For Users

Používateľská príručka LeaksProtect

Updated

Bezdrôtový detektor LeaksProtect je schopný rýchlo a spoľahlivo určiť prítomnosť vody v stráženom priestore. LeaksProtect je pripojený k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 300 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. LeaksProtect je určený na vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax LeaksProtect. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/leaksprotect/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax leaksprotect
 1. LED indikátor
 2. Kontakty pre detekciu vody
 3. QR kód
 4. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie

Voľba miesta inštalácie

ajax leaksprotect

LeaksProtect je konštruovaný pre detekciu prítomnosti vody v bezprostrednej blízkosti detektora. Detektor vyhodnocuje veľkosť elektrického odporu medzi 4 páry kontaktov umiestnenými v spodnej časti krytu. Ak dôjde k ich vodivému prepojeniu, dôjde k vyhláseniu poplachu. Detektor by mal byť z toho dôvodu inštalovaný v mieste predpokladaného úniku vody z vodovodu, kúrenia, kanalizácie a pod. (napr. pod práčkou, umývadlom, ohrievačom vody, atď.).

Neinštalujte detektor:

 1. Mimo budovu (vonku).
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou detektora odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Montáž

Detektor voľne položte na rovný a stabilný povrch v blízkosti očakávaného miesta úniku vody. Potom funkčnosť detektora otestujte tak, že pridržíte namočený prst na jednom páre kontaktov po dobu najmenej 3 sekúnd.

Detektor bude signalizovať prítomnosť vody rozsvietením červeného LED indikátora.

Kontakty následne osušte utierkou.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Detektor sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a pridržte tlačidlo v zadnej časti detektora. Aktivácia detektora je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, stlačte a pridržte prepínač v zadnej časti detektora a vypnite ho. Počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Výmena batérií

Pri výmene batérie odskrutkujte štvoricu vrutov v zadnej časti detektora a otvorte jeho kryt. Batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu AAA.

Upozornění: Pri výmene batérií vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Technické specifikace

Detekčný element 4 páry kontaktov
Automatické ukončenie poplachu Áno
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.49 dBm / 7.06 mW (limit 20 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu

Do 1 300 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 2 × batéria AAA, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov
Stupeň krytia IP65
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od 0°С do +50°С / do 100% bez kondenzácie
Rozmery 56 × 56 × 14 mm
Hmotnosť 40 g

Obsah balení

 1. LeaksProtect
 2. Batérie AAA (predinštalované)
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: