For Users

Používateľská príručka Transmitter

Updated

Transmitter je integračný modul slúžiaci na pripojenie zariadení s drôtovým NC / NO výstupom výrobcov tretích strán do zabezpečovacieho systému Ajax. Modul je batériovo napájaný a pomocou vstavaného akcelerometra chránený proti neoprávnenej manipulácii. Modul je k Hubu pripojený prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 600 metrov. Transmitter je určený k vnútornému aj vonkajšiemu použitiu.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax Transmitter. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/transmitter/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax transmitter
 1. QR kód
 2. Batéria CR123A
 3. LED indikátor
 4. Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie
 5. Svorkovnica

Voľba miesta inštalácie

Transmitter by mal byť umiestnený v kryte pripojeného zariadenia výrobcu tretej strany. Modul vyžaduje priestor o minimálnych rozmeroch 100 × 39 × 29 mm. Pokiaľ nie je možné modul nainštalovať do krytu zariadenia, použite vhodnú inštalačnú krabicu so zodpovedajúcim stupňom krytia a z materiálu, ktorý nepohlcuje rádiové vlny.

Pri výbere umiestnenia Transmitteru prosím berte do úvahy akékoľvek prekážky, ktoré by mohli rušiť prenos rádiového signálu.

Neinštalujte modul:

 1. Vo vonkajšom prostredí (bez použitia krytu).
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
 4. Vo vzdialenosti do 1 metra od hubu.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou integračného modulu odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu a útlmu, ktoré je možné aktivovať v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Montáž

Upozornenie: Integračný modul by mal byť inštalovaný iba kvalifikovaným elektrikárom bez ohľadu na to, k akému typu elektrického obvodu je zariadenie pripojené. Pri inštalácii dodržujte všetky bezpečnostné normy a predpisy. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia. Pre minimalizáciu týchto rizík pracujte iba so zariadením odpojeným od elektrickej siete!

1. Pripojte Transmitter k NC / NO výstupu zariadenia (voľba typu vstupu Transmitteru sa vykonáva v mobilnej aplikácii Ajax).

Výstup napájania 3.3V DC ALARM TAMPER
+ NC/NO COM NC/NO COM

2. Umiestnite Transmitter do krytu pripojeného zariadenia alebo do inštalačnej krabice (pozri kapitola 2). Pre upevnenie použite dištančné podložky (súčasť balenia).

Spárovanie a konfigurácia modulu

Modul sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte a podržte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie modulu (4). Aktivácia modulu je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde počas procesu spárovania k chybe, modul vypnite, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Transmitter je možné prepojiť len s Hubom, integračné moduly Ajax ocBridge Plus a uartBridge nie sú podporované.

Nastavenie Transmitteru:

 • Režim externého kontaktu — Voľba typu výstupného kontaktu pripojeného zariadenia na svorkách „ALARM” – NO (normálne otvorené) alebo NC (normálne zatvorené).
 • Typ externého detektora — Voľba typu výstupného signálu pripojeného zariadenia na svorkách „ALARM” – Pulzný (časovo obmedzený) alebo bistabilný (zmena stavu).
 • Režim neoprávnenej manipulácie — Voľba typu výstupného sabotážneho kontaktu pripojeného zariadenia na svorkách „TAMP” – NO (normálne otvorené) alebo NC (normálne zatvorené).
 • Upozornenie pri presunutí – Aktivácia / deaktivácia upozornenia pri manipulácii s modulom (akcelerometer).

Konfigurácia výstupu napájania (svorky „+/-“):

 • Vždy zakázané — Výstup napájania je trvalo odpojený, signály zo svoriek „ALARM” a „TAMP” sú spracovávané v pulznom i bistabilnom móde.
 • Zakázané, ak je Hub deaktivovaný — Ak je systém odstrážený, výstup napájania je odpojený, signály zo svoriek „ALARM” a „TAMP” nie sú spracovávané. Po zastrážení systému je výstup napájania aktivovaný, signály zo svoriek „ALARM” a „TAMP” sú spracovávané v pulznom aj bistabilnom móde až po uplynutí 8 sekúnd.
 • Vždy povolené — Tento mód použite len, ak dochádza k problému pri použití predchádzajúceho módu; Ak je systém zastrážený, výstup napájania je trvalo aktívny, signály zo svoriek „ALARM” sú v pulznom móde spracovávané raz za 3 minúty. V bistabilnom móde sú signály zo svoriek „ALARM” spracovávané okamžite.

Ak je pri module povolená voľba “Vždy aktívne” (24h zóna), výstup napájania je aktívny len v režime „Vždy povolené” a „Zakázané, ak je Hub deaktivovaný” bez ohľadu na aktuálny stav systému.

Poznámka: V závislosti od zvolenej konfigurácie výstupu napájania modulu sa výrazne skracuje životnosť jeho batérií.

Výmena batérií

Pri výmene batérií, batérie vyberte a nahraďte novými batériami typu CR123A.

Upozornenie: Pri výmene batérie vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na doske plošného spoja modulu.

Transmitter nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Technické specifikace

Kompatibilita Zariadenie s drôtovým výstupom NC / NO
Poplachový vstup 1 (NC / NO voliteľný)
Tamper vstup 1 (NC / NO voliteľný)
Mód spracovania vstupného signálu Pulzný / bistabilný
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (akcelerometer)
Výstup napájania Áno, 3.3 V DC
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 5.48 dBm / 3,53 mW (do 20 mW)
Modulácia GFSK
Rádiový signál Do 1 600 m (bez prekážok)
Napájanie 3 × CR123A, 3 V
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -25°С do +50°С / Do 75% bez kondenzácie
Rozmery 100 × 39 × 22 mm
Hmotnosť 74 g

Obsah balení

 1. Transmitter
 2. 3 × CR123A batéria (predinštalovaná)
 3. Inštalačný materiál
 4. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu — v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: