Instrukcja użytkownika DoorProtect Plus Jeweller

Zaktualizowano

DoorProtect Plus Jeweller to bezprzewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsów i nachylenia. Obsługuje połączenie z przewodowym czujnikiem innej firmy ze stykiem normalnie zamkniętym (NC). Do instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Czujnik nie jest kompatybilny z modułami integracji ocBridge Plus i uartBridge.

DoorProtect Plus pracuje w ramach systemu Ajax, łącząc się z hubem przez zabezpieczony protokół radiowy Jeweller, który zaprojektowano z myślą o przesyłaniu alarmów i zdarzeń. Zasięg łączności radiowej z hubem wynosi do 1200 metrów w terenie pozbawionym przeszkód.

Elementy funkcjonalne

 1. Czujnik magnetyczny DoorProtect Plus.
 2. Duży magnes. Działa w odległości do 2 cm od czujnika i powinien być umieszczony po jego prawej stronie.
 3. Mały magnes. Działa w odległości do 1 cm od czujnika i powinien być umieszczony po jego prawej stronie.
 4. Wskaźnik LED.
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 6. Perforowana część uchwytu montażowego. Niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania czujnika od podłoża. Nie należy jej odłamywać.
 7. Złącze do podłączenia przewodowego czujnika innej firmy ze stykiem normalnie zamkniętym (NC).
 8. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Zapewnia komunikację między urządzeniami w systemie Ajax.
 9. Przycisk włączania/wyłączania urządzenia.
 10. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia panelu montażowego.

Zasada działania

DoorProtect Plus to bezprzewodowy czujnik magnetyczny, wstrząsów i nachylenia. Jeśli wykorzystywana jest standardowa metoda instalacji, urządzenie składa się z dwóch części: lewa część (czujnik) obejmuje kontaktron oraz sensor wstrząsów i nachylenia, a prawa część to magnes, który jest potrzebny do wykrywania otwarcia.

Otwarcie jest wykrywane przez wbudowany w czujkę kontaktron oraz magnes. Gdy magnes zbliża się lub oddala, kontaktron zmienia stan styków i powiadamia o otwarciu/zamknięciu. Czujnik jest wyposażony w jeden mały i jeden duży magnes. Mały magnes działa w odległości do 1 cm od kontaktronu, a duży w odległości do 2 cm. Jeśli wykrywanie otwierania drzwi lub okna nie jest konieczne, można zainstalować czujnik bez magnesu.

Czujnik wstrząsowy wykrywa próby wybicia okna lub kopania w drzwi i reaguje na drgania podczas próby wyłamania zamka lub drzwi.

Sensor nachylenia wykrywa odchylenie urządzenia od osi pionowej. Przed uzbrojeniem systemu sensor zapamiętuje wstępne położenie i uruchamia się, gdy odchylenie jest większe niż 5 stopni. Umożliwia to ochronę okien, w tym okien dachowych, a także uzbrojenie systemu, gdy okno jest w trybie wentylacji (należy pamiętać, aby w takim przypadku dezaktywować sensor magnetyczny w ustawieniach).

Aby czujnik zachował zdefiniowaną pozycję, nie należy zmieniać kąta pochylenia po uzbrojeniu w czasie trwania okresu odpytywania pomiędzy hubem, a czujnikiem (domyślnie wynosi on 36 sekund).

Wszystkie sensory w czujniku działają niezależnie od siebie. Każdy sensor czujnika można włączyć lub wyłączyć w aplikacjach Ajax.

Po uruchomieniu uzbrojony czujnik natychmiast wysyła alarm do huba, który następnie włącza syreny podłączone do systemu, uruchamia scenariusze i powiadamia użytkowników oraz agencję ochrony. Wszystkie alarmy i zdarzenia MotionProtect Plus są rejestrowane w kanale zdarzeń aplikacji Ajax.

Użytkownicy wiedzą dokładnie, kiedy i gdzie system zarejestrował alarm. Powiadomienia zawierają czas alarmu, jego rodzaj, nazwę huba (nazwę chronionego obiektu), nazwę urządzenia oraz wirtualne pomieszczenie, do którego przypisano czujnik.

Technologia radiowa Jeweller

Jeweller to bezprzewodowy protokół zapewniający szybką i niezawodną komunikację dwukierunkową między hubem i podłączonymi urządzeniami. Protokół dostarcza natychmiastowe alarmy z dużą ilością danych: agencje ochrony i użytkownicy wiedzą od razu, któryczujnik został uruchomiony oraz gdzie i kiedy do tego doszło.

Jeweller wykorzystuje szyfrowanie i uwierzytelnianie, aby chronić system przed sabotażem. Regularnie odpytuje urządzenia systemowe, wyświetlając ich status w aplikacjach Ajax. Jeweller działa na odległość do 1200 m, zapewniając niezawodną ochronę obiektów oraz doskonałe doświadczenia zarówno użytkownikom systemu, jak i instalatorom.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej Ajax PRO Desktop, a także do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach. Zobacz pełną listę obsługiwanych protokołów tutaj.

DoorProtect Plus może transmitować następujące zdarzenia:

 1. Alarm/przywracanie elementu zapobiegającego manipulacji DoorProtect Plus.
 2. Alarm/przywracanie czujnika przewodowego innej firmy podłączonego do DoorProtect Plus.
 3. Utrata/przywracanie łączności między DoorProtect Plus a hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego).
 4. Włączanie/wyłączanie DoorProtect Plus.
 5. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania agencji ochrony wie, co się stało i gdzie wysłać zespół szybkiego reagowania. Adresowalność każdego urządzenia Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub do CMS nie tylko zdarzeń, ale także typu urządzenia, grupy ochrony, przypisanej nazwy oraz pomieszczenia. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Identyfikator i numer urządzenia można znaleźć na karcie Stany w aplikacji Ajax

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikacje Ajax lub Ajax PRO.
 2. Zaloguj się na konto lub utwórz nowe.
 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach lub nowszych:

  • Ajax Security System 3.0 dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 dla systemu Windows.
 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 5. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Jak dodać DoorProtect Plus Jeweller

 1. Otwórz aplikację Ajax. Jeśli twoje konto ma dostęp do więcej niż jednego huba lub jeśli korzystasz z aplikacji PRO, wybierz hub, do którego chcesz dodać czujnik.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę czujnikowi, zeskanuj lub wpisz kod QR (znajdujący się na czujniku i opakowaniu) i wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączono tryb grupowy).
 4. Naciśnij Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 5. Włącz urządzenie.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany DoorProtect Plus są dostępne w aplikacjach Ajax. Aby je wyświetlić:

 1. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz DoorProtect Plus z listy.
Parametr Wartość
Temperatura

Temperatura czujnika. Jest mierzona na procesorze czujnika i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu na kanale Jeweller. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Jeweller to protokół używany do przesyłania zdarzeń i alarmów DoorProtect Plus.

Połączenie przez Jeweller Stan połączenia na kanale Jeweller pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu):

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
 • Offline — czujnik nie jest podłączony do huba ani podwajacza zasięgu. Sprawdź połączenie z urządzeniem.
Nazwa podwajacza zasięgu ReX Wskazuje, czy czujnik jest podłączony za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Stan naładowania akumulatora

Poziom naładowania baterii urządzenia. Wyświetlana jest narastająca wartość procentowa: 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 100%.

Jak poziom naładowania baterii jest pokazywany w aplikacjach Ajax

Kalkulator żywotności baterii

Obudowa Stan zabezpieczenia przed manipulacją, które reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Otwarta — czujnik został wyjęty z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
 • Zamknięty — czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Doszło do naruszenia integralności obudowy i panelu montażowego. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Sensor magnetyczny Status sensora magnetycznego czujnika:

 • Wyłączony — sensor jest nieaktywny.
 • Otwarty — sensor jest otwarty.
 • Zamknięty — sensor jest zamknięty.
Zewnętrzny styk Status przewodowego czujnika innej firmy podłączonego do DoorProtect Plus:

 • Otwarcie — czujnik innej firmy wykrył alarm.
 • Zamknięte — czujnik innej firmy pracuje normalnie.
Czujnik wstrząsowy Wyświetla się, gdy czujnik wstrząsowy jest aktywny.
Czujnik nachylenia Wyświetla się, gdy sensor nachylenia jest aktywny.
Zawsze aktywny (24h)

Gdy opcja ta jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony.

Oznacza to, że czujnik będzie stale reagował na otwarcie/wstrząsy/nachylenie i wyzwalał alarm niezależnie od trybu uzbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia z elementu zapobiegającego manipulacji są wyłączone.
 • Całkowicie — czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Przez liczbę alarmów — urządzenie jest wyłączone z działania po przekroczeniu liczby alarmów (określona w ustawieniach Automatyczne wyłączanie urządzeń).

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia przy wejściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja

Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika.

Dowiedz się więcej

ID urządzenia

Identyfikator czujnika. Używane, aby dodać czujnik do huba.

Dostępne również jako kod QR na obudowie czujnika i jego opakowaniu.

Nr. urządzenia Numer pętli (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia czujnika w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz DoorProtect Plus z listy.
 4. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Ustaw parametry.
 6. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
Konfigurator Wartość
Imię

Nazwa czujnika. Wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach w aplikacjach Ajax.

Aby zmienić nazwę czujnika, dotknij pole wpisywania.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest DoorProtect Plus.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Wskazania LED alarmów

Gdy opcja jest wyłączona, wskaźnik LED czujnika nie informuje o alarmach lub zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją.

Dostępna dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.55.0.0 lub nowszej.

Jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego i identyfikator czujnika lub urządzenia?

Sensor magnetyczny Gdy ta opcja jest włączona, sensor magnetyczny DoorProtect Plus reaguje na otwieranie i zamykanie.
Zewnętrzny styk Gdy ta opcja jest włączona, DoorProtect Plus rejestruje alarmy z podłączonego przewodowego czujnika innej firmy.
Zawsze aktywny (24h)

Gdy opcja ta jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony.

Oznacza to, że czujnik będzie stale reagował na otwarcie/wstrząsy/nachylenie i wyzwalał alarm niezależnie od trybu uzbrojenia systemu.

Dowiedz się więcej

Typ styku zewnętrznego Wybieranie rodzaju przewodowego czujnika innej firmy podłączonego do zacisków DoorProtect Plus:

 • Zewnętrzny styk — dowolny czujnik innej firmy ze stykiem NC (normalnie zamknięty).
 • Rolety — czujnik ruchu rolety.

Opcja jest dostępna dla czujników z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.53.1.0 lub nowszej.

Dowiedz się więcej o podłączaniu czujnika ruchu rolety

Czas opóźnienia alarmu, sek

Czas, dla którego należy odliczyć określoną liczbę impulsów: od 5 do 30 sekund.

Odliczany po pierwszym impulsie z czujnika rolet podłączonego do DoorProtect Plus.

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli rodzaj zewnętrznego styku to roleta.

Ilość impulsów, aby był alarm

Liczba impulsów z czujnika rolety podłączonego do DoorProtect Plus, która jest wymagana, aby uruchomić alarm: od 2 do 7.

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli rodzaj zewnętrznego styku to roleta.

Czujnik wstrząsowy Gdy ta opcja jest włączona, czujnik wykrywa wstrząsy.
Czułość Czułość czujnika wstrząsowego. Wybór zależy od rodzaju obiektu, obecności prawdopodobnych źródeł fałszywych alarmów oraz specyfiki chronionego obszaru:

 • Niska — na obszarze chronionym prawdopodobnie występują źródła fałszywych alarmów. Na przykład drgania z przejeżdżających obok maszyn.
 • Normalna (wartość domyślna) — wartość zalecana, odpowiednia dla większości obiektów. Nie należy zmieniać tego ustawienia, jeśli czujnik działa prawidłowo.
 • Wysoka — w chronionym obszarze nie ma zakłóceń; ważny jest maksymalny zasięg i szybkość wykrywania alarmu.

Przed wyborem poziomu czułości należy przeprowadzić test strefy wykrywania. Jeśli czujnik nie zareaguje na wstrząsy w 5 na 5 przypadków podczas testu, czułość należy zwiększyć.

Ignoruj słabe wstrząsy Gdy ta opcja jest włączona, alarm włącza się tylko wtedy, gdy czujnik wykryje więcej niż jeden wstrząs.
Czujnik nachylenia Gdy ta opcja jest włączona, czujnik wykrywa zmianę kąta nachylenia.
Pochylenie Wybór wstępnej wartości kąta nachylenia czujnika. Czujnik wykrywa alarm, gdy zmienia się wartość kąta nachylenia.
Czas opóźnienia alarmu nachylenia Czas od momentu przechyłu czujnika do uruchomienia alarmu: od 1 sekundy do 1 minuty.
Alarm głośny, jeśli wykryto otwarcie Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego włączają się, gdy DoorProtect Plus wykryje otwarcie.
Alarm głośny zewnętrzny styk

Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego włączają się, gdy czujnik innej firmy podłączony do DoorProtect Plus wykryje alarm.

To ustawienie wyświetla się, gdy rodzaj zewnętrznego styku to Styk zewnętrzny.

Alarm głośny w przypadku uruchomienia rolety

Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego włączają się, gdy roleta podłączona do DoorProtect Plus wykryje alarm.

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli rodzaj zewnętrznego styku to roleta.

Alarm głośny, jeśli roleta jest odłączona

Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego aktywują się, gdy czujnik rolety podłączony do DoorProtect Plus jest wyłączony.

To ustawienie jest wyświetlane, jeśli rodzaj zewnętrznego styku to roleta.

Alarm głośny w przypadku wykrycia wstrząsu Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego włączają się, gdy DoorProtect Plus wykryje wstrząs.
Alarm głośny po wykryciu pochylenia Jeśli ta opcja jest włączona: syreny systemu alarmowego włączają się, gdy DoorProtect Plus wykryje nachylenie.
Ustawienia Dzwonka

Otwiera ustawienia Dzwonka.

Konfigurowanie Dzwonka
Czym jest Dzwonek

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia przy wejściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli włączono, czujnik przełącza się na tryb uzbrojony, gdy włączony jest Tryb nocny.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym: od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Aby określić optymalne miejsce do instalacji urządzenia, należy przeprowadzić test, który umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału między czujnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu) w ramach komunikacji przez bezprzewodowy protokół przesyłu danych Jeweller.

Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Test zasięgu detekcji czujnika

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Test sprawdza, w jaki sposób czujnik reaguje na otwarcie/wstrząsy/nachylenie i określa optymalne miejsce do instalacji.

Aby sprawdzić czujniki nachylenia i wstrząsów przed rozpoczęciem testu, włącz te sensory w ustawieniach czujnika.

Jeśli czujnik nie reaguje na otwarcie/wstrząsy/nachylenie w 5 na 5 przypadków, należy zwiększyć czułość czujnika.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełączenie czujnika w tryb testu tłumienia sygnału.

W trakcie testu moc przekaźnika radiowego jest zmniejszona lub zwiększona, aby symulować zmianę w sytuacji przy obiekcie i sprawdzić stabilność komunikacji między czujnikiem i hubem (lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego).

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika DoorProtect Plus w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu. Istnieją trzy opcje:

 • Nie — jeśli czujnik działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system ignoruje powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Można także oddzielnie skonfigurować wyłączanie urządzenia:

 • Przez liczbę alarmów — urządzenie jest automatycznie wyłączane przez system po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.
 • Przez timer — urządzenie jest automatycznie wyłączane po upływie czasu przywracania.

Opcję tę konfiguruje się w aplikacji Ajax PRO.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie vhfBridge, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Konfigurowanie dzwonka

Dzwonek to sygnał dźwiękowy informujący o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Dzwonek ustawia się w dwóch etapach: konfiguracja czujników magnetycznych i syren.

Ustawienia czujników

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz czujnik DoorProtect Plus.
 3. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia dzwonka.
 5. Wybierz zdarzenia, o których ma powiadamiać syrena:
  • Jeśli wykryto otwarcie.
  • Otwarty styk zewnętrzny (dostępne, jeśli włączono opcję Zewnętrzny styk).
 6. Wybierz dźwięk dzwonka: 1 do 4 krótkich sygnałów dźwiękowych. Po wybraniu opcji aplikacja Ajax odtworzy dźwięk.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Skonfiguruj syrenę.

Wskazanie LED

Wskaźnik LED DoorProtect Plus może świecić się na zielono, gdy czujnik jest uruchomiony oraz informować o innych jego stanach.

Wskazanie LED Zdarzenie Uwaga
Świeci się przez kilka sekund. Podłączanie czujnika do huba.
Świeci się na zielono przez 1 sekundę. Alarm w przypadku otwarcia, wstrząsów, nachylenia lub zdjęcia elementu zapobiegającego manipulacji. Czujnik rejestruje ruch co 5 sekund.
W przypadku alarmu powoli zapala się na zielono, a następnie powoli gaśnie. Należy wymienić baterie czujnika. Procedurę wymiany baterii opisano w artykule Jak wymienić baterie w czujniku DoorProtect Plus.

Test działania

System Ajax obejmuje testy pozwalające na wybranie odpowiedniego miejsca do instalacji urządzeń. Test DoorProtect Plus nie zaczyna się natychmiast, ale nie później niż po upływie jednego okresu pingu hub—czujnik (domyślnie 36 sekund). Czas pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz DoorProtect Plus.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
  1. Test siły sygnału Jewellera
  2. Test zasięgu detekcji czujnika
  3. Test tłumienia sygnału
 6. Rozpocznij test.

Lokalizacja

ajax doorprotect plus

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Przy wyborze lokalizacji czujnika należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Strefa wykrywania.
 • Poziom sygnału Jewellera.
 • Odległość między czujnikiem a hubem.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Czujnik umieszcza się na ruchomej części wewnątrz lub na zewnątrz ramy drzwi/okna.

Podczas montażu czujnika w płaszczyznach prostopadłych należy użyć małego magnesu. Odległość między małym magnesem a czujnikiem nie powinna przekraczać 1 cm.

Jeśli części DoorProtect Plus są montowane na tej samej płaszczyźnie, należy użyć dużego magnesu. Odległość między dużym magnesem a czujnikiem nie powinna przekraczać 2 cm.

Magnes montuje się po prawej stronie czujnika. Strona, po której mocuje się magnes, jest zaznaczona strzałką na obudowie czujnika. Jeśli nie ma potrzeby wykrywania otwierania, magnesu nie trzeba instalować. W takim przypadku należy wyłączyć czujnik magnetyczny w ustawieniach czujnika w aplikacjach Ajax.

ajax doorprotect plus

Jeśli to konieczne, czujnik można ustawić w poziomie. Nie należy instalować czujnika ze wskaźnikiem LED skierowanym w dół, ponieważ może to spowodować jego upadek i uszkodzenie skutkujące awarią.

Poziom sygnału

Poziom sygnału Jeweller jest określany na podstawie liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych wymienianych między hubem a czujnikiem w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska) lub zerowy, nie można zagwarantować stabilnego działania systemu alarmowego. Należy przenieść urządzenie w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Strefa wykrywania

Należy wziąć pod uwagę obszar pracy magnesu podczas wyboru miejsca do instalacji. Małe magnesy działają w odległości do 1 cm od kontaktronu, a duże w odległości do 2 cm.

Podczas instalacji czujnika należy wykonać Test zasięgu detekcji czujnika. Dzięki temu można sprawdzić działanie i dokładność czujnika oraz określić sektor, w którym czujnik reaguje na ruch.

Nie instaluj czujnika

 1. Na zewnątrz. Może to prowadzić do fałszywych alarmów i uszkodzenia czujnika.
 2. Wewnątrz metalowych konstrukcji. Może to spowodować zanik sygnału radiowego.
 3. Obok luster. Może to spowodować ekranowanie lub tłumienie sygnału radiowego.
 4. W pomieszczeniach, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalny zakres pracy. Może to doprowadzić do uszkodzenia czujnika.

Instalacja czujnika

Przed zainstalowaniem DoorProtect Plus upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij panel montażowy SmartBracket z lewej strony czujnika, delikatnie go popychając i pociągając w dół.
 2. Jeśli używasz dużego magnesu, zdejmij panel montażowy SmartBracket, delikatnie go popychając i pociągając w dół, jak pokazano w kolejnym kroku. Jeśli używasz małego magnesu, zdemontuj jego obudowę, podważając ją od tyłu przy pomocy płaskiego przedmiotu. W tym celu użyj płaskiego śrubokręta.

  Jeśli nie ma potrzeby wykrywania otwierania, magnesu nie trzeba instalować.

 3. Zamocuj panel montażowy SmartBracket do powierzchni ramy okna lub drzwi, używając taśmy dwustronnej lub tymczasowych elementów mocujących.

  Użyj taśmy dwustronnej tylko do mocowania tymczasowego, ponieważ może spowodować odklejenie się urządzenia i jego uszkodzenie w przypadku upadku. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, zabezpieczenie przed manipulacją nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

 4. Zamocuj czujnik i magnes (jeśli jest używany) na panelach montażowych. Gdy czujnik jest zamocowany do SmartBracket, zacznie migać dioda LED urządzenia, sygnalizując, że element zapobiegający manipulacji na czujniku jest zamknięty.
 5. Uruchom Test siły sygnału Jewellera. Zalecany poziom sygnału to 2 lub 3 kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska) luz zerowy, nie można zagwarantować stabilnego działania systemu alarmowego. Należy przenieść urządzenie w inne miejsce, ponieważ zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
 6. Uruchom Test zasięgu detekcji czujnika:
  1. Uruchom test, aby sprawdzić działanie czujnika magnetycznego. Otwórz/zamknij drzwi lub okno i monitoruj działanie diody LED: powinna migać przy każdym otwarciu/zamknięciu drzwi/okna. Jeśli czujnik nie zareaguje w 5 na 5 przypadków podczas testu, zmniejsz odległość między czujnikiem a magnesem.
  2. Aby sprawdzić działanie czujnika nachylenia i wstrząsów, włącz te sensory w ustawieniach czujnika przed rozpoczęciem testu. Zdejmij lewą stronę czujnika z panelu montażowego i połóż ją na płaskiej powierzchni. Rozpocznij test. Aby przetestować sensor przechyłu, unieś czujnik z powierzchni i przechyl go w pionie. Aby przetestować czujnik wstrząsów, uderz w powierzchnię, na której leży czujnik. Monitoruj działanie diody LED: powinna migać przy każdej rejestracji nachylenia i wstrząsu.
 7. Przykręć panele SmartBracket i tylną część małego magnesu (jeśli jest używany) dołączonymi śrubami, używając wszystkich punktów mocowania. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one, ani nie zdeformują panelu.
  ajax doorprotect plus
 8. Zamocuj czujnik i magnes do paneli montażowych.

Podłączanie przewodowego czujnika innej firmy

Do DoorProtect Plus możesz podłączyć przewodowy czujnik ze stykiem NC (normalnie zamknięty). Może być to czujnik ruchu, magnetyczny lub czujnik drgań.

DoorProtect Plus nie będzie zasilać czujnika innej firmy. Czujnik należy podłączyć oddzielnie. Aby sprawdzić rodzaj i napięcie wejściowe czujnika innej firmy, sprawdź dokumentację urządzenia lub skontaktuj się z jego producentem.

Zainstaluj czujnik innej firmy nie dalej niż 1 m od DoorProtect Plus. Zwiększenie długości przewodu pogarsza komunikację między urządzeniami.

Aby podłączyć czujnik innej firmy:

 1. Zdejmij czujnik z panelu montażowego, jeśli jest zainstalowany.
 2. Ostrożnie wyłam zatyczki w obudowie czujnika, aby poprowadzić przewody.
 3. Włóż kabel przewodowego czujnika innej firmy w obudowę DoorProtect Plus.
 4. Podłącz czujnik przewodowy do zacisków DoorProtect Plus.
 5. W ustawieniach DoorProtect Plus wybierz opcję Zewnętrzny styk.
 6. Sprawdź działanie podłączonego czujnika przewodowego.

Aby odebrać alarm po otwarciu rolet, podłącz przewodowy czujnik ruchu rolet ze stykiem normalnie zamkniętym do DoorProtect Plus. Funkcja jest dostępna dla urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.53.1.0 lub nowszej.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie czujnika. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Wstępnie zainstalowane baterie zapewniają do 5 lat pracy czujnika przy 10 otwarciach/zamknięciach dziennie i standardowych ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Po wyładowaniu baterii czujnika system alarmowy wyśle odpowiednie powiadomienie do aplikacji Ajax, dioda LED zaświeci się i zacznie stopniowo gasnąć, a czujnik uruchomi alarm.

Zalecamy wymianę baterii natychmiast po odebraniu powiadomienia. Zaleca się użycie baterii litowych. Mają większą pojemność i są bardziej odporne na wpływ temperatury.

Pełny zestaw

 1. DoorProtect Plus Jeweller.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 3. Bateria CR123A (zainstalowana).
 4. Duży magnes.
 5. Mały magnes.
 6. Zaciski do podłączenia czujnika innej firmy.
 7. Zestaw instalacyjny.
 8. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: