Instrukcja użytkownika obudowy Case

Zaktualizowano

Case jest obudową przeznaczoną do instalacji jednego lub wielu kompatybilnych z nią urządzeń Ajax. Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. Kompletny zestaw zawiera płytkę styku antysabotażowego do ochrony urządzeń przed sabotażem. Obudowa Case została wyposażona w mocowania i kanały do wygodnego poprowadzenia przewodów. Obudowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Obudowa Case jest produkowana w kilku wersjach. Ilość gniazd w każdym modelu różni się w zależności od kombinacji urządzeń:

 • Case A (106) — jedno gniazdo;
 • Case B (175) — dwa gniazda;
 • Case C (260) — jedno gniazdo;
 • Case D (430) — osiem gniazd.

Elementy funkcjonalne

 1. Wkręty mocujące pokrywę obudowy. Mogą być odkręcone przy pomocy dołączonego klucza sześciokątnego (Ø 4 mm).
 2. Poziomica pęcherzykowa do sprawdzenia kąta nachylenia mocowania podczas instalacji.
 3. Zatyczki chroniące urządzenia podczas wiercenia.
 4. Płytka styku antysabotażowego z przewodem do podłączenia urządzenia Ajax.
 5. Zatrzaski do mocowania urządzenia.
 6. Perforowana część obudowy. Nie należy jej odłamywać. Ta część jest niezbędna do wyzwolenia styku sabotażowego w przypadku jakiejkolwiek próby odłączenia obudowy od powierzchni.
 7. Otwory do mocowania obudowy do powierzchni.
 8. Perforowana część do prowadzenia przewodów.
 9. Łączniki do mocowania przewodów z opaskami.
 10. Zagłębienia dla dodatkowej wygody podczas wiercenia otworów.

Kompatybilne urządzenia

Liczba urządzeń zainstalowanych w obudowie Case zależy od wymiarów obudowy i jej konfiguracji.

Urządzenia/obudowy Case A (106)
1 gniazdo
Case B (175)
do 2 gniazd
Case C (260)
1 gniazdo
Case D (430)
do 8 gniazd
LineSplit Fibra + + +
LineProtect Fibra + + +
MultiRelay Fibra + + +
LineSupply (45 W) Fibra + +
LineSupply (75 W) Fibra + +
Bateria 7 Ah 1 2
Bateria 18 Ah 2

Najważniejsze cechy

Obudowa Case posiada zatrzaski do mocowania urządzeń bez użycia narzędzi. Przesuń zatrzask, aby wyjąć urządzenie.

Urządzenie mocowane jest w dwóch pozycjach. Można obrócić je o 180°.

Obudowa posiada płytkę styku antysabotażowego. W zestawie znajduje się przewód służący do połączenia z urządzeniem Ajax. Styk antysabotażowy wykrywa próby otwarcia pokrywy lub oderwania obudowy od powierzchni. W przypadku próby sabotażu użytkownicy i CMS otrzymają powiadomienie o wyzwoleniu styku antysabotażowego urządzenia.

Case posiada łączniki do mocowania kabli z opaskami i kanałami, które zapewniają wygodne poprowadzenie przewodów. Obudowa posiada perforowane części umożliwiające poprowadzenie przewodów z tyłu. Posiada także wgłębienia ułatwiające umieszczenie wiertła (w przypadku konieczności wywiercenia otworów i poprowadzenia przewodów wzdłuż boku, dołu lub góry). Podczas wiercenia narzędzie opiera się na plastikowych zatyczkach, zapewniając ochronę zainstalowanych urządzeń.

Pokrywę Case A (106) lub Case B (175) można obrócić o 180° podczas instalacji.

Poziomica pęcherzykowa służy do sprawdzenia kąta nachylenia mocowania podczas instalacji. Szersze otwory zapewniają prawidłowy montaż obudowy, nawet w przypadku popełnienia błędów podczas instalacji.

Case C (260) i Case D (430) mają uchwyty na baterie w dolnej części obudowy, aby zapobiec ich przypadkowemu wysunięciu. Pasek mocujący do mocowania baterii jest dołączony do Case D (430).

Case D (430) posiada osiem gniazd na plastikowe uchwyty do montażu modułów Fibra. Uchwyty są dostępne w dwóch wersjach:

Kompletny zestaw zawiera cztery uchwyty Module Holder (type A). Dodatkowe uchwyty są sprzedawane osobno.

LineSupply Fibra zajmuje dwa gniazda i nie wymaga oddzielnych uchwytów do montażu.

Wybór miejsca instalacji

Zalecamy miejsce instalacji, w którym Case będzie ukryty przed ciekawskimi spojrzeniami – na przykład w schowku. Pomaga to zmniejszyć prawdopodobieństwo sabotażu systemu. Warto pamiętać, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Miejsce, w którym umieszczona zostanie obudowa Case, powinno odpowiadać wskazaniom dotyczącym montażu urządzeń zainstalowanych w obudowie.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu należy stosować się do tych zaleceń. System alarmowy powinien zostać zaprojektowany i zainstalowany przez profesjonalistów. Lista autoryzowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Nie można zainstalować obudowy Case

Obudowa może zostać uszkodzona podczas instalacji:

 1. Na zewnątrz.
 2. W pomieszczeniach, w których wartości temperatury i wilgotności nie odpowiadają parametrom pracy.

Przygotowanie do instalacji urządzeń w obudowie Case

Ułożenie przewodów

Przygotowując się do ułożenia przewodów, należy sprawdzić przepisy elektryczne i przeciwpożarowe obowiązujące w danym regionie. Należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm i przepisów. Wskazówki dotyczące rozmieszczenia kabli są dostępne w tym artykule.

Prowadzenie przewodów

Przed instalacją zalecamy uważne przeczytanie rozdziału Wybór miejsca instalacji. Należy unikać odstępstw od projektu systemu. Naruszenie podstawowych zasad instalacji i zaleceń niniejszej instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego działania i utraty połączenia z urządzeniami zainstalowanymi w Case.

Przygotowanie przewodów do podłączenia

Należy usunąć warstwę izolacyjną kabla i odsłonić przewody specjalnym ściągaczem izolacji. Końcówki przewodów, które będą podłączane do zacisków urządzenia, muszą być ocynowane lub zaciśnięte tulejką. Zapewnia to niezawodne połączenie i chroni przewód przed utlenianiem.

Instalacja

Przed instalacją należy upewnić się, że wybrano optymalną lokalizację dla obudowy i że jest ona zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować Case:

 1. Przed rozpoczęciem montażu, zadbaj o przygotowanie kanałów na przewody poprzez wywiercenie otworów na dolnej lub bocznej części obudowy, lub też wyłamanie perforowanej części z tyłu obudowy Case. Zalecamy użycie otwornicy do plastiku Ø16 mm lub Ø20 mm.

  Poprowadź rurki ochronne, kanały kablowe lub rurki karbowane do otworów w obudowie.

 2. Przymocuj obudowę Case do pionowej lub poziomej powierzchni w wybranym miejscu instalacji za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. Jeden z nich znajduje się w perforowanej części nad stykiem antysabotażowym — jest wymagany do prawidłowego zadziałania styku antysabotażowego w przypadku próby zdjęcia obudowy.
 3. Zabezpiecz urządzenie w obudowie. Poprowadź przewody przez przygotowane wcześniej otwory. Przymocuj przewód opaskami i specjalnymi łącznikami.
 4. Podłącz styk antysabotażowy do odpowiedniego złącza urządzenia.
 5. Umieść pokrywę na obudowie i przymocuj ją za pomocą dołączonych wkrętów.
 6. Sprawdź stan pokrywy w aplikacji Ajax. Jeśli aplikacja pokazuje status Przednia pokrywa otwarta, należy wtedy sprawdzić szczelność obudowy Case.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: