For Users

Používateľská príručka Relay

Updated

Relay je bezdrôtové relé určené pre vzdialené ovládanie elektrických spotrebičov napájaných napätím 7 až 24 V pomocou NC / NO výstupu s voliteľným bistabilným alebo pulzným signálom. Vďaka miniatúrnym rozmerom je relé prispôsobené pre montáž do bežnej inštalačnej krabice. Relay je pripojené k zabezpečovaciemu systému Ajax prostredníctvom šifrovaného protokolu Jeweller s efektívnym komunikačným dosahom bez prekážok až 1 000 metrov.

Pomocou scenárov naprogramujete aktiváciu automatizačných zariadení (Relay, WallSwitch, Socket) v reakcii na vyhlásenie poplachu, stlačenie tlačidla Button alebo v nadstavenom čase. Scenáre možno vytvoriť vzdialene v aplikácii Ajax.

DÔLEŽITÉ: Tento návod na použitie obsahuje všeobecné informácie o produkte Ajax Relay. Pred použitím zariadenia odporúčame preštudovať dôkladne ďalšie informácie uvedené na webe: https://support.ajax.systems/en/manuals/relay/ (K dispozícii v angličtine)

Popis zariadenia

ajax relay
 1. Anténa
 2. Vstup napájania
 3. Výstup NC / NO
 4. Funkčné tlačidlo
 5. LED indikátor

Voľba miesta inštalácie

Upozornenie: Relé by malo byť nainštalované iba kvalifikovaným elektrikárom bez ohľadu na to, k akému typu elektrického obvodu je zariadenie pripojené. Pri inštalácii dodržujte všetky bezpečnostné normy a predpisy. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie zariadenia. Pre minimalizáciu uvedených rizík pracujte iba so zariadením odpojeným od elektrickej siete!

Neinštalujte relé:

 1. Mimo budovu (vonku).
 2. V blízkosti kovových predmetov a zrkadiel spôsobujúcich zoslabenie rádiového signálu.
 3. V priestoroch s teplotou alebo vlhkosťou presahujúcou hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.

Upozornenie: Pred samotnou inštaláciou relé odporúčame po jeho spárovaní s Hubom najprv vykonať test kvality signálu, ktorý možno aktivovať v menu nastavenie relé v mobilnej aplikácii.

Stav indikátora Úroveň signálu
3 Vynikajúci signál
2 Dobrý signál
1 Zlý signál
0 Žiadny signál

Relay je primárne navrhnuté pre montáž do inštalačnej krabice s priemerom 50 mm a viac a hĺbke najmenej 70 mm alebo krytu zariadenia.

Montáž

 1. Odpojte prívod, ktorý bude relé napájať, od elektrickej siete.
 2. Pripojte na svorky relé označené “RELAY” elektrické zariadenie vodičom so zodpovedajúcim prierezom.
 3. Pripojte na svorky relé označené „PS IN” prívod napájania.
ajax relay

Pri montáži zariadenia do inštalačnej krabice vyveďte anténu smerom von a umiestnite ju pod plastový kryt zásuvky. Čím je väčšia vzdialenosť antény od kovových súčastí zásuvky, tým nižšie je riziko zachytenia rádiovej komunikácie potencionálnym narušiteľom systému. V žiadnom prípade anténu neskracujte!

Upozornenie: Ak pripájate na výstup relé odporovú záťaž, neprekračujte maximálny spínaný výkon 3 kW. Nepripájajte relé s poškodeným krytom alebo anténou.

Spárovanie a konfigurácia

Relay sa spáruje s Hubom pomocou mobilnej aplikácie Ajax. Pripojte relé k napájaniu (svorky PS IN +/-) s veľkosťou 7 až 24 V DC a počkajte 10 až 15 sekúnd. Otvorte mobilnú aplikáciu Ajax, na záložke Zariadenia stlačte tlačidlo Pridať zariadenie a postupujte podľa pokynov sprievodcu. Po vyzvaní stlačte funkčné tlačidlo (3) na bočnej časti relé.

Poznámka: Ak dôjde pri procese spárovania k chybe, odpojte relé od prívodu napájania, počkajte 10 až 15 sekúnd a proces spárovania opakujte.

Upozornenie: Odporúčané hodnoty napätia napájania relé sú 12 a 24 V DC.

Napäťová ochrana – dôjde k automatickému odpojeniu napájania pokiaľ veľkosť napätia bude mimo rozsah 6.5 až 36.5 V.

Teplotná ochrana – dôjde k automatickému odpojeniu napájania pokiaľ teplota vo vnútri relé presiahne 85 ° C alebo 65 ° C v mieste inštalácie.

Poznámka: Relé možno ručne zopnúť / rozopnúť bez použitia Hubu stlačením a podržaním funkčného tlačidla po dobu najmenej 2 sekúnd.

Základné funkcie:

 • manuálne zopnutie / rozopnutie relé v mobilnej aplikácii Ajax;
 • automatické zopnutie / rozopnutie relé na základe zmeny stavu systému (zastrážené / odstrážené);
 • aktuálne informácie o veľkosti napätia;
 • automatické odpojenie zariadení pri prekročení medzí napätia;
 • automatické odpojenie zariadení pri prekročení hraničnej teploty;
 • automatické pripojenie zariadení po návrate prúdu, napätia a teploty do normálu.

Technická špecifikácia

Akčný člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklov 200 000
Napájanie 7 až 24 V DC
Napäťová ochrana Áno, min. 6.5 V, max. 36.5 V
Maximálne prúdové zaťaženie 5 A (36 V DC), 13 А (230 V AC)
Prevádzkové režimy Pulzný a bistabilný
Doba trvania impulzu Od 0.5 do 255 sekúnd
Maximálna prúdová ochrana
Štatistické funkcie Áno (napätie)
Spotreba el. energie v stand-by režime Menej ako 1 W
Komunikačný protokol Jeweller
866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Závisí od regiónu predaja.
Výkon rádiového signálu 3.99 dBm / 6.01 mW (limit 25 mW)
Modulácia GFSK
Dosah rádiovej komunikácie

Až 1 000 m (v otvorenom priestore)

Ďalšie informácie

Stupeň krytia IP20
Rozsah prevádzkovej teploty Od 0°С do +64°С
Ochrana pri prehriatí Áno, 65°C
Prevádzková vlhkosť Až 75 % (bez kondenzácie)
Rozmery 39 × 33 × 18 mm
Hmotnosť 25 g

Obsah balenia

 1. Relay
 2. Pripojovacie vodiče
 3. Užívateľská príručka

Záruka

Záručná lehota pre zariadenie od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakúpenia produktu a nevzťahuje sa na priloženú batériu.

Ak zariadenie nepracuje správne, odporúčame najprv kontaktovať technickú podporu – v polovici prípadov môžu byť technické problémy vyriešené na diaľku!

Kompletné informácie týkajúce sa záruky, certifikáty, osvedčenia a ďalšie dokumenty sú dostupné na webovej stránke: ajax.systems

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: