Instrukcja obsługi LeaksProtect

Zaktualizowano

LeaksProtect to bezprzewodowy czujnik zalania do użytku wewnętrznego. Wykrywa najmniejsze wycieki, co pozwala zareagować i naprawić problem na czas.

LeaksProtect łączy się z systemem Ajax za pośrednictwem bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1300 metrów w terenie otwartym.

LeaksProtect może pracować jako element systemu wykrywania wycieków wraz z hubem Ajax i inteligentnym zaworem odcinającym WaterStop. Ponadto LeaksProtect można podłączyć do systemów alarmowych innych firm za pomocą modułów integracji uartBridge lub ocBridge Plus.

Użytkownicy mogą konfigurować LeaksProtect za pomocą aplikacji Ajax dla systemów macOS, Windows, iOS lub Android. System powiadamia użytkowników o wszystkich zdarzeniach za pomocą powiadomień push, SMS-ów i połączeń telefonicznych (jeśli są aktywowane).

Elementy funkcjonalne i wskaźniki

ajax leaksprotect
 1. Wskaźnik LED
 2. Styki sensora wody
 3. Kod QR z kluczem rejestracyjnym produktu
 4. Włącznik

 

Zasada działania

W dolnej części obudowy LeaksProtect jest wyposażony w cztery pary styków reagujących na wodę. Jeśli choć jedna para styków zostanie zamoczona, czujnik natychmiast przekazuje sygnał alarmowy do huba, powiadamiając użytkownika i agencję ochrony. Czujnik powiadamia również użytkowników po wyschnięciu wody.

Po włączeniu LeaksProtect jest zawsze aktywny i monitoruje sytuację niezależnie od trybu ochrony: rozbrojony lub uzbrojony.

W przypadku wykrycia wycieku LeaksProtect powiadamia raz, a następny alarm jest wysyłany po wyschnięciu i ponownym zamoczeniu styków.

Działanie jako element systemu wykrywania wycieków wody

LeaksProtect z hubem i inteligentnym zaworem odcinającym WaterStop mogą być używane jako system wykrywania wycieków wody. WaterStop odcina dopływ wody, gdy tylko czujnik zalania LeaksProtect wyśle alarm. Wystarczy podłączyć niezbędne urządzenia i skonfigurować scenariusz automatyzacji.

Można też skonfigurować inne scenariusze automatyzacji, na przykład zatrzymanie dopływu wody według harmonogramu lub po uzbrojeniu systemu.

Podłączanie czujnika do systemu Ajax

Połączenie czujnika z hubem

Przed podłączeniem:

 1. Postępując zgodnie z instrukcją huba, zainstaluj aplikację mobilną Ajax. Utwórz konto, dodaj hub do aplikacji i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie.
 2. Sprawdź połączenie internetowe (poprzez kabel Ethernet i/lub sieć GSM).
 3. Sprawdź status huba w aplikacji: upewnij się, że jest rozbrojony i nie aktualizuje się.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodawać urządzenie do huba.

Jak sparować czujnik z hubem:

 1. Wybierz opcję Dodaj urządzenie w aplikacji Ajax.
 2. Nazwij urządzenie, zeskanuj lub wpisz kod QR (znajdujący się na obudowie i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie.
 3. Wybierz Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 4. Włącz urządzenie.

LeaksProtect ma sztywny włącznik (ON): naciśnij go z odpowiednią siłą, aby włączyć czujnik.

Aby nastąpiło wykrycie i sparowanie, urządzenie musi znajdować się w zasięgu sieci bezprzewodowej huba (w tym samym obiekcie).

Żądanie połączenia jest przesyłane przez krótki czas w momencie włączenia urządzenia.

Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, LeaksProtect wyłączy się po 6 sekundach. Aby ponowić próbę połączenia, nie trzeba wyłączać urządzenia. Jeśli LeaksProtect jest sparowany z innym hubem, wyłącz czujnik, a następnie ponów standardową procedurę dodawania.

Czujnik podłączony do huba pojawi się na liście urządzeń w aplikacji. Aktualizacja stanu czujnika na liście zależy od czasu odpytywania urządzenia określonego w ustawieniach huba — domyślnie jest to 36 sekund.

Podłączanie do systemu alarmowego innej firmy

Aby podłączyć czujnik do centrali alarmowej innej firmy za pomocą modułu integracji uartBridge lub ocBridge Plus, postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji odpowiedniego urządzenia.

Czujnik jest zawsze aktywny. Podłączając LeakProtect do systemu alarmowego innej firmy, należy umieścić go w stale aktywnej strefie ochrony.

Stany

 1. Urządzenia
 2. LeaksProtect
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura czujnika jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera Siła sygnału pomiędzy hubem a czujnikiem
Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia Wartość procentowa

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii w aplikacjach Ajax

Obudowa Stan zabezpieczenia przed sabotażem, które reaguje na demontaż lub uszkodzenie obudowy
ReX Pokazuje status korzystania z podwajacza zasięgu sygnału ReX
Połączenie Status połączenia pomiędzy hubem a czujnikiem
Wykryto wyciek Alarm w przypadku zamoczenia styków czujnika wody
Permanentna dezaktywacja Pokazuje stan urządzenia: aktywność, całkowite wyłączenie przez użytkownika lub wyłączenia powiadomień o sabotażu urządzenia.
Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika
ID urządzenia Identyfikator urządzenia

Ustawienia

 1. Urządzenia
 2. LeaksProtect
 3. Ustawienia
Ustawienie Wartość
Pierwsze pole Nazwa czujnika, można edytować
Pomieszczenie Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego jest przypisane urządzenie
Alarm z syreną w przypadku wykrycia wyciek Jeśli opcja jest włączona, syreny dodane do systemu włączają się po wykryciu wycieku
Test siły sygnału Jewellera Przełącza czujnik w tryb testu siły sygnału
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi odłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorował alarmy urządzenia i inne powiadomienia
 • Tylko obudowa centrali — system będzie ignorował tylko powiadomienia o próbie sabotażu urządzenia

Dowiedz się więcej o permanentnej dezaktywacji urządzeń

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję obsługi czujnika
Usuń urządzenie Odłącza czujnik od huba i usuwa jego ustawienia

Wskazanie

Dioda Led czujnika LeaksProtect może świecić na czerwono lub zielono w zależności od stanu urządzenia.

Wskazanie przy naciśnięciu przycisku zasilania

Zdarzenie Wskazanie
Naciśnięcie przycisku zasilania (czujnik jest włączony) Świeci się na czerwono, gdy przycisk jest wciśnięty
Włączenie Świeci się na zielono podczas włączania urządzenia
Wyłączenie Świeci się na czerwono, a następnie miga trzy razy

Wskazanie włączonego czujnika

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Podłączenie czujnika do hub, ocBridge Plus lub uartBridge Świeci się na zielono przez kilka sekund
Błąd sprzętowy Miga na czerwono Czujnik wymaga naprawy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej
Wykryto wyciek Świeci się na czerwono przez około jedną sekundę
Bateria wymaga wymiany Podczas alarmu powoli zapala się na czerwono i powoli gaśnie Wymiana baterii czujnika została opisana w instrukcji wymiany baterii

Testowanie funkcjonalności

System Ajax umożliwia przeprowadzanie testów w celu sprawdzenia funkcjonalności podłączonych urządzeń.

Testy nie rozpoczynają się natychmiast, ale w ciągu 36 sekund przy ustawieniach domyślnych. Czas rozpoczęcia testu zależy od ustawień okresu skanowania czujnika (akapit o ustawieniach Jeweller w ustawieniach huba).

Test siły sygnału Jewellera

Test tłumienia sygnału

Wybór miejsca instalacji

ajax leaksprotect

Przy wyborze lokalizacji urządzenia należy wziąć pod uwagę jego oddalenie od huba (do 1300 metrów) oraz brak przeszkód utrudniających transmisję sygnału radiowego pomiędzy urządzeniami: ściany, podłogi, duże przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do pracy wewnątrz pomieszczeń.

Sprawdź siłę sygnału Jeweller w miejscu instalacji.

Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska), to nie można zagwarantować stabilnej pracy urządzenia. Podejmij odpowiednie działania w celu poprawy siły sygnału. W pierwszej kolejności przesuń urządzenie: zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacznie poprawić jakość odbioru sygnału.

Jeśli po przeniesieniu urządzenia poziom sygnału nadal jest niski lub niestabilny, zastosuj podwajacz zasięgu sygnału radiowego ReX.

Zainstaluj LeaksProtect w miejscu potencjalnego wycieku: na podłodze pod wanną, zlewem, pralką itp.

Nie instaluj czujnika:

 • poza budynkiem (na zewnątrz);
 • w pobliżu jakichkolwiek metalowych przedmiotów lub luster powodujących tłumienie i ekranowanie sygnału;
 • w jakimkolwiek pomieszczeniu o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnym zakresem;
 • na powierzchniach przewodzących;
 • bliżej niż 1 m od huba.

Testowanie czujnika

Zetknięcie styków czujnika z cieczą powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego. Wystarczy zamknięcie obwodu jednej pary styków, aby aktywować alarm.

 1. Aby sprawdzić działanie LeaksProtect, zewrzyj jedną parę styków mokrym palcem na 3 sekundy (opóźnienie zapobiega fałszywym wyzwoleniom alarmów). Jeśli zostanie wykryta woda, dioda LED czujnika zaświeci się na czerwono przez 1 sekundę.
 2. Wytrzyj styki suchą ściereczką. Gdy obwód elektryczny się otworzy, LeaksProtect włącza czerwoną diodę LED na 1 sekundę i powiadamia, że woda wyschła.

W przypadku zalania czujnika wodą z mydłem, po wyschnięciu może on nadal sygnalizować zalanie. Problemem jest warstwa mydła, która zamyka styki. Aby wyeliminować problem, należy przetrzeć styki czujnika ściereczką zwilżoną czystą wodą, a następnie wysuszyć je.

Konserwacja

Sprawdzaj regularnie poprawność działania czujnika LeaksProtect. Zalecamy czyszczenie styków czujnika co najmniej raz na 2-3 miesiące, ponieważ ulegają one zabrudzeniu. Do czyszczenia styków użyj roztworu alkoholu.

Oczyść obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń w miarę ich pojawiania się: mogą one przewodzić prąd elektryczny i powodować fałszywe wyzwolenia. Używaj miękkiej i suchej ściereczki do konserwacji sprzętu.

Nie używaj do czyszczenia obudowy czujnika żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Fabrycznie zainstalowane baterie zapewniają do 5 lat autonomicznej pracy (z częstotliwością odpytywania przez hub co 1 minutę). Jeśli baterie czujnika są na wyczerpaniu, system alarmowy wysyła powiadomienie, a dioda LED czujnika co godzinę powoli zapala się na zielono i gaśnie, gdy urządzenie zostanie wyzwolone.

Aby wymienić baterie, odłącz czujnik, poluzuj śruby i zdejmij panel przedni LeaksProtect. Wymień baterie na nowe AAA, zwracając uwagę na polaryzację.

Jak długo urządzenia Ajax działają na bateriach i co ma na to wpływ

Wymiana baterii

Dane techniczne

Pasmo częstotliwości 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
W zależności od regionu sprzedaży
Kompatybilność Współpraca ze wszystkimi hubami Ajax, wzmacniaczami sygnału, ocBridge Plus, uartBridge
Maksymalna moc wyjściowa RF Do 20 mW
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego

Do 1300 m (przy braku przeszkód)

Dowiedz się więcej

Zasilanie 2 × baterie AAA
Żywotność baterii Do 5 lat
Klasa ochrony przed pyłem i wilgocią IP65
Metoda instalacji Wewnątrz
Zakres temperatury pracy Od 0°С do +50°С
Dopuszczalna wilgotność Do 100%
Wymiary 56 × 56 × 14 mm
Waga 40 g
Okres użytkowania 10 lat

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. LeaksProtect
 2. Baterie AAA (w komplecie) — 2 szt.
 3. Skrócona instrukcja obsługi

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od zakupu i nie dotyczy dołączonych baterii.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, najpierw skontaktuj się z działem wsparcia technicznego — w połowie przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie!

Pomoc techniczna: [email protected]

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: