For Users

Uživatelský manuál Transmitter

Updated

Transmitter je modul pro připojení detektorů výrobců systémů třetích stran k zabezpečovacímu systému Ajax. Vysílá poplachy a varuje před aktivací sabotážního kontaktu Tamper externího detektoru a je vybaven vlastním akcelerometrem, který jej chrání před demontáží. Pracuje na bateriích a může napájet připojený detektor.

Transmitter pracuje v rámci zabezpečovacího systému Ajax připojením k Hubu přes chráněný protokol Jeweller. Záměrem není použití zařízení v systémech výrobců třetích stran.

Není kompatibilní s uartBridge a ocBridge Plus

Komunikační dosah může být až 1600 metrů za předpokladu, že neexistují žádné překážky.

Transmitter je nastaven pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony se systémem iOS a Android.

Popis zařízení

ajax transmitter
 1. QR kód s registračním klíčem zařízení
 2. Kontakty baterií
 3. LED indikátor
 4. Tlačítko zapnutí / vypnutí
 5. Svorky pro napájení detektoru, poplachové a tamperové signály

Pracovní postup

Transmitter je navržen pro připojení kabelových senzorů a zařízení třetích stran k bezpečnostnímu systému Ajax. Integrovaný modul přijímá informace o poplaších a aktivaci sabotážních kontaktů na neoprávněnou manipulaci prostřednictvím vodičů připojených ke svorkám.

Transmitter lze použít k připojení tísňových tlačítek, tlačítek pro přivolání lékařské pomoci, vnitřních a venkovních detektorů pohybu, jakož i detektorů otevření, vibrací, rozbití, požáru, úniku plynu, úniku vody a dalších drátových detektorů.

Typ poplachu je uveden v nastavení Transmitteru. Text upozornění na poplachy a události připojeného zařízení i kódy událostí přenášené na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti (PPC) závisí na vybraném typu.

K dispozici je celkem 5 typů zařízení:

Typ poplachu Ikona
Narušení
ajax multitransmitter
Požár
ajax multitransmitter
Lékařská pomoc
ajax multitransmitter
Tíseň
ajax multitransmitter
Plyn
ajax multitransmitter

Transmitter má 2 páry drátových zón: poplach a tamper.

Samostatný pár svorek zajišťuje napájení externího detektoru z baterií modulu s 3,3 V.

Připojení k Hubu

Před připojením zařízení:

 1. Postupujte podle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Jdi do aplikace Ajax.
 3. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 4. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Jak připojit Transmitter Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte zařízení (stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na 3 vteřiny).

Během připojení a provozu je nutné, aby byl Transmitter umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller.

Požadavek na připojení Transmitteru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud připojení k Ajax Hubu selhalo, Transmitter se po 6 vteřinách vypne. Potom můžete pokus o připojení opakovat.

Transmitter se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací zařízení je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Stavy

 1. Zařízení
 2. Transmitter
Parametr Hodnota
Teplota Teplota zařízení, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a zařízením
Stav baterie Stav baterie detektoru, zobrazený v krocích po 25%
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Zpoždění při vstupu Čas zpoždění při vstupu
Zpoždění při odchodu Čas zpoždění při odchodu
Připojení Stav připojení Transmitteru k Hubu
Vždy aktivní Pokud je aktivní, zařízení je vždy v aktivovaném režimu
Upozornění při přesunutí Zapne akcelerometr na Transmitteru a detekuje pohyb zařízení
Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — zařízení je zcela vyloučeno z provozu systému správcem. Zařízení nevykonává systémové příkazy a nehlásí poplachy ani další události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
 • Podle časovače — zařízení automaticky po vypršení doby časovače deaktivuje systém (zadáno v nastavení pro automatickou deaktivaci zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. Transmitter
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Stav kontaktu externího detektoru Výběr normálního stavu externího detektoru:

 • V klidu zavřeno (NC)
 • V klidu otevřeno (NO)
Režim externího detektoru Výběr režimu externího detektoru:

 • Pulzní
 • Bistabilní
Režim sabotážního kontaktu Tamper Výběr normálního stavu sabotážního kontaktu Tamper externího detektoru:

 • V klidu zavřeno (NC)
 • V klidu otevřeno (NO)
Typ poplachu Výběr typu poplachu připojených zařízení:

 • Narušení
 • Požár
 • Lékařská pomoc
 • Tíseň
 • Plyn

Text SMS a notifikace ve zdroji událostí, stejně jako kód přenášený do PPC bezpečnostní společnosti, závisí na vybraném typu poplachů

Vždy aktivní Pokud je aktivní, Transmitter vysílá poplachy, i když je systém deaktivovaný
Zpoždění při vstupu Výběr doby zpoždění při vstupu
Zpoždění při odchodu Výběr doby zpoždění při odchodu
Zpoždění v nočním režimu Zpoždění zapnuto při použití nočního režimu
Upozornění při přesunutí Akcelerometr zapne Transmitter, aby v případě pohybu zařízení spustil poplach
Napájení detektoru Zapnutí napájení externího detektoru 3,3 V:

 • Vždy zakázán
 • Zakázáno pokud je deaktivováno
 • Vždy povolen
Aktivní v nočním režimu Pokud je zapnuto, zařízení se přepne do aktivního stavu při použití nočního režimu
Signalizace sirénou pokud byl detekován poplach Pokud je aktivní, sirény přidané v systému budou při detekci poplachu aktivovány
Zkouška síly signálu Jeweller Přepne zařízení do režimu testování síly signálu
Test útlumu Přepne zařízení do režimu testování zeslabení signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Dočasná deaktivace K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Zrušit spárování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a odstraní jeho nastavení

V nastavení Transmitteru nastavte následující parametry:

 • Stav kontaktu externího detektoru, který může být v klidu otevřen nebo v klidu uzavřen.
 • Typ (režim) externího detektoru, který může být bistabilní nebo pulzní.
 • Režim sabotážního kontaktu Tamper, který může být v klidu otevřen nebo v klidu uzavřen.
 • Upozornění při přesunutí — tento signál můžete zapnout nebo vypnout.

Vyberte režim napájení externího detektoru:

 • Zakázáno pokud je deaktivováno — modul přestane napájet externí detektor po deaktivaci systému a nezpracovává signály z POPLACHOVÝCH svorek. Při aktivaci detektoru se napájení obnoví, ale poplachové signály jsou ignorovány po dobu prvních 8 vteřin.
 • Vždy zakázán — Transmitter šetří energii vypnutím napájení externího detektoru. Signály z POPLACHOVÝCH svorek jsou zpracovávány v pulzním i bistabilním režimu.
 • Vždy povolen — tento režim by měl být použit, pokud se vyskytnou nějaké problémy v režimu „Zakázáno pokud je deaktivováno“. Když je zabezpečovací systém aktivován, signály z POPLACHOVÝCH svorek se v pulzním režimu zpracovávají maximálně jednou za tři minuty. Pokud je zvolen bistabilní režim, jsou tyto signály zpracovávány okamžitě.

Je-li pro modul vybrán provozní režim „Vždy aktivní“, je externí detektor napájen pouze v režimu „Vždy povolen“ nebo „Zakázáno pokud je deaktivováno“, bez ohledu na stav bezpečnostního systému.

Indikace

Událost Indikace
Modul je zapnutý a registrován LED se rozsvítí po krátkém stisknutí tlačítka zapnutí
Registrace se nezdařila LED dioda bliká po dobu 4 vteřin s intervalem 1 vteřiny, poté 3× rychle blikne a automaticky se vypne
Modul je odstraněn ze seznamu zařízení Hubu LED bliká po dobu 1 minuty s intervalem 1 vteřiny, poté 3× rychle blikne a automaticky se vypne
Modul přijal poplachový/tamper signál LED se rozsvítí na 1 vteřinu
Baterie jsou vybité LED se pomalu rozsvítí a pomalu zhasne v případě poplachu nebo aktivace sabotážního kontaktu Tamper

Testování výkonu

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Připojení modulu k drátovému detektoru

Polohu Transmitteru určuje jeho vzdálenost od Hubu a přítomnost jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zkontrolujte sílu signálu v místě instalace

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Transmitter by měl být uzavřen uvnitř pouzdra drátového detektoru. Modul vyžaduje mezeru s následujícími minimálními rozměry: 110 × 41 × 24 mm. Pokud není instalace Transmitteru v pouzdru detektoru možná, lze použít jakékoliv dostupné radioprůsvitné pouzdro.

 1. Připojte transmitter k detektoru prostřednictvím kontaktů NC / NO (vyberte příslušné nastavení v aplikaci) a COM.

  Maximální délka kabelu pro připojení senzoru je 150 m (kroucený pár 24 AWG). Délka se může lišit při použití jiného typu kabelu.

  Funkce svorek Transmitteru

  1. + — — výstupní napájení (3.3 V)
  2. ALARM — poplachové svorky
  3. TAMP — svorky sabotážního kontaktu Tamper

  DŮLEŽITÉ! Nepřipojujte externí napájení k napájecím výstupům Transmitteru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

 2. Zajistěte Transmitter v pouzdru. Plastové držáky jsou součástí instalační sady. Doporučujeme na ně nainstalovat Transmitter.

Neinstalujte Transmitter:

 • V blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel způsobujících zeslabení a stínění signálu.
 • Blíže než 1 metr od Hubu.

Údržba a výměna baterie

Zařízení nevyžaduje údržbu, pokud je namontováno v pouzdru drátového detektoru.

Výměna baterií

Technická specifikace

Připojení detektoru POPLACH a TAMPER (NO/NC) svorky
Režim pro zpracování poplachových signálů z detektoru Pulzní nebo Bistabilní
Napájení 3 × baterie CR123A, 3V
Výstupní napájení pro připojený detektor Ano, 3.3V
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano, accelerometer
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu Až 1,600 m (bez překážek)
Ping interval spojení s Hubem 12–300 vteřin
Rozmezí provozní teploty Od –25°С do +50°С
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 100 × 39 × 22 mm
Hmotnost 74 g
Životnost 10 let

Obsah balení

 1. Transmitter
 2. Baterie CR123A — 3 ks
 3. Spojovací materiál
 4. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: