For Users

Uživatelský manuál LeaksProtect

Updated

LeaksProtect je bezdrátový detektor úniku vody, který upozorňuje jak na únik, tak na vyschnutí vody. LeaksProtect je určen k vnitřnímu použití.

LeaksProtect e v rámci zabezpečovacího systému Ajax bezdrátově propojen s Hubem prostřednictvím protokolu Jeweller na vzdálenost až 1 300 metrů v otevřeném prostoru bez překážek. Detektor je navíc možné použít v systémech výrobců třetích stran pomocí integračních modulů uartBridge a ocBridge Plus.

Detektor je nastaven pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem iOS a Android. Uživatel je informován o všech událostech prostřednictvím push oznámení, SMS zpráv a hovorů (pokud je aktivován).

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení a indikace

ajax leaksprotect
 1. LED indikátor
 2. Kontakty pro detekci vody
 3. QR kód
 4. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí

 

Princip fungování

LeaksProtect má čtyři páry kontaktů ve spodní části detektoru, citlivé na únik vody — pokud alespoň jeden pár kontaktů detekuje vodu, detektor okamžitě vysílá výstražný signál do Hubu a upozorní uživatele a soukromou bezpečnostní společnost. Kromě toho detektor oznámí, že místo je již suché.

Detektor je vždy v aktivním režimu a odešle poplach bez ohledu na stav systému: vypnutý nebo zapnutý.

Při detekci úniku vody LeaksProtect vydá jedno oznámení a další poplach je detekován detektorem až poté, co kontakty vyschly a znovu detekovaly vodu.

 

Připojení detektoru do zabezpečovacího systému Ajax

Připojení zařízení k Hubu

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Postup připojení detektoru:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte zařízení.

LeaksProtect má pevné tlačítko „zapnutí/vypnutí“: stiskněte jej silou a detektor se zapne.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller.

Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování detektoru LeaksProtect s Hubem během 6 vteřin, detektor se automaticky vypne. Chcete-li připojení zkusit znovu, nemusíte zařízení restartovat. Pokud je LeaksProtect spárován s jiným Hubem, vypněte detektor a zkuste standardní postup přidávání.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Připojení detektoru k systémům výrobců třetích stran

Chcete-li připojit detektor k bezpečnostní ústředně výrobce třetí strany pomocí integračního modulu uartBridge nebo ocBridge Plus, postupujte podle doporučení v příručce příslušného zařízení.

Detektor pracuje vždy v aktivním režimu. Při připojování LeaksProtect k bezpečnostním systémům třetích stran je vhodné umístit detektor do trvale aktivní ochranné zóny.

Stavy

 1. Zařízení
 2. LeaksProtect
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Stav baterie detektoru, zobrazený v krocích po 25%
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Připojeno přes ReX Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Detekován únik vody Indikace poplachu při sepnutí kontaktů na přítomnost vody
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. LeaksProtect
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Signalizace sirénou, pokud je detekován únik vody Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci úniku vody aktivovány
Zkouška síly signálu Jeweller Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Indikátor LeaksProtect se rozsvítí zeleně nebo červeně v závislosti na stavu zařízení.

Indikace při stisknutí tlačítka pro zapnutí / vypnutí

Událost Indikace
Stisknutí tlačítka napájení (detektor je zapnutý) Svítí červeně, dokud je tlačítko stisknuté
Zapínání Během zapínání zařízení svítí zeleně
Vypínání Zpočátku se rozsvítí červeně a poté třikrát zabliká

Indikace zapnutého detektoru

Událost Indikace Poznámka
Připojení detektoru k Hubu, ocBridge Plus a uartBridge Rozsvítí se na několik vteřin zeleně
Chyba hardwaru Trvale bliká červeně Detektor vyžaduje opravu, kontaktujte Technickou podporu
Byl zjištěn únik vody Rozsvítí se asi na jednu vteřinu červeně
Slabá baterie Během poplachu se pomalu rozsvítí červeně a pomalu zhasne Výměna baterie v detektoru je popsána v odstavci Výměna baterie

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Výběr místa instalace

ajax leaksprotect

Umístění detektoru závisí na vzdálenosti od Hubu (až 1 300 metrů) a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Zkontrolujte úroveň signálu Jeweller v místě instalace.

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Nainstalujte LeaksProtect na místo možného úniku vody: na podlahu pod vanu, umyvadlo, pračku atd.

Neinstalujte detektor:

 • ve venkovním prostředí;
 • v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 • v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 • na vodivém povrchu;
 • blíže než 1 metr od Hubu.

Testování detektoru

Když jsou kontakty detektoru vystaveny kapalině, odpor mezi nimi klesne. K aktivaci poplachu stačí, když je uzavřena alespoň jedna dvojice kontaktů LeaksProtect.

 1. Chcete-li zkontrolovat záplavový detektor, spojte kontaktní pár mokrým prstem na 3 vteřiny (zpoždění zabraňuje falešnému spuštění). Pokud je detekována voda, LED indikátor detektoru se na 1 vteřinu rozsvítí červeně.
 2. Otřete kontakty suchým ubrouskem — když detektor zjistí, že voda na kontaktech vyschla, rozsvítí se také červený LED indikátor na 1 vteřinu.

Pokud detektor zatopíte mýdlovou vodou, může po zaschnutí pokračovat v signalizování zaplavení, protože mýdlový film uzavírá kontakty. Chcete-li problém odstranit, otřete kontakty detektoru ubrouskem navlhčeným čistou vodou a poté jej vysušte.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozní schopnost detektoru LeaksProtect. Doporučujeme čistit kontakty senzorů, pokud jsou znečištěné, alespoň jednou za 2-3 měsíce. K čištění použijte alkoholový roztok.

Očistěte kryt detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot, pokud se objeví — mohou vodit elektřinu a způsobit nesprávné ovládání. Použijte měkkou suchou hadru vhodnou pro údržbu zařízení.

Nepoužívejte k čištění látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Baterie instalované v detektoru zajišťují v průměru až 5 let autonomního provozu (s frekvencí dotazu na Hub co 1 minutu). Pokud jsou baterie detektoru vybité, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a LED indikátor detektoru se pomalu rozsvítí a zhasne každou hodinu, pokud bude zařízení aktivováno.

Pro výměnu baterií, odpojte detektor, uvolněte šrouby a sejměte čelní panel LeaksProtect. Vyměňte baterie za nové typu AAA, dodržte polaritu.

Výměna baterie

Technická specifikace

Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby, ReXem, ocBridge Plus, uartBridge
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,300 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 2 × baterie ААА, 3 V
Životnost baterie Až 5 let
Stupeň krytí IP65
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od 0°С do +50°С
Provozní Až 100%
Rozměry 56 × 56 × 14 mm
Hmotnost 40 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. LeaksProtect
 2. Batterie AAA (předinstalované) — 2 ks
  Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: