For Users

Používateľská príručka WallSwitch

Updated

WallSwitch je bezdrôtové silové relé určené pre vzdialené zapínanie a vypínanie elektrických spotrebičov s maximálnym výkonom do 3 kW. Vďaka miniatúrnym rozmerom je relé prispôsobené pre montáž do bežnej inštalačnej krabice. WallSwitch je pripojený k zabezpečovaciemu systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 000 metrov.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax WallSwitch. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať dôkladne ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/wallswitch/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

Ajax WallSwitch
 1. Anténa
 2. Svorkovnica
 3. Funkčné tlačidlo
 4. LED indikátor

Voľba miesta inštalácie

Upozornenie: Relé by malo byť nainštalované iba kvalifikovaným elektrikárom bez ohľadu na to, k akému typu elektrického obvodu je zariadenie pripojené. Pri inštalácii dodržujte všetky bezpečnostné normy a predpisy. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia. Pre minimalizáciu týchto rizík pracujte iba so zariadením odpojeným od elektrickej siete!

Neinštalujte relé:

 1. Mimo budovu (vonku).
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou relé odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenie relé v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
3 Vynikajúci signál
2 Dobrý signál
1 Zlý signál
0 Žiadny signál

WallSwitch je primárne navrhnutý pre montáž do inštalačnej krabice o priemere 50 mm a viac a hĺbke najmenej 70 mm.

Montáž

 1. Odpojte prívod, ktorý bude relé napájať, od elektrickej siete.
 2. Pripojte na svorky relé označené “OUT” elektrický spotrebič vodičom so zodpovedajúcim prierezom.
 3. Pripojte na svorky relé označené “IN” prívod napájania
Ajax WallSwitch

Pri montáži zariadenia do inštalačnej krabice vyveďte anténu smerom von a umiestnite ju pod plastový kryt zásuvky. Čím je väčšia vzdialenosť antény od kovových súčastí zásuvky, tým nižšie je riziko zachytenia rádiovej komunikácie potencionálnym narušiteľom systému. V žiadnom prípade anténu neskracujte!

Upozornenie: Ak pripájate na výstup relé induktívnu alebo kapacitnú záťaž, je maximálny spínaný výkon obmedzený na 2 kW! Pri odporovej záťaži neprekračujte maximálny spínaný výkon 3 kW. Nepripájajte relé s poškodeným krytom alebo anténou.

Spárovanie a konfigurácia

WallSwitch sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Pripojte relé na napájanie (L, N) a počkajte 10 až 15 sekúnd. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní stlačte funkčné; tlačidlo (3) na bočnej časti relé, alebo zaťažte výstup relé (OUT) spotrebičom o výkone minimálne 20 W a potom ho odpojte.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, odpojte relé od prívodu napájania počkajte 10 až 15 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Upozornenie: Po prvom pripojení zariadenia k napájaniu alebo zrušení spárovania je relé vo vypnutom stave.

Parametre prúdovej a napäťovej ochrany relé je možné nastaviť v mobilnej aplikácii Ajax:

Prúdová ochrana – ak je povolená, dôjde k automatickému odpojeniu napájania pokiaľ odoberaný prúd presiahne 13 A, pri nečinnosti 19.8 A (alebo 16 A po dobu 5 sekúnd).

Napäťová ochrana – ak je povolená, dôjde k automatickému odpojeniu napájania ak veľkosť napätia bude mimo rozsah 184 až 253 V, pri nečinnosti mimo rozsah 0 až 500 V.

Poznámka: Relé možno ručne zopnúť / rozopnúť bez použitia Hubu stlačením a podržaním funkčného tlačidla po dobu najmenej 2 sekúnd

Základné funkcie:

 • manuálne zopnutie / rozopnutie relé v mobilnej aplikácii Ajax;
 • automatické zopnutie / rozopnutie relé na základe zmeny stavu systému (zastrážené / odstrážené);
 • štatistické informácie o spotrebovanej elektrickej energii;
 • aktuálne informácie o spotrebe a veľkosti prúdu a napätia;
 • automatické odpojenie zariadení pri prekročení medzí napätia a prúdu;
 • automatické odpojenie zariadení pri prekročení hraničnej teploty (65 ° C);
 • automatické pripojenie zariadenia po návrate prúdu, napätia a teploty do normálu

Technická špecifikácia

Akčný člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklov 200 000
Napájanie 110-230 V AC±10% 50/60 Hz
Napäťová ochrana Áno, min. 184 V, max. 253 V
Maximálne prúdové zaťaženie 13 А
Prevádzkové režimy
 • Pulzný a bistabilný (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
 • Iba bistabilný (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
Doba trvania impulzu Od 0.5 do 255 sekúnd (firmware s verziou 5.54.1.0 alebo vyššou)
Maximálna prúdová ochrana Áno, 13 A
Max. spínaný výkon (230 V / 110 V) 3 kW / 1.5 kW
Štatistické funkcie Áno (prúd, napätie, spotreba)
Spotreba el. energie v stand-by režime Menej ako 1 W
Komunikačný protokol Jeweller
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Výkon rádiového signálu 8.21 dBm / 6.62 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiovej komunikácie

Až 1 000 m (v otvorenom priestore)

Ďalšie informácie

Stupeň krytia IP20
Rozsah prevádzkovej teploty Od 0°С do +64°С
Ochrana pri prehriatí Ano, 65°C
Prevádzková vlhkosť Až 75% (bez kondenzace)
Rozmery 39 × 33 × 18 mm
Hmotnosť 30 g

Obsah balenia

 1. WallSwitch
 2. 2x prepojovacie vodiče
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Kompletné informácie týkajúce sa záruky, certifikáty, osvedčenia a ďalšie dokumenty sú dostupné na webovej stránke: ajax.systems

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: