Zo voegt u een slim slot van Yale toe aan het Ajax-systeem

Bijgewerkt op

Vanaf nu kunt u de slimme sloten van Yale toevoegen, configureren en beheren in het Ajax-systeem. Statusmeldingen, eenvoudig beheer en automatiseringsscenario’s zijn nu beschikbaar voor alle slimme sloten van Yale die verbonden zijn met wifi.

Volg de onderstaande stappen om uw slim slot van Yale toe te voegen aan het Ajax-systeem.

Aan het systeem toevoegen

Voordat u uw slim slot van Yale toevoegt aan het Ajax-systeem, moet u het toevoegen aan de Yale app en koppelen met de Yale Connect Bridge.

De Yale Connect Bridge maakt verbinding met het internet via een wifi-netwerk, zodat u uw slimme slot overal kunt beheren, de status ervan kunt controleren, en direct meldingen kunt ontvangen in de Yale-app. Nadat u een slim slot heeft toegevoegd aan het Ajax-systeem, kunt u hetzelfde doen in de Ajax-app.

 1. Installeer de Ajax-app.
 2. Maak een account aan als u die nog niet heeft.
 3. Selecteer de space waaraan u het slimme slot wilt toevoegen, of maak de space als u er geen heeft. Maak minstens één virtuele ruimte aan en stel de nodige instellingen in.

  Space is beschikbaar voor apps met deze versies of hoger:

  • Ajax Security System 3.0 voor iOS.
  • Ajax Security System 3.0 voor Android.
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor iOS.
  • Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 voor Android.
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor macOS.
  • Ajax PRO Desktop 4.0 voor Windows.
 4. Zorg ervoor dat space is uitgeschakeld en dat de Ajax-app een internetverbinding heeft. U kunt de status controleren in de Ajax-app.
 5. Voeg een slim slot van Yale toe aan het Ajax-systeem:
  • Ga naar: SpaceApparaat toevoegenApparaat van derden toevoegenYale slim slot

   Alleen een beheerder of een PRO met rechten om het systeem te configureren kan een Yale slim slot toevoegen aan het Ajax-systeem.

  • Meld u aan bij uw Yale-account.

   Om het slimme slot toe te voegen aan uw space, moet u een Eigenaar zijn in uw Yale account, en er moet minstens één compatibel Yale slot aan zijn toegevoegd.

  • Selecteer het slimme slot van Yale dat u wilt toevoegen aan het Ajax-systeem en druk op Volgende.
 6. Geef het apparaat een naam, selecteer een ruimte en een groep (als de Groepsmodus is ingeschakeld). Druk op Apparaat toevoegen.

  De naam van het slimme slot wordt overgenomen vanuit de Yale-app, maar is beperkt tot 48 tekens in de Ajax-app. Als u de naam van het apparaat in een app wijzigt, verandert deze ook in de andere app.

 7. Herhaal stappen 5 tot 8 om nog een Yale slim slot toe te voegen.

Zodra het is toegevoegd aan een space, verschijnt het slimme slot in de lijst met apparaten in de Ajax-app.

Een slim slot van Yale werkt slechts met één space. Om een slim slot toe te voegen aan een nieuwe space, moet u het eerst verwijderen uit de oude in de Ajax-app.

U kunt geen slim slot van Yale toevoegen aan uw space indien:

 • Het al is toegevoegd aan een bestaande space.
 • Het offline is.
 • Het niet is toegevoegd aan de Yale Connect Bridge.

Pictogrammen

De pictogrammen in de app tonen enkele statussen van het slimme slot van Yale. Om ze te bekijken:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer space.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
Pictogram Waarde

Batterijlading.

Meer informatie

Het slimme slot is vergrendeld.

Meer informatie

Het slimme slot is geopend.

Statussen

Bij de statussen vindt u informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. U vindt de statussen van het slimme slot van Yale in de Ajax-app:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer space.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
 4. Selecteer het slimme slot van Yale in de lijst.
Parameter Waarde
Batterijlading Laadniveau van de batterij van het apparaat. Er zijn twee statussen beschikbaar:

 • OK.
 • Laag.
Huidige vergrendelingsstatus De status van het slimme slot van Yale:

 • Ontgrendeld.
 • Vergrendeld.
Vergrendelingsbeheer beschikbaar voor Het aantal gebruikers van het Ajax-systeem dat toegang heeft tot de instellingen van het slimme slot.
Serienummer Serienummer van het apparaat.

Instellingen

Zo past u de instellingen van het slimme slot van Yale aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het menu Apparaten .
 2. Selecteer het slimme slot van Yale in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Parameter Waarde
Naam Naam van het apparaat. Kan worden gewijzigd.
Ruimte Hiermee kan een gebruiker de virtuele ruimte selecteren waaraan het slimme slot is toegewezen.
Scenario’s Opent het menu voor het aanmaken en configureren van automatiseringsscenario’s.
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van het slimme slot in de Ajax-app.
Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt het apparaat, koppelt deze los van de hub en verwijdert de instellingen.
Meldingen
Wanneer ver-/ontgrendeld Indien ingeschakeld, ontvangt u meldingen over wijzigingen in de status van het slimme slot van Yale.
Wanneer een scenario wordt uitgevoerd Als dit is ingeschakeld, ontvangt u meldingen wanneer een scenario wordt uitgevoerd waarbij het slimme slot betrokken is.
Als de deurbel wordt ingedrukt Als dit is ingeschakeld, ontvangt u meldingen wanneer er op de deurbel van het slimme slot van Yale wordt gedrukt.

Machtigingen

Een gebruiker met rechten om de privacy-instellingen te beheren kan machtigingen inschakelen en configureren wie toegang heeft om de status van het slimme slot te beheren en er scenario’s mee kan aanmaken. Op deze manier kunt u dit in de Ajax-app configureren:

Tabblad Beheer Instellingen Toegang tot slimme sloten

Selecteer gebruikers, installateurs, en bedrijven die een slim slot kunnen beheren. Een PRO met toegang tot het slimme slot kan de status ervan beheren in de Ajax PRO app.

Beveiligingsbedrijven kunnen permanente toegang krijgen om het slot te beheren of krijgen alleen na een alarm. Als de optie Alleen na een alarm geselecteerd is, kan het bedrijf de status van het slimme slot gedurende de in de instellingen opgegeven tijd beheren nadat het systeem een alarm afgeeft.

Als het beveiligingsbedrijf toegang heeft tot het slimme slot, kan alleen de bedrijfseigenaar machtigingen opgeven voor verschillende werknemers in de PRO Desktop app.

Scenario-instellingen

Scenario’s helpen om beveiliging te automatiseren en routinehandelingen te minimaliseren. U kunt bijvoorbeeld plannen dat de verlichting wordt ingeschakeld of dat space wordt uitgeschakeld wanneer het slot open is. Een beheerder of een PRO met rechten om het systeem te configureren kan scenario’s aanmaken voor het slimme slot van Yale in de instellingen.

Het slimme slot van Yale ondersteunt de volgende soorten scenario’s:

 • Reactie bij wijziging van de beveiligingsmodus. Bijvoorbeeld, vergrendel de deur bij het inschakelen van space.
 • Bij activering van het apparaat. Schakel bijvoorbeeld het stopcontact uit of schakel het systeem in als de deur op slot zit.

Om scenario’s te maken voor het slimme slot van Yale, opent u de instellingen en kiest u het menu Scenario’s.

Verwijderen uit het systeem

 1. Kies space in de Ajax-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer het slimme slot van Yale in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen door op het te klikken.
 5. Klik op Apparaat verwijderen en bevestig uw actie.

Het slimme slot bedienen

Het slimme slot van Yale kan worden bediend in Ajax-apps. Meldingen in het logboek geven de naam van het apparaat, de virtuele ruimte, de activeringstijd, en de gebruiker die het slimme slot heeft ont- of vergrendeld. Om de status van het slot te wijzigen, gaat u naar het tabblad Apparaten en schakelt u de schakelaar in of uit in het veld slim slot.

U kunt het slot ook bedienen door omhoog te vegen in het tabblad Beheer . Hierna ziet u de lijst met automatiseringsapparaten in space. Om de vergrendelingsstatus te wijzigen, klikt u op de schakelaar in het veld van het slimme slot van Yale.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: