Instrukcja użytkownika LineSplit Fibra

Zaktualizowano

LineSplit Fibra jest modułem umożliwiającym podzielenie jednej linii Fibra na cztery. Każda linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 metrów przy połączeniu za pomocą skrętki U/UTP kat. 5. LineSplit można zainstalować w dowolnym punkcie linii, w szczególności po innym urządzeniu LineSplit.

Urządzenie jest kompatybilne z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus oraz uartBridge nie jest obsługiwane.

LineSplit działa jako część systemu alarmowego Ajax i wymienia dane z hubem za pośrednictwem bezpiecznego protokołu komunikacji przewodowej Fibra.

LineSplit jest urządzeniem z linii produktów przewodowych Fibra. Tylko akredytowani partnerzy Ajax Systems mogą kupować, instalować i administrować produktami Fibra.

Elementy funkcjonalne

 1. Kod QR z identyfikatorem urządzenia. Służy do sparowania urządzenia z systemem alarmowym Ajax.
 2. Zworka rezystora końcowego. Jest zainstalowana na dwóch stykach, jeśli LineSplit jest ostatnim urządzeniem na linii Fibra. W przeciwnym razie zworka jest zainstalowana na jednym styku.
 3. Zaciski wejściowe LineSplit.
 4. Wskaźniki LED.
 5. Otwory do montażu urządzenia wewnątrz obudowy Case (obudowa sprzedawana jest oddzielnie).
 6. Złącze do mocowania płytki styku antysabotażowego do modułu. Płytka styku antysabotażowego znajduje się w obudowie Case.
 7. Zaciski wyjściowe do podłączania urządzeń przewodowych.

Zasada działania

LineSplit to moduł służący do rozdzielania linii Fibra w przewodowym lub hybrydowym systemie Ajax. LineSplit podłączony w dowolnym punkcie linii Fibra rozdziela ją na cztery linie. Każda linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 metrów przy połączeniu za pomocą skrętki U/UTP kat. 5.

Nie należy łączyć linii wyjściowych Fibra utworzonych za pomocą LineSplit w topologii Pierścienia.

Dowiedz się więcej

Moduły LineSplit można podłączać jeden po drugim. Możliwe jest zainstalowanie aż 10 modułów LineSplit Fibra jeden po drugim, łącząc każdy moduł z linią wyjściową poprzedniego. Całkowity prąd wyjściowy na liniach huba oraz specyfikacja huba ograniczają liczbę podłączonych urządzeń. Do Hub Hybrid można podłączyć maksymalnie 100 urządzeń.

LineSplit Fibra nie zapewnia dodatkowego zasilania linii. Aby zapewnić dodatkowe zasilanie linii, można użyć LineSupply Fibra.

LineSplit jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Zalecamy montaż LineSplit wewnątrz obudowy Case (obudowa sprzedawana jest oddzielnie). Obudowa jest dostępna w różnych wersjach.

Moduł wyposażony jest w złącze dla płytki styku antysabotażowego (w zestawie obudowy Case). Styk antysabotażowy reaguje, gdy ktoś próbuje wyłamać lub otworzyć pokrywę obudowy. W przypadku wyzwolenia powiadomienie jest wysyłane do aplikacji Ajax.

Protokół przesyłania danych Fibra

LineSplit używa technologii Fibra do transmisji alarmów i zdarzeń. Jest to protokół przewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną, dwukierunkową komunikację między hubem a podłączonymi urządzeniami.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do Centralnej Stacji Monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołach.

LineSplit może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Włączenie i wyłączenie alarmu sabotażowego.
 2. Niskie napięcie zasilania i powrót napięcia do normy.
 3. Utrata komunikacji między LineSplit i hubem. Ponowne połączenie.
 4. Tymczasowa dezaktywacja/aktywacja urządzenia.
 5. Zwarcie na linii Fibra i przywrócenie zasilania.
 6. Przepięcie na linii Fibra i powrót napięcia do normy.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania alarmów (CMS) dokładnie wie, co się stało i gdzie wysłać patrol interwencyjny. Urządzenia Ajax są adresowalne, co oznacza, że aplikacja PRO Desktop i CMS otrzymują zdarzenia, typ urządzenia, przypisaną nazwę i lokalizację (pomieszczenie, grupa). Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

ID urządzenia, numer obwodu (strefy) oraz numer linii można znaleźć w Stanach urządzenia.

Wybór miejsca instalacji LineSplit

Przy wyborze miejsca instalacji LineSplit należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na działanie urządzenia:

 • Siła sygnału Fibra.
 • Długość kabla użytego do podłączenia LineSplit.
 • Długość kabla używanego do podłączenia urządzeń przewodowych do LineSplit.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do tych zaleceń. System alarmowy powinien zostać zaprojektowany i zainstalowany przez profesjonalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Instalacja w obudowie Case

LineSplit jest przeznaczony do montażu jedynie wewnątrz pomieszczeń. Zalecamy instalację urządzenia w obudowie Case. Obudowa jest dostępna w różnych wersjach. Możliwa jest instalacja pojedynczego modułu LineSplit, kilku modułów lub kilku innych urządzeń w obudowie Case.

Case ma uchwyty na moduły, kanały kablowe i styk antysabotażowy, który łączy się z LineSplit. CMS i użytkownicy otrzymują powiadomienia, jeśli ktoś próbuje wyłamać obudowę lub otworzyć pokrywę.

Case jest sprzedawana oddzielnie od LineSplit.

LineSplit nie może być zainstalowany

 1. Na zewnątrz; może to spowodować uszkodzenie modułu.
 2. W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności nieodpowiadającym parametrom roboczym; może to spowodować uszkodzenie modułu.
 3. W miejscach, gdzie poziom sygnału Fibra jest niski lub niestabilny.
 4. Bez obudowy Case.

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału Fibra jest określany przez stosunek liczby niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych do liczby oczekiwanych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia w aplikacjach Ajax wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Na poziom sygnału wpływają następujące czynniki:

 • liczba urządzeń podłączonych do linii Fibra;
 • długość i typ kabla;
 • poprawność połączeń przewodów z zaciskami.

Test mocy linii

Test symuluje maksymalne zużycie energii przez urządzenia podłączone do centrali: czujniki sygnalizują alarmy, włączają się syreny i aktywują klawiatury. Jeśli system przejdzie test, wszystkie urządzenia będą miały wystarczające zasilanie w każdej sytuacji.

Jeśli przynajmniej jedna linia Fibra nie ma wystarczającego zasilania, aplikacja wyświetla powiadomienie ze statusem każdej linii:

 • Test zaliczony.
 • Test przeszedł z usterkami.
 • Test niezaliczony.

Przygotowanie projektu systemu

Staranne przygotowanie projektu systemu pozwala prawidłowo zainstalować i skonfigurować urządzenia. W projekcie należy uwzględnić liczbę i rodzaje urządzeń w obiekcie, ich dokładną lokalizację i wysokość montażu, długość linii przewodowych Fibra, rodzaj zastosowanego kabla oraz inne parametry. Przeczytaj artykuł, aby poznać wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemu Fibra.

LineSplit można podłączyć w dowolnym punkcie linii Fibra, rozdzielając ją na cztery linie. Każda linia wyjściowa urządzenia może mieć długość do 2000 metrów przy połączeniu za pomocą skrętki U/UTP kat. 5.

Do tej samej linii Fibra można podłączyć różne typy urządzeń. Do tej samej linii można podłączyć na przykład czujniki magnetyczne, czujniki ruchu z obsługą weryfikacji fotograficznej, syreny, klawiatury i moduły LineSplit.

ajax linesplit fibra

Łączenie wielu modułów LineSplit jeden po drugim pozwala na rozbudowę systemu Ajax poprzez dzielenie linii. Jedna linia Fibra rozdziela się na cztery, cztery na szesnaście i tak dalej. Możliwe jest zainstalowanie aż 10 modułów LineSplit Fibra jeden po drugim, łącząc każdy moduł z linią wyjściową poprzedniego. Liczba urządzeń przewodowych w systemie jest ograniczona przez prąd wyjściowy huba i jego specyfikację. Do Hub Hybrid można podłączyć maksymalnie 100 urządzeń.

LineSplit Fibra nie zapewnia dodatkowego zasilania linii. Aby zapewnić dodatkowe zasilanie linii, można użyć LineSupply Fibra.

Jeśli LineSplit jest ostatnim urządzeniem na linii, to zworka rezystora końcowego jest zainstalowana na dwóch stykach.

Systemy Ajax obsługują również topologie promieniową i pierścienia. Linie wyjściowe tworzone przy użyciu LineSplit nie obsługują topologii pierścienia.

Długość i typ kabla

Zalecane typy kabli:

 • U/UTP kat. 5 4 × 2 × 0,51, z żyłą miedzianą;
 • przewód sygnałowy 4 × 0,22 z żyłą miedzianą.

Zasięg połączenia przewodowego może być inny w przypadku użycia innego typu kabla. Nie testowano innych typów przewodów.

Weryfikacja za pomocą kalkulatora

Aby umożliwić potwierdzenie, że obliczenia są poprawne i zaprojektowany system sprawdzi się w praktyce, opracowaliśmy Kalkulator długości linii Fibra. Na etapie projektowania systemu kalkulator pomaga określić jakość komunikacji i długość kabla dla przewodowych urządzeń Fibra.

Przygotowanie do instalacji

Ułożenie kabli

Przygotowując się do ułożenia kabli, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia kabli są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie kabli

Zalecamy uważne przeczytanie rozdziału Wybór miejsca instalacji przed instalacją. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do nieprawidłowej pracy, a także utraty połączenia z LineSplit. Wskazówki dotyczące prowadzenia kabli są dostępne w tym artykule.

Przygotowanie kabli do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem. Wskazówki dotyczące przygotowania kabli są dostępne w tym artykule.

Instalacja i podłączenie

Podłączanie LineSplit Fibra do huba

 1. Przygotuj wcześniej wyjścia kablowe, ostrożnie wyłamując perforowane części obudowy.
 2. Przymocuj obudowę Case za pomocą dołączonych śrub w co najmniej dwóch punktach mocowania. Aby styk antysabotażowy obudowy reagował na próby demontażu, zamocuj Case w miejscu z perforacją.
 3. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO. Funkcja jest dostępna w menu Linie:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii.
 4. Poprowadź kabel, aby podłączyć LineSplit do obudowy huba. Podłącz przewody do wymaganej linii huba.

  +24V – zacisk zasilania 24 V⎓
  A, B – zaciski sygnałowe
  GND – masa.

 5. Podłącz przewody do zacisków wejściowych LineSplit zgodnie z poniższym schematem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach.
 6. Jeśli LineSplit jest ostatnim urządzeniem na linii, zainstaluj zworkę rezystora końcowego na dwóch stykach. W przeciwnym razie zworka rezystora końcowego powinna pozostać ustawiona na jednym styku.
 7. Połącz urządzenia przewodowe do linii wyjściowych LineSplit Fibra.
 8. Zamocuj moduł w obudowie Case za pomocą otworów w płytce. Zabezpiecz kabel za pomocą opasek.
 9. Podłącz styk antysabotażowy Case do odpowiedniego złącza na płycie.
 10. Umieść pokrywę na obudowie i przymocuj ją za pomocą dołączonych śrub.
 11. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO (Hub → Ustawienia → Linie → Zasilanie linii). Po podłączeniu zasilania zielona dioda LED powiadomi, że urządzenie jest włączone.
 12. Dodaj LineSplit do huba.
 13. Przeprowadź Test siły sygnału Fibra. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału to jedna lub zero kresek, sprawdź poprawność połączenia i integralność kabla.
 14. Uruchom Test mocy linii.

Podłączanie urządzeń przewodowych do LineSplit Fibra

 1. Wyłącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO. Funkcja jest dostępna w menu Linie:
  1. Hub → Ustawienia → Linie → Test mocy linii.
 2. Podłącz przewody podłączanych urządzeń do zacisków wyjściowych LineSplit zgodnie z poniższym schematem. Zwracaj uwagę na biegunowość i kolejność podłączenia przewodów. Pewnie zamocuj przewody w zaciskach.
 3. Włącz zasilanie linii w aplikacji Ajax PRO (Hub → Ustawienia → Linie → Test mocy linii). Po podłączeniu zasilania zielona dioda LED powiadomi, że urządzenie jest włączone.
 4. Dodaj podłączone urządzenia przewodowe do huba. Algorytm dodawania i konfiguracji jest opisany w instrukcji obsługi każdego urządzenia.
 5. Uruchom test działania.

Dodawanie do systemu

LineSplit Fibra jest kompatybilny tylko z Hub Hybrid (2G)Hub Hybrid (4G). Tylko zweryfikowani partnerzy mogą dodawać i konfigurować urządzenia Fibra w aplikacjach Ajax PRO.

Rodzaje kont i ich uprawnienia

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax PRO. Zaloguj się na konto PRO.
 2. Dodaj do aplikacji hub kompatybilny z LineSplit. Dostosuj ustawienia i utwórz przynajmniej jedno pomieszczenie wirtualne.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet i/lub komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax.
 4. Sprawdź stan huba w aplikacji Ajax. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji.
 5. Upewnij się, że moduł jest fizycznie podłączony do huba.

Jak dodać LineSplit Fibra

W aplikacji Ajax PRO dostępne są dwa sposoby dodawania urządzeń: automatycznie i ręcznie.

Aby automatycznie dodać urządzenie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać LineSplit Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Wybierz Dodaj wszystkie urządzenia Fibra. Hub przeskanuje linie Fibra. Po zeskanowaniu zostaną pokazane wszystkie urządzenia podłączone do huba, które nie zostały jeszcze dodane do systemu.
 4. Wybierz urządzenie z listy. Po naciśnięciu sygnalizator LED będzie migał, aby zidentyfikować to urządzenie.
 5. Ustaw nazwę urządzenia oraz określ pomieszczenie i grupę zabezpieczeń, jeśli włączony jest tryb grupowy. Naciśnij Zapisz.

Aby dodać urządzenie ręcznie:

 1. Otwórz aplikację Ajax PRO. Wybierz hub, do którego chcesz dodać LineSplit Fibra.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Przypisz nazwę urządzeniu.
 4. Zeskanuj kod QR lub wprowadź go ręcznie. Kod QR znajduje się na płytce.
 5. Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę zabezpieczeń (jeśli włączony jest tryb grupowy).
 6. Naciśnij Dodaj.

Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź, czy połączenie przewodowe jest prawidłowe, i spróbuj ponownie. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń (100 dla Hub Hybrid), podczas dodawania zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie.

LineSplit działa tylko z jednym hubem. Po sparowaniu urządzenia z nowym hubem moduł przestaje wymieniać dane z poprzednim hubem. Po dodaniu LineSplit do nowego huba pozostaje on na liście urządzeń poprzedniego huba. Urządzenie można usunąć ręcznie.

Test działania

Dostępne dla LineSplit:

 • Test siły sygnału Fibra – pozwala określić poziom i stabilność sygnału w miejscu instalacji urządzenia.
 • Test mocy linii – pozwala określić, czy moc jest wystarczająca dla wszystkich urządzeń podłączonych do huba.

Jak uruchomić test siły sygnału Fibra:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz LineSplit.
 4. Przejdź do ustawień LineSplit, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Wybierz Test siły sygnału Fibra.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami na ekranie.

Jak uruchomić test mocy linii:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do menu Urządzenia .
 3. Wybierz hub.
 4. Przejdź do ustawień huba, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Otwórz menu Linie.
 6. Wybierz Test mocy linii.
 7. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami na ekranie.

Ikony

Ikony pokazują niektóre stany urządzenia. Możesz je sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Znajdź LineSplit na liście.
Ikona Znaczenie

Siła sygnału Fibra – pokazuje poziom sygnału między hubem a czujnikiem. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

LineSplit jest tymczasowo wyłączony.

Dowiedz się więcej

Zdarzenia wyzwolenia styku antysabotażowego są tymczasowo wyłączone dla LineSplit.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany LineSplit można sprawdzić w aplikacjach Ajax:

 1. Wybierz hub w aplikacji Ajax.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz LineSplit z listy urządzeń.
Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura modułu.

Dopuszczalne odchylenie między wartością podaną w aplikacji a temperaturą w miejscu instalacji: 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko moduł wykryje zmianę temperatury o co najmniej 1°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Fibra

Poziom sygnału między hubem a LineSplit Fibra. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Fibra to protokół służący do przesyłania zdarzeń i alarmów.

Dowiedz się więcej

Połączenie przez Fibra Status połączenia pomiędzy hubem a modułem:

 • Online – moduł jest podłączony do huba.
 • Offline – moduł utracił połączenie z hubem. Sprawdź połączenie modułu z hubem.
Napięcie linii Wartość napięcia na linii Fibra, do której podłączony jest moduł.
Obudowa Status sabotażu, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub naruszenie integralności obudowy:

 • Niepodłączony – styk antysabotażowy nie jest podłączony do LineSplit.
 • Zamknięta – moduł jest zainstalowany w obudowie Case; styk antysabotażowy jest podłączony. Normalny stan obudowy.
 • Przednia pokrywa otwarta – naruszono integralność obudowy. Sprawdź stan obudowy.
 • Oderwany od powierzchni – płytka wyjęta z obudowy. Sprawdź mocowanie.

Dowiedz się więcej

Tymczasowe wyłączenie urządzenia Pokazuje status funkcji czasowej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Aktualizacja Wersja oprogramowania sprzętowego LineSplit.
ID urządzenia ID/Numer seryjny LineSplit. Dostępne również na płytce urządzenia i jego opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) LineSplit.
Nr linii Numer linii Fibra w hubie, do której podłączony jest LineSplit.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia modułu w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz LineSplit z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Wróć, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa modułu. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę modułu, kliknij pole tekstowe.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór pomieszczenia wirtualnego LineSplit.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Alarm głośny w przypadku wykrycia awarii na liniach wyjściowych. Jeśli opcja jest włączona, to w przypadku wykrycia awarii linii wyjściowych uaktywnia się syrena.
Test siły sygnału Fibra

Przełącza moduł w tryb testu siły sygnału Fibra.

Test pozwala sprawdzić poziom sygnału pomiędzy hubem a LineSplit za pośrednictwem protokołu przewodowej transmisji danych Fibra, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika LineSplit w aplikacji Ajax.
Tymczasowe wyłączenie urządzenia

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych, a system ignoruje alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko pokrywa – powiadomienia o wyzwoleniu styku antysabotażowego są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie LineSplit z hubem i jego ustawienia.

Wskazanie

Zdarzenie Wskazanie Uwaga
Dodawanie modułu

Gdy jest dodawany automatycznie – zielona dioda LED szybko miga po wybraniu z listy LineSplit. Po kliknięciu Dodaj urządzenie zielona dioda LED miga raz.

Gdy jest dodawany ręcznie – zielona dioda LED miga raz.

Usuwanie modułu Zielona dioda LED miga sześć razy.
Wyzwolenie styku antysabotażowego Zielona dioda LED miga raz.
Test mocy linii Podczas testu zielona i czerwona dioda LED świecą ciągle.
Niskie napięcie na linii wejściowej Zielona dioda LED zapala się płynnie i płynnie gaśnie. Za niskie uważa się napięcie 7 V⎓ lub niższe.
Zwarcie na linii Czerwona dioda LED miga 4 razy na sekundę przez 12 sekund. Po 12 sekundach LineSplit próbuje przywrócić zasilanie linii wyjściowych, ale jeśli awaria nie została usunięta, moduł ponownie się wyłącza. Czynności te powtarzane są do momentu przywrócenia prawidłowego stanu linii.
Przepięcie na linii Czerwona dioda LED miga 4 razy na sekundę przez 12 sekund. Po 12 sekundach LineSplit próbuje przywrócić zasilanie linii wyjściowych, ale jeśli awaria nie została usunięta, moduł ponownie się wyłącza. Czynności te powtarzane są do momentu przywrócenia prawidłowego stanu linii.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: