For Users

Uživatelský manuál DualCurtain Outdoor

Updated

DualCurtain Outdoor je bezdrátový obousměrný venkovní detektor pohybu se záclonovou detekční charakteristikou a nastavitelným dosahem detekce až 30 metrů. Detektor má ochranu proti blokování pohledu detektoru (systém proti maskování) a při správném nastavení a instalaci ignoruje pohyb zvířat.

Detektor má úzký horizontální detekční úhel a je určen pro ochranu obvodu a průchodů do chráněného objektu: okna, oblouky, dveře, brány.

Detektor funguje pouze s Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid a rozšiřovačem dosahu signálu ReX. Připojení k Hub a integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno!

DualCurtain Outdoor se připojuje do bezpečnostního systému Ajax pomocí Hubu prostřednictvím zabezpečeného rádiového protokolu Jeweller. Dosah komunikace bez překážek je až 1700 metrů.

Popis zařízení

Popis těla detektoru

ajax dualcurtain outdoor
 1. LED indikátor (logo Ajax)
 2. Levá optika detektoru
 3. Maskovací senzory na levé straně detektoru
 4. Pravá optika detektoru
 5. Maskovací senzory na pravé straně detektoru
 6. Držák SmartBracket (pro vyjmutí, zasuňte držák dolů)

  Perforovaná část je součástí ochrany proti neoprávněnému odtržení detektoru z povrchu. Neoddělujte ji!

 7. Otvor pro upevnění detektoru k držáku šroubem

Popis ovládacích a nastavovacích prvků detektoru

Ovládací a nastavovací prvky jsou umístěny na zadní straně detektoru.

ajax dualcurtain outdoor
 1. Sabotážní kontakt Tamper. Spustí se, pokud dojde k pokusu o neoprávněné odtržení detektoru z povrchu nebo jeho vyjmutí z držáku
 2. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
 3. QR kód detektoru. Slouží k připojení k zabezpečovacímu systému Ajax

Nastavovací prvky pro levou stranu detektoru

ajax dualcurtain outdoor
 1. Přepínač detekce blízké oblasti na levé straně detektoru
 2. Přepínač směru paprsku na levé straně detektoru o 3°
 3. Posuvník pro nastavení dosahu detekce levé strany detektoru

Nastavovací prvky pro pravou stranu detektoru

ajax dualcurtain outdoor
 1. Přepínač detekce blízké oblasti na pravé straně detektoru
 2. Přepínač směru paprsku na pravé straně detektoru o 3°
 3. Posuvník pro nastavení dosahu detekce pravé strany detektoru

Princip fungování

ajax dualcurtain outdoor

DualCurtain Outdoor je obousměrný venkovní detektor pohybu se záclonovou detekční charakteristikou. Infračervené senzory detektoru detekují vniknutí do střeženého prostoru detekováním pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla.

Jakmile je systém aktivován, detektor nepřetržitě zpracovává signály z IR senzorů. Pokud dojde k detekci pohybu, DualCurtain Outdoor okamžitě odešle poplachový signál do Hubu a signalizuje tuto událost pomocí blikání LED loga Ajax (pokud je indikace zapnuta). Pohyb je detekován, pokud oba IR senzory na jedné straně detekují hrozbu.

Po zachycení poplachového signálu spustí Hub sirény, scénáře, upozorní uživatele a bezpečnostní společnost. Všechny poplachy a události DualCurtain Outdoor se zaznamenávají do informačního kanálu aplikace Ajax.

Poplachový signál je do Hubu při detekci pohybu odeslán každých 5 vteřin. Mějte to na paměti při testování detektoru.

DualCurtain Outdoor obsahuje dva protichůdné úzkopásmové detektory pohybu. To poskytuje detekci pohybu v úzkém pruhu dlouhém až 30 metrů (15 metrů v každém směru).

ajax dualcurtain outdoor

Vzdálenost detekce pohybu pro každou stranu lze upravit samostatně, což vám umožní přesně nastavit detekční zónu a vyhnout se falešným poplachům na keřích, stromech nebo jiných objektech.

Uživatelé jsou informováni o tom, kde byl pohyb detekován. Oznámení zahrnují název zařízení, virtuální místnost a stranu, která ji spustila. Stisknutím tlačítka se otevře obrázek strany, která spustila poplach.

Detektor nebude aktivován okamžitě. Doba aktivování detektoru závisí na dvou faktorech: zpoždění při odchodu (zadané v nastavení detektoru) a ping intervalu detektoru (nastavení Jeweller, výchozí hodnota je 36 vteřin).

V prvním případě je zpoždění nastaveno uživatelem. V druhém případě je zpoždění způsobeno skutečností, že Hub upozorní detektor na přechod do aktivovaného režimu ne okamžitě, ale v rámci jednoho ping intervalu.

Funkce ignorování pohybu zvířat

ajax dualcurtain outdoor

Pokud je DualCurtain Outdoor správně nainstalován a nastaven, ignoruje zvířata do výšky až 80 centimetrů. Detektor je vybaven čtyřmi infračervenými senzory (dva na každé straně). DualCurtain Outdoor vyvolá poplach pouze v případě, že pohyb detekují dva senzory na jedné straně.

Pokud je detektor nainstalován správně, zvířata vstoupí pouze do detekční zóny jednoho ze senzorů detektoru. Tím se vyloučí spouštění falešných poplachů. Pro další ochranu před falešnými poplachy používá detektor softwarový algoritmus ELSA.

Antimasking systém

ajax dualcurtain outdoor

Maskování se nazývá pokus o sabotáž detektoru pohybu zablokováním optiky PIR senzorů objektem, nátěrem apod.

DualCurtain Outdoor detekuje následující typy maskování:

 • Překážka před optikou detektoru ve vzdálenosti až 10 centimetrů (v závislosti na materiálu).
 • Nátěr přes optiku nebo přední část detektoru.
 • Přelepení optiky nebo přední části detektoru.
Typ maskování Čas do vyhlášení poplachu, vteřiny Čas do obnovení, vteřiny
Překážka před optikou detektoru (ve vzdálenosti až 10 centimetrů od optiky) 7 20
Nátěr přes optiku nebo přední část detektoru 100 20
Přelepení optiky nebo přední části detektoru 100 20

Pokud je detekováno maskování, systém o tom informuje uživatele a poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. Pro větší ochranu můžete zapnout reakci sirény na detekci maskování. Maximální doba detekce maskování je 180 vteřin (v závislosti na typu překážky a vzdálenosti k ní).

Detektor detekuje maskování bez ohledu na režim aktivace detektoru nebo systému.

Ochrana proti falešnému spuštění

K odfiltrování falešných poplachů používá DualCurtain Outdoor třístupňový softwarový algoritmus, který analyzuje signály ze dvou infračervených senzorů úzkopásmového optického systému — ELSA.

1. Formální analýza

Tvary obou signálů infračerveného senzoru by měly indikovat překročení chráněné zóny. V libovolném směru: buď kolmo, nebo ve směru optiky detektoru. Ve stejné fázi se provede korekce intenzity signálu, aby se zohlednila vzdálenost od senzorů a velikost objektu.

2. Srovnání vzorů

Amplitudy signálu se ověřují pomocí databáze vzorů. Abychom databázi vytvořili, analyzovali jsme miliony testovacích spouštěčů detektorů se záclonovou charakteristikou na lidech, zvířatech, světlech a dalších přírodních vlivech v různých povětrnostních podmínkách. Signálové vzorce by měly být stejné nebo nevýznamně odlišné od těch, které jsou typické pro člověka.

3. Časové ověření

Pokud signály z obou infračervených senzorů odpovídají podmínkám: jedná se o pohyb a je to typické pro člověka, algoritmus ELSA porovná časová okna signálů — zda horní a dolní senzory detekovaly pohyb synchronně.

Pokud jsou splněny všechny tři podmínky, systém vyvolá poplach. Algoritmus ELSA rozhodne jestli se jedná o „poplach“ nebo „falešný poplach“ za méně než 1 vteřinu.

Detekce blízké oblasti

Venkovní detektory se záclonovou charakteristikou mají v blízkosti detektoru mrtvé místo. Jeho velikost závisí na výšce instalace, typu detektoru a vzdálenosti detekce pohybu. Mrtvý bod vytváří potenciální zranitelnost bezpečnostního systému.

DualCurtain Outdoor využívá k rozšíření chráněné oblasti technologii jedinečnou mezi venkovními detektory se záclonovou charakteristikou. Pokud je zapnutý režim Detekce blízké oblasti, horní infračervený senzor detektoru obdrží další úzký sektor pohledu, směřující pod úhlem 40 stupňů dolů od hlavního.

Pokud je tato možnost povolena, DualCurtain Outdoor významně snižuje mrtvý bod v blízkosti senzorů a může chránit dveře, okna a další cesty do místnosti, které jsou v těsné blízkosti detektoru.

Režim Detekce blízké oblasti je přizpůsobitelný pro každou stranu na zadní straně těla detektoru a umožňuje senzorům detekovat pohyb, když osoba překročí chráněný obvod v blízkosti těla zařízení a vyrovná tak mrtvý bod.

Režim Detekce blízké oblasti je navržen tak, aby chránil okna a jiné průchody, které nejsou přístupné zvířatům. Vylučuje funkci ignorování pohybu zvířat v blízkosti detektoru.

Posun úhlu pohledu

DualCurtain Outdoor podporuje funkci posunutí zorného úhlu pomocí posuvníku směr paprsku. Pokud je funkce zapnutá, horizontální pozorovací úhel se posune o 3 stupně. Funkce se nastavuje samostatně pro každou stranu na zadní straně těla detektoru.

Tato možnost pomáhá vyhnout se slepým místům a omezit výhled, pokud jsou v detekční zóně detektoru překážky. Například okapy, sloupy nebo lampy.

Přenos událostí na poplachové přijímací centrum

Bezpečnostní systém Ajax může přenášet poplachy na poplachové přijímací centrum (PPC) ve formátech protokolu, jako je Sur-Gard (ContactID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 a další proprietární protokoly. Kompletní seznam podporovaných protokolů je k dispozici zde.

ID zařízení a číslo smyčky (zóny) lze nalézt v jeho stavech. Pro PPC přichází poplach z obou stran detektoru s jedním kódem. V Ajax PRO Desktop můžete rozlišovat mezi poplachy detektoru z pravé a levé strany.

Přidání do systému

Detektor není kompatibilní s centrální jednotkou Hub, bezpečnostními jednotky výrobců třetích stran a integračními moduly ocBridge Plus a uartBridge.

Před přidáním zařízení

 1. Nainstalujte aplikaci Ajax. Vytvořte si uživatelský účet. Přidejte Hub do aplikace a vytvořte alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu, Wi-Fi nebo sítě GSM). Připojení k internetu zkontrolujete v aplikaci Ajax nebo kontrolou loga Hubu na čelní straně. Pokud je Hub připojen k síti, mělo by logo svítit bíle nebo zeleně.
 3. Zkontrolujte stav Hubu v aplikaci a ujistěte se, že je systém deaktivován a neprobíhá aktualizace.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Jak připojit DualCurtain Outdoor k Hubu

 1. Otevřete aplikaci Ajax. Pokud má váš účet přístup k více Hubům, vyberte ten, do kterého chcete přidat DualCurtain Outdoor.
 2. Vyberte záložku Zařízení a vyberte možnost Přidat zařízení.
 3. Pojmenujte detektor, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu), vyberte místnost a skupinu (pokud je povolen režim skupiny).
 4. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 5. Zapněte zařízení podržením tlačítka napájení po dobu 3 vteřin.

Pro připojení DualCurtain Outdoor k Hubu, musí být detektor umístěn ve stejném zabezpečeném objektu jako je Hub (v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller).

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Pokud se spárování nezdařilo, zkuste to znovu po 5 vteřinách. Pokud již byl do Hubu přidán maximální počet zařízení, budete upozorněni, když se pokusíte přidat nové.

DualCurtain Outdoor funguje pouze s jedním Hubem. Po připojení k novému Hubu detektor přestane odesílat příkazy do starého Hubu. Po přidání do nového Hubu není ale DualCurtain Outdoor odstraněn ze seznamu zařízení starého Hubu. To je třeba provést prostřednictvím aplikace Ajax.

Ikony

Ikony představují některé ze stavů DualCurtain Outdoor. Můžete je vidět na kartě Zařízení v aplikaci Ajax.

Ikona Hodnota
Síla signálu Jeweller mezi Hubem (nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem) a detektorem
Stav baterie DualCurtain Outdoor
Zjištěna porucha. Ve stavech detektoru je k dispozici seznam a popis poruch
DualCurtain Outdoor funguje pomocí rozšiřovače dosahu signálu ReX

Alespoň jedna strana detektoru je v režimu Vždy aktivní

Více informací

Zpoždění při vstupu a / nebo odchodu povoleno (platí pro obě strany detektoru)

Více informací

DualCurtain Outdoor pracuje v nočním režimu

Více informací

Oznámení o stavu krytu DualCurtain Outdoor jsou dočasně deaktivována

Více informací

DualCurtain Outdoor je dočasně vyloučen z provozu systému

Více informací

Stavy

Stavy zahrnují informace o zařízení a jeho provozních parametrech. Stavy DualCurtain Outdoor najdete v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. V seznamu vyberte DualCurtain Outdoor.
Parametr Hodnota
Porucha

Stisknutím ikony otevřete seznam poruch u DualCurtain Outdoor.

Pole se zobrazí, pouze pokud je zjištěna porucha

Teplota Teplota detektoru. Je měřena na procesoru a postupně se mění. Přijatelný rozdíl teploty mezi hodnotou v aplikaci a pokojovou teplotou: 2-4°C
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem (nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem) a DualCurtain Outdoor. Doporučené hodnoty: 2-3 pruhy
Připojení Stav spojení mezi Hubem nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem a detektorem DualCurtain Outdoor:

 • Online — detektor je připojen
 • Offline — detektor není připojen
Stav baterie Stav baterie zařízení. K dispozici jsou dva stavy:

 • OK
 • Nízký stav baterie

Když jsou baterie vybité, uživatelé aplikace Ajax a bezpečnostní společnost obdrží příslušná oznámení.

Po odeslání upozornění na vybitou baterii může detektor fungovat až 2 měsíce

Jak v aplikaci Ajax zjistím stav baterie

Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper, který reaguje na pokus o odpojení a odstranění detektoru:

 • Otevřeno
 • Zavřeno

Co je sabotážní kontakt Tamper

Zpoždění při vstupu

Čas zpoždění při vstupu (5 – 120 vteřin). Zapnuto pro obě strany detektoru.

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, který má uživatel k deaktivaci bezpečnostního systému po vstupu do zabezpečené oblasti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Čas zpoždění při odchodu (5 – 120 vteřin). Zapnuto pro obě strany detektoru.

Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace systému) — to je doba, po kterou musí uživatel opustit zabezpečenou oblast po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — správce systému zcela vyloučil detektor ze systému. Zařízení neprovádí systémové příkazy a nehlásí poplachy ani jiné události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení Automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO

Více informací

Levá strana detektoru
Aktivní

Označuje, zda je levá strana zařízení zapnutá.

Stavy levé strany (dole) budou k dispozici, pokud je tato strana aktivní

Citlivost detekce Úroveň citlivosti levé strany detektoru pohybu:

 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Vždy aktivní

Pokud je povoleno, je detekce pohybu na levé straně detektoru stále aktivní

Více informací

Antimasking Stav maskování levého senzoru detektoru:

 • Poplach — bylo detekováno maskování
 • Zapnuto — funkce antimasking je zapnuta
 • Vypnuto — funkce antimasking je vypnuta

Více informací

Pravá strana detektoru
Aktivní

Označuje, zda je pravá strana zařízení zapnutá.

Stavy pravé strany (dole) budou k dispozici, pokud je tato strana aktivní

Citlivost detekce Úroveň citlivosti pravé strany detektoru pohybu:

 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Vždy aktivní

Pokud je povoleno, je detekce pohybu na pravé straně detektoru stále aktivní

Více informací

Antimasking Stav maskování pravého senzoru detektoru:

 • Poplach — bylo detekováno maskování
 • Zapnuto — funkce antimasking je zapnuta
 • Vypnuto — funkce antimasking je vypnuta

Více informací

Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo detektoru. K dispozici také na QR kódu na detektoru a na obalu
Číslo zařízení Číslo smyčky zařízení (zóna)

Nastavení

V aplikaci Ajax lze nastavit jen část parametrů detektoru. Dosah detekce, horizontální posun zorného úhlu a detekce blízké zóny jsou nastavitelné pomocí přepínačů na těle detektoru.

Změna nastavení detektoru v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. V seznamu vyberte DualCurtain Outdoor.
 3. Přejděte do Nastavení stisknutím ikony ozubeného kolečka .

Pro uložení změn, klikněte na tlačítko Zpět.

Nastavení Hodnota
První pole

Název detektoru. Zobrazuje se v seznamu zařízení Hubu, textu SMS a oznámení ve zdroji událostí.

Pro změnu názvu detektoru, klikněte na ikonu tužky .

Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky

Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen. Název místnosti je zobrazen v textu SMS a oznámení ve zdroji událostí
Zpoždění při vstupu

Čas zpoždění při vstupu (5 – 120 vteřin). Zapnuto pro obě strany detektoru.

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, který má uživatel k deaktivaci bezpečnostního systému po vstupu do zabezpečené oblasti

Co je zpoždění při vstupu

Zpoždění při odchodu

Čas zpoždění při odchodu (5 – 120 vteřin). Zapnuto pro obě strany detektoru.

Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace systému) — to je doba, po kterou musí uživatel opustit zabezpečenou oblast po aktivaci systému

Co je zpoždění při odchodu

Zpoždění v Nočním režimu

Pokud je tato možnost povolena, bude zpoždění při vstupu a odchodu aktivní v Nočním režimu.

Pole se zobrazí a je aktivní, pokud jsou povolena zpoždění, stejně tak jako funkce Aktivní v Nočním režimu

Co je Noční režim

Aktivní v Nočním režimu

Pokud je funkce zapnuta, detektor se přepne do aktivního stavu při použití Nočního režimu

Co je Noční režim

LED indikace poplachů Umožňuje deaktivovat blikání LED loga Ajaxu na detektoru v případě poplachu, spuštění tamperu nebo detekce maskování
Nastavení stran detektoru Vstup do nabídky nastavení pravé a levé strany detektoru
Levá strana detektoru
Aktivní Pokud je povoleno, bude levá strana detektoru aktivní
Citlivost detekce Volba citlivosti detekce pohybu levé strany detektoru:

 • Nízká
 • Normální (výchozí)
 • Vysoká

Volba citlivosti detekce pohybu se určuje během zkoušky zóny detekce. Pokud během zkoušky detektor nereaguje na pohyb v 5 případech z 5, lze citlivost zvýšit

Vždy aktivní

Pokud je povoleno, je detekce pohybu na levé straně detektoru stále aktivní

Více informací

Antimasking

Pokud je tato funkce povolena, detekuje DualCurtain Outdoor maskování na levé straně detektoru

Více informací

Pravá strana detektoru
Aktivní Pokud je povoleno, bude pravá strana detektoru aktivní
Citlivost detekce Volba citlivosti detekce pohybu pravé strany detektoru:

 • Nízká
 • Normální (výchozí)
 • Vysoká

Volba citlivosti detekce pohybu se určuje během zkoušky zóny detekce. Pokud během zkoušky detektor nereaguje na pohyb v 5 případech z 5, lze citlivost zvýšit

Vždy aktivní

Pokud je povoleno, je detekce pohybu na pravé straně detektoru stále aktivní

Více informací

Antimasking

Pokud je tato funkce povolena, detekuje DualCurtain Outdoor maskování na pravé straně detektoru

Více informací

Signalizace sirénou, pokud je detekován pohyb — vlevo Pokud je povoleno, sirény přidané v systému se aktivují, pokud je detekován pohyb na levé straně detektoru
Signalizace sirénou, pokud je detekováno maskování — vlevo Pokud je povoleno, sirény přidané v systému se aktivují, pokud je detekováno maskování na levé straně detektoru
Signalizace sirénou, pokud je detekován pohyb — vpravo Pokud je povoleno, sirény přidané v systému se aktivují, pokud je detekován pohyb na pravé straně detektoru
Signalizace sirénou, pokud je detekováno maskování — vpravo Pokud je povoleno, sirény přidané v systému se aktivují, pokud je detekováno maskování na pravé straně detektoru
Zkouška síly signálu Jeweller

Přepne detektor do režimu testování síly signálu Jeweller.

Zkouška umožňuje zkontrolovat sílu signálu mezi Hubem (nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem) a detektorem a zvolit optimální místo instalace

Co je Zkouška síly signálu Jeweller

Zkouška zóny detekce

Přepne detektor do režimu testování detekčních zón.

Zkouška umožňuje zkontrolovat, jak detektor reaguje na pohyb a maskování, a určit optimální umístění instalace.

Jsou podporovány 4 typy testů:

 • Test detekce pohybu horního PIR senzoru
 • Test detekce pohybu spodního PIR senzoru
 • Test detekce Antimasking senzoru
 • Test detekce pohybu všech senzorů

Co je Zkouška zóny detekce

Zkouška útlumu signálu

Přepne detektor do režimu testování zeslabení signálu.

Zkouška umožňuje snížit nebo zvýšit výkon rádiového vysílače a simulovat tak měnící se prostředí, aby se otestovala stabilita spojení mezi detektorem a Hubem (nebo rozšiřovačem dosahu signálu ReXem)

Co je Zkouška útlumu signálu

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku DualCurtain Outdoor
Dočasná deaktivace Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému. K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů. Systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Více informací

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Více informací

Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Detektor DualCurtain Outdoor disponuje LED indikátorem v zelené a červené barvě, který indikuje stavy zařízení.

Indikace při stisknutí tlačítka pro zapnutí / vypnutí detektoru

Indikace Událost
Rozsvícení červeného LED indikátoru Stisknutí a přidržení tlačítka (detektor je zapnutý)
Rozsvícení zeleného LED indikátoru Aktivace
Rozsvícení červeného LED indikátoru následované 3 krátkými bliknutími Deaktivace

Indikace při provozu detektoru

Indikace Událost
Rozsvítí se zelená LED na 1 vteřinu Detekce pohybu / maskování nebo otevření krytu detektoru
Blikání červené LED po prvním zapnutí Hardwarová chyba. Vyžadována oprava — kontaktujte Servisní středisko Ajax
Blikání červené LED několik minut po instalaci do držáku SmartBracket Kalibrace neproběhla úspěšně — něco bránilo detektoru ve výhledu během kalibrace nebo nebyl detektor správně nainstalován. Překalibrujte detektor. Sejměte detektor z držáku a poté jej vložte zpět. Ujistěte se, že nic nezasahuje do pohledu detektoru. Opětovné nastavení se spustí automaticky
Rozsvítí se zelená LED na několik vteřin Připojení detektoru k Hubu
Během poplachu se pomalu rozsvítí zelená LED a pomalu zhasne Je třeba vyměnit baterie detektoru. Pokyny k výměně baterií naleznete zde

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti a volbu správného umístění instalace připojených zařízení.

Ke spuštění testu nedojde okamžitě, ale až po uplynutí zhruba 36 vteřin při standardní konfiguraci systému. Časová prodleva spuštění testu závisí na nastavených parametrech komunikačního protokolu Jeweller.

Testy jsou k dispozici v nabídce nastavení zařízení (Aplikace Ajax → Zařízení → DualCurtain Outdoor → Nastavení ):

Volba umístění

ajax dualcurtain outdoor

DualCurtain Outdoor je vhodný pro ochranu oblasti kolem zabezpečeného objektu. Umožňuje hlídat obvod objektu a ponechat prostor uvnitř pro volný pohyb. Detektor lze instalovat venku i uvnitř.

DualCurtain Outdoor může chránit:

 • Vstupní dveře
 • Okna
 • Brány
 • Ploty
 • Oblouky a další místa, kde potřebujete chránit obvod nebo průchod

Detektor se instaluje ve výšce 0,8 — 1,3 metrů od úrovně terénu, pokud je používán k ochraně dveří, plotů nebo oblouků. Pokud plocha není rovná, výška instalace se počítá z nejvyššího bodu sledované oblasti. Tato výška instalace je předpokladem pro efektivní fungování funkce ignorování pohybu zvířat. Instalace ve špatné výšce může vést k falešným poplachům v reakci na zvířata.

Pokud je zařízení používáno k ochraně oken nebo výloh, instaluje se detektor ve výšce 0,5 až 0,6 metru od parapetu.

ajax dualcurtain outdoor

Pokud je jedna strana detektoru použita k ochraně dveří a druhá k ochraně okna, instaluje se detektor ve výšce 0,5 až 0,6 metru od parapetu. Pokud je detektor umístěn blízko okna, měla by být povolena volba Detekce blízké oblasti (přepínač Detekce blízké oblasti na zadní straně detektoru). Tato možnost snižuje mrtvý úhel v blízkosti detektoru

Při volbě místa instalace je potřeba dbát na dva hlavní faktory: Síla signálu Jeweller a Zóna detekce.

Síla signálu Jeweller

DualCurtain Outdoor instalujte pouze na místo se stabilní silou signálu Jeweller (2–3 pruhy v aplikaci Ajax). Umístění detektoru DualCurtain Outdoor závisí také na vzdálenosti od Hubu a na překážkách, které mohou mezi zařízeními být a omezovat kvalitu radiového signálu (např. stěny, stropy nebo velké objekty v místnosti).

Před instalací zařízení proveďte Zkoušku síly signálu Jeweller. Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému! Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud ani po změně umístění detektoru není příjem signálu dostatečný, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Zóna detekce

ajax dualcurtain outdoor

Při volbě místa instalace zvažte maximální dosah detekce pohybu detektoru. Závisí to na poloze posuvníku Dosahu detekce, typu a rychlosti lidského pohybu (běh, chůze) a okolní teplotě.

Poloha posuvníku Dosah detekce Dosah detekce pohybu
Nahoře (nápis „near“ na těle detektoru) Až 4 m
Druhá pozice Až 5 m
Třetí pozice Až 7 m
Čtvrtá pozice Až 12 m
Pátá pozice (nápis „far“ na těle detektoru) Až 15 m

Vzdálenost detekce byla testována na střední úrovni citlivosti, při okolní teplotě +23°C a jasném počasí. Typ pohybu — chůze. V jiných podmínkách se může vzdálenost detekce lišit.

Při výběru místa instalace použijte Zkoušku zóny detekce k určení sektoru, ve kterém zařízení detekuje pohyb co nejpřesněji.

Pokud jsou v cestě pohledu detektoru překážky, jako jsou okapové žlaby, sloupy nebo lampy, nastavte úhel pohledu na 3 stupně (posuvník označený Směr paprsku na zadní straně detektoru).

ajax dualcurtain outdoor
ajax dualcurtain outdoor

V případě potřeby zapněte režim Detekce blízké oblasti (posuvník Detekce blízké oblasti) pro požadovanou stranu. Tento režim umožňuje senzorům detektoru detekovat pohyb, pokud dojde k pokusu o vloupání do samotného těla zařízení, čímž se sníží mrtvý úhel detekce.

Při instalaci zvažte také šířku zóny detekce. Špatná volba místa instalace detektoru může vést k falešným poplachům nebo nesprávné činnosti detektoru.

ajax dualcurtain outdoor
Horizontální pozorovací úhel detektoru
Vzdálenost detekce Šířka zóny detekce
4 m 0,25 m
6 m 0,45 m
9 m 0,7 m
12 m 0,9 m
15 m 1.15 m

Pokud je to možné, vyhněte se použití detektoru na takových místech, kde je možné detekovat pohyb ve větší vzdálenosti, než je požadováno. V tomto případě upravte a nastavte požadovanou vzdálenost detekce pohybu. Nejlepší místo pro instalaci detektoru je uzavřený prostor. Například když je zóna detekce pohybu detektoru omezena plotem. Tím se sníží pravděpodobnost falešných poplachů v reakci na vnější faktory.

Ujistěte se, že žádné překážky neblokují výhled detektoru. DualCurtain Outdoor nezjistí pohyb za sklem. Proto neinstalujte detektor na místa, kde mohou skleněné dveře nebo otevřené okno bránit ve výhledu na zařízení.

Neinstalujte detektor

 • V blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu.
 • Naproti stromům, jejichž listy mohou být v detekční zóně obou infračervených senzorů detektoru.
 • Naproti keřům vyšším než 80 cm.
 • V místě se slabou nebo nestabilní sílou signálu Jeweller.
 • Blíže než 1 metr od Hubu nebo rozšiřovače dosahu signálu ReXu.

Montáž detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo v souladu s tímto manuálem!

ajax dualcurtain outdoor

Před instalací nastavte požadovanou vzdálenost detekce pohybu (posuvník Dosah detekce), odchylku úhlu pohledu (posuvník Směr paprsku) a v případě potřeby aktivujte režim detekce blízké oblasti (posuvník Detekce blízké oblasti).

 1. Dočasně upevněte držák SmartBracket na pevný povrch (například pomocí oboustranné lepící pásky).
  Nainstalujte držák ve výšce 0,8 až 1,3 m, pokud potřebujete chránit dveře, oblouk, jiný průchod nebo chodník u okna. Pokud používáte detektor pro ochranu okna, nainstalujte držák 0,5 až 0,6 m nad parapet.

  Pokud instalujete detektor k ochraně okna, musí být umístěn blízko otvoru.

  Dodržení instalační výšky je nezbytné pro správnou funkci ochrany proti pohybu zvířat a pro detekci blízké oblasti.Pokud chcete držák SmartBracket upevnit stahovacími pásky, musíte si v něm nejprve vyvrtat otvory.

 2. Umístěte detektor do držáku SmartBracket.
 3. Uvolněte prostor před detektorem (horizontální detekční úhel 4,5°) a ujistěte se, že se v daném prostoru žádný předmět nepohybuje. Je to nezbytné pro správnou kalibraci Antimasking senzorů. Během kalibrace bude detektor blikat zeleně přibližně jednou za vteřinu. Kalibrace trvá až 2 minuty.

  Antimasking senzory se začnou automaticky kalibrovat po upevnění detektoru do držáku SmartBracket.

 4. Proveďte Zkoušku síly signálu Jeweller a Zkoušku útlumu signálu. Pokud je síla nestabilní nebo slabá, přesuňte detektor nebo použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

  Pro trvalé upevnění se nedoporučuje použití oboustranné lepicí pásky. Páska bude časem vysychat, což může mít za následek pád detektoru a jeho poškození. Pokud je detektor připevněn stahovacími páskami nebo oboustrannou lepicí páskou, nedojde k aktivaci sabotážního kontaktu tamper, pokud se někdo pokusí detektor demontovat.

 5. Proveďte test zóny detekce. Nejprve spodních a poté horních senzorů. To pomůže určit a nastavit požadovanou maximální vzdálenost detekce pohybu detektoru (určeno spodním senzorem). Poté proveďte test zóny detekce pro oba senzory současně a test antimasking senzorů. Pokud detektor nereaguje na pohyb, vyberte příslušnou úroveň citlivosti, dosah detekce pohybu (posuvník Dosah detekce), odchylku úhlu pohledu (posuvník Směr paprsku), aktivujte režim detekce blízké oblasti (posuvník Detekce blízké oblasti) a zkontrolujte úhel sklonu detektoru.
 6. Připevněte montážní držák SmartBracket k povrchu pomocí přiložených šroubů. Při připevňování použijte alespoň dva upevňovací body. Aby reagoval sabotážní kontakt Tamper na pokus o demontáž detektoru, musí být zafixován perforovaný roh na držáku SmartBracket.
 7. Umístěte detektor do držáku SmartBracket, počkejte než dojde k dokončení kalibrace Antimasking senzorů a zajistěte detektor v držáku SmartBracket ve spodní části vrutem. Je to nezbytné pro bezpečnější montáž a aby detektor nemohl být rychle odstraněn z držáku.
 8. Jakmile je detektor správně nasazen do držáku SmartBracket, LED dioda zabliká na důkaz aktivace sabotážního kontaktu Tamper. Pokud se LED indikátor po upevnění detektoru do držáku SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte v mobilní aplikaci Ajax, zda je kryt detektoru řádně uzavřen (sabotážní kontakt Tamper je sepnut) a zda je držák řádně upevněn k povrchu.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru. Doporučujeme testovat detektor alespoň jednou za tři měsíce. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý hadřík vhodný pro péči o zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte látky, které obsahují alkohol, aceton, benzín nebo jiná aktivní rozpouštědla. Optiku PIR senzoru opatrně setřete — škrábance mohou snížit citlivost detekce pohybu.

Předinstalované baterie mohou detektor napájet až po dobu 4 let (při 1 poplachu denně a dotazování detektoru Hubem každých 36 vteřin). Pokud jsou baterie v detektoru vybité, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a LED dioda se plynule rozsvítí a zhasne, pokud detektor detekuje jakýkoliv pohyb nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

DualCurtain Outdoor může fungovat ještě až 2 měsíce po oznámení slabé baterie. Doporučujeme vám však baterie okamžitě po oznámení vyměnit. Doporučujeme používat lithiové baterie. Mají velkou kapacitu a jsou méně ovlivňovány teplotami.

Technická specifikace

Kompatibilita Hub Plus
Hub 2
Hub 2 Plus
Hub Hybrid
ReX
ReX 2
Detekční element 2× PIR senzor na každé straně
Dosah detekce pohybu 4 až 15 metrů (na každé straně, v závislosti na nastavení)
Detekční úhel (horizontální) 4,5°
Možnost odchýlit se od horizontálního detekčního úhlu Ano, o 3°
Čas pro detekci pohybu Od 0,3 do 2 m/s
Funkce ignorování pohybu zvířat

Ano. Detektor při správné instalaci ignoruje zvířata do výšky 80 centimetrů

Proč detektory pohybu reagují na zvířata a jak se tomu vyhnout

Detekce blízké oblasti +
Ochrana proti falešnému spuštění +
Ochrana proti neoprávněné manipulaci +
Funkce Antimasking +
Použití Vnitřní a venkovní
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Výkon rádiového signálu 6,35 mW (až 20 mW)
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1.700 m (bez překážek)

Více informací

Napájení 2× baterie CR123, 3 V
Životnost baterie Až 4 roky
Stupeň krytí IP54
Rozsah provozní teploty Od -25°C do +60°C
Provozní vlhkost Až 95%
Rozměry 174 × 123 × 88 mm
Hmotnost 615 g
Životnost 10 let
Záruka

2 roky

Více informací

Shoda s normami

Obsah balení

 1. DualCurtain Outdoor
 2. Držák SmartBracket
 3. 2× baterie CR123 (předinstalované)
 4. Spojovací materiál
 5. Rychlá uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiložené baterie.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: