For Users

Používateľská príručka CombiProtect

Posted on

CombiProtect je bezdrôtový kombinovaný detektor pohybu s PIR senzorom s dosahom až 12 metrov, s funkciou ignorovanie pohybu domácich zvierat a detektorom rozbitia skla. CombiProtect je pripojený k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 200 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. CombiProtect je určený na vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax KeyPad. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/combiprotect/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

 1. LED indikátor
 2. Optika PIR senzora
 3. Držiak SmartBracket (perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu)
 4. Sabotážny kontakt
 5. Prepínač pre vypnutie / zapnutie
 6. QR kód
 7. Vruty pre zabezpečenie krytu detektora
 8. Batéria CR123A

Voľba miesta inštalácie

Detektor by mal byť inštalovaný tak, aby predpokladaný smer pohybu narušiteľa bol kolmý k osi detektora. Detekčná charakteristika detektora je znázornená na nasledujúcich diagramoch.

ajax motionprotect plus combirprotect

Neinštalujte detektor:

 1. Vo vonkajšom prostredí.
 2. V smere k oknu tak, že slnečné lúče budú dopadať na optiku (senzor) detektora.
 3. Naproti akýmkoľvek objektom s rýchlo sa meniacou teplotou (napríklad elektrické alebo plynové radiátory).
 4. Naproti akýmkoľvek pohyblivým predmetom s rovnakou alebo podobnou teplotou ako je teplota ľudského tela (záclony nad radiátormi).
 5. V miestach s rýchlou cirkuláciou vzduchu (pri ventilátoroch, otvorených oknách alebo dverách).
 6. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 7. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou detektora odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu a detekčných zón, ktoré je možné aktivovať v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Detektor pohybu CombiProtect by mal byť inštalovaný na zvislom a stabilnom povrchu a s orientáciou do 90 ° voči chránenej presklenej ploche. Doporučená výška inštalácie je 2.4 m. V opačnom prípade dôjde k zmene detekčnej charakteristiky a môže byť narušená funkcia ignorovanie pohybu domácich zvierat.

Montáž

 1. Odstráňte držiak SmartBracket z detektoru pohybom v smere naznačenom šípkou v kapitole 1.
  ajax combiprotect
 2. Vyvŕtajte prelisované otvory v držiaku podľa toho, či inštalujete detektor do rohu alebo na rovný povrch (pozri obrázky nižšie) a označte si pozíciu dier na povrchu. Tie potom vyvŕtajte.
 3. Pripevnite držiak detektora k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

  Upozornění: Pri upevňovaní držiaka SmartBracket dbajte na to, aby nedošlo k oddeleniu perforovanej časti držiaku. V opačnom prípade bude narušená ochrana proti neoprávnenej manipulácii s detektorom.

 4. Nasaďte detektor na držiak SmartBracket a pohybom smerom dolu ho zaistite. Aktivácia ochrany proti neoprávnenej manipulácii bude signalizovaná bliknutím LED indikátora.

Upozornění: Použitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu detektora. Súčasťou balenia sú tiež obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia len na dočasné pripevnenie detektora. Nepoužívajte ich na trvalé upevnenie detektora. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu detektora.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Detektor sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy On. Aktivácia detektora je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy Off, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Poznámka: Ak nie je detektor spárovaný s akýmkoľvek Hubom, signalizuje detekciu pohybu, detekciu rozbitia skla či aktiváciu sabotážneho kontaktu (otvorenie krytu) 3 krátkymi bliknutiami. Po úspešnom spárovaní je LED indikátor aktívny iba v stave stráženia systému alebo pri testovaní.

Poznámka: Nastavenie citlivosti detekcie je možné v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii Ajax.

Úroveň citlivosti
Vysoká Pre priestory s minimálnym množstvom rušivých elementov, veľmi rýchla detekcia pohybu
Stredná Pre priestory s potenciálnymi rušivými elementami (okná, radiátory, klimatizácia, a pod.)
Nízka Nereaguje na pohyb zvierat s hmotnosťou pod 20 kg a výškou do 50 cm

Výmena batérií

Pri výmene batérie zložte detektor z držiaka SmartBracket, odskrutkujte trojicu skrutiek v zadnej časti detektora a otvorte jeho kryt. Batériu vyberte a nahraďte novou batériou typu CR123A.

Upozornenie: Pri výmene batérie vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Technické specifikace

Detekčný element PIR senzor, elektretový mikrofon
Dosah detekcie (pohyb / rozbitie skla) Do 12 m / do 9 m
Detekčný uhol (Horizontálne / Vertikálne) 88.5°/80°
Funkcia ignorovanie pohybu domácich zvierat Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Citlivost detekcie (pohyb / rozbitie skla) 3 úrovne nastavenia (nízka / stredná / vysoká)
Frekvenčné pásmo 868.0-868.6 MHz
Efektívny vyžarovaný výkon 8.60 dBm / 7,24 mW (do 20 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu

Do 1 200 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 1 batéria CR123A, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1 2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1 I. – vnútorné
Odporúčaná inštalačná výška 2.4 m
Rozmery 110 × 65 × 50 mm
Hmotnosť 92 g

Obsah balení

 1. CombiProtect
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Batéria CR123A (predinštalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: