For Users

Uživatelský manuál DoorProtect Plus

Updated

DoorProtect Plus je bezdrátový detektor otevření, otřesů a náklonu, který pracuje v bezpečnostním systému Ajax a připojuje se přes chráněný rádiový protokol Jeweller. Dosah komunikace je až 1 200 m. DoorProtect Plus může fungovat až 5 let z předinstalované baterie a je schopen detekovat více než 2 miliony otevření.

Konfigurace detektoru probíhá pomocí mobilní nebo desktop aplikace Ajax. Uživatel systému je o všech událostech vyrozuměn pomocí SMS zpráv, telefonního hovoru (pouze poplach) nebo push notifikací.

DoorProtect Plus nepodporuje připojení přes integrační moduly uartBridge nebo ocBridge Plus.

Bezpečnostní systém Ajax lze připojit k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

ajax doorprotect plus
 1. DoorProtect Plus
 2. Velký magnet
 3. Malý magnet
 4. LED indikátor
 5. Držák SmartBracket (perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě násilného odtržení detektoru od povrchu)
 6. Externí NC kontakt
 7. QR kód
 8. Přepínač pro zapnutí / vypnutí
 9. Sabotážní kontakt Tamper

Princip provozu detektoru

DoorProtect Plus se skládá ze dvou částí: detektoru a konstantního magnetu. Detektor je vybaven jazýčkovým kontaktem, vestavěným akcelerometrem a NC kontaktem pro kabelový detektor jiného výrobce.

Detektor je připevněn k pohyblivé části okna / dveří a magnet je připevněn k rámu. Pokud je jazýčkový kontakt v dosahu magnetického pole permanentního magnetu, dojde k uzavření elektrického obvodu, resp. uzavření detektoru. Otevřením okna / dveří se dostane jazýčkový kontakt mimo působení magnetického pole permanentního magnetu a elektrický obvod se přeruší.

Sada Door Protect Plus obsahuje 2 magnety — menší s dosahem cca 1 cm a větší s dosahem cca 2 cm.

Detektor je možné nainstalovat horizontálně.

Detektor náklonu (DoorProtect Plus) detekuje vertikální odchylku zařízení vzhledem k jeho referenční (počáteční) poloze, která je větší než 5°. Může být tak například použit pro ochranu otevřených oken ve ventilačním režimu.

ajax doorprotect plus

Připojte magnet na PRAVOU stranu detektoru.

Pokud je DoorProtect Plus aktivován, okamžitě vysílá poplachový signál do Hubu, aktivuje sirény a upozorňuje uživatele a bezpečnostní společnost.

Připojení zařízení k Hubu

Před připojením

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte, zda je připojen k internetu.
 3. Ujistěte se v aplikaci Ajax, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Jak připojit detektor k Hubu

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
  ajax doorprotect plus
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte detektor přepnutím přepínače do polohy “ON”.
  ajax doorprotect plus

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud se detektor nepodařilo spárovat (LED blikne jednou za vteřinu), vypněte jej na 5 vteřin a zkuste to znovu. Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Stavy

 1. Zařízení
 2. DoorProtect Plus
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřena na procesoru
Síla signálu Jeweller Indikace síly rádiového signálu mezi detektorem a Hubem
Stav baterie Indikace stavu baterií (zobrazeno v krocích po 25%)
Kryt Indikace otevření / zavření krytu (aktivace / deaktivace sabotážního kontaktu Tamper)
Zpoždění při vstupu

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, po který musíte deaktivovat zabezpečovací systém po vstupu do místnosti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace poplachu) je doba, kterou musíte opustit místnost po aktivaci zabezpečovacího systému

Co je zpoždění při odchodu

Směrován přes ReX Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu ReX
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Magnetický kontakt Zobrazuje stav magnetického kontaktu otevření
Externí kontakt Stav externího detektoru připojeného k DoorProtect Plus
Vždy aktivní Zobrazuje jestli je detektor pořád aktivní
Senzor otřesu Zobrazuje stav senzoru otřesu
Senzor náklonu Zobrazuje stav senzoru náklonu
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo detektoru

Nastavení

 1. Zařízení
 2. DoorProtect Plus
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze měnit
Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Zpoždění při vstupu

Nastavení časového zpoždění při vstupu

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Nastavení časového zpoždění při odchodu

Co je zpoždění při odchodu

Zpoždění v nočním režimu

Zapnutí zpoždění při použití nočního režimu

Co je noční režim

Aktivní v nočním režimu

Pokud je aktivováno, detektor se zapne při aktivaci nočního režimu.

V Nočním režimu jsou aktivovány všechny aktivní senzory detektoru. V nočním režimu nelze aktivovat pouze určité senzory detektoru ‘např.: pouze senzor náklonu)

LED indikace poplachů

Umožňuje deaktivovat blikání LED indikátoru během poplachu. tato možnost je k dispozici pro zařízení s verzí firmwaru 5.55.0.0 nebo vyšší

Jak zjistím verzi firmwaru nebo ID zařízení?

Magnetický kontakt Pokud je aktivní, magnetický kontakt reaguje na otevření / zavření
Externí kontakt Pokud je aktivní, detektor registruje polachy externího detektoru
Senzor otřesu Pokud je aktivní, senzor otřesu detekuje poplach po více než jednom otřesu
Citlivost Nastavení úrovně citlivosti senzoru otřesu
Ignorovat první otřes Pokud je aktivní, detektor ignoruje první otřes
Senzor náklonu Pokud je aktivní, detektor bude detekovat náklon
Náklon Volba normálního úhlu senzoru. Nad tuto hranici bude senzor detekovat poplach
Zpoždění poplachu při detekci náklonu Nastavení časového zpoždění při detekci náklonu
Vždy aktivní Pokud je aktivní, detektor bude vždy zapnutý
Typ externího kontaktu Výběr typu externího drátového detektoru
Čas před poplachem
(dostupný pouze pro detektory pohybu rolet)
Nastavení času, během kterého by se měl spočítat daný počet impulzů. Tato doba se počítá po prvním impulsu detektoru
Impulsy před poplachem
(dostupný pouze pro detektory pohybu rolet)
Počet impulzů detektoru potřebných ke spuštění poplachu
Poplach sirénou pokud bylo detekováno otevření Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci otevření aktivují
Poplach sirénou pokud byl otevřen externí kontakt Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci otevření externího detektoru aktivují
Poplach sirénou pokud byl detekován otřes Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci otřesů aktivují
Poplach sirénou pokud byl detekován náklon Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci náklonu aktivují
Zkouška síly signálu Jeweller Spustí test síly signálu
Zkouška zóny detekce Spustí test detekčních zón
Test útlumu Spustí test útlumu signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Rozsvítí se zelená LED asi na 1 vteřinu
Připojení detektoru k Hubu Rozsvítí se LED na několik vteřin
Poplach / aktivace sabotážního kontaktu Tamper Rozsvítí se zelená LED na 1 vteřinu Poplach je odeslán co 5 vteřin
Slabá baterie Během poplachu se pomalu rozsvítí zelená LED a pomalu zhasne Výměna baterie v detektoru je popsána v odstavci Výměna baterie

Testování detektoru

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Zkouška zóny detekce

Test útlumu

Instalace detektoru

Umístění detektoru DoorProtect Plus závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Zkontrolujte úroveň signálu v místě instalace

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Neinstalujte detektor:

 1. ve venkovním prostředí;
 2. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 3. na místech s rychlou cirkulací vzduchu (ventilátory, otevřená okna nebo dveře);
 4. v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 5. blíže než 1 metr od Hubu.

Připojte magnet napravo od detektoru. Detektor je umístěn uvnitř nebo vně dveřního pouzdra (okenního rámu).

ajax doorprotect plus

Při instalaci detektoru do kolmých rovin (uvnitř pouzdra / rámu) použijte malý magnet ze sady. Vzdálenost mezi magnetem a detektorem by neměla být víc než 1 cm.

Při umisťování dílů DoorProtect Plus do stejné roviny použijte velký magnet. Jeho aktivační práh je 2 cm.

Testování detektoru

Po definování umístění zafixujte detektor a magnet pomocí oboustranné lepicí pásky a zkontrolujte jeho funkci pomocí Zkoušky zóny detekce.

V testovacím režimu svítí LED kontrolka DoorProtect Plus nepřetržitě a na chvíli se vypne, pokud je detektor spuštěn. Zkontrolujte správnou funkci zařízení opakovaným otevřením / zavřením dveří.

Připojení zařízení k zabezpečovacímu systému výrobce třetí strany

Drátový detektor s NC (normálně zavřeným) typem kontaktu lze připojit k DoorProtect Plus pomocí vestavěné svorky.

ajax doorprotect plus

Doporučujeme instalovat drátový detektor do vzdálenosti nejvýše 1 metr od DoorProtect Plus. Delší délka drátu zvyšuje riziko jeho poškození a snižuje kvalitu komunikace mezi detektory.

Pro vytažení vodiče z krytu detektoru vylomte zástrčku:

ajax doorprotect plus

Pokud je spuštěn připojený drátový detektor, obdržíte oznámení.

Abyste se ujistili, že se při otevření rolety aktivuje poplach, připojte kabelový detektor pohybu rolety s NC (normálně zavřený) kontaktem k DoorProtect Plus. Tato funkce je k dispozici pro zařízení s verzí firmwaru 5.53.1.0 a vyšší.

Jak zjistím verzi firmwaru a ID zařízení?

Jak připojím detektor pohybu rolet k DoorProtect Plus

Instalace

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění podle pokynů v této příručce!

 1. Upevněte držák SmartBracket pomocí přiloženého spojovacího materiálu. Pokud použijete jakékoli jiné spojovací materiály, ujistěte se, že nepoškodí nebo nedeformují připevňovací panel.

  Oboustrannou lepicí pásku používejte pouze pro dočasné připevnění detektoru. Časem páska vyschne, což může způsobit pád, nesprávné spuštění a poruchu detektoru.

 2. Umístěte detektor na připevňovací panel. Když je detektor upevněn v držáku SmartBracket, zabliká LED indikátor, což signalizuje, že byla aktivována ochrana proti neoprávněné manipulaci. Pokud LED dioda po zafixování v SmartBracketu neblikne, zkontrolujte stav sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax a poté těsnost uchycení držáku.

  Pokud někdo násilím odstraní detektor z povrchu nebo ho sundá z držáku, upozorní vás na to bezpečnostní systém.

 3. Vložte magnet na připevňovací panel.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru DoorProtect Plus. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Výdrž baterie závisí na její kvalitě, frekvenci spouštění detektoru a ping intervalu Hubu.

Pokud se dveře otevřou 10krát denně a interval odezvy detektoru je 60 vteřin, pak DoorProtect Plus vydrží 5 let na předinstalované baterie. Například 12 vteřinový interval ping snižuje výdrž baterie na 2 roky.

Pokud je baterie detektoru slabá, systém uživatele upozorní a LED indikátor se pomalu rozsvítí a zhasne, pokud je detekováno rozbití skla nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

Výměna baterie

Technická specifikace

Detekční vzdálenost

1 cm (malý magnet)

2 cm (velký magnet)

Životnost senzoru 2,000,000 otevření
Detekce náklonu 5° nebo více (nastavitelné)
Citlivost detekce otřesů 3 úrovně nastavení
Funkce ignorování prvního otřesu Ano
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXem
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1,200 m (bez překážek)
Vstup pro připojení drátového detektoru Ano, 1× NC
Napájení 1 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 5 let
Instalace Vnitřní
Stupeň krytí IP50
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry Ø 20 × 90 mm
Hmotnost 29 g
Životnost 10 let
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko

Obsah balení

 1. DoorProtect Plus
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 4. Velký magnet
 5. Malý magnet
 6. Konektor pro připojení externího NC detektoru
 7. Spojovací materiál
 8. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: