Instrukcja użytkownika FireProtect 2 (Heat/Smoke) Jeweller

Zaktualizowano

FireProtect 2 (Heat/Smoke) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowy z wbudowaną syreną. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wykrywa dym i wzrost temperatury. Czujnik może również pracować bez huba.

Dostępne są dwie modyfikacje: jedna z niewymiennymi bateriami (ma SB w nazwie), które działają przez 10 lat, oraz druga z wymiennymi bateriami (ma RB w nazwie), które działają do 7 lat.

Czujnik działa jako część systemu Ajax, komunikując się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności huba wynosi do 5,577 ft w terenie pozbawionym przeszkód.

Dostępne są również wersje czujnika z innymi kombinacjami sensorów. Wszystkie czujniki pożarowe Ajax są dostępne tutaj.

Elementy funkcjonalne

 1. Panel przedni czujnika z przyciskiem Test/Wyciszenie. Aby aktywować przycisk, naciśnij środek panelu.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć uchwyt, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Kod QR urządzenia i ID (numer seryjny). Służy do połączenia czujnika z systemem Ajax.
 4. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwalany w przypadku próby oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia go z uchwytu montażowego.
 5. Informacje o certyfikacji czujnika.
 6. Przycisk zasilania.
 7. Pierwszy termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.
 8. Zielony wskaźnik LED.
 9. Żółty wskaźnik LED.
 10. Czerwony wskaźnik LED.
 11. Syrena.
 12. Drugi termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.
 13. Pokrywa komory dymowej.

Nie zdejmuj pokrywy komory dymowej podczas instalacji. System identyfikuje to zdarzenie jako awarię, a czujnik reaguje sygnałem dźwiękowym. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o awarii.

Zasada działania

FireProtect 2 (Heat/Smoke) to bezprzewodowy czujnik pożarowy przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dostępny w dwóch wersjach:

 • Wersja z wymiennymi bateriami (czujnik ma w nazwie SB) zapewnia 10 lat autonomicznej pracy. Po rozładowaniu baterii można je wymienić na nowe.
 • Wersja z wymiennymi bateriami (czujnik ma w nazwie RB) zapewnia 7 lat autonomicznej pracy. Po rozładowaniu baterii można je wymienić na nowe.

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii musi być włączona, aby zapewnić taki cykl pracy wbudowanych i fabrycznie zainstalowanych baterii.

Dowiedz się więcej

Czujnik jest wyposażony w syrenę (sygnalizator piezoelektryczny) do dźwiękowego powiadamiania o alarmach i zdarzeniach z głośnością do 85 dB (w odległości 10 ft od czujnika). Czujnik jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu ochrony systemu.

FireProtect 2 ma dwa elementy chroniące przed manipulacją. Pierwszy z nich wykrywa zdjęcie czujnika z uchwytu montażowego SmartBracket – czujnik reaguje sygnalizacją LED i wysyła powiadomienia do użytkowników w aplikacjach Ajax oraz do stacji monitorowania agencji ochrony. Drugi element sygnalizuje zdjęcie pokrywy komory dymowej, która znajduje się pod panelem przednim czujnika.

Urządzenia automatyzacji Ajax reagują na alarmy FireProtect 2 i wykonują działania zdefiniowane przez użytkownika za pomocą scenariuszy automatyzacji. Na przykład przekaźnik WallSwitch może wyłączyć system wentylacji i oświetlenie awaryjne w momencie wystąpienia alarmu.

Sensor dymu

FireProtect 2 wykrywa dym za pomocą sensora optycznego o podwójnym spektrum. Wewnątrz komory dymowej, niebieskie i podczerwone diody LED sensora, które emitują światło o różnych długościach fali. Technologia ta umożliwia czujnikowi określenie rozmiaru lotnych cząstek wewnątrz komory i reagowanie tylko na dym, ignorując opary i parę.

Komora dymowa FireProtect 2 jest zabezpieczona przed kurzem, brudem i owadami. Nawet jeśli pył dostanie się do środka i osiądzie, nie stwarza to zagrożenia ani nie utrudnia wykrywania pożaru. Układ optyczny został zaprojektowany w taki sposób, aby uniemożliwić nielotnym cząsteczkom przedostawanie się w zasięg jednocześnie niebieskiej i podczerwonej diody LED. Sytuacja ta nie powoduje więc fałszywego alarmu.

Algorytm HazeFlow 2 zapobiega fałszywym alarmom. W przypadku wykrycia alarmu algorytm dodatkowo przetwarza dane otrzymane z czujnika i potwierdza alarm.

Sensor сiepła

Dwa wbudowane termistory klasy A1R wykrywają gwałtowny wzrost i przekroczenie progu temperatury w FireProtect 2. Termistory tej klasy powiadamiają o alarmach w przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu lub utrzymywania się temperatury w zakresie od 129°F do 149°F.

FireProtect 2 zgłasza przekroczenie progu temperatury, gdy tylko jej wartość przekroczy 147°F. Czujnik zgłasza szybki wzrost temperatury, jeśli w ciągu jednej minuty odczyt wzrośnie o 50°F. Jeśli odczyt temperatury gwałtownie wzrośnie o 68°F lub więcej, czujnik natychmiast włącza alarm.

Przycisk Test/Wyciszenie

Aby aktywować przycisk Test/Wyciszenie, naciśnij lekko dłonią środek panelu przedniego. Użyj odpowiedniego przedmiotu (uchwytu mopa), jeśli nie możesz dosięgnąć czujnika ręką. Test/Wyciszenie to mechaniczny przycisk umieszczony pod przednim panelem czujnika.

Przycisk pełni kilka funkcji:

 • W trybie normalnym uruchamia autotest czujnika.
 • W przypadku alarmu wycisza alarm czujnika lub połączony alarm wszystkich czujników pożarowych w systemie na 10 minut.
 • W przypadku usterki lub niskiego poziomu baterii wycisza dźwięk i wskazania diody LED na 12 godzin.

Alarmy połączonych czujników pożarowych*

Wszystkie czujniki pożarowe z linii produktów FireProtect 2 obsługują funkcję połączonych alarmów. Funkcja ta aktywuje wbudowane syreny wszystkich czujników pożarowych w systemie, gdy tylko przynajmniej jeden z nich wykryje alarm. Syreny czujników FireProtect 2 są uruchamiane w ciągu 20 sekund od wykrycia alarmu. FireProtect i FireProtect Plus są aktywowane w odstępie czasu odpytywania czujnika określonego w ustawieniach Jeweller (lub Jeweller/Fibra), ale nie później niż w ciągu 60 sekund.

Czujniki FireProtect 2 mają różne sygnalizacje dźwiękowe i świetlne typów alarmów, aby ułatwić użytkownikom ich rozróżnienie. W przypadku połączonego alarmu wszystkie czujniki FireProtect 2 wskazują dokładnie typ alarmu wykrytego przez czujnik inicjujący. Natomiast czujniki FireProtect i FireProtect Plus powiadamiają o wszystkich typach alarmów tym samym dźwiękiem.

*Funkcja Połączonego alarmu czujników pożarowych nie jest certyfikowana zgodnie z normami AS3786:2014, EN 14604, oraz EN 50291.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do Centralnej Stacji Monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych protokołach. Lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub do CMS nie tylko zdarzeń, ale także typu urządzenia, przypisanej mu nazwy, wirtualnego pomieszczenia oraz grupy ochrony. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID i numer obwodu (strefy) czujnika są dostępne w Stanach czujnika.

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.
 3. Dodaj do swojej aplikacji hub zgodny z czujnikiem. Skonfiguruj wymagane ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 4. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Można to zrobić w aplikacji Ajax lub sprawdzając wskaźnik LED huba — zapala się na biało lub zielono.
 5. Upewnij się, że hub nie aktualizuje się i jest rozbrojony, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko PRO lub użytkownik z uprawnieniami do konfigurowania systemu może podłączyć urządzenie do huba.

Aby połączyć się z hubem, czujnik powinien znajdować się w obszarze zasięgu sieci radiowej huba. Aby umożliwić działanie przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego, najpierw podłącz czujnik do huba, a następnie do podwajacza zasięgu sygnału. Możesz to zrobić w ustawieniach podwajacza zasięgu sygnału w aplikacjach Ajax.

Jak podłączyć FireProtect 2 do huba

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia . Naciśnij Dodaj urządzenie.
 4. Wprowadź nazwę urządzenia.
 5. Zeskanuj kod QR lub wprowadź identyfikator ręcznie. Kod QR znajduje się na tylnej części obudowy (pod uchwytem montażowym) oraz na opakowaniu urządzenia. Identyfikator urządzenia można znaleźć pod kodem QR.
 6. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę ochrony (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 7. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.

  Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń, to przy próbie dodania urządzenia użytkownik otrzyma w aplikacji powiadomienie o przekroczeniu limitu urządzeń. Liczba urządzeń podłączonych do huba zależy od modelu centrali.

 8. Włącz czujnik, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy czujnik jest włączony. Jeśli czujnik nie połączy się z hubem, spróbuj ponownie za 5 sekund.

  Czujnik nie może połączyć się z hubem, jeśli działają one na różnych częstotliwościach radiowych. Zakres częstotliwości radiowej urządzeń może się różnić w zależności od regionu sprzedaży. W celu uzyskania informacji na temat zakresu częstotliwości pracy urządzeń należy skontaktować się ze wsparciem technicznym.

Po podłączeniu FireProtect 2 pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanu urządzenia zależy od interwału odpytywania określonego w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Domyślną wartością jest 36 sekund.

FireProtect 2 działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać polecenia do starego. Po dodaniu do nowego huba FireProtect 2 nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Trzeba to zrobić ręcznie w aplikacjach Ajax.

Działanie autonomiczne

Czujniki FireProtect 2 mogą być używane autonomicznie bez podłączania do huba Ajax. W takim przypadku czujnik powiadamia o pożarze lub niebezpiecznym poziomie CO za pomocą wbudowanej syreny i diody LED. Użytkownicy nie otrzymują powiadomień o aplikacjach Ajax, w tym Ajax Translator lub PRO Desktop. Funkcja Alarmy połączonych czujników pożarowych jest również niedostępna w tym trybie pracy.

W celu korzystania z czujki w trybie autonomicznym należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz optymalną lokalizację dla czujnika, postępując zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale Wybór miejsca instalacji.
 2. Zamontuj czujnik na uchwycie SmartBracket zgodnie z opisem w sekcji Instalacja.
 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć czujnik.
 4. Uruchom autotest za pomocą przycisku Test/Wyciszenie. Naciśnij środkową część panelu przedniego i przytrzymaj przez 1,5 sekundy.

Podczas autotestu FireProtect 2 powiadamia o każdym kroku za pomocą wbudowanej syreny i wskaźnika diody LED. Po zakończeniu autotestu wskaźnik LED wyłącza się, a czujnik działa autonomicznie.

W przypadku alarmu należy nacisnąć przycisk Test/Wyciszenie lub usunąć przyczynę alarmu, aby wyciszyć syrenę.

Wskazanie

LED-y i wbudowana w czujnik syrena mogą powiadamiać o alarmach i niektórych stanach czujnika.

Sygnalizacja LED Dźwięk wskazanie Zdarzenie Uwagi
Czerwona dioda LED miga ciągle. Dźwięki syreny są zsynchronizowane ze wskazaniami LED. Alarm spowodowany przez:

 • dym;
 • gwałtowny wzrost temperatury;
 • przekroczenie progu temperatury.

Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.

Ponadto można wyciszyć alarm, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax.

Sygnalizacja LED i dźwiękowa zostają wznowione, jeżeli źródło alarmu jest nadal wykrywane po upływie czasu wyciszenia (10 minut).

Czerwona dioda LED miga co 4 sekund. Nie. Wyciszony alarm. Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.
Czerwona dioda LED miga 2 razy. Nie. Powroty systemu po alarmie. Jeśli źródło alarmu zostanie usunięte, czujnik jest przywracany automatycznie.
Żółta dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie.

Alarm manipulacji.

Czujnik zdjęty z uchwytu montażowego SmartBracket.

Zielona dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie. Czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Zapala się po wyzwoleniu zabezpieczenia przed manipulacją.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się kolejno, a następnie gasną. Nie. Włączenie czujnika. Aby włączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się jednocześnie, a następnie gasną. Nie. Wyłączenie czujnika. Aby wyłączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Zielona dioda LED świeci się stale. Nie. Połączenie z hubem w toku. Sygnalizacja wyłącza się po podłączeniu czujnika do huba.
Zielona dioda LED miga 6 razy. Nie. Czujnik został usunięty z huba. Sygnalizacja włącza się, gdy czujnik odbierze informację, że został usunięty z huba.
Żółta dioda LED miga 2 razy co minutę. Co minutę syrena emituje 2 sygnały dźwiękowe równocześnie ze wskazaniami LED. Wykryto awarię.

Wszystkie usterki są wyświetlane w stanach czujnika w aplikacjach Ajax. Pola z usterkami są zaznaczone na czerwono.

Czujnik wymaga naprawy; skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Żółta dioda LED miga raz na minutę. Syrena rozbrzmiewa co minutę razem z sygnalizacją LED. Niski stan naładowania baterii.

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (z oznaczeniem SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie w FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)

Żółta dioda LED miga stale. Nie. Bateria jest całkowicie rozładowana.

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (z oznaczeniem SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie w FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)

Czerwona dioda LED miga 5 razy podczas testu komory dymowej. Podczas testu komory dymowej syrena wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych. Trwa wykonywanie samodzielnego testu. Test można rozpocząć, naciskając Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax w ustawieniach czujnika.

Testowanie czujnika

Test działania

Test pozwala sprawdzić stan sensorów czujnika. Możesz uruchomić go na dwa sposoby: naciskając przycisk czujnika Test/Wyciszenie lub w aplikacjach Ajax.

Jeśli czujnik jest w stanie alarmu, autotest nie jest dostępny.

Aby uruchomić test za pomocą przycisku Test/Wyciszenie znajdującego się na środku panelu przedniego, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do menu Urządzenia .
 4. Wybierz  FireProtect 2 (Heat/Smoke).
 5. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Kliknij pole Autotest.

Po rozpoczęciu testu czerwona dioda czujnika miga 5 razy. Syrena czujnika rozbrzmiewa razem z sygnalizacją LED. Po zakończeniu testu użytkownicy otrzymują powiadomienie o stanie czujnika w aplikacjach Ajax.

Czujnik powiadamia również o wyniku testu dźwiękiem i sygnalizacją LED. Jeżeli test się nie powiódł i wykryto awarię, 3 sekundy po rozpoczęciu testu czujnik wskazuje wykrycie awarii – żółta dioda LED miga dwukrotnie, a syrena emituje dwa sygnały dźwiękowe zsynchronizowane ze wskazaniami LED.

Autotest nie rozpoczyna się natychmiast, ale nie później niż 30 sekund po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie lub uruchomieniu z aplikacji Ajax.

Jeżeli podczas testu nie było wskazań LED ani dźwiękowych, to nie wolno korzystać z czujnika. Skontaktuj się ze Wsparciem technicznym.

Testowanie w miejscu instalacji

System Ajax udostępnia kilka testów pozwalających wybrać odpowiednie miejsce do instalacji urządzeń. Dla FireProtect 2 dostępny jest test siły sygnału Jeweller. Test określa siłę i stabilność sygnału w planowanej lokalizacji urządzenia.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz FireProtect 2 (Heat/Smoke).
 4. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Uruchom Test siły sygnału Jewellera.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Test nie rozpoczyna się natychmiast, ale czas oczekiwania nie przekracza czasu trwania jednego interwału odpytywania czujnika. Domyślna wartość to 36 sekund. Interwał odpytywania czujnika można zmienić w menu Jeweller lub Jeweller/Fibra w ustawieniach huba.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany czujnika. Są wyświetlone w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii urządzenia.

Dowiedz się więcej

Włączona jest funkcja Połączone alarmy czujników pożarowych.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Ikona jest wyświetlana stale. FireProtect 2 jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu ochrony systemu.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa poprzez podwajacz zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik jest permanentną wyłączony.

Dowiedz się więcej

Czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.
Czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.
Czujnik wykrył dym.
Czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
Syrena czujnika odtwarza dźwięk alarmu.
Wykryto awarię. Lista usterek jest dostępna w stanach czujnika.

Czujnik ma wyłączone wyzwalanie zdarzeń ochrony przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany FireProtect 2 (Heat/Smoke) są widoczne w aplikacjach Ajax. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz urządzenie z listy.

Aplikacje Ajax wyświetlają trzy parametry temperatury FireProtect 2. Pierwsza pokazuje temperaturę pokojową w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik. Pozostałe dwa Przekroczony próg temperatury i Gwałtowny wzrost temperatury pokazują, czy wykryto zmiany temperatury związane z pożarem. Wartości te mogą odbiegać od temperatury otoczenia.

Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowano FireProtect 2, jest mierzona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zależności od ustawień aplikacji.

W stanie normalnym wartość temperatury jest wyświetlana w kolorze czarnym.

Wraz ze wzrostem temperatury pole jest podświetlane na czerwono.

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału Jeweller między FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Jeweller to protokół używany do przesyłania zdarzeń i alarmów FireProtect 2.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego przez protokół Jeweller:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Stan normalny.
 • Offline — brak połączenia pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z czujnikiem.
Poziom naładowania baterii Poziom naładowania baterii urządzenia:

 • OK — baterie czujnika są wystarczająco naładowane. Stan normalny.
 • Rozładowana bateria — baterie czujnika są rozładowane.

Gdy baterie są rozładowane, użytkownicy i CMS otrzymują powiadomienie.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może pracować jeszcze przez miesiąc w normalnych warunkach. W przypadku alarmu naładowanie baterii wystarcza do zapewnienia 4 minut działania sygnalizacji dźwiękowej i LED.

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii
Kalkulator żywotności baterii

Baterie można wymienić tylko w czujniku z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie). Czujnik z bateriami niewymiennymi (oznaczenie SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Jak wymienić baterie w FireProtect 2 RB (Heat/Smoke)

Obudowa Stan zabezpieczenia czujnika przed manipulacją, które reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Otwarta — czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
 • Zamknięta — czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie są zagrożone. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Dym Status sensora dymu:

 • Czysty — stan normalny, czujnik nie wykrywa dymu.
 • Alarm — czujnik wykrywa dym.

W przypadku wykrycia dymu pole tekstowe jest podświetlone na czerwono.

Dowiedz się więcej

Przekroczono próg temperatury Stan alarmu przy przekroczeniu progu temperatury:

 • Nie — stan normalny, czujnik nie wykrywa przekroczenia progu temperatury.
 • Alarm — czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.

W przypadku wykrycia przekroczenia progu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Gwałtowny wzrost temperatury Alarm gwałtownego wzrostu temperatury:

 • Nie — stan normalny, czujnik nie wykrywa gwałtownego wzrostu temperatury.
 • Alarm — czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.

W przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa — powiadomienia z elementu zapobiegającego manipulacji czujnika są wyłączone.
 • Całkowicie — czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, usterkach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego FireProtect 2.
ID urządzenia ID (numer seryjny) FireProtect 2. Widoczny również na obudowie czujnika (pod uchwytem montażowym) pod kodem QR oraz na opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) FireProtect 2. Zdarzenia są wysyłane do CMS z tym numerem.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz urządzenie z listy.
 5. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Ustaw wymagane ustawienia.
 7. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika, jest wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest FireProtect 2.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Kliknij to pole, aby zmienić pomieszczenie.

Aktywacja syreny
Jeśli przekroczono próg temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik przekroczenia progu temperatury.
Po wykryciu szybkiego wzrostu temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik gwałtownego wzrostu temperatury.
Po wykryciu dymu Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik dymu.
Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller. Test pomaga określić optymalne miejsce instalacji FireProtect 2.

Test pokazuje poziom sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Test sprawności FireProtect

Uruchamia autotest czujnika.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika FireProtect 2 w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja Allows to temporarily deactivate the device without removing it from the system. Three options are available:

 • Nie — urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa — powiadomienia z elementu zapobiegającego manipulacji czujnika są wyłączone.
 • Całkowicie — czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, usterkach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie FireProtect 2 z hubem i jego ustawienia.

Ustawienia optymalizacji żywotności baterii

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii służy do oszczędzania baterii czujnika. Jest ona dostępna tylko dla hubów w wersji systemu operacyjnego OS Malevich 2.14 lub nowszym z podłączonymi czujnikami FireProtect 2. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.

Gdy funkcja Optymalizacja żywotności baterii jest włączona, hub zwiększa interwał pingowania dla czujników FireProtect 2.

Funkcja ta nie wpływa na czas dostarczania powiadomień alarmowych.

Aby wyłączyć funkcję Optymalizacji żywotności baterii:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub z podłączonymi czujnikami FireProtect 2.
 3. Przejdź do:

  HubUstawienia Opcje systemoweUstawienia czujników pożarowych.

 4. Wyłącz funkcję Optymalizacji żywotności baterii.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Jeśli funkcja Optymalizacja żywotności baterii jest wyłączona:

 • FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) żywotność fabrycznie wbudowanej baterii wynosi 5 lat (zamiast 10).
 • FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) żywotność fabrycznie zainstalowanej baterii wynosi 3,5 roku (zamiast 7).

Wybór miejsca instalacji

Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Obszar zasięgu jednego czujnika FireProtect 2 (Heat/Smoke) wynosi 538–646 sq. ft, w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Czujniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach. Czujnik umieszcza się na środku sufitu w odległości 12″ od opraw oświetleniowych, żyrandoli lub innych elementów dekoracyjnych, które mogą zakłócić wykrywanie alarmu.

Jeśli na suficie są belki wystające na 12″ lub więcej, czujniki należy instalować w każdym odstępie między nimi. Jeżeli belki wystają o mniej niż 12″, dopuszcza się montaż na belce w centralnej części sufitu.

W przedpokojach lub wąskich korytarzach czujniki powinny być instalowane w odległości nie większej niż 24.6 ft od siebie.

Jeśli sufit jest nachylony, czujnik instaluje się w odległości 23.6″ od górnego punktu sufitu. Aby wybrać miejsce montażu, należy narysować linię prostą w dół od szczytu sufitu. Następnie narysować linię prostopadłą od tej linii do pochyłej części sufitu. Czujnik instaluje się w tym miejscu.

ajax fireprotect

Nie zalecamy montażu czujnika na ścianie. Ten sposób instalacji jest dopuszczalny, jeśli blisko rozmieszczone belki lub inne przeszkody utrudniają montaż czujnika. Montaż na ścianie jest możliwy tylko wtedy, gdy czujnik zostanie umieszczony w odległości 6–12″ pod sufitem, ale nad otworami drzwiowymi.

Podczas instalacji na ścianie należy upewnić się, że diody LED będą widoczne dla użytkownika. Oznacza to, że FireProtect 2 musi być zainstalowany „do góry nogami”.

Przy wyborze lokalizacji czujnika należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • poziom sygnału Jewellera
 • odległość między czujnikiem a hubem
 • obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu warto stosować się do zaleceń dotyczących rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista polecanych partnerów jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Test siły sygnału Jeweller jest określany na podstawie stosunku liczby niedostarczonych/uszkodzonych pakietów danych do wszystkich wymienianych między hubem a czujnikiem w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna lub zero kresek), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. W takim przypadku należy przenieść urządzenie. Zmiana położenia nawet o 8 inches może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie instaluj czujnika

 1. Na zewnątrz. może to doprowadzić do awarii czujnika.
 2. W miejscach, gdzie poziom sygnału Jeweller jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia.
 3. W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice; może to spowodować uszkodzenie czujnika.
 4. W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza, na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 5. Naprzeciwko obiektów, których temperatura nagle się zmienia, na przykład przy grzejnikach elektrycznych lub gazowych. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 6. W rogach pomieszczenia. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 7. W łazienkach, pod prysznicem lub w innych miejscach, gdzie temperatura szybko się zmienia. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 8. W pomieszczeniach, w których wytwarzanie gazów/oparów/dymu jest częścią procesu operacyjnego; na przykład w garażu, gdzie istnieje możliwość wywołania alarmu czujnika przez spaliny samochodowe. Do takich pomieszczeń zalecamy stosowanie czujnika bez sensora dymu: FireProtect 2 (Heat/CO).
 9. W miejscach mocno zapylonych lub z dużą ilością owadów. Owady, kurz i inne zanieczyszczenia mogą osadzać się na pokrywie komory dymowej i uniemożliwiać wykrywanie pożaru.
 10. W pobliżu opraw oświetleniowych, dekoracji i innych elementów wnętrza, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 11. Na powierzchniach, które są zwykle cieplejsze lub zimniejsze niż reszta pomieszczenia, na przykład pułapki dachowe. Wahania temperatury mogą zakłócać wykrywanie pożaru.
 12. Na dużej wysokości lub w trudno dostępnym miejscu. Dostęp do przycisku Test/Wyciszenie jest wymagany do wyciszenia alarmu i przetestowania czujnika, jeśli jest on używany bez podłączenia do huba.

Instalacja

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest optymalne i zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Nie zdejmuj pokrywy komory dymowej podczas instalacji. Pokrywę komory dymowej można zdjąć po całkowitym zdemontowaniu obudowy. System identyfikuje to zdarzenie jako awarię, a czujnik reaguje sygnałem dźwiękowym. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o awarii.

To urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez odpowiedniego specjalistę.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika. Aby zdjąć uchwyt, obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Zamocuj uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą dwustronnej taśmy klejącej lub innych tymczasowych elementów mocujących. Na uchwycie montażowym znajduje się znak UP (góra), który wskazuje na prawidłowe położenie.

  Użyj dwustronnej taśmy klejącej tylko do tymczasowego zamocowania. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni, co spowoduje uszkodzenie urządzenia w przypadku upadku.

 3. Uruchom Test siły sygnału Jeweller. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

  Jeśli poziom sygnału to jedna kreska lub mniej, nie można zagwarantować stabilnego działania czujnika. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 8 inches może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

 4. Zdejmij czujnik z uchwytu montażowego.
 5. Przytwierdź uchwyt SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 6. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.
 7. W razie potrzeby wyreguluj położenie czujnika.

Po zakończeniu montażu należy wykonać autotest czujnika.

Działania w przypadku alarmu pożarowego (dym/ciepło)

NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Przyjmij, że jest to prawdziwy alarm pożarowy i musisz natychmiast ewakuować się z pomieszczenia, nawet jeśli masz wątpliwości co do przyczyn sygnału alarmowego.

 1. Nie otwieraj drzwi, jeśli czujesz za nimi ciepło lub dym. Sprawdź pozostałe wejścia i skorzystaj z innej drogi ucieczki. Wychodząc, zamknij za sobą wszystkie drzwi.

  Jeśli do pokoju dostanie się silny dym, trzymaj się blisko podłogi i wyczołgaj do wyjścia. Jeśli to możliwe, oddychaj przez mokrą szmatkę lub wstrzymaj oddech. Należy pamiętać, że więcej osób umiera wskutek zatrucia dymem niż w pożarze.

 2. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe, nie panikuj. Nie trać czasu i nie pakuj swoich rzeczy osobistych. Ustal punkt ewakuacyjny na zewnątrz dla wszystkich osób w budynku. Sprawdź, czy wszyscy bezpiecznie się wydostali.
 3. Natychmiast wezwij straż pożarną lub poproś o to kogoś w pobliżu. Pamiętaj, że nawet najmniejszy pożar może szybko się rozprzestrzenić, więc nie wahaj się wezwać straż pożarną. Wezwij straż pożarną, nawet jeśli alarm jest automatycznie przesyłany do stacji monitorowania.

NIGDY nie wracaj do płonącego domu.

Awarie

ajax fireprotect

W przypadku wykrycia usterki FireProtect 2 (na przykład brak połączenia z hubem), licznik awarii jest wyświetlany w polu urządzenia w aplikacjach Ajax.

Wszystkie usterki są wyświetlane w sekcji Stany czujnika. Pola z usterkami są zaznaczone na czerwono.

Urządzenie może zgłaszać awarie do stacji monitorowania, a także informować użytkowników za pomocą powiadomień push i SMS-ów.

Usterki FireProtect 2 (Heat/Smoke):

 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.
 • Obudowa czujnika jest otwarta.
 • Niski stan naładowania baterii.
 • Awaria sprzętowa (uszkodzenie jednego lub więcej sensorów czujnika).

Konserwacja

Czujnik ma system autotestu i nie wymaga interwencji użytkownika ani instalatora. Komora dymowa jest zabezpieczona przed kurzem i owadami, więc nie ma potrzeby jej czyszczenia. Zalecamy regularne wykonywanie samodzielnych testów, aby zaznajomić ludzi z dźwiękami alarmu i wskazaniami LED.

Urządzenia FireProtect 2 podłączone do hubów Ajax generalnie nie wymagają rutynowego testowania. Wszystkie podłączone urządzenia są stale monitorowane pod kątem ewentualnych usterek, niskiego stanu baterii.

Zalecamy jednak wszystkim użytkownikom okresowe testowanie urządzeń FireProtect 2 (raz w miesiącu)*, aby umożliwić mieszkańcom budynku zapoznanie się z sygnałami alarmu pożarowego systemu.

*Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą wymagać częstszych testów (np. cotygodniowych).

Czyść na bieżąco obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Okres eksploatacji czujnika wynosi 10 lat. Po tym okresie czułość sensorów maleje. Zalecamy wymianę czujnika na nowy w celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Wersja czujnika z wymiennymi bateriami (oznaczenie RB w nazwie) działa na fabrycznie zainstalowanych bateriach do 7 lat. Po rozładowaniu baterii można je wymienić na nowe.

Czujnik z bateriami niewymiennymi (oznaczenie SB w nazwie) po wyczerpaniu baterii powinien być wymieniony na nowy.

Upewnij się, że baterie są zainstalowane z prawidłową polaryzacją. Polaryzacja jest oznaczona wewnątrz obudowy. Wykonaj autotest za pomocą aplikacji Ajax lub poprzez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenie po wymianie baterii w celu sprawdzenia poprawności działania czujnika.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: