Gebruikershandleiding van GlassProtect

Bijgewerkt op

GlassProtect is een draadloze glasbreukdetector voor binnenshuis die het geluid van glasbreuk herkent tot op een afstand van 9 meter. GlassProtect kan tot 7 jaar werken op een voorgeïnstalleerde batterij en heeft een aansluiting voor een bedrade detector van derden.

GlassProtect maakt verbinding met het Ajax-systeem via het beveiligde Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik is maximaal 1000 meter in de zichtlijn. Ook kan GlassProtect worden aangesloten op beveiligingssystemen van derden met behulp van de Ajax-integratiemodules uartBridge of ocBridge Plus.

Gebruikers kunnen GlassProtect configureren via de Ajax-app voor macOS, Windows, iOS of Android. Het systeem brengt gebruikers op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

De gebruiker kan het Ajax-systeem aansluiten op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

 1. Led-indicatie
 2. Microfoonopening
 3. Montagepaneel voor SmartBracket. Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen. 
 4. Connector voor een bekabelde detector van derden met een NC-contact (normaal gesloten). 
 5. QR-code met het apparaat-ID. Wordt gebruikt om het apparaat te koppelen met een Ajax-systeem.
 6. Aan/uit-knop.
 7. ​​Sabotageknop. Wordt geactiveerd bij pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel.

Werkingsprincipe

GlassProtect maakt gebruik van een gevoelige elektreetmicrofoon om het geluid van glasbreuk te detecteren. Dit bestaat uit een laagfrequent geluid van een klap en een hoogfrequent krakend geluid van glassplinters. Een dergelijke tweefasige glasbreukdetectie vermindert het risico op valse activering.

De GlassProtect-detector reageert niet als glas bedekt met folie breekt zoals schokbestendig, zonwerend, decoratief of een ander soort folie. Wij raden het gebruik van een draadloze openingsdetector met tril- en kantelsensoren zoals DoorProtect Plus aan om glasbreuk van dit type glas te detecteren.

Indien geactiveerd, stuurt GlassProtect onmiddellijk het alarmsignaal door naar de hub, waardoor de sirenes (indien aangesloten) geactiveerd worden en de gebruiker en het beveiligingsbedrijf op de hoogte worden gebracht.

Verbinden

Verbinding van de detector met de hub

Voordat de verbinding start:

 1. Installeer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak een account aan, voeg de hub toe en maak ten minste één ruimte.
 2. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en / of gsm-netwerk).
 3. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub.

De detector koppelen aan de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of typ de QR-code (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking van de detector) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst zal worden.
 3. Tik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 4. Schakel het apparaat in.

De detector moet zich binnen het bereik van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken. Het verbindingsverzoek wordt gedurende korte tijd verzonden: op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

Als koppeling met het apparaat niet lukt (led knippert één keer per seconde), schakel het dan 5 seconden uit en probeer het opnieuw. De detector die is aangesloten op de hub verschijnt in de lijst met apparaten in de app. Het bijwerken van de apparaatstatussen in de lijst hangt af van het pinginterval van het apparaat dat is ingesteld in de hubinstellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).

Verbinden met systemen van derden

Volg de aanbevelingen in de gebruikershandleiding van het betreffende apparaat om de detector aan te sluiten op een centrale van een derde partij met behulp van de integratiemodule uartBridge of ocBridge Plus.

Statussen

 1. Apparaten
 2. GlassProtect
Parameter Betekenis
Temperatuur

Temperatuur van de detector, gemeten op de processor en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen

Meer informatie

Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Batterijlading

Batterijniveau van het apparaat. Weergegeven als een percentage

Weergave van batterijniveau in de Ajax-apps

Deksel De sabotagestatus, die reageert op het losraken of beschadigen van de behuizing van de detector
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de sensor
Secondaire detector Status van de externe detectorverbinding met GlassProtect
Verzonden door ReX Geeft de status weer van het gebruik van de ReX-radiosignaalversterker
Altijd actief Geeft aan of de detector altijd ingeschakeld is
Permanente deactivering Toont de status van de permanente uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee: het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door
 • Alleen deksel: de beheerder van de hub heeft de meldingen over de activatie van de behuizing van het apparaat uitgeschakeld
 • Geheel: het apparaat wordt door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de systeemwerking. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen
 • Op aantal alarmen: het apparaat wordt automatisch door het systeem uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app
 • Op timer: het apparaat wordt automatisch door het systeem uitgeschakeld wanneer de hersteltimer afloopt (gespecificeerd in de instellingen voor de Apparaten automatische deactivering). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app
Alarm Reactie
Bedieningsmodus Toont hoe het apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst. De optie is alleen beschikbaar met een aangesloten bedrade detector
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij vertrek. De optie is alleen beschikbaar met een aangesloten bedrade detector
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

Instellingen

 1. Apparaten
 2. GlassProtect
 3. Instellingen
Instelling Betekenis
Naam Naam van de detector, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
LED-indicatie van alarmen

Hiermee kunt u het knipperen van de led-indicatie tijdens een alarm uitschakelen. Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger

Hoe vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Gevoeligheid Het gevoeligheidsniveau van de glasbreukdetector kiezen:

 • Laag
 • Normaal
 • Hoog
Extern contact ingeschakeld Indien actief, registreert de detector externe detectoralarmen
Altijd actief Indien actief, registreert de detector altijd glasbreuk
Waarschuwing met sirene als glasbreuk wordt gedetecteerd Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer glasbreuk wordt gedetecteerd
Waarschuwing met sirene als het externe contact geopend is Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd als het alarm van een externe detector afgaat
Alarm Reactie
Bedieningsmodus Bepaal hoe dit apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst selecteren. De optie is alleen beschikbaar met een aangesloten bedrade detector
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingstijd bij vertrek selecteren. De optie is alleen beschikbaar met een aangesloten bedrade detector
Vertraging bij deelinschakeling Vertraging ingeschakeld bij gebruik van deelinschakeling
Inschakelen bij deelinschakeling Indien actief, schakelt de detector over naar de ingeschakelde modus als deelinschakeling wordt gebruikt
Jeweller signaalsterktetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller
Detectiezonetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de detectiezone
Signaldempingtest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaaldemping (beschikbaar bij detectoren met firmwareversie 3.50 en later)
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Geheel: het apparaat zal geen systeemcommando’s uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen meldingen over het deksel uitschakelen: het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de permanente uitschakeling van apparaten

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen als het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden of als de hersteltimer afloopt

Meer informatie over de automatische uitschakeling van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de Gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Koppelt de detector los van de hub en wist de instellingen

Indicatie

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
De detector inschakelen Licht groen op voor ongeveer één seconde
Detector verbonden met de hub, ocBridge Plus en uartBridge Licht een paar seconden continu op
Activering van het alarm/de sabotagedetector Licht groen op voor ongeveer één seconde Alarm wordt eenmaal per 5 seconden verzonden
Batterij moet vervangen worden Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Hoe u de batterij van de detector kunt vervangen, staat beschreven in de handleiding voor het vervangen van de batterij

Testen van de functionaliteit

Via het Ajax-systeem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van het pinginterval van de detector (de paragraaf over de “Jeweller”-instellingen in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Detectiezonetest

Signaldempingtest

Functionaliteit van de detector testen

U kunt de detectiezone testen nadat de locatie van de detector bepaald is en het apparaat met de meegeleverde tape is bevestigd.

GlassProtect reageert niet op klappen!

De detector testen

Sla met uw vuist op het glas zonder het te breken. Als de detector een laagfrequent geluid opvangt, knippert de led. Boots een hoogfrequent geluid van glas dat versplintert na gedurende 1,5 seconden door op het glas te slaan met een speciaal gereedschap of met een metalen voorwerp. De detector schakelt, nadat het geluid herkend wordt, de led-indicatie gedurende een seconde uit.

Als het systeem is ingeschakeld, moet de detector de geluiden in de volgende volgorde herkennen om te activeren: eerst een laagfrequent geluid (klap), daarna een hoogfrequent geluid (breken van glas, scherven). Anders zal het alarm niet afgaan.

Zet alle apparaten die gewoonlijk in de kamer staan aan/uit: generatoren, airconditioners, enz. Als dit de detector activeert, probeer dan de gevoeligheid te veranderen of GlassProtect te verplaatsen.

Gebruik het gevoeligheidsniveau. De detector moet beide testfasen correct doorstaan en mag niet reageren op apparaten die aanstaan in de kamer.

Het apparaat installeren

Locatie selecteren

In sommige gevallen kan huishoudelijke activiteit een vals alarm veroorzaken

De locatie van GlassProtect hangt af van de afstand tot de hub en obstakels die de overdracht van radiosignalen belemmeren: muren, vloeren en grote objecten in de kamer.

Het apparaat is alleen ontwikkeld voor gebruik binnenshuis.

Controleer het Jeweller-signaalniveau op de installatieplaats

Als het signaalniveau laag is (één streepje), dan kunnen we de stabiele werking van de detector niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats in ieder geval de detector: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als de signaalsterkte van de detector laag of onstabiel is, zelfs na het verplaatsen, gebruik dan een ReX-radiosignaalversterker.

Installeer de detector niet:

 1. buiten de ruimte (in de buitenlucht);
 2. in de buurt van sirenes en luidsprekers;
 3. in de buurt van metalen voorwerpen of spiegels die het signaal dempen of afschermen;
 4. op plaatsen met een snelle luchtcirculatie (luchtventilatoren, open ramen of deuren);
 5. in ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden;
 6. dichter dan 1 m bij de hub.

GlassProtect herkent glasbreuk op een afstand tot 9 meter. De microfoon mag niet meer dan 90 graden ten opzichte van het raam / de ramen worden geplaatst.

Zorg ervoor dat gordijnen, planten, meubelen of andere voorwerpen de microfoonopening niet bedekken.

Als er gordijnen voor het raam hangen, plaats dan de detector tussen het gordijn en het raam, bijvoorbeeld bij de raamstijl aan de zijkant. Anders kunnen gordijnen het geluid van glasbreuk dempen en zal de detector niet geactiveerd worden.

Installatieproces van de detector

Voordat u de detector installeert, moet u ervoor zorgen dat u de optimale locatie hebt gekozen die in overeenstemming is met de richtlijnen van deze handleiding!

 1. Bevestig het bevestigingspaneel van SmartBracket met de gebundelde schroeven. Indien u ander bevestigingsgereedschap gebruikt, zorg er dan voor dat deze het bevestigingspaneel niet beschadigen of vervormen.

  Gebruik dubbelzijdige tape alleen voor tijdelijke bevestiging van de detector. De tape droogt na verloop van tijd uit. Hierdoor kan de detector vallen, valse alarmen activeren en storingen geven.

 2. Zet de detector op het bevestigingspaneel. Wanneer de detector in SmartBracket is bevestigd, knippert deze met een led, wat aangeeft dat de sabotagedetector is gesloten.

Als de led niet knippert na de bevestiging in SmartBracket, controleer dan de status van de sabotagedetector in de Ajax-app en daarna de stevigheid van het paneel.

Het beveiligingssysteem waarschuwt u als iemand de detector van het oppervlak losmaakt of van het bevestigingspaneel haalt.

Een bedrade detector aansluiten

Een bedrade detector met een NC- (normaal gesloten) contacttype kan worden aangesloten op GlassProtect met behulp van de ingebouwde aansluitklem.

We raden aan om de bedrade detector te installeren op een afstand van niet meer dan 1 meter tot GlassProtect. Een langere draadlengte verhoogt het risico op beschadiging en vermindert de kwaliteit van de communicatie tussen de detectoren.

Als u de draad uit de detectorbehuizing wilt halen, trekt u aan de stekker:

U ontvangt een melding als de aangesloten bedrade detector wordt geactiveerd.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector.

Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de detector als ze tevoorschijn komen. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor technische apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterij werkt tot 7 jaar autonoom (met een pinginterval van 5 minuten door de hub). Als de batterij van de detector bijna leeg is, waarschuwt het systeem de gebruiker, licht de led-indicatie zachtjes op en gaat weer uit als er glasbreuk wordt waargenomen of als de sabotageknop wordt geactiveerd.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op

Vervanging van de batterij

Volledige set

 1. GlassProtect
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd)
 4. Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant
 5. Installatiekit
 6. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: