Gebruikershandleiding Socket (type G) Jeweller

Bijgewerkt op

Socket (type G) —  is een slimme stekker met een energiemonitor. Het is ontworpen als een Britse stekkeradapter (type G) voor binnenshuis gebruik. Het is uitgerust met drie soorten beveiliging: spanning, stroom en temperatuur.

De slimme stekker controleert de voeding van verbonden elektrische apparaten met een belasting tot 3 kW via de app, automatiseringsscenario’s, een functieknop op de stekker en door op Button te drukken.

Socket (type G) is met het Ajax-systeem verbonden via het beveiligde Jeweller-radioprotocol. Het communicatiebereik bedraagt zonder obstakels maximaal 1.100 meter.

Het apparaat werkt alleen met radiosignaalversterkers en Ajax-hubs. Een verbinding met uartBridge en ocBridge Plus is niet voorzien.

Er zijn drie Socket-versies verkrijgbaar:  

Functionele elementen

ajax socket type g
 1. Driepolig stopcontact (type G).
 2. Rand met led-verlichting. Gebruikt kleur om de Socket (type G)-status en het huidige belastingsniveau aan te geven.
 3. QR-code. Het wordt gebruikt om de stekker toe te voegen aan het systeem.
 4. Functieknop.
 5. Driepolige stekker (type G).

Werkingsprincipe

 

Socket (type G) is een slimme stekker van het Ajax-systeem. Het controleert de voeding van verbonden apparaten door een van de polen te openen. De stekker kan worden beheerd door op de functieknop te drukken, via een opdracht vanuit de Ajax-app, door op Button te drukken of via scenario’s.

Socket (type G) werkt in puls- en bistabiele modi. Wanneer Socket (type G) in de pulsmodus werkt, kan de duur worden ingesteld van 1 naar 255 seconden. Een gebruiker met beheerdersrechten of een PRO specificeert de bedieningsmodus in de Ajax-apps. 

Een gebruiker of een PRO met beheerdersrechten kan de normale status van de stekkercontacten selecteren:

 • Normaal gesloten (NC): de stekker geeft geen stroom meer wanneer deze wordt geactiveerd en de stroomvoorziening wordt hervat als deze wordt gedeactiveerd.
 • Normaal open (NO): de stekker geeft stroom wanneer deze wordt geactiveerd en stopt als deze wordt gedeactiveerd.

Socket (type G) meet de stroom, spanning, voeding en het stroomverbruik van aangesloten elektrische apparaten. Deze gegevens, en andere bedrijfsparameters van de stekker, zijn beschikbaar via de sectie Statussen in de Ajax-apps. De bijwerkingssnelheid van de statussen van de stekker hangt af van de Jeweller-instellingen. De standaardwaarde is 36 seconden.

De maximale weerstandsbelasting van de stekker is 3 kW (met een stroombeveiliging van 13 A  geïnstalleerd). Bij een inductieve of capacitieve belasting wordt de maximale schakelstroom gereduceerd tot 8 A.

Automatiseringsscenario’s

 

Ajax-scenario’s bieden een gloednieuw niveau in de bescherming van eigendommen. Hiermee waarschuwt het beveiligingssysteem niet alleen voor een dreiging, maar biedt het er ook actief weerstand tegen.

Gebruik scenario’s voor het automatiseren van de beveiliging, bijvoorbeeld door het schematisch inschakelen van lichten, tv en audiosysteem in een privéwoning. Dan lijkt een woning niet leeg te staan en trekt het niet de aandacht van inbrekers als de bewoners op vakantie zijn.

Socket (type G) ondersteunt de volgende scenario’s:

 • Alarmreacties. Bijvoorbeeld het licht inschakelen als DoorProtect alarm slaat.
 • Reacties op verandering van beveiligingsmodus. Bijvoorbeeld het strijkijzer uitschakelen als de beveiligingsmodus aanstaat.
 • Geplande acties. Bijvoorbeeld de verwarming aanzetten om 19:00 uur en weer uitschakelen om 21:00 uur.
 • Door op Button te drukken. Bijvoorbeeld het nachtlampje inschakelen door op Button te drukken.
 • Op temperatuur. De airconditioning wordt bijvoorbeeld ingeschakeld zodra de kamertemperatuur boven de 25 °C komt. 
 • Op CO₂-concentratie. Bijvoorbeeld de ventilatietoevoer inschakelen als het koolstofdioxideniveau toeneemt.
 • Door LightSwitch in te drukken. Bijvoorbeeld alle elektrische apparaten uitschakelen als het licht wordt uitgeschakeld.

Luchtvochtigheid en CO-scenario’s zijn beschikbaar als LifeQuality aan het systeem wordt toegevoegd.

Bediening vanuit de app

Gebruikers kunnen handmatig het in- en uitschakelen van elektrische apparaten die zijn aangesloten via Socket (type G) in de Ajax-app beheren.

Hiervoor moet een gebruiker op de schakelaar in het stekkergedeelte drukken in het menu Apparaten van de Ajax-app. Daarna wordt de status van de stekkercontacten omgedraaid en wordt het verbonden apparaat in- of uitgeschakeld. Zo kunnen gebruikers op afstand de voeding beheren van bijvoorbeeld een verwarming of luchtbevochtiger.

Beveiligingstypes van Socket (type G)

 

Socket (type G) heeft drie soorten beveiliging die onafhankelijk van elkaar werken: spannings-, stroom- en temperatuurbeveiliging.

Spanningsbeveiliging: wordt geactiveerd wanneer de stekkerspanning 184–253 V~ overschrijdt. Het beschermt verbonden apparaten tegen spanningspieken. We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket (type G) is aangesloten aan een netspanning van 110 V~.

Stroombeveiliging: wordt geactiveerd als de belastingsstroom de ingestelde limieten in de Ajax-app overschrijdt. Het beschermt verbonden apparaten en de slimme stekker tegen stroompieken. De huidige limiet is ingesteld van 1 naar 16 A in stappen van 1 A in de Socket (type G)-instellingen. De standaardwaarde is 13 A.

Voor regelmatige belastingen raden we aan stroomwaarden tot 13 A te gebruiken. Waarden tussen 13 en 16 A kunnen alleen gebruikt worden voor kortstondige belastingen.

Temperatuurbescherming: wordt geactiveerd wanneer de slimme stekker boven de 95 °C komt. Beschermt de slimme stekker tegen oververhitting.

Socket (type G) stopt de voeding als de spanning- of temperatuurbescherming geactiveerd wordt. De voeding hervat automatisch wanneer de spanning of temperatuur weer normaal is. De voeding wordt niet automatisch hersteld als de stroombeveiliging geactiveerd wordt. Dit kan worden gedaan door een opdracht via de Ajax-app of door op de functieknop te drukken.

Monitoring van energieverbruik

In de Ajax-app zijn de volgende parameters voor energieverbruik beschikbaar voor apparaten die zijn verbonden via een slimme stekker:

 • Spanning.
 • Belastingsstroom.
 • Stroomverbruik.
 • Stroomverbruik.

De frequentie van het bijwerken van de parameters is afhankelijk van de detectie-onderzoeksperiode van Jeweller (de standaardwaarde is 36 seconden). De waarden van het stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W. 

De waarden van het stroomverbruik kunt u resetten via de instellingen van de stekker:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Socket (type G) uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram  te klikken.
 4. Klik in het pop-upvenster op Resetten.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
 6. Klik op Energieverbruikmeter resetten.

Na het resetten wordt de datum van de laatste reset weergegeven in de Statussen van de stekker.

Functieknop

De functieknop beheert de voeding naar de verbonden elektrische apparaten zonder de app, scenario’s of Button. Het besturingsalgoritme hangt af van de slimme stekkermodus: puls of bistabiel.

Wanneer Socket (type G) in de bistabiele modus werkt, drukt u op de functieknop om de stekkercontacten om te draaien. Als de contacten bijvoorbeeld gesloten zijn (stekker geeft stroom), worden ze geopend (stekker geeft geen stroom) na het indrukken van de knop. 

Wanneer Socket (type G) in de pulsmodus werkt, sluiten of openen de contacten door het indrukken van de functieknop (afhankelijk van de normale status van de stekker) gedurende de ingestelde tijd in de instellingen. Door opnieuw op de functieknop te drukken wordt de opdracht onderbroken en sluit of opent de stekker de contacten (afhankelijk van de normale status van de stekker) tot het einde van de puls.

Gegevensoverdrachtsprotocol van Jeweller

De slimme stekker gebruikt het Jeweller-radioprotocol om alarmen en gebeurtenissen te verzenden. Dit draadloze tweerichtingsprotocol voor gegevensoverdracht zorgt voor een snelle en betrouwbare communicatie tussen de hubs en de systeemapparaten. 

Jeweller ondersteunt blokversleuteling met een zwevende licentie en apparaatauthenticatie bij elke communicatiesessie om te beschermen tegen sabotage en het spoofen van apparaten. Het protocol omvat het continu peilen van de detectoren door de hub met intervallen van 12 tot 300 seconden (ingesteld in de Ajax-app) om de communicatie met alle apparaten te monitoren en de statussen ervan in de Ajax-apps weer te geven.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan gebeurtenissen en alarmen verzenden naar de PRO Desktop-bewakingsapp, evenals naar de meldkamer via SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen. Een volledige lijst met ondersteunde protocollen is hier beschikbaar.

Alleen gebeurtenissen die te maken hebben met een onderbroken verbinding tussen de hub of signaalversterker en Socket (type G) worden naar de meldkamer verzonden. Met PRO Desktop kunnen alle gebeurtenissen van de slimme stekker door de meldkamer ontvangen worden.

Alle Ajax-apparaten zijn adresseerbaar, dus gebeurtenissen, het apparaattype, de toegewezen naam en ruimte kunnen verzonden worden naar PRO Desktop en de meldkamer. De lijst van verzonden parameters kan variëren, afhankelijk van de meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol.

Het apparaat-ID, loopnummer (zone) en busnummer staan bij de Statussen in de Ajax-app.

Verbinding

Vóór het verbinden met een apparaat

 1. Installeer de Ajax-app. Log in bij uw account of creëer een nieuw account als u er nog geen heeft. 
 2. Voeg in de app een hub toe die compatibel is met de stekker, stel de benodigde instellingen in en maak minstens één virtuele ruimte.
 3. Zorg dat de hub aanstaat en toegang heeft tot het internet via een ethernetkabel / mobiel netwerk. U kunt dit doen in de Ajax-app of door te kijken naar de led-indicatie van de hub. Het logo moet wit of groen oplichten.
 4. Controleer of de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status te controleren in de Ajax-app.

Alleen een gebruiker of een PRO met beheerdersrechten kan een apparaat verbinden met de hub.

Om Socket (type G) te verbinden met een hub

 1. Steek Socket (type G) in het stopcontact als u dat nog niet had gedaan.
 2. Log in bij de Ajax-app.
 3. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 4. Ga naar het menu Apparaten en druk op Apparaat toevoegen.
 5. Geef het apparaat een naam, selecteer een ruimte, scan de QR-code (staat op de behuizing van de stekker en op de verpakking) of voer het apparaat-ID in.
 6. Druk op Toevoegen: het systeem gaat aftellen.
 7. Na een paar seconden verschijnt Socket (type G) in de lijst van hubapparaten.

Om verbinding te maken met Socket (type G), moet deze binnen het bereik van het radionetwerk van de hub liggen. Als het maximum aantal apparaten aan de hub is toegevoegd, krijgt u een melding over het overschrijden van de apparaatlimiet in de Ajax-app wanneer u probeert Socket (type G) toe te voegen. Het maximum aantal apparaten verbonden met de hub hangt af van het model van de centrale eenheid.

Als de verbinding mislukt, zet dan de hub uit en probeer het na 5 seconden opnieuw. Houd deze keer de functieknop op de stekker minstens 2 seconden ingedrukt tijdens het aftellen. 

Socket (type G) werkt alleen met één hub. Als de stekker is verbonden met een nieuwe hub, stopt de stekker met het verzenden van meldingen naar de oude hub. Zodra Socket (type G) is toegevoegd aan een nieuwe hub, wordt deze niet verwijderd van de apparatenlijst van de oude hub. Dit moet u doen in de Ajax-app.

Als u een eerder aangesloten stekker verbindt met een andere hub, controleer dan of deze verwijderd is uit de vorige hub. Om een apparaat correct te verwijderen, moet het op het moment van verwijdering binnen het bereik van het radionetwerk van de hub liggen. Na het verwijderen van Socket (type G), zal het leddisplay één keer groen knipperen.

Storingsteller

Als er een storing wordt gedetecteerd in Socket (type G), (bv. geen signaal van Jeweller tussen de hub en de stekker), geeft de Ajax-app een nummer weer in de linkerbovenhoek van het pictogram van het apparaat.

Alle storingen zijn te zien in de Statussen van de slimme stekker. Velden met storingen worden rood gemarkeerd.

Een storing wordt weergegeven als:

 • Stroombeveiliging geactiveerd is.
 • Temperatuurbeveiliging geactiveerd is.
 • Spanningsbeveiliging geactiveerd is.
 • Er geen verbinding tussen de hub/signaalversterker en Socket (type G) is.

Pictogrammen

De pictogrammen tonen een aantal van de statussen van Socket (type G). U kunt ze in de Ajax-app inzien via het tabblad Apparaten .

Pictogram Betekenis
Jeweller-signaalsterkte: toont de signaalsterkte tussen de hub en de slimme stekker.
Het apparaat is verbonden via een radiosignaalversterker.
Stroombeveiliging is geactiveerd.
Spanningsbeveiliging is geactiveerd.
Temperatuurbeveiliging is geactiveerd.

Het apparaat is niet overgezet naar de nieuwe hub.

Meer informatie

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. Statussen van Socket (type G) zijn beschikbaar in de Ajax-app. Voor toegang:

  1. Ga naar het tabblad Apparaten .
  2. Selecteer Socket (type G) uit de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Door op te klikken, opent u de lijst met storingen van een slimme stekker.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Storing

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen.

Het veld geeft de Jeweller-signaalsterkte weer tussen een hub of signaalversterker en Socket (type G).

Aanbevolen waarden: 2-3 streepjes.

Kom meer te weten over Jeweller

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub of signaalversterker en een slimme stekker:

 • Online: de slimme stekker is verbonden.
 • Offline: de slimme stekker is niet verbonden.
Actief Status van de slimme stekker:

 • Ja: stekkercontacten zijn gesloten. Het elektrische apparaat dat verbonden is met de stekker staat aan.
 • Nee: stekkercontacten zijn open. Het met de stekker verbonden apparaat krijgt geen voeding.

Het veld wordt weergegeven als Socket (type G) in de bistabiele modus werkt.

ReX Geeft de verbindingsstatus van de stekker met de radiosignaalversterker weer:

 • Online: de slimme stekker is verbonden.
 • Offline: de slimme stekker is niet verbonden.

Het veld wordt weergegeven als de stekker via een radiosignaalversterker werkt.

Stroombeveiliging

De waarde van geconverteerde stroom door Socket (type G).

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De stroomwaarden worden weergegeven in stappen van 10 mA.

Spanning

De waarde van geconverteerde spanning door Socket (type G).

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De spanningswaarden worden weergegeven in stappen van 1 V AC.

Drempel van stroombeveiliging

Stroombeveiliging: de voeding wordt uitgeschakeld als de stroom het getal dat in de app is ingesteld overschrijdt.

De huidige limiet wordt aangepast binnen het bereik van 1 A tot 16 A in stappen van 1 A.

Voor regelmatige belastingen raden we aan stroomwaarden tot 13 A te gebruiken. Waarden tussen 13 en 16 A kunnen alleen gebruikt worden voor kortstondige belastingen.

Spanningsbeveiliging Status van spanningsbeveiliging:

 • Aan: spanningsbeveiliging is ingeschakeld. De stekker schakelt automatisch uit wanneer de voedingsspanning 184–253 V~ overschrijdt.
 • Uit: spanningsbeveiliging is uitgeschakeld.

De slimme stekker gaat weer automatisch werken als de spanning normaal wordt.

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket (type G)  is aangesloten aan een netspanning van 110 V~.

Stroomverbruik

Het stroomverbruik van een apparaat dat verbonden is met de slimme stekker. 

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De waarden van het stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W.

Energieverbruik

Het energieverbruik van een apparaat dat verbonden is met de slimme stekker.

Als de waarden van het stroomverbruik worden gereset, geeft het veld de laatste resetdatum weer.

De frequentie van het bijwerken van de waarden is afhankelijk van de instellingen van Jeweller. De standaardwaarde is 36 seconden.

De waarden van het stroomverbruik worden weergegeven in stappen van 1 W. De teller kan worden gereset bij de Instellingen van het apparaat. De app onthoudt de laatste waarde en geeft het weer wanneer er geen voeding is.

Permanente deactivering Toont de status van de uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee: het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van de slimme stekker.
Apparaat-ID ID/serienummer van apparaat. Dat staat op de doos van de stekker en de behuizing.
Apparaatnr Loopnummer (zone) van het slimme stekker.

Instellingen

Zo past u de instellingen van de slimme stekker aan in de Ajax-app:

 1. Ga naar het tabblad Apparaten .
 2. Selecteer Socket (type G) uit de lijst.
 3. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram  te klikken.
 4. Stel de vereiste parameters in.
 5. Klik op Terug om de nieuwe instellingen op te slaan.
Instelling Betekenis
Naam

Naam van Socket (type G). De naam wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Klik op het potloodpictogram om de naam van het apparaat te veranderen.

De naam kan uit maximaal 12 cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

Selecteer de virtuele ruimte van Socket (type G).

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog.

Meldingen De meldingen voor het de stekker selecteren:

 • Wanneer ingeschakeld of uitgeschakeld: de gebruiker ontvangt meldingen van het apparaat die van status verandert.
 • Wanneer scenario is uitgevoerd: de gebruiker ontvangt meldingen over de uitvoering van scenario’s die te maken hebben met dit apparaat.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type G) is verbonden met alle hubs (behalve het Hub-model) met firmwareversie OS Malevich 2.15 of hoger en in apps met de volgende versies of nieuwer:

 • Ajax Security System 2.23.1 voor iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 voor Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 voor Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 voor Windows
Drempel van stroombeveiliging

Maximale geconverteerde stroom door Socket (type G).

De huidige limietwaarde is ingesteld van 1 naar 16 A in stappen van 1 A. Standaardwaarde: 13 A.

Als deze waarde wordt overschreden, wordt de stroombeveiliging geactiveerd en houdt de slimme stekker de voeding naar de aangesloten elektrische apparaten tegen.

De voeding kan handmatig hersteld worden via de Ajax-app of door op de functieknop op de stekker te drukken.

Bescherming tegen spanningspieken

Als deze optie actief is, wordt de voeding van het apparaat dat met de stekker is verbonden uitgeschakeld als de spanning 184–253 V~ overschrijdt.

We raden aan om deze beveiliging te deactiveren als Socket (type G) is aangesloten aan een netspanning van 110 V~.

Indicatie Selecteer de status van het leddisplay:

 • Altijd: het leddisplay is altijd verlicht, ongeacht de apparaten die met de slimme stekker verbonden zijn.
 • Wanneer Socket (type G) is ingeschakeld: het leddisplay is actief als apparaten zijn aangesloten op de slimme stekker.
 • Uit: het leddisplay is altijd inactief.
Led-helderheid De helderheid van het leddisplay van de slimme stekker is aan te passen met een schuifbalk.
De helderheid van het leddisplay van de slimme stekker is aan te passen met een schuifbalk. Selecteer de bedieningsmodus van de stekker:

 • Puls: indien geactiveerd, genereert Socket (type G) een puls van een bepaalde duur.
 • Bistabiel: indien geactiveerd, verandert Socket (type G) de status van de contacten naar het tegenovergestelde (bv. gesloten naar open).
Contactstatus De normale status van de stekkercontacten selecteren:

 • Normaal gesloten (NC): de stekkercontacten zijn gesloten in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt van stroom voorzien.
 • Normaal open (NO): de stekkercontacten zijn open in de normale status. Het elektrische apparaat dat op de stekker is aangesloten, wordt niet van stroom voorzien.
Pulsduur, sec.

Selecteer de pulsduur: 1 tot 255 seconden.

De instelling is beschikbaar wanneer Socket (type G) in de pulsmodus werkt.

Energieverbruikmeter resetten Reset van de gegevens van het stroomverbruik
Scenario’s

Opent het menu om scenario’s te maken en configureren.

Scenario’s bieden een gloednieuw niveau in de bescherming van eigendommen. Hiermee waarschuwt het beveiligingssysteem niet alleen voor een dreiging, maar biedt het er ook actief weerstand tegen.

Gebruik scenario’s om de beveiliging te automatiseren. Bijvoorbeeld het inschakelen van lampen in het gebouw als een openingsdetector alarm slaat.

Meer informatie

Jeweller-signaalsterktetest

Start de Jeweller-signaalsterktetest voor Socket (type G).

Door de test kan de Jeweller-signaalsterkte en de stabiliteit van de verbinding tussen een hub of een signaalversterker en een slimme stekker gecontroleerd worden. Op die manier kan de beste installatieplaats voor het apparaat gekozen worden.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van Socket (type G) in de Ajax-app.
Permanente deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Nee: het apparaat werkt normaal, reageert op opdrachten, voert scenario’s uit en verzendt alle gebeurtenissen.
 • Geheel: het apparaat is uitgesloten van de systeemwerking. De slimme stekker reageert niet op opdrachten, voert geen scenario’s uit en verzendt geen gebeurtenissen.

Na deactivatie behoudt Socket (type G) de vorige status: actief of inactief.

Meer informatie

Apparaat ontkoppelen Koppelt het apparaat los van de hub en wist de instellingen.

Indicatie

 

Socket (type G) informeert over de status en het stroomverbruik van de verbonden apparaten via de indicatie van het leddisplay. De waarde van het stroomverbruik is beschikbaar via de Statussen van de stekker in de Ajax-app.

Belastingsniveau Indicatie
Geen voeding Geen licht
Socket (type G) is uitgeschakeld Licht blauw op
Socket (type G) is aan, een belasting van 0 tot 549 W is verbonden Licht groen op
Van 550 tot 1249 W Licht geel op
Van 1250 tot 1999 W Licht oranje op
Van 2000 tot 2839 W Licht rood op
Van 2840 tot 3679 W Licht donkerrood op
3680 W en hoger Licht paars op
Een of meer beveiligingstypen (bijv. stroom en/of spanning) zijn geactiveerd Licht langzaam rood op en gaat uit 

Testen van de functionaliteit

De functionaliteitstesten van Socket (type G) beginnen niet onmiddellijk, maar niet later dan een pollinginterval van een hub – slimme stekker (standaard 36 seconden in de hubinstellingen). U kunt de pingperiode van apparaten wijzigen in het Jeweller-menu van de hubinstellingen.

Zo voert u een test uit in een Ajax-app:

 1. Selecteer een hub als u er meerdere hebt of gebruik een PRO-app.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer Socket (type G) uit de lijst.
 4. Ga naar Instellingen .
 5. Selecteer en voer de Jeweller-signaalsterktetest uit.

Selectie van de installatieplaats

ajax socket type g

Houd bij het kiezen van de installatieplaats van Socket (type G) rekening met de Jeweller-signaalsterkte en de afstand tussen het apparaat en de hub of met de aanwezigheid van objecten die het radiosignaal verstoren: muren, vloerplaten of grote objecten in het gebouw. 

Socket (type G) moet geïnstalleerd worden met een stabiel Jeweller-signaalniveau van 2 tot 3 streepjes. 

Als u de signaalsterkte op de plaats van installatie ruwweg wilt berekenen, kunt u onze calculator voor het radiocommunicatiebereik gebruiken. Gebruik een radiosignaalversterker als de signaalsterkte op de beoogde installatieplaats minder dan 2 streepjes is.

Plaats Socket (type G) niet:

 1. Buiten. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 2. In de buurt van metalen voorwerpen of spiegels (bijvoorbeeld in een metalen kast). Die kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 3. In ruimten waar de temperatuur en de vochtigheidsgraad de toelaatbare grenzen overschrijden. Als u dat toch doet, kan het apparaat defect raken of niet goed werken.
 4. Dicht bij radio-interferentiebronnen: minder dan 1 meter van de router en de voedingskabels. Dit kan leiden tot verbindingsverlies tussen een hub of een signaalversterker en de slimme stekker.
 5. Op plaatsen met een lage of instabiele signaalsterkte. Dit kan leiden tot verbindingsverlies tussen een hub of een signaalversterker en de slimme stekker.

Installatie

ajax socket type g

Zorg, voordat u de signaalversterker installeert, dat u de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding.

Volg bij het installeren en gebruiken van het apparaat de algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften.

Om Socket (type G) te installeren:

 1. Selecteer (type G) de stekker waarin u Socket wilt installeren.
 2. Steek Socket (type G) in het stopcontact.

Socket (type G) gaat binnen 3 seconden na verbinding aan. De indicatie van het apparaat laat u weten dat het aanstaat.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen onderhoud nodig.

Volledige set

 1. Socket (type G).
 2. Snelstartgids.

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” loopt tot 2 jaar na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de technische ondersteuning van Ajax. Bij de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Связаться с технической поддержкой:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: