For Users

Používateľská príručka CombiProtect

Updated

CombiProtect je bezdrôtový kombinovaný detektor pohybu s PIR senzorom s dosahom až 12 metrov, s funkciou ignorovanie pohybu domácich zvierat a detektorom rozbitia skla. CombiProtect je pripojený k bezpečnostnému systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 200 metrov. Životnosť batérie je až 5 rokov. CombiProtect je určený na vnútorné použitie.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax KeyPad. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať ďalšie informácie uvedené na webu: https://support.ajax.systems/en/manuals/combiprotect/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

 1. LED indikátor
 2. Optika PIR senzora
 3. Otvor pre mikrofón
 4. Držiak SmartBracket (perforovaná časť je nevyhnutná pre aktiváciu sabotážneho kontaktu)
 5. Sabotážny kontakt
 6. Prepínač pre vypnutie / zapnutie
 7. QR kód

Voľba miesta inštalácie

Detektor by mal byť inštalovaný tak, aby predpokladaný smer pohybu narušiteľa bol kolmý k osi detektora. Detekčná charakteristika detektora je znázornená na nasledujúcich diagramoch.

Neinštalujte detektor:

 1. Vo vonkajšom prostredí.
 2. V smere k oknu tak, že slnečné lúče budú dopadať na optiku (senzor) detektora.
 3. Naproti akýmkoľvek objektom s rýchlo sa meniacou teplotou (napríklad elektrické alebo plynové radiátory).
 4. Naproti akýmkoľvek pohyblivým predmetom s rovnakou alebo podobnou teplotou ako je teplota ľudského tela (záclony nad radiátormi).
 5. V miestach s rýchlou cirkuláciou vzduchu (pri ventilátoroch, otvorených oknách alebo dverách).
 6. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 7. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou detektora odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať testy kvality signálu a detekčných zón, ktoré je možné aktivovať v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
Svieti prerušovane každej 1,5 sekundy Vynikajúca úroveň signálu
Blikne 5-krát za sekundu Dobrá úroveň signálu
Blikne 2-krát za sekundu Zlá úroveň signálu
Na krátku dobu sa rozsvieti každej 1,5 sekundy Žiadny signál

Detektor pohybu CombiProtect by mal byť inštalovaný na zvislom a stabilnom povrchu a s orientáciou do 90 ° voči chránenej presklenej ploche. Doporučená výška inštalácie je 2.4 m. V opačnom prípade dôjde k zmene detekčnej charakteristiky a môže byť narušená funkcia ignorovanie pohybu domácich zvierat.

Montáž

 1. Odstráňte držiak SmartBracket z detektoru.
 2. Vyvŕtajte prelisované otvory v držiaku podľa toho, či inštalujete detektor do rohu alebo na rovný povrch (pozri obrázky nižšie) a označte si pozíciu dier na povrchu. Tie potom vyvŕtajte.
 3. Pripevnite držiak detektora k povrchu pomocou priloženého spojovacieho materiálu.

  Upozornění: Pri upevňovaní držiaka SmartBracket dbajte na to, aby nedošlo k oddeleniu perforovanej časti držiaku. V opačnom prípade bude narušená ochrana proti neoprávnenej manipulácii s detektorom.

 4. Nasaďte detektor na držiak SmartBracket a pohybom smerom dolu ho zaistite. Aktivácia ochrany proti neoprávnenej manipulácii bude signalizovaná bliknutím LED indikátora.

Upozornění: Použitie iného spojovacieho materiálu ako priloženého môže poškodiť držiak SmartBracket a znemožniť inštaláciu detektora. Súčasťou balenia sú tiež obojstranné lepiace pásky 3M, ktoré slúžia len na dočasné pripevnenie detektora. Nepoužívajte ich na trvalé upevnenie detektora. Lepidlo sa pôsobením tepla vysušuje a môže dôjsť k pádu detektora.

Spárovanie a konfigurácia detektora

Detektor sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenie stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov v sprievodcovi. Po vyzvaní prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy On. Aktivácia detektora je signalizovaná blikaním LED indikátora.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, prepnite prepínač v zadnej časti detektora do polohy Off, počkajte minimálne 5 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Poznámka: Ak nie je detektor spárovaný s akýmkoľvek Hubom, signalizuje detekciu pohybu, detekciu rozbitia skla či aktiváciu sabotážneho kontaktu (otvorenie krytu) 3 krátkymi bliknutiami. Po úspešnom spárovaní je LED indikátor aktívny iba v stave stráženia systému alebo pri testovaní.

Poznámka: Nastavenie citlivosti detekcie je možné v menu nastavenie detektora v mobilnej aplikácii Ajax.

Úroveň citlivosti
Vysoká Pre priestory s minimálnym množstvom rušivých elementov, veľmi rýchla detekcia pohybu
Stredná Pre priestory s potenciálnymi rušivými elementami (okná, radiátory, klimatizácia, a pod.)
Nízka Nereaguje na pohyb zvierat s hmotnosťou pod 20 kg a výškou do 50 cm

Výmena batérií

Pri výmene batérie zložte detektor z držiaka SmartBracket, odskrutkujte trojicu skrutiek v zadnej časti detektora a otvorte jeho kryt. Batériu vyberte a nahraďte novou batériou typu CR123A.

Upozornenie: Pri výmene batérie vždy dodržujte polaritu naznačenú na obrázku v kapitole 1 alebo na kryte detektora.

Technické specifikace

Detekčný element PIR senzor, elektretový mikrofon
Dosah detekcie (pohyb / rozbitie skla) Do 12 m / do 9 m
Detekčný uhol (Horizontálne / Vertikálne) 88.5°/80°
Funkcia ignorovanie pohybu domácich zvierat Do hmotnosti 20 kg a výšky 50 cm
Ochrana proti neoprávnenej manipulácii Áno (Tamper)
Citlivost detekcie (pohyb / rozbitie skla) 3 úrovne nastavenia (nízka / stredná / vysoká)
Frekvenčné pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Efektívny vyžarovaný výkon 8.60 dBm / 7,24 mW (do 20 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiového signálu

Do 1 200 m (bez prekážok)

Ďalšie informácie

Napájanie 1 batéria CR123A, 3 V
Životnosť batérie Až 5 rokov
Rozmedzie prevádzkovej teploty / vlhkosti Od -10°С do +40°С / do 75% bez kondenzácie
Stupeň zabezpečenia podľa ČSN EN 50131-1 2. – nízke až stredné riziko
Trieda prostredia podľa ČSN EN 50131-1 I. – vnútorné
Odporúčaná inštalačná výška 2.4 m
Rozmery 110 × 65 × 50 mm
Hmotnosť 92 g

Obsah balení

 1. CombiProtect
 2. Montážny panel SmartBracket
 3. Batéria CR123A (predinštalovaná)
 4. Spojovací materiál
 5. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

 • Kompletní informace týkající se záruky, certifikáty, osvědčení a další dokumenty jsou dostupné na webové stránce: ajax.systems
 • Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: