Gebruikershandleiding van DoorProtect Plus Jeweller

Bijgewerkt op

DoorProtect Plus Jeweller is een draadloze openings-, trillings- en tiltdetector voor binnen. Het ondersteunt de verbinding van een bekabelde detector van derden met een standaard gesloten (NC) contacttype. Voor installatie binnenshuis.

De detector is niet compatibel met de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge.

DoorProtect Plus werkt als onderdeel van het Ajax-systeem door verbinding te maken met de hub via het beveiligde Jeweller-radioprotocol dat is ontworpen om alarmen en gebeurtenissen te verzenden. Het communicatiebereik van de hub bedraagt zonder obstakels 1.200 meter.

Functionele elementen

 1. DoorProtect Plus-openingsdetector.
 2. Grote magneet. Werkt tot een afstand van 2 cm van de detector en moet aan de rechterkant geplaatst worden.
 3. Kleine magneet. Werkt tot een afstand van 1 cm van de detector en moet aan de rechterkant geplaatst worden.
 4. Led-indicator.
 5. SmartBracket-montagepaneel. Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen.
 6. Geperforeerd deel van het montagepaneel. Noodzakelijk voor activering van het antisabotagesysteem bij pogingen om de detectoren van het oppervlak los te maken. Breek het niet af.
 7. Connector om een bekabelde detector van derden met een standaard gesloten (NC) contacttype te verbinden.
 8. QR-code met het apparaat-ID. Wordt gebruikt voor de communicatie tussen de apparaten van het Ajax-systeem.
 9. Aan/uit-knop van het apparaat.
 10. Sabotageknop. Wordt geactiveerd bij een poging om de detector van het oppervlak los te halen of van het montagepaneel te verwijderen.

Werkingsprincipe

DoorProtect Plus is een draadloze openings-, trillings- en tiltdetector. Als er een standaardinstallatiemethode wordt gebruikt, bestaat het apparaat uit twee delen: het linkerdeel (detector) bevat het reedrelais en de trillings- en tiltsensor, terwijl het rechterdeel de magneet bevat die het openen detecteert.

Het openen wordt gedetecteerd door een in de detector ingebouwde reedrelais en een magneet. Als de magneet dichterbij komt of verder weggaat, verandert het reedrelais de status van de contacten en geeft het een melding voor openen/sluiten. De detector is uitgerust met een kleine en een grote magneet. De kleine magneet werkt op een afstand tot 1 cm van het reedrelais en de grote tot 2 cm. Als u het openen van een deur of raam niet wilt detecteren, dan kunt u de detector zonder magneet installeren.

De trillingsdetector detecteert pogingen om een raam of deur eruit te slaan en reageert op trillingen wanneer er geprobeerd wordt een slot uit te slaan of een deur door te breken.

De tiltsensor detecteert de verticale asafwijking van een apparaat. Voordat het systeem wordt ingeschakeld, onthoudt de sensor de oorspronkelijke positie en activeert het als de afwijking meer dan 5° is. Hierdoor kunnen ramen, inclusief dakramen, beveiligd worden, en kan het systeem ingeschakeld worden als het raam halfopen staat voor verluchting (zorg ervoor dat u de hoofddetector deactiveert in de instellingen voordat u dit doet).

Om ervoor te zorgen dat de detector zijn gedefinieerde positie onthoudt, mag je de kantelhoek niet veranderen tijdens een enkele hub-detector periode (standaard 36 seconden) na het inschakelen.

Alle sensoren van de detector werken onafhankelijk. Elke sensor van de detector kan ingeschakeld of uitgeschakeld worden in de Ajax-apps.

Indien geactiveerd, stuurt de ingeschakelde detector meteen een alarm naar de hub. Hierdoor worden de sirenes die verbonden zijn met het systeem geactiveerd, de scenario’s geactiveerd en de gebruikers en het beveiligingsbedrijf op de hoogte gebracht. Alle alarmen en gebeurtenissen van de detector worden opgenomen in de eventlog van de Ajax-app.

Gebruikers weten exact waar en wanneer een alarm is gedetecteerd. De meldingen bevatten de tijd van het alarm, het type, de naam van de hub (naam van het bewaakte object), de naam van het apparaat en de virtuele ruimte waaraan de detector is toegewezen.

Jeweller-radiotechnologie

Jeweller is een radioprotocol dat snelle en betrouwbare tweerichtingscommunicatie levert tussen de hub en de verbonden apparaten. Het protocol verzendt direct alarmen met gegevens: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten precies welke detector is geactiveerd, wanneer en waar het is gebeurd.

Jeweller gebruikt encryptie en authenticatie als beveiliging tegen sabotage en pingt ook regelmatig de systeemapparaten waardoor hun status te zien is in de Ajax-apps. Jeweller werkt op een afstand van maximaal 1.200 m en biedt daardoor betrouwbare bescherming van objecten en de beste gebruikerservaring voor zowel systeemeigenaren als installateurs.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan gebeurtenissen en alarmen verzenden naar de Ajax PRO Desktop-bewakingsapp, evenals naar de meldkamer (CMS) via SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen. Hier vindt u een volledige lijst van de ondersteunde protocollen.

DoorProtect Plus kan de volgende gebeurtenissen verzenden:

 1. Alarm/herstel van de DoorProtect Plus-sabotageknop.
 2. Alarm/herstel van een met DoorProtect Plus verbonden bekabelde detector van derden.
 3. Verlies/herstel van verbinding tussen DoorProtect Plus en de hub (of de radiosignaalversterker).
 4. DoorProtect Plus aan-/uitzetten.
 5. Mislukte poging om het beveiligingssysteem in te schakelen (met de integriteitscontrole van het systeem ingeschakeld).

Wanneer een alarmmelding wordt ontvangen, weet de operator van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wat er is gebeurd en waar het snelle-reactieteam naartoe moet worden gestuurd. Omdat elk Ajax-apparaat bereikbaar is, kunnen er niet alleen gebeurtenissen naar de PRO Desktop of de meldkamer worden gestuurd, maar ook het type van het apparaat, de naam die eraan is toegewezen en de ruimte. De lijst van verzonden parameters kan variëren, afhankelijk van de meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol.

Het ID en apparaatnummer kunnen worden gevonden in de Statussen in de Ajax-app

Aan het systeem toevoegen

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app of Ajax PRO.
 2. Log in op een account of maak een nieuwe aan.
 3. Selecteer een space of maak een nieuwe aan.

  Space is beschikbaar voor apps met deze versies of nieuwer:

  • Ajax Security System 3.0 voor iOS;
  • Ajax Security System 3.0 voor Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor Windows.
 4. Voeg minstens één virtuele ruimte toe.
 5. Voeg een compatibele hub toe aan de space. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet via een ethernetkabel, wifi, en/of een mobiel netwerk.
 6. Zorg ervoor dat de space is uitgeschakeld en de hub niet begint met updaten door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de hub.

Zo voegt u DoorProtect Plus Jeweller toe

 1. Open de Ajax-app. Als uw account toegang heeft tot meer dan één hub of als u de PRO-app gebruikt, selecteert u de hub waaraan u de detector wilt toevoegen.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten en klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de detector een naam, scan of toets de QR-code in (deze vindt u op de behuizing van de detector en de verpakkingsdoos) en selecteer een ruimte en een groep (als de groepsmodus is ingeschakeld).
 4. Druk op Toevoegen: het systeem begint met aftellen.
 5. Schakel het apparaat in.

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van DoorProtect Plus zijn beschikbaar in de Ajax-apps. Doe het volgende om de statussen te bekijken:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
 4. Selecteer DoorProtect Plus in de lijst.
Parameter Waarde
Temperatuur

Temperatuur van de detector. Het wordt gemeten op de processor van de detector en verandert geleidelijk. 

De aanvaardbare meetfout tussen de waarde in de app en de omgevingstemperatuur is 2 °C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2 °C identificeert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de detector en hub (of de signaalversterker) via het Jeweller-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen van DoorProtect Plus.

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus op het Jeweller-kanaal tussen de detector en de hub (of de signaalversterker):

 • Online: de detector is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: de detector is niet verbonden met de hub of de signaalversterker. Controleer de verbinding van de detector.
Naam van de ReX-signaalversterker Geeft aan of de detector verbonden is via een radiosignaalversterker.
Batterijlading

Laadniveau van de batterij van het apparaat. Weergegeven in percentages met stappen: 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75%, 100%.

Zo wordt de batterijlading in de Ajax-apps weergegeven

Rekentool voor levensduur van de batterij

Deksel De status van de sabotageknop van de detector die reageert op het loshalen van het apparaat van het oppervlak of het openen van de behuizing:

 • Open: de detector is verwijderd uit het SmartBracket-paneel of de betrouwbaarheid van de behuizing is aangetast. Controleer de bevestiging van de detector.
 • Gesloten: de detector is geïnstalleerd op het SmartBracket-montagepaneel. De betrouwbaarheid van de behuizing en het montagepanel zijn aangetast. Normale status.

Meer informatie

Openingssensor Status van de openingssensor van de detector:

 • Uitgeschakeld – sensor is gedeactiveerd.
 • Geopened – sensor is open.
 • Gesloten – sensor is gesloten.
Extern contact Status van een met DoorProtect Plus verbonden bekabelde detector van derden:

 • Open: een detector van derden heeft een alarm gedetecteerd.
 • Gesloten: de detector van derden werkt normaal.
Trillingsdetector Wordt weergegeven als de trillingssensor actief is.
Tilt Sensor Wordt weergegeven als de tiltsensor actief is.
Altijd actief

Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de detector continu ingeschakeld.

Dit betekent dat de detector constant reageert op openen/trillen/kantelen en het alarm laat afgaan, ongeacht de ingeschakelde modus van het systeem.

Meer informatie

Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het apparaat weer:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel: meldingen van activatie sabotageknop van detector zijn uitgeschakeld.
 • Volledig: de detector is volledig uitgesloten van de werking van het systeem. Het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen: het apparaat wordt uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten).

Meer informatie

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Toont hoe het apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging van inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd van Deelinschakeling bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd van Deelinschakeling bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Firmware

Firmwareversie van de detector.

Meer informatie

Apparaat-ID

Detector-ID. Gebruikt om een detector toe te voegen aan de hub.

Ook beschikbaar via de QR-code op de behuizing van de detector en de verpakking.

Apparaat nr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

Zo past u de instellingen van de detector aan in de Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer DoorProtect Plus in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen door op het tandwieltje te klikken.
 5. Stel de parameters in.
 6. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
Configuratie Waarde
Naam

Naam van de detector. Wordt weergegeven in de lijst van hub-apparaten, sms’jes en meldingen in het eventlog in de Ajax-apps.

Klik op het invoerveld om de naam van de detector aan te passen.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan DoorProtect Plus is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog van de Ajax-apps.

LED-indicatie van alarmen

Als de optie uitgeschakeld is, geeft de led-indicatie van de detector geen informatie over alarmen of over de activering van de antisabotageknop.

Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger.

Waar vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Openingssensor Als de optie is ingeschakeld, reageert de openingsdetector van DoorProtect Plus op openen en sluiten.
Extern contact Als de optie is ingeschakeld, registreert DoorProtect Plus alarmen van een bekabelde detector van derden die ermee verbonden is.
Altijd actief

Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de detector continu ingeschakeld.

Dit betekent dat de detector constant reageert op openen/trillen/kantelen en het alarm laat afgaan, ongeacht de ingeschakelde modus van het systeem.

Meer informatie

Extern contacttype Het type van een bekabelde detector van derden selecteren die verbonden is met de aansluitklemmen van DoorProtect Plus:

 • Extern contact: elke detector van derden met het NC (standaard gesloten) contact.
 • Rolluiken: bewegingsdetector van rolluik.

De optie is beschikbaar voor de apparaten met firmwareversie 5.53.1.0 en nieuwer.

Meer informatie over het verbinden van de bewegingsdetector van het rolluik

Tijd vóór alarm, sec

De tijd waarbinnen het opgegeven aantal impulsen moet worden geteld: 5 tot 30 seconden.

Geteld na de eerste impuls van de rolluikdetector die verbonden is met DoorProtect Plus.

Deze instelling wordt weergegeven als het extern contacttype een rolluik is.

Impulsen vóór alarm

Een aantal impulsen van de rolluikdetector verbonden met DoorProtect Plus die vereist zijn voor een alarm: 2 tot 7.

Deze instelling wordt weergegeven als het extern contacttype een rolluik is.

Trillingsdetector Wanneer deze optie is ingeschakeld, detecteert de detector trillingen.
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de trillingssensor. De keuze hangt af van het type object, de aanwezigheid van waarschijnlijke bronnen die valse alarmen veroorzaken en de specificaties van het beveiligde gebied:

 • Laag: er zijn waarschijnlijk objecten die valse alarmen veroorzaken in het beveiligde gebied. Bijvoorbeeld trillingen van vrachtauto’s die voorbij rijden.
 • Normaal (standaardwaarde): aanbevolen waarde, geschikt voor de meeste objecten. Pas het niet aan als de detector correct werkt.
 • Hoog: er zijn geen verstoringen in het beveiligde gebied. De maximale gevoeligheid en de snelheid van het detecteren van een alarm zijn belangrijk.

Voordat u het gevoeligheidsniveau selecteert, moet u eerst de detectiezone testen. Als de detector tijdens de test niet op trilling reageert in 5 van de 5 gevallen, verhoogt u de gevoeligheid.

Negeer enkelvoudige schok Als deze optie is ingeschakeld, wordt het alarm alleen geactiveerd als de sensor meer dan één trilling detecteert.
Tilt Sensor Als deze optie is ingeschakeld, detecteert de detector een wijziging in de hellingshoek.
Tilt Selectie van de oorspronkelijke waarde van de hellingshoek van de detector. De sensor detecteert een alarm als de waarde van de hellingshoek verandert.
Tilt alarm vertraging De tijd vanaf het moment dat de sensor gekanteld wordt tot het alarm: 1 seconde tot 1 minuut.
Waarschuwing met sirene als opening gedetecteerd wordt Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer DoorProtect Plus openen detecteert.
Waarschuwing met sirene als het externe contact geopend is

Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer een met DoorProtect Plus verbonden detector van derden een alarm detecteert.

Deze instelling wordt weergegeven als het extern contacttype Extern contact is.

Waarschuwing met sirene als het rolluik geactiveerd wordt

Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer een met DoorProtect Plus verbonden rolluik een alarm detecteert.

Deze instelling wordt weergegeven als het extern contacttype een rolluik is.

Waarschuwing met sirene als het rolluik losgekoppeld wordt

Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer een met DoorProtect Plus verbonden rolluik wordt losgekoppeld.

Deze instelling wordt weergegeven als het extern contacttype een rolluik is.

Waarschuwing met sirene als trilling gedetecteerd wordt Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer DoorProtect Plus een trilling detecteert.
Waarschuwing met sirene als tilt gedetecteerd wordt Als deze optie is ingeschakeld: sirenes van het beveiligingssysteem worden geactiveerd wanneer DoorProtect Plus een kanteling detecteert.
Bel instellingen

Opent de instellingen van de bel.

Zo stelt u de bel in
Wat is een bel

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Bepaal hoe dit apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging van inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Inschakelen bij deelinschakeling

Indien actief, schakelt de detector over naar de ingeschakelde modus als de Deelinschakeling is ingeschakeld.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

Vertragingstijd van Deelinschakeling bij binnenkomst: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij binnenkomst (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij vertrek, sec

Vertragingstijd van Deelinschakeling bij vertrek: 5 tot 120 seconden.

Vertraging bij vertrek (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte test

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Via de test kunt u de signaalsterkte testen tussen de detector en de hub (of de signaalversterker) via het draadloos protocol voor gegevensoverdracht van Jeweller om te bepalen wat de optimale installatielocatie voor het apparaat is.

De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

Detectiezonetest

Schakelt de detector over naar de modus voor de detectiezonetest.

De test controleert hoe de detector reageert op openen/trillen/kantelen en bepaalt de optimale installatieplaats.

Schakel deze sensoren in via de detectorinstellingen om de tiltsensor en trillingsdetector te controleren voordat u de test start.

Als de detector tijdens de test niet op trilling/openen/kantelen reageert in 5 van de 5 gevallen, verhoog dan de gevoeligheid.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Schakelt de detector over naar de modus voor de signaaldempingstest.

Tijdens de test wordt het vermogen van de radiozender verlaagt of verhoogt om zo een veranderende omgeving te simuleren bij het object en de stabiliteit van de communicatie tussen de detector en de hub (of de radiosignaalversterker) te testen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding voor DoorProtect Plus in de Ajax-app.
Permanente deactivering Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Er zijn drie opties:

 • Nee: de detector werkt in de normale modus.
 • Volledig: het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere gebeurtenissen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert de meldingen van de sabotageknop van de detector.

Meer informatie

U kunt het uitschakelen van het apparaat ook afzonderlijk instellen:

 • Op het aantal alarmen: het systeem schakelt het apparaat automatisch uit wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.
 • Op timer: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld door het systeem wanneer de hersteltimer verloopt.

De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de detector, koppelt hem los van de hub en verwijdert de instellingen.

Zo stelt u de bel in

Meldingen van openen: een geluidssignaal dat de activatie van de openingsdetectoren aangeeft wanneer het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt bijvoorbeeld gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.

Bel wordt in twee fasen geconfigureerd: het instellen van de openingsdetectoren en daarna van de sirenes.

Detectorinstellingen

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer de DoorProtect Plus-detector.
 3. Ga naar de instellingen door op het tandwieltje te klikken in de rechterbovenhoek.
 4. Ga naar het menu Bel.
 5. Selecteer de gebeurtenissen waar de sirene voor moet waarschuwen:
  • Als openen gedetecteerd wordt.
  • Als het externe contact geopend is (beschikbaar als de optie Extern contact ingeschakeld is).
 6. Selecteer het geluid voor de bel: 1 tot 4 korte piepjes. De Ajax-app laat het geluid horen zodra het geselecteerd is.
 7. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
 8. Stel de sirene in.

Ledindicatie

De ledindicatie van DoorProtect Plus kan met een groen lampje waarschuwen als de detector is geactiveerd en andere statussen.

Ledindicatie Gebeurtenis Opmerking
Licht een paar seconden op. Verbinding tussen de detector en de hub.
Licht 1 seconde groen op. Alarm in geval van openen, trilling, kanteling of sabotage. De detector registreert elke 5 seconden beweging.
In geval van een alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit. Batterijen van de detector moeten vervangen worden. De procedure voor het vervangen van de batterijen staat beschreven in het artikel Zo vervangt u de batterijen van de DoorProtect Plus-detector.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem heeft diverse testen om de juiste plaats van installatie voor de apparaten te kiezen. De tests van DoorProtect Plus starten niet onmiddellijk, maar na één enkele detectieonderzoeksperiode tussen de hub en detector (standaard 36 seconden). U kunt de detectieperiode van apparaten wijzigen in het Jeweller-menu van de hubinstellingen.

Zo voert u een test uit in een Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer DoorProtect Plus.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Kies een test:
  1. Jeweller signaalsterktetest
  2. Detectiezonetest
  3. Signaaldempingstest
 6. Voer de test uit.

Plaatsing

ajax doorprotect plus

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Denk aan de aanbevelingen voor plaatsing bij het ontwikkelen van een project voor het beveiligingssysteem van de faciliteit. Het beveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd zijn door specialisten. De lijst met erkende Ajax-partners vindt u hier.

Bij de keuze waar u de detector wilt installeren, moet u rekening houden met welke parameters van invloed zijn op de werking:

 • Detectiezone.
 • Jeweller signaalsterkte.
 • Afstand tussen de detector en de hub.
 • Aanwezigheid van obstakels die de doorgang van het radiosignaal tussen apparaten verhinderen: muren, plafonds tussen verdiepingen, grote objecten in de ruimte.

De detector wordt op een beweegbaar onderdeel aan de buitenkant of binnenkant van het deurkozijn/raamkozijn geplaatst.

Als u de detector op loodrechte vlakken installeert, gebruik dan een kleine magneet. De afstand tussen de magneet en detector mag niet meer dan 1 cm zijn.

Als delen van DoorProtect Plus op hetzelfde vlak worden gemonteerd, gebruik dan een grote magneet. De afstand tussen de magneet en detector mag niet meer dan 2 cm zijn.

De magneet wordt aan de rechterkant van de detector geplaatst. De kant waar de magneet geplaatst moet worden, is gemarkeerd met een pijl op de behuizing van de detector. Als het detecteren van openingen niet nodig is, installeer de magneet dan niet. In dit geval is het noodzakelijk om de openingsdetector uit te schakelen in de instellingen van de detector in de Ajax-apps.

ajax doorprotect plus

De detector kan, indien nodig, horizontaal geplaatst worden. Installeer de detector niet met de ledindicator naar beneden gericht. Dit kan ervoor zorgen dat de detector valt en defect raakt.

Signaalsterkte

De signaalsterkte van Jeweller wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of corrupte gegevenspakketten die gedurende een bepaalde tijd tussen de hub en de detector worden uitgewisseld. De signaalsterkte wordt aangegeven door het pictogram in het tabblad Apparaten :

 • Drie streepjes: uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes: goede signaalsterkte.
 • Eén streepje: lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram: geen signaal.

Controleer de signaalsterkte van Jeweller op de plaats van de installatie. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje) of ontbreekt, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte van de detector laag of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan een radiosignaalversterker.

Detectiezone

Houd rekening met het werkingsgebied van de magneet bij het kiezen van de installatieplaats. Kleinere magneten werken op een afstand tot 1 cm van het reedrelais en de grotere magneten op een afstand tot 2 cm.

Voer bij het installeren van de detector de Detectiezonetest uit. Hiermee kunt u het functioneren van het apparaat controleren en nauwkeurig bepalen in welke sector de detector reageert op beweging.

Installeer de detector niet

 1. Buiten. Dit kan leiden tot valse alarmen en schade aan de detector.
 2. In metalen objecten. Dit kan leiden tot het verlies van het radiosignaal.
 3. In de buurt van spiegels. Dit kan leiden tot het verstoren of afschermen van het signaal.
 4. In ruimtes met een temperatuur en luchtvochtigheid buiten het toegestane werkingsbereik. Dit kan leiden tot schade aan de detector.

Installatie van de detector

Zorg, voordat u DoorProtect Plus installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

Doe het volgende om de detector te installeren:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel van de linkerkant van de detector door het zachtjes in te drukken en het naar beneden te trekken.
 2. Als u een grote magneet gebruikt, verwijdert u het SmartBracket-montagepaneel door het zachtjes in te drukken en naar beneden te duwen zoals getoond in de vorige stap. Als u een kleine magneet gebruikt, demonteert u de behuizing door de achterkant naar boven te wippen met een plat voorwerp. Gebruik hiervoor een platte schroevendraaier.

  Als het detecteren van openingen niet nodig is, installeer de magneet dan niet.

 3. Bevestig het SmartBracket-montagepaneel aan het deur- of raamkozijn met behulp van dubbelzijdige tape of andere tijdelijke bevestigingsmiddelen.

  Gebruik dubbelzijdige tape alleen voor een tijdelijke bevestiging, omdat het apparaat op elk moment kan loskomen van het oppervlak en kan beschadigen als het valt. Zolang het apparaat vastgeplakt is, zal de sabotagefunctie niet werken wanneer het apparaat wordt losgemaakt van het oppervlak.

 4. Monteer de detector en magneet (indien gebruikt) op de montagepanelen. Zodra de detector in de SmartBracket is bevestigd, zal er een ledlampje gaan knipperen. Dit betekent dat de sabotageknop op de detector is gesloten.
 5. Voer de Jeweller signaalsterktetest uit. De aanbevolen signaalsterkte is twee of drie streepjes. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje) of ontbreekt, kunnen we geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren. Als de signaalsterkte van de detector laag of instabiel blijft na het verplaatsen, gebruik dan een radiosignaalversterker.
 6. Voer de Detectiezonetest uit:
  1. Voer een test uit om de openingsdetector te controleren. Open/sluit de deur of het raam en houd het ledlampje in de gaten: die moet elke keer knipperen als de deur of het raam wordt geopend of gesloten. Als de detector tijdens de test niet op openen reageert in 5 van de 5 gevallen, verklein dan de afstand tussen de detector en de magneet.
  2. Als u de tiltsensor en trillingsdetector wilt controleren, schakelt u deze sensoren in de detectorinstellingen in voordat u begint met de test. Verwijder de linkerkant van de detector van het montagepaneel en leg deze op een vlakke ondergrond. Voer de test uit. Als u de tiltsensor wilt testen, tilt u de detector op en kantelt u deze verticaal. Als u de trillingsdetector wilt testen, simuleert u een trilling op het oppervlak waarop de detector geplaatst is. Volg de reactie van het ledlampje: die moet bij elke geregistreerde kanteling en trilling knipperen.
 7. Bevestig de SmartBracket-panelen en de achterkant van de kleine magneet (indien gebruikt) met de gebundelde schroeven en gebruik alle bevestigingspunten. Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het montageplaatje niet beschadigen of vervormen.
  ajax doorprotect plus
 8. Monteer de detector en magneet op de montagepanelen.

Verbinding met een bekabelde detector van derden

U kunt een bekabelde detector met verbindingstype NC (standaard gesloten) verbinden met DoorProtect Plus. Dat kan een bewegings-, openings- of trillingsdetector zijn.

DoorProtect Plus voedt de detector van derden niet. De detector moet apart worden aangesloten. Voor informatie over het type en de invoerspanning van de detector van derden kunt u de documentatie van het apparaat raadplegen of contact opnemen met de technische ondersteuningsdienst van de fabrikant.

Installeer de detector van derden niet meer dan 1 meter van DoorProtect Plus. De lengte van de kabel vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de apparaten.

Zo verbindt u de detector van derden:

 1. Verwijder de detector van het montagepaneel als die al geïnstalleerd is.
 2. Haal voorzichtig de stekkers uit de behuizing van de detector voor de uitvoer van de bekabeling.
 3. Begeleid de kabel van de detector van derden door de behuizing van DoorProtect Plus.
 4. Sluit de bekabelde detector aan op de DoorProtect Plus-aansluitklemmen.
 5. Activeer de Externe contactoptie in de DoorProtect Plus-instellingen.
 6. Controleer de werking van de aangesloten bekabelde detector.

Als u wilt zorgen dat het alarm afgaat als het rolluik geopend wordt, sluit u de bekabelde bewegingsdetector van het rolluik met een normaal gesloten contact aan op DoorProtect Plus. De functie is beschikbaar voor de apparaten met firmwareversie 5.53.1.0 en nieuwer.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector. De optimale testfrequentie is elke drie maanden. Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterijen geven een levensduur van de batterij tot 5 jaar van de detector bij 10 openingen/sluitingen per dag met de standaardinstellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra. Als de batterijen leeg zijn, stuurt het beveiligingssysteem een melding naar de Ajax-apps en licht het ledlampje op en gaat weer zachtjes uit als het alarm van de detector afgaat.

We raden wel aan om de batterijen direct te vervangen nadat u de melding heeft ontvangen. We raden het gebruik van lithiumbatterijen aan. Die gaan langer mee en ondervinden minder invloed van temperaturen.

Volledige set

 1. DoorProtect Plus Jeweller.
 2. SmartBracket-montagepaneel.
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd).
 4. Grote magneet.
 5. Kleine magneet.
 6. Aansluitklem om een detector van een andere fabrikant aan te sluiten.
 7. Installatiekit.
 8. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” loopt tot 2 jaar na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: