Instrukcja obsługi LineProtect Fibra

Zaktualizowano

LineProtect Fibra to moduł zaprojektowany do ochrony urządzeń na linii Fibra przed zwarciem i sabotażem: w tym zastosowaniem zasilania 110/230 V~ i porażeniem paralizatora.

Moduł działa jako część systemu Ajax, wymieniając dane z hubem poprzez bezpieczny protokół komunikacji przewodowej Fibra.

Urządzenie jest kompatybilne z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane.

LineProtect jest częścią linii urządzeń przewodowych Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą kupować i instalować produkty Fibra oraz administrować nimi.

Elementy funkcjonalne

 1. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do sparowania tego urządzenia z systemem Ajax.
 2. Zworka rezystora końcowego. Jest zainstalowana na dwóch stykach, jeśli LineProtect jest ostatnim urządzeniem na linii Fibra. W przeciwnym razie zworka jest zainstalowana na styku lub nie jest zainstalowana.
 3. Zaciski wejściowe LineProtect.
 4. Wskaźniki LED.
 5. Złącze do mocowania płytki styku antysabotażowego do modułu. Płytka styku antysabotażowego znajduje się w obudowie Case sprzedawanej oddzielnie.
 6. Zaciski wyjściowe do podłączania urządzeń przewodowych.

Zasada działania

LineProtect ito moduł przeznaczony do ochrony urządzeń podłączonych do linii wejściowej na linii Fibra w systemie Ajax. Łączy się z dowolnym punktem linii Fibra.

Moduł zabezpiecza urządzenia zainstalowane na linii Fibra między LineProtect a hubem, a także zapewnia ochronę samemu hubowi. LineProtect nie zapewnia ochrony urządzeniom pomiędzy modułem a końcem linii.

Do LineProtect należy podłączyć jedną wejściową i jedną wyjściową linię Fibra. Użyj LineSplit Fibra, aby podzielić linię. Nie należy instalować LineProtect na linii Fibra utworzonej w topologii Pierścienia.

Nie należy podłączać modułów LineProtect jeden po drugim. Do jednej linii Fibra można podłączyć jeden LineProtect.

Moduł chroni hub i urządzenia Fibra przed następującymi zagrożeniami:

 • Napięcie zasilania 110/230 V~.
 • Zwarcie na linii.
 • Porażenie paralizatorem.
 • Przepięcie na liniach sygnałowych Fibra.

LineProtect rozróżnia rodzaj interwencji, a system wysyła odpowiednie powiadomienie do aplikacji Ajax.

Bezpieczniki są wyzwalane, jeśli na linii Fibra pojawi się nieprawidłowe napięcie. W takiej sytuacji LineProtect może ulec awarii, więc należy go wymienić. Użytkownicy i agencje ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienie.

Protokół przesyłania danych Fibra

Moduł używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną, dwukierunkową komunikację między hubem a podłączonymi urządzeniami.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do stacji monitorowania alarmów (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

LineProtect może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm sabotażowy i wyłączanie alarmu.
 2. Niskie napięcie zasilania i powrót napięcia do normy.
 3. Utrata i przywrócenie komunikacji między LineProtect a hubem.
 4. Permanentna dezaktywacja/aktywacja urządzenia.
 5. Jednorazowa dezaktywacja/aktywacja urządzenia.
 6. Zwarcie na linii Fibra i przywrócenie zasilania.
 7. Przepięcie na liniach sygnałowych Fibra i powrót napięcia normy.
 8. Uszkodzony bezpiecznik.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania alarmów (CMS) dokładnie wie, co się stało i gdzie wysłać patrol interwencyjny. Urządzenia Ajax są adresowalne, co oznacza, że aplikacja PRO Desktop i CMS otrzymują zdarzenia, typ urządzenia, przypisaną nazwę i lokalizację (pomieszczenie, grupa). Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID urządzenia, numer obwodu (strefy) oraz numer linii można znaleźć w Stanach urządzenia.

Wybór miejsca instalacji

LineProtect jest instalowany przed potencjalnie wrażliwymi urządzeniami. Włamywacz może porazić bezpośrednio prądem syrenę uliczną lub klawiaturę znajdujące się w przestrzeni publicznej.

Moduł zabezpiecza urządzenia zainstalowane między LineProtect a hubem, a także zapewnia ochronę samemu hubowi. Moduł nie chroni jednak urządzeń, które zostały bezpośrednio poddane działaniu wysokiego napięcia.

Przy wyborze miejsca instalacji LineProtect należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na działanie urządzenia:

 • Siła sygnału Fibra.
 • Długość przewodu do podłączenia LineProtect.
 • Długość kabla do podłączenia urządzeń przewodowych do LineProtect.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do tych zaleceń. Tylko profesjonaliści powinni zajmować się projektowaniem i instalacją systemu alarmowego. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Instalacja w obudowie Case

Zalecamy zainstalowanie LineProtect w obudowie Case. Obudowa sprzedawana jest osobno i dostępna w kilku wersjach. Możliwa jest instalacja pojedynczego modułu, kilku modułów lub kilku innych urządzeń w obudowie Case.

Case ma uchwyty na moduły, kanały przewodowe i styk antysabotażowy, który łączy się z płytką LineProtect.

LineProtect nie może być zainstalowany

 1. Na zewnątrz. Może to spowodować uszkodzenie modułu.
 2. W pomieszczeniach, w których wartości temperatury i wilgotności nie odpowiadają parametrom pracy. Może to spowodować uszkodzenie modułu.
 3. W miejscach, gdzie siła sygnału Fibra jest niska lub niestabilna.

Poziom sygnału Fibra

Siła sygnału Fibra jest określana przez stosunek liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych do liczby oczekiwanych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Test mocy linii

Test przeprowadza symulację maksymalnego zużycia energii przez urządzenia podłączone do huba. Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji.

Podczas testu LineProtect kalibruje swoje wyjście do odpowiedniego napięcia. Po kalibracji urządzenie staje się bardziej czułe na wykrywanie sabotażu, w tym zwarcia. Jeśli zmienisz konfigurację systemu, musisz powtórzyć testy zasilania, aby skalibrować urządzenie zgodnie z nowymi charakterystykami sieci.

Po zakończeniu testu aplikacja wyświetli powiadomienie o stanie każdej linii:

 • Test zaliczony.
 • Test przeszedł z usterkami.
 • Test niezaliczony.

Przygotowanie projektu systemu

Staranne przygotowanie projektu systemu pozwala prawidłowo zainstalować i skonfigurować urządzenia. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj użytego przewodu oraz inne parametry. Przeczytaj artykuł, aby poznać wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemu Fibra.

LineProtect można podłączyć w dowolnym punkcie linii Fibra. Linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 metrów przy połączeniu za pomocą skrętki U/UTP kat. 5. Do wyjściowej linii Fibra można podłączyć różne typy urządzeń. Można na przykład użyć czujników magnetycznych, czujników ruchu, syren i klawiatur. Liczba urządzeń przewodowych w systemie jest ograniczona przez prąd wyjściowy huba i jego specyfikację. Do Hub Hybrid można podłączyć maksymalnie 100 urządzeń.

Aby zapewnić dodatkowe zasilanie linii, zainstaluj LineSupply Fibra.

Systemy Ajax obsługują topologie Promieniową i topologię Pierścienia. Nie należy jednak instalować LineProtect na linii Fibra utworzonej w topologii Pierścienia.

Więcej informacji o topologiach

Długość i typ przewodu

Zalecane typy przewodów:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą;
 • przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Zasięg połączenia przewodowego może się różnić w przypadku użycia innego typu przewodu. Nie testowano innych typów przewodów.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Aby upewnić się, że projekt został zaprojektowany prawidłowo, a system będzie działał w praktyce, opracowaliśmy kalkulator zasilania Fibra. Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie przewodów

Przygotowując się do ułożenia przewodów, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie przewodów

Przed instalacją zalecamy uważne przeczytanie rozdziału Wybór miejsca instalacji. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji LineProtect i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowej pracy i utraty połączenia z urządzeniem. Wskazówki dotyczące prowadzenia przewodów są dostępne w tym artykule.

Przygotowanie przewodów do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Wskazówki dotyczące przygotowania przewodów są dostępne w tym artykule.

Instalacja i podłączenie

Podłączanie LineProtect Fibra do huba

 1. Przygotuj wcześniej wyjścia przewodów, ostrożnie wyłamując perforowane części obudowy Case.
 2. Przymocuj obudowę Case za pomocą dołączonych wkrętów w co najmniej dwóch punktach mocowania. Aby styk antysabotażowy obudowy reagował na próby demontażu, zamocuj obudowę Case w miejscu z perforacją.
 3. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 4. Poprowadź przewód, aby podłączyć LineProtect do obudowy huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓.
  А, B – zaciski sygnałowe
  GND – masa.

 5. Podłącz przewody do zacisków wejściowych LineProtect zgodnie z poniższym schematem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Bezpiecznie przymocuj przewód do zacisków.
 6. Jeśli LineProtect jest ostatnim urządzeniem na linii, zainstaluj zworkę rezystora końcowego na dwóch stykach. W przeciwnym razie zworka rezystora końcowego powinna pozostać zainstalowana na jednym styku lub nie być instalowana.
 7. Jeśli LineProtect nie jest ostatnim urządzeniem na linii, podłącz przewody urządzenia do zacisków wyjściowych LineProtect zgodnie z poniższym schematem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Bezpiecznie przymocuj przewód do zacisków.
 8. Zamocuj moduł w obudowie Case za pomocą otworów w płytce. Zabezpiecz przewód za pomocą opasek.
 9. Podłącz styk antysabotażowy Case do odpowiedniego złącza modułu.
 10. Umieść pokrywę na obudowie i przymocuj ją za pomocą dołączonych wkrętów.
 11. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 12. Dodaj LineProtect do huba.
 13. Uruchom test działania

Dodawanie do systemu

LineProtect Fibra jest kompatybilny tylko z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Możliwość dodawania i konfigurowania urządzeń Fibra w aplikacjach Ajax PRO jest dostępna tylko dla zweryfikowanych partnerów.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO. Zaloguj się na konto PRO.
 2. Dodaj do aplikacji hub kompatybilny z LineProtect. Dostosuj ustawienia i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie wirtualne.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet i/lub komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax.
 4. Sprawdź stan huba w aplikacji Ajax. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji.
 5. Upewnij się, że LineProtect jest fizycznie podłączony do huba.

Jak dodać LineProtect Fibra

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania urządzeń: automatycznie i ręcznie.

Aby dodać urządzenie automatycznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać LineProtectFibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu wyświetlone zostaną wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nadal wymagają dodania do systemu.
 4. Wybierz urządzenie z listy. Po naciśnięciu sygnalizator LED będzie migał, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest tryb grupowy. Naciśnij Zapisz.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź jakość połączenia przewodowego i spróbuj ponownie. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (100 dla Hub Hybrid), podczas dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.

LineProtect działa tylko z jednym hubem. Moduł przestaje wymieniać dane z poprzednim hubem podczas parowania z nowym. Po dodaniu LineProtect do nowego huba pozostaje on na liście urządzeń poprzedniego huba. Urządzenie można usunąć ręcznie.

Test działania

Dostępne dla LineProtect:

 • Test siły sygnału Fibra – pozwala określić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji urządzenia.
 • Test mocy linii – aby określić, czy zasilanie jest wystarczające dla wszystkich urządzeń podłączonych do huba i skalibrować próg zabezpieczenia.

Ikony

Ikony pokazują niektóre stany urządzenia. Możesz je sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Znajdź LineProtect na liście.
Ikona Znaczenie

Test siły sygnału Fibra – pokazuje siłę sygnału między hubem a modułem. Zalecane wartości: 2-3 bary.

Dowiedz się więcej

LineProtect jest permanentnie dezaktywowany.

Dowiedz się więcej

W LineProtect, zdarzenia wyzwolenia styku antysabotażowego są permanentnie wyłączone.

Dowiedz się więcej

LineProtect jest dezaktywowany na jeden cykl uzbrajania.
W LineProtect, zdarzenia wyzwolenia styku antysabotażowego są wyłączone na jeden cykl uzbrojenia.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany LineProtect można sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz LineProtect z listy urządzeń.
Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura modułu.

Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko moduł wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału między hubem a LineProtect Fibra. Zalecane wartości: 2-3 bary.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a modułem:

 • Online – moduł jest podłączony do huba.
 • Offline – moduł utracił połączenie z hubem. Sprawdź połączenie modułu z hubem.
Napięcie linii Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączony jest moduł.
Obudowa Status sabotażu, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub naruszenie integralności obudowy:

 • Niepodłączony – styk antysabotażowy nie jest podłączony do LineProtect.
 • Zamknięta – moduł jest zainstalowany w obudowie Case; styk antysabotażowy jest podłączony. Obudowa jest w normalnym stanie.
 • Przednia pokrywa otwarta – naruszono integralność obudowy. Sprawdź stan obudowy.
 • Odłączony od powierzchni – moduł został wyjęty z mocowania w obudowie. Sprawdź mocowanie.

Dowiedz się więcej

Linie wyjściowe Pokazuje stan linii wyjściowej:

 • OK – urządzenia na linii wyjściowej działają w trybie normalnym i przesyłają wszystkie zdarzenia.
 • Zwarcie – wykryto zwarcie na linii wyjściowej.
 • Przepięcie linii sygnałowych – wykryto wysokie napięcie na liniach sygnałowych. Sprawdź biegunowość i kolejność podłączenia przewodów.
Bezpieczniki linii Status jest wyświetlany po wyzwoleniu bezpieczników linii:

 • Awaria – bezpieczniki zostały uszkodzone w wyniku sabotażu na linii. Moduł i urządzenia podłączone do linii wyjściowej nie działają. LineProtect musi zostać wymieniony.
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może uruchamiać scenariuszy ani wykonywać poleceń systemowych.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja Pokazuje status funkcji wyłączania urządzenia przez jeden cykl uzbrojenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może wykonywać scenariuszy i poleceń systemowych przez jeden cykl uzbrajania.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.
Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego LineProtect.
ID urządzenia ID/Numer seryjny LineProtect. Dostępne również na płytce urządzenia i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) LineProtect.
Nr linii Numer linii Fibra w hubie, do której podłączony jest LineProtect.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia modułu w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz LineProtect z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa modułu. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór pomieszczenia wirtualnego LineProtect.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Alert z syreną w przypadku wykrycia alarmu linii wyjściowej Gdy przełącznik jest włączony, syrena aktywuje się po wykryciu alarmu linii wyjściowej.
Test siły sygnału Fibra

Przełącza moduł w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a LineProtect za pośrednictwem protokołu przewodowej transmisji danych Fibra, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika LineProtect w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może uruchamiać scenariuszy ani wykonywać poleceń systemowych.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Jednorazowa dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia przez jeden cykl uzbrojenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie informuje o alarmach lub awariach i nie może wykonywać scenariuszy i poleceń systemowych przez jeden cykl uzbrajania.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone przez jeden cykl uzbrojenia.
Usuń urządzenie Usuwa sparowanie LineProtect z hubem i kasuje jego ustawienia.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Dodawanie modułu

Gdy jest dodawany automatycznie – zielona dioda LED szybko miga po wybraniu z listy LineProtect. Po kliknięciu Dodaj urządzenie zielona dioda LED miga raz.

Gdy jest dodawany ręcznie – zielona dioda LED miga raz.

Usuwanie modułu Zielona dioda LED miga sześć razy.
Wyzwolenie styku antysabotażowego Zielona dioda LED miga raz.
Test mocy linii Podczas testu zielona i czerwona dioda LED świecą ciągle.
Niskie napięcie na linii wyjściowej Zielona dioda LED zapala się płynnie i płynnie gaśnie. Za niskie uważa się napięcie 7 V⎓ lub niższe.
Zwarcie na linii Czerwona dioda LED miga 4 razy na sekundę przez 12 sekund. Po 12 sekundach LineProtect podejmie próbę przywrócenia zasilania linii wyjściowych. Jeżeli usterka nie została usunięta, moduł ponownie się wyłączy. Czynności te powtarzane są do momentu przywrócenia prawidłowego stanu linii.
Przepięcie na linii Czerwona dioda LED miga 4 razy na sekundę przez 12 sekund. Po 12 sekundach LineProtect podejmie próbę przywrócenia zasilania linii wyjściowych. Jeżeli usterka nie została usunięta, moduł ponownie się wyłączy. Czynności te powtarzane są do momentu przywrócenia prawidłowego stanu linii.
Uszkodzone bezpieczniki Czerwona dioda LED miga 4 razy na sekundę przez 12 sekund. Po 12 sekundach LineProtect podejmie próbę przywrócenia zasilania linii wyjściowych. Jeżeli usterka nie została usunięta, moduł ponownie się wyłączy. Czynności te powtarzane są do momentu przywrócenia prawidłowego stanu linii.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie. Uszkodzony bezpiecznik nie podlega gwarancji.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy najpierw skontaktować się ze wsparciem technicznym Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: