Instrukcja użytkownika Relay

Zaktualizowano

Relay to przekaźnik ze stykiem bezpotencjałowym do zdalnego sterowania zasilaniem. Styki bezpotencjałowe przekaźnika są izolowane elektrycznie do obwodu zasilania urządzenia. Przekaźnika można używać zarówno w sieciach niskonapięciowych, jak i domowych. Urządzenie posiada zabezpieczenie: napięciowe i temperaturowe.

Relay może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora.

Przekaźnik steruje zasilaniem urządzeń elektrycznych podłączonych do obwodu przez aplikacje Ajax, scenariusze automatyzacji poprzez naciśnięcie przycisku na przekaźniku lub Button.

Relay jest podłączony do systemu alarmowego Ajax za pośrednictwem protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności wynosi do 1000 m w otwartej przestrzeni. Urządzenie współpracuje wyłącznie z podwajaczami sygnału i hubami Ajax.

Elementy funkcjonalne

 1. Antena.
 2. Listwa zaciskowa zasilania.
 3. Listwa zaciskowa do podłączenia urządzeń.
 4. Przycisk funkcyjny.
 5. Wskaźnik LED.
ajax relay
 • Zaciski PS IN — zaciski “+” i “-” zasilania 7–24 V⎓ .
 • Zaciski przekaźnika — wyjściowe bezpotencjałowe zaciski styków Relay do podłączania urządzeń.

Zasada działania

Relay to przekaźnik ze stykiem bezpotencjałowym do zdalnego sterowania zasilaniem. Przekaźnik instaluje się w obwodzie elektrycznym, aby sterować zasilaniem urządzeń podłączonych do tego obwodu. Przekaźnikiem steruje się przy pomocy przycisku funkcyjnego (naciskając i przytrzymując przez 2 sekundy), aplikacji Ajax, Button i scenariuszy automatyzacji.

Relay jest zasilany prądem 7–24 V⎓. Zalecane napięcie prądu: 12 V⎓ i 24 V⎓.

Relay posiada styki bezpotencjałowe. Styki bezpotencjałowe są izolowane elektrycznie do źródła zasilania. Dzięki temu z urządzenia można korzystać w sieciach niskonapięciowych i domowych, np. aby symulować działanie przycisku, przełącznika lub sterować zaworami odcinającymi wodę, zamkami elektromagnetycznymi, systemami nawadniania, bramami, szlabanami i innymi systemami.

Relay przełącza jeden biegun obwodu elektrycznego. Przekaźnik może pracować w trybie impulsowym lub bistabilnym. W trybie impulsowym można ustawić czas trwania impulsu: od 0,5 do 255 sekund. Tryb pracy jest wybierany przez użytkowników lub PRO z uprawnieniami administratora w aplikacjach Ajax.

Użytkownik lub PRO z uprawnieniami administratora może wybrać normalny stan styków przekaźnika:

 • Normalnie zamknięte (NC) — przekaźnik przestaje dostarczać zasilanie po włączeniu i wznawia po wyłączeniu.
 • Normalnie otwarte (NO) — przekaźnik dostarcza zasilanie po włączeniu i przestaje po wyłączeniu.

Przekaźnik mierzy napięcie prądu. Dane te oraz inne parametry pracy przekaźnika są dostępne w sekcji Stany urządzenia. Stany przekaźnika są aktualizowane z częstotliwością określoną w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Domyślna wartość to 36 sekund.

Maksymalne obciążenie czynne przekaźnika to 5 A przy 36 V⎓ i 13 A przy 230 V~.

Scenariusze automatyzacji

Scenariusze Ajax to nowy poziom ochrony. Dzięki nim system alarmowy informuje nie tylko o zagrożeniach, lecz także aktywnie je odpiera.

Rodzaje scenariuszy z użyciem Relay i przykłady zastosowania:

 • Według alarmu. Oświetlenie włącza się, gdy czujnik magnetyczny uruchomi alarm.
 • Według zmiany trybu ochrony. Zamek elektryczny jest automatycznie blokowany po uzbrojeniu obiektu.
 • Według harmonogramu. System nawadniania na podwórku włącza się według harmonogramu o określonej godzinie. Oświetlenie i telewizor włączają się, gdy właścicieli nie ma w domu, aby dom nie wydawał się pusty.
 • Poprzez naciśnięcie Button. Włączanie oświetlenia nocnego poprzez naciśnięcie inteligentnego przycisku.
 • Według temperatury. Ogrzewanie jest włączane, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 20°C.
 • Według wilgotności. Nawilżacz zostaje włączony, gdy wilgotność spadnie poniżej 40%.
 • Na podstawie stężeniaCO₂. Wentylacja doprowadzająca powietrze zostaje włączona, gdy stężenie dwutlenku węgla przekroczy 1000 ppm.

Scenariusze wciśnięcia Button tworzy się w sekcji Ustawienia Button, Scenariusze związane z wilgotnością i stężeniem CO₂ tworzy się w sekcji Ustawienia LifeQuality.

Sterowanie z aplikacji

W aplikacjach Ajax możesz włączać i wyłączać urządzenia elektryczne podłączone do obwodu elektrycznego sterowanego przez Relay.

Kliknij przełącznik w polu Relay w menu Urządzenia : stan styków przekaźnika zmieni się na przeciwny, a podłączone urządzenie elektryczne wyłączy się lub włączy. Dzięki temu użytkownik systemu alarmowego może zdalnie sterować zasilaniem np. oświetlenia lub zamka elektrycznego.

Gdy Relay jest w trybie impulsowym, przełącznik włączy lub wyłączy impuls.

Typy ochrony

Relay posiada dwa typy ochrony działające niezależnie: napięciowy i temperaturowy.

Ochrona napięciowa: włącza się, gdy napięcie zasilania przekaźnika wyjdzie poza zakres 6,5–36,5 V⎓. Chroni Relay przed skokami napięcia.

Ochrona przed nadmierną temperaturą: włącza się, gdy przekaźnik nagrzeje się do temperatury powyżej 65°C. Chroni przekaźnik przed przegrzaniem.

Po aktywacji ochrony napięciowej lub temperaturowej przekaźnik odłącza zasilanie. Zasilanie jest przywracane automatycznie, gdy parametr napięcia lub temperatury powraca do normy.

Protokół komunikacji Jeweller

Relay używa protokołu radiowego Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń. Ten bezprzewodowy protokół zapewnia szybką i niezawodną komunikację dwukierunkową między hubem i podłączonymi urządzeniami.

Jeweller obsługuje szyfrowanie blokowe z kluczem zmiennym oraz uwierzytelnianie urządzeń podczas każdej sesji komunikacyjnej, aby zapobiegać sabotażowi i podrabianiu (spoofingowi) urządzeń. Protokół zapewnia regularne odpytywanie urządzeń przez hub w odstępie od 12 do 300 sekund (ustawienie w aplikacji Ajax) w celu monitorowania komunikacji ze wszystkimi urządzeniami i wyświetlania ich stanów w aplikacjach Ajax.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System alarmowy Ajax może przesyłać zdarzenia i alarmy do aplikacji monitorującej PRO Desktop, a także do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (ADM-CID), ADEMCO 685 i innych zastrzeżonych protokołach.

Z aplikacją PRO Desktop operator centralnej stacji monitorowania odbiera wszystkie zdarzenia z Relay. W innych przypadkach stacja monitorowania odbiera tylko powiadomienia o utracie połączenia między Relay a hubem (lub podwajaczem zasięgu).

Adresowanie urządzeń Ajax umożliwia przesyłanie nie tylko zdarzeń, lecz także typu urządzenia, jego przypisanej nazwy i pomieszczenia do PRO Desktop/centralnej stacji monitorowania (lista przesyłanych parametrów może się różnić w zależności od rodzaju CMS i protokołu wybranego do komunikacji z CMS).

ID urządzenia i numer strefy można znaleźć w sekcji Stany w aplikacji Ajax.

Wybór miejsca instalacji

ajax relay

Urządzenie o wymiarach 39 x 33 x 18 mm jest instalowane w obwodzie elektrycznym. Wymiary Relay umożliwiają instalację urządzenia w głębokiej skrzynce przyłączowej, wewnątrz obudowy urządzenia elektrycznego lub w rozdzielnicy elektrycznej. Elastyczna antena zewnętrzna zapewnia stabilną komunikację. Do zamontowania przekaźnika Relay na szynie DIN zalecamy użycie uchwytu DIN Holder.

Relay należy zainstalować w miejscu, gdzie sygnał Jeweller jest stabilny i ma siłę 2-3 kresek. Aby w przybliżeniu obliczyć siłę sygnału w miejscu instalacji, skorzystaj z naszego kalkulatora zasięgu komunikacji radiowej. Jeżeli w miejscu planowanej instalacji poziom sygnału jest niższy niż 2 kreski, należy użyć podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

W przypadku instalacji na zewnątrz przekaźnik Relay należy umieścić w uszczelnionej skrzynce. Zapewni to ochronę przed wilgocią, która może uszkodzić przekaźnik Relay.

Nie umieszczaj przekaźnika Relay:

 1. w pomieszczeniach, w których wilgotność i temperatura nie są zgodne z parametrami operacyjnymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub usterki urządzenia.
 2. obok źródeł zakłóceń radiowych: np. w odległości mniejszej niż 1 m od routera. Może to doprowadzić do utraty połączenia między przekaźnikiem Relay a hubem (lub podwajaczem zasięgu).
 3. w miejscach, gdzie poziom sygnału jest niski lub niestabilny. Może to doprowadzić do utraty połączenia między przekaźnikiem Relay a hubem (lub podwajaczem zasięgu).

Instalacja

ajax relay

Relay może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora.

Przed zainstalowaniem przekaźnika Relay upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji. Podczas instalacji i eksploatacji urządzenia należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa elektrycznego przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa elektrycznego.

Zaleca się stosowanie przewodów o przekroju 0,75–1,5 mm² (22–14 AWG). Przekaźnika Relay nie należy podłączać do obwodów o obciążeniu wyższym niż 5 A przy 36 V⎓ i 13 A przy 230 V~.

Aby zainstalować przekaźnik Relay:

 1. Jeśli instalujesz przekaźnik Relay na szynie DIN, zamocuj na niej najpierw DIN Holder.
 2. Odłącz napięcie kabla zasilającego, do którego będzie podłączony przekaźnik Relay.
 3. Podłącz „+” i „” do listwy zaciskowej zasilania przekaźnika Relay.
 4. Podłącz zaciski Relay dla urządzenia podłączonego do obwodu. Zalecamy użycie kabli o przekroju od 0,75–1,5 mm² (22–14 AWG).
 5. Podczas instalacji urządzenia w rozdzielnicy elektrycznej należy wyprowadzić antenę na zewnątrz. Im większa odległość anteny od konstrukcji metalowych, tym mniejsze ryzyko zakłóceń i osłabienia sygnału radiowego. 
 6. Umieść przekaźnik Relay na uchwycie DIN Holder. Jeśli przekaźnik nie jest montowany na szynie DIN, zalecamy w miarę możliwości zabezpieczenie mocowania urządzenia przy użyciu taśmy dwustronnej.
 7. Zamocuj kabel, jeśli jest to konieczne.

Nie skracaj, ani nie przycinaj anteny. Jej długość jest optymalna do pracy w zakresie częstotliwości radiowych Jeweller.

Po zainstalowaniu i podłączeniu przekaźnika przeprowadź test poziomu sygnału Jeweller i sprawdź działanie przekaźnika: jak reaguje na polecenia i czy steruje zasilaniem urządzeń.

Podłączenie

Przed podłączeniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax. Zaloguj się na swoje konto lub utwórz nowe, jeśli go nie masz.
 2. Dodaj do aplikacji zgodny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub na dostęp do internetu przez sieć ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Możesz to zrobić w aplikacji Ajax lub patrząc na wskaźnik LED huba. Powinien świecić się na biało lub zielono.
 4. Upewnij się, że hub nie jest uzbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Tylko użytkownicy lub PRO z uprawnieniami administratora mogą podłączyć przekaźnik do huba.

Aby sparować przekaźnik Relay z hubem

 1. Podłącz przekaźnik Relay do obwodu zasilania 7–24 V⎓, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
 2. Zaloguj się w aplikacji Ajax.
 3. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 4. Przejdź do menu Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 5. Nadaj urządzeniu nazwę, wybierz pomieszczenie, zeskanuj kod QR (znajduje się na obudowie przekaźnika oraz na opakowaniu) lub wpisz identyfikator urządzenia.
  ajax relay
 6. Kliknij Dodaj. Rozpocznie się odliczanie.
 7. Naciśnij przycisk funkcyjny na przekaźniku Relay.

Aby przekaźnik został podłączony, musi znajdować się w zasięgu radiowym huba. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie po 5 sekundach.

Jeśli do huba dodano już maksymalną liczbę urządzeń, przy próbie dodania przekaźnika Relay w aplikacji Ajax zostanie wyświetlone powiadomienie o przekroczeniu limitu urządzeń. Maksymalna liczba podłączonych urządzeń zależy od modelu huba.

Przekaźnik Relay współpracuje z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba nie wysyła powiadomień do poprzedniego huba. Po dodaniu do nowego huba przekaźnik Relay nie jest usuwany z listy urządzeń starego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Po sparowaniu z hubem i usunięciu przekaźnika ze starego huba styki przekaźnika są otwarte.

Licznik usterek

W przypadku nieprawidłowego działania przekaźnika Relay (np. braku sygnału Jeweller między hubem a przekaźnikiem) aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek w lewym górnym rogu ikony urządzenia.

Usterki są wyświetlane w sekcji Stany. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

Usterka jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.
 • Uaktywnienie zabezpieczenia napięciowego.
 • Brak łączności między przekaźnikiem Relay a hubem (lub podwajaczem sygnału).

Ikony

Ikony przedstawiają niektóre stany przekaźnika Relay. Możesz sprawdzić je w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller między przekaźnikiem Relay a hubem lub podwajaczem sygnału. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Urządzenie jest podłączone za pomocą podwajacza zasięgu sygnału radiowego. Pole nie jest wyświetlone, jeśli przekaźnik Relay współpracuje bezpośrednio z hubem.

Uaktywnienie zabezpieczenia napięciowego.

Dowiedz się więcej

Uaktywnienie zabezpieczenia temperaturowego.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany przekaźnika Relay są dostępne w aplikacji Ajax. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Relay.
Parametr Znaczenie
Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału połączenia przez Jeweller między hubem/podwajaczem zasięgu a urządzeniem. Zalecana wartość: 2-3 kreski.

Jeweller jest protokołem służącym do transmisji zdarzeń i alarmów.

Dowiedz się więcej o Jeweller

Połączenie przez Jeweller Stan połączenia przez Jeweller między hubem/podwajaczem zasięgu a urządzeniem:

 • Online— przekaźnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
 • Offline— przekaźnik nie jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
ReX Wyświetla status połączenia urządzenia z podwajaczem zasięgu sygnału radiowego:

 • Online — urządzenie jest podłączone.
 • Offline — brak połączenia z urządzeniem.

Pole jest wyświetlane, jeśli urządzenie jest obsługiwane przez podwajacz zasięgu.

Aktywny Stan przekaźnika:

 • Tak — styki przekaźnika są zamknięte. Podłączone urządzenie elektryczne jest zasilane.
 • Nie — styki przekaźnika są otwarte. Prąd nie jest doprowadzany do podłączonego urządzenia.

Pole jest wyświetlane, gdy Relay pracuje w trybie bistabilnym.

Napięcie

Napięcie prądu na wejściu przekaźnika Relay.

Częstotliwość aktualizacji wartości zależy od ustawień protokołu Jeweller. Domyślna wartość to 36 sekund.

Wartości napięcia są wyświetlane w odstępach co 0,1 V.

Wyłączenie Wyświetla stan funkcji permanentna dezaktywacja urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Urządzenie nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie sprzętowe Wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia.
ID urządzenia Identyfikator urządzenia. Dostępny także przez kod QR umieszczony na obudowie urządzenia i opakowaniu.
Nr urządzenia Numer pętli (strefy) przekaźnika Relay.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia Relay w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz z listy Relay.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa urządzenia. Jest wyświetlana w powiadomieniach na kanale zdarzeń, liście urządzeń huba i w wiadomościach SMS.

Kliknij ikonę ołówka , aby zmienić nazwę urządzenia.

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia dla przekaźnika Relay.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Powiadomienia Wybór powiadomień dotyczących przekaźników:

 • W przypadku włączenia/wyłączenia – użytkownik otrzymuje powiadomienia od urządzenia przełączającego swój aktualny stan.

W przypadku wykonania scenariusza – użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące wykonania scenariusza obejmującego dane urządzenie.

Ustawienie jest dostępne w przypadku podłączenia Relay do wszystkich hubów (z wyjątkiem modelu Hub) z oprogramowaniem sprzętowym w wersji OS Malevich 2.15 lub nowszej oraz w aplikacjach w następujących lub nowszych wersjach:

 • Ajax Security System 2.23.1 dla systemu iOS
 • Ajax Security System 2.26.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu iOS
 • Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 dla systemu Android
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu macOS
 • Ajax PRO Desktop 3.6.1 dla systemu Windows
Tryb przekaźnika Relay Wybór trybu pracy przekaźnika Relay:

 • Impulsowy — Relay po włączeniu generuje impuls o określonym czasie trwania.
 • Bistabilny — Relay po aktywacji zmienia stan styków na przeciwny (np. z zamkniętych na otwarte).
Czas trwania impulsu

Wybór czasu trwania impulsu: od 0,5 do 255 sekund.

Konfiguracja jest dostępna, gdy przekaźnik Relay pracuje w trybie impulsowym.

Stan styku Wybór normalnego stanu styków przekaźnika:

 • Normalnie zamknięte (NC) — w normalnym stanie styki przekaźnika są zamknięte. Podłączoneurządzenie elektryczne jest zasilane.
 • Normalnie otwarte (NO) — w normalnym stanie styki przekaźnika są otwarte. Podłączoneurządzenie elektryczne nie jest zasilane.
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfigurowania scenariuszy automatyzacji.

Scenariusze zapewniają ochronę obiektu na zupełnie nowym poziomie. Dzięki nim system alarmowy nie tylko informuje o zagrożeniu, lecz także aktywnie je odpiera.

Użyj scenariuszy do zautomatyzowania zabezpieczeń. Na przykład, włącz oświetlenie w obiekcie, gdy czujnik magnetyczny uruchomi alarm.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Przełączanie przekaźnika w tryb testu siły sygnału Jewellera.

Test umożliwia sprawdzenie poziomu sygnału Jewellera i stabilności połączenia między hubem lub podwajaczem zasięgu a przekaźnikiem, aby wybrać najlepsze miejsce instalacji urządzenia.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika przekaźnika Relay w aplikacji Ajax.
Dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są dwie opcje:

 • Nie — urządzenie działa normalnie, reaguje na polecenia, wykonuje scenariusze i przekazuje wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie — urządzenie jest odłączone od systemu. Przekaźnik nie reaguje na polecenia, nie uruchamia scenariuszy i nie przekazuje zdarzeń.

Po dezaktywacji przekaźnik Relay zachowuje poprzedni stan: aktywny lub nieaktywny.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuń Relay z huba i skasuj jego ustawienias.

Wskazanie

Wskaźnik LED przekaźnika Relay miga, jeśli urządzenie nie jest podłączone do huba. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego na przekaźniku wskaźnik LED zaświeci się na zielono.

Test działania

Test działania przekaźnika Relay nie rozpocznie się natychmiast, ale też nie później niż po jednym okresie odpytywania między hubem a urządzeniem (36 sekund z domyślnymi ustawieniami Jeweller lub Jeweller/Fibra). Odstęp między odpytywaniem urządzenia można zmienić w menu Jeweller lub Jeweller/Fibra w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz przekaźnik Relay.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz i uruchom Test poziomu sygnału Jewellera.

Konserwacja

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Dane techniczne

Element uruchamiający Przekaźnik elektromagnetyczny
Liczba przełączeń ⩾ 200 000
Zakres napięcia zasilania 7 – 24 V⎓
Zabezpieczenie napięciowe Minimum — 6,5 V⎓
Maksimum — 36,5 V⎓
Maksymalny prąd obciążenia 5 A przy 24 V⎓
13 A przy 230 V~
Tryb działania Impulsowy lub bistabilny
Czas trwania impulsu 0.5 – 255 sekund
Zabezpieczenie nadprądowe Nie
Sterowanie parametrami Napięcie
Zużycie prądu w stanie gotowości Do 1 W
Protokół komunikacji radiowej

Jeweller

Dowiedz się więcej

Pasma częstotliwości radiowych 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz

Zależnie od regionu sprzedaży.

Kompatybilność Wszystkie huby i podwajacze zasięgu Ajax
Maksymalna moc sygnału radiowego Do 25 mW
Modulacja sygnału radiowego GFSK
Zasięg sygnału radiowego 1000 m
w otwartej przestrzeni

Dowiedz się więcej

Interwał odpytywania 12–300 s
Domyślnie 36 sekund
Stopień ochrony IP20
Dopuszczalna temperatura pracy Od -20°С do +64°С
Zabezpieczenia przed wysoką temperaturą Ponad +65°C w miejscu instalacji
Ponad +85°C wewnątrz przekaźnika Relay
Dopuszczalna wilgotność Do 85% bez kondensacji
Wymiary 39 × 33 × 18 mm
Rozmiar przewodu 0,75-1,5 mm² (22–14 AWG)
Waga 25 g
Okres eksploatacji 10 lat

W przypadku obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego maksymalny prąd przełączania jest zredukowany do 3 A przy 24 V⎓ — i do 8 A przy 230 V~.

Zgodność z normami

Pełny zestaw

 1. Relay
 2. Taśma dwustronna
 3. Krótka instrukcja

Gwarancja

Gwarancja na produkty Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna przez 2 lata od daty zakupu.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: