Instrukcja użytkownika Socket (type G)

Zaktualizowano

Socket (type G) to inteligentne gniazdko z monitorem energii. Jest ono zaprojektowane jako adapter wtyczki typu brytyjskiego (typ G) do użytku w pomieszczeniach. Wyposażono je w trzy rodzaje zabezpieczeń: napięciowe, prądowe i temperaturowe.

Inteligentne gniazdko umożliwia sterowanie zasilaniem podłączonych do niego urządzeń elektrycznych o mocy do 3 kW za pomocą aplikacji, scenariuszy automatyzacji, przycisku funkcyjnego na wtyczce oraz naciśnięcia przycisku Button.

Socket (type G) łączy się z systemem Ajax za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg komunikacji wynosi do 1100 metrów w terenie pozbawionym przeszkód.

Urządzenie działa tylko z podwajaczami zasięgu sygnału radiowego i hubami Ajax. Połączenie z uartBridge i ocBridge Plus nie jest obsługiwane.

Dostępne są trzy wersje urządzeń Socket:  

Elementy funkcjonalne

ajax socket type g
 1. Gniazdo trójbolcowe (typ G).
 2. Obramowanie LED. Kolor wskazuje stan Socket (type G) i aktualny poziom obciążenia.
 3. Kod QR. Służy do dodania gniazdka do systemu.
 4. Przycisk funkcyjny.
 5. Wtyczka trójbolcowa (typ G).

Zasada działania

 

Socket (type G) to inteligentne gniazdko systemu Ajax. Steruje ono zasilaniem podłączonych urządzeń poprzez otwarcie jednego z biegunów. Gniazdkiem można zarządzać, naciskając przycisk funkcyjny, wydając polecenie z aplikacji Ajax, naciskając przycisk Button lub za pomocą scenariuszy.

Socket (type G) może pracować w trybie impulsowym lub bistabilnym. Gdy Socket (type G) pracuje w trybie impulsowym, czas jego trwania można ustawić w zakresie od 1 do 255 sekund. Użytkownik z uprawnieniami administratora lub PRO określa tryb pracy w aplikacjach Ajax. 

Użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora może wybrać normalny stan styków gniazdka:

 • Normalnie zamknięte (NC) — gniazdko przestaje dostarczać zasilanie po włączeniu i wznawia po wyłączeniu.
 • Normalnie otwarte (NO) — gniazdko dostarcza zasilanie po włączeniu i przestaje po wyłączeniu.

Socket (type G) mierzy prąd, napięcie, moc i zużycie energii podłączonych urządzeń elektrycznych. Dane te, jak również inne parametry pracy gniazdka, są dostępne w sekcji Stany w aplikacji Ajax. Szybkość aktualizacji stanów gniazdka zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Maksymalne obciążenie rezystancyjne gniazdka wynosi 3 kW (przy zainstalowanym zabezpieczeniu prądowym 13 A). Jeśli podłączone jest obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe, maksymalny prąd przełączania spada do 8 A.

Scenariusze automatyzacji

 

Scenariusze Ajax zapewniają ochronę na zupełnie nowym poziomie. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Użyj scenariuszy do automatyzacji zabezpieczeń, na przykład ustawiając oświetlenie, telewizor i system audio w domu tak, aby włączały się zgodnie z harmonogramem. Dzięki temu dom nie będzie sprawiał wrażenia pustego i nie przyciągnie uwagi włamywaczy, gdy użytkownicy będą na wakacjach.

Socket (type G) obsługuje następujące typy scenariuszy:

 • Reakcje na alarm. Na przykład włączanie światła, jeśli czujnik DoorProtect uruchomi alarm.
 • Reakcje na zmianę trybu ochrony. Na przykład wyłączenie żelazka, gdy tryb ochrony jest włączony.
 • Zaplanowane działania. Na przykład włączenie grzejnika o 19:00 i wyłączenie go o 21:00.
 • Po naciśnięciu przycisku. Na przykład włączenie lampki nocnej przez naciśnięcie przycisku Button.
 • Według temperatury. Na przykład włączanie klimatyzacji, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 25°C. 
 • Na podstawie stężenia CO₂. Na przykład włączanie wentylacji doprowadzającej powietrze w przypadku wzrostu stężenia dwutlenku węgla.
 • Przez naciśnięcie LightSwitch. Na przykład wyłączanie wszystkich urządzeń elektrycznych po zgaszeniu światła.

Scenariusze według wilgotności i stężenia CO₂ są dostępne po dodaniu do LifeQuality systemu.

Sterowanie z aplikacji

Użytkownicy aplikacji Ajax mogą ręcznie sterować włączaniem i wyłączaniem urządzeń elektrycznych podłączonych za pomocą Socket (type G).

Aby to zrobić, użytkownik musi przestawić przełącznik w polu gniazdka w menu Urządzenia aplikacji Ajax. Następnie stan styków wtyczki zostanie odwrócony, a podłączone urządzenie zostanie wyłączone lub włączone. W ten sposób użytkownicy mogą zdalnie sterować zasilaniem, na przykład grzejnika lub nawilżacza powietrza.

Rodzaje zabezpieczeń Socket (type G)

 

Socket (type G) ma trzy rodzaje zabezpieczeń, które działają niezależnie: napięciowe, prądowe i temperaturowe.

Zabezpieczenie napięciowe: aktywuje się, gdy napięcie na wtyczce przekroczy 184–253 V~. Chroni ono podłączone urządzenia przed przepięciami. Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket (type G) jest podłączone do sieci 110 V~.

Zabezpieczenie prądowe: aktywuje się, gdy prąd obciążenia przekroczy wartości graniczne ustawione w aplikacji Ajax. Chroni ono podłączone urządzenia i inteligentną wtyczkę przed przetężeniem. Ograniczenie prądu jest ustawiane w zakresie od 1 do 16 A z przyrostem co 1 A w ustawieniach Socket (type G). Domyślna wartość to 13 A.

Dla typowych obciążeń zalecamy stosowanie wartości prądu do 13 A. Wartości pomiędzy 13 a 16 A mogą być stosowane tylko przy krótkotrwałych obciążeniach.

Zabezpieczenie temperaturowe: aktywuje się, gdy inteligentne gniazdko nagrzeje się powyżej 95℃. Chroni inteligentne gniazdko przed przegrzaniem.

Socket (typ G) odcina zasilanie w przypadku zadziałania zabezpieczenia napięciowego lub temperaturowego. Zasilanie jest wznawiane automatycznie, gdy napięcie lub temperatura wracają do normy. W przypadku zadziałania zabezpieczenia prądowego zasilanie nie zostanie automatycznie przywrócone. Można to zrobić za pomocą polecenia w aplikacji Ajax lub naciskając przycisk funkcyjny.

Monitorowanie zużycia energii

W aplikacji Ajax dostępne są następujące parametry zużycia energii dla urządzeń podłączonych za pomocą inteligentnego gniazdka:

 • Napięcie.
 • Prąd obciążenia.
 • Pobór mocy.
 • Zużycie energii.

Częstotliwość aktualizacji parametrów zależy od okresu odpytywania Jewellera (domyślna wartość to 36 sekund). Wartości zużycia energii są wyświetlane w odstępach co 1 W. 

Wartości zużycia energii można zresetować w ustawieniach gniazdka:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Socket (type G).
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Kliknij Resetuj licznik zużycia energii.
 5. W wyskakującym okienku kliknij Resetuj.
 6. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.

Po zresetowaniu w Stanach gniazdka będzie wyświetlana data ostatniego resetu.

Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny umożliwia sterowanie zasilaniem podłączonych urządzeń elektrycznych bez użycia aplikacji, scenariuszy lub przycisku Button. Algorytm działania zależy od trybu pracy gniazdka inteligentnego: impulsowego lub bistabilnego.

Gdy Socket (type G) działa w trybie bistabilnym, naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje odwrócenie stanu styków gniazdka. Na przykład, jeśli styki są zamknięte (gniazdko zapewnia zasilanie), po naciśnięciu przycisku zostaną otwarte (gniazdko nie zapewnia zasilania). 

Gdy Socket (type G) działa w trybie impulsowym, naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje zamknięcie lub otwarcie styków (w zależności od normalnego stanu gniazdka) na czas określony w ustawieniach. Ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego spowoduje przerwanie polecenia, a gniazdko zamknie lub otworzy styki (w zależności od normalnego stanu gniazdka) do końca impulsu.

Protokół przesyłania danych Jeweller

Inteligentne gniazdko wykorzystuje protokół radiowy Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń. Jest to dwukierunkowy protokół bezprzewodowego przesyłania danych zapewniający szybką i niezawodną komunikację między hubem a urządzeniami systemu. 

Jeweller obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem zmiennym oraz uwierzytelnianie urządzeń podczas każdej sesji komunikacyjnej, aby zapobiegać sabotażowi i podrabianiu (spoofingowi) urządzeń. Protokół zapewnia regularne odpytywanie czujników przez hub w odstępie od 12 do 300 sekund (ustawienie w aplikacji Ajax) w celu monitorowania komunikacji ze wszystkimi urządzeniami i wyświetlania ich stanów w aplikacjach Ajax.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

Do CMS są przesyłane tylko zdarzenia utraty połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a Socket (type G). Do odbierania wszystkich zdarzeń związanych z inteligentnymi gniazdkami w systemie CMS może być używana aplikacja PRO Desktop.

Pojemność adresowa urządzeń Ajax umożliwia wysyłanie do systemu PRO Desktop/CMS zdarzeń oraz informacji o typie urządzenia, przypisanej mu nazwie i pomieszczeniu. Lista przekazywanych parametrów może się różnić w zależności od CMS i wybranego protokołu komunikacyjnego.

Identyfikator urządzenia, numer pętli (strefy) i numer magistrali można znaleźć w Stanach urządzenia w aplikacji Ajax.

Połączenie

Przed podłączeniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax. Zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe, jeśli go nie masz.
 2. Dodaj do aplikacji hub zgodny z gniazdkiem, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do Internetu przez sieć Ethernet/komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax lub patrząc na wskaźnik LED huba. Powinien świecić się na biało lub zielono.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy lub PRO z uprawnieniami administratora mogą dodać urządzenie do huba.

Aby podłączyć Socket (type G) do huba

 1. Podłącz Socket (type G) do gniazdka sieciowego.
 2. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 3. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 4. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 5. Nadaj urządzeniu nazwę, wybierz pomieszczenie, zeskanuj kod QR (umieszczony na obudowie gniazdka i jego opakowaniu) lub wpisz identyfikator urządzenia.
 6. Naciśnij Dodaj — rozpocznie się odliczanie.
 7. Po kilku sekundach na liście urządzeń huba pojawi się Socket (type G).

Aby podłączyć Socket (type G), musi ono znajdować się w zasięgu sieci radiowej huba. Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń, przy próbie dodania Socket (type G) w aplikacji Ajax zostanie wyświetlone powiadomienie o przekroczeniu limitu urządzeń. Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do huba zależy od jego modelu.

Jeżeli połączenie nie powiedzie się, odłącz urządzenie i spróbuj ponownie po 5 sekundach. Tym razem podczas odliczania naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny na gniazdku przez co najmniej 2 sekundy. 

Socket (type G) działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba przestaje wysyłać powiadomienia do poprzedniego. Po dodaniu do nowego huba Socket (type G) nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Jeśli podłączasz używane wcześniej gniazdko do innego huba, upewnij się, że zostało usunięte z poprzedniego huba. Aby urządzenie zostało prawidłowo usunięte, w momencie usuwania musi znajdować się w zasięgu sieci radiowej huba. Po usunięciu Socket (type G) jego ramka LED będzie migać na zielono raz na sekundę.

Licznik usterek

W przypadku nieprawidłowego działania Socket (type G) (np. brak sygnału Jewellera między hubem a gniazdkiem) aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek w lewym górnym rogu ikony urządzenia.

Wszystkie usterki są widoczne w Stanach inteligentnego gniazdka. Pola nieprawidłowego działania są wyróżnione na czerwono.

Usterka jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Uaktywnienie zabezpieczenia prądowego.
 • Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.
 • Uaktywnienie zabezpieczenia napięciowego.
 • Brak łączności między hubem/podwajaczem zasięgu a Socket (type G).

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany Socket (type G). Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie
Poziom sygnału Jewellera — pokazuje siłę sygnału między hubem a inteligentnym gniazdkiem.
Urządzenie jest podłączone za pomocą podwajacza zasięgu sygnału radiowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia prądowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia napięciowego.
Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany Socket (type G) są dostępne w aplikacji Ajax. Aby uzyskać do nich dostęp:

  1. Przejdź do karty Urządzenia .
  2. Wybierz z listy Socket (type G).
Parametr Znaczenie
Awaria

Kliknięcie otwiera listę usterek inteligentnego gniazdka.

Pole to jest wyświetlane w przypadku wykrycia awarii.

Poziom sygnału Jewellera

Jeweller jest protokołem służącym do transmisji zdarzeń i alarmów

W polu wyświetlany jest poziom sygnału Jewellera między hubem lub podwajaczem zasięgu a Socket (type G). 

Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Więcej o Jewellerze

Połączenie przez Jewellera Status połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem:

 • Online — inteligentne gniazdko jest podłączone.
 • Offline — brak połączenia z inteligentnym gniazdkiem.
Aktywny Stan inteligentnego gniazdka:

 • Tak — styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Nie — styki gniazdka są otwarte. Urządzenie podłączone do gniazdka nie jest zasilane.

Pole jest wyświetlane, jeśli Socket (type G) działa w trybie bistabilnym.

ReX Wyświetla status połączenia gniazdka z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — inteligentne gniazdko jest podłączone.
 • Offline — brak połączenia z inteligentnym gniazdkiem.

Pole jest wyświetlane, gdy urządzenie działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Prąd

Wartość prądu pobieranego przez Socket (type G).

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości prądu są wyświetlane w odstępach co 10 mA.

Napięcie

Wartość napięcia na gniazdku Socket (type G).

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości napięcia są wyświetlane w odstępach co 1 V AC.

Próg zabezpieczenia prądowego

Zabezpieczenie prądowe — zasilanie jest odłączane, gdy natężenie prądu przekroczy wartość ustawioną w aplikacji.

Próg prądu jest regulowany w zakresie od 1 do 16 A w odstępach co 1 A.

Dla typowych obciążeń zalecamy stosowanie wartości prądu do 13 A. Wartości pomiędzy 13 a 16 A mogą być stosowane tylko przy krótkotrwałych obciążeniach.

Zabezpieczenie napięciowe Status zabezpieczenia napięciowego:

 • Włączone — zabezpieczenie napięciowe jest włączone. Gniazdko wyłącza się automatycznie, gdy napięcie zasilające przekroczy 184–253 V~.
 • Wyłączone — zabezpieczenie napięciowe jest wyłączone.
  Inteligentne gniazdko automatycznie wznowi pracę, gdy napięcie wróci do normalnego poziomu.

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket (type G) jest podłączone do sieci 110 V~.

Zasilanie

Pobór mocy przez urządzenie podłączone do inteligentnego gniazdka.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości zużycia energii są wyświetlane w odstępach co 1 W.

Zużycie energii elektrycznej

Energia zużyta przez urządzenie podłączone do inteligentnego gniazdka.

Jeśli wartości zużycia energii zostaną wyzerowane, w polu wyświetlana jest data ostatniego resetu.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości zużycia energii są wyświetlane w odstępach co 1 W. Licznik można wyzerować w Ustawieniach. Aplikacja zapamiętuje ostatnią wartość i wyświetla ją po utracie zasilania.

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Inteligentne gniazdko nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego inteligentnego gniazdka.
ID urządzenia ID/numer seryjny urządzenia. Można go znaleźć na opakowaniu i na obudowie gniazdka.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) inteligentnego gniazdka.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia inteligentnego gniazdka w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Socket (type G).
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienie Znaczenie
Nazwa

Nazwa Socket (type G). Wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Kliknij ikonę ołówka , aby zmienić nazwę urządzenia.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenie dla Socket (type G).

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Powiadomienia Wybór powiadomień dotyczących wtyczek:

 • W przypadku włączenia/wyłączenia – użytkownik otrzymuje powiadomienia od urządzenia przełączającego swój aktualny stan.
 • W przypadku wykonania scenariusza – użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące wykonania scenariusza obejmującego dane urządzenie.

Ustawienie jest dostępne w przypadku podłączenia Socket (type G) do wszystkich hubów (z wyjątkiem modelu Hub) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.15 lub nowszej oraz w aplikacjach w następujących lub nowszych wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
Próg zabezpieczenia prądowego

Maksymalny prąd pobierany przez Socket (type G). 

Wartość graniczna prądu jest ustawiana w zakresie od 1 do 16 A w odstępach co 1 A. Wartość domyślna: 13 A.

Jeśli wartość ta zostanie przekroczona, aktywuje się zabezpieczenie prądowe i inteligentne gniazdko przestaje zasilać podłączone urządzenie elektryczne.

Zasilanie można przywrócić ręcznie w aplikacji Ajax lub naciskając przycisk funkcyjny na gniazdku. 

Zabezpieczenie napięciowe

Gdy ta opcja jest aktywna, zasilanie urządzenia podłączonego do gniazdka zostanie odcięte, jeśli napięcie przekroczy 184–253 V~.

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket (type G) jest podłączone do sieci 110 V~.

Wskazanie Wybór stanu ramki LED:

 • Zawsze  — ramka LED jest zawsze podświetlona, niezależnie od urządzeń podłączonych do inteligentnego gniazdka.
 • Gdy Socket (type G) jest włączone — ramka LED jest aktywna, jeśli do inteligentnego gniazdka są podłączone urządzenia.
 • Wyłączona — ramka LED jest zawsze wyłączona.
Jasność diod LED Poziom jasności ramki LED inteligentnego gniazdka można regulować za pomocą paska przewijania. 
Tryb Wybór trybu pracy gniazdka:

 • Impulsowy — Socket (type G) po włączeniu generuje impuls o określonym czasie trwania.
 • Bistabilny — Socket (type G) po aktywacji zmienia stan styków na przeciwny (np. z zamkniętych na otwarte).
Stan styku Wybór stanu normalnego dla styków gniazdka:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w stanie normalnym styki gniazdka są zamknięte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w stanie normalnym styki gniazdka są otwarte. Urządzenie elektryczne podłączone do gniazdka nie jest zasilane.
Czas trwania impulsu, s

Wybór czasu trwania impulsu: 1 do 255 sekund.

Ustaienie jest dostępne, gdy Socket (type G) działa w trybie impulsowym.

Wyzeruj miernik zużycia energii Wyzerowanie danych zużycia energii.
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy.

Scenariusze zapewniają ochronę obiektu na zupełnie nowym poziomie. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Użyj scenariuszy do zautomatyzowania zabezpieczeń. Na przykład, włącz oświetlenie w obiekcie, gdy czujnik magnetyczny uruchomi alarm.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Rozpoczęcie testu poziomu sygnału Jewellera dla Socket (type G).

Test umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału Jewellera i stabilności połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem, aby wybrać najlepsze miejsce instalacji urządzenia.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwarcie instrukcji użytkownika Socket (type G) w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Inteligentne gniazdko nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Po dezaktywacji Socket (type G) zachowuje poprzedni stan: aktywny lub nieaktywny.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Odłączenie urządzenia od huba i usunięcie jego ustawień.

Wskazanie

 

Socket (type G) informuje o swoim stanie oraz o poborze mocy podłączonych urządzeń wskazaniem ramki LED. Wartość poboru mocy jest dostępna w Stanach gniazdka w aplikacji Ajax.

Poziom obciążenia Wskazanie
Zasilanie prądem stałym Nie świeci się
Socket (type G) jest wyłączone Świeci się na niebiesko
Socket (type G) jest włączone, podłączone obciążenie od 0 do 549 W Świeci się na zielono
Od 550 do 1249 W Świeci się na żółto
Od 1250 do 1999 W Świeci się na pomarańczowo
Od 2000 do 2839 W Świeci się na czerwono
Od 2840 do 3679 W Świeci się na ciemnoczerwono
3680 W i więcej Świeci się na fioletowo
Aktywowane jest jedno lub kilka zabezpieczeń (np. prądowe i/lub napięciowe) Powoli zapala się na czerwono i gaśnie

Test działania

Testy funkcjonalności Socket (type G) nie rozpoczynają się natychmiast, ale nie później niż w ciągu jednego okresu odpytywania hub – inteligentne gniazdko (36 sekund przy standardowych ustawieniach Jewellera). Czas pingu urządzeń można zmienić w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli masz ich kilka lub korzystasz z aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz z listy Socket (type G).
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz i uruchom Test poziomu sygnału Jewellera.

Wybór miejsca instalacji

ajax socket type g

Wybierając miejsce instalacji Socket (type G), należy wziąć pod uwagę poziom sygnału Jewellera oraz odległość między urządzeniem a hubem, a także obecność obiektów zakłócających sygnał radiowy: ścian, stropów czy dużych konstrukcji znajdujących się na terenie obiektu. 

Socket (type G) może być zainstalowane przy stabilnym poziomie sygnału Jewellera od 2 do 3 kresek. 

Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej. Jeżeli w miejscu planowanej instalacji poziom sygnału jest niższy niż 2 kreski, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Nie umieszczaj Socket (type G):

 1. Na zewnątrz. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 2. W pobliżu metalowych przedmiotów lub luster (np. w metalowej szafce). Mogą one ekranować i tłumić sygnał radiowy.
 3. Wewnątrz pomieszczeń, w których temperatura i wilgotność przekraczają dopuszczalny zakres. Może to spowodować awarię lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
 4. W pobliżu źródeł zakłóceń radiowych: mniej niż 1 metr od routera i kabli zasilających. Może to spowodować utratę połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem.
 5. W miejscach, gdzie poziom sygnału jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a inteligentnym gniazdkiem.

Instalacja

ajax socket type g

Przed zainstalowaniem inteligentnego gniazdka upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

Aby zainstalować Socket (type G):

 1. Wybierz gniazdko (typu G), do którego chcesz podłączyć wtyczkę. 
 2. Podłącz do niego Socket (type G). 

Socket (type G) włączy się w ciągu 3 sekund po podłączeniu. Wskaźnik urządzenia poinformuje, że jest ono włączone.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Klasyfikacja Inteligentne gniazdko
Typ urządzenia Sterowane radiowo
Metoda instalacji Podłączenie do gniazdka typu G
Kompatybilność z hubami Wszystkie huby Ajax
Kompatybilność z podwajaczami zasięgu Wszystkie podwajacze zasięgu sygnału radiowego Ajax
Element uruchamiający Przekaźnik elektromagnetyczny
Liczba przełączeń ⩾ 200,000
Napięcie zasilania 230 V~, 50 Hz

Moc wyjściowa

(obciążenie rezystancyjne)

Do 3 kW
Zużycie energii przez urządzenie ≤ 1,5 W
Zabezpieczenie prądowe

Tak, regulowane 116 A 

(w odstępach 1 A)

Dla typowych obciążeń zalecamy stosowanie wartości prądu do 13 A. Wartości pomiędzy 13 a 16 A mogą być stosowane tylko przy krótkotrwałych obciążeniach.

Zabezpieczenie temperaturowe

Tak, do +95°С

Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy przekracza próg temperatury

Zabezpieczenie napięciowe

Tak.

Gdy zabezpieczenie napięciowe jest aktywne:

 • minimum — 184 V~
 • maksimum — 253 V~

Zalecamy wyłączenie tego zabezpieczenia, jeżeli urządzenie Socket (type G) jest podłączone do sieci 110 V~.

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Klasa I 

(ze stykiem uziemiającym)

Monitorowanie parametrów zużycia energii

Tak

(prąd, napięcie, pobór mocy, zużycie energii)

Maksymalny prąd obciążenia

13 A

(do 5 sekund)

Wskaźnik obciążenia

Tak.

Możliwość regulacji jasności ramki LED (15 poziomów jasności)

Tryby działania

Impulsowy

Bistabilny

Stan styku

Normalnie otwarty

Normalnie zamknięty

Wskazanie LED

Tak

(Ramka LED, 7 kolorów)

Regulowany czas trwania impulsu 1–255 sekund
Technologia radiowa Jeweller Zasięg łączności z centralą — do 1100 m na otwartej przestrzeni.
Dwukierunkowa łączność huba z urządzeniem.
Częstotliwości robocze:

866,0–866,5 MHz
868,0−868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
(zależnie od regionu sprzedaży)

Automatycznie regulowana moc sygnału radiowego — do 20 mW.
Szyfrowanie blokowe z kluczem dynamicznym.
Uwierzytelnianie urządzeń.
Licznik sesji komunikacyjnych.
Okres odpytywania gniazdka inteligentnego — od 12 do 300 sekund.

Więcej o protokole Jeweller

Ochrona przed sabotażem

Zabezpieczenie przed fałszowaniem

Powiadomienie o zagłuszaniu

Zdalna konfiguracja i testowanie +
Dopuszczalna temperatura pracy Od 0°С do +40°С
Dopuszczalna wilgotność Do 75%
Wymiary IP20
Wymiary 54,5 × 54,5 × 59 mm (z wtyczką)
Waga 90 g
Okres eksploatacji 10 lat

Ochrona przed sabotażem

Pełny zestaw

 1. Socket (type G).
 2. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: