Gebruikershandleiding LeaksProtect

Bijgewerkt op

LeaksProtect is een draadloze lekdetector voor gebruik binnenshuis. Detecteert minimale lekken, zodat u tijdig kunt reageren en het probleem kunt verhelpen.

LeaksProtect maakt verbinding met het Ajax-systeem via het beveiligde Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik is maximaal 1300 meter in de zichtlijn.

LeaksProtect kan samen met de Ajax-hub en de slimme afsluitklep WaterStop werken als onderdeel van een detectiesysteem voor waterlekken. Ook kan LeaksProtect worden aangesloten op beveiligingssystemen van andere merken met behulp van de Ajax-integratiemodules uartBridge of ocBridge Plus.

Gebruikers kunnen LeaksProtect configureren via de Ajax-app voor macOS, Windows, iOS of Android. Het systeem brengt gebruikers op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Functionele elementen en indicatie

ajax leaksprotect
 1. Led-indicatie
 2. Contacten watersensor
 3. QR-code met de registratiesleutel van het apparaat
 4. Aan/uit-knop

 

Werkingsprincipe

LeaksProtect is aan de onderkant van de behuizing uitgerust met vier paar watergevoelige contacten. Als ten minste één contact nat wordt, verstuurt de detector direct een alarmsignaal naar de hub, waardoor de gebruiker en het beveiligingsbedrijf worden gewaarschuwd. De detector waarschuwt gebruikers ook als het water opdroogt.

Indien ingeschakeld, is LeaksProtect altijd actief en monitort de situatie ongeacht de beveiligingsmodus: uitgeschakeld of ingeschakeld.

Als de lekkage is gedetecteerd, waarschuwt LeaksProtect één keer en het volgende alarm wordt verstuurd als de contacten zijn opgedroogd en daarna weer zijn nat geworden.

​​Werking als onderdeel van het detectiesysteem voor waterlekken

LeaksProtect kan met een hub en de slimme afsluitklep WaterStop werken als een detectiesysteem voor waterlekken. WaterStop sluit de watertoevoer af zodra de LeaksProtect-lekdetector een alarmmelding geeft. Sluit hiervoor de nodige apparaten aan en configureer het automatiseringsscenario.

U kunt andere automatiseringsscenario’s configureren, bijvoorbeeld om de watertoevoer te stoppen op basis van een schema of na het inschakelen van het systeem.

De detector verbinden met het Ajax-systeem

Verbinding van de detector met de hub

Voordat u verbindt:

 1. Installeer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak een account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte aan.
 2. Controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en/of mobiel netwerk).
 3. Controleer de status van de hub in de app: zorg ervoor dat hij is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Zo koppelt u de detector aan de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of typ de QR-code (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst zal worden.
 3. Klik op Toevoegen— het aftellen begint.
 4. Schakel het apparaat in.

LeaksProtect heeft een stugge “AAN”-knop: druk deze één keer stevig in om de detector in te schakelen.

Om de detectie en koppeling te laten plaatsvinden, moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij hetzelfde object).

Het verzoek om verbinding te maken wordt gedurende een korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als het verbinden mislukt, schakelt LeaksProtect na 6 seconden uit. U hoeft het apparaat niet opnieuw op te starten om opnieuw de verbinding te maken. Als LeaksProtect wordt gekoppeld aan een andere hub, schakel dan de detector uit en probeer de standaardprocedure voor toevoegen nog eens.

De detector die is aangesloten op de hub wordt weergegeven in de lijst met apparaten in de app. Het bijwerken van de apparaatstatus in de lijst is afhankelijk van de pollingtijd die is ingesteld in de hubinstellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).

Verbinden met beveiligingssystemen van derden

Volg de aanbevelingen in de handleiding van het betreffende apparaat om de detector aan te sluiten op een beveiligingscentrale van een andere partij met behulp van de Ajax-integratiemodule uartBridge of ocBridge Plus.

De detector is altijd actief. Als u LeaksProtect aansluit op beveiligingssystemen van andere merken, raden we aan om de detector in een permanent actieve beveiligingszone te plaatsen.

Statussen

 1. Apparaten
 2. LeaksProtect
Parameter Waarde
Temperatuur

Temperatuur van de detector, gemeten op de processor en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Batterijlading

Batterijniveau van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Weergave van het batterijniveau in de Ajax-apps

Deksel De sabotagestatus van het apparaat, reageert op het loskoppelen of beschadigen van de behuizing
ReX Geeft de status weer van het gebruik van de radiosignaalversterker
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Lekkagedetectie Alarm als de contacten van de watersensor nat worden
Permanente deactivering Toont de status van het apparaat: actief, volledig uitgeschakeld door de gebruiker of alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat zijn uitgeschakeld
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

Instellingen

 1. Apparaten
 2. LeaksProtect
 3. Instellingen
Instelling Waarde
Eerste veld Naam van de detector, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Waarschuwing met sirene als lekkage gedetecteerd wordt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als er een lekkage wordt gedetecteerd
Jeweller signaalsterktetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en verzendt alle gebeurtenissen
 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de permanente deactivatie van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat verwijderen Koppelt de detector los van de hub en wist de instellingen

Indicatie

De led-indicatie van LeaksProtect kan rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

Indicatie wanneer u op de aan/uit-knop drukt

Gebeurtenis Indicatie
Drukken op de aan/uit-knop (detector is ingeschakeld) Licht rood op wanneer de knop wordt ingedrukt
Inschakelen Licht groen op terwijl het apparaat wordt ingeschakeld
Uitschakelen Licht eerst rood op en knippert dan drie keer

Indicatie van ingeschakelde detector

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
Detector verbonden met de hub, ocBridge Plus en uartBridge Licht een paar seconden groen op
Hardwarefout Knippert continu rood De detector moet gerepareerd worden. Neem hiervoor contact op met de Ondersteuningsdienst
Lekkage gedetecteerd Licht ongeveer één seconde rood op
Batterij moet vervangen worden Tijdens het alarm licht het langzaam rood op en gaat langzaam uit Hoe u de batterij van de detector kunt vervangen, staat beschreven in de handleiding voor het vervangen van de batterij

Testen van de functionaliteit

Via het Ajax-systeem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de scanperiode van de detector (de paragraaf over de “Jeweller”-instellingen in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Signaaldempingtest

Locatie selecteren

ajax leaksprotect

Houd bij de keuze van de locatie van het apparaat rekening met de afstand van de hub (tot 1300 meter) en de afwezigheid van obstakels tussen de apparaten die het versturen van het radiosignaal kunnen belemmeren: muren, vloeren, grote objecten in de ruimte.

Het apparaat is alleen ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Controleer de Jeweller-signaalsterkte op de installatieplaats.

Als het signaalniveau laag is (één streepje), dan kunnen we de stabiele werking van het apparaat niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de signaalsterkte te verbeteren. Verplaats in ieder geval het apparaat: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als na het verplaatsen het apparaat nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan de radiosignaalversterker.

Installeer LeaksProtect op plekken waar lekkages kunnen ontstaan: op de vloer onder het bad, de wasbak, de wasmachine, enz.

Installeer de detector niet:

 • buiten de ruimte (in de buitenlucht);
 • in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen en afschermen;
 • in ruimten waar de temperatuur de toelaatbare grens overschrijdt;
 • op geleidende oppervlakken;
 • dichter dan 1 m bij de hub.

Detector testen

Als er vloeistof op de contacten van de detector komt, wordt het elektrische circuit gesloten. Voor de activatie van het alarm is het voldoende om één contact af te sluiten.

 1. Om LeaksProtect te controleren, sluit u één contact 3 seconden met een natte vinger (de vertraging voorkomt vals alarm). Als er water wordt gedetecteerd, licht het led-lampje van de detector 1 seconde rood op.
 2. Veeg de contacten droog met een droge doek. Als het elektrische circuit open is, knippert het led-lampje van LeaksProtect 1 seconde rood en meldt dat het water is opgedroogd.

Als u de detector te nat maakt met zeepwater, kan het continu overstromingen blijven signaleren na opdrogen. Dit probleem ontstaat omdat de zeeplaag de contacten afsluit. Om dit probleem te verhelpen, kunt u de contacten van de detector schoonvegen met een doek die is bevochtigd met schoon water en ze dan laten opdrogen.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van LeaksProtect. Wij raden aan om de contacten van de detector minstens elke 2-3 maanden te reinigen, omdat ze vuil worden. Gebruik een oplossing op basis van alcohol om de contacten te reinigen.

Verwijder stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van de detector zodra u ze opmerkt: ze kunnen stroom geleiden en valse activeringen veroorzaken. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de behuizing van de detector te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterijen in de detector werken tot 5 jaar autonoom (met een pollfrequentie van 1 minuut door de hub). Als de batterijen van de detector bijna leeg zijn, verstuurt het beveiligingssysteem de melding en licht de led-indicatie van de detector elk uur zachtjes groen op en gaat weer uit, als het apparaat wordt geactiveerd.

Om de batterijen te vervangen, schakelt u de detector uit, schroeft u de schroeven los en verwijdert u het frontpaneel van LeaksProtect. Vervang de batterijen door nieuwe AAA-batterijen en let daarbij op de polariteit.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op

Vervanging van de batterij

Technische specificaties

Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt met alle hubs, radiosignaalversterkers, ocBridge Plus, uartBridge
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal

Tot 1300 m (geen obstakels aanwezig)

Meer informatie

Voeding Twee AAA-batterijen
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Stof en vocht beschermingsklasse IP65
Installatiemethode Binnen
Temperatuurbereik Van 0 °С tot +50 °С
Vochtigheidsgraad Tot 100%
Totale afmetingen 56 × 56 × 14 mm
Gewicht 40 g
Levensduur 10 laat

Conform de normen

Volledige set

 1. LeaksProtect
 2. AAA-batterijen (voorgeïnstalleerd) — 2 stuks
 3. Snelstartgids

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: