Gebruikershandleiding van MotionProtect Outdoor

Bijgewerkt op

MotionProtect Outdoor is een draadloze buitenbewegingsdetector voor het Ajax-beveiligingssysteem. De detector communiceert met de hub via het beveiligde Jeweller-radioprotocol op een afstand tot 1700 meter in de gezichtslijn. MotionProtect Outdoor biedt bescherming tegen het blokkeren van het zicht van de detector (antimaskersysteem) en tegen activering door huisdieren (huisdierimmuniteit). De afstand voor bewegingsdetectie is instelbaar: van 3 tot 15 meter.

MotionProtect Outdoor werkt zowel met de voorgeïnstalleerde batterijen als met een externe voeding. Afhankelijk van de instellingen van de detector, gaan de batterijen tot 5 jaar mee.

MotionProtect Outdoor ondersteunt geen verbinding via de integratiemodules van ocBridge Plus en uartBridge.

De gebruiker kan de detector configureren via de Ajax-app voor iOS, Android, macOS en Windows. Het beveiligingssysteem brengt alle gebruikers op de hoogte van alle gebeurtenissen via pushmeldingen, sms-berichten en oproepen (indien geactiveerd).

Het Ajax-beveiligingssysteem kan worden aangesloten op een meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Functionele elementen

ajax motionprotect outdoor
 1. Indicatie van het hoofdlicht
 2. Bovenste lichtindicatie en antimaskeersensor
 3. Bovenste lens van de bewegingssensor
 4. Antimaskeersensor
 5. Onderste lichtindicatie en antimaskeersensor
 6. Onderste lens van de bewegingssensor
 7. SmartBracket-bevestigingspaneel (geperforeerd deel is nodig om de sabotageknop in werking te stellen indien er geprobeerd wordt de detector te ontmantelen)
 8. Het gat om met een schroef het SmartBracket-paneel te bevestigen
 9. ‘Aan’-knop
 10. Sabotageknop
 11. QR-code
 12. Connector voor kabeluitgang van externe voeding
 13. Schuifbalk om het detectiebereik voor bewegingen in te stellen

Werkingsprincipe

Wanneer het systeem is ingeschakeld, ontvangt de detector voortdurend signalen van twee PIR-sensoren. Als beide sensoren een identieke beweging detecteren, stuurt MotionProtect Outdoor onmiddellijk een alarmsignaal naar de hub en knippert er een groene led. MotionProtect Outdoor negeert dieren, vogels, insecten, maar ook wiegende planten en bomen.

Door een bewegingsalarm kan het beveiligingssysteem ook sirenes activeren en een beveiligingsbedrijf verwittigen, indien aangesloten.

ajax motionprotect outdoor

De detector herkent beweging en zendt het eerste alarm onmiddellijk, maar de volgende alarmen tot het uitschakelen worden niet meer dan eenmaal per 5 seconden uitgezonden.

Als een beweging wordt waargenomen voordat het systeem is ingeschakeld, zal de detector niet onmiddellijk worden ingeschakeld, maar tijdens de eerstvolgende polling door de hub.

Antimaskeersysteem

Masking is een poging om het zicht op de lens van de detector te blokkeren.

MotionProtect Outdoor detecteert de volgende soorten van masking:

 • Een obstakel voor beide lenzen (een voorwerp op de hoogte van de detector en op een afstand van maximaal 20 cm ervoor)
 • Een obstakel vóór een van de lenzen (een voorwerp op een afstand van maximaal 10 cm vóór een van de lenzen)
 • Het overschilderen van de lenzen of een ondoorzichtige stof plakken op de lenzen
 • Een ondoorzichtige stof plakken op de voorkant van de detector
 • Het gebruiken van een spuitbus of het overschilderen van de voorkant van de detector met verf

Indien één of meer soorten masking worden gedetecteerd, genereert de detector een maskingalarm en gaat er gedurende 1 seconde een groene led branden.

MotionProtect Outdoor detecteert masking, ongeacht de beveiligingsstatus: in- of uitgeschakeld.

Reactietijd op masking

Soorten maskeren Actieve modus (detector is ingeschakeld) Passieve modus (detector is uitgeschakeld)
Tijd tot alarm, s Tijd tot herstel, s Tijd tot alarm, s Tijd tot herstel, s
Een obstakel voor beide lenzen 2 8 130 10
Een obstakel voor een van de lenzen 130 18 130 10
Eén van de lenzen overschilderen of er iets op plakken 130 18 130 10
Iets op de voorkant van de detector plakken 130 18 130 10
Het aanbrengen van een spuitbus of het overschilderen van de voorkant van de detector met verf 130 18 130 10

Verbinden

Voordat u de verbinding start:

 1. Installeer de Ajax-app volgens de gebruikershandleiding van de hub. Maak de account aan, voeg de hub toe en maak ten minste één ruimte.
 2. Schakel de hub in en controleer de internetverbinding (via ethernetkabel en/of gsm-netwerk).
 3. Zorg dat de hub is uitgeschakeld en niet wordt bijgewerkt door de status in de Ajax-app te controleren.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten kunnen het apparaat toevoegen aan de hub

Zo verbindt u het apparaat met de hub:

 1. Selecteer de optie Apparaat toevoegen in de Ajax-app.
 2. Geef het apparaat een naam, scan of voer de QR-code handmatig in (deze bevindt zich op de behuizing en de verpakking) en selecteer de ruimte waar het apparaat geplaatst gaat worden.
  ajax motionprotect outdoor
 3. Klik op Toevoegen. Het aftellen begint dan.
 4. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt te houden.
  ajax motionprotect outdoor

De detector moet zich binnen het bereik gebied van het draadloze netwerk van de hub bevinden (bij een enkel beveiligd object) om detectie en koppeling mogelijk te maken. Het verzoek om verbinding te maken met de hub wordt gedurende een korte tijd verzonden op het moment dat het apparaat wordt ingeschakeld.

MotionProtect Outdoor schakelt automatisch uit na 6 seconden, als het geen verbinding heeft kunnen maken met de hub. U hoeft het apparaat niet uit te schakelen om opnieuw de verbinding te maken. Als de detector al aan een andere hub werd toegewezen, schakel dan MotionProtect Outdoor uit en volg het standaardproces voor het toevoegen van een apparaat.

Als de verbinding met de hub is mislukt, herhaal dan de verbindingspoging na 30 seconden.

Het apparaat dat verbonden is met de hub verschijnt in de lijst met hub-apparaten van de app. Het bijwerken van de apparaatstatussen in de lijst hangt af van het pinginterval van het apparaat dat is ingesteld in de hubinstellingen (de standaardwaarde is 36 seconden).

Schakel antimasking uit in de instellingen van het apparaat voordat u begint met de installatie om maskingalarmen te vermijden!

Statussen

 1. Apparaten
 2. MotionProtect Outdoor
Parameter Waarde
Temperatuur Temperatuur van de detector. Gemeten op de processor en verandert geleidelijk
Jeweller signaalsterkte Signaalsterkte tussen de hub en de detector
Verbinding via Jeweller Verbindingsstatus tussen de hub en de detector
Batterijlading Batterijlading van het apparaat. Twee statussen beschikbaar:

 • OK
 • Batterij ontladen

Weergave van batterijlading in de Ajax-apps

Deksel De sabotagemodus van de detector, die reageert op het losraken of beschadigen van de behuizing
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingsperiode nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld
Gestuurd door ReX Geeft de status weer van het gebruik van de ReX-signaalversterker
Externe voeding Geeft de status weer van het gebruik van de externe voeding
Gevoeligheid Gevoeligheidsniveau van de bewegingsdetector: laag, normaal, hoog
Anti-masking Staat de optie voor antimasking aan
Altijd actief Wanneer ingeschakeld, detecteert de bewegingsdetector altijd beweging
Tijdelijke deactivering Toont de status van de tijdelijke uitschakelfunctie van het apparaat:

 • Nee — het apparaat werkt normaal en zendt alle gebeurtenissen door.
 • Alleen deksel — de beheerder van de hub heeft de meldingen over de activatie van de behuizing van het apparaat uitgeschakeld.
 • Geheel — het apparaat wordt door de beheerder van de hub volledig uitgesloten van de systeemwerking. Het apparaat volgt geen systeemcommando’s en meldt geen alarmen of andere gebeurtenissen.
 • Op aantal alarmen — het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het aantal alarmen wordt overschreden (gespecificeerd in de instellingen voor de Automatische uitschakeling van apparaten). De functie wordt geconfigureerd in de Ajax PRO-app.
Firmware Firmwareversie van de detector
Apparaat-ID Identificatiemiddel van het apparaat

Instellingen

 1. Apparaten
 2. MotionProtect Outdoor
 3. Instellingen
Instelling Waarde
Eerste veld Naam van de detector, kan worden bewerkt
Ruimte De virtuele ruimte selecteren waaraan het apparaat is toegewezen
Vertraging bij binnenkomst, sec Vertragingstijd bij binnenkomst selecteren
Vertraging bij vertrek, sec Vertragingsperiode nadat het beveiligingssysteem is ingeschakeld
Vertraging bij deelinschakeling Indien ingeschakeld, zal de detector een vertraging ondervinden in de nachtstand
Inschakelen bij deelinschakeling Indien aan, schakelt de detector over naar de ingeschakelde modus als de nachtstand wordt gebruikt
LED-indicatie van alarmen

Hiermee kunt u het knipperen van de led-indicatie tijdens een alarm uitschakelen. Beschikbaar voor apparaten met firmwareversie 5.55.0.0 of hoger

Waar vindt u de firmwareversie of de ID van de detector of het apparaat?

Gevoeligheid Het gevoeligheidsniveau van de bewegingssensor kiezen:

 • Hoog
 • Normaal
 • Laag
Anti-masking Indien actief, zal de sensor altijd masking detecteren
Altijd actief Wanneer ingeschakeld, registreert de detector altijd beweging
Waarschuwing met sirene als beweging wordt gedetecteerd Indien actief, worden sirenes die aan het systeem zijn toegevoegd, geactiveerd wanneer beweging wordt gedetecteerd
Jeweller signaalsterktetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaalsterkte van Jeweller
Detectiezonetest Schakelt de detector naar de testmodus voor de detectiezone:

 • Detectortest voor algemene beweging
 • Detectortest voor hoge bewegingen
 • Detectortest voor lage bewegingen
 • Test van de maskingsensor (indien de antimaskeerfunctie is ingeschakeld)
Signaaldempingstest Schakelt de detector naar de testmodus voor de signaaldemping (beschikbaar bij detectoren met firmwareversie 3.50 en later)
Tijdelijke deactivering

Hiermee kan de gebruiker het apparaat loskoppelen zonder het uit het systeem te verwijderen.

Er zijn twee opties beschikbaar:

 • Volledig deactiveren — het apparaat zal geen systeemcommando’s uitvoeren of deelnemen aan automatiseringsscenario’s en het systeem zal alarmen en andere meldingen van het apparaat negeren
 • Alleen meldingen over het deksel deactiveren — het systeem negeert alleen meldingen over de activering van de sabotageknop van het apparaat

Meer informatie over de tijdelijke deactivatie van apparaten

Het systeem kan ook automatisch apparaten uitschakelen wanneer het ingestelde aantal alarmen wordt overschreden.

Meer informatie over de automatische uitschakeling van apparaten

Gebruikershandleiding Opent de gebruikershandleiding van de detector
Apparaat ontkoppelen Koppelt de detector los van de hub en wist de instellingen

Indicatie

De lichtindicatie van MotionProtect Outdoor kan rood of groen oplichten, afhankelijk van de status van het apparaat.

Indicatie bij het drukken op de ‘Aan’-knop

Gebeurtenis Indicatie
Drukken op de aan/uit-knop (detector is ingeschakeld) Licht rood op wanneer de knop wordt ingedrukt
Inschakelen Licht groen op terwijl het apparaat wordt ingeschakeld
Uitschakelen Licht eerst rood op en knippert dan drie keer

Indicatie van ingeschakelde detector

Gebeurtenis Indicatie Opmerking
Detector verbonden met de hub Licht een paar seconden groen op
Hardwarefout Knippert continu rood De detector moet gerepareerd worden. Neem hiervoor contact op met de Ondersteuningsdienst
Alarm geactiveerd met bewegings- en maskeerfunctie of activering van de sabotageknop Licht groen op voor ongeveer één seconde
Batterij moet vervangen worden Tijdens het alarm licht het langzaam groen op en gaat langzaam uit Hoe u de batterij van de detector kunt vervangen, staat beschreven in de handleiding voor het vervangen van de batterij

Testen van de functionaliteit

Via het Ajax-beveiligingssysteem kunt u tests uitvoeren om de functionaliteit van de verbonden apparaten te controleren.

De tests beginnen niet onmiddellijk, maar binnen een periode van 36 seconden bij gebruik van de standaardinstellingen. De starttijd van de test hangt af van de instellingen van de pinginterval van de detector (de paragraaf over het menu van “Jeweller” in de hub-instellingen).

Jeweller signaalsterktetest

Detectiezonetest

Signaaldempingstest

Conform de vereisten van EN50131 wordt het niveau van het radiosignaal dat door draadloze apparatuur wordt uitgezonden verlaagd tijdens de testmodus.

Een installatieplaats kiezen

Voordat u de detector installeert, moet u de signaalsterktetest van Jeweller uitvoeren.

Installeer MotionProtect Outdoor op een hoogte van 0,8 – 1,3 m en zorg dat de as van de bovenste lens evenwijdig loopt met de grond en dat het veronderstelde pad van mogelijke indringers loodrecht op de as van de lens staat.

Bij de keuze van de installatieplaats moet rekening worden gehouden met het maximale detectiebereik van het apparaat. Het hangt af van het gevoeligheidsniveau en de positie van de regelaar die het bewegingsdetectiebereik instelt.

Positie van de regelaar Gevoeligheidsniveau Bereik van de bewegingsdetectie
Boven
(minimaal bereik)
Laag / Gemiddeld / Hoog tot 3 meter
Gemiddeld
(gemiddeld bereik)
Laag tot 7 meter
Gemiddeld / Hoog tot 8 meter
Onder
(maximaal bereik)
Laag / Gemiddeld / Hoog tot 15 meter

Het detectiebereik werd getest bij een omgevingstemperatuur van +23°C en helder weer. Onder andere omstandigheden kan het detectiebereik variëren. Gebruik bij het kiezen van een installatieplaats de Detectiezonetest om de sector te bepalen waarin het apparaat zo nauwkeurig mogelijk bewegingen detecteert.

Installeer MotionProtect Outdoor onder een afdekking om valse alarmen als gevolg van regen of sneeuwval op de antimaskeersensoren te voorkomen. Gebruik de kap voor MotionProtect Outdoor cover om de antimaskeersensoren in de open ruimte te beschermen.

MotionProtect Outdoor stuurt alleen een alarm naar de hub als beide PIR-sensoren dezelfde beweging detecteren. Het tijdsverschil van de bewegingsdetectie mag niet meer dan 1,5 seconde bedragen.

Controleer de werking van de detector op de vermeende installatieplaats. Houd bij de keuze van de locatie van MotionProtect Outdoor rekening met het bereik van het radiosignaal.

Als het signaalniveau laag is (één streepje), dan kunnen we de stabiele werking van de detector niet garanderen. Neem alle mogelijke maatregelen om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Verplaats in ieder geval de detector: zelfs een verschuiving van 20 cm kan de kwaliteit van de signaalontvangst al aanzienlijk verbeteren.

Als de signaalsterkte van de detector laag of onstabiel is, zelfs na het verplaatsen, gebruik dan een ReX-radiosignaalversterker.

Wees voorzichtig bij het monteren van het bevestigingspaneel. Te veel kracht bij de montage kan leiden tot vervorming van het paneel en bijgevolg tot het niet kunnen installeren van de detector of tot een onbetrouwbare bevestiging. Bevestig SmartBracket met het bijgeleverde bevestigingsgereedschap. U kunt het bevestigingspaneel beschadigen als u ander gereedschap gebruikt, bijv. schroeven met een grote diameter. We raden het gebruik van dubbelzijdige tape voor permanente bevestiging af. De tape droogt na verloop van tijd uit. Hierdoor kan de detector vallen, valse alarmen activeren en storingen geven.

Installeer de detector niet:

 • Zonder kap voor MotionProtect Outdoor op een plaats zonder afdekking.
 • Tegenover de bomen waarvan de bladeren in de detectiezone van de bovenste en onderste PIR-sensoren van de detector kunnen komen.
 • Tegenover struiken hoger dan 80 cm.
 • In de buurt van metalen voorwerpen en spiegels (deze kunnen het radiosignaal afschermen en leiden tot zwakkere signalen).
 • Dichter dan 1 m bij de hub.

Opmerking: MotionProtect Outdoor detecteert geen beweging achter glas. Installeer de detector daarom niet op plaatsen waar glazen voorwerpen het zicht van de detector kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld op plaatsen waar een glazen deur het zicht van het apparaat kan belemmeren.

Installeer de detector op een hoogte van 0,8 tot 1,3 meter, zodat de bovenste lens evenwijdig aan de grond kijkt. Indien het terrein niet vlak is, wordt de installatiehoogte beschouwd vanaf het hoogste punt van het terrein dat door de detector wordt bewaakt.

ajax motionprotect outdoor

Installatieproces van de detector

 1. Bevestig het bevestigingspaneel van SmartBracket tijdelijk op het oppervlak met gebundelde schroeven of dubbelzijdige tape. Denk aan de montagehoogte: 0,8 – 1,3 meter.
  ajax motionprotect outdoor
 2. Selecteer de afstand voor bewegingsdetectie (3 tot 15 m) met behulp van de aanpassingsschuifbalk.
  ajax motionprotect outdoor
  ajax motionprotect outdoor

  De richting van de lichtbundel van de onderste PIR-sensor met het gespecificeerde minimale (1) en maximale (2) detectiebereik

 3. Plaats MotionProtect Outdoor op het bevestigingspaneel van SmartBracket. Verlaat het detectiegebied (horizontale detectiehoek van 90°) en zorg dat er zich geen bewegende voorwerpen binnen het detectiegebied bevinden zodat u de antimaskeersensoren goed kunt kalibreren.
  ajax motionprotect outdoor

  Opgelet! De antimaskeersensoren beginnen automatisch te kalibreren wanneer de detector op het bevestigingspaneel van SmartBracket is geplaatst. De kalibratie duurt maximaal 30 seconden en wordt gevolgd door het knipperen van de bovenste en onderste led-indicaties.

 4. Voer de detectiezonetest afzonderlijk uit voor de bovenste en onderste sensoren, tegelijk voor de beide sensoren en de antimaskeertest in de Ajax-app. Indien de detector niet reageert op beweging, selecteer dan het juiste gevoeligheidsniveau, het juiste detectiebereik en controleer de hellingshoek van de detector.
 5. Als alle tests naar behoren zijn uitgevoerd, bevestig dan SmartBracket met schroeven permanent aan het oppervlak, plaats MotionProtect Outdoor op het bevestigingspaneel en wacht tot het einde van de kalibratie. Bevestig de detector op het bevestigingspaneel met de gebundelde schroef.
  ajax motionprotect outdoor

De externe voeding aansluiten

MotionProtect Outdoor kan een externe voeding van 5-28 V DC, 200 mA gebruiken. Als de externe voeding is aangesloten, hoeft u niet de voorgeïnstalleerde batterijen te verwijderen. Batterijen voorzien de detector van een reserve stroombron.

Om de externe voeding aan te sluiten:

 1. Demonteer de behuizing van de detector: verwijder de schroeven en open het deksel.
 2. Breek de speciale doppen van het bevestigingspaneel van SmartBracket af:
  ajax motionprotect outdoor

  1. Een kapje om de voedingsdraad achter het SmartBracket-bevestigingspaneel uit te steken
  2. Een kapje om de voedingsdraad onder het SmartBracket-bevestigingspaneel uit te steken

 3. Leid de stroomloze draad van de externe voeding door het bevestigingspaneel en het kapje.
 4. Sluit de kabel aan op de aansluitstroken en let daarbij op de polariteit. Zet de draad vast met de klem.
  ajax motionprotect outdoor

  3. Aansluitstroken op het bord van de detector
  4. De klem aan de achterkant van de detectorbehuizing

 5. Schakel de voeding in. De waarde van het veld voor de Externe voeding in de instellingen van de detector zal veranderen naar Verbonden.

  Gebruik alleen een geaarde voedingsbron!

 6. Zet de achterkant van de behuizing vast met schroeven, installeer de detector en wacht tot de kalibratie klaar is.

Onderhoud

Controleer regelmatig de werking van de detector. Verwijder regelmatig nieuw stof, spinnenwebben en ander vuil van de behuizing van de detector. Gebruik een zachte, droge doek die geschikt is voor technische apparatuur.

Gebruik geen middelen die alcohol, aceton, benzine of andere actieve oplosmiddelen bevatten om de detector te reinigen.

De voorgeïnstalleerde batterij werkt tot 5 jaar autonoom (met een pinginterval van 3 minuten door de hub). Als de batterij van de detector bijna leeg is, waarschuwt het systeem de gebruiker, licht de led-indicatie zachtjes op en gaat weer uit als er beweging wordt waargenomen of als de sabotageknop wordt geactiveerd.

Hoelang gaan de batterijen van de Ajax-apparaten mee en wat heeft hier invloed op?

Vervanging van de batterij

Installatie van de kap

De kap voor MotionProtect Outdoor is een afdekking die de antimaskeersensoren van de detector beschermt tegen regen en sneeuw. Installeer het als de detector niet onder een afdekking kan worden geplaatst.

De kap voor MotionProtect Outdoor kan zelfs op een reeds geïnstalleerde detector worden gemonteerd. U hoeft het apparaat niet los te maken van het oppervlak om de kap te installeren.

Om de kap voor MotionProtect Outdoor te installeren:

 1. Verwijder de beschermfolie van de Dual Lock-tape, die aan de binnenzijde van de kap is geplakt.
 2. Bevestig de kap op de detector. Een deel van de tape zal aan de behuizing van de detector blijven kleven.
 3. Maak de kap los van MotionProtect Outdoor en strijk het deel van de tape glad dat op de behuizing van de detector is achtergebleven.
 4. Plaats de kap terug, zodat beide delen van de tape vastzitten en de kap op de detector wordt bevestigd.

Technische specificaties

Detectie-element PIR-sensor, 2 stuks
Detectiehoek, horizontaal 90°
Tijd tot bewegingsdetectie Van 0,3 tot 2 m/s
Afstand van de bewegingsdetectie Aanpasbaar, 3–15 m als de detector is
geïnstalleerd op een hoogte van 1 m
Beveiliging tegen maskering Ja
Functie die huisdieren negeert

Ja, hoogte tot 80 cm als de detector op een hoogte van 1 m is geïnstalleerd

Waarom bewegingsdetectoren reageren op dieren en hoe dit te voorkomen >

Bescherming tegen valse activering Ja, algoritmische analyse
Frequentieband 868,0-868,6 MHz of 868,7-869,2 MHz,
afhankelijk van de regio waarin het verkocht wordt
Compatibiliteit Werkt alleen met de hubs en signaalversterkers van Ajax
Maximaal vermogen van het radiosignaal Tot 20 mW
Modulatie van het radiosignaal GFSK
Bereik van het radiosignaal Tot 1700 m (als er geen
obstakels zijn)
Voeding 2 × CR123A, 3 V
Levensduur van de batterij Tot 5 jaar
Externe voeding 5 – 28 V DC, 200 mA
Veiligheidsniveau van de behuizing IP55
Schakelaar tegen sabotage Ja
Installatiemethode Buiten/binnen
Temperatuurbereik Van -25 °С tot +60 °С
Vochtigheidsgraad Tot 95%
Accessoires Kap voor MotionProtect Outdoor
Totale afmetingen 183 × 70 × 65 mm
Gewicht 322 g
Levensduur 10 jaar

Conform de normen

Volledige set

 1. MotionProtect Outdoor
 2. Montagepaneel voor SmartBracket
 3. CR123A-batterij — 2 stuks (voorgeïnstalleerd)
 4. Installatiekit
 5. Snelle setup handleiding

Garantie

De garantie voor de producten van de Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is geldig gedurende 2 jaar na de aankoop en geldt niet voor de voorgeïnstalleerde batterij.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost!

Technische ondersteuning: [email protected]

Hulp nodig?

In dit onderdeel zijn gedetailleerde handleidingen en educatieve video's te vinden over alle Ajax-functies. Bovendien zijn we 24/7 beschikbaar voor wanneer u een technisch specialist nodig hebt.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: