For Users

Uživatelský manuál GlassProtect

Updated

GlassProtect je bezdrátový detektor detekující rozbití skla ve vzdálenosti až 9 metrů. Používá se uvnitř budov, může pracovat až 7 let z předinstalované baterie a je vybaven zásuvkou pro připojení dalšího detektoru.

GlassProtect pracuje v rámci zabezpečovacího systému Ajax připojením prostřednictvím chráněného protokolu Jeweller k Hubu. Dosah komunikace — až 1 000 m, bez překážek. Kromě toho lze detektor použít jako součást bezpečnostních systémů třetích stran díky integračnímu modulu uartBridge nebo ocBridge Plus.

Detektor je nastaven pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem iOS a Android. Uživatel je informován o všech událostech prostřednictvím push oznámení, SMS zpráv a hovorů (pokud je aktivován).

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

 1. LED indikátor
 2. Otvor mikrofonu
 3. Držák SmartBracket. Chcete-li jej vyjmout, posuňte panel dolů.
 4. Konektor pro kabelový detektor třetí strany s typem kontaktu NC (normálně sepnutý). 
 5. QR kód s ID zařízení. Slouží ke spárování zařízení se zabezpečovacím systémem Ajax.
 6. Tlačítko pro zapnutí zařízení.
 7. Tlačítko neoprávněné manipulace. Spustí se při pokusu o odtržení detektoru od povrchu nebo jeho vyjmutí z montážního panelu.

Princip provozu detektoru

GlassProtect je vybaven citlivým elektretovým mikrofonem a je nastaven tak, aby detekoval výrazný zvuk rozbitého skla, který se skládá z nízkofrekvenčního zásahu a vysokofrekvenčního cinkání střepů. Díky dvoustupňové detekci rozbití skla je riziko nesprávného uvedení do činnosti minimální.

Detektor GlassProtect nebude reagovat na rozbití skla, pokud je na sklo nanesena ochranná vrstva: nárazuvzdorná, proti slunci, dekorativní nebo jiná. K detekci rozbití tohoto typu skla doporučujeme použít bezdrátový detektor otevření DoorProtect Plus se snímačem otřesů a náklonu.

Po aktivaci systému, detektor GlassProtect nastavený v režimu detekce narušení okamžitě vysílá výstražný signál do Hubu, aktivuje sirény připojené k Hubu a upozorní uživatele a soukromou bezpečnostní společnost.

Připojení

Připojení zařízení k Hubu

Před připojením:

 1. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost .
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte, zda je připojen k internetu.
 3. Ujistěte se v aplikaci Ajax, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Párování detektoru s Hubem:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte detektor přepnutím přepínače do polohy “ON”.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud se detektor nepodařilo spárovat (LED blikne jednou za vteřinu), vypněte jej na 5 vteřin a zkuste to znovu. Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Připojení zařízení k zabezpečovacímu systému výrobce třetí strany

Pro připojení detektoru k poplachovému zabezpečovacímu (či jinému) systému výrobce třetí strany je nutné použít jeden z integračních modulů uartBridge nebo ocBridge Plus. V tomto případě dále postupujte podle manuálů uvedených modulů a systému výrobce třetí strany.

Stavy

 1. Zařízení
 2. GlassProtect
Parametr Význam
Teplota Teplota detektoru, měřena na procesoru
Síla signálu Jeweller Indikace síly rádiového signálu mezi detektorem a Hubem
Připojení přes Jeweller Stav připojení detektoru k Hubu
Stav baterie Indikace stavu baterií (zobrazeno v krocích po 25%)
Kryt Indikace otevření / zavření krytu (aktivace / deaktivace sabotážního kontaktu Tamper)
Zpoždění při odchodu Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace poplachu) je doba, kterou musíte opustit místnost po aktivaci zabezpečovacího systému
Zpoždění při odchodu Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace poplachu) je doba, kterou musíte opustit místnost po aktivaci zabezpečovacího systému
Citlivost Úroveň citlivosti senzoru
Sekundární detektor Stav externího detektoru připojeného ke GlassProtect
Směrován přes ReX Zobrazuje stav používání rozšiřovače dosahu signálu ReX
Vždy aktivní Zobrazuje jestli je detektor pořád aktivní
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo detektoru

Nastavení

 1. Zařízení
 2. GlassProtect
 3. Nastavení
Nastavení Význam
Název Název detektoru, lze měnit
Místnost Volba virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Zpoždění při vstupu Nastavení časového zpoždění při vstupu. Tato možnost je k dispozici pouze s připojeným drátovým detektorem
Zpoždění při odchodu Nastavení časového zpoždění při odchodu. Tato možnost je k dispozici pouze s připojeným drátovým detektorem
Zpoždění v nočním režimu Zapnutí zpoždění při použití nočního režimu
Aktivní v nočním režimu Pokud je aktivováno, detektor se zapne při aktivaci nočního režimu
LED indikace poplachů

Umožňuje deaktivovat blikání LED indikátoru během poplachu. tato možnost je k dispozici pro zařízení s verzí firmwaru 5.55.0.0 nebo vyšší

Jak zjistím verzi firmwaru nebo ID zařízení?

Citlivost Výběr úrovně citlivosti detektoru rozbití skla:

 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Externí kontakt Pokud je aktivní, detektor registruje polachy externího detektoru
Vždy aktivní Pokud je aktivní, detektor bude vždy zapnutý
Signalizace sirénou pokud bylo detekováno rozbití skla Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci rozbití skla aktivují
Poplach sirénou pokud byl otevřen externí kontakt Pokud je aktivní, sirény přidané v systému se při detekci poplachu externího detektoru aktivují
Zkouška síly signálu Jeweller Spustí test síly signálu
Zkouška zóny detekce Spustí test detekčních zón
Test útlumu Spustí test útlumu signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Indikace

Událost Indikace Poznámka
Zapnutí detektoru Rozsvítí se zelená LED asi na 1 vteřinu
Připojení detektoru k Hubu, ocBridge Plus a uartBridge Rozsvítí se LED na několik vteřin
Poplach / aktivace sabotážního kontaktu Tamper Rozsvítí se zelená LED na 1 vteřinu Poplach je odeslán co 5 vteřin
Slabá baterie Během poplachu se pomalu rozsvítí zelená LED a pomalu zhasne Výměna baterie v detektoru je popsána v odstavci Výměna baterie

Testování detektoru

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Zkouška zóny detekce

Test útlumu

Testování funkčnosti detektoru

Po definování umístění detektoru a upevnění zařízení pomocí přibalené oboustranné lepicí pásky otestujte detekční zónu.

GlassProtect nereaguje na tleskání!

Testování detektoru

Pěstí tvrdě udeřte do skla, aniž byste jej rozbili! Pokud mikrofon detektoru zachytí nízkofrekvenční zvuk, LED dioda bude blikat. Simulujte vysokofrekvenční zvuk rozbití skla během 1,5 sekundy po prvním zásahu — speciálním nástrojem nebo nárazem na sklo kovovým předmětem. Po načtení zvuku, LED dioda detektoru na vteřinu zhasne.

V aktivovaném režimu musí detektor zachytit zvuky v následujícím pořadí: nízkofrekvenční zvuk (zásah), poté vysokofrekvenční zvuk (rozbití skla, střepy). V opačném případě nebude poplach aktivován.

Zapněte / vypněte všechna zařízení, které jsou obvykle v provozu v místnosti: generátory, klimatizační jednotky atd. Pokud je detektor aktivován, znamená to, že je nastavena příliš vysoká citlivost nebo je třeba změnit umístění zařízení GlassProtect.

Použijte úroveň citlivosti, při které detektor správně prochází oběma fázemi testu a nereaguje na žádné zařízení v místnosti, které je v provozu.

Instalace zařízení

Výběr místa instalace

V některých případech mohou aktivity v domácnosti způsobit falešné poplachy

Umístění detektoru GlassProtect určuje jeho vzdálenost od Hubu a přítomnost jakýchkoli překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.

Zkontrolujte úroveň signálu v místě instalace

Pokud je úroveň signálu jeden stupeň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu!

Minimálně pohybujte zařízením — i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Neinstalujte detektor:

 1. ve venkovním prostředí;
 2. v blízkosti sirén a hlásičů;
 3. v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu;
 4. na místech s rychlou cirkulací vzduchu (ventilátory, otevřená okna nebo dveře);
 5. v prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit;
 6. blíže než 1 metr od Hubu.

Detektor GlassProtect detekuje rozbití skla ve vzdálenosti až 9 metrů. Jeho mikrofon by měl být umístěn v úhlu nejvýše 90 stupňů vzhledem k oknu (oknům).

Zajistěte, aby záclony, rostliny, nábytek nebo jiné předměty nezakrývaly otvor mikrofonu.

Pokud je okno zakryté hustými závěsy, umístěte detektor mezi ně a okno. Například v okenním sloupku. V opačném případě by závěsy mohly utopit zvuk rozbití skla a detektor nebude aktivován.

Proces instalace detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda je v souladu s pokyny uvedenými v této příručce!

 1. Upevněte upevňovací panel SmartBracket detektoru pomocí přiložených vrutů. Pokud používáte jakékoli jiné upevňovací příslušenství, ujistěte se, že panel nepoškozuje ani nedeformuje.

  Oboustrannou lepicí pásku používejte pouze pro dočasné připevnění detektoru. Časem páska vyschne, což může způsobit pád, nesprávné spuštění a poruchu detektoru.

 2. Umístěte detektor na připevňovací panel. Jakmile je detektor upevněn v SmartBracket, bude blikat LED — bude to signál, že sabotážní kontakt tamper na detektoru je uzavřen.

Pokud LED dioda po zafixování v SmartBracketu neblikne, zkontrolujte stav sabotážního kontaktu Tamper v aplikaci Ajax a poté těsnost uchycení držáku.

Pokud někdo násilím odstraní detektor z povrchu nebo ho sundá z držáku, upozorní vás na to bezpečnostní systém.

Připojení drátového detektoru

Drátový detektor s NC (normálně zavřeným) typem kontaktu lze připojit k GlassProtect pomocí vestavěné svorky.

Doporučujeme instalovat drátový detektor do vzdálenosti nejvýše 1 metr od GlassProtect. Delší délka drátu zvyšuje riziko jeho poškození a snižuje kvalitu komunikace mezi detektory.

Pro vytažení vodiče z krytu detektoru vylomte zástrčku:

Pokud je spuštěn připojený drátový detektor, obdržíte oznámení.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru.

V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý ubrousek vhodný pro údržbu zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte žádné látky obsahující alkohol, aceton, benzín a jiná aktivní rozpouštědla.

Baterie instalovaná v detektoru zajišťuje až 7 let autonomního provozu (s frekvencí dotazu u Hubu co 5 minut). Pokud je baterie detektoru vybitá, uživatel obdrží upozornění a LED dioda se plynule rozsvítí a zhasne, pokud je detekováno rozbití skla nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

Jakmile stav baterie dosáhne 10% kapacity, aplikace vás okamžitě informuje o potřebě vyměnit baterie.

Výměna baterie

Technická specifikace

Detekční element Elektretový mikrofon
Detekční vzdálenost rozbití skla Až 9 m
Úhel detekce mikrofonu 180°
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby, ReXem, ocBridge Plus, uartBridge
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1,000 m (bez překážek)
Vstup pro připojení drátového detektoru Ano, 1× NC
Napájení 1 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 7 let
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry Ø 20 × 90 mm
Hmotnost 30 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. GlassProtect
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 4. Konektor pro připojení externího NC detektoru
 5. Spojovací materiál
 6. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: