Gebruikershandleiding van vhfBridge

Bijgewerkt op

vhfBridge is een module om Ajax-beveiligingssystemen te verbinden met VHF-zenders van andere fabrikanten.

De module heeft 8 transistoruitgangen voor de aansluiting op de VHF-zenders van andere fabrikanten. 

Het apparaat wordt gevoed door een netspanning van 100-240 V~ en werkt op een reservebatterij van 12 V

vhfBridge werkt als onderdeel van het Ajax-beveiligingssysteem en maakt verbinding met de hub via het beveiligde Jeweller-radiocommunicatieprotocol. Het communicatiebereik van de hub is maximaal 1800 meter zonder obstakels. Wordt geleverd in twee uitvoeringen: met een behuizing en zonder.

Functionele elementen

Elementen van de behuizing

 1. Schroeven om het deksel van de behuizing vast te zetten. Losdraaien met een meegeleverde inbussleutel (Ø 4 mm).
 2. Plaats voor een reservebatterij van 12 V⎓.

  Batterij niet inbegrepen bij de vhfBridge-set.

 3. QR-code met het apparaat-ID. Het wordt gebruikt om het apparaat te koppelen met de Ajax-beveiligingssysteem.
 4. Geperforeerd deel van de behuizing. Noodzakelijk voor sabotage-activering bij pogingen om het apparaat van het oppervlak los te maken.
 5. Geperforeerde delen van de behuizing voor de uitvoer van kabels.

  De aanwezigheid van de behuizing hangt af van het vhfBridge-pakket. Het apparaat wordt geleverd in twee uitvoeringen: met een behuizing en zonder.

Elementen van het vhfBridge-bord

 1. Aansluitklemmen voor de aansluiting van een reservebatterij van 12 V⎓.
 2. Voedingsingang van 100–240 V~.
 3. Sabotageknop. Waarschuwt als de deksel van de vhfBridge-behuizing wordt verwijderd.
 4. Aan/uit-knop.
 5. Led-indicator.
 6. QR-code met het apparaat-ID. Het wordt gebruikt om het apparaat te koppelen met de Ajax-beveiligingssysteem.
 7. Aansluitklemmen om een VHF-zender aan te sluiten.

vhfBridge-aansluitklemmen

 • BATT — ingang voor de aansluiting van de reservevoeding van 12 V⎓.   
 • OUT — stroomuitgang voor de VHF-zender van 12 V⎓ (maximale uitgangsstroom is 2 A).
 • OUT 1…8 — uitgangen van vhfBridge om een VHF-zender te aan te sluiten.

Led-indicatie

De led-indicatie van vhfBridge kan wit, rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

Let op: de led-indicatie is niet zichtbaar als het deksel van de behuizing gesloten is. De led-indicatie wordt gebruikt tijdens het aansluiten en instellen van de vhfBridge. De status van het apparaat kan dan later opgevolgd worden in de Ajax-app.

Ledindicatie Gebeurtenis Opmerking
Licht wit op. De verbinding met de hub is tot stand gebracht, de externe voeding is aangesloten.
Licht rood op. Er is geen verbinding met de hub, de externe voeding is aangesloten. De hub is, bijvoorbeeld, uitgeschakeld of de vhfBridge bevindt zich buiten het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub.
Gaat 0,5 seconde uit, licht dan groen op en gaat uit. vhfBridge inschakelen.
Gaat 0,5 seconden uit, licht dan groen op en verdwijnt na 3 seconden. vhfBridge uitschakelen.
Knippert eenmaal per seconde rood. vhfBridge is niet toegewezen aan de hub. 
Licht iedere 10 seconden 1 seconde op.  Er is geen externe voeding aangesloten op vhfBridge. De kleur van de indicatie hangt af van de status van de verbinding met de hub:

 • licht wit op als er verbinding is met de hub;
 • licht rood op als er geen verbinding is met de hub.
Tijdens een alarm licht het geleidelijk op en gaat het om de 10 seconden uit. Geen externe voeding en een lege externe batterij van vhfBridge. De kleur van de indicatie hangt af van de status van de verbinding met de hub:

 • licht wit op als er verbinding is met de hub;
 • licht rood op als er geen verbinding is met de hub.

Led-indicatie van uitgangsstatus

Ledindicatie Uitgangsstatus in geval van alarm
Hoog-potentiaaluitgang (positieve ontsteking). Licht groen op.
Laag-potentiaaluitgang (negatieve ontsteking). Gaat uit.

Werkingsprincipe

vhfBridge is ontworpen om VHF-zenders van derden aan te sluiten en zo een extra kanaal te maken voor het zenden van gebeurtenissen naar de meldkamer.

Het communicatiekanaal met de meldkamer dat gemaakt is met vhfBridge kan gebruikt worden als hoofdkanaal of als reservekanaal voor de communicatie met de meldkamer (aanbevolen als betrouwbaardere optie). Dit betekent dat de hub alle gebeurtenissen en alarmen tegelijk naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf kan sturen, niet alleen via de protocollen SIA (DC-09), ADEMCO 685, SurGard (Contact ID) en andere eigen protocollen, maar ook met vhfBridge.

De transponder ontvangt informatie over alarmen en gebeurtenissen van de hub via het radiokanaal van Jeweller. Vervolgens zendt vhfBridge deze bekabeld door naar een VHF-zender van derden. De VHF-zender stuurt dan op zijn beurt alle gebeurtenissen en alarmen via een radiokanaal naar de meldkamer.

Gebeurtenissen kunnen parallel via het internet en de vhfBridge naar de meldkamer gestuurd worden. De verzending via het internet werkt als hoofdkanaal omdat het betrouwbaarder is en meer informatie bevat. De doorgegeven gebeurtenissen kunnen het zonenummer van de geactiveerde detector bevatten, het groepsnummer, het gebruikersnummer en nog andere gegevens. 

vhfBridge werkt als een reserve-communicatiekanaal en dupliceert alle gebeurtenissen die via het internet worden doorgegeven. De afleversnelheid van de gebeurtenissen en alarmen bedraagt in beide gevallen niet meer dan 1 seconde. 

Een voorbeeld van het actie-algoritme bij een alarm van een MotionProtect-bewegingsdetector:

 1. MotionProtect heeft een alarm gedetecteerd.
 2. MotionProtect zendt het alarm naar de hub via het Jeweller-radioprotocol.
 3. De hub ontvangt het MotionProtect-alarm en verstuurt het naar vhfBridge via het Jeweller-radioprotocol. 
 4. vhfBridge ontvangt het alarm van de hub en verstuurt het via een bekabelde verbinding naar de VHF-zender.
 5. De VHF-zender ontvangt het alarm en verstuurt het via het radiokanaal naar de radio-ontvanger van de meldkamer. 
 6. De radio-ontvanger ontvangt het alarm en verstuurt het naar de software van de meldkamer.
 7. De meldkamer ontvangt en verwerkt het alarm.

Uitgangstypen

De vhfBridge heeft 8 mogelijke uitgangen voor de aansluiting van een VHF-zender. Er zijn twee soorten uitgangen: 

 1. Hoog-potentiaaluitgang (positieve ontsteking). 
 2. Laag-potentiaaluitgang (negatieve ontsteking).

De hoog-potentiaaluitgang levert in de normale toestand geen spanning. Zodra een alarm afgaat of een gebeurtenis optreedt, levert de uitgang een spanning van 12-14 V⎓. De laag-potentiaaluitgang werkt andersom. Bij de normale werking wordt de spanning op 12-14 V⎓ gehouden en als er een alarm afgaat of een gebeurtenis optreedt, daalt het tot 0 V.

Het uitgangstype van de vhfBridge en de duur van de alarmpuls zijn configureerbaar in de Ajax-apps.

Voeding van de VHF-zender

vhfBridge kan een VHF-zender van een andere fabrikant voeden met een vermogen van 12 V⎓ (maximale uitgangsstroom is 2 A).

Als de VHF-zender een stroomverbruik heeft van meer dan 2 A, kan hij door de batterij van de vhfBridge gevoed worden. Schakel in dit geval het bijhouden van de batterijlading uit in de instellingen van de vhfBridge, zodat de gebruikers van het systeem geen meldingen krijgen over het te lang opladen van de vhfBridge-batterij.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer (CMS)

Het Ajax-beveiligingssysteem kan gebeurtenissen en alarmen verzenden naar de PRO Desktop-bewakingsapp, evenals naar de meldkamer (CMS) via de protocollen SurGard (ContactID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen. De lijst met ondersteunde protocollen vindt u hier.

Wanneer er een alarm wordt ontvangen, weet de operator van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wat er is gebeurd en waar het interventieteam heen gestuurd wordt. Alle Ajax-apparaten zijn adresseerbaar, dus gebeurtenissen, het apparaattype, de toegewezen naam en ruimte kunnen verzonden worden naar PRO Desktop en de meldkamer. De lijst van verzonden parameters kan variëren, afhankelijk van de meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol.

U vindt het vhfBridge-ID- en zonenummer in de Statussen in de Ajax-apps. Het apparaatnummer komt overeen met het loopnummer (zone).

Aan het systeem toevoegen

vhfBridge werkt niet samen met Hub, ocBridge Plus, uartBridge en andere centrale beveiligingseenheden van derden. Het apparaat kan alleen worden toegevoegd en geconfigureerd via de Ajax PRO-app door een gebruiker met beheerdersrechten.

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax PRO-app. Creëer een account. Voeg een hub toe aan de app en creëer minstens één virtuele ruimte. 
 2. Controleer of de hub is ingeschakeld en toegang heeft tot het internet via een Ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk. U kunt dit doen in de Ajax-app of door te kijken naar het hub-logo op de voorplaat. Het logo moet wit of groen oplichten als de hub verbonden is met het netwerk.
 3. Controleer de status van de hub in de Ajax-app en zorg ervoor dat die is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt.

Er kan maar een vhfBridge-module worden verbonden met een compatibele Ajax-hub.

Doe het volgende om vhfBridge te verbinden

 1. Open de Ajax-app. Indien uw account toegang geeft tot meerdere hubs, selecteert u de hub waaraan u vhfBridge wilt toevoegen.
 2. Ga naar het menu Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de transponder een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (staat op de behuizing en de verpakking van het apparaat) en kies een ruimte en een groep (als de groepsmodus geactiveerd is).
 4. Klik op Toevoegen — het aftellen begint.
 5. Schakel vhfBridge in door de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt te houden. Houd er rekening mee dat het verbindingsverzoek van de hub alleen verstuurd wordt als de integratiemodule aanstaat.

Let op: om het apparaat te vinden en te koppelen, moet de transponder zich binnen het radiocommunicatiebereik van de hub bevinden (op hetzelfde beveiligde terrein).

Als de verbinding mislukt, ontkoppelt u de vhfBridge gedurende 5 seconden en probeert u het daarna opnieuw. Als de transponder al aan een andere hub is toegewezen, schakelt u de vhfBridge uit en volgt u het standaardproces voor het toevoegen van een apparaat.

De verbonden transponder verschijnt in de app op de lijst met hub-apparaten. De updates van de apparaatstatus hangen af van de Jeweller-instellingen. De standaard updateperiode van een status is in de app 36 seconden.

Storingsteller

ajax vhfbridge

Als er een storing wordt gedetecteerd in de vhfBridge (bijv. geen externe stroom), dan verschijnt in de Ajax-app een rood pictogram met een cijfer in de linkerbovenhoek van het apparaatpictogram. Dit cijfer geeft het aantal storingen aan.

Alle storingen zijn te zien in de statussen van de signaalversterker. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Pictogrammen

Pictogrammen geven enkele van de vhfBridge-statussen weer. U kunt ze in de Ajax-app inzien via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis

Jeweller signaalsterkte. Geeft de signaalsterkte tussen de hub en de vhfBridge aan.

De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Het laadniveau van de batterij die verbonden is met de vhfBridge.
Wordt weergegeven wanneer vhfBridge via een radiosignaalversterker werkt.

vhfBridge is uitgeschakeld.

Meer informatie

De sabotage-alarmen van vhfBridge zijn uitgeschakeld.

Meer informatie

Statussen

De statussen vindt u in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer vhfBridge uit de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op  om de lijst met storingen van vhfBridge te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd bij de batterijlading.

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub en vhfBridge. 

De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en vhfBridge:

 • Online: het apparaat is verbonden.
 • Offline: het apparaat is niet verbonden.
Batterijlading

Laadniveau van de batterij van het apparaat. Weergegeven als een percentage.

Zo wordt de batterijlading in de Ajax-apps weergegeven

Dit veld kan ook de status van de batterij weergeven:

 • Opladen: de batterij wordt opgeladen.
 • Fout: verschijnt als de batterij meer dan 40 uur opgeladen heeft.
Deksel

De status van sabotagedetectoren die reageren op het losmaken of beschadigen van de behuizing.

Wat is een sabotagedetector

Externe voeding De aanwezigheid van de externe voeding van 100–240 V:

 • Gekoppeld: de externe voeding is gekoppeld.
 • Losgekoppeld: de externe voeding is losgekoppeld.
Naam van de ReX-signaalversterker Verbindingsstatus van de signaalversterker:

 • Online: het apparaat is verbonden.
 • Offline: het apparaat is niet verbonden.

Houd er rekening mee dat het veld wordt weergegeven als vhfBridge wordt bediend via een radiosignaalversterker.

Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het apparaat weer:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Alleen het deksel: de beheerder van de hub heeft meldingen over sabotage-alarmen uitgeschakeld.
 • Geheel: het apparaat is door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
Firmware Firmwareversie van vhfBridge. 
Apparaat-ID ID/serienummer van vhfBridge. Staat ook op de doos van het apparaat, de printplaat en de behuizing.
Apparaatnr. Nummer van de apparaatloop (zone).

vhfBridge-instellingen

U kunt de instellingen wijzigen in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer vhfBridge uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Stel de parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.

Let op: na het bewerken van de instellingen moet u op de knop Terug klikken om de wijzigingen op te slaan.

Configuratie Betekenis
Naam

Naam van de vhfBridge. Wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Als u de naam van het apparaat wilt aanpassen, klikt u op het pictogram van het potloodje.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan vhfBridge is toegewezen. 

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Oplaadtijd van de batterij opvolgen

De laadduur van de batterij instellen. 

Als deze optie ingeschakeld is, stuurt het systeem een storingsmelding als de batterij die verbonden is met de vhfBridge meer dan 40 uur opgeladen heeft.

Schakel de opvolging uit als de VHF-zender rechtstreeks door de batterij gevoed wordt en niet door de voedingsklemmen van de vhfBridge.

Pulsduur, sec.

Pulstijd voor een gebeurtenis (van 1 tot 255 seconden). Ingesteld in stappen van 1 seconden. 

De standaardwaarde is 5 seconden.

Jeweller signaalsterktetest

Schakelt vhfBridge naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller. 

Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub en vhfBridge controleren en de optimale installatieplaats bepalen.

Wat houdt de signaalsterktetest van Jeweller in?

Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat.

Meer informatie over de permanente deactivatie van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van vhfBridge in de Ajax-app.
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt vhfBridge, koppelt het apparaat los van de hub en verwijdert de instellingen.

Configuratie van de vhfBridge-uitgangen

De vhfBridge-uitgangen zijn standaard als volgt geconfigureerd:

 • 1e uitgang — inbraak
 • 2e uitgang — paniekknop
 • 3e uitgang — storing
 • 4e uitgang — sabotage
 • 5e uitgang —verlies van de vhfBridge-voeding
 • 6e uitgang — voedingsverlies van de hub
 • 7e uitgang — batterij van de hub leeg
 • 8e uitgang — communicatieverlies tussen de hub en vhfBridge

U kunt de instellingen van de uitgangen wijzigen in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Zoek vhfBridge in de apparatenlijst.
 3. Ga naar het menu Uitgangen.
 4. Zoek de uitgang in de lijst en ga naar de Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 5. Stel de parameters in.
 6. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Configuratie Betekenis
Gebeurtenistype

Keuze van het gebeurtenistype waarop de vhfBridge-uitgang reageert.

Controleer de volledige lijst van gebeurtenissen en de bijbehorende pictogrammen hieronder.

Verbindingstype Keuze van het uitgangstype:

 • Hoog-potentiaaluitgang (positieve ontsteking).
 • Laag-potentiaaluitgang (negatieve ontsteking).

Gebeurtenistypes van vhfBridge-uitgangen

Pictogram Soort gebeurtenis Bedieningsmodus Omschrijving
ajax vhfbridge
Niet toegewezen Nee Uitgang uitgeschakeld.
ajax vhfbridge
Inbraak Puls Alarm bij beweging, openen of een andere activering van detectoren.
ajax vhfbridge
Brand Puls Alarm als branddetectoren worden geactiveerd.
ajax vhfbridge
Extra alarm Puls Alarm is veroorzaakt omdat de knop voor extra verzoeken werd ingedrukt.
ajax vhfbridge
Alarmknop Puls Alarm door indrukken:

ajax vhfbridge
Elk alarm Puls Alarm van elke aangesloten detector.
ajax vhfbridge
Storing Puls Elke storing van de aangesloten detectoren.
ajax vhfbridge
Storing van de externe voeding van de transponder Bistabiel Verlies van externe voeding van 110–240 V~ naar vhfBridge-transponder.
ajax vhfbridge
Batterij van de transponder bijna leeg Bistabiel Reservebatterij van vhfBridge is leeg.
ajax vhfbridge
Storing van de externe voeding van de hub Bistabiel Verlies van externe voeding van 110–240 V~ naar de hub.
ajax vhfbridge
Batterij van de hub bijna leeg Bistabiel Reservebatterij van de hub is leeg.
ajax vhfbridge
Deksel Puls Activatie van sabotagedetector van elk apparaat in het systeem.
ajax vhfbridge
Verandering van de beveiligingsmodus Bistabiel De beveiligingsmodus van een object of groep veranderen.
ajax vhfbridge
Bevestigd inbraakalarm Puls Bevestigd alarm volgens PD 6662:2017.
ajax vhfbridge
Bevestigd overvalalarm Puls Bevestigd alarm van overvalapparaat volgens PD 6662:2017.
ajax vhfbridge
Verbindingsverlies tussen hub en transponder Bistabiel Er is geen vhfBridge-verbinding met de hub/radiosignaalversterker via het Jeweller-kanaal.

De tijd voor het verzenden van een bericht over het communicatieverlies tussen de hub en vhfBridge naar de meldkamer wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Detectieonderzoeksperiode tussen de Hub detector × 30 niet-geleverde pakketten.

Met de minimale waarden van de detectieonderzoeksperiode tussen de hub detector, wordt een gebeurtenis met betrekking tot het communicatieverlies met de hub binnen 6 minuten verzonden naar de meldkamer.

VHF-zender verbinden met vhfBridge

Lijst van aanbevolen VHF-zenders

 • Hawk VHF Alarm Transmitter (FSK Electronics)
 • TX750C (RDC)
 • TR-41 (Puper)

vhfBridge kan worden verbonden met elke VHF-zender met relaisingangen. Verbinding via UART, RS-485 en andere interfaces wordt niet ondersteund.

Een VHF-zender verbinden met vhfBridge

Draai bij het aansluiten van de VHF-zender de draden niet in elkaar, maar soldeer ze. De uiteinden van de draden van de VHF-zender, die in de aansluitklemmen van de vhfBridge worden gestoken, moeten worden vertind of aan elkaar gesmolten met een speciale krimpkous.

 1. Schakel de stroom van de vhfBridge uit (als de stroom was aangesloten).
 2. Zet de vhfBridge uit.
 3. Kies de vhfBridge-uitgangen waarop u de VHF-zender wilt aansluiten.
 4. Trek de kabels van de VHF-zender door de gaten in de vhfBridge-behuizing.

  De behuizing heeft geperforeerde delen die afgebroken kunnen worden en waar de kabel doorheen getrokken kan worden.

 5. Sluit de VHF-zender aan op de stuuruitgangen van de vhfBridge volgens het bedradingsschema in de gebruikersgids die de fabrikant van de VHF-zender bijgeleverd heeft. 
 6. Maak de kabel stevig vast aan de vhfBridge-aansluitklemmen met een rechte schroevendraaier (PL 3.0-sleuf).
 7. Sluit de stroom aan op de VHF-zender.

  Als een VHF-zender een voeding van 12 V nodig heeft om te werken, kan hij aangesloten worden op de voedingsklemmen van de overeenkomstige vhfBridge-zone. Sluit de externe voeding niet aan op de voedingsklemmen van de zender, want dat kan het apparaat beschadigd raken.

 8. Sluit de stroom aan op de vhfBridge.
 9. Zet de vhfBridge aan.

Functionaliteit van de vhfBridge testen

Functionaliteitstesten van de integratiemodule starten niet onmiddellijk, maar niet later dan een enkele detectieonderzoeksperiode tussen de hub detector  (36 seconden met standaard hubinstellingen). U kunt de pingperiode van apparaten wijzigen in het Jeweller-menu van de hubinstellingen.

De tests zijn beschikbaar in het instellingenmenu van het apparaat:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer vhfBridge.
 4. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken .

Beschikbare tests:

Plaatsing van de vhfBridge kiezen

De plaatsing van de vhfBridge bepaalt de afstand tot de hub en de aanwezigheid van obstakels tussen beide die de doorgang van het radiosignaal belemmeren: muren, constructies tussen de verdiepingen of grote voorwerpen die zich in de ruimte bevinden.

Controleer de signaalsterkte op de plaats van de installatie. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje), kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als er na de verplaatsing van het apparaat nog steeds een slechte of instabiele signaalsterkte wordt gemeld, gebruik dan de radiosignaalversterker.

Houd bij de keuze van de installatieplaats rekening met de afstand tussen de vhfBridge en de VHF-zender. De kabellengte zou lang genoeg moeten zijn voor de aansluiting.

De minimumafstand tussen de vhfBridge en de radiozender is 2 meter en de maximumafstand is 7 meter. De minimumafstand is nodig om overlapping van de signalen te voorkomen. De maximaal toegestane afstand helpt een afgezwakt signaal in de kabel te voorkomen.

Het materiaal en de dwarsdoorsnede van de verbindingskabel voor de VHF-zender worden bepaald door de eisen van de fabrikant van de VHF-zender en de maximale stroomwaarde. U vindt alle voorschriften in de handleiding of bij de klantenservice van de fabrikant van de VHF-zender.

vhfBridge-installatie

Ga, voordat u de vhfBridge monteert, na of u de optimale plaats hebt gekozen, overeenkomstig deze instructies.

De behuizing van de transponder moet op een verticaal oppervlak gemonteerd worden. Als de transponder op een horizontaal oppervlak geïnstalleerd is, werkt de sabotagedetector niet bij een poging de transponder te ontmantelen.

Doe het volgende om vhfBridge te installeren:

 1. Verwijder de deksel van de behuizing van vhfBridge door de bovenste en onderste schroeven los te schroeven met de gebundelde inbussleutel.
 2. Verwijder de printplaat van vhfBridge uit de houders door ze naar de zijkant te trekken.
 3. Bereid van tevoren de kabeluitgangen voor door de geperforeerde delen van de behuizing er voorzichtig uit te drukken.
 4. Bevestig de behuizing op een verticaal oppervlak op de gekozen installatieplaats met de gebundelde schroeven. Gebruik bij het monteren alle bevestigingspunten van de behuizing. Eén punt, in het geperforeerde deel van het paneel boven de sabotagedetector, is nodig om de sabotagedetector op de achterkant van de printplaat te activeren bij een poging de behuizing van het oppervlak af te trekken.
 5. Begeleid de kabels door de behuizing van de transponder via de eerder gemaakte gaten.
 6. Installeer het vhfBridge-bord in de behuizing op de rails.
 7. Verbinding tussen de VHF-zender en vhfBridge. Volg de polariteit en de verbindingsvolgorde van de kabels. Maak de geleiders stevig vast aan de aansluitklemmen.
 8. Bevestig de kabel met tiewraps met de speciale bevestigingsmiddelen binnenin de behuizing.
 9. Installeer een reservebatterij van een 12 V⎓ in de speciale houders in de behuizing. Houd er rekening mee dat vhfBridge niet kan worden aangesloten op voedingseenheden van derden.

  We raden aan om een batterij van 12 V⎓, 4 of 7 Ah te gebruiken. De behuizing heeft speciale rails voor dergelijke batterijen. U kunt ook soortgelijke batterijen van een andere capaciteit en met dezelfde afmetingen gebruiken, met een maximale volledige oplaadtijd van niet meer dan 30 uur. De maximale afmeting van de te installeren batterij in de behuizing is 150 × 65 × 94 mm, en het gewicht is 5 kg.

 10. Sluit een reservebatterij aan op de printplaataansluitingen volgens het bedradingsschema hieronder (gebruik de gebundelde kabel). Volg de polariteit en de verbindingsvolgorde van de kabels. Maak de kabel stevig vast aan de aansluitklemmen.

   

 11. Verbind een externe voeding van 100–240 V~.
 12. Voeg een integratiemodule toe aan het systeem.
 13. Plaats het deksel op de behuizing en zet het vast met de meegeleverde schroeven.
 14. Test de vhfBridge en de verbonden VHF-zender.

Installeer vhfBridge niet

 • Buiten. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 • In de buurt van metalen voorwerpen of spiegels (bijvoorbeeld in een metalen kast). Die kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 • In gebouwen met een temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de toegestane grenzen. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 • Op een afstand van minder dan 1 meter van de hub of een signaalversterker. Dit kan leiden tot verbindingsverlies met de hub.
 • Op een afstand van minder dan 2 meter van de VHF-zender. De minimumafstand is nodig om overlapping van de signalen te voorkomen
 • Op een afstand van meer dan 7 meter van de VHF-zender. De maximaal toegestane afstand helpt een afgezwakt signaal in de kabel te voorkomen.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van vhfBridge. De optimale testfrequentie is elke drie maanden. Verwijder regelmatig stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om het apparaat te reinigen.

Technische specificaties

Algemene kenmerken
Kleur Wit, zwart
Installatie Binnen
Compatibel met centrale eenheden Hub 2, Hub Plus, Hub 2 Plus
Compatibiliteit met signaalversterkers +
Verbinding
Communicatieprotocol Jeweller: beveiligd radioprotocol voor tweerichtingscommunicatie voor het verzenden van alarmen en gebeurtenissen
Communicatiebereik Tot 1.800 m zonder obstakels

Meer informatie

Frequentieband van het radiosignaal 868,0−868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
863,0-870,0 MHz
(afhankelijk van de verkoopregio)
Maximumbereik van het radiosignaal ≤ 25 mW
Integratie van VHF-zenders van andere fabrikanten
Aantal mogelijke uitgangen 8
Uitgangstypen Hoog-/laag-potentiaaluitgangen (ingesteld door de beheerder in de app)
Transmissietypen Puls en bistabiel (afhankelijk van het uitgangstype; de pulsduur wordt in de app ingesteld)
Ondersteuning van fotoverificatie Nee
Aanbevolen zenders Hawk VHF Alarm Transmitter (FSK Electronics)
TX750C (RDC)
TR-41 (Puper)
Voeding
Hoofdvoeding 110−240 V~, 50/60 Hz
Reservevoeding 12 V⎓ (reservebatterij niet inbegrepen)
Ondersteund batterijtype

Batterij van 12 V met een volledige laadcyclus tot 30 uur. 

De maximale afmetingen van de batterij in de behuizing moeten 150 × 64 × 94 mm bedragen

Aanbevolen batterijtype Batterij van 12 V met een capaciteit van 4 of 7 Ah
Voeding van de VHF-zender 10,5–15,5 V⎓ (maximale uitgangsstroom is 2 A)
Bescherming tegen sabotage
Sabotage +
Detectie-onderzoeksperiode 12-300 sec (ingesteld door beheerder in de app)
Verspringing van radiofrequentie +
Bescherming tegen spoofen +
Behuizing en uitvoering
Temperatuurbereik Van -10 °С tot +40 °С
Luchtvochtigheid Tot 75%
Afmetingen 196 x 238 x 100 mm (met behuizing)
145 x 89 x 51 mm (zonder behuizing)
Gewicht 840 gr (met behuizing)
165 gr (zonder behuizing)

Volledige set

 1. vhfBridge.
 2. Voedingskabel.
 3. Aansluitkabel voor batterij van 12 V.
 4. Installatiekit.
 5. Behuizing (afhankelijk van de uitvoering).
 6. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” loopt tot 2 jaar na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, moet u eerst contact opnemen met de ondersteuningsdienst. In de meeste gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: