła zasilania 100–240 V:

 • Podłączone — zewnętrzne zasilanie jest podłączone.
 • Odłączone — zewnętrzne zasilanie jest odłączone.
Nazwa podwajacza zasięgu ReX Status połączenia podwajacza zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — urządzenie jest podłączone.
 • Offline — urządzenie nie jest podłączone.

Warto pamiętać, że pole to jest wyświetlane, jeśli vhfBridge jest obsługiwany za pomocą podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Tymczasowe wyłączenie urządzenia Pokazuje status funkcji czasowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa — administrator huba wyłączył powiadomienia o próbie manipulacji.
 • Całkowicie — urządzenie zostało całkowicie wyłączone z działania systemu przez administratora huba. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego vhfBridge.
ID urządzenia ID vhfBridge/numer seryjny. Znajduje się również na obudowie urządzenia, jego płytce oraz na obudowie.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia.

Ustawienia vhfBridge

Ustawienia można zmieniać w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy vhfBridge.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę w prawym górnym rogu.
 4. Ustaw parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Pamiętaj, że po edycji ustawień należy kliknąć przycisk Powrót, aby je zapisać.

Konfigurator Znaczenie
Imię

Nazwa vhfBridge. Wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij ikonę ołówka.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano vhfBridge.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Śledzenie czasu ładowania baterii

Ustawienie czasu trwania ładowania baterii.

Gdy ta opcja jest włączona, system będzie wysyłał powiadomienie o awarii, jeśli bateria podłączona do vhfBridge była ładowana dłużej niż 40 godzin.

Wyłącz monitorowanie, jeśli nadajnik radiowy VHF innej firmy jest zasilany bezpośrednio z baterii, a nie z zacisków zasilania vhfBridge.

Czas trwania impulsu, s

Czas impulsu dla zdarzenia (od 1 do 255 sekund). Ustawianie w odstępach co 1 sekundę.

Domyślna wartość to 5 sekund.

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie vhfBridge w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a vhfBridge i określić optymalne miejsce instalacji.

Czym jest test siły sygnału Jewellera

Tymczasowe wyłączenie urządzenia

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji.

Dowiedz się więcej o tymczasowej dezaktywacji urządzeń

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika vhfBridge w aplikacji Ajax.
Usuń urządzenie Usuwa sparowanie vhfBridge, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Konfiguracja wyjść vhfBridge

Domyślnie wyjścia vhfBridge są skonfigurowane następująco:

 • 1. wyjście — wtargnięcie
 • 2. wyjście — przycisk alarmowy
 • 3. wyjście — usterka
 • 4. wyjście — manipulacja
 • 5. wyjście — utrata zasilania vhfBridge
 • 6. wyjście — utrata zasilania huba
 • 7. wyjście — bateria huba rozładowana
 • 8. wyjście — utrata komunikacji między hubem a vhfBridge

Ustawienia wyjść można zmieniać w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Znajdź vhfBridge na liście urządzeń.
 3. Przejdź do menu Wyjśćia.
 4. Znajdź wyjście na liście i przejdź do jego Ustawień, klikając ikonę koła zębatego .
 5. Ustaw parametry.
 6. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Konfigurator Znaczenie
Typ zdarzenia

Wybór typu zdarzenia, na które reaguje wyjście vhfBridge.

Sprawdź pełną listę typów zdarzeń i ich ikon poniżej.

Typ połączenia Wybór typu wyjścia:

 • Wyjście o wysokim potencjale (wyzwolenie dodatnie).
 • Wyjście o niskim potencjale (wyzwolenie ujemne).

Typy zdarzeń dla wyjść vhfBridge

Ikona Typ zdarzenia Tryby działania Opis
ajax vhfbridge
Nieprzypisane Nie Wyjście wyłączone.
ajax vhfbridge
Wtargnięcie Impulsowy Alarm po wyzwoleniu czujnika ruchu, magnetycznego lub innego typu.
ajax vhfbridge
Pożar Impulsowy Alarm po wyzwoleniu czujnika pożarowego.
ajax vhfbridge
Pomoc medyczna Impulsowy Alarm po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy medycznej.
ajax vhfbridge
Przycisk alarmowy Impulsowy Alarm po kliknięciu:

ajax vhfbridge
Dowolny alarm Impulsowy Alarm dowolnego podłączonego czujnika.
ajax vhfbridge
Awaria Impulsowy Dowolna usterka podłączonego czujnika.
ajax vhfbridge
Awaria zasilania zewnętrznego transpondera Bistabilny Utrata zewnętrznego zasilania 110–240 V~ transpondera vhfBridge.
ajax vhfbridge
Słaba bateria transpondera Bistabilny Bateria zapasowa vhfBridge jest rozładowana.
ajax vhfbridge
Awaria zasilania zewnętrznego huba Bistabilny Utrata zewnętrznego zasilania 110–240 V~ huba.
ajax vhfbridge
Słaba bateria huba Bistabilny Bateria zapasowa huba jest rozładowana.
ajax vhfbridge
Obudowa Impulsowy Zadziałanie zabezpieczenia przed manipulacją dowolnego urządzenia w systemie.
ajax vhfbridge
Zmiana trybu ochrony Bistabilny Zmiana trybu bezpieczeństwa obiektu lub grupy.
ajax vhfbridge
Potwierdzony alarm wtargnięcia Impulsowy Potwierdzony alarm zgodnie z PD 6662:2017.
ajax vhfbridge
Potwierdzony alarm przycisku awaryjnego Impulsowy Potwierdzony alarm przycisku awaryjnego zgodnie z PD 6662:2017.
ajax vhfbridge
Utrata połączenia hub-transponder Bistabilny Brak połączenia vhfBridge z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem kanału Jeweller.

Czas do wysłania komunikatu dotyczącego utraty komunikacji pomiędzy hubem vhfBridge z CMS obliczany jest według następującego wzoru:

Interwał odpytywania „Hub — czujnik” × 30 niedostarczonych pakietów.

Przy minimalnych wartościach interwału odpytwania „hub – czujnik”, zdarzenie dotyczące utraty komunikacji z hubem jest wysyłane do CMS w ciągu 6 minut.

Podłączanie nadajnika VHF do vhfBridge

Lista zalecanych nadajników VHF

 • Hawk VHF Alarm Transmitter (FSK Electronics)
 • TX750C (RDC)
 • TR-41 (Puper)

vhfBridge łączy się z dowolnym nadajnikiem VHF z wejściami przekaźnikowymi. Połączenie przez UART, RS-485 i inne interfejsy nie jest obsługiwane.

Jak podłączyć nadajnik VHF do vhfBridge

Przy podłączaniu nadajnika VHF nie należy skręcać ze sobą przewodów, lecz je zlutować. Końcówki przewodów nadajnika VHF, które będą wprowadzone do zacisków vhfBridge, powinny być ocynowane lub zaciśnięte specjalną tulejką.

 1. Wyłącz zasilanie vhfBridge (jeśli jest podłączone).
 2. Wyłącz vhfBridge.
 3. Wybierz wyjścia vhfBridge, do których chcesz podłączyć nadajnik VHF.
 4. Przeciągnij przewody nadajnika VHF do obudowy vhfBridge przez otwory.

  Na obudowie znajdują się perforowane części, które można odłamać i przeciągnąć przez nie przewody.

 5. Podłącz nadajnik VHF do wyjść sterujących vhfBridge zgodnie ze schematem połączeń zawartym w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta nadajnika VHF.
 6. Przymocuj przewody do zacisków vhfBridge za pomocą śrubokręta płaskiego (gniazdo PL 3.0).
 7. Podłącz zasilanie do nadajnika VHF.

  Jeśli nadajnik VHF wymaga do działania zasilania 12 V, można go podłączyć do zacisków zasilania odpowiedniej strefy vhfBridge. Nie należy podłączać zewnętrznego zasilacza do zacisków zasilania nadajnika, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

 8. Podłącz zasilanie do vhfBridge.
 9. Włącz vhfBridge.

Sprawdzenie działania vhfBridge

Testy funkcjonalne modułu integracji nie rozpoczynają się natychmiast, ale nie później niż po jednym interwale odpytywania „hub — czujnik” (36 sekund przy standardowych ustawieniach huba). Czas pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Testy są dostępne w menu ustawień urządzenia:

 1. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz vhfBridge.
 4. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .

Dostępne testy:

Wybór lokalizacji vhfBridge

Miejsce instalacji vhfBridge zależy od odległości od huba oraz obecności pomiędzy nimi przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego: ścian, konstrukcji między kondygnacjami lub obiektów o dużych gabarytach znajdujących się w pomieszczeniu.

Należy sprawdzić poziom sygnału w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), nie można zagwarantować stabilnego działania systemu alarmowego! Należy przynajmniej przenieść urządzenie w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli po przeniesieniu urządzenia sygnał jest nadal słaby lub niestabilny, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę odległość pomiędzy vhfBridge a nadajnikiem VHF — długość przewodu powinna być wystarczająca do podłączenia.

Minimalna odległość pomiędzy vhfBridge a nadajnikiem radiowym wynosi 2 metry, a maksymalna 7 metrów. Zachowanie odległości minimalnej jest wymagane, aby uniknąć nakładania się sygnałów. Zachowanie odległości maksymalnej pomoże uniknąć tłumienia sygnału w przewodzie.

Materiał i przekrój przewodu do podłączenia nadajnika VHF są uzależnione od wymagań producenta nadajnika VHF i maksymalnej wartości prądu. Wszystkie wymagania można znaleźć w instrukcji obsługi lub uzyskać od działu obsługi klienta producenta nadajnika VHF.

Instalacja vhfBridge

Przed przystąpieniem do montażu vhfBridge należy upewnić się, że zostało wybrane optymalne miejsce do instalacji urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją.

Obudowa transpondera powinna być zamontowana na pionowej powierzchni. W przypadku instalacji na powierzchni poziomej zabezpieczenie przed manipulacją nie zadziała przy próbie demontażu transpondera.

Aby zainstalować vhfBridge:

 1. Zdejmij pokrywę obudowy vhfBridge, odkręcając dolne i górne wkręty za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
 2. Wyjmij płytkę vhfBridge z uchwytów, pociągając je na boki.
 3. Przygotuj wcześniej wyjścia kablowe, ostrożnie wyłamując perforowane części obudowy.
 4. Przymocuj obudowę do pionowej powierzchni w wybranym miejscu montażu za pomocą dołączonych wkrętów. Podczas mocowania należy wykorzystać wszystkie punkty mocowania na obudowie. Jeden z nich, w perforowanej części mocowania nad zbezpieczeniem przed manipulacją, jest potrzebny do zadziałania zabepieczenia z tyłu płytki w przypadku próby oderwania obudowy od powierzchni.
 5. Poprowadź przewody do obudowy transpondera przez wykonane wcześniej otwory.
 6. Zamontuj kartę vhfBridge w obudowie na podpórkach.
 7. Podłącz nadajnik VHF do vhfBridge. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach.
 8. Przymocuj przewód opaskami i specjalnymi łącznikami wewnątrz obudowy.
 9. Zainstaluj baterię zapasową 12 V⎓ na specjalnych uchwytach w obudowie. Należy pamiętać, że vhfBridge nie można podłączać do zasilaczy innych firm.

  Zalecamy baterię 12 V⎓ o pojemności 4 lub 7 Ah. Dla takich baterii zaprojektowano specjalne podpórki w obudowie. Można również używać podobnych baterii o innej pojemności, o odpowiednich rozmiarach, których maksymalny czas pełnego naładowania nie przekracza 30 godzin. Maksymalne wymiary baterii do zainstalowania w obudowie to 150 × 65 × 94 mm, a masa to 5 kg.

 10. Podłącz baterię zapasową do zacisków płytki zgodnie z poniższym schematem elektrycznym (użyj dołączonego przewodu). Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach.
 11. Podłącz zasilanie zewnętrzne 100–240 V~.
 12. Dodaj moduł integracji do systemu.
 13. Zamontuj pokrywę na obudowie i przymocuj ją za pomocą dołączonych śrub.
 14. Przetestuj vhfBridge i podłączony nadajnik VHF.

Nie instaluj vhfBridge

 • Na zewnątrz. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 • W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster (np. w metalowej szafce). Mogą one ekranować i tłumić sygnał radiowy.
 • W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 • W odległości mniejszej niż 1 metr od huba lub podwajacza zasięgu. Może to spowodować utratę połączenia z hubem.
 • W odległości większej niż 2 metry od nadajnika VHF. Zachowanie odległości minimalnej jest wymagane, aby uniknąć nakładania się sygnałów.
 • W odległości większej niż 7 metrów od nadajnika VHF. Zachowanie odległości maksymalnej pomoże uniknąć tłumienia sygnału w przewodzie.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie vhfBridge. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Dane techniczne

Charakterystyka ogólna
Kolor Biały, czarny
Instalacja Wewnątrz
Kompatybilność z jednostkami centralnymi Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus
Kompatybilność z podwajaczami zasięgu +
Połączenie
Protokół komunikacyjny Jeweller: bezpieczny protokół dwukierunkowej komunikacji radiowej do transmisji alarmów i zdarzeń
Zasięg łączności

Do 1800 m bez przeszkód

Dowiedz się więcej

Zakres częstotliwości sygnału radiowego 868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
863,0–870,0 MHz
(zależnie od regionu sprzedaży)
Maksymalny zasięg sygnału radiowego ≤ 25 mW
Integracja z nadajnikami radiowymi VHF innych producentów
Liczba wyjść potencjałowych 8
Typy wyjść Wyjścia wysokopotencjałowe/niskopotencjałowe (ustawione przez administratora w aplikacji)
Typy transmisji Impulsowe i bistabilne (w zależności od typu wyjścia; czas trwania impulsu jest ustawiany w aplikacji)
Obsługa weryfikacji fotograficznej Nie
Zalecane nadajniki VHF Hawk VHF Alarm Transmitter (FSK Electronics)
TX750C (RDC)
TR-41 (Puper)
Zasilanie
Zasilanie z sieci 110–240 V~, 50/60 Hz
Zasilanie zapasowe 12 V ⎓ (bateria zapasowa nie jest dołączona)
Obsługiwany typ baterii

Bateria 12 V z pełnym cyklem ładowania do 30 godzin.

Maksymalny rozmiar baterii zainstalowanej w obudowie może wynosić 150 × 64 × 94 mm.

Zalecany typ baterii Bateria 12 V o pojemności 4 lub 7 Ah
Zasilanie nadajnika VHF 10,5–15,5 V⎓ (maksymalny prąd wyjściowy 2 A)
Ochrona przed sabotażem
Element chroniący przed manipulacją +
Interwał odpytywania 12–300 sekund (ustawiany przez administratora w aplikacji)
Skokowa zmiana częstotliwości radiowej +
Ochrona przed spoofingiem +
Obudowa i konfiguracja
Dopuszczalna temperatura pracy Od -10°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary 196 × 238 × 100 mm (z obudową)
145 × 89 × 51 mm (bez obudowy)
Waga 840 g (z obudową)
165 g (bez obudowy)

Pełny zestaw

 1. vhfBridge.
 2. Przewód zasilania.
 3. Przewód przyłączeniowy baterii 12 V.
 4. Zestaw instalacyjny.
 5. Obudowa (zależnie od konfiguracji).
 6. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z naszym działem wsparcia. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: