For Users

Uživatelský manuál DoorProtect

Updated

DoorProtect je bezdrátový magnetický detektor otevření dveří a oken vybavený vysoce kvalitním jazýčkovým kontaktem pro více než jeden milion spínacích cyklů bez selhání. Disponuje také konektorem pro připojení externího NC detektoru.

DoorProtect je připojen k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 1 200 metrů. Životnost baterie je až 7 let.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax DoorProtect. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat další informace uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/doorprotect/ (K dispozici v angličtině)

Popis zařízení

ajax doorprotect
 1. DoorProtect
 2. Velký magnet
 3. Malý magnet
 4. LED indikátor
 5. Držák SmartBracket (perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu)
 6. Konektor pro externí čidlo
 7. QR kód
 8. Přepínač pro vypnutí / zapnutí
 9. Sabotážní kontakt
 10. Záslepky vývodu externího NC detektoru
 11. Tlačítko pro otevření krytu
 12. Baterie CR123A

Volba místa instalace

Při výběru umístění DoorProtect prosím berte v potaz jakékoliv překážky, které by mohly rušit přenos rádiového signálu.

Neinstalujte detektor:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu.
 3. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující hodnoty uvedené v technické specifikaci.

Upozornění: Před samotnou instalací detektoru doporučujeme po jeho spárování s Hubem nejprve provést testy kvality signálu a detekčních zón, které lze aktivovat v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci.

Stav indikátoru Úroveň signálu
Svítí přerušovaně každých 1,5 vteřiny Vynikající úroveň signálu
Blikne 5krát za vteřinu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2krát za vteřinu Špatná úroveň signálu
Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny Žádný signál

Součástí balení detektoru jsou 2 magnety – menší, který spíná kontakt ve vzdálenosti cca 10 mm a větší, který spíná kontakt ve vzdálenosti cca 20 mm. Magnet připevněte k pohyblivé části dveří (oken) napravo od detektoru na stranu označenou šipkou (viz obrázek níže). Detektor připevněte na pevnou, nepohyblivou část dveří (zárubeň dveří, rám okna). V případě potřeby může být detektor připevněn i vodorovně.

ajax doorprotect

Šipka označující správnou orientaci detektoru pro umístění magnetu.

Montáž

 1. Sejměte držák SmartBracket z detektoru pohybem ve směru naznačeném šipkou v kapitole 1.
 2. Označte si pozici děr na povrchu pomocí držáku SmartBracket. Ty poté vyvrtejte.
 3. Připevněte držák detektoru k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

  Upozornění: Při upevňování držáku SmartBracket dbejte na to, aby nedošlo k oddělení perforované části držáku. V opačném případě bude narušena ochrana proti neoprávněné manipulaci s detektorem.

 4. Nasaďte detektor na držák SmartBracket a pohybem proti směru šipky naznačené v kapitole 1 jej zajistěte. Aktivace ochrany proti neoprávněné manipulaci bude signalizována bliknutím LED indikátoru.

Upozornění: Použití jiného spojovacího materiálu než přiloženého může poškodit držák SmartBracket a znemožnit instalaci detektoru. Součástí balení jsou také oboustranné lepící pásky 3M, které slouží pouze k dočasnému připevnění detektoru. Nepoužívejte je pro trvalé upevnění detektoru. Lepidlo se působením tepla vysušuje a může dojít k pádu detektoru a jeho poškození.

Spárování a konfigurace detektoru

Detektor se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce Zařízení stiskněte na tlačítko Přidat zařízení a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyzvání přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy On. Aktivace detektoru je signalizována blikáním LED indikátoru.

Poznámka: Dojde-li při procesu spárování k chybě, přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy Off, počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

Poznámka: Není-li detektor spárován s jakýmkoliv Hubem, signalizuje detekci otevření okna nebo dveří či aktivaci sabotážního kontaktu (otevření krytu) 3 krátkými bliknutími. Po úspěšném spárování je LED indikátor aktivní pouze ve stavu zastřežení systému nebo při testování.

Při použití externího NC detektoru využijte konektor, který je součástí balení. Celková doporučená délka drátového vedení mezi detektorem DoorProtect a externím NC detektorem by neměla přesáhnout 1 m. V opačném případě se zvyšuje riziko mechanického poškození drátového vedení a klesá úroveň zabezpečení.

Upozornění: Vstup pro připojení NC detektoru je v továrním nastavení deaktivován. Jeho aktivace je možná v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci Ajax.

Výměna baterií

Při výměně baterie sejměte detektor z držáku SmartBracket a zatlačte na tlačítko pro otevření krytu směrem k vnějšímu okraji krytu. Baterii vyjměte a nahraďte novou baterií typu CR123A.

Upozornění: Při výměně baterie vždy dodržujte polaritu naznačenou na obrázku v kapitole 1 nebo na krytu detektoru.

Technické specifikace

Detekční element Jazýčkový kontakt + magnet
Detekční vzdálenost 20 mm (velký magnet),
10 mm (malý magnet)
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (Tamper)
Frekvenční pásmo 868.0–868.6 MHz
Efektivní vyzařovaný výkon 7.91 dBm / 6.19 mW (do 20 mW)
Modulace GFSK
Rádiový signál Do 1 200 m (bez překážek)
Vstup pro připojení drátového detektoru Ano, 1× NC
Napájení 1 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 7 let
Rozmezí provozní teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzace
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko
Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 I. – vnitřní
Rozměry Ø20 × 90 mm (detektor, velký magnet)
55 × 11 × 7 mm (malý magnet)
Hmotnost 29 g

Obsah balení

 1. DoorProtect
 2. Montážní panel SmartBracket
 3. Velký magnet
 4. Malý magnet
 5. Konektor pro připojení externího NC detektoru
 6. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 7. Spojovací materiál
 8. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.