Gebruikershandleiding van DoorProtect Plus

Bijgewerkt op

DoorProtect Plus is een draadloze openings-, schok-, en kanteldetector, die werkt binnen het Ajax-beveiligingssysteem, en verbinding maakt via het beschermde Jeweller-radioprotocol. Voor binnengebruik. Het communicatiebereik is maximaal 1200 meter in de zichtlijn. DoorProtect Plus kan tot 5 jaar werken op een voorgeïnstalleerde batterij en meer dan 2 miljoen bewegingen detecteren.

De gebruiker kan de detector configureren via de Ajax-app voor iOS, macOS, Windows of Android. De app brengt de gebruiker op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

DoorProtect Plus ondersteunt geen verbinding via de integratiemodules uartBridge en ocBridge Plus.

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden aangesloten op een meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

ajax doorprotect plus
 1. DoorProtect Plus
 2. Grote magneet (moet aan de rechterkant van de detector geplaatst worden)
 3. Kleine magneet (moet aan de rechterkant van de detector geplaatst worden)
 4. Led-indicatie
 5. SmartBracket-bevestigingspaneel (geperforeerd deel activeert de sabotageknop indien er geprobeerd wordt de detector van het oppervlak af te trekken)
 6. Aansluiting voor externe detector
 7. QR-code
 8. Apparaatschakelaar
 9. Sabotageknop

Werkingsprincipe

DoorProtect Plus bestaat uit twee delen: de detector en de magneet. De detector is uitgerust met een reedrelais met een verzegeld contact, een ingebouwde versnellingsmeter en een aansluiting voor een bedrade detector van derden.

Bevestig de detector aan de deurpost, terwijl de magneet aan een beweegbaar deel van de deur bevestigd kan worden. Als het reedrelais met het verzegelde contact binnen het bereik van het magnetische veld is, sluit het het circuit, wat betekent dat de detector is gesloten. Het openen van de deur duwt de magneet weg van het reedrelais met het verzegelde contact en opent daardoor het circuit. Hierdoor herkent de detector het openen.

De DoorProtect Plus-set bevat twee magneten. De kleine magneet werkt op een afstand van 1 cm en de grote op een afstand tot 2 cm.

De detector kan horizontaal geplaatst worden. Als openingen detecteren niet nodig is, gebruik dan alleen het detectoronderdeel (zonder magneten) en schakel de primaire detector uit in de instellingen.

De versnellingsmeter detecteert schokken en een verticale afwijking ten opzichte van de beginpositie van meer dan 5°. DoorProtect Plus kan op vensters en dakkapellen geïnstalleerd worden. Het systeem kan ingeschakeld worden als ze iets openstaan (schakel de primaire detector uit in eerder vermelde instellingen).ajax doorprotect plus

Bevestig de magneet RECHTS van de detector.

Indien geactiveerd, stuurt DoorProtect Plus onmiddellijk het alarmsignaal door naar de hub, waardoor de sirenes geactiveerd worden en de gebruiker en het beveiligingsbedrijf op de hoogte worden gebracht.

Verbinden

Voordat u de verbinding start

 1. Installeer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak de account aan, voeg de hub toe en maak ten minste één ruimte.
 2. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en/of gsm-netwerk).
 3. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

Zo verbindt u de detector met de hub

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of typ de QR-code (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking van de detector) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
  ajax doorprotect plus
 3. Tik op Toevoegen. Het aftellen begint.
 4. Zet het apparaat aan.
  ajax doorprotect plus

De detector moet zich binnen het bereik van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken. Het verbindingsverzoek wordt gedurende korte tijd verzonden: op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als koppeling met het apparaat niet lukt (led knippert één keer per seconde), schakel het dan 5 seconden uit en probeer het opnieuw. De detector die is aangesloten op de hub verschijnt in de lijst met apparaten in de app. Het bijwerken van de apparaatstatussen in de lijst hangt af van het pinginterval van het apparaat dat is ingesteld in de hubinstellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de huidige parameters. Zo vindt u de statussen van DoorProtect Plus in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer DoorProtect Plus in de lijst.
Parameter Waarde
Temperatuur

Temperatuur van het apparaat. Het wordt gemeten op de processor en verandert geleidelijk. Weergegeven in stappen van 1 °C.

Toegestane afwijking in de waarde in de app en de temperatuur op de plaats van de installatie: 2–4 °C

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de hub/signaalversterker en de openingsdetector.

Wij raden aan de detector te installeren op plaatsen met een signaalsterkte van 2-3 streepjes

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub/signaalversterker en de detector:

 • Online — de detector is verbonden met de hub/signaalversterker
 • Offline — de detector heeft geen verbinding meer met de hub/signaalversterker
Naam van de ReX-signaalversterker

Verbindingsstatus van de ReX-signaalversterker.

Weergegeven wanneer de detector werkt via de ReX-radiosignaalversterker

Batterijlading

Batterijlading van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Zo wordt het batterijniveau in de Ajax-apps weergegeven

Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken of beschadigen van de behuizing
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u de ruimte betreedt

Wat is vertraging bij binnenkomst

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om de ruimte te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld

Wat is vertraging bij vertrek

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

De tijd van Vertraging bij binnenkomst in de modus Deelinschakeling. Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u het pand betreedt.

Wat is vertraging bij binnenkomst

Deelinschakeling Vertraging bij vertrek, sec

De tijd van Vertraging bij vertrek in de modus Deelinschakeling. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het pand te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Wat is vertraging bij vertrek

Primaire detector Geeft aan of de openingssensor actief is
Extern contact Verbindingsstatus tussen de externe detector en DoorProtect
Trillingsdetector Geeft aan of de schoksensor actief is
Tilt Sensor Geeft aan of de kantelsensor actief is
Altijd actief

Als de optie ingeschakeld is, staat de detector altijd in de ingeschakelde modus en meldt het alarmen

Meer informatie

Bel

Indien ingeschakeld, geeft een sirene een melding over de openingsdetectoren die geactiveerd worden vanuit de Uitgeschakelde systeemmodus

Wat is Bel en hoe werkt het

Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft de meldingen over de activatie van de behuizing van het apparaat uitgeschakeld.
 • Geheel — het apparaat wordt door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de systeemwerking. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen — het apparaat wordt automatisch door het systeem uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.
 • Op timer — het apparaat wordt automatisch door het systeem uitgeschakeld wanneer de hersteltimer afloopt (gespecificeerd in de instellingen voor de Apparaten automatische deactivering). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.
Firmware De firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat
Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone)

Instellingen

Zo past u de instellingen van de detector aan in de Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer DoorProtect Plus in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 5. Stel de vereiste parameters in.
 6. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Waarde
Eerste veld

Detectornaam die aangepast kan worden. De naam wordt weergegeven in de tekst van het sms’je en in de meldingen in het logboek.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan

Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan DoorProtect is toegewezen. De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms’je en in de meldingen in de eventlog
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst selecteren. Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u de ruimte betreedt

Wat is vertraging bij binnenkomst

Vertraging bij vertrek, sec

De vertragingstijd bij vertrek selecteren. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om de ruimte te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld

Wat is vertraging bij vertrek

Inschakelen bij deelinschakeling

Als de optie actief is, zal de detector naar de Ingeschakelde modus overgaan wanneer u Deelinschakeling gebruikt.

Let erop dat bij Deelinschakeling alle actieve sensoren van de detector zijn ingeschakeld. De activatie van bepaalde sensoren kan niet geconfigureerd worden bij Deelinschakeling (de kantelsensor bijvoorbeeld)

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

De tijd van Vertraging bij binnenkomst in de modus Deelinschakeling. Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat u het pand betreedt.

Wat is vertraging bij binnenkomst

Deelinschakeling vertraging bij vertrek, sec

De tijd van Vertraging bij vertrek in de modus Deelinschakeling. Vertraging bij vertrek (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die u hebt om het pand te verlaten nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld.

Wat is vertraging bij vertrek

LED-indicatie van alarmen

Hiermee kunt u het knipperen van de led-indicatie tijdens een alarm uitschakelen. Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger

Waar vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Primaire detector Als de instelling actief is, reageert de primaire detector van DoorProtect Plus op openen/sluiten
Extern contact Als de instelling actief is, registreert DoorProtect Plus externe detectoralarmen
Trillingsdetector Indien actief, detecteert de schoksensor alarmen na meer dan één schok
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de schoksensor. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Laag
 • Normaal
 • Hoog
Negeer enkelvoudige schok Indien actief, negeert de detector enkele schokken
Tilt Sensor Indien actief, detecteert de sensor altijd kantelingen
Tilt De normale hoek van de sensor kiezen. Boven deze grens detecteert de sensor een alarm
Tilt alarm vertraging Het aantal seconden vanaf het moment dat de sensor gekanteld wordt tot het alarm. De waarde kan van 1 seconde tot 1 minuut ingesteld worden
Altijd actief

Als de optie ingeschakeld is, staat de detector altijd in de ingeschakelde modus en meldt het alarmen

Meer informatie

Extern contact ingeschakeld

Het type externe bedrade detector kiezen. Voor de detector die verbonden is met de DoorProtect Plus-aansluitklemmen.

De optie is beschikbaar voor de apparaten met firmwareversie 5.53.1.0 en nieuwer.

Tijd vóór alarm, sec
(alleen beschikbaar voor bewegingsdetector van rolluik)
De tijd in seconden waarin een bepaald aantal impulsen geteld moet worden. Deze tijd wordt berekend vanaf de eerste impuls van de detector.
Impulsen vóór alarm
(alleen beschikbaar voor bewegingsdetector van rolluik)
Aantal detectorimpulsen nodig om het alarm te activeren
Waarschuwing met sirene als opening gedetecteerd wordt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer een opening wordt gedetecteerd
Waarschuwing met een sirene als een extern contact geopend wordt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als het alarm van een externe detector afgaat
Waarschuwing met sirene als een schok gedetecteerd wordt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als het schokalarm afgaat
Waarschuwing met sirene als tilt gedetecteerd wordt Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als het kantelalarm afgaat
Belinstellingen

Opent de instellingen van Bel

Zo stelt u Bel in
Wat is Bel

Jeweller signaalsterktetest

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller. Met de test kunt u de signaalsterkte tussen de hub en DoorProtect Plus controleren en de optimale installatieplaats bepalen

Wat houdt de signaalsterktetest van Jeweller in

Detectiezonetest

Schakelt de detector naar de testmodus voor de detectiezone

Wat houdt de detectiezonetest in

Signaaldempingstest

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaaldemping (beschikbaar bij detectoren met firmwareversie 3.50 en later)

Wat is een Dempingstest

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding voor DoorProtect Plus in de Ajax-app
Tijdelijke deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door
 • Geheel — het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen deksel — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de tijdelijke deactivatie van apparaten

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen als het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden of als de hersteltimer afloopt.

Meer informatie over de automatische uitschakeling van apparaten

Apparaat ontkoppelen Koppelt de detector los van de hub en wist de instellingen

Zo stelt u Bel in

Bel is een geluidssignaal dat de activatie van de openingsdetectoren aangeeft wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

Notificaties worden in twee fasen geconfigureerd: het instellen van de openingsdetectoren en daarna van de sirenes.

Instellingen van de detectoren

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de DoorProtect Plus-detector.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Belinstellingen.
 5. Selecteer de gewenste gebeurtenissen die door de sirene gemeld moeten worden:
  • Als opening gedetecteerd wordt.
  • Als het externe contact geopend is (beschikbaar als de optie Extern contact ingeschakeld is).
 6. Selecteer het geluid voor Bel: 1 tot 4 korte pieptonen. De Ajax-app laat het geluid horen zodra het geselecteerd is.
 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Stel de vereiste sirene in.

Indicatie

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
De detector inschakelen Licht groen op voor ongeveer één seconde
Verbinding van de detector met de hub Licht een paar seconden continu op
Activering van het alarm/de sabotagedetector Licht groen op voor ongeveer één seconde Alarm wordt één keer binnen 5 seconden verzonden
Batterij moet vervangen worden Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Hoe u de batterij van de detector kunt vervangen, staat beschreven in de handleiding voor het vervangen van de batterij

Prestatie testen

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen 36 sec volgens de standaardinstellingen. De starttijd hangt af van de pinginterval (zie de paragraaf over “Jeweller“-instellingen in de hub-instellingen.

Jeweller signaalsterktetest

Test voor de detectiezone

Signaaldempingstest

Installeren van de detector

De locatie van DoorProtect Plus hangt af van de afstand tot de hub en obstakels die de overdracht van radiosignalen belemmeren: muren, vloeren en grote objecten in de kamer.

Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Controleer het Jeweller-signaalniveau op de installatieplaats

Als het signaalniveau laag is (één streepje), dan kunnen we de stabiele werking van de detector niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats in ieder geval de detector: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als de signaalsterkte van de detector laag of onstabiel is, zelfs na het verplaatsen, gebruik dan een ReX-radiosignaalversterker.

Installeer de detector niet:

 1. buiten het terrein (in de buitenlucht);
 2. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen of afschermen;
 3. op plaatsen met een snelle luchtcirculatie (luchtventilatoren, open ramen of deuren);
 4. in ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden;
 5. dichter dan 1 m bij de hub.

Bevestig de magneet rechts van de detector. De kant waar de magneet geplaatst moet worden, is gemarkeerd met een pijl op de behuizing van de detector. De detector wordt aan de buitenkant of binnenkant van het deurkozijn (raamkozijn) geplaatst.

ajax doorprotect plus

Als u de detector op de loodrechte vlakken installeert (binnen het kozijn), gebruik dan de kleine magneet uit de set. De afstand tussen de magneet en detector mag niet meer dan 1 cm zijn.

Als u delen van DoorProtect Plus op hetzelfde vlak plaatst, gebruik dan de grote magneet. De activeringsdrempel is 2 cm.

Detector testen

Nadat u de plaats bepaald hebt, bevestigt u de detector en de magneet met de dubbelzijdige tape en controleert u de werking met de Detectiezonetest.

In de testmodus brandt de led van DoorProtect Plus voortdurend en gaat een seconde uit als de detector geactiveerd wordt. Controleer de goede werking van het apparaat door de deur een paar keer te openen/sluiten.

Een detector van derden verbinden

Een bedrade detector met een NC-contacttype (normaal gesloten) kan met behulp van de ingebouwde aansluitklem op DoorProtect Pus worden aangesloten.

ajax doorprotect plus

We raden aan om de bedrade detector te installeren op een afstand van niet meer dan 1 meter tot DoorProtect Plus. Een langere draadlengte verhoogt het risico op beschadiging en vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de detectoren.

Als u de draad uit de detectorbehuizing wilt halen, trekt u aan de stekker:

ajax doorprotect plus

U ontvangt een melding als de aangesloten bedrade detector wordt geactiveerd.

Als u wilt zorgen dat het alarm afgaat als het rolluik geopend wordt, sluit u de bedrade bewegingsdetector van het rolluik met het NC-contact (normaal gesloten) aan op DoorProtect Plus. De functie is beschikbaar voor de apparaten met firmwareversie 5.53.1.0 en hoger.

Hoe vindt u de firmwareversie of de ID van de sensor of het apparaat?

Hoe sluit ik de bewegingsdetector van een rolluik aan op DoorProtect Plus

Installatie

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de beste locatie heeft gekozen die in overeenstemming is met de richtlijnen van deze handleiding!

 1. Bevestig het bevestigingspaneel van SmartBracket met de gebundelde schroeven. Indien u ander bevestigingsgereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat deze het bevestigingspaneel niet beschadigen of vervormen.

  Gebruik dubbelzijdige tape alleen voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape droogt na verloop van tijd uit. Hierdoor kan de detector vallen, valse alarmen activeren en storingen geven.

 2. Plaats de detector op het bevestigingspaneel. Wanneer de detector in SmartBracket is bevestigd, knippert deze met een led, wat aangeeft dat de sabotagedetector is gesloten. Als de led niet knippert na de bevestiging in SmartBracket, controleer dan de status van de sabotagedetector in de Ajax-app en daarna hoe stevig het paneel vastzit.

  Het beveiligingssysteem waarschuwt u als iemand de detector van het oppervlak losmaakt of van het bevestigingspaneel haalt.

 3. Plaats de magneet op het bevestigingspaneel.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector. Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor technische apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen.

De levensduur van de batterij hangt af van de kwaliteit, de activeringsfrequentie van de detector en het pinginterval door de hub.

Als de deur 10 keer per dag opengaat en het pinginterval van de detector 60 seconden is, dan werkt DoorProtect Plus tot 7 jaar met de voorgeïnstalleerde batterij. Een pinginterval van bijvoorbeeld 12 seconden vermindert de levensduur van de batterij tot 2 jaar.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op?

Als de batterij van de detector bijna leeg is, waarschuwt het systeem de gebruiker, licht de led-indicatie zachtjes op en gaat deze weer uit als er glasbreuk wordt waargenomen of als de sabotagedetector wordt geactiveerd.

Vervanging van de batterij

Technische specificaties

Activeringsdrempel detector

1 cm (kleine magneet)

2 cm (grote magneet)

Hulpbron van de sensor 2.000.000 openingen
Activeringsdrempel van de kantelsensor 5° of meer (instelbaar)
Schokgevoeligheid 3 niveaus
Optie om de eerste schok te negeren Ja
Sabotagebeveiliging Ja
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Radiofrequentieband 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz afhankelijk van de verkoopregio.
Compatibiliteit Werkt alleen met de hubs en radiosignaalversterkers van Ajax
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1200 m (geen obstakels aanwezig)
Aansluiting voor bedrade detectoren Ja, NC
Voeding 1 CR123A-batterij, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Installatiemethode Binnen
Veiligheidsklasse IP50
Temperatuurbereik Van -10 °С tot +40 °С
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Afmetingen Ø 20 × 90 mm
Gewicht 29 g
Levensduur 10 jaar
Certificering Beveiligingsklasse 2, milieuklasse II conform de voorschriften van EN 50131-1, EN 50131-2-6, CLC/TS-50131-2-8, EN 50131-5-3

Conform de normen

Volledige set

 1. DoorProtect Plus
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd)
 4. Grote magneet
 5. Kleine magneet
 6. Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant
 7. Installatiekit
 8. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de “AJAX SYSTEMS MANUFACTURING” LIMITED LIABILITY COMPANY is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: