Gebruikershandleiding WallSwitch

Bijgewerkt op

WallSwitch is een stopcontact om een voeding van 110/230 V~ op afstand te bedienen. De voeding van het relais is niet galvanisch geïsoleerd met aansluitblokken. Daarom schakelt WallSwitch alleen de stroom die binnenkomt op de aansluitblokken van de voeding. Het apparaat heeft een energieverbruiksmeter en drie soorten bescherming voor spanning, stroom en temperatuur.

Alleen een gekwalificeerde elektricien of installateur mag WallSwitch installeren.

WallSwitch bestuurt de voeding van op het circuit aangesloten elektrische apparaten met een lading van maximaal 3 kW via de Ajax-apps, automatiseringsscenario’s, de functieknop van het relais en door op Button te drukken.

WallSwitch is met het Ajax-systeem verbonden via het beveiligde Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik is maximaal 1000 meter in de zichtlijn. Het apparaat werkt alleen met radiosignaalversterkers en hubs van Ajax.

Functionele elementen

 1. Antenne.
 2. Klemmenblokken.
 3. Functieknop.
 4. Led-indicator.
ajax wallswitch

IN-klemmen:

 • L-klem — aansluitklem voor voedingsfase.
 • N-klem — neutrale aansluitklem voor de voeding.

OUT-klemmen:

 • N-klem — neutrale uitgang van de aansluitklem voor de voeding.
 • L-klem — uitgang van de aansluitklem voor de voedingsfase.

Werkingsprincipe

WallSwitch is een stroomrelais van het Ajax-systeem. Het relais wordt geïnstalleerd in een contactopening van het elektrische circuit om de voeding te regelen van apparaten die op dit circuit zijn aangesloten. Het relais kan worden beheerd via de functieknop op het apparaat (door het 2 seconden ingedrukt te houden), via de Ajax-app, Button en automatiseringsscenario’s.

WallSwitch schakelt één enkele pool van het elektriciteitscircuit – de fase. In dit geval wordt neutraal niet omgezet en blijft gesloten.

WallSwitch kan werken in bistabiele of pulsmodus (pulsmodus is beschikbaar bij firmwareversie 5.54.1.0 en hoger). De pulsduur kan worden ingesteld in de pulsmodus van 1 tot 255 seconden. De bedieningsmodus wordt geselecteerd door gebruikers of PRO met beheerdersrechten in de Ajax-apps.

De gebruiker of PRO met beheerdersrechten kan ook de normale status van de relaiscontacten instellen (de functie is beschikbaar voor WallSwitch met firmwareversie 5.54.1.0 en hoger):

 • Normaal gesloten (NC): de stekker geeft geen stroom meer wanneer deze wordt geactiveerd en de stroomvoorziening wordt hervat als deze wordt gedeactiveerd.
 • Normaal open (NO): de stekker geeft stroom wanneer deze wordt geactiveerd en stopt als deze wordt gedeactiveerd.

WallSwitch meet de stroom, spanning, de hoeveelheid energie die door elektrische apparaten wordt verbruikt en het vermogen dat ze verbruiken. Deze gegevens zijn, samen met andere bedrijfsparameters van het relais, beschikbaar in het menu Statussen van het apparaat. De bijwerkfrequentie van de relaisstatussen hangt af van de instellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra. De standaardwaarde is 36 seconden.

De maximale weerstandsbelasting van het relais is 3 kW. Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A.

Automatiseringsscenario’s

De scenario’s van Ajax bieden een nieuw niveau van bescherming. Hiermee waarschuwt het beveiligingssysteem niet alleen voor een dreiging, maar biedt het er ook actief weerstand tegen.

Soorten scenario’s met WallSwitch en gebruiksvoorbeelden:

 • Door een alarm. De verlichting wordt ingeschakeld als een openingsdetector het alarm activeert.
 • Door een verandering in de beveiligingsmodus. De elektrische vergrendeling wordt automatisch geblokkeerd wanneer het alarm van het object wordt ingeschakeld.
 • Volgens schema. Het irrigatiesysteem in de tuin wordt ingeschakeld op de opgegeven tijd van het schema. De verlichting en tv worden ingeschakeld wanneer de eigenaren weg zijn, zodat het huis niet leeg lijkt.
 • Door op Button te drukken. De nachtverlichting wordt ingeschakeld door op de slimme knop te drukken.
 • Op temperatuur. De verwarming wordt ingeschakeld als de kamertemperatuur lager is dan 20 °C.
 • Op luchtvochtigheid. De luchtbevochtiger wordt ingeschakeld wanneer het luchtvochtigheidsniveau onder de 40% daalt.
 • Op CO₂-concentratie. Ventilatietoevoer wordt ingeschakeld wanneer het niveau van de koolstofdioxideconcentratie 1000 ppm overschrijdt.

Scenario’s door op Button te drukken worden via de Button-instellingen gecreëerd, scenario’s op luchtvochtigheid- en CO₂-niveaus worden via de LifeQuality-instellingen gecreëerd.

Bediening vanuit de app

ajax wallswitch

Een gebruiker kan in de Ajax-apps elektrische apparaten die zijn aangesloten op een elektrisch circuit, beheerd door WallSwitch, in- en uitschakelen.

Klik op de schakelaar in het vakje van WallSwitch in het menu Apparaten : de status van de relaiscontacten verandert naar het tegenovergestelde en het aangesloten elektrische apparaat wordt uitgeschakeld of ingeschakeld. Zo kunnen gebruikers op afstand de voeding beheren van bijvoorbeeld een verwarming of luchtbevochtiger.

Als WallSwitch in de pulsmodus staat, verandert de schakelaar van aan/uit naar puls.

Soorten beveiliging

WallSwitch heeft drie soorten beveiligingen die onafhankelijk van elkaar werken: spanning, stroom en temperatuur.

Spanningsbeveiliging: wordt geactiveerd als de geleverde spanning het bereik van 184–253 V~ (voor netwerken van 230 V~) of 92 – 132 V~ (voor netwerken van 110 V~) overschrijdt. Het beschermt verbonden apparaten tegen spanningspieken. We raden aan deze bescherming voor WallSwitch met een firmwareversie ouder dan 6.60.1.30 uit te schakelen, omdat die aangesloten zijn op netstroom van 110 V~.

Stroombeveiliging: wordt geactiveerd als de belasting van de weerstand hoger is dan 13 A en de inductieve of capacitieve belasting hoger is dan 8 A. Beschermt het relais en de aangesloten apparaten tegen overstroom.

Temperatuurbeveiliging: wordt geactiveerd als het relais warmer wordt dan 65 °C. Beschermt de WallSwitch tegen oververhitting.

Wanneer de spannings- of temperatuurbeveiliging wordt geactiveerd, stopt de voeding via WallSwitch. De voeding hervat automatisch wanneer de spanning of temperatuur weer normaal is. 

Wanneer de stroombeveiliging is geactiveerd, wordt de stroomtoevoer niet automatisch hersteld. De gebruiker moet hiervoor de Ajax-app gebruiken.

Monitoring van energieverbruik

In de Ajax-app zijn de volgende parameters voor energieverbruik beschikbaar voor apparaten die zijn verbonden via WallSwitch:

 • Spanning.
 • Belastingsstroom.
 • Stroomverbruik.
 • Verbruikte stroom.

De bijwerkfrequentie van de parameters hangt af van het pinginterval van Jeweller of Jeweller/Fibra. (De standaardwaarde is 36 seconden). De waarden van het stroomverbruik worden niet gereset in de app. Als u de metingen wilt resetten, schakelt u tijdelijk WallSwitch uit.

Gegevensoverdrachtsprotocol van Jeweller

WallSwitch gebruikt het Jeweller-radioprotocol om alarmen en gebeurtenissen te verzenden. Het Jeweller-radioprotocol zorgt voor een snelle en betrouwbare tweerichtingscommunicatie tussen hubs en de systeemapparaten.

Jeweller ondersteunt blokversleuteling met een zwevende licentie en apparaatauthenticatie bij elke communicatiesessie om te beschermen tegen sabotage en het spoofen van apparaten. Het protocol omvat het continu peilen van de detectoren door de hub met intervallen van 12 tot 300 seconden (ingesteld in de Ajax-app) om de communicatie met alle apparaten te monitoren en de statussen ervan in de Ajax-apps weer te geven.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-beveiligingssysteem kan gebeurtenissen en alarmen verzenden naar de PRO Desktop-bewakingsapp, evenals naar de meldkamer via SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen.

De meldkamermedewerker ontvangt via PRO Desktop alle WallSwitch-gebeurtenissen. Bij andere CMS-software ontvangt een meldkamer alleen een melding als de verbinding is verbroken tussen WallSwitch en de hub (of de signaalversterker).

Dankzij de bereikbaarheid van de Ajax-apparaten is niet alleen het verzenden van gebeurtenissen naar PRO Desktop/meldkamer mogelijk, maar ook het verzenden van het type van het apparaat, de toegewezen naam en de ruimte (de lijst met verzonden parameters kan variëren afhankelijk van het type meldkamer en het voor de communicatie geselecteerde protocol met de meldkamer).

Het relais-ID en het zonenummer staan bij de Statussen van WallSwitch in de Ajax-app.

De installatieplaats selecteren

ajax wallswitch

Het apparaat wordt aangesloten op een netwerk van 110/230 V~. Dankzij de afmetingen van WallSwitch (39 x 33 x 18 mm) kan het apparaat geïnstalleerd worden in de diepe aansluitdoos, in de behuizing van het elektrische apparaat of in de verdeelkast. Een flexibele externe antenne zorgt voor stabiele communicatie. Om het WallSwitch op een DIN-rail te bevestigen, raden we aan om een DIN Holder te gebruiken. 

WallSwitch moet worden geïnstalleerd op een plek met een stabiele Jeweller-signaalsterkte van 2 tot 3 streepjes. Als u de signaalsterkte op de plaats van installatie ruwweg wilt berekenen, kunt u onze rekenhulp voor het radiocommunicatiebereik gebruiken. Gebruik een radiosignaalversterker als de signaalsterkte op de beoogde installatieplaats minder dan 2 streepjes is.

Installeer WallSwitch niet:

 1. Buiten. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 2. In ruimtes waar de luchtvochtigheid en temperatuur niet overeenkomen met de bedieningsparameters. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 3. In de buurt van bronnen die radio-interferentie kunnen veroorzaken: bijvoorbeeld op minder dan 1 meter van een router. Dit kan leiden tot een verbroken verbinding tussen WallSwitch en de hub (of signaalversterker).
 4. Op plaatsen met een lage of instabiele signaalsterkte. Dit kan leiden tot een verbroken verbinding tussen het relais en de hub (of signaalversterker).

Installeren

ajax wallswitch

Alleen een gekwalificeerde elektricien of installateur mag WallSwitch installeren.

Zorg, voordat u de signaalversterker installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding. Volg bij het installeren en gebruiken van het apparaat de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften.

Als u WallSwitch in de doos installeert, leidt dan de antenne naar buiten en plaats hem onder het kunststofframe van het stopcontact. Hoe groter de afstand tussen de antenne en metalen onderdelen, hoe kleiner het risico op verstoring (en verzwakking) van het radiosignaal.

Aanbevolen locatie antenne

Bij de aansluiting raden we aan om kabels te gebruiken met een dwarsdoorsnede van 0,75 – 1,5 mm² (22-14 AWG). WallSwitch mag niet worden aangesloten op circuits met een lading van meer dan 3 kW.

Installatie van WallSwitch:

 1. Als u WallSwitch op een DIN-rail installeert, monteer dan eerst DIN Holder erop.
 2. Schakel de stroomtoevoer naar de kabel uit waarop WallSwitch wordt aangesloten.
 3. Sluit de fase en neutraal aan op de stroomaansluitklemmen van WallSwitch. Sluit dan de draden aan op de uitgangsaansluitklemmen van het relais.
  ajax wallswitch
 4. Plaats het relais in DIN Holder. Als het relais niet op de DIN-rail wordt gemonteerd, raden we aan om WallSwitch, indien mogelijk, met dubbelzijdige tape vast te zetten.
 5. Zet de draden, indien nodig, vast.

De antenne nooit inkorten of afknippen. De lengte is optimaal voor gebruik binnen het bereik van de gebruikte radiofrequentie.

Voer na het installeren en aansluiten van het relais de Jeweller-signaalsterktetest uit en test ook de algehele werking van het relais: hoe deze reageert op opdrachten en of het de voeding van de apparaten beheert.

Verbinden

Voordat u verbinding maakt met het apparaat

 1. Installeer de Ajax-app. Log in bij uw account of maak een nieuw account aan als u er nog geen heeft.
 2. Voeg in de app een hub toe die compatibel is met de stekker, stel de benodigde instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte.
 3. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet (via een ethernetkabel, wifi en/of een mobiel netwerk. U kunt dit doen in de Ajax-app of door te kijken naar de led-indicatie van de hub. Het logo moet wit of groen oplichten.
 4. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen een gebruiker of een PRO met beheerdersrechten kan het relais verbinden met de hub.

WallSwitch aansluiten op de hub

 1. Sluit WallSwitch, als u dit nog niet had gedaan, aan op een voedingsaansluiting van 110–230 V⎓ en wacht 30 tot 60 seconden.
 2. Log in bij de Ajax-app.
 3. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 4. Ga naar het menu Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 5. Geef het apparaat een naam, selecteer de ruimte, scan de QR-code (staat op het relais en de verpakking) of voer het ID van het apparaat in.
  ajax wallswitch
 6. Klik op Toevoegen — het aftellen begint.
 7. Druk op de functieknop op WallSwitch. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als WallSwitch geïnstalleerd is in een schakelkast), pas dan 5 seconden lang een lading van ten minste 20 W toe op het relais. Zet bijvoorbeeld de waterkoker aan, wacht een paar seconden en zet hem uit.

Als u WallSwitch wilt toevoegen moet hij binnen het radiobereik van de hub vallen. Als de verbinding wordt verbroken, probeer het dan na 5 seconden opnieuw.

Als het maximum aantal apparaten aan de hub wordt toegevoegd, krijgt de gebruiker, wanneer hij WallSwitch probeert toe te voegen, een melding over het overschrijden van de apparaatlimiet in de Ajax-app. Het maximale aantal apparaten verbonden met de hub hangt af van het model van de centrale eenheid.

WallSwitch werkt alleen met één hub. Als de stekker is verbonden met een nieuwe hub, stopt de stekker met het verzenden van meldingen naar de oude hub. Zodra WallSwitch is toegevoegd aan een nieuwe hub, wordt deze niet verwijderd van de apparatenlijst van de oude hub. Dit moet u doen in de Ajax-app.

Na het koppelen met de hub en het verwijderen van de hub, zijn de contacten van het relais open.

Storingsteller

ajax wallswitch

Als er een storing wordt gedetecteerd in WallSwitch (bv. geen signaal van Jeweller tussen de hub en de relais), geeft de Ajax-app in de linkerbovenhoek van het pictogram van het apparaat een teller weer met een storing.

Storingen worden weergegeven bij de statussen van het relais. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Er wordt een storing weergegeven als:

 • De stroombeveiliging geactiveerd is.
 • De temperatuurbeveiliging geactiveerd is.
 • De spanningsbeveiliging geactiveerd is.
 • Er geen verbinding is tussen WallSwitch en de hub (of de radiosignaalversterker).

Pictogrammen

Pictogrammen geven enkele van de WallSwitch-statussen weer. U kunt ze in de Ajax-app inzien via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis

Signaalsterkte van Jeweller tussen WallSwitch en de hub (of de radiosignaalversterker). De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

Het apparaat is verbonden via een radiosignaalversterker. Het pictogram wordt niet weergegeven als WallSwitch rechtstreeks met de hub werkt.

Stroombeveiliging geactiveerd is.

Meer informatie

Spanningsbeveiliging geactiveerd is.

Meer informatie

Temperatuurbeveiliging geactiveerd is.

Meer informatie

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van WallSwitch zijn beschikbaar in de Ajax-app. Als u dit wilt bekijken:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer WallSwitch in de lijst.
Parameter Betekenis
Jeweller-signaalsterkte

Jeweller is een protocol voor het verzenden van de gebeurtenissen en alarmen.

Het veld geeft de signaalsterkte van Jeweller weer tussen WallSwitch en de hub of de radiosignaalversterker.

Aanbevolen waarden: 2-3 streepjes.

Meer informatie over Jeweller

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen WallSwitch en de hub of de radiosignaalversterker:

 • Online — het relais is verbonden met de hub of een radiosignaalversterker. Normale status.
 • Offline — het relais heeft geen verbinding meer met de hub of een radiosignaalversterker.
ReX Geeft de verbindingsstatus weer van WallSwitch en de radiosignaalversterker:

 • Online — het relais is verbonden met de radiosignaalversterker.
 • Offline — het relais heeft geen verbinding meer met de radiosignaalversterker.

Het veld wordt weergegeven als de stekker via een radiosignaalversterker werkt.

Actief Contactstatussen van WallSwitch:

 • Ja — de relaiscontacten zijn gesloten, het elektrische apparaat dat is aangesloten op het circuit is voorzien van stroom.
 • Nee — de relaiscontacten zijn open, het elektrische apparaat dat is aangesloten op het circuit is niet voorzien van stroom.

Het veld wordt weergegeven als WallSwitch in de bistabiele modus werkt.

Stroom

De werkelijke waarde van de stroom die WallSwitch schakelt.

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

Spanning

De werkelijke waarde van de spanning die WallSwitch omzet.

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

Stroombeveiliging Status van de stroombeveiliging:

 • Aan  spanningsbeveiliging is ingeschakeld. Het relais schakelt automatisch uit en opent de contacten bij een lading van 13 A of meer.
 • Uit  spanningsbeveiliging is uitgeschakeld. Het relais schakelt automatisch uit en opent de contacten bij een lading van 19,8 A (of 16 A als een dergelijke belasting meer dan 5 seconden duurt). 

WallSwitch gaat weer automatisch werken als de spanning normaal wordt.

Overspanningsbeveiliging Status van spanningsbeveiliging:

 • Aan spanningsbeveiliging is ingeschakeld. Het relais schakelt automatisch uit en opent de contacten wanneer de spanning hoger is dan 184–253 V~ (voor netwerken van 230 V~) of 92 – 132 V~ (voor netwerken van 110 V~).
 • Uit  spanningsbeveiliging is uitgeschakeld.

WallSwitch gaat weer automatisch werken als de spanning normaal wordt.

We raden aan deze beveiliging uit te schakelen als WallSwitch aangesloten is op netwerken van 110 V~ (alleen bij apparaten met een firmwareversie ouder dan 6.60.1.30).

Energie

Het stroomverbruik van een apparaat dat verbonden is met de WallSwitch.

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De waarden van het stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W.

Stroomverbruik

De elektrische energie wordt verbruikt door een elektrisch apparaat of apparaten aangesloten op het circuit dat WallSwitch omzet.

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De waarden van het stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W. De teller wordt gereset wanneer WallSwitch uitstaat.

Deactivering Toont de status van de uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee  het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig — het relais is uitgesloten van de werking van het systeem. WallSwitch reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van WallSwitch.
Apparaat-ID ID/serienummer van apparaat. Het staat op de behuizing van het apparaat en op de verpakking.
Apparaat nr.  Loopnummer (zone) van WallSwitch.

Configuratie

ajax wallswitch

Zo past u de instellingen van WallSwitch aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer WallSwitch in de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram  te klikken.
 4. Stel de parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Betekenis
Naam

Naam van WallSwitch. Wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Als u de naam van het apparaat wilt aanpassen, klikt u op het potloodpictogram .

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan WallSwitch is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Meldingen De meldingen voor het relais selecteren:

 • Wanneer ingeschakeld of uitgeschakeld: de gebruiker ontvangt meldingen van het apparaat die van status verandert.
 • Wanneer scenario is uitgevoerd: de gebruiker ontvangt meldingen over de uitvoering van scenario’s die te maken hebben met dit apparaat.

De instelling is beschikbaar wanneer WallSwitch is verbonden met alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger en in apps met de volgende versies of nieuwer:

 • Ajax Security System 2.23.1 voor iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 voor Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor Windows
Stroombeveiliging Instelling van de stroombeveiliging:

 • Aan: spanningsbeveiliging is ingeschakeld. Het relais schakelt bij een lading van 13 A of meer automatisch uit en opent de contacten.
 • Uit: spanningsbeveiliging is uitgeschakeld. Het relais schakelt automatisch uit en opent de contacten bij een lading van 19,8 A (of 16 A als een dergelijke belasting meer dan 5 seconden duurt). 

De slimme stekker gaat weer automatisch werken als de spanning normaal wordt.

Overspanningsbeveiliging Status van spanningsbeveiliging:

 • Aan: spanningsbeveiliging is ingeschakeld. Het relais schakelt bij een spanning van meer dan ~184–253 V~ (voor netwerken van 230 V~) of 92 – 132 V~ (voor netwerken van 110 V~) automatisch uit en opent de contacten.
 • Uit: spanningsbeveiliging is uitgeschakeld.

De slimme stekker gaat weer automatisch werken als de spanning normaal wordt.

We raden aan deze beveiliging uit te schakelen als WallSwitch aangesloten is op netwerken van 110 V~ (alleen bij apparaten met een firmwareversie ouder dan 6.60.1.30). 

Modus Bedieningsmodus relais selecteren:

 • Puls — indien geactiveerd, genereert WallSwitch een puls van een ingestelde duur.
 • Bistabiel — wanneer geactiveerd, wijzigt WallSwitch de status van de contacten naar het tegenovergestelde (bijvoorbeeld van gesloten naar open).

Deze instelling is beschikbaar met firmwareversie 5.54.1.0 en nieuwer.

Pulsduur

Selecteer de pulsduur: 1 tot 255 seconden.

De instelling is beschikbaar wanneer WallSwitch in de pulsmodus werkt.

Contactstatus De normale statussen van de relaiscontacten selecteren:

 • Normaal gesloten (NC): de stekkercontacten zijn gesloten in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt van stroom voorzien.
 • Normaal open (NO): de stekkercontacten zijn open in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt niet van stroom voorzien.
Scenario’s

Opent het menu om scenario’s te maken en configureren.

Scenario’s bieden een gloednieuw niveau in de bescherming van eigendommen. Hiermee waarschuwt het beveiligingssysteem niet alleen voor een dreiging, maar biedt het er ook actief weerstand tegen.

Gebruik scenario’s om de beveiliging te automatiseren. Bijvoorbeeld het inschakelen van lampen in het gebouw als een openingsdetector alarm slaat.

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte test

Het relais overschakelen naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Met de test kunt u de signaalsterkte van Jeweller controleren en de stabiliteit van de verbinding tussen WallSwitch en de hub of de signaalversterker om de beste plaats te kiezen voor de installatie van het apparaat.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van WallSwitch in de Ajax-app.
Deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee: het relais werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Volledig: het relais is uitgesloten van de werking van het systeem. WallSwitch reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Na het loskoppelen behoudt WallSwitch de status die het had op het moment van de ontkoppeling: actief of inactief.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Koppelt het relais los van de hub en wist de instellingen.

Indicatie

De led-indicatie van WallSwitch knippert regelmatig als het apparaat niet is toegevoegd aan de hub. Als u op de functieknop van het relais drukt, licht de led-indicatie groen op.

Testen van de functionaliteit

De functionaliteitstesten van WallSwitch beginnen niet onmiddellijk, maar niet later dan een pinginterval tussen een hub en een apparaat (de standaardinstelling bedraagt 36 seconden). U kunt het pinginterval van apparaten wijzigen in het menu van Jeweller of Jeweller/Fibra bij de hubinstellingen.

Zo voert u een test uit in een Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten . 
 3. Selecteer WallSwitch.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Selecteer en voer de Jeweller-signaalsterktetest uit.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen technisch onderhoud nodig.

Technische specificaties

Toewijzing van het besturingsapparaat Elektrisch bedienbaar besturingsapparaat
Ontwerp van het besturingsapparaat Vlak ingebouwd besturingsapparaat
Automatische actietype van het besturingsapparaat Actietype 1 (elektronische ontkoppeling)
Aantal schakelingen Min. 200.000
Stroomtoevoer van de voedingsspanning 230 V~, 50 Hz
Nominale pulsspanning 2500– V~
(Overspanning van categorie II voor éénfasesysteem)
Overspanningsbeveiliging Voor netwerken van 230 V~:
Maximaal — 253 V~
Minimaal — 184 V~

Voor netwerken van 110 V~:
Maximaal: 132 V~
Minimaal: 92 V~

We raden aan deze beveiliging uit te schakelen als WallSwitch aangesloten is op netwerken van 110 V~ (alleen bij apparaten met een firmwareversie ouder dan 6.60.1.30).

Aanbod kabelgrootte 0,75-1,5 mm² (22–14 AWG)
Maximale belastingsstroom 10 А
Maximale stroombeveiliging Beschikbaar, 13 A
Uitgangsvermogen (belasting van de weerstand: 230 V~)
voor EAEU-landen
Tot 2.3 kW
Uitgangsvermogen (belasting van de weerstand: 230 V~)
voor andere regio’s
Tot 3 kW
Bedieningsmodus

Puls en bistabiel (firmwareversie is 5.54.1.0 of nieuwer. Productiedatum vanaf 5 maart 2020)

Alleen bistabiel (firmwareversie onder 5.54.1.0)

Hoe controleert ude productiedatum van een detector of apparaat

Pulsduur 1 tot 255 seconden (firmwareversie van 5.54.1.0 of nieuwer)
Monitoring van energieverbruik Beschikbaar zijn: stroom, spanning, stroomverbruik, elektrische energiemeter
Energieverbruik van het apparaat in stand-bymodus Minder dan 1 W
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband van het radiosignaal 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

Afhankelijk van de verkoopregio.

Compatibiliteit Alle Ajax-hubs en radiosignaalversterkers
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1000 m
in de zichtlijn

Meer informatie

Verontreinigingsgraad 2
alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
Veiligheidsklasse IP20
Temperatuurbereik Van 0 °С tot +64 °С
Maximale temperatuurbeveiliging Beschikbaar, 65 °C
Vochtigheidsgraad Tot 75%
Afmetingen 39 × 33 × 18 mm
Gewicht 30 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. WallSwitch.
 2. Draden – 2 stuks
 3. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” loopt tot 2 jaar na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: