For Users

Uživatelský manuál MotionCam Outdoor

Updated

MotionCam Outdoor je bezdrátový venkovní detektor pohybu s foto verifikací poplachu. Detekuje pohyb na vzdálenost 3 až 15 metrů. Má ochranu proti blokování pohledu detektoru (systém proti maskování) a ignoruje pohyb zvířat.

Detektor funguje pouze s Hub 2 a Hub 2 Plus a rozšiřovač dosahu signálu ReX 2. Připojení k jiným Hubům, rozšiřovači dosahu signálu ReX a integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno!

MotionCam Outdoor funguje jako součást bezpečnostního systému Ajax připojením k Hubu pomocí šifrovaných rádiových protokolů Jeweller a Wings. Dosah komunikace bez překážek je až 1700 metrů.

Popis zařízení

 1. Stříška pro ochranu kamery a antimasking senzorů před sněhem a deštěm
 2. Kamera
 3. LED indikátor
 4. Optika detektoru pohybu
 5. Infračervený přísvit pro focení ve tmě
 6. Držák SmartBracket. Pro sundání zatlačte směrem dolů

  Perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu při pokusu odtrhnout detektor z povrchu. Neoddělujte ji!

 7. Otvor pro upevnění detektoru k držáku šroubem
 8. Tlačítko pro zapnutí / vypnutí
 9. Sabotážní kontakt Tamper. Spustí se, pokud dojde k pokusu o odtrhnutí detektoru z povrchu
 10. QR kód. Slouží k připojení detektoru k zabezpečovacímu systému Ajax
 11. Posuvník pro nastavení dosahu detekce pohybu

Princip fungování

MotionCam Outdoor je venkovní detektor pohybu s kamerou. Infračervené senzory detektoru detekují vniknutí do střeženého prostoru detekováním pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla. Vizuální ověření vám pomůže okamžitě vyhodnotit situaci, zbavit uživatele zbytečné úzkosti a bezpečnostním společnostem — ušetřit za zbytečné výjezdy zásahových skupin.

Jakmile je systém aktivován, detektor nepřetržitě zpracovává signály z PIR senzorů. Pokud dojde k detekci pohybu, detektor okamžitě odešle poplachový signál do Hubu a indikuje tuto událost pomocí LED indikátoru (pokud je indikace povolena).

Poplach se detekuje, pokud oba PIR senzory detekují pohyb. Detektor pořídí 1 – 5 snímků najednou (v závislosti na nastavení) a přenese je do Hubu. Funkci Odeslat fotografii v případě poplachu můžete povolit v nastavení detektoru.

Po spuštění Hub aktivuje připojené sirény, spustí scénáře a upozorní uživatele a poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. V případě poplachu jsou snímky přenášeny na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti a všem uživatelům systému, kteří mají přístup ke kanálu událostí Hubu. Všechny poplachy, snímky a události MotionCam Outdoor se zaznamenávají do kanálu událostí aplikace Ajax.

Detektor nebude aktivován okamžitě. Doba aktivování detektoru závisí na dvou faktorech: zpoždění při odchodu (zadané v nastavení detektoru) a ping intervalu detektoru (nastavení Jeweller, výchozí hodnota je 36 vteřin). V prvním případě je zpoždění nastaveno uživatelem. V druhém případě je zpoždění způsobeno skutečností, že Hub upozorní detektor na přechod do aktivovaného režimu ne okamžitě, ale v rámci jednoho ping intervalu.

Dosah detekce pohybu se nastavuje ručně — pomocí posuvníku na těle detektoru — a je od 3 do 15 metrů. To vám umožní přesně nastavit oblast detekce a vyhnout se tak falešným spuštěním poplachu pohybem křoví, stromů nebo jiných objektů.

ajax motioncam outdoor

Uživatelé přesně vědí, kde je pohyb detekován. Oznámení obsahují název Hubu (název hlídaného objektu), název zařízení a virtuální místnost, ke které je detektor přiřazen.

Foto verifikace poplachů

Vestavěná kamera detektoru MotionCam Outdoor je schopna při detekci pohybu pořídit 1 až 5 snímků s rozlišením 320 × 176 pixelů a až 3 snímky s rozlišením 640 × 352 pixelů. Detektor je vybaven infračerveným přísvitem pro focení ve tmě, které se aktivuje pouze v případě poplachu.

Sekvence fotografií je zobrazena v aplikaci jako animace, takže uživatel je schopen vyhodnotit vývoj události v čase. Snímky jsou k dispozici jak v aplikacích Ajax, tak v softwaru poplachového přijímacího centra bezpečnostní společnosti. MotionCam Outdoor používá pro přenos snímků do Hubu radiový protokol Wings.

Čas doručení snímku do aplikace Ajax je závislá na jeho rozlišení, síly signálu Jeweller a rychlosti vašeho připojení k internetu. Přenos poplachové zprávy je současně realizován do 0,15 vteřin.

Rozlišení snímků
Čas doručení snímku
320 × 176 (výchozí nastavení) Až 9 vteřin
640 × 352 Až 20 vteřin

Tabulka ukazuje dobu doručení jednoho snímku, když je síla signálu mezi Hubem a MotionCam Outdoor 2–3 pruhy a Hub je připojen přes Ethernet.

Teplotní kompenzace

Detektor vnímá osobu a jiné předměty jako tepelné skvrny. Zařízení monitoruje tyto tepelné skvrny a pokud se pohybují, signalizuje poplach. MotionCam Outdoor reaguje na pohyb objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla.

V případě, že okolní teplota odpovídá teplotě lidského těla, není zaručena správná funkce detektoru, pokud není použita teplotní kompenzace. Díky tomu detekuje detektor pohyb v celém rozsahu provozních teplot.

Teplotní kompenzace se používá ve všech detektorech pohybu Ajax. Tímto způsobem účinně detekují pohyb v celém rozsahu provozních teplot detektoru.

Funkce ignorování pohybu zvířat

Pokud je MotionCam Outdoor správně nainstalován a nastaven, ignoruje zvířata do výšky až 80 centimetrů. Detektor má dva PIR senzory a aktivuje poplach pouze v případě, že oba senzory detekují pohyb.

Pokud je detektor nainstalován správně, zvířata vstoupí pouze do detekční zóny jednoho ze senzorů detektoru. Tímto způsobem MotionCam Outdoor eliminuje falešné poplachy. A pro další ochranu před falešnými poplachy používá detektor softwarový algoritmus LISA.

Antimasking systém

Maskování se nazývá pokus o sabotáž detektoru pohybu zablokováním optiky PIR senzorů objektem, nátěrem apod.

MotionCam Outdoor detekuje následující typy maskování:

 1. Překážka před optikou detektoru ve vzdálenosti až 10 centimetrů (v závislosti na materiálu).
 2. Nátěr přes optiku detektoru.
 3. Přelepení optiky detektoru.
Typ maskování Čas do vyhlášení poplachu,
vteřiny
Čas do obnovení,
vteřiny
Překážka před optikou detektoru (ve vzdálenosti až 10 centimetrů od optiky) 7 20
Nátěr přes optiku detektoru 100 20
Přelepení optiky detektoru 100 20

Pokud je detekováno maskování, systém o tom informuje uživatele a poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti. Pro větší ochranu můžete zapnout reakci sirény na detekci maskování (můžete aktivovat v Nastavení detektoru).

Maximální doba detekce maskování je 180 vteřin (v závislosti na typu překážky a vzdálenosti k ní).

Detektor detekuje maskování bez ohledu na režim aktivace detektoru nebo systému.

Pro dodatečnou ochranu kamery nebo antimasking senzorů před falešnými poplachy za silného deště nebo sněhu je k dispozici stříška Hood.

Ochrana proti falešnému spuštění

MotionCam Outdoor obsahuje dva nezávislé PIR senzory, jejichž signály jsou analyzovány dvoustupňovým algoritmem LISA. Jakmile oba PIR senzory detekují pohyb, provede algoritmus LISA korelační a spektrální analýzu signálů, což vám umožní okamžitě rozlišovat mezi skutečnými hrozbami a interferencí.

Korelační analýza

Pokaždé, když je detekován pohyb, algoritmus LISA analyzuje a porovnává průběhy dvou signálů v reálném čase. Pokud jsou křivky podobné, detektor spustí poplach.

Spektrální analýza

Když oba senzory detekují pohyb, ale korelační analýza neodhalí dostatečnou podobnost tvarů vln, porovná algoritmus LISA frekvenční složky signálů ze dvou senzorů.

Odesílání informací na poplachové přijímací centrum

Bezpečnostní systém Ajax může přenášet poplachy na poplachové přijímací centrum (PPC) ve formátech protokolu, jako je Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 a další proprietární protokoly. Kompletní seznam podporovaných protokolů je k dispozici zde.

ID zařízení a číslo smyčky (zóny) lze nalézt v jeho stavech. Upozorňujeme, že snímky se odesílají na poplachové přijímací centrum bezpečnostní společnosti, pouze pokud software PPC podporuje přenos foto verifikace poplachu. Seznam PPC, které podporují foto verifikaci poplachu Ajaxem, je k dispozici zde.

Foto verifikace poplachu je k dispozici v Ajax PRO Desktop PPC bez dalšího nastavení.

Přidání do systému

Detektor není kompatibilní s Hubem a Hubem Plus, rozšiřovačem dosahu signálu ReXem, bezpečnostními centrálními jednotkami výrobců třetích stran a integračními moduly ocBridge Plus a uartBridge.

Před přidáním zařízení

 1. Nainstalujte aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet. Přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 2. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu, Wi-Fi nebo sítě GSM). Připojení k internetu zkontrolujete v aplikaci Ajax nebo kontrolou loga Hubu na čelní straně. Pokud je Hub připojen k síti, mělo by logo svítit bíle nebo zeleně.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Typy uživatelských účtů a jejich práva

Jak přidat MotionCam Outdoor do systému

 1. Otevřete aplikaci Ajax. Pokud má váš účet přístup k více Hubům, vyberte ten, ke kterému chcete přidat MotionCam Outdoor.
 2. Přejděte na kartu Zařízení a vyberte možnost Přidat zařízení.
 3. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu), vyberte místnost a skupinu (pokud je povolen režim Skupiny).
  ajax motioncam outdoor
 4. Stiskněte tlačítko Přidat; čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 5. Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí / vypnutí na zařízení po dobu 3 vteřin.

Pro detekci a přidání zařízení se musí detektor nacházet v dosahu rádiové komunikace s Hubem (v rámci daného objektu).

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Pokud se připojení k Hubu nezdařilo, opakujte pokus o připojení po 5 vteřinách. Pokud již byl do Hubu přidán maximální počet zařízení (v závislosti na modelu Hubu), budete upozorněni, když se pokusíte přidat nové.

MotionCam Outdoor funguje pouze s jedním Hubem. Po připojení k novému Hubu detektor přestane odesílat příkazy do starého Hubu. Po přidání do nového Hubu není ale DualCurtain Outdoor odstraněn ze seznamu zařízení starého Hubu. To je třeba provést prostřednictvím aplikace Ajax.

Ikony

Ikony představují některé ze stavů MotionCam Outdoor. Můžete je vidět na kartě Zařízení v aplikaci Ajax.

Ikona Hodnota
Síla signálu Jeweller — ukazuje sílu signálu mezi Hubem a detektorem
Stav baterie MotionCam Outdoor
Zjištěna porucha. Ve stavech detektoru je k dispozici seznam a popis poruch

Detektor pracuje v režimu Vždy aktivní

Více informací

Zpoždění při vstupu a/nebo odchodu je povoleno

Více informací

MotionCam Outdoor bude aktivní, pokud bude povolen Noční režim

Více informací

MotionCam Outdoor detekoval pohyb

MotionCam Outdoor je dočasně deaktivován

Více informací

MotionCam Outdoor byl deaktivován z důvodu překročení počtu poplachů

Více informací

MotionCam Outdoor dočasně deaktivoval upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Více informací

Stavy

Stavy zahrnují informace o zařízení a jeho provozních parametrech. Stavy MotionCam Outdoor najdete v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte MotionCam Outdoor ze seznamu.
Parametr Hodnota
Porucha

Stisknutím ikony otevřete seznam poruch u MotionCam Outdoor.

Pole se zobrazí, pouze pokud je zjištěna porucha

Teplota

Teplota detektoru, měřeno na procesoru.

Přijatelný rozdíl teploty mezi hodnotou v aplikaci a pokojovou teplotou: 2-4°C

Síla signálu Jeweller

Síla signálu mezi Hubem a MotionCam Outdoor. Doporučené hodnoty: 2-3 pruhy.

Jeweller je protokol pro přenos událostí a poplachů MotionCam Outdoor

Stav baterie Stav baterie zařízení:

 • ОК
 • Nízký stav baterie

Když jsou baterie vybité, uživatelé aplikace Ajax a bezpečnostní společnost obdrží příslušná oznámení.

Po odeslání upozornění na vybitou baterii může detektor fungovat ještě až 2 měsíce

Jak se zobrazuje stav baterie

Kalkulačka životnosti baterie

Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper, který reaguje na pokus o odpojení a odstranění detektoru:

 • Otevřeno
 • Zavřeno

Více informací

Zpoždění při vstupu

Čas zpoždění při vstupu (5 – 120 vteřin).

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, který má uživatel k deaktivaci bezpečnostního systému po vstupu do zabezpečené oblasti

Více informací

Zpoždění při odchodu

Čas zpoždění při odchodu (5 – 120 vteřin).

Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace systému) — to je doba, po kterou musí uživatel opustit zabezpečenou oblast po aktivaci systému

Více informací

Připojení Stav spojení mezi Hubem a detektorem MotionCam Outdoor:

 • Online — detektor je připojen
 • Offline — detektor není připojen
Síla signálu Wings

Síla signálu Wings mezi Hubem a MotionCam Outdoor. Doporučené hodnoty: 2-3 pruhy.

Wings je protokol pro přenos foto verifikace poplachu MotionCam Outdoor v případě poplachu

Kamera Stav kamery MotionCam Outdoor:

 • Online — kamera je povolena a může pořizovat snímky
 • Offline — na frekvencích Wings není spojení s kamerou detektoru
Citlivost detekce Úroveň citlivosti detektoru pohybu:

 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Antimasking Stav maskování detektoru:

 • Poplach — bylo detekováno maskování
 • Zapnuto — funkce antimasking je zapnuta
 • Vypnuto — funkce antimasking je vypnuta

Více informací

Vždy aktivní

Pokud je aktivní, detektor pohybu je vždy v aktivovaném režimu

Více informací

Dočasná deaktivace Stav funkce dočasné deaktivace zařízení:

 • Ne — zařízení pracuje normálně a odesílá informace o veškerých událostech
 • Pouze kryt — správce systému vypnul notifikace týkající se krytu zařízení
 • Zcela — správce systému zcela vyloučil detektor ze systému. Zařízení neprovádí systémové příkazy a nehlásí poplachy ani jiné události
 • Podle počtu poplachů — zařízení je automaticky deaktivováno při překročení počtu poplachů (specifikováno v nastavení Automatické deaktivace zařízení). Funkce je konfigurována v aplikaci Ajax PRO

Více informací

Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo detektoru. K dispozici také na QR kódu na detektoru a na obalu
Číslo zařízení Číslo smyčky zařízení (zóna)

Nastavení

Dosah detekce pohybu se nastavuje pomocí přepínače na těle detektoru.

Změna nastavení detektoru v aplikaci Ajax:

 1. Přejděte na kartu Zařízení .
 2. Vyberte MotionCam Outdoor ze seznamu.
 3. Přejděte do Nastavení stisknutím ikony ozubeného kolečka .
 4. Nastavte požadované parametry.
 5. Pro uložení změn, klikněte na tlačítko Zpět.
Nastavení Hodnota
První pole

Název detektoru. Zobrazuje se v seznamu zařízení Hubu, textu SMS a oznámení ve zdroji událostí.

Pro změnu názvu detektoru, klikněte na ikonu tužky .

Název může obsahovat až 12 znaků azbuky nebo až 24 znaků latinky

Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen. Název místnosti je zobrazen v textu SMS a oznámení ve zdroji událostí
Citlivost detekce Volba citlivosti detekce pohybu:

 • Nízká
 • Normální (výchozí)
 • Vysoká

Volba citlivosti detekce pohybu se určuje během zkoušky zóny detekce. Pokud během zkoušky detektor nereaguje na pohyb v 5 případech z 5, lze citlivost zvýšit

Antimasking

Pokud je tato možnost povolena, MotionCam Outdoor bude detekovat maskování

Více informací

Vždy aktivní

Pokud je aktivní, detektor pohybu je vždy v aktivovaném režimu

Více informací

LED indikace poplachů Umožňuje deaktivovat LED diody během poplachu, spuštění sabotážního kontaktu Tamper nebo detekce maskování
Rozlišení snímku Vyberte rozlišení snímku (v pixelech):

 • 320 × 176
 • 640 × 352

Čím vyšší rozlišení, tím je snímek detailnější. Vysoké rozlišení ale zvyšuje dobu přenosu snímků do Hubu

Více informací

Počet snímků při poplachu Výběr počtu snímků během poplachu:

 • Žádný snímek
 • 1 snímek
 • Série 2
 • Série 3
 • Série 4 (dostupné pouze v rozlišení 320 × 176)
 • Série 5 (dostupné pouze v rozlišení 320 × 176)
Poplachy s foto verifikací

Výběr počtu poplachů s foto verifikací. Můžete vybrat 1 až 10 poplachů nebo nastavit přenos snímku při každém spuštění zařízení.

Limit je resetován, jakmile je bezpečnostní systém deaktivován.

Nastavení je k dispozici pouze pokud je možnost Vždy aktivní deaktivována. V tomto režimu bude detektor při poplachu vždy přenášet fotografie

Zpoždění při vstupu

Čas zpoždění při vstupu (5 – 120 vteřin).

Zpoždění při vstupu (zpoždění aktivace poplachu) je čas, který má uživatel k deaktivaci bezpečnostního systému po vstupu do zabezpečené oblasti

Více informací

Zpoždění při odchodu

Čas zpoždění při odchodu (5 – 120 vteřin).

Zpoždění při odchodu (zpoždění aktivace systému) — to je doba, po kterou musí uživatel opustit zabezpečenou oblast po aktivaci systému

Více informací

Zpoždění v Nočním režimu

Pokud je aktivní, bude zpoždění při vstupu / odchodu aktivní i v Nočním režimu.

Pole se zobrazí, pokud je povoleno zpoždění a funkce Aktivace systému v nočním režimu

Více informací

Aktivní v Nočním režimu

Pokud je aktivní, detektor se přepne do aktivního stavu při zapnutí Nočního režimu

Více informací

Signalizace sirénou pokud je detekován pohyb Pokud je aktivní, Sirény přidané v systému budou při detekci pohybu aktivovány
Signalizace sirénou pokud bylo detekováno maskování

Pokud je aktivní, Sirény přidané v systému budou při detekci maskování aktivovány.

Možnost je zobrazena, pokud je povolena funkce Antimasking

Zkouška síly signálu Jeweller

Přepne detektor do režimu testování síly signálu Jeweller.

Test prověří kvalitu signálu mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění

Více informací

Zkouška zóny detekce

Přepne detektor do režimu testování detekčních zón.

Test kontroluje, jak detektor reaguje na pohyb a maskování, a umožní určit jeho optimální umístění.

Jsou podporovány 4 typy testů:

 • Test detekce pohybu horního PIR senzoru
 • Test detekce pohybu spodního PIR senzoru
 • Test detekce Antimasking senzoru
 • Test detekce pohybu všech senzorů

Více informací

Test kanálu pro přenos snímků

Přepne detektor do režimu testování síly signálu protokolu Wings.

Test prověří kvalitu signálu Wings mezi Hubem a detektorem a umožní určit jeho optimální umístění

Více informací

Zkouška útlumu signálu

Přepne detektor do režimu testování zeslabení signálu.

Test snižuje nebo zvyšuje výkon rádiového vysílače, aby simuloval změnu prostředí a zkontroloval stabilitu komunikace mezi detektorem a Hubem

Více informací

Dočasná deaktivace Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému. K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů. Systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Více informací

Systém může také automaticky deaktivovat zařízení, když je překročen nastavený počet poplachů

Více informací

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí detektor od Hubu a odstraní jeho nastavení

Foto verifikace poplachů v aplikacích Ajax

Pokud je u detektoru MotionCam Outdoor povolena možnost Odeslat snímek v případě poplachu, budou k poplachům v aplikacích Ajax přiřazeny snímky nebo animace (počet závisí na nastavení). Pro zobrazení přijatých snímků, klikněte na událost ve výpisu notifikací.

Sekvence fotografií je v aplikaci zobrazena jako animace, takže uživatel je podle ní schopen vyhodnotit vývoj události v čase.

Pro uložení snímku stiskněte příslušné tlačítko. Snímky ze sekvence je možné ukládat jednotlivě (ve formátu JPEG) nebo sekvence snímků může být uložena jako video (ve formátu GIF nebo MP4).

Indikace

V závislosti na stavu detektoru LED indikátor svítí červeně nebo zeleně.

Indikace po stisknutí tlačítka napájení

Indikace Událost
Po stisknutí tlačítka se rozsvítí červeně Stisknutí a přidržení tlačítka (detektor je zapnutý)
Během aktivace detektoru svítí zeleně Zapnutí
Svítí červeně a poté 3× blikne Vypnutí

Indikace aktivovaného detektoru

Indikace Událost
Rozsvítí se zeleně na 1 vteřinu Detekce pohybu, maskování nebo otevření krytu detektoru
Po prvním zapnutí bliká červeně Hardwarová chyba. Detektor vyžaduje opravu, kontaktujte prosím technickou podporu
Po instalaci do držáku několik minut bliká červeně

Kalibrace se nezdařila — něco bránilo detektoru ve výhledu během kalibrace nebo nebyl detektor správně nainstalován.

Překalibrujte detektor. Pro novou kalibraci, vyjměte zařízení z držáku a znovu jej nasaďte. Rekalibrace začne automaticky. Ujistěte se, že nic nebrání v zorném poli detektoru

Rozsvítí se zeleně na několik vteřin Připojení detektoru k Hubu
Při poplachu, maskování nebo spuštění tamperu se pomalu zeleně rozsvítí a zhasne Je třeba vyměnit baterie detektoru. Pokyny k výměně baterie jsou k dispozici zde

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení. Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu). Nastavení doby skenování detektoru můžete v nabídce Jeweller v nastavení Hubu.

Pro MotionCam Outdoor jsou k dispozici 4 testy:

Pro spuštění testu v aplikaci Ajax:

 1. Vyberte Hub, pokud jich máte několik nebo používáte aplikaci PRO.
 2. Přejděte na kartu Zařízení .
 3. Vyberte MotionCam Outdoor.
 4. Přejděte do Nastavení .

Umístění detektoru

ajax motioncam outdoor

MotionCam Outdoor je vhodný pro ochranu oblasti kolem zabezpečeného objektu. Může střežit nádvoří soukromého domu, parkoviště, nevytápěné prostory a další místa. Detektor lze instalovat venku i uvnitř.

Detektor by měl být instalován ve výšce v rozmezí 0,8 – 1,3 m. V této výšce se nenaruší funkce ignorování pohybu zvířat. Umístění v jiné výšce může vést k falešným poplachům způsobeným domácími zvířaty nebo ke špatné detekci pohybu člověka.

Detektor musí být nainstalován na rovný stabilní povrch, například na zeď domu nebo na plot. Pokud detektor nebude nainstalován na stabilním povrchu, mohou se spouštět falešné poplachy.

Osa optiky horního PIR senzoru musí být rovnoběžná se zemí. Pokud je místo nerovnoměrné, uvažuje se výška instalace od nejvyššího bodu území sledovaného detektorem.

Při výběru umístění detektoru, berte v úvahu 2 hlavní faktory: Sílu signálu Jeweller a Zónu detekce.

Síla signálu Jeweller

Umístěte MotionCam Outdoor na místě se stabilní sílou signálu Jeweller a Wings (2-3 pruhy v aplikaci Ajax). Umístění detektoru je závislé na vzdálenosti od Hubu a přítomnosti překážek mezi nimi, které omezují přenos rádiového signálu: stěny, příčky, stropy a velké objekty ve střeženém prostoru.

Nezapomeňte v místě instalace zkontrolovat sílu signálu Jeweller a Wings. Pokud je síla signálu nízká (1 indikační pruh), není zaručen stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu. Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX 2. Upozorňujeme, že MotionCam Outdoor nefunguje s rozšiřovačem dosahu rádiového signálu ReX, proto jej připojte přímo k Hubu.

Zóna detekce

ajax motioncam outdoor

Zóna detekce se nastavuje pomocí posuvníku Dosahu zóny detekce na zadní straně detektoru. Při výběru místa instalace zvažte maximální dosah zóny detekce pohybu. Závisí to na úrovni citlivosti a poloze posuvníku pro nastavení vzdálenosti detekce pohybu, typu a rychlosti pohybu osoby (běh, chůze) a okolní teplotě.

ajax motioncam outdoor
Poloha posuvníku Dosah detekce pohybu
První pozice (nahoře u nápisu near) Až 4 m
Druhá pozice Až 5 m
Třetí pozice Až 7 m
Čtvrtá pozice Až 12 m
Pátá pozice (dole u nápisu far) Až 15 m

Vzdálenost detekce byla testována při okolní teplotě +23°C a jasném počasí. Typ pohybu — chůze. V jiných podmínkách se může vzdálenost detekce lišit.

Při výběru místa instalace použijte Zkoušku zóny detekce k určení sektoru, ve kterém zařízení detekuje pohyb co nejpřesněji.

Ujistěte se, že žádné překážky neblokují výhled detektoru. MotionCam Outdoor nezjistí pohyb za sklem. Proto neinstalujte detektor na místa, kde by otevřené okno nebo dveře mohly bránit ve výhledu.

Při instalaci zvažte také šířku zóny detekce. Nesprávné umístění detektoru může vést k falešným poplachům.

ajax motioncam outdoor
Vzdálenost detekce Šířka zóny detekce
3 m 4,7 m
6 m 9,4 m
9 m 14,1 m
12 m 18,9 m
15 m 23,6 m

Pokud je to možné, vyhněte se použití detektoru na takových místech, kde je možné detekovat pohyb ve větší vzdálenosti, než je požadováno. V tomto případě upravte a nastavte požadovanou vzdálenost detekce pohybu. Tím se sníží pravděpodobnost falešných poplachů v reakci na vnější faktory.

Neinstalujte detektor na místo, kde keře nebo stromy mohou být v detekční zóně obou infračervených senzorů. V létě nebo za teplého počasí to může vést k falešným poplachům detektoru.

Neinstalujte detektor

 • V blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel. Mohou způsobovat zeslabení a stínění signálu.
 • Naproti stromům, jejichž listy mohou být v detekční zóně obou infračervených senzorů detektoru. Za teplého počasí to může vést k falešným poplachům.
 • Naproti keřům vyšším než 80 cm. Za teplého počasí to může vést k falešným poplachům.
 • V místě se slabou nebo nestabilní sílou signálu Jeweller.
 • Blíže než 1 metr od Hubu.

Instalace detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a zda odpovídá pokynům v této příručce. Před instalací nezapomeňte nastavit požadovanou vzdálenost detekce pohybu (posuvník pro nastavení dosahu detekce pohybu).

ajax motioncam outdoor

Pro instalaci MotionCam Outdoor:

 1. Dočasně upevněte držák SmartBracket pomocí stahovacích pásků (nebo oboustranné lepící pásky). Doporučená instalační výška je 0,8 – 1,3 metru.

  Pokud není detektor nainstalován v doporučené výšce, naruší se funkce ignorování pohybu zvířat. Pro instalaci držáku SmartBracket v něm nejprve musíte vytvořit otvory.

 2. Umístěte detektor do držáku SmartBracket.
 3. Uvolněte prostor před detektorem (horizontální detekční úhel 90°) a ujistěte se, že se v daném prostoru se žádný předmět nepohybuje. Je to nezbytné pro správnou kalibraci Antimasking senzorů. Během kalibrace bude detektor blikat zeleně přibližně jednou za vteřinu. Kalibrace trvá až 2 minuty.

  Antimasking senzory se začnou automaticky kalibrovat po upevnění detektoru do držáku SmartBracket.

 4. Proveďte Zkoušku síly signálu Jeweller a Zkoušku útlumu signálu. Pokud je síla signálu nízká (1 indikační pruh), přesuňte detektor nebo Hub.
 5. Spusťte testy zóny detekce, nejprve pro dolní senzory a poté pro horní senzory. To pomůže určit a nastavit požadovanou maximální vzdálenost detekce pohybu (určenou spodním senzorem). Poté spusťte test zóny detekce pro oba senzory současně a test antimasking senzorů. Pokud detektor nereaguje na pohyb, vyberte příslušnou úroveň citlivosti, vzdálenost detekce (posuvník nastavení vzdálenosti detekce) a zkontrolujte úhel náklonu detektoru.
 6. Připevněte držák SmartBracket trvale k pevnému povrchu pomocí přiložených vrutů. Při připevňování použijte alespoň dva upevňovací body. Aby reagoval sabotážní kontakt Tamper na pokus o demontáž detektoru, zajistěte perforovaný roh držáku SmartBracket.

  Oboustranná lepicí páska by měla být použita pouze pro dočasné upevnění detektoru. Páska časem vysychá, což může mít za následek pád detektoru. Zařízení může po nárazu navíc selhat. Pokud je zařízení zajištěno stahovacími páskami nebo oboustrannou lepicí páskou, nedojde k aktivaci sabotážního kontaktu tamper, pokud je detektor demontován od povrchu.

 7. Umístěte MotionCam Outdoor do montážního držáku, počkejte na dokončení kalibrace Antimasking senzorů a zajistěte detektor v držáku pomocí šroubu. Zajišťovací šroub je nutný pro spolehlivější upevnění a ochranu detektoru před rychlou demontáží.
 8. Jakmile je detektor v držáku zajištěn, LED indikátor bude signalizovat, že byl sabotážní kontakt Tamper aktivován. Pokud není po upevnění detektoru do držáku SmartBracket sabotážní kontakt aktivován, zkontrolujte v aplikaci Ajax jeho stav a poté prověřte držák.

Stříška Hood je kryt chránící senzory maskování detektoru před deštěm a sněhem.

Údržba

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost detektoru. Doporučujeme testovat detektor alespoň jednou za tři měsíce. V případě potřeby očistěte tělo detektoru od prachu, pavučiny a dalších nečistot. Používejte měkký suchý hadřík vhodný pro péči o zařízení.

K čištění detektoru nepoužívejte látky, které obsahují alkohol, aceton, benzín nebo jiná aktivní rozpouštědla. Optiku PIR senzoru opatrně setřete — škrábance mohou snížit citlivost detekce pohybu.

Předinstalované baterie mohou detektor napájet až po dobu 3 let (při 1 poplachu denně a dotazování detektoru Hubem každých 36 vteřin). Pokud jsou baterie v detektoru vybité, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a LED dioda se plynule rozsvítí a zhasne, pokud detektor detekuje jakýkoliv pohyb nebo je aktivován sabotážní kontakt Tamper.

MotionCam Outdoor může fungovat ještě až 2 měsíce po oznámení slabé baterie. Doporučujeme vám však baterie okamžitě po oznámení vyměnit. Doporučujeme používat lithiové baterie. Mají velkou kapacitu a jsou méně ovlivňovány teplotami.

Technická specifikace

Klasifikace Bezdrátový fotoelektrický bezpečnostní detektor
Použití Vnitřní a venkovní
Typ detektoru Bezdrátový
Rádiový protokol Jeweller

Přenos událostí a poplachů

Doručení poplachu: 0,15 s

Rádiový protokol Wings

Přenos snímků

Doručení snímků ve výchozím nastavení: až 9 vteřin

Kompatibilita

Hub 2, Hub 2 Plus, ReX 2

Nefunguje s rozšiřovačem dosahu signálu ReXem

Detekční element 2× PIR senzor
Citlivost detekce 3 úrovně nastavení
Dosah detekce pohybu Nastavitelný (3 až 15 m)
Horizontální pozorovací úhel detektoru 90°
Čas pro detekci pohybu Od 0,3 do 2,0 m/s
Funkce ignorování pohybu zvířat

Ano. Detektor při správné instalaci ignoruje zvířata do výšky 80 centimetrů

Více informací

Úhel záběru kamery
 • Horizontální — 105°
 • Vertikální — 50°
Zkreslení Soudkovitost — 17%
Odeslání snímku při poplachu Rozlišení snímku:

 • 320 × 176 pixelů (výchozí nastavení)
 • 640 × 352 pixelů

Pořízení až 5 snímků při poplachu

Více informací

Infračervený přísvit pro focení v noci Ano
Ochrana proti falešnému spuštění +
Ochrana proti neoprávněné manipulaci +
Funkce Antimasking +
Teplotní senzor +
PPC kompatibilita

Pohybové poplachy jsou přenášeny do PPC, které podporují protokoly SIA (DC-09), ADEMCO 685, SurGuard (Contact ID).

Software PPC s podporou foto verifikace poplachu

Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
TDMA +
Dosah rádiového signálu

Až 1.700 m (bez překážek)

Více informací

Interval Pingu 12 až 300 vteřin
Napájení 4 baterie CR123
Externí napájení 6 V
Životnost baterie

Až 3 roky (až 2,5 roku s aktivovanou funkcí Zpoždění při vstupu)

Vypočítejte životnost baterie

Stupeň krytí IP56
Rozsah provozní teploty Od -25°C do +60°C
Provozní vlhkost Až 95%
Rozměry 206 × 108 × 93 mm
Hmotnost 470 g
Životnost 10 let
Záruka

2 roky

Více informací

Shoda s normami

Obsah balení

 1. MotionCam Outdoor
 2. Držák SmartBracket
 3. Stříška
 4. 4x baterie CR123 (předinstalované)
 5. Spojovací materiál
 6. Rychlá uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiložené baterie.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu. V polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku.

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: