Instrukcja użytkownika StreetSiren DoubleDeck Fibra

Zaktualizowano

StreetSiren DoubleDeck Fibra to przewodowa syrena systemu Ajax z możliwością zamontowania obrandowanego szyldu. Wyposażona w ramkę LED i piezoelektryczny sygnalizator alarmowy emitujący dźwięk o głośności do 113 dB. Do montażu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Syrena jest kompatybilna z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane.

StreetSiren DoubleDeck działa jako część systemu Ajax, wymieniając dane z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu technologii przewodowej Fibra. Zasięg komunikacji wynosi do 2000 m przy połączeniu skrętką U/UTP kat. 5.

StreetSiren DoubleDeck Fibra jest urządzeniem z nowej linii produktów przewodowych Fibra. Instalację, sprzedaż i administrowanie tymi urządzeniami wykonują wyłącznie akredytowani partnerzy firmy Ajax.

Elementy funkcjonalne

 1. Ramka LED.
 2. Zatrzaski do montażu Brandplate.
 3. Piezoelektryczny sygnalizator alarmu (brzęczyk) syreny. Służy do dźwiękowego powiadamiania o alarmach i zdarzeniach.
 4. Miejsce do zamocowania szyldu Brandplate za pomocą śruby.
 5. Wskaźnik LED.
 6. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 7. Perforowana część do wyprowadzenia przewodów linii Fibra, za pomocą których syrena jest podłączona do huba.
 8. Kod QR i ID (numer seryjny) urządzenia Używany do podłączenia do systemu Ajax.
 9. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia panelu montażowego.
 10. Złącze do podłączenia syreny do linii Fibra.
 11. Otwór do zamocowania uchwytu montażowego SmartBracket za pomocą śruby.
 12. Łączniki do mocowania kabli z opaskami.
 13. Zaciski do podłączenia StreetSiren DoubleDeck Fibra do huba.
 14. Poziomica pęcherzykowa do sprawdzenia kąta nachylenia mocowania podczas instalacji.

Zasada działania

StreetSiren DoubleDeck Fibra to przewodowa syrena systemu Ajax z możliwością zamontowania obrandowanego szyldu.

Urządzenie jest wyposażone w piezoelektryczny sygnalizator powiadamiania o alarmach dźwiękowo oraz ramkę LED do powiadamiania wizualnie. Syrena ma niewymienną baterię, która służy do zasilania urządzenia. Bateria jest ładowana z linii Fibra, umożliwiając sygnalizowanie oraz powiadamianie o alarmach i zdarzeniach.

W przypadku uszkodzenia linii Fibra lub przerwy w zasilaniu, zasilanie do sygnalizowania oraz powiadamiania o alarmach i zdarzeniach może zapewnić bateria zapasowa.

Syrena realizuje cztery zadania:

1. Informowanie o alarmach. Syrena reaguje na alarmy systemowe oraz zadziałanie zabezpieczenia przed manipulacją poprzez włączenie sygnalizatora dźwiękowego i podświetlenia LED, co przyciąga uwagę i odstrasza intruzów.

2. Wskazywanie stanu zabezpieczeń. Za pomocą sygnalizacji LED syrena może powiadamiać o uzbrojeniu obiektu, a także informować sygnałem dźwiękowym i podświetleniem o opóźnieniu przy wejściu/wyjściu.

3. Powiadamianie o otwarciu. Syreny określonym dźwiękiem informują o zadziałaniu czujników magnetycznych, gdy system jest rozbrojony. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

4. Powiadamianie o wyzwoleniu alarmu do momentu rozbrojenia systemu. Dolny prawy róg ramki LED syreny miga po odtworzeniu sygnału dźwiękowego. Dzięki tej opcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Głośność i czas trwania alarmu

W przypadku alarmu syrena przez czas od 3 sekund do 3 minut emituje dźwięk o natężeniu od 85 do 113 dB. W aplikacjach Ajax można ustawić czas trwania i głośność alarmu, a także określić, które urządzenia będą aktywować syrenę.

Ochrona przed sabotażem

StreetSiren DoubleDeck jest wyposażona w zabezpieczenie przed manipulacją i podnosi alarm w momencie utraty zasilania głównego (z linii Fibra). Zabezpieczenie przed manipulacją uaktywnia się po zdjęciu syreny z uchwytu oraz otwarciu lub uszkodzeniu obudowy.

W przypadku sabotażu użytkownicy i agencja ochrony wiedzą dokładnie, którą syrenę próbują wyłączyć intruzi. Powiadomienie zawiera nazwę huba (nazwa chronionego obiektu), godzinę zdarzenia, nazwę syreny, typ alarmu oraz nazwę wirtualnego pomieszczenia, do którego jest przypisane urządzenie.

StreetSiren DoubleDeck ma fabrycznie zainstalowaną baterię. Daje ona syrenie moc do sygnalizowania i powiadamiania o alarmach i zdarzeniach, a także w przypadku uszkodzenia linii Fibra lub braku zasilania.

ajax streetsiren doubledeck fibra

Protokół przesyłania danych Fibra

Syrena używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną dwukierunkową komunikację między hubem a urządzeniami systemu. Wykorzystując połączenie za pośrednictwem linii, Fibra dostarcza alarmy i zdarzenia natychmiast, nawet jeśli do systemu podłączonych jest 100 urządzeń.

Fibra obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym i weryfikuje każdą sesję komunikacyjną z urządzeniami, aby zapobiec sabotażowi i spoofingowi. Protokół wymaga regularnego odpytywania urządzeń przez hub z ustaloną wcześniej częstotliwością w celu monitorowania komunikacji i wyświetlania stanu urządzeń systemu w aplikacjach Ajax.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do Centralnej Stacji Monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

StreetSiren DoubleDeck może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm/przywrócenie ochrony przed manipulacją.
 2. Alarm spowodowany utratą/odzyskaniem głównego zasilania.
 3. Utrata/odzyskanie połączenia pomiędzy StreetSiren DoubleDeck a hubem.
 4. Wyłączenie/włączenie syreny.
 5. Rozładowanie/naładowanie baterii.
 6. Odłączenie/podłączenie baterii.

W przypadku alarmu operator stacji monitorującej agencji ochrony wie, co się stało i gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na przekazywanie do PRO Desktop oraz do CMS zdarzeń, typu urządzenia, jego przypisanej nazwy oraz lokalizacji (pomieszczenie, grupa). Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID urządzenia, numer pętli (strefy), a także numer linii można znaleźć w stanach urządzenia.

Wybór miejsca instalacji

ajax streetsiren doubledeck fibra

Przy wyborze miejsca instalacji StreetSiren DoubleDeck należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na działanie syreny:

 • Poziom sygnału Fibra.
 • Długość przewodu do podłączenia StreetSiren DoubleDeck.
 • Słyszalność sygnału dźwiękowego StreetSiren DoubleDeck.
 • Widoczność sygnalizacji LED StreetSiren DoubleDeck.

StreetSiren DoubleDeck jest odporna na upały, mrozy i spadki temperatur. Syrena zewnętrzna jest zabezpieczona przed deszczem i śniegiem. Może być instalowana na fasadzie budynku bez zadaszenia. Obudowa syreny ma stopień ochrony IP54.

Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej. Utrudnia to dostęp do urządzenia przez intruzów w przypadku próby sabotażu. Jeśli syrena nie może być umieszczona na tej wysokości, można ją zainstalować niżej.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do zaleceń dotyczących rozmieszczenia. System alarmowy powinien być zaprojektowany i zainstalowany przez profesjonalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Nie instaluj syreny

 1. Obok czujników stłuczenia szkła. Dźwięk syreny może wywołać alarm.
 2. W miejscach, gdzie sygnał audio syreny może zostać wytłumiony.
 3. W miejscach, gdzie sygnalizacja LED syreny nie będzie widoczna.
 4. W miejscach, gdzie poziom sygnału Fibra jest niski lub niestabilny.

Poziom sygnału Fibra

Poziom sygnału Fibra jest określany przez stosunek liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych do liczby oczekiwanych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Na poziom sygnału wpływają następujące czynniki:

 • Liczba urządzeń podłączonych do pojedynczej linii Fibra.
 • Długość i typ kabla.
 • Poprawność połączeń przewodów z zaciskami.

Projektowanie

Aby poprawnie zainstalować i skonfigurować urządzenia, należy właściwie zaprojektować system. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj zastosowanego kabla oraz inne parametry. Wskazówki dotyczące projektowania przewodowych systemów Fibra dostępne są w tym artykule.

Topologie

Systemy alarmowe Ajax obsługują dwie topologie: promieniowej (okablowanie radialne) oraz pierścieniowej.

Łączenie urządzeń w topologii pierścieniowej będzie zaimplementowane w kolejnych aktualizacjach OS Malevich. Aktualizacja sprzętowa Hub Hybrid nie jest wymagana.

Podłączenie promieniowe zajmuje jedno wyjście linii w hubie. W przypadku przerwania linii będzie działać tylko ten segment, który pozostaje fizycznie podłączony do huba. Wszystkie urządzenia podłączone za punktem przerwania stracą połączenie z hubem.

ajax streetsiren doubledeck fibra

Metoda połączenia pierścieniowego zajmuje dwa wyjścia linii huba. Jeśli pierścień zostanie przerwany w jednym miejscu, żadne urządzenie nie zostanie odłączone. Pierścień zostaje zrekonfigurowany na dwie linie, które nadal działają normalnie. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o przerwaniu.

ajax streetsiren doubledeck fibra
Promień (okablowanie radialne) Pierścień
Zajmuje jedno wyjście linii huba.
Do 8 linii na jednym hubie.
Do 2000 m zasięgu łączności przewodowej w jednej linii.
Na końcu linii zainstalowany jest rezystor końcowy.
Zajmuje wyjścia dwóch linii huba.
Do 4 pierścieni na jednym hubie.
Do 500 m zasięgu łączności przewodowej w jednym pierścieniu.
Na końcu linii nie jest zainstalowany rezystor końcowy.

Obie topologie łączenia urządzeń mogą być używane w tym samym hubie. Na przykład można użyć dwóch połączeń pierścieniowych i czterech połączeń w topologii promieniowej.

Do jednej linii Fibra można podłączyć różne typy urządzeń. Do tej samej linii można na przykład podłączyć czujniki magnetyczne, czujniki ruchu z obsługą weryfikacji fotograficznej, syreny i klawiatury.

Urządzenia są podłączane do linii Fibra jedno po drugim, jak pokazano na rysunku. Rozgałęzienie linii nie jest dozwolone.

ajax streetsiren doubledeck fibra

W przypadku topologii promieniowej (radialnej) należy pamiętać o zainstalowaniu rezystora końcowego 120 omów na końcu linii (dostarczany w komplecie z hubem). Rezystor końcowy jest podłączony do zacisków sygnałowych ostatniego urządzenia na linii.

ajax streetsiren doubledeck fibra

Długość i typ kabla

Maksymalny zasięg komunikacji dla połączenia przewodowego przy użyciu topologii promieniowej (radialnej) wynosi 2000 metrów, a przy użyciu topologii pierścieniowej 500 metrów.

Zalecane typy kabli:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą.
 • Przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

W przypadku użycia innego typu kabla zasięg komunikacji przewodowej może się zmienić. Nie testowano innych typów przewodów.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Aby umożliwić potwierdzenie, że obliczenia są poprawne i zaprojektowany system sprawdzi się w praktyce, opracowaliśmy Kalkulator długości linii Fibra. Kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra o wybranej konfiguracji na etapie projektowania systemu.

Przygotowywanie do instalacji

Ułożenie kabli

Przygotowując się do ułożenia kabli, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów.

Najbezpieczniej poprowadzić kable wewnątrz ścian, podłóg i sufitów; w ten sposób będą one niewidoczne i niedostępne dla intruzów. Zapewni to również większą trwałość: na kable będzie oddziaływać mniej czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na zużycie przewodnika i jego warstwy izolacyjnej.

Z reguły kable systemowe układane są na etapie budowy lub remontu, po okablowaniu obiektu.

Jeśli ułożenie kabli wewnątrz ścian jest niemożliwe, należy je poprowadzić tak, aby były wystarczająco chronione i ukryte przed ciekawskimi spojrzeniami. Na przykład w kanale kablowym lub ochronnej karbowanej rurce. Powinny one być ukryte. Na przykład za meblami.

Niezależnie od tego, czy kabel jest prowadzony wewnątrz ściany, czy nie, do ochrony kabli zaleca się stosowanie rurek ochronnych, przepustów kablowych lub karbowanych rurek. Kable powinny być ułożone starannie; nie wolno dopuścić do zwisania, splątania i skręcania.

Warto wziąć pod uwagę miejsca ewentualnych zakłóceń sygnału. Jeśli kabel jest prowadzony w pobliżu silników, generatorów, transformatorów, linii energetycznych, przekaźników sterujących lub innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, należy w tych miejscach stosować skrętkę.

Prowadzenie kabli

Przy układaniu kabli należy uwzględnić nie tylko ogólne wymagania i zasady wykonywania prac elektroinstalacyjnych, ale także specyfikę montażu każdego urządzenia: wysokość montażu, sposób mocowania, sposób wprowadzenia kabla do obudowy i inne parametry.

Przed instalacją zalecamy zapoznanie się z rozdziałem Wybór miejsca instalacji niniejszej instrukcji. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do nieprawidłowej pracy, a także utraty połączenia z urządzeniem StreetSiren DoubleDeck.

Przed ułożeniem kabli należy sprawdzić, czy nie są zagięte i nie mają uszkodzeń fizycznych. Wymienić uszkodzone kable.

Kable sygnałowe do urządzeń systemowych należy układać w odległości co najmniej 50 cm od kabli zasilających przy układaniu równoległym, a w przypadku ich skrzyżowania – pod kątem 90°.

Przestrzegać dopuszczalnego promienia zgięcia kabla. Jest on określony przez producenta w specyfikacji kabla. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia przewodnika.

Przygotowanie kabli do podłączenia

Usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków, powinny być ocynowane lub zaciśnięte specjalnymi końcówkami. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Zalecane rozmiary końcówek kablowych: 0,75 do 1 mm².

Instalacja i podłączenie

Montaż szyldu Brandplate

Aby zamontować szyld:

 1. Odkręć śrubę mocującą od spodu syreny za pomocą śrubokręta Ph 2, jeśli syrena jest zamontowana w uchwycie SmartBracket.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 2. Zdejmij syrenę z uchwytu montażowego SmartBracket. W tym celu lekko naciśnij panel i zsuń go w dół.
 3. Umieść przednią stronę syreny na twardej powierzchni i odkręć 4 śruby na tylnym panelu za pomocą śrubokręta Ph 2.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 4. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy. Zdejmij plastikowy panel ochronny.
  ajax streetsiren doubledeck fibra

  Podczas montażu panelu nie zdejmuj plastikowej ramki i nie wyjmuj taśmy LED.

 5. Wywierć otwór w plastikowej płytce ochronnej w wyznaczonym miejscu.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 6. Zamontuj Brandplate na plastikowym panelu ochronnym.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 7. Przymocuj Brandplate do plastikowego panelu ochronnego za pomocą dołączonej śruby.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 8. Nie używając siły, zamontuj plastikowy panel ochronny (logo Ajax po stronie połączenia taśmy LED z płytką). Prawidłowo zamontowany plastikowy panel wystaje ponad ramkę LED nie więcej niż 1,0 do 1,5 mm.
 9. Odwróć syrenę, przytrzymując przednią i tylną część obudowy, a następnie dokręć cztery śruby.
 10. Wsuń czujnik w uchwyt montażowy SmartBracket.

Podłączenie StreetSiren DoubleDeck Fibra do huba

 1. Wyłącz zasilanie linii w Aplikacji Ajax PRO. Funkcja jest dostępna w menu linii:
  1. Hub → Ustawienia → Linia → Zasilanie linii.
 2. Podłącz kabel połączeniowy urządzenia do obudowy huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.
  ajax streetsiren doubledeck fibra

  +24V — zacisk zasilania 24 V⎓.
  A, B — zaciski sygnałowe.
  GND — masa.

 3. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z urządzenia i wytnij perforowaną część, aby wyprowadzić kable od dołu syreny lub przez ściankę.
  ajax streetsiren doubledeck fibra

  1 — do wyprowadzenia kabli przez ściankę.
  2 — do wyprowadzenia kabla z dolnej części syreny.

 4. Jeśli syrena nie jest ostatnim urządzeniem na linii, przygotuj wcześniej drugi kabel. Końcówki żył pierwszego i drugiego przewodu, które zostaną wprowadzone do zacisków urządzenia, należy pocynować i zlutować.
 5. Podłącz przewody do zacisków zgodnie z poniższym rysunkiem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach. Zabezpiecz kabel za pomocą opasek.
  ajax streetsiren doubledeck fibra

  +24V — faza zasilania
  А, B — Zaciski sygnałowe
  GND — masa

 6. Jeśli syrena jest ostatnim urządzeniem w linii i wykorzystywana jest topologia promieniowa, zainstaluj rezystor końcowy, podłączając go do zacisków sygnałowych urządzenia. Gdy używane jest połączenie pierścieniowe, rezystor końcowy nie jest potrzebny.
 7. Tymczasowo przymocuj uchwyt SmartBracket do pionowej powierzchni. Jest to niezbędne do przeprowadzenia testów urządzenia. Zalecana wysokość montażu wynosi 2,5 metra lub więcej.
 8. Umieść urządzenie w uchwycie montażowym SmartBracket.
 9. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO (Hub → Ustawienia → Linia → Zasilanie linii). Po podłączeniu zasilania oświetlenie LED powiadamia, że urządzenie jest włączone.
 10. Dodaj StreetSiren DoubleDeck do huba.
 11. Uruchom Test poziomu sygnału Fibra. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału to jedna lub zero kresek, sprawdź poprawność połączenia i integralność kabla.

  Jak prawidłowo potwierdzić sprawność działania

 12. Uruchom Test poziomu głośności. Jeśli syrena jest słabo słyszalna, zmień głośność lub przenieś urządzenie.
 13. Jeśli czujnik przejdzie testy, zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując co najmniej dwa punkty mocowania (jeden z nich znajduje się w perforowanej części uchwytu nad zabezpieczeniem przed manipulacją).

  Nie używaj dwustronnej taśmy klejącej do mocowania syreny, ponieważ urządzenie może w każdej chwili odkleić się od powierzchni.

 14. Wsuń urządzenie w uchwyt montażowy SmartBracket i zamocuj je za pomocą dołączonej śruby. Zmniejsza to ryzyko włamania lub sabotażu urządzenia.
  ajax streetsiren doubledeck fibra

Dodawanie do systemu

Syrena jest kompatybilna tylko z Hub Hybrid (2G) i Hub Hybrid (4G). Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może dodawać i konfigurować urządzenia Fibra w aplikacjach Ajax PRO.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO.
 2. Zaloguj się na konto PRO lub utwórz nowe.
 3. Wybierz przestrzeń lub utwórz nową.

  Funkcja przestrzeni jest dostępna dla aplikacji w następujących wersjach lub nowszych:

  • Ajax Security System 3.0. dla systemu iOS;
  • Ajax Security System 3.0. dla systemu Android;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu iOS;
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 dla systemu Android;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu macOS;
  • Ajax PRO Desktop 4.0. dla systemu Windows.
 4. Dodaj co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 5. Dodaj kompatybilny hub do przestrzeni. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 6. Upewnij się, że przestrzeń jest rozbrojona, a hub nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając statusy w aplikacji Ajax.

Jak dodać StreetSiren DoubleDeck Fibra

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania syren: automatycznie i ręcznie.

Aby dodać syrenę automatycznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać StreetSiren DoubleDeck Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Select Dodaj wszystkie urządzenia linii. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu zostaną pokazane wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nie zostały jeszcze dodane do systemu.
 4. Wybierz urządzenie z listy. Po naciśnięciu, sygnalizator LED będzie migał, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest tryb grupowy. Naciśnij Zapisz.

Aby dodać syrenę ręcznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać StreetSiren DoubleDeck Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Przypisz nazwę urządzeniu.
 4. Zeskanuj lub wpisz ręcznie kod QR. Kod QR znajduje się z tyłu obudowy pod uchwytem montażowym SmartBracket oraz na opakowaniu.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 5. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę zabezpieczeń (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 6. Naciśnij Dodaj.

Jeśli połączenie nie powiedzie się – sprawdź, czy połączenie przewodowe jest prawidłowe, i spróbuj ponownie. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (dla Hub Hybrid domyślną wartością jest 100), przy próbie dodania urządzenia pojawi się powiadomienie o błędzie.

Do jednego huba można podłączyć do 10 syren lub klawiatur z wbudowaną syreną.

StreetSiren DoubleDeck współpracuje tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba syrena przestaje wymieniać polecenia z poprzednim hubem. Po dodaniu do nowego huba StreetSiren DoubleDeck nie jest usuwana z listy urządzeń poprzedniego huba.

Test działania

Testy dostępne dla StreetSiren DoubleDeck Fibra:

 • Test poziomu sygnału Fibra. Test pozwala sprawdzić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji.
 • Test głośności. Pozwala sprawdzić aktualny poziom głośności syreny i wybrać poziom optymalny dla chronionego obiektu.

Aby uruchomić test:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz StreetSiren DoubleDeck.
 4. Przejdź do ustawień StreetSiren DoubleDeck, klikając ikonę koła zębatego .
 5. Wybierz:
  1. Test poziomu sygnału Fibra.
  2. Test poziomu głośności.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany urządzenia. Można je przeglądać w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Znajdź StreetSiren DoubleDeck na liście.
Ikona Znaczenie

Poziom sygnału Fibra — pokazuje poziom sygnału między hubem a czujnikiem. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Syrena powiadamia o otwarciu.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii urządzenia.

StreetSiren DoubleDeck jest wyłączona.

Dowiedz się więcej

Zdarzenia po wykryciu manipulacji są wyłączone dla StreetSiren DoubleDeck.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany StreetSiren DoubleDeck można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz StreetSiren DoubleDeck z listy urządzeń.
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę usterek StreetSiren DoubleDeck.

Pole to jest wyświetlane w przypadku wykrycia awarii.

Temperatura

Temperatura syreny.

Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Poziom sygnału Fibra

Poziom sygnału pomiędzy hubem a StreetSiren DoubleDeck Fibra. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów StreetSiren DoubleDeck.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a syreną:

 • Online — syrena jest podłączona do huba.
 • Offline — syrena utraciła połączenie z hubem. Sprawdź połączenie syreny z hubem.
Napięcie magistrali Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączona jest syrena.
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia. Dostępne są dwa statusy:

 • OK.
 • Niski poziom baterii.

Wskazanie poziomu naładowania baterii na linii Fibra jest wyświetlane za pomocą ikony .

Obudowa Status sabotażu, który reaguje na oderwanie od powierzchni lub naruszenie integralności obudowy urządzenia:

 • Zamknięty — czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Normalny stan obudowy.
 • Przednia obudowa otwarta — naruszono integralność obudowy syreny. Sprawdź stan obudowy syreny.
 • Urządzenie oderwane od powierzchni — syrena została wyjęta z uchwytu montażowego SmartBracket. Sprawdź mocowanie syreny.

Dowiedz się więcej

Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu.
 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Czas trwania alarmu

Długość sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Sygnalizacja LED Ustawienia sygnalizacji LED syreny:

 • Wyłączone — sygnalizacja LED jest wyłączona.
 • Uzbrojone — ramka LED urządzenia miga co 3 sekundy, gdy system jest w trybie uzbrojonym.
 • Zawsze — ramka LED urządzenia miga co 3 sekundy niezależnie od trybu ochrony syreny.

Dowiedz się więcej

Ustawienia sygnałów dźwiękowych
Uzbrajanie/Rozbrajanie Po włączeniu syrena powiadamia o uzbrojeniu i rozbrojeniu poprzez miganie diody LED i krótki sygnał dźwiękowy.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o włączeniu i wyłączeniu trybu nocnego miganiem diody LED i krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wejścia Gdy opcja jest włączona, syrena sygnalizuje opóźnienie przy wejściu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wyjścia Gdy opcja jest włączona, syrena sygnalizuje opóźnienie przy wyjściu krótkim sygnałem dźwiękowym.
Opóźnienia wejścia w trybie nocnym Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.
Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.
Dzwonek po otwarciu

Gdy opcja jest włączona, syrena powiadamia o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie systemu Rozbrojony.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego Głośność sygnału dźwiękowego informującego o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia, zadziałaniu czujnika magnetycznego:

 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją syreny są wyłączone.
 • Całkowicie — urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego.
ID urządzenia ID/ numer seryjny syreny. Dostępne również na tylnej części obudowy syreny oraz na jej opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) syreny.
Nr magistrali Numer linii Fibra, do której podłączona jest syrena.

Konfiguracja

Aby zmienić ustawienia syreny w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz StreetSiren DoubleDeck z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane ustawienia.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Konfiguracja Znaczenie
Nazwa

Nazwa syreny. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urądzenia, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia StreetSiren DoubleDeck.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Alarmy w trybie grupowym Wybór grupy, do której przypisana jest syrena. Można wybrać jedną lub wszystkie grupy:

 • Jeśli syrena jest przypisana do określonej grupy, to powiadamia o alarmach i zdarzeniach tylko tej grupy.
 • Jeśli syrena jest przypisana do wszystkich grup, to powiadamia o alarmach i zdarzeniach wszystkich grup w systemie.

Niezależnie od wybranej grupy syrena będzie reagować na aktywację i alarmy w trybie nocnym.

Opcja jest wyświetlana, jeśli tryb grupowy jest włączony na hubie.

Głośność alarmu Poziom głośności w przypadku alarmu:

 • Wyciszony — syrena nie emituje dźwięku po uruchomieniu alarmu.
 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Czas trwania alarmu

Czas trwania sygnału dźwiękowego w przypadku alarmu: od 3 sekund do 3 minut.

Ustawianie w odstępach co 3 sekundy.

Sygnalizacja LED Ustawienia sygnalizacji LED syreny:

 • Wyłączone — sygnalizacja LED jest wyłączona.
 • Uzbrojone — ramka LED urządzenia miga co 3 sekundy, gdy system jest w trybie uzbrojonym.
 • Zawsze — ramka LED urządzenia miga co 3 sekundy niezależnie od trybu ochrony syreny.

Dowiedz się więcej

Ustawienia sygnałów dźwiękowych

Otwiera ustawienia sygnałów dźwiękowych syreny.

Szczegółowy opis ustawień alarmów jest dostępny poniżej.

Aktywacja sygnalizatora przy otwarciu pokrywy

Gdy opcja jest włączona, syrena aktywuje się po wykryciu zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją.

Czym jest ochrona przed manipulacją

Aktywacja sygnalizatora, gdy zasilanie z magistrali jest zbyt słabe Gdy opcja jest włączona, syrena aktywuje się po wykryciu utraty głównego zasilania.
Test poziomu sygnału Fibra

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a syreną za pośrednictwem protokołu komunikacji przewodowej Fibra w celu wybrania optymalnego miejsca instalacji.

Dowiedz się więcej

Test głośności

Przełączenie urządzenia w tryb próby głośności.

Test pozwala sprawdzić aktualny poziom głośności syreny i wybrać poziom optymalny dla chronionego obiektu.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika StreetSiren DoubleDeck w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie — urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych, a system ignoruje alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system będzie ignorował tylko powiadomienia o zadziałaniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie StreetSiren DoubleDeck, odłącza urządzenie od huba i usuwa jego ustawienia.

Ustawienia sygnałów dźwiękowych

Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia

Zdarzenie Opis Uwaga
Uzbrajanie/Rozbrajanie Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o uzbrojeniu i rozbrojeniu świeceniem ramki LED i krótkim sygnałem dźwiękowym. Jasność wskazania i głośność sygnału dźwiękowego zależy od ustawień syreny. Sygnalizację świetlną i/lub dźwiękową można wyłączyć w ustawieniach syreny.
Aktywacja/dezaktywacja trybu nocnego Po włączeniu tej opcji syrena powiadamia użytkownika o włączeniu i wyłączeniu trybu nocnego świeceniem ramki LED i krótkim sygnałem dźwiękowym. Jasność wskazania i głośność sygnału dźwiękowego zależy od ustawień syreny. Sygnalizację świetlną i/lub dźwiękową można wyłączyć w ustawieniach syreny.

Sygnał dźwiękowy przy opóźnieniach

Opóźnienia wejścia

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wyjściu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wejścia w trybie nocnym

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wejściu w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienia wyjścia w trybie nocnym

Po włączeniu syrena sygnalizuje dźwiękiem opóźnienie przy wyjściu w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Sygnał dźwiękowy przy rozbrojeniu

Dzwonek po otwarciu

Gdy opcja jest włączona, syrena informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o zadziałaniu czujników magnetycznych w trybie rozbrojonym.

Dowiedz się więcej

Głośność sygnału dźwiękowego syreny

Głośność sygnału dźwiękowego Wybór poziomu głośności syreny dla powiadomień o uzbrojeniu/rozbrojeniu, opóźnieniu wejścia/wyjścia i otwarciu:

 • Cichy — głośność 85 dB.
 • Głośny — głośność 100 dB.
 • Bardzo głośny — głośność 113 dB.

Poziom głośności został zmierzony w odległości 1 m od syreny.

Ustawianie reakcji syreny na alarmy urządzenia

W aplikacjach Ajax można osobno skonfigurować reakcję syreny na alarmy każdego czujnika w systemie. Funkcja jest przydatna, jeśli nie ma potrzeby aktywowania syreny w przypadku alarmu konkretnego urządzenia. Na przykład przez uruchomienie czujnika zalania LeaksProtect.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm urządzenia

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować reakcję syreny.
 4. Przejdź do Ustawień urządzenia, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Znajdź opcję Alarm z syreną i przełącz ją w celu aktywacji. Włącz lub wyłącz funkcję.
 6. Powtórz kroki 3-5 dla pozostałych urządzeń systemu.

Domyślnie reakcja syreny jest włączona dla alarmów wszystkich urządzeń w systemie.

Ustawianie reakcji na alarm ochrony przed manipulacją

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję syreny na alarmy obudowy każdego urządzenia systemu. Gdy funkcja jest aktywna, syrena będzie emitować sygnał dźwiękowy po wyzwoleniu przycisku wykrywającego próbę manipulacji urządzenia.

Aby ustawić reakcję syreny na alarm zabezpieczenia przed manipulacją

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Ustawienia systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alarmy.
 6. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli otwarta jest obudowa huba lub czujnika.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Przycisk wykrywający próbę manipulacji reaguje na otwarcie i zamknięcie obudowy, niezależnie od trybu uzbrojenia urządzenia lub systemu.

Ustawienie reakcji na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacji Ajax

W aplikacjach Ajax można skonfigurować reakcję syreny na alarm po naciśnięciu przycisku alarmowego.

Aby skonfigurować reakcję syreny na naciśnięcie przycisku alarmowego w aplikacjach Ajax

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz hub i przejdź do jego Ustawień .
 4. Wybierz menu Ustawienia systemowe.
 5. Przejdź do sekcji Dźwięki i alarmy.
 6. Włącz opcję Alarm głośny, jeśli został naciśnięty przycisk napadowy w aplikacji.
 7. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Ustawianie wskazania syreny po alarmie

Syrena może informować o alarmach wyzwolonych w uzbrojonym systemie za pomocą sygnalizacji LED.

Funkcja działa następująco:

 1. System rejestruje alarm.
 2. Syrena sygnalizuje alarm dźwiękiem. Czas trwania i głośność sygnału zależą od ustawień urządzenia.
 3. Prawy dolny róg ramki LED syreny miga dwukrotnie (mniej więcej raz na 3 sekundy) do momentu rozbrojenia systemu.

Dzięki tej funkcji użytkownicy systemu oraz przejeżdżające patrole agencji ochrony widzą, że system został uruchomiony.

Wskazanie syreny po alarmie nie działa w przypadku czujników zawsze aktywnych, jeżeli taki czujnik został uruchomiony w rozbrojonym systemie.

Aby włączyć wskazanie syreny po alarmie, w aplikacji Ajax PRO:

 1. Przejdź do ustawień syreny:
  • Hub → Ustawienia → Usługi → Dźwięki i alerty.
 2. Określ zdarzenia, o których syreny będą informować dwukrotnym miganiem sygnalizacji LED do chwili rozbrojenia systemu:
  • Potwierdzony alarm wtargnięcia/przycisku awaryjnego.
  • Pojedynczy alarm wtargnięcia/przycisku awaryjnego.
  • Otwarcie pokrywy.
 3. Naciśnij Wybierz urządzenia i wybierz wymagane syreny. Ustawione parametry zostaną zapisane.
 4. Kliknij Powrót. Wszystkie ustawienia zostaną zastosowane.

Konfigurowanie Dzwonka

Jeżeli włączona jest opcja Dzwonek po otwarciu, syrena informuje krótkim sygnałem dźwiękowym o zadziałaniu czujników magnetycznych w momencie rozbrojenia systemu. Funkcja jest wykorzystywana np. w sklepach do powiadamiania pracowników, że ktoś wszedł do budynku.

Powiadomienia konfiguruje się w dwóch etapach: konfiguracja syren i konfiguracja czujników magnetycznych.

Aby skonfigurować syrenę

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz wymaganą syrenę z listy.
 3. Przejdź do Ustawień syreny, klikając ikonę kółka zębatego w prawym górnym rogu.
 4. Przejdź do menu Ustawienia sygnału dźwiękowego.
 5. Włącz opcję Dzwonek po otwarciu w kategorii Sygnał dźwiękowy w trybie rozbrojonym.
  ajax streetsiren doubledeck fibra
 6. Ustaw głośność sygnałów dźwiękowych. Dostępne są 3 opcje (poziom głośności zmierzono w odległości 1 metra od syreny):
  1. Cichy — głośność 85 dB.
  2. Głośny — głośność 100 dB.
  3. Bardzo głośny — głośność 113 dB.

  Określona Głośność sygnałów dźwiękowych dotyczy również głośności sygnałów dźwiękowych przy uzbrajaniu/rozbrajaniu oraz opóźnienia przy wchodzeniu/wychodzeniu.

 7. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 8. Skonfiguruj czujnik magnetyczny.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Alarm. Syrena emituje sygnał dźwiękowy, a ramka LED miga na czerwono. Czas trwania i głośność sygnału dźwiękowego zależą od ustawień syreny.

Wykrycie alarmu w uzbrojonym systemie

(jeśli włączona jest sygnalizacja poalarmowa).

Ramka LED syreny miga dwukrotnie na czerwono w prawym dolnym rogu co około 3 sekundy do momentu rozbrojenia systemu. Sygnalizacja włącza się po pełnym odtworzeniu przez syrenę sygnału alarmowego.

System jest uzbrojony

(jeśli włączona jest opcja Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia)

Ramka LED miga raz, a syrena emituje krótki sygnał dźwiękowy. Głośność sygnału dźwiękowego zależy od wybranych ustawień.

System jest rozbrojony

(jeśli włączona jest opcja Sygnał dźwiękowy przy zmianie trybu uzbrojenia)

Ramka LED miga dwa razy, a syrena emituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Głośność sygnału dźwiękowego zależy od wybranych ustawień.

Syrena w trybie uzbrojenia

(jeśli sygnalizacja jest skonfigurowana w trybie uzbrojonym).

Ramka LED w prawym dolnym rogu miga co sekundę.

Konserwacja

Czyść na bieżąco obudowę z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Pełny zestaw

 1. StreetSiren DoubleDeck Fibra.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 3. Zestaw instalacyjny.
 4. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna dwa lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: