Gebruikershandleiding van MotionProtect Outdoor Jeweller

Bijgewerkt op

MotionProtect Outdoor Jeweller is een draadloze bewegingsdetector voor buiten. De instelbare afstand voor bewegingsdetectie is maximaal 15 meter. Het apparaat is uitgerust met antimaskering dat pogingen detecteert om het zicht van de detector te blokkeren. Als de installatie en instelling correct zijn uitgevoerd, dan reageert de detector niet op dieren tot 80 cm groot.

De detector is compatibel met alle hubs en radiosignaalversterkers van Ajax. Verbinding met de integratiemodules ocBridge Plus en uartBridge wordt niet ondersteund.

MotionProtect Outdoor werkt als onderdeel van het Ajax-systeem door verbinding te maken met de hub via het beveiligde Jeweller-radioprotocol dat is ontworpen om alarmmeldingen en gebeurtenissen te verzenden. Het communicatiebereik van de hub bedraagt zonder obstakels 1700 meter.

Functionele elementen

ajax motionprotect outdoor
 1. Hoofdledindicator.
 2. Ledindicator en antimaskeersensor van de bovenste lens van de detector.
 3. Bovenste lens van de detector.
 4. Antimaskeersensor.
 5. Ledindicator en antimaskeersensor van de onderste lens van de detector.
 6. Onderste lens van de detector.
 7. SmartBracket-montagepaneel. Schuif het paneel naar beneden om het te verwijderen. Het geperforeerde deel van het montagepaneel is nodig om de sabotagebeveiliging te activeren bij een poging om de detector van het oppervlak af te trekken. Breek het niet af.
 8. Montagegat om het montagepaneel van SmartBracket te bevestigen met de meegeleverde schroeven.
 9. Aan/uit-knop van de detector.
 10. Sabotageknop. Wordt geactiveerd zodra iemand probeert om de detector van het oppervlak of montagepaneel te verwijderen.
 11. QR-code van de detector met identificatie. Dit wordt gebruikt om het apparaat te koppelen met de Ajax-systeem.
 12. Connector voor kabeluitgang van externe voeding.
 13. Schuifbalk om het detectiebereik voor bewegingen in te stellen.

Hoe het werkt

MotionProtect Outdoor Jeweller detecteert beweging via twee ingebouwde infraroodsensoren (IR) die bewegende objecten registreren met een temperatuur die in de buurt ligt van het menselijk lichaam.

Zodra een ingeschakelde detector beweging detecteert, stuurt hij onmiddellijk een alarmmelding naar de hub. De hub activeert op zijn beurt de aangesloten sirenes en de scenario’s, en brengt het beveiligingsbedrijf en de gebruikers op de hoogte.

Gebruikers kunnen precies zien waar de beweging is gedetecteerd. In de meldingen staat de naam van de hub (naam van het beveiligd object), de naam van het apparaat en de virtuele ruimte waaraan de detector is toegewezen.

Bescherming tegen valse alarmen

Net als de Ajax-detectoren voor binnen maakt MotionProtect Outdoor gebruik van het SmartDetect-algoritme voor bescherming tegen valse alarmen.

Dankzij dit algoritme analyseert de detector het door de sensor afgelezen thermische diagram: de intensiteit van de infraroodstraling, de grootte van de warmtevlek, de snelheid van de beweging, de tijd die in het detectiegebied wordt doorgebracht en andere parameters.

Daarna is de detector klaar om een beslissing te nemen: negeren of alarm slaan. Maar als de situatie niet duidelijk is, activeert de detector het LISA-algoritme dat bestaat uit twee stappen. Het algoritme werkt op de volgende manier: zodra de beide IR-sensoren beweging detecteren, voert LISA een correlatie- en spectrale analyse van de signalen uit, waardoor onderscheid kan worden gemaakt tussen echte bedreigingen en verstoringen.

Correlatie-analyse

Elke keer als er een beweging wordt gedetecteerd, analyseert en vergelijkt het LISA-algoritme in realtime de signaalgolfvormen van de twee signalen van de infraroodsensoren. Als ze overeenkomen, dan slaat de detector alarm.

Spectrale analyse

Wanneer beide infraroodsensoren beweging detecteren, maar de correlatie-analyse niet voldoende gelijkenissen vaststelt, vergelijkt LISA de frequentiecomponenten in de signalen van de twee sensoren.

Registreert geen huisdieren

ajax motionprotect outdoor

Als MotionProtect Outdoor correct is geïnstalleerd en geconfigureerd, dan reageert hij niet op huisdieren tot 80 cm hoog. Het gewicht van het huisdier is hier niet van belang.

De detector is uitgerust met twee infraroodsensoren die signalen uit twee verschillende delen van de ruimte lezen om zo alle storingen van buitenaf effectief te kunnen negeren. De detector activeert het alarm als beide sensoren tegelijkertijd beweging detecteren.

Als de detector op een hoogte van één meter van de grond is geïnstalleerd, kunnen dieren de detectiezone van slechts één van de sensoren van de detector binnengaan. Daarom verwerpt MotionProtect Outdoor dergelijke activeringen als vals en activeert het alarm dus niet.

Temperatuurcompensatie

Temperatuurcompensatie is een softwareprogramma dat het contrast van het thermisch diagram in stand houdt, zelfs als de omgevingstemperatuur dicht bij de lichaamstemperatuur zit.

Met elke meting van de omgevingstemperatuur, maakt de detector een correctie op basis van de in het geheugen opgeslagen coëfficiënten en past de gevoeligheid van de IR-sensor daarop aan. Hierdoor kan de detector effectief beweging over het gehele temperatuurbereik van –25°C tot +60°C identificeren.

Bescherming tegen maskeren

ajax motionprotect outdoor

Maskeren is een poging om het zicht van de detector te blokkeren door eroverheen te verven, hem af te dekken, een obstakel voor de lens te zetten, of iets vergelijkbaars.

MotionProtect Outdoor detecteert de volgende soorten van maskering:

 • Obstakels voor de lens van de detector tot een afstand van 20 centimeter (de maximale afstand is afhankelijk van het materiaal).
 • Obstakel vóór een lens op een afstand van maximaal 10 cm.
 • Overschilderen van één van de lenzen.
 • Het voorste deel van de detector beplakken met een ondoorzichtig materiaal.

De antimaskeerfunctie is altijd actief en werkt ongeacht de beveiligingsmodus van de detector of het systeem.

Soorten maskeren Detector is ingeschakeld Detector is uitgeschakeld
Tijd tot alarm, sec Tijd tot herstel, sec Tijd vóór alarm, sec Tijd tot herstel, sec
Een obstakel voor de beide lenzen 2 8 130 10
Een obstakel voor een van de lenzen 130 18 130 10
Eén van de lenzen overschilderen of er iets op plakken 130 18 130 10
Iets over het voorste deel van de detector plakken 130 18 130 10
Aanbrengen van verf of schilderen over het voorste deel van de detector 130 18 130 10

Wanneer een of meer maskeertypes worden gedetecteerd, genereert de detector een alarm. De led van de detector licht groen op gedurende 1 sec. Het systeem informeert de gebruikers en het beveiligingsbedrijf over de maskeerpoging. Voor extra beveiliging en informatie kunt u de sirene als reactie op het maskeren inschakelen in de detectorinstellingen.

Jeweller-radiotechnologie

Jeweller is een radioprotocol dat snelle en betrouwbare tweerichtingscommunicatie levert tussen de hub en de verbonden apparaten. Het protocol verstuurt onmiddellijk datarijke alarmmeldingen: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten precies welk apparaat is geactiveerd, en wanneer en waar dat is gebeurd.

Jeweller gebruikt encryptie en authenticatie als beveiliging tegen sabotage en pingt ook regelmatig de systeemapparaten waardoor hun status in realtime te zien is. Met een draadloze verbinding tot 2000 meter is Jeweller klaar elk gebouw te beschermen en om de beste gebruikerservaring te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Gebeurtenissen verzenden naar de meldkamer

Het Ajax-systeem kan via de protocollen SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 en andere bedrijfseigen protocollen alarmmeldingen verzenden naar de bewakingsapp PRO Desktop en naar de meldkamer. De lijst met ondersteunde protocollen vindt u hier.

MotionProtect Outdoor kan de volgende gebeurtenissen verzenden:

 1. Bewegingsalarm.
 2. Maskeeralarm.
 3. Sabotage-alarm/herstel.
 4. Verlies/herstel van verbinding tussen MotionProtect Outdoor en de hub (of de radiosignaalversterker).
 5. Deactivering/activering van MotionProtect Outdoor.
 6. Niet-geslaagde poging om het beveiligingssysteem te activeren (terwijl de Systeemintegriteitscontrole is ingeschakeld).

In het geval van een alarm, weet de operator van de meldkamer van het beveiligingsbedrijf wat er is gebeurd en waar het interventieteam naartoe gestuurd moet worden. Alle Ajax-apparaten zijn adresseerbaar, dus de gebeurtenissen, het apparaattype en de naam en de toegewezen ruimte kunnen naar PRO Desktop en de meldkamer worden verzonden. De lijst met te verzenden parameters kan verschillen afhankelijk van het type meldkamer en het geselecteerde communicatieprotocol met de meldkamer.

U kunt het ID en het nummer van het apparaat vinden in de Ajax-app.

Het systeem uitbreiden

Voordat u een apparaat toevoegt

 1. Installeer de Ajax-app.
 2. Maak een account aan als u die nog niet heeft. Voeg in de app een compatibele hub toe. Configureer de noodzakelijke instellingen en maak minstens één virtuele ruimte aan.
 3. Zorg ervoor dat de hub is ingeschakeld en toegang heeft tot het internet: via Ethernet, wifi en/of het mobiele netwerk. U kunt de verbinding controleren in de Ajax-app of door naar de ledindicatie op de behuizing van de hub te kijken. Het logo moet wit of groen oplichten.
 4. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen een apparaat toevoegen aan de hub.

MotionProtect Outdoor toevoegen

 1. Open de Ajax-app. Als uw account toegang heeft tot meer dan één hub of als u de PRO-app gebruikt, selecteert u de hub waaraan u MotionProtect Outdoor wilt toevoegen.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten en klik op Apparaat toevoegen.
 3. Geef de detector een naam, scan de QR-code of typ deze in (staat op de detector en op de verpakking). Selecteer een ruimte en een groep voor de detector (als de Groepsmodus is ingeschakeld).
  ajax motionprotect outdoor
 4. Druk op Toevoegen.
 5. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop drie seconden lang ingedrukt te houden.
  ajax motionprotect outdoor

Als de verbinding mislukt, zet dan de detector uit en probeer het na vijf seconden nog een keer. Als het maximale aantal apparaten wat toegevoegd kan worden aan de hub is bereikt (het aantal hangt af van het model van de hub), ontvangt u een foutmelding wanneer u een nieuwe wilt toevoegen.

De detector moet zich in hetzelfde beveiligde gebouw bevinden als het systeem (binnen het bereik van het radiosignaal van de hub) om MotionProtect Outdoor te kunnen verbinden met de hub. Als u de radiosignaalversterker wilt gebruiken, sluit u de beide apparaten eerst aan op de hub en daarna sluit u de detector aan op de signaalversterker. Dit kunt u doen in de instellingen van de signaalversterker.

Eenapparaat verbinden met de signaalversterker

De verbonden detector verschijnt in de Ajax-app op de lijst met hub-apparaten. Het bijwerken van de statussen van de apparaten in de lijst hangt af van de instellingen van Jeweller (of Jeweller/Fibra). De standaardwaarde is 36 seconden.

MotionProtect Outdoor werkt alleen met één hub. Als de detector is verbonden met een nieuwe hub, stopt de detector met het verzenden van opdrachten naar de oude hub. Als u een detector aan een nieuwe hub toevoegt, wordt deze niet verwijderd uit de apparatenlijst van de oude hub. Dit moet gedaan worden via de Ajax-app.

Statussen

Het statusscherm bevat informatie over het apparaat en de bedrijfsparameters. De statussen van MotionProtect Outdoor zijn beschikbaar via de Ajax-apps. Doe het volgende om de statussen te bekijken:

 1. Log in bij de Ajax-app.
 2. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 3. Ga naar het tabblad Apparaten .
 4. Selecteer MotionProtect Outdoor in de lijst.
Parameter Betekenis
Storing

Klik op om een lijst met de storingen van MotionProtect Outdoor te openen.

Het veld wordt alleen weergegeven als er een storing is gedetecteerd.

Temperatuur

Temperatuur van de detector. Het wordt gemeten op de processor van de detector en verandert geleidelijk.

Toegestane afwijking in de waarde tussen de app en de kamertemperatuur: 2°C.

De waarde wordt bijgewerkt zodra de detector een temperatuurwijziging van minstens 2°C signaleert.

U kunt een scenario op basis van temperatuur configureren om zo automatiseringsapparaten te besturen.

Meer informatie

Jeweller-signaalsterkte

Signaalsterkte tussen de detector en hub of signaalversterker via het Jeweller-kanaal. De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Jeweller is een protocol voor het verzenden van gebeurtenissen en alarmen van MotionProtect Outdoor.

Meer informatie

Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus op het Jeweller-kanaal tussen de detector en de hub of de signaalversterker:

 • Online: de detector is verbonden met de hub of de signaalversterker.
 • Offline: de detector is niet verbonden met de hub of de signaalversterker. Controleer de verbinding van de detector.
Batterijlading De batterijlading van het apparaat:

 • OK
 • Batterij bijna leeg

Als de batterijen leeg zijn, ontvangen de Ajax-apps en het beveiligingsbedrijf daar meldingen over.

Na de melding van een laag batterijniveau, kan de detector nog tot twee maanden werken.

Zo wordt de batterijlading weergegeven

Rekenhulp voor de levensduur van de batterij

Deksel De status van de antisabotageknop op de detector die reageert op het openen of losmaken van de behuizing van het apparaat:

 • Open: de detector is verwijderd uit het SmartBracket-paneel of de behuizing is beschadigd. Controleer of de detector nog vast zit.
 • Gesloten: de detector is geïnstalleerd op het SmartBracket-montagepaneel. De integriteit van de apparaatbehuizing en het montagepaneel is niet aangetast. Normale status.

Meer informatie

Externe voeding Status van de externe voeding:

 • Verbonden: de externe voeding is verbonden met de detector.
 • Verbinding verbroken: de externe voeding is losgekoppeld of niet verbonden.
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector:

 • Laag
 • Normaal
 • Hoog

Het gevoeligheidsniveau wordt geselecteerd op basis van de resultaten van de detectiezonetest.

Antimaskeersysteem Maskeerstatus van de detector:

 • Alarm: maskering gedetecteerd. Controleer de status van de detector.
 • Ingeschakeld: de antimaskeerfunctie is ingeschakeld. Maskering is niet gedetecteerd.
 • Uitgeschakeld: de antimaskeerfunctie is uitgeschakeld. Maskering wordt niet gedetecteerd.

Meer informatie

Altijd actief

Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de detector continu ingeschakeld.

In deze modus reageert de detector op bewegingen en activeert de alarmen, ongeacht de beveiligingsmodus van het systeem.

Meer informatie

Permanente deactivering Geeft de status van de permanente deactiveringsfunctie van het apparaat weer:

 • Nee: het apparaat werkt in de normale modus.
 • Alleen deksel: de activatiemeldingen van de sabotageknop van detector zijn uitgeschakeld.
 • Geheel: het apparaat volgt geen systeemopdrachten en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen: het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (het aantal wordt gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische deactivatie van apparaten).

Meer informatie

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Toont hoe het apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Inloopvertraging, sec

Inloopvertraging: 5 tot 120 seconden.

Inloopvertraging (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die gebruikers hebben om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat ze de beveiligde ruimte betreden.

Meer informatie

Uitloopvertraging, sec

Uitloopvertraging: 5 tot 120 seconden.

Uitloopvertraging (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Deelinschakeling inloopvertraging, sec

Inloopvertraging bij deelinschakeling: 5 tot 120 seconden.

Inloopvertraging (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling uitloopvertraging, sec

Uitloopvertraging bij deelinschakeling: 5 tot 120 seconden.

Uitloopvertraging (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Firmware Firmwareversie van de detector.
Apparaat-ID

Detector-ID. Zo verbindt u de detector met de hub.

Ook beschikbaar via de QR-code op de behuizing van de detector en de verpakking.

Apparaatnr. Nummer van de apparaatloop (zone).

Instellingen

Het bereik van de bewegingsdetectie wordt ingesteld met de schakelaar op de behuizing van de detector (onder het SmartBracket-montagepaneel).

Zo past u de instellingen van de detector aan in de Ajax-app:

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het tabblad Apparaten .
 3. Selecteer MotionProtect Outdoor in de lijst.
 4. Ga naar Instellingen door op het tandwielpictogram te klikken.
 5. Stel de vereiste parameters in.
 6. Klik op Terug om de instellingen op te slaan.
Instellingen Waarde
Naam

Naam van de detector. Wordt weergegeven in de lijst van hub-apparaten, sms’jes en meldingen in het eventlog in de Ajax-apps.

Als u de naam van de detector wilt wijzigen, klikt u op het tekstvak.

De naam kan uit maximaal 12 Cyrillische tekens of 24 Latijnse tekens bestaan.

Ruimte

De virtuele ruimte selecteren waaraan MotionProtect Outdoor is toegewezen.

De naam van de ruimte wordt weergegeven in de tekst van het sms-bericht en in de meldingen in de eventlog van de Ajax-apps.

LED-indicatie van alarmen Als de optie uitgeschakeld is, geeft de led-indicatie van de detector geen melding over alarmen of activering van de antisabotageknop.
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector. De keuze hangt af van het type object, de aanwezigheid van waarschijnlijke bronnen die valse alarmen veroorzaken en de specificaties van het beveiligde gebied:

 • Laag: er zijn waarschijnlijk objecten die valse alarmen veroorzaken in het beveiligde gebied. Zoals hoge struiken.
 • Gemiddeld (standaardwaarde): aanbevolen waarde, geschikt voor de meeste objecten. Pas het niet aan als de detector correct werkt.
 • Hoog: er zijn geen verstoringen in het beveiligde gebied. De maximale detectie-afstand en de snelheid van het detecteren van een alarm zijn belangrijk. Als de detector bijvoorbeeld in een nauwe doorgang is geïnstalleerd.

Voordat u een gevoeligheidsniveau kiest, voert u de detectiezonetest uit. Als de detector tijdens de test in 5 van de 5 gevallen niet reageert op beweging, kan de gevoeligheid worden verhoogd.

Anti-masking

Als deze optie is ingeschakeld, detecteert MotionProtect Outdoor maskering.

MotionProtect Outdoor detecteert de volgende soorten van maskering:

 • Obstakels voor de lens van de detector tot een afstand van 10 centimeter (de maximale afstand is afhankelijk van het materiaal).
 • Over de lens van de detector verven.
 • Tape over de lens van de detector plakken.

Meer informatie

Altijd actief

Wanneer deze optie is ingeschakeld, is de detector continu ingeschakeld.

In deze modus reageert de detector op bewegingen en activeert de alarmen, ongeacht de beveiligingsmodus van het systeem.

Meer informatie

Waarschuwing met een sirene als beweging wordt gedetecteerd Als deze optie is ingeschakeld, worden de sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd door MotionProtect Outdoor.
Waarschuwing met sirene als maskering wordt gedetecteerd

Als deze optie is ingeschakeld, worden de sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd geactiveerd wanneer MotionProtect Outdoor maskering detecteert.

Het veld wordt weergegeven en is actief als de optie Anti-masking is ingeschakeld.

Alarm Reactie
Bedieningsmodus Bepaal hoe dit apparaat reageert op alarmen:

 • Direct Alarm – de ingeschakelde detector reageert direct op een bedreiging en geeft alarm.
 • Ingang/Uitgang – wanneer een vertraging ingesteld is, dan begint het ingeschakelde apparaat met aftellen en geeft het pas geen alarm wanneer het aftellen is afgelopen.
 • Follower – de detector erft de vertragingen van in-/uitgangsdetoren. Echter, wanneer de Follower individueel geactiveerd wordt dan geeft het direct een alarm.
Inloopvertraging, sec

Inloopvertraging: 5 tot 120 seconden.

Inloopvertraging (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Uitloopvertraging, sec

Uitloopvertraging: 5 tot 120 seconden.

Uitloopvertraging (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Inschakelen bij deelinschakeling

Als deze optie aanstaat, schakelt de detector die verbonden is met de integratiemodule bij gebruik van deelinschakeling over naar de ingeschakelde modus.

Meer informatie

Deelinschakeling vertraging bij binnenkomst, sec

Inloopvertraging bij deelinschakeling: 5 tot 120 seconden.

Inloopvertraging (vertraging van alarmactivatie) is de tijd die de gebruiker heeft om het beveiligingssysteem uit te schakelen nadat hij de beveiligde ruimte betreedt.

Meer informatie

Deelinschakeling uitloopvertraging, sec

Uitloopvertraging bij deelinschakeling: 5 tot 120 seconden.

Uitloopvertraging (vertraging bij inschakelen) is de tijd die de gebruiker heeft om de beveiligde ruimte te verlaten na het inschakelen.

Meer informatie

Signaalsterktetest van Jeweller

Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller.

Via de test kunt u de signaalsterkte testen tussen de detector en de hub of de signaalversterker via het draadloos protocol voor gegevensoverdracht van Jeweller om te bepalen wat de optimale installatielocatie voor het apparaat is.

De aanbevolen waarde is 2-3 streepjes.

Meer informatie

Detectiezonetest

Schakelt de detector over naar de modus voor de detectiezonetest.

Met deze test kunnen gebruikers controleren hoe de detector reageert op beweging en zo de optimale plaats voor installatie bepalen.

Als de detector tijdens de test niet op beweging reageert in 5 van de 5 gevallen, verhoog dan de gevoeligheid of wijzig de locatie van de detector.

Meer informatie

Signaaldempingstest

Schakelt de detector over naar de modus voor de dempingtest van het signaal.

Tijdens de test wordt het vermogen van de zender verminderd of verhoogd om een verandering in de omgeving te simuleren om zo de stabiliteit van de communicatie tussen de detector en de hub of signaalversterker te testen.

Meer informatie

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding voor MotionProtect Outdoor in de Ajax-app.
Permanente deactivering Hiermee kan de gebruiker het apparaat uitschakelen zonder het uit het systeem te verwijderen. Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Nee.
 • Geheel: het apparaat zal geen systeemopdrachten uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s. Het systeem zal alarmen en andere gebeurtenissen van het apparaat negeren.
 • Alleen deksel: het systeem negeert de meldingen van de sabotageknop van de detector.

Meer informatie

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.

Meer over automatische deactivering

Apparaat ontkoppelen Ontkoppelt de detector, koppelt hem los van de hub en verwijdert de instellingen.

Indicatie

De ledindicatie van MotionProtect Outdoor kan rood of groen oplichten, afhankelijk van de status. De indicatie kan worden uitgeschakeld in de instellingen van de detector.

Indicatie wanneer u op de aan/uit-knop drukt

Indicatie Gebeurtenis
Licht rood op terwijl de knop wordt ingedrukt. Op de aan/uit-knop drukken wanneer de detector aan staat.
Licht groen op. De detector aanzetten.
Licht eerst rood op, knippert daarna drie keer en gaat uit. De detector uitzetten.

Ingeschakelde indicatie van de detector

Indicatie Gebeurtenis Opmerking
Licht 1 seconde groen op. Alarm bij beweging/sabotage. De detector registreert elke 5 seconden beweging.
Licht een paar seconden groen op. De detector maakt verbinding met de hub.
Licht rood op en knippert na de eerste activatie. Hardwarefout. De detector moet gerepareerd worden. Neem contact op met onze Technische ondersteuning.
Licht rood op en knippert een paar minuten na het installeren op het paneel. De kalibratie is niet gelukt. Iets blokkeerde het zicht van de detector of de detector werd verkeerd geïnstalleerd.

Kalibreer opnieuw. Dit doet u door het apparaat uit SmartBracket te verwijderen en opnieuw te installeren.

Het opnieuw kalibreren start automatisch. Zorg ervoor dat niets het zicht van de detector blokkeert.

In geval van een alarm licht het langzaam groen op en gaat het uit. Batterijen van de detector moeten vervangen worden. De detector blijft werken, detecteert beweging en verzendt alarmen naar de hub. De procedure voor vervanging van de batterij wordt beschreven in dit artikel.
Licht groen op en knippert 3 keer per seconde. De batterijen zijn helemaal leeg. De detector detecteert geen beweging meer en verzendt de alarmen niet naar de hub. De procedure voor vervanging van de batterij wordt beschreven in dit artikel.

Selecteren van de locatie van het apparaat

MotionProtect Outdoor is geschikt voor de beveiliging van het terrein van het object: particuliere huizen, parkeerplaatsen, onverwarmde panden en andere objecten. De detector kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd.

De detector wordt 0,8–1,3 meter boven de grond geplaatst. Voor een effectieve werking van de functie die de registratie van huisdieren tegengaat, wordt de detector geïnstalleerd op een hoogte van 1 meter boven de grond. Installatie op een andere hoogte kan leiden tot een verkeerde werking van de detector. Hij zal reageren op dieren (vals alarm) of geen menselijke bewegingen detecteren.

De detector moet geïnstalleerd worden op een vlakke en stabiele ondergrond. Bijvoorbeeld op de muur van een huis of op een stevige schutting. Als de detector op een wankel en instabiel oppervlak wordt geïnstalleerd, zal dit leiden tot valse alarmen.

De behuizing van de detector moet zo worden geplaatst dat de as van de lens parallel is aan de grond en de verwachte binnenkomst van de indringer loodrecht op de as van de lens staat. Als het gebied niet plat is, wordt de hoogte voor de installatie berekend vanaf het hoogste punt van het gebied dat wordt bewaakt door de detector.

ajax motionprotect outdoor

We raden aan de detector in een hoek te plaatsen, zodat hij geen “blinde” zones heeft en een inbreker de detector moeilijker kan omzeilen. Bijvoorbeeld in de hoek van een schutting. Meubilair, planten en sierstukken en glasstructuren mogen het zicht van de detector of de camera niet belemmeren.

Als de detector niet in een hoek geïnstalleerd kan worden, kan het op een vlakke verticale ondergrond geïnstalleerd worden, zoals een muur of schutting. Installeer in dat geval dan ook een andere detector die de blinde plekken kan beveiligen van de eerste MotionProtect Outdoor.

Bij de keuze waar u de detector wilt installeren, moet u rekening houden met welke parameters van invloed zijn op de werking:

 • Detectiegebied van de bewegingsdetector.
 • Jeweller-signaalsterkte.
 • De afstand de detector tot de hub of signaalversterker.
 • Aanwezigheid van obstakels die de doorgang van het radiosignaal tussen apparaten verhinderen: muren, plafonds tussen verdiepingen, grote objecten in de ruimte.

Denk aan de aanbevelingen voor plaatsing bij het ontwikkelen van een project voor het beveiligingssysteem van de faciliteit. Het beveiligingssysteem moet ontworpen en geïnstalleerd zijn door specialisten. De lijst met erkende Ajax-partners vindt u hier.

Signaalsterkte

De signaalsterkte van Jeweller en Wings wordt bepaald door het aantal niet-geleverde of corrupte gegevenspakketten die gedurende een bepaalde tijd tussen de hub of de signaalversterker en de detector worden uitgewisseld.

De signaalsterkte wordt aangegeven door het pictogram in het tabblad Apparaten . De signaalsterkte wordt ook aangegeven in de statussen van de detector.

Waarde van de signaalsterkte:

 • Drie streepjes: uitstekende signaalsterkte.
 • Twee streepjes: goede signaalsterkte.
 • Eén streepje: lage signaalsterkte, een stabiele werking wordt niet gegarandeerd.
 • Doorgestreept pictogram: geen signaal, een stabiele werking is niet gegarandeerd.

Controleer de signaalsterkte van Jeweller op de plaats van de installatie. De aanbevolen signaalsterkte van de detector is twee of drie streepjes.

Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat minstens 20 cm zodat de signaalontvangst aanzienlijk kan verbeteren.

Als de detector na verplaatsing nog steeds een lage of instabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een ReX-radiosignaalversterker.

Detectiezone

Als u de plaats voor de detector kiest, gebruik dan de detectiezonetest om de sector waar de detector beweging herkent zo precies mogelijk vast te stellen.

De detectieafstand kan worden aangepast met de schuifbalk van de detectieafstand op het achterste paneel van de detector

ajax motionprotect outdoor
De richting van de onderste straal van de IR-sensor van de detector met een bepaalde minimale (1) en maximale (2) detectieafstand
Positie schuifbalk Gevoeligheid Afstand van de bewegingsdetectie
Bovenste streepje (komt overeen met het opschrift nabij op de behuizing van de detector) Laag
Normaal
Hoog
Tot 3 meter
Derde streepje Laag Tot 7 meter
Normaal
Hoog
Tot 8 meter
Vijfde streepje (komt overeen met het opschrift ver op de behuizing van de detector) Laag
Normaal
Hoog
Tot 15 meter

Het detectiebereik bij installatie op een hoogte van 0,8-1,3 meter werd getest bij een gemiddeld gevoeligheidsniveau met een omgevingstemperatuur van +23°C en helder weer. Type beweging: lopen. Andere condities kunnen andere resultaten opleveren. Voer daarom bij de installatie van de detector de detectiezonetest uit.

Houd bij het kiezen van een installatieplaats rekening met de horizontale kijkhoek van de detector en de breedte en grootte van het detectiegebied. Het onjuist plaatsen van de detector kan leiden tot valse alarmen.

ajax motionprotect outdoor
Horizontale kijkhoek van de detector Maximaal dekkingsgebied van de detector

Plaatsen waar u de detector niet mag installeren

 1. In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels. Die kunnen het radiosignaal blokkeren en dempen.
 2. Tegenover bomen met bladeren in de detectiezone van beide PIR-sensoren van de detector. Dit kan leiden tot valse alarmen bij warm weer.
 3. Op plekken waar struiken van 80 centimeter of hoger in de detectiezone van de detector staan. Dit kan leiden tot valse alarmen bij warm weer.
 4. Op plaatsen waar objecten en structuren het zicht van de detector kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld achter een bloem of een zuil. Op deze manier wordt het zicht van de detector beperkt en wordt het moeilijker om beweging te detecteren.
 5. Op plaatsen waar glazen structuren het zicht van de detector kunnen belemmeren. De detector detecteert geen beweging achter glas.
 6. Op plaatsen met een lage of instabiele signaalsterkte.
 7. Op minder dan één meter afstand van de hub.

Installatie van de detector

ajax motionprotect outdoor

Zorg ervoor dat u, voordat u de hub installeert, de optimale locatie heeft gekozen en dat deze voldoet aan de eisen van deze handleiding. Vergeet niet de noodzakelijke detectieafstand in te stellen (met de schuifbalk voor de detectieafstand).

Zo installeert u MotionProtect Outdoor:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel door het naar beneden te schuiven.
  ajax motionprotect outdoor
 2. Sluit de externe voeding aan als u van plan bent deze te gebruiken.
 3. Zet het SmartBracket-montagepaneel vast met tijdelijke bevestigingen. De installatiehoogte is 0,8–1,3 m vanaf de grond. Voor een correcte werking van de functie die de registratie van huisdieren tegengaat, wordt de detector geïnstalleerd op een hoogte van 1 meter boven de grond.
 4. Bevestig de detector op het montagepaneel van SmartBracket. De automatische kalibratie van de maskeersensoren wordt gestart.
 5. Verlaat het detectiegebied van de detector en zorg dat er geen beweging is binnen het dekkingsgebied van de detector. Dit is noodzakelijk voor de juiste kalibratie van de antimaskeersensoren. Tijdens de kalibratie wordt het lampje van de detector groen en knippert het één keer per seconde. Het kalibreren duurt ongeveer 2 minuten.
 6. Voer de Jeweller-signaalsterktetest uit. De aanbevolen waarde is twee of drie streepjes. Als de signaalsterkte laag is (een enkel streepje), kunnen wij geen stabiele werking van het beveiligingssysteem garanderen. Verplaats het apparaat, want zelfs een verplaatsing van 20 cm kan de signaalontvangst al aanzienlijk verbeteren. Als de detector na de verplaatsing nog steeds een lage of instabiele signaalsterkte heeft, gebruik dan een radiosignaalversterker.
 7. Voer de detectiezonetest uit:. Als u de werking van de bewegingsdetector wilt controleren, loopt u in het zicht van de detector, let u op de reactie van de ledindicator en bepaalt u het detectiegebied.

  Test eerst de onderste sensor en daarna de bovenste sensor. Dit helpt u om de vereiste maximale detectieafstand te bepalen en in te stellen van de detector (bepaald door de onderste sensor).

  Voer daarna tegelijkertijd de detectiezonetest uit voor beide sensoren, en ook de test voor de maskeersensoren. Als er geen reactie komt op de beweging, selecteer dan een ander gevoeligheidsniveau met de schuifbalk voor de detectieafstand en controleer de hellingshoek van de detector.

 8. Bevestig het SmartBracket-montagepaneel met de meegeleverde schroeven en gebruik hiervoor alle bevestigingspunten (een ervan bevindt zich in het geperforeerde deel van het montagepaneel boven de anitsabotageknop). Als u andere bevestigingsmiddelen gebruikt, let er dan op dat deze het montageplaatje niet beschadigen of vervormen.

  Met het montagepaneel kunt u de MotionProtect Outdoor-detector op een verticaal oppervlak of in de hoek van een ruimte monteren. Voor SmartBracket moeten er gaten worden geboord zodat het paneel met de meegeleverde schroeven vastgezet kan worden.

  ajax motionprotect outdoor
 9. Schuif de MotionProtect Outdoor op het montagepaneel en wacht tot de kalibratie is voltooid.
 10. Bevestig de behuizing aan het montagepaneel met de gebundelde schroef aan de onderkant van de detector. Dit is nodig voor een betrouwbaardere bevestiging en beveiliging tegen een snelle demontage.
  ajax motionprotect outdoor
 11. Controleer de sabotagestatus in de Ajax-app en test de detector.

De externe voeding aansluiten

U kunt een externe voeding tussen 5–28 V⎓ en 200 mA aansluiten op de detector. Nadat u de externe voeding hebt aangesloten, mag u de voorgeïnstalleerde batterijen niet verwijderen, aangezien zij voor de reservevoeding zorgen.

Zo sluit u de externe voeding aan:

 1. Verwijder het SmartBracket-montagepaneel door het naar beneden te trekken.
  ajax motionprotect outdoor
 2. Draai de schroeven los en verwijder voorzichtig de achterkant van de detectorbehuizing.

  Verwijder de siliconen pakking op de overgang tussen de twee delen van de behuizing niet. Deze zorgt dat er geen vocht in de behuizing van de detector komt.

  ajax motionprotect outdoor
 3. Maak een gat voor de kabeluitgang op de aangegeven punten op het SmartBracket-montagepaneel.
  ajax motionprotect outdoor

  1 — Voor de uitgang van de voedingskabel aan de achterkant van het SmartBracket-montagepaneel.
  2 — Voor de uitgang van de voedingskabel vanaf de onderkant van het SmartBracket-montagepaneel.

 4. Leid de kabel voor de aansluiting van de externe voeding door het gemaakte gat in het montagepaneel.
 5. Leid de kabel door het speciale gat aan de achterkant van de detectorbehuizing. Verwijder de siliconen plug niet. Deze zorgt dat er geen vocht in de behuizing van de detector komt.
  ajax motionprotect outdoor
 6. Leid de draden door speciale buizen en zet ze vast met een meegeleverde bevestiging (een plastic houder met een schroef.
  ajax motionprotect outdoor
 7. Maak de draden klaar voor de aansluiting. De uiteinden van de draden die in de aansluitklemmen worden gedaan, moeten worden vertind of voorzien worden van een speciale krimpkous. Dit zorgt voor een betrouwbare verbinding.
 8. Sluit de draden met de correcte polariteit aan op de aansluitklemmen van de detector.
  ajax motionprotect outdoor
 9. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de voedingsbron met de correcte polariteit. Er mag op het moment van de aansluiting geen spanning op de voeding staan.

  Gebruik alleen een geaarde stroombron.

 10. Voorzie de detector van stroom. De verbindingsstatus kan worden gecontroleerd in de Ajax-apps: bij de statussen van de detector zal het veld Externe voeding van status veranderen in Verbonden.
 11. Monteer de behuizing van de detector en draai de schroeven vast. Controleer de siliconen pakking voordat u deze monteert: deze moet goed aansluiten op de achterkant van de behuizing.

Installatie van de Hood

ajax motionprotect outdoor

De Hood is een afdekkap voor MotionProtect Outdoor die de maskeersensoren beschermt tegen regen en sneeuw. Deze wordt gebruikt wanneer de detector niet onder een luifel of afdak kan worden geïnstalleerd.

Hood is niet inbegrepen in de MotionProtect Outdoor-set.

Hood voor MotionProtect Outdoor kopen

Hood kan worden gemonteerd op een reeds geïnstalleerde detector, dus hoeft u MotionProtect Outdoor niet van het montagepaneel te verwijderen.

U bevestigt Hood aan de detector met een herbruikbare Dual Lock™-sluiting, waardoor u de afdekkap op elk moment kan installeren of verwijderen.

Installatie van Hood:

 1. Verwijder de beschermfolie van de Dual Lock™-tape, die aan de binnenzijde van de kap is geplakt.
  ajax motionprotect outdoor
 2. Plaats Hood op de MotionProtect Outdoor, een deel van de tape zal aan de behuizing van de detector blijven plakken.
  ajax motionprotect outdoor
 3. Maak Hood los van MotionProtect Outdoor en strijk het deel van de tape dat op de behuizing is geplakt glad door het een beetje naar beneden te drukken.
  ajax motionprotect outdoor
 4. Zet Hood terug op de detector. Wanneer de beide delen van de tape aan elkaar plakken, hoort u een klik, dit betekent dat de afdekkap goed vastzit.

Testen van de functionaliteit

Het Ajax-systeem biedt verschillende tests om u te helpen de installatieplaats van het apparaat correct te kiezen. De tests starten niet meteen, maar niet later dan na een enkel pinginterval tussen de hub en het apparaat (gespecificeerd in de instellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra).

Beschikbare tests voor MotionProtect Outdoor:

 • Jeweller-signaalsterktetest: bepaalt de sterkte en stabiliteit van het signaal op de installatieplaats van het apparaat.
 • Detectiezonetest: bepaalt op welke afstand de detector een alarm op de huidige installatieplaats zal detecteren.
 • Signaaldempingstest: simuleert een verandering in de omgeving van de ruimte om de stabiliteit van de verbinding tussen het apparaat en de hub te controleren door het vermogen van de radiozender kunstmatig te verlagen of te verhogen.

Zo voert u een test uit

 1. Selecteer de gewenste hub als u er meerdere heeft of als u de Ajax PRO-app gebruikt.
 2. Ga naar het menu Apparaten .
 3. Selecteer MotionProtect Outdoor.
 4. Ga naar de instellingen van MotionProtect Outdoor door op het pictogram te klikken.
 5. Selecteer de vereiste test.
 6. Voer de test uit met de tips in de app.

Onderhoud

Verwijder stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor het onderhoud van de apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen. Veeg voorzichtig de lens schoon: krassen op het kunststof kunnen de gevoeligheid van de detector verminderen.

De berekende zelfstandige werking van het apparaat met een voorgeïnstalleerde batterij bedraagt 5 jaar (met een ping-interval van 3 minuten door de hub). Als de batterij van de detector bijna leeg is, stuurt het beveiligingssysteem een passende melding, het ledlampje licht op en gaat geleidelijk uit als er beweging wordt gedetecteerd of de sabotageknop wordt geactiveerd.

Technische specificaties

Opsporingselement 2 × IR-sensor
Detectiehoek, horizontaal 90°
Snelheid van de bewegingsdetectie 0,3 tot 2 m/s
Afstand van de bewegingsdetectie Tot 15 m bij installatie op een hoogte van 0,8-1,3 m, instelbaar met de schuifbalk op de apparaatbehuizing
Beveiliging tegen maskering Ja
Registreert geen huisdieren Reageert niet op huisdieren tot 80 cm groot
Bescherming tegen valse activering Ja, LISA- en SmartDetect-algoritmes
Radiocommunicatieprotocol

Jeweller

Meer informatie

Frequentieband van het radiosignaal 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Afhankelijk van de verkoopregio.
Compatibiliteit Alleen compatibel met Ajax-hubs en radiosignaalversterkers
Maximale sterkte van het radiosignaal Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal

Tot 1700 m (zonder obstakels)

Meer informatie

Voeding 2 × CR123A, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Externe voeding 5–28 V⎓, 200 mA
Beschermingsklasse IP55
Sabotagebeveiliging Beschikbaar
Installatiemethode Buiten en binnen
Temperatuurbereik Van -25°C tot +60°C
Luchtvochtigheid Tot 95%
Afmetingen 183 × 70 × 65 mm
Gewicht 322 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. MotionProtect Outdoor Jeweller.
 2. SmartBracket-montagepaneel.
 3. Twee CR123-batterijen (voorgeïnstalleerd).
 4. Installatiekit.
 5. Snelstartgids.

Garantie

De garantie op de producten van de Limited Liability Company, “Ajax Systems Manufacturing”, is 2 jaar geldig na aankoop.

Indien het apparaat niet goed functioneert, raden we u aan om eerst contact op te nemen met de ondersteuningsdienst. De helft van alle technische problemen kunnen op afstand worden opgelost.

Contact opnemen met de technische ondersteuning:

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: