Instrukcja użytkownika WallSwitch

Zaktualizowano

WallSwitch jest przekaźnikiem mocy służącym do zdalnego sterowania zasilaniem 110/230 V~. Zasilanie przekaźnika nie jest izolowane galwanicznie za pomocą zacisków, dlatego WallSwitch przełącza tylko zasilanie otrzymane na zaciskach zasilacza. Urządzenie ma miernik zużycia energii oraz trzy rodzaje zabezpieczeń: napięciowe, nadprądowe i temperaturowe.

Instalację WallSwitcha powinien wykonywć tylko wykwalifikowany elektryk lub instalator.

WallSwitch steruje zasilaniem urządzeń elektrycznych podłączonych do obwodu o obciążeniu do 3 kW za pomocą aplikacji Ajax, scenariuszy automatyzacji, przycisku funkcyjnego na przekaźniku oraz poprzez naciśnięcie przycisku Button.

WallSwitch łączy się z systemem Ajax za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności z hubem — do 1000 m na otwartej przestrzeni. Urządzenie współpracuje wyłącznie z podwajaczami sygnału i hubami Ajax.

Elementy funkcjonalne

 1. Antena.
 2. Bloki zacisków.
 3. Przycisk funkcyjny.
 4. Wskaźnik LED.
ajax wallswitch

Zaciski wejściowe:

 • Zacisk L — zacisk przyłączeniowy fazy zasilania.
 • Zacisk N — zacisk przyłączeniowy neutralny zasilania.

Zaciski wyjściowe:

 • Zacisk N — zacisk wyjściowy neutralny zasilania.
 • Zacisk L — zacisk wyjściowy fazy zasilania.

Zasada działania

 

WallSwitch jest przekaźnikiem zasilania systemu Ajax. Przekaźnik instaluje się w obwodzie elektrycznym w celu sterowania zasilaniem urządzeń podłączonych do tego obwodu. Przekaźnikiem można sterować za pomocą przycisku funkcyjnego na urządzeniu (przytrzymując go przez 2 sekundy), aplikacji Ajax, przycisku Button oraz scenariuszy automatyzacji.

WallSwitch przełącza jeden biegun obwodu elektrycznego — fazę. W tym przypadku styk neutralny nie jest komutowany i pozostaje zamknięty.

WallSwitch może pracować w trybie bistabilnym lub impulsowym (tryb impulsowy jest dostępny z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej). W trybie impulsowym można ustawić czas trwania impulsu od 1 do 255 sekund. Tryb działania mogą wybierać użytkownicy lub PRO z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora może również ustawić normalny stan styków przekaźnika (funkcja dostępna jest dla WallSwitcha z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej):

 • Normalnie zamknięte (NC) — przekaźnik przestaje dostarczać zasilanie po włączeniu i wznawia po wyłączeniu.
 • Normalnie otwarte (NO) — przekaźnik dostarcza zasilanie po włączeniu i przestaje po wyłączeniu.

WallSwitch mierzy natężenie prądu, napięcie, zużycie energii przez urządzenia elektryczne oraz moc, jaką pobierają. Dane te, wraz z innymi parametrami pracy przekaźnika, dostępne są w stanach urządzenia. Częstotliwość aktualizacji stanów przekaźnika zależy od ustawień Jeweller lub Jeweller/Fibra; wartość domyślna to 36 sekund.

Maksymalne obciążenie rezystancyjne na przekaźniku wynosi 3 kW. Jeśli podłączone jest obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe, maksymalny prąd przełączania spada do 8 A.

Scenariusze automatyzacji

Scenariusze Ajax to nowy poziom ochrony. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Rodzaje scenariuszy z użyciem WallSwitcha i przykłady zastosowania:

 • Według alarmu. Oświetlenie włącza się, gdy czujnik magnetyczny uaktywni alarm.
 • Według zmiany trybu ochrony. Zamek elektryczny jest automatycznie blokowany po uzbrojeniu obiektu.
 • Według harmonogramu. System nawadniania na podwórku włącza się według harmonogramu o określonej godzinie. Oświetlenie i telewizor włączają się, gdy właścicieli nie ma w domu, aby dom nie wydawał się pusty.
 • Poprzez naciśnięcie Button. Włączanie oświetlenia nocnego poprzez naciśnięcie inteligentnego przycisku.
 • Według temperatury. Ogrzewanie jest włączane, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20°C.
 • Według wilgotności. Nawilżacz zostaje włączony, gdy wilgotność spadnie poniżej 40%.
 • Na podstawie stężeniaCO₂. Wentylacja doprowadzająca powietrze zostaje włączona, gdy stężenie dwutlenku węgla przekroczy 1000 ppm.

Scenariusze wciśnięcia Button tworzy się w sekcji Ustawienia Button, Scenariusze związane z wilgotnością i stężeniem CO₂ tworzy się w sekcji Ustawienia LifeQuality.

Sterowanie z aplikacji

ajax wallswitch

W aplikacjach Ajax użytkownik może włączać i wyłączać urządzenia elektryczne podłączone do obwodu elektrycznego sterowanego przez WallSwitch.

Kliknij przełącznik w polu WallSwitch w menu Urządzenia : stan styków przekaźnika zmieni się na przeciwny, a podłączone urządzenie elektryczne wyłączy się lub włączy. W ten sposób użytkownicy mogą zdalnie sterować zasilaniem, na przykład grzejnika lub nawilżacza powietrza.

Gdy WallSwitch jest w trybie impulsowym, przełącznik włączy lub wyłączy impuls.

Typy ochrony

WallSwitch ma trzy typy ochrony działające niezależnie: napięciowy, prądowy i temperaturowy.

Ochrona przeciwprzepięciowa: jest aktywowana, jeśli napięcie zasilania wykracza poza zakres 184–253 V~ (dla sieci 230 V~) lub 92–132 V~ (dla sieci 110 V~). Chroni podłączone urządzenia przed przepięciami. Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia w przypadku WallSwitch z oprogramowaniem w wersji starszej niż 6.60.1.30, który jest podłączony do sieci 110 V~.

Zabezpieczenie prądowe: aktywuje się, gdy obciążenie rezystancyjne przekracza 13 A, a obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe przekracza 8 A. Chroni przekaźniki i podłączone urządzenia przed przetężeniami.

Ochrona przed nadmierną temperaturą: włącza się, gdy przekaźnik nagrzeje się do temperatury powyżej 65°C. Chroni przekaźnik przed przegrzaniem.

W przypadku uaktywnienia ochrony napięciowej lub temperaturowej WallSwitch odłącza zasilanie. Zasilanie jest wznawiane automatycznie, gdy napięcie lub temperatura wracają do normy. 

Po zadziałaniu zabezpieczenia nadprądowego zasilanie nie zostanie przywrócone automatycznie; użytkownik musi do tego celu użyć aplikacji Ajax.

Monitorowanie zużycia energii

W aplikacji Ajax dostępne są następujące parametry zużycia energii dla urządzeń podłączonych za pomocą WallSwitcha:

 • Napięcie.
 • Prąd obciążenia.
 • Pobór mocy.
 • Zużycie energii.

Częstotliwość aktualizacji parametrów zależy od okresu odpytywania Jeweller lub Jeweller/Fibra (wartość domyślna to 36 sekund). Wartości zużycia energii nie są resetowane w aplikacji. Aby zresetować odczyty, należy tymczasowo wyłączyć zasilanie WallSwitcha.

Protokół przesyłania danych Jeweller

WallSwitch wykorzystuje protokół radiowy Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń. Ten bezprzewodowy protokół zapewnia szybką i niezawodną komunikację dwukierunkową między hubem i podłączonymi urządzeniami.

Jeweller obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem zmiennym oraz uwierzytelnianie urządzeń podczas każdej sesji komunikacyjnej, aby zapobiegać sabotażowi i podrabianiu (spoofingowi) urządzeń. Protokół zapewnia regularne odpytywanie czujników przez hub w odstępie od 12 do 300 sekund (ustawienie w aplikacji Ajax) w celu monitorowania komunikacji ze wszystkimi urządzeniami i wyświetlania ich stanów w aplikacjach Ajax.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach.

Z aplikacją PRO Desktop operator centralnej stacji monitorowania odbiera wszystkie zdarzenia z WallSwitch. Z innym oprogramowaniem stacja monitorowania odbiera tylko powiadomienia o utracie połączenia między WallSwitchem a hubem (lub podwajaczem zasięgu).

Adresowalność urządzeń Ajax umożliwia przesyłanie nie tylko zdarzeń, lecz także typu urządzenia, przypisanej mu nazwy i pomieszczenia do PRO Desktop/centralnej stacji monitorowania (lista przesyłanych parametrów może się różnić w zależności od rodzaju CMS i protokołu wybranego do komunikacji).

ID przekaźnika i numer strefy można znaleźć w sekcji Stany WallSwitcha w aplikacji Ajax.

Wybór miejsca instalacji

ajax wallswitch

Urządzenie podłącza się do sieci 110/230 V~. Wymiary WallSwitcha (39 × 33 × 18 mm) umożliwiają instalację urządzenia w głębokiej skrzynce przyłączowej, wewnątrz obudowy urządzenia elektrycznego lub w rozdzielnicy elektrycznej. Elastyczna antena zewnętrzna zapewnia stabilną komunikację. Do zamontowania WallSwitcha na szynie DIN zalecamy użycie uchwytu DIN Holder.

WallSwitch należy zainstalować w miejscu, gdzie sygnał Jeweller jest stabilny i ma poziom 2–3 kresek. Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej. Jeżeli w miejscu planowanej instalacji poziom sygnału jest niższy niż 2 kreski, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie instaluj WallSwitcha:

 1. Na zewnątrz. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 2. W pomieszczeniach, w których wilgotność i temperatura nie są zgodne z parametrami operacyjnymi. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 3. Obok źródeł zakłóceń radiowych: np. w odległości mniejszej niż 1 m od routera. Może to doprowadzić do utraty połączenia między WallSwitchem a hubem (lub podwajaczem zasięgu).
 4. W miejscach, gdzie poziom sygnału jest niski lub niestabilny. Może to doprowadzić do utraty połączenia między przekaźnikiem a hubem (lub podwajaczem zasięgu).

Instalacja

ajax wallswitch

Instalację WallSwitcha powinien wykonywać tylko wykwalifikowany elektryk lub instalator.

Przed zainstalowaniem przekaźnika upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

Podczas instalacji WallSwitcha w puszce należy wyprowadzić antenę i schować ją pod plastikową ramką gniazda. Im większa odległość anteny od konstrukcji metalowych, tym mniejsze ryzyko zakłóceń i osłabienia sygnału radiowego.

   Zalecane położenie anteny

Do podłączenia zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 0,75 — 1,5 mm² (22-14 AWG). WallSwitch nie powinien być podłączany do obwodów o obciążeniu większym niż 3 kW.

Aby zainstalować WallSwitch:

 1. Jeśli instalujesz WallSwitch na szynie DIN, zamocuj na niej najpierw DIN Holder.
 2. Odłącz napięcie w kablu, do którego będzie podłączony WallSwitch.
 3. Podłącz przewody fazy i neutralny do zacisków zasilania WallSwitcha. Następnie podłącz przewody do zacisków wyjściowych przekaźnika.
  ajax wallswitch
 4. Umieść przekaźnik na uchwycie DIN Holder. Jeśli przekaźnik nie jest montowany na szynie DIN, zalecamy w miarę możliwości zabezpieczenie mocowania WallSwitcha przy użyciu taśmy dwustronnej.
 5. Zamocuj przewody, jeśli jest to konieczne.

Nie skracaj, ani nie przycinaj anteny. Jej długość jest optymalna do pracy w stosowanym zakresie częstotliwości radiowych.

Po zainstalowaniu i podłączeniu przekaźnika przeprowadź test poziomu sygnału Jeweller i sprawdź działanie przekaźnika: jak reaguje na polecenia i czy steruje zasilaniem urządzeń.

Podłączenie

Przed podłączeniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax. Zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe, jeśli go nie masz.
 2. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu: przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax lub patrząc na wskaźnik LED huba. Powinien świecić się na biało lub zielono.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy lub PRO z uprawnieniami administratora mogą podłączyć przekaźnik do huba.

Aby podłączyć WallSwitch do huba

 1. Podłącz WallSwitch do obwodu zasilania 110-230 V⎓, jeśli nie zrobiono tego wcześniej, i odczekaj od 30 do 60 sekund.
 2. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 3. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 4. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 5. Nadaj urządzeniu nazwę, wybierz pomieszczenie, zeskanuj kod QR (znajduje się na obudowie przekaźnika oraz na opakowaniu) lub wpisz identyfikator urządzenia.
  ajax wallswitch
 6. Kliknij Dodaj; rozpocznie się odliczanie.
 7. Naciśnij przycisk funkcyjny na WallSwitchu. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład, jeśli WallSwitch jest zainstalowany w skrzynce przyłączeniowej), podłącz do przekaźnika obciążenie o mocy co najmniej 20 W na 5 sekund. Na przykład włącz czajnik, odczekaj kilka sekund i wyłącz go.

Aby dodać WallSwitch, musi on znajdować się w zasięgu radiowym huba. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie po 5 sekundach.

Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń, to przy próbie dodania WallSwitcha użytkownik otrzyma w aplikacji Ajax powiadomienie o przekroczeniu limitu urządzeń. Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do huba zależy od modelu centrali.

WallSwitch działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba przestaje wysyłać powiadomienia do poprzedniego. Po dodaniu do nowego huba WallSwitch nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Po sparowaniu z hubem i usunięciu przekaźnika ze starego huba styki przekaźnika są otwarte.

Licznik usterek

ajax wallswitch

W przypadku nieprawidłowego działania WallSwitcha (np. braku sygnału Jeweller między hubem a przekaźnikiem) aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek w lewym górnym rogu ikony urządzenia.

Usterki są wyświetlane w sekcji Stany przekaźnika. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

Usterka jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Uaktywnienie zabezpieczenia nadprądowego.
 • Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.
 • Uaktywnienie ochrony przed wysokim napięciem
 • Brak łączności między WallSwitchem a hubem (lub podwajaczem zasięgu).

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany WallSwitcha. Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Icon Meaning

Siła sygnału Jeweller między WallSwitchem a hubem (lub podwajaczem zasięgu). Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Urządzenie jest podłączone za pomocą podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Ikona nie jest wyświetlana, jeśli WallSwitch współpracuje bezpośrednio z hubem.

Uaktywnienie zabezpieczenia nadprądowego.

Dowiedz się więcej

Uaktywnienie ochrony przed wysokim napięciem

Dowiedz się więcej

Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany WallSwitcha są dostępne w aplikacji Ajax. W tym celu:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy WallSwitch.
Parametr Znaczenie
Siła sygnału Jewellera

Jeweller jest protokołem służącym do transmisji zdarzeń i alarmów.

Pole pokazuje poziom sygnału Jeweller między WallSwitchem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej o Jeweller

Połączenie przez Jewellera Stan połączenia między WallSwitchem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — przekaźnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Stan normalny.
 • Offline — przekaźnik utracił połączenie z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.
ReX Wyświetla status połączenia WallSwitcha z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — przekaźnik jest podłączony do podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
 • Offline — przekaźnik utracił połączenie z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Pole jest wyświetlane, gdy WallSwitch działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Aktywny Status styków WallSwitcha:

 • Tak — styki przekaźnika są zamkniete, urządzenie elektryczne podłączone do obwodu jest zasilane.
 • Nie — styki przekaźnika są otwarte, urządzenie elektryczne podłączone do obwodu nie jest zasilane.

Pole jest wyświetlane, jeśli WallSwitch działa w trybie bistabilnym.

Prąd

Rzeczywista wartość prądu przełączanego przez WallSwitch.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Napięcie

Rzeczywista wartość napięcia przełączanego przez WallSwitch.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Zabezpieczenie nadprądowe Stan zabezpieczenia nadprądowego:

 • Włączone — zabezpieczenie nadprądowe jest włączone. Przekaźnik automatycznie wyłącza się i otwiera styki przy obciążeniu 13 A lub większym.
 • Wyłączone — zabezpieczenie nadprądowe jest wyłączone. Przekaźnik automatycznie wyłącza się i otwiera styki przy obciążeniu 19,8 A (lub 16 A, jeżeli takie obciążenie trwa dłużej niż 5 sekund).

Przekaźnik automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Ochrona przed wysokim napięciem Stan ochrony przed wysokim napięciem

 • Włączona — ochrona przed wysokim napięciem jest włączona. Przekaźnik automatycznie wyłącza i otwiera styki, gdy napięcie zasilania wykracza poza zakres 184–253 V~ (dla sieci 230 V~) lub 92–132 V~ (dla sieci 110 V~).
 • Wyłączona — ochrona przed wysokim napięciem jest wyłączona.

Przekaźnik automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeśli WallSwitch jest podłączony do sieci 110 V~ (tylko dla urządzeń z oprogramowaniem w wersji starszej niż 6.60.1.30).

Zasilanie

Pobór mocy podłączonego urządzenia.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości zużycia energii są wyświetlane w odstępach co 1 W.

Zużycie energii elektrycznej

Energia elektryczna jest pobierana przez urządzenie lub urządzenia elektryczne podłączone do obwodu, który obsługuje WallSwitch.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości poboru mocy są wyświetlane w odstępach co 1 W. Licznik jest resetowany po wyłączeniu WallSwitcha.

Wyłączenie urządzenia Pokazuje status funkcji dezaktywacji WallSwitcha:

 • Nie — Przekaźnik działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — przekaźnik jest wyłączony z działania systemu. WallSwitch nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego przekaźnika.
ID ID/ numer seryjny urządzenia. Można go znaleźć na obudowie urządzenia i opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) WallSwitcha.

Konfiguracja

ajax wallswitch

Aby zmienić ustawienia WallSwitcha w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy WallSwitch.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Znaczenie
Imię

Nazwa WallSwitcha. Wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę urządzenia, kliknij ikonę .

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisano WallSwitch.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Powiadomienia Wybór powiadomień dotyczących przekaźników:

 • W przypadku włączenia/wyłączenia – użytkownik otrzymuje powiadomienia od urządzenia przełączającego swój aktualny stan.
 • W przypadku wykonania scenariusza – użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące wykonania scenariusza obejmującego dane urządzenie.

Ustawienie jest dostępne w przypadku podłączenia WallSwitch do wszystkich hubów (z wyjątkiem modelu Hub) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.15 lub nowszej oraz w aplikacjach w następujących lub nowszych wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
Zabezpieczenie nadprądowe Ustawienie zabezpieczenia nadprądowego:

 • Włączone — zabezpieczenie nadprądowe jest włączone. Przekaźnik automatycznie wyłącza i otwiera styki przy obciążeniu 13 A lub większym.
 • Wyłączone — zabezpieczenie nadprądowe jest wyłączone. Przekaźnik automatycznie wyłącza i otwiera styki przy obciążeniu 19,8 A (lub 16 A, jeżeli takie obciążenie trwa dłużej niż 5 sekund). 

Przekaźnik automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Ochrona przed wysokim napięciem Ustawienie ochrony przed wysokim napięciem:

 • Włączona — ochrona przed wysokim napięciem jest włączona. Przekaźnik automatycznie wyłącza i otwiera styki, gdy napięcie zasilania wykracza poza zakres 184–253 V~ (dla sieci 230 V~) lub 92–132 V~ (dla sieci 110 V~).
 • Wyłączona — ochrony przed wysokim napięciem jest wyłączona.

Przekaźnik automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeśli WallSwitch jest podłączony do sieci 110 V~ (tylko dla urządzeń z oprogramowaniem w wersji starszej niż 6.60.1.30).

Tryb Wybór trybu działania przekaźnika:

 • Impulsowy — po aktywacji WallSwitch generuje impuls o określonym czasie trwania.
 • Bistabilny — po aktywacji WallSwitch zmienia stan styków na przeciwny (np. zamknięte na otwarte).

Ustawienie jest dostępne z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 5.54.1.0 lub nowszej.

Czas trwania impulsu

Wybór czasu trwania impulsu: 1 do 255 sekund.

Ustawienie jest dostępne, gdy WallSwitch działa w trybie impulsowym.

Stan styku przekaźnika Wybór stanów normalnych styków przekaźnika:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w stanie normalnym styki przekaźnika są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w stanie normalnym styki przekaźnika są otwarte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka nie jest zasilane.
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy.

Scenariusze zapewniają ochronę obiektu na zupełnie nowym poziomie. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Użyj scenariuszy do zautomatyzowania zabezpieczeń. Na przykład włącz oświetlenie w obiekcie, gdy czujnik magnetyczny uruchomi alarm.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie syreny w tryb testu siły sygnału Jewellera.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału Jeweller oraz stabilność połączenia pomiędzy WallSwitchem a hubem lub podwajaczem zasięgu, aby wybrać najlepsze miejsce instalacji urządzenia.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika przekaźnika w aplikacji Ajax.
Wyłączenie urządzenia

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie — przekaźnik działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — przekaźnik jest wyłączony z działania systemu. WallSwitch nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Po rozłączeniu WallSwitch zachowuje stan, jaki miał w momencie rozłączenia: aktywny lub nieaktywny.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłączenie przekaźnika od huba i usunięcie jego ustawień.

Wskazanie

Wskaźnik LED WallSwitcha miga, jeśli urządzenie nie jest dodane do huba. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego na przekaźniku wskaźnik LED zaświeci się na zielono.

Test działania

Test działania WallSwitcha nie rozpocznie się natychmiast, ale też nie później niż po jednym okresie odpytywania między hubem a urządzeniem (36 sekund przy ustawieniach domyślnych). Okres odpytywania urządzenia można zmienić w menu Jeweller lub Jeweller/Fibra w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia.
 3. Wybierz WallSwitch.
 4. Przejdź do Ustawień.
 5. Wybierz i uruchom Test poziomu sygnału Jewellera.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga technicznej konserwacji.

Dane techniczne

Kategoria urządzenia sterującego Elektrycznie sterowane urządzenie sterujące
Konstrukcja urządzenia sterującego Podtynkowe urządzenie sterujące
Typ działania automatycznego urządzenia sterującego Działanie typu 1 (rozłączenie elektroniczne)
Liczba przełączeń Min 200,000
Napięcie zasilania 230 V~, 50 Hz
Napięcie znamionowe impulsu 2,500 V~
(Kategoria przepięciowa II dla systemu jednofazowego)
Ochrona przed wysokim napięciem Dla sieci 230 V~:
Maksimum — 253 V~
Minimum — 184 V~

Dla sieci 110 V~:
Maksimum — 132 V~
Minimum — 92 V~

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeśli WallSwitch jest podłączony do sieci 110 V~ (tylko dla urządzeń z oprogramowaniem w wersji starszej niż 6.60.1.30).

Rozmiar przewodu
0,75-1,5 mm² (22–14 AWG)
Maksymalny prąd obciążenia 10 А
Zabezpieczenie nadprądowe Dostępne, 13 A
Moc wyjściowa (obciążenie rezystancyjne 230 V~)
dla krajów EUG
Do to 2.3 kW
Moc wyjściowa (obciążenie rezystancyjne 230 V~)
dla pozostałych regionów
Do to 3 kW
Tryby działania

Impulsowy i bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej. Data produkcji od 5 marca 2020 r.)

Tylko bistabilny (oprogramowanie sprzętowe w wersji starszej niż 5.54.1.0)

Jak sprawdzić datę produkcji czujnika lub urządzenia

Czas trwania impulsu 1 do 255 sekund (oprogramowanie sprzętowe w wersji 5.54.1.0 lub nowszej)
Monitorowanie zużycia energii Dostępne: prąd, napięcie, pobór mocy, licznik energii elektrycznej
Zużycie energii przez urządzenie w trybie czuwania Mniej niż 1 W
Protokół komunikacji radiowej

Jeweller

Dowiedz się więcej

Zakres częstotliwości sygnału radiowego 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Zależnie od regionu sprzedaży.
Kompatybilność Wszystkie huby i podwajacze zasięgu Ajax
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego Do 1,000 m
w otwartej przestrzeni
Dowiedz się więcej
Stopień zanieczyszczenia 2
wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
Stopień ochrony IP20
Dopuszczalna temperatura pracy Od 0°С do +64°С
Zabezpieczenia przed wysoką temperaturą Dostępne,+65°C
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary 39 × 33 × 18 mm
Waga 30 g
Okres eksploatacji 10 lat

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. WallSwitch.
 2. Przewody – 2 szt.
 3. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: