For Users

Uživatelský manuál CombiProtect

Updated

CombiProtect je bezdrátový kombinovaný detektor pohybu s PIR senzorem s dosahem až 12 metrů, s funkcí ignorování pohybu domácích zvířat a detektorem rozbití skla. CombiProtect je připojen k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 1 200 metrů. Životnost baterie je až 5 let. CombiProtect je určen k vnitřnímu použití.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu Ajax CombiProtect. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat další informace uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/combiprotect/ (K dispozici v angličtině)

Popis zařízení

 1. LED indikátor
 2. Optika PIR senzoru
 3. Držák SmartBracket (perforovaná část je nezbytná pro aktivaci sabotážního kontaktu)
 4. Sabotážní kontakt
 5. Přepínač pro vypnutí / zapnutí
 6. QR kód
 7. Vruty pro zajištění krytu detektoru
 8. Baterie CR123A

Volba místa instalace

Detektor by měl být instalován tak, aby předpokládaný směr pohybu narušitele byl kolmý k ose detektoru. Detekční charakteristika detektoru je znázorněna na následujících diagramech.

ajax combiprotect

Neinstalujte detektor:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. Ve směru k oknu tak, že sluneční paprsky budou dopadat na optiku (senzor) detektoru.
 3. Naproti jakýmkoliv objektům s rychle se měnící teplotou (například elektrické nebo plynové radiátory).
 4. Naproti jakýmkoliv pohyblivým předmětům se stejnou nebo podobnou teplotou jako je teplota lidského těla (záclony nad radiátory).
 5. V místech s rychlou cirkulací vzduchu (u ventilátorů, otevřených oken nebo dveří).
 6. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení radiového signálu.
 7. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující hodnoty uvedené v technické specifikaci.

Upozornění: Před samotnou instalací detektoru doporučujeme po jeho spárování s Hubem nejprve provést testy kvality signálu a detekčních zón, které lze aktivovat v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci.

Stav indikátoru Úroveň signálu
Svítí přerušovaně každých 1,5 vteřiny Vynikající úroveň signálu
Blikne 5krát za vteřinu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2krát za vteřinu Špatná úroveň signálu
Na krátkou dobu se rozsvítí každých 1,5 vteřiny Žádný signál

Detektor pohybu CombiProtect by měl být instalován na svislém a stabilním povrchu a s orientací do 90° vůči chráněné prosklené ploše. Doporučená výška instalace je 2.4 m. V opačném případě dojde ke změně detekční charakteristiky a může být narušena funkce ignorování pohybu domácích zvířat.

Montáž

 1. Sejměte držák SmartBracket z detektoru pohybem ve směru naznačeném šipkou v kapitole 1.
  ajax combiprotect
 2. Vyvrtejte prolisované otvory v držáku podle toho, zda instalujete detektor do rohu nebo na rovný povrch (viz obrázky níže) a označte si pozici děr na povrchu. Ty poté vyvrtejte.
 3. Připevněte držák detektoru k povrchu pomocí přiloženého spojovacího materiálu.

  Upozornění: Při upevňování držáku SmartBracket dbejte na to, aby nedošlo k oddělení perforované části držáku. V opačném případě bude narušena ochrana proti neoprávněné manipulaci s detektorem.

 4. Nasaďte detektor na držák SmartBracket a pohybem směrem dolů jej zajistěte. Aktivace ochrany proti neoprávněné manipulaci bude signalizována bliknutím LED indikátoru.

Upozornění: Použití jiného spojovacího materiálu než přiloženého může poškodit držák SmartBracket a znemožnit instalaci detektoru. Součástí balení jsou také oboustranné lepící pásky 3M, které slouží pouze k dočasnému připevnění detektoru. Nepoužívejte je pro trvalé upevnění detektoru. Lepidlo se působením tepla vysušuje a může dojít k pádu detektoru a jeho poškození.

Spárování a konfigurace detektoru

Detektor se spáruje s Hubem pomocí mobilní aplikace Ajax. Otevřete mobilní aplikaci Ajax, na záložce Zařízení stiskněte na tlačítko Přidat zařízení a postupujte podle pokynů v průvodci. Po vyzvání přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy On. Aktivace detektoru je signalizována blikáním LED indikátoru.

Poznámka: Dojde-li při procesu spárování k chybě, přepněte přepínač v zadní části detektoru do polohy Off, počkejte minimálně 5 vteřin a proces spárování opakujte.

Poznámka: Není-li detektor spárován s jakýmkoliv Hubem, signalizuje detekci pohybu, detekci rozbití skla či aktivaci sabotážního kontaktu (otevření krytu) 3 krátkými bliknutími. Po úspěšném spárování je LED indikátor aktivní pouze ve stavu zastřežení systému nebo při testování.

Poznámka: Nastavení citlivosti detekce je možné v menu nastavení detektoru v mobilní aplikaci Ajax.

Úroveň citlivosti
Vysoká Pro prostory s minimálním množstvím rušivých elementů, velmi rychlá detekce pohybu
Střední Pro prostory s potenciálními rušivými elementy (okna, radiátory, klimatizace, apod.)
Nízká Nereaguje na pohyb zvířat s hmotností pod 20 kg a výškou do 50 cm

Výměna baterií

Při výměně baterie sejměte detektor z držáku SmartBracket, odšroubujte trojici šroubů v zadní části detektoru a otevřete jeho kryt. Baterii vyjměte a nahraďte novou baterií typu CR123A.

Upozornění: Při výměně baterie vždy dodržujte polaritu naznačenou na obrázku v kapitole 1 nebo na krytu detektoru.

Technické specifikace

Detekční element PIR senzor, elektretový mikrofon
Dosah detekce (pohyb / rozbití skla) Do 12 m / do 9 m
Detekční úhel (Horizontálně / Vertikálně) 88.5°/80°
Funkce ignorování pohybu domácích zvířat Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (Tamper)
Citlivost detekce (pohyb / rozbití skla) 3 úrovně nastavení (nízká / střední / vysoká)
Gamme de Frekvenční pásmo 868.0-868.6 MHz
Efektivní vyzařovaný výkon 8.60 dBm / 7,24 mW (do 20 mW)
Modulace GFSK
Dosah rádiového signálu Do 1 200 m (bez překážek)
Napájení 1 baterie CR123A, 3 V
Životnost baterie Až 5 let
Rozmezí provozní teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzace
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. – nízké až střední riziko
Třída prostředí dle ČSN EN 50131-1 I. – vnitřní
Doporučená instalační výška 2.4 m
Rozměry 110 × 65 × 50 mm
Hmotnost 92 g

Obsah balení

 1. CombiProtect
 2. Montážní panel SmartBracket
 3. Baterie CR123A (předinstalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.