For Users

Uživatelský manuál MotionProtect Curtain

Updated

MotionProtect Curtain je bezdrátový detektor pohybu se záclonovou detekční charakteristikou. Detektor má úzký horizontální detekční úhel a je určen pro ochranu vnitřních prostorů: okna, vchody a ostatní vstupy a výstupy chráněných objektů. Maximální vzdálenost detekce pohybu je 15 m.

MotionProtect Curtain se připojuje do zabezpečovacího systému Ajax pomocí Hubu. Komunikace probíhá radiovým zabezpečeným protokolem Jeweller. Pokrytí bezdrátovým signálem může ve volném prostoru dosahovat až 1700 m. Předinstalovaná baterie zajišťuje autonomní provoz až po dobu 3 let.

Konfigurace detektoru je realizována prostřednictvím iOS nebo Android aplikace, která rovněž upozorňuje uživatele na jakékoli události pomocí push notifikací, SMS zpráv nebo hovorů (pokud je povoleno).

Ajax může být připojen k poplachovému přijímacímu centru bezpečnostní společnosti.

Připojení k integračním modulům ocBridge Plus a uartBridge není podporováno.

Popis zařízení

 1. LED indikátor
 2. Světelný filtr
 3. Otvor pro upevnění detektoru k držáku šroubem
 4. QR kód
 5. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
 6. Sabotážní kontakt
 7. Držák SmartBracket (perforovaná část je součástí ochrany proti neoprávněnému odtržení detektoru z povrchu)

Princip činnosti

Infračervené senzory detektoru MotionProtect Curtain detekují vniknutí do střeženého prostoru detekováním pohybujících se objektů s teplotou blízkou teplotě lidského těla.

Jakmile je systém zastřežen, detektor nepřetržitě zpracovává signály z dvojice IR senzorů. Pokud dojde k detekci pohybu, detektor okamžitě odešle poplachový signál do Hubu a signalizuje tuto událost pomocí blikání zelené LED diody. Po zachycení poplachového signálu spustí Hub sirény, upozorní uživatele a bezpečnostní společnost.

Pohybové poplachy jsou odesílány každých 5 vteřin.

Aby se předešlo falešným poplachům, obsahuje MotionProtect Curtain funkci korelačního zpracování signálů, kterou je možné povolit v nastavení detektoru. Jakmile je funkce povolena, detektor začne odesílat poplachové signály do Hubu jen v případě, že stejný pohybový signál je detekován oběma IR senzory. Pokud je funkce zakázána, MotionProtect Curtain odesílá poplachové signály i v případě, že je aktivován jen jeden ze dvou IR senzorů.

Párování detektoru s Hubem

Než začnete s párováním detektoru:

 1. Zapněte Hub a ověřte, že je dostupné internetové připojení (Ethernet/GSM).
 2. Nainstalujte aplikaci Ajax do svého telefonu. Vytvořte si účet, přidejte svůj Hub do aplikace a vytvořte alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte stav Hubu v aplikaci a ujistěte se, že je systém odstřežen a neprobíhá aktualizace.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému.

Připojení detektoru k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax zvolte Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu), vyberte místnost a stiskněte Přidat. Spustí se odpočítávání.
 3. Zapněte detektor stisknutím a přidržením spouštěcího tlačítka po dobu 3 vteřin.

Pro nalezení detektoru a připojení je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu bezdrátového signálu Hubu. Požadavek na připojení k Hubu bude odeslán jen v okamžiku zapnutí detektoru.

Pokud nedojde ke spárování detektoru MotionProtect Curtain s Hubem během 6 vteřin, detektor se automaticky vypne.

Pokud je MotionProtect Curtain již spárován s jiným Hubem, vypněte detektor a poté pokračuje se běžným postupem připojení detektoru k Hubu.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax v seznamu zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu v nastavení Hubu, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Jestliže detektor zachytí pohyb dříve, než je systém zastřežen, neaktivuje se ihned, ale až po další výzvě zaslané Hubem.

Stavy

 1. Zařízení
 2. MotionProtect Curtain
Parametr Hodnota
Teplota Teplota procesoru detektoru (mění se postupně)
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a detektorem
Stav baterie Stav baterie detektoru zobrazen v krocích po 25%
Zadní kryt Stav sabotážního kontaktu detektoru, který reaguje na pokus o odpojení a odstranění detektoru
Zpoždění při vstupu, s Zpoždění bezpečnostního systému při vstupu do chráněného objektu
Zpoždění při odchodu, s Zpoždění bezpečnostního systému při odchodu z chráněného objektu
Připojení Stav spojení mezi Hubem a detektorem
Citlivost detekce Citlivost detektoru:

 • Nízká
 • Vysoká
 • Normální
Korelační zpracování signálu Stav funkce pro korelační zpracování signálu
Vždy aktivní Pokud je povoleno, detekce pohybu je stále aktivní
Dočasná deaktivace Indikuje stav zařízení: aktivní, zcela deaktivováno uživatelem nebo deaktivované notifikace zařízení o stavu sabotážního kontaktu (Tamper)
Firmware Verze firmware detektoru
Identifikátor ID zařízení

Nastavení detektoru

 1. Zařízení
 2. MotionProtect Curtain
 3. Nastavení
Parametr Hodnota
První hodnota Název detektoru (nastavitelné)
Místnost Virtuální místnost, ke které je zařízení přiřazeno
Citlivost Nastavení citlivosti detektoru:

 • Nízká
 • Normální
 • Vysoká
Korelační zpracování signálu Přepínač aktivace korelačního zpracování signálu
Vždy aktivní Pokud je povoleno, detekce pohybu je stále aktivní
Zpoždění při vstupu, s Nastavení časového zpoždění při vstupu
Zpoždění při odchodu, s Nastavení časového zpoždění při odchodu
Zpoždění v nočním režimu Aktivace / deaktivace časového zpoždění při vstupu / odchodu v nočním režimu
LED indikace poplachu

Umožňuje deaktivovat LED diody během poplachu. K dispozici pro zařízení s verzí firmware 6.53.1.1 nebo vyšší

Jak najít verzi firmwaru nebo ID detektoru nebo zařízení?

Částečné aktivování Aktivace / deaktivace detektoru v nočním režimu
Upozornění sirénou pokud je detekován pohyb Pokud jsou aktivní, sirény přidané do systému signalizují poplach po detekci pohybu
Zkouška síly signálu Spuštění testu síly signálu
Test zóny detekce Spuštění testu detekčních zón
Test útlumu Spuštění testu útlumu signálu (dostupné pro detektory s firmwarem ve verzi 3.50 a vyšší)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez jeho vyjmutí ze systému.

K dispozici jsou dvě možnosti:

 • Deaktivovat zcela — Zařízení nebude provádět systémové příkazy ani spouštět automatizační scénáře. Systém bude ignorovat poplachy a notifikace zařízení
 • Deaktivovat notifikace o stavu krytu — zprávy o aktivaci sabotážního kontaktu (Tamper) zařízení budou ignorovány

Více informací o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Uživatelská příručka detektoru
Zrušit spárování detektoru Odstranění detektoru ze systému

Indikace detektoru

Detektor pohybu MotionProtect Curtain disponuje LED indikátorem v zelené a červené barvě, který indikuje stavy zařízení.

Indikace při stisknutí tlačítka pro zapnutí / vypnutí detektoru

Událost Indikace
Stisknutí a přidržení tlačítka (detektor je zapnutý) Rozsvícení červeného LED indikátoru
Zapnutí detektoru Rozsvícení zeleného LED indikátoru
Vypnutí detektoru Rozsvícení červeného LED indikátoru následované 3 krátkými bliknutími

Indikace při provozu detektoru

Událost Indikace Poznámka
Připojení detektoru k Hubu Blikání zeleného LED indikátoru po dobu několika vteřin
Hardwarová chyba Nepřetržité blikání červeného LED indikátoru Vyžadována oprava — kontaktujte servisní středisko Ajax
Detekce pohybu nebo otevření krytu detektoru Rozsvícení červeného LED indikátoru po dobu jedné vteřiny
Nutná výměna baterie Pomalé rozsvěcování a zhasínání zeleného LED indikátoru Viz kapitola — Výměna baterie

Testování funkčnosti

Zabezpečovací systém Ajax umožňuje provádět testy funkčnosti připojených zařízení.

Ke spuštění testu nedojde okamžitě, ale až po uplynutí zhruba 36 vteřin při standardní konfiguraci systému. Časová prodleva spuštění testu závisí na nastavených parametrech komunikačního protokolu Jeweller.

Test síly signálu

Test zóny detekce

Test útlumu

Umístění detektoru

ajax motionprotect curtain

Efektivita zabezpečovacího systému závisí na umístění detektoru. Při výběru místa instalace berte v úvahu orientaci světelného filtru a překážek, které mohou omezit detekční schopnosti detektoru nebo dosah rádiového signálu.

ajax motionprotect curtain

Výsledkem nevhodně zvoleného umístění mohou být falešné poplachy nebo chybné fungování detektoru.

Detektor neinstalujte:

 • Ve venkovním prostředí.
 • Před okna do dosahu přímého slunečního záření.
 • Před objekty, které rychle mění svou teplotu (např. elektrické a plynové topení).
 • Naproti pohybujícím se objektům s teplotou blízkou teplotě lidského těla (pohybující se závěsy nad radiátory).
 • V blízkosti míst s rychlou cirkulací teplého vzduchu (výstupy ventilace, výfuky, elektrické přímotopy).
 • Poblíž kovových předmětů a zrcadel, které způsobují útlum a rušení radiového signálu.
 • V prostorech s teplotou či vlhkostí mimo předepsané rozsahy.
 • Blíže než 1 m od Hubu.

Pokud detektor vyvolává falešné poplachy kvůli rušení a není možné jej umístit jinam, měla by být aktivována funkce korelačního zpracování signálu.

Aktivní funkce korelačního zpracování signálu snižuje dosah detektoru v závislosti na nastavení citlivosti

Citlivost Dosah detekce pohybu s korelačním zpracováním signálu * Dosah detekce pohybu bez korelačního zpracování signálu *
Nízká Do 6 m Do 11 m
Normální Do 7 m Do 13 m
Vysoká Do 8 m Do 15 m

*při okolní teplotě 23°C

Pokud je to možné, vyhněte se použití detektoru na takových místech, kde je možné detekovat pohyb ve větší vzdálenosti, než je požadováno. Nejlepším místem pro použití detektoru je uzavřený prostor. Například pro detekci pohybu v průchodu nainstalujte detektor přímo do průchodu. Tím dosáhnete toho, že detektor bude aktivován pouze osobou, která průchodem projde.

ajax motionprotect curtain

Pro zabránění detekce pohybu domácích zvířat, otočte detektor vzhůru nohama a nainstalujte jej v dostatečné výšce tak, aby byl pohyb domácích zvířat pod detekční zónou.

ajax motionprotect curtain

Umístění detektoru MotionProtect Curtain závisí také na vzdálenosti od Hubu a na překážkách, které mohou mezi zařízeními být a omezovat kvalitu radiového signálu (např. stěny, stropy nebo velké objekty v místnosti).

Pomocí mobilní aplikace Ajax zkontrolujte kvalitu rádiového signálu v místě instalace detektoru. Je-li na indikátoru pouze jeden pruh, není zaručen stabilní a spolehlivý přenos informací. Pokuste se zvolit optimálnější umístění detektoru — dokonce i posun o 20 cm může výrazně zlepšit kvalitu spojení.

Pokud ani po změně umístění detektoru není příjem signálu dostatečný, použijte rozšiřovač signálu Ajax ReX.

Obecně se doporučuje, aby byla optika detektoru orientována kolmo k předpokládanému směru pohybu narušitele.

Ujistěte se, že nábytek, rostliny, dekorace a objekty vyrobené ze skla nezasahují do zorného pole detektoru.

Doporučená instalační výška detektoru je 2.4 metru!/info_block]

Pokud není detektor instalován v doporučené výšce, dojde k omezení velikosti střeženého prostoru, což má vliv na kvalitu detekce.

Detektor MotionProtect Curtain neumí detekovat pohyb za sklem. Proto neinstalujte detektor na místa, kde by mohlo být zorné pole detektoru blokováno skleněnými překážkami (např. otevřením okna).

Postup instalace detektoru

Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali vhodné místo v souladu s tímto manuálem.

Detektor MotionProtect Curtain je možné instalovat 2 způsoby: 

 • přímo na rovný povrch
ajax motionprotect curtain
 • pomocí přibalené konzoly.
ajax motionprotect curtain

Postup instalace:

 1. Pomocí přibaleného spojovacího materiálu připevněte držák SmartBracket nebo konzolu k pevnému povrchu.
 2. Umístěte detektor do držáku SmartBracket.
 3. Zajistěte detektor v držáku SmartBracket ve spodní části vrutem.

Pro trvalé upevnění se nedoporučuje použití oboustranné lepicí pásky — časem dochází k jejímu vysušení, čímž hrozí pád detektoru a jeho následné poškození, vyvolání falešného poplachu či omezení detekčních schopností.

Pokud se LED indikátor po upevnění detektoru do držáku SmartBracket nerozbliká, zkontrolujte v mobilní aplikaci Ajax, zda je kryt detektoru řádně uzavřen (sabotážní kontakt Tamper je sepnut) a zda je držák řádně upevněn k povrchu. Pokud dojde k násilnému odtržení detektoru z povrchu, uživatel či poplachové přijímací centrum obdrží o této události informaci.

Po instalaci detektoru spusťte Test zóny detekce. V případě nesprávné funkce je třeba detektor přemístit.

Údržba a výměna baterie

Pravidelně zbavujte kryt detektoru prachu, pavučin a dalších nečistot. Používejte měkký suchý hadřík vhodný pro péči o zařízení.

Nepoužívejte pro čištění detektoru látky, které obsahují alkohol, aceton, benzin nebo jiná rozpouštědla. Optiku PIR senzoru opatrně setřete — škrábance mohou snížit citlivost detekce pohybu.

Předinstalované baterie mohou detektor napájet až po dobu 3 let (při dotazování detektoru Hubem každé 3 minuty). Pokud dojde k vybití baterií, systém informuje uživatele o této události prostřednictvím push notifikace nebo SMS zprávy. Vybité baterie jsou také při detekci pohybu nebo aktivaci sabotážního kontaktu (tamper) signalizovány postupným rozsvěcováním a zhasínáním zeleného LED indikátoru.

Výměna baterie

Technická specifikace

Detekční element 2x PIR senzor
Detekční úhel Horizontální — 6°, vertikální — 90°
Umístění Pouze vnitřní
Dosah detekce pohybu Až 15/13/11 m (až 8/7/6 m s povoleným korelačním zpracováním signálu)
Potlačení falešných poplachů Ano — Korelační zpracování signálu
Sabotážní kontakt Ano (tamper) — odpojení a poškození těla detektoru
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje pouze s Huby a rozšiřovače signálu ReX
Maximální vysílací výkon max. 20 mW
Modulace signálu GFSK
Dosah radiového signálu Až 1700 m ve volném prostoru
Napájení 1x baterie CR123A, 3V DC
Výdrž baterií Až 3 roky
Rozsah provozní teploty -10°C až +40°C
Stupeň krytí IP54
Rozměry 134 × 44 × 34 mm
Hmotnost 118 g

Obsah balení

 1. Detektor MotionProtect Curtain
 2. SmartBracket držák
 3. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Rychlý návod
 6. 90° konzola

Záruka

Záruka na produkty Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” platí 2 roky po zakoupení a nevztahuje se na přeinstalovanou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, obraťte se nejprve na naši technickou podporu — 50% případů lze vyřešit vzdáleně.

Technická podpora: [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: