Gebruikershandleiding WallSwitch

Bijgewerkt op

WallSwitch is een draadloos stroomrelais met een stroomverbruikmeter. De minibehuizing van het apparaat is aangepast voor installatie op een Europees stopcontact.

Ongeacht het soort elektrisch circuit, moet een gekwalificeerde elektricien WallSwitch installeren.

WallSwitch werkt alleen binnen het Ajax beveiligingssysteem (integratie met beveiligingssystemen van derden wordt niet geleverd) en communiceert met een hub via het beschermde Jeweller-protocol. Het communicatiebereik is maximaal 1000 meter in de zichtlijn.

Gebruik scenario’s om acties te programmeren van automatiseringsapparatuur (Relay, WallSwitch of Socket) in reactie op een alarm, druk op Button of volgens schema. Een scenario kan op afstand worden gecreëerd in de Ajax-app.

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden aangesloten op een meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

Ajax WallSwitch
 1. Antenne
 2. Klemmenblok
 3. Functieknop
 4. Controlelampje
Ajax WallSwitch

IN-klemmen:

 • L-klem — faseaansluiting voeding.
 • N-klem — neutrale aansluiting voeding.

OUT-klemmen:

 • N-klem — neutraal uitgangscontact aangesloten apparaat.
 • L-klem — faseuitgangscontact aangesloten apparaat.

Werkingsprincipe

De ingangsaansluitingen van WallSwitch zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en de uitgangsaansluitingen zijn aangesloten op het stopcontact of elektrische apparaat/systeem. WallSwitch sluit/opent het elektrische circuit, bestuurt de voeding in opdracht van de gebruiker van het beveiligingssysteem via de Ajax-app. De status van WallSwitch-contacten kan handmatig gewisseld worden: door de functieknop 2 seconden in te drukken. Om ervoor te zorgen dat WallSwitch automatisch reageert op een alarm of schema, kunt u een scenario configureren.

WallSwitch heeft een beschermingssysteem tegen spanningspieken boven de 184 V – 253 V of stroompieken boven de 13 A. In dit geval wordt de voeding onderbroken en weer hervat nadat de voltage en stroomwaardes zijn hersteld.

De maximale weerstandsbelasting van het relais is 3 kW.

U kunt via de app het stroomverbruik controleren van het elektrische apparaat dat verbonden is met WallSwitch. Er is een stroomverbruikmeter.

WallSwitch, met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer, kan functioneren in puls- of bistabiele modus. Met deze firmwareversie kunt u ook de normale relaiscontactstatus selecteren:

 • Normaal gesloten (NC) — de contacten openen wanneer het relais is geactiveerd en sluiten wanneer het relais inactief is.
 • Normaal gesloten (NC) — de contacten sluiten wanneer het relais is geactiveerd en openen wanneer het relais inactief is.

WallSwitch, met firmwareversie ouder dan 5.54.1.0, werkt alleen in bistabiele modus met een normaal geopend contact.

Hoe kunt u zien welke firmwareversie het apparaat heeft?

Bij lage belasting (tot 25 W) kunnen stroom- en stroomverbruiksindicaties onjuist worden weergegeven als gevolg van beperkingen in de hardware.

Verbinding maken met de hub

Voordat u verbinding maakt met het apparaat:

 1. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (het logo licht wit of groen op).
 2. Installeer de Ajax-app. Maak het account aan, voeg de hub toe in de app en maak ten minste één ruimte.
 3. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de app.

Zo koppelt u WallSwitch met de hub:

 1. Klik op Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR code handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte.
  Ajax WallSwitch
 3. Klik op Toevoegen — het aftellen begint.
 4. Druk op de functieknop. Als dit niet kan (het apparaat is gemonteerd in de muur), geef WallSwitch dan vijf seconden ten minste 20 W belasting (door een werkende waterkoker of lamp in- en uit te schakelen).

Om de detectie en koppeling te laten plaatsvinden, moet het apparaat zich binnen het dekkingsgebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij hetzelfde object). Het verbindingsverzoek wordt alleen verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als het koppelen niet lukt, wacht dan 30 seconden en probeer het nog eens. WallSwitch verschijnt in de lijst van hub-apparaten.

De update van de statussen van het apparaat is afhankelijk van de ingestelde pinginterval in de instellingen van de hub. De standaardwaarde is 36 seconden.

Bij de eerste keer inschakelen, zijn de contacten van WallSwitch open. Als u WallSwitch verwijdert uit het systeem zijn de contacten open.

Statussen

 1. Apparaten
 2. WallSwitch
Parameter Waarde
Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen hub en apparaat
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen hub en apparaat
Verzonden door ReX Geeft de status weer van het gebruik van de radiosignaalversterker
Actief Status van het relais (in- of uitgeschakeld)
Spanning De ingangsspanning van WallSwitch
Stroombeveiliging De ingangsstroom van WallSwitch
Vermogen Huidig verbruik in W
Stroomverbruik De elektrische stroom verbruikt door het apparaat verbonden met het relais. De meter wordt gereset als het relais geen stroom krijgt
Tijdelijke deactivering Geeft aan of apparaat geactiveerd of gedeactiveerd is door gebruiker
Firmware Firmwareversie apparaat
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

Instellingen

 1. Apparaten
 2. WallSwitch
 3. Instellingen
Instelling Waarde
Eerste veld Naam van het apparaat, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Modus Bedieningsmodus relais selecteren:

 • Puls — indien geactiveerd, genereert WallSwitch een puls van een bepaalde duur
 • Bistabiel — indien geactiveerd, verandert WallSwitch de contactstatussen naar het tegenovergestelde

Instellingen zijn beschikbaar vanaf firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer

Contactstatus Normale contactstatus

 • Normaal gesloten
 • Normaal open
Pulsduur

De pulsduur selecteren in de pulsmodus:

Van 0,5 tot 255 seconden

Stroombeveiliging Indien actief wordt de voeding uitgeschakeld als de stroom 13 A overschrijdt, in de inactieve status is de drempel 19,8 A (of 16 A, indien het 5 seconden aanhoudt)
Overspanningsbeveiliging Indien actief wordt de voeding uitgeschakeld bij een spanningspiek boven de 184 – 253 V, in de inactieve status — 0 – 500 V
Scenario’s

Opent het menu om scenario’s te maken en configureren

Meer informatie

Jeweller signaalsterktetest Schakelt het apparaat naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller
Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van WallSwitch
Tijdelijke deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat deactiveren zonder het uit het systeem te verwijderen. Het apparaat voert geen systeemopdrachten uit en doet niet mee aan automatiseringsscenario’s. Alle notificaties en alarmeringen van het apparaat worden genegeerd

Houd er rekening mee dat een gedeactiveerd apparaat de huidige status opslaat (actief of inactief)

Apparaat ontkoppelen Koppelt het relais los van de hub en wist de instellingen

Indicatie

Het controlelampje van WallSwitch kan groen oplichten afhankelijk van de status van het apparaat.

Als er geen koppeling is met de hub, knippert het controlelampje regelmatig. Als de functieknop wordt ingedrukt, licht het controlelampje op.

Testen van de functionaliteit

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de pinginterval van de detector (het menu van Jeweller in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Installatie

Ongeacht het soort elektrisch circuit, moet een gekwalificeerde elektricien WallSwitch installeren.

WallSwitch is geschikt voor installatie in een contactdoos met een diameter van 50 mm en hoger en een diepte van minstens 70 mm. Het relais kan ook geïnstalleerd worden in verlengsnoeren en andere circuits die op 230 V werken.

Het communicatiebereik met de hub is tot 1.000 meter in het gezichtsveld. Houd hier rekening mee bij het kiezen van een locatie voor WallSwitch.

Als het apparaat nog steeds een lage of onstabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan de radiosignaalversterker.

Installatieproces

 1. Schakel de stroomtoevoer naar de kabel uit waarop WallSwitch wordt aangesloten.
 2. Sluit het netsnoer aan op de WallSwitch-aansluitingen volgens het onderstaande schema:
  ajax wallswitch
 3. Sluit een stopcontact met gebundelde aansluitkabels of een elektrisch apparaat door middel van een snoer met de benodigde dwarsdoorsnede aan op WallSwitch. Het wordt aanbevolen om snoeren te gebruiken met een dwarsdoorsnede van 1,5 – 2 mm².

Als u WallSwitch in doos installeert, leidt dan de antenne naar buiten en plaats hem onder het kunststofframe van het stopcontact. Hoe groter de afstand tussen de antenne en metalen onderdelen, hoe kleiner het risico op verstoring (en verzwakking) van het radiosignaal.

ajax wallswitch
1 — aanbevolen locatie antenne

De antenne niet inkorten. De lengte is optimaal voor gebruik binnen het bereik van de gebruikte radiofrequentie.

Volg tijdens de installatie en het gebruik van WallSwitch de algemene regels voor elektrische veiligheid en ook de vereisten van de regelgeving voor elektrische veiligheid.

Het is ten strengste verboden het apparaat te demonteren. Gebruik het apparaat niet met beschadigde netsnoeren.

Installeer WallSwitch niet:

 1. Buiten
 2. In metalen bedradingsboxen en elektrische panelen.
 3. Op plaatsen met een temperatuur en vochtigheidsgraad boven de toegestane grenzen.
 4. Dichter dan 1 m bij een hub.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig.

Technische specificaties

Activerend element Elektromagnetische transmitter
De levensduur van het relais 200.000 inschakelingen
Voedingsspanning 110 − 230 V AC ±10% 50/60 Hz
Spanningsbeveiliging Voor 230 V-net: max — 253 V, min — 184 V
Voor 110 V-net: max — 126 V, min — 77 V
Maximale belastingsstroom 13 А
Maximale stroombeveiliging Ja, 13 A
Voedingsuitgang (weerstandsbelasting 230 V) Tot 3 kW
Bedieningsmodi

Puls en bistabiel (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer. Productiedatum vanaf 5 maart 2020)

Alleen bistabiel (firmwareversie is ouder dan 5.54.1.0)

How to find out the manufacture date of a detector or device

Pulsduur 0,5 tot 255 seconden (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer)
Elektriciteitsmeterfunctie Ja
Stroomverbruiksparameters
controle
Ja: stroom, voltage,
verbruikte energie
Het energieverbruik van het apparaat in standby Minder dan 1 W
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband 866.0 – 866.5 MHz
868.0 – 868.6 MHz
868.7 – 869.2 MHz
905.0 – 926.5 MHz
915.85 – 926.5 MHz
921.0 – 922.0 MHz
Afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt met alle Ajax-hubs en signaalversterkers
Maximaal RF-uitgangsvermogen Tot 25 mW
Modulatie GFSK
Bereik van het radiosignaal

Tot 1.000 m (geen obstakels aanwezig)

Meer informatie

Beschermingsgraad IP20
Temperatuurbereik Van 0 °С tot +64 °С
Maximale temperatuurbeveiliging Ja, 65°C
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Totale afmetingen 39 × 33 × 18 mm
Gewicht 30 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. WallSwitch
 2. Aansluitkabels — 2 st
 3. Gebruikershandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van AJAX SYSTEMS MANUFACTURING Limited Liability Company is 2 jaar geldig na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: