For Users

Uživatelský manuál Relay

Updated

Relay je bezdrátové relé s bezpotencionálním výstupem určené pro ovládání zařízení pomocí NC / NO kontaktu. Relay je možné napájet napětím o velikosti 7 až 24 V DC. Relay je připojeno k zabezpečovacímu systému Ajax prostřednictvím rádiového komunikačního protokolu Jeweller až na vzdálenost 1 000 m bez překážek.

Relé by mělo být instalováno pouze kvalifikovaným elektrikářem!

Vestavěné kontakty relé jsou galvanicky odděleny, takže je lze použít pro připojení k ovládacím obvodům elektrických zařízení, zapojit jako tlačítko, spínač apod.

Relay je kompatibilní pouze s Ajax Huby a nepodporuje připojení přes uartBridge nebo ocBridge Plus.

Pomocí scénářů můžete naprogramovat akce automatizačních zařízení (Relay, WallSwitch nebo Socket) v reakci na poplach, stisknutí tlačítka Button nebo časového plánu. Scénář lze vytvořit vzdáleně v aplikaci Ajax.

Bezpečnostní systém Ajax je soběstačný, ale uživatel jej může připojit k poplachovému přijímacímu centru soukromé bezpečnostní společnosti.

Popis zařízení

ajax relay
 1. Anténa
 2. Svorkovnice pro připojení napájení
 3. Svorkovnice výstupu NC / NO
 4. Funkční tlačítko
 5. LED indikátor
ajax relay
 • Kontakty PS IN — kontakty “+” a “-” pro připojení napájení 7-24 V DC.
 • Kontakty Relay — bezpotenciální výstup relé.

Princip fungování

Nepřipojujte na napájecí svorky relé střídavé napětí 110 – 230 V AC. Rovněž nepřipojujte ke stejnosměrnému napětí přesahujícím 36 V DC. V opačném případě může dojít k požáru nebo poškození zařízení!

Relé Relay by mělo být instalován pouze kvalifikovaným elektrikářem!

Relé je možné napájet napětím v rozmezí 7 až 24 V DC. Doporučené velikosti napětí jsou 12 a 24 V DC. Pro připojení a nstavení Relay použijte aplikaci Ajax Security System.

Relay obsahuje suché (bezpotenciálové) kontakty. Kontakty nejsou galvanicky připojeny k zařízení, takže Relay může napodobit tlačítko, spínač atd. v elektrických obvodech s různým napětím (sirény, elektrické ventily, elektromagnetické zámky). Miniaturní velikost umožňuje instalovat Relay do instalační krabičky, rozvaděče nebo spínače.

Relay zavírá a otevírá kontakty příkazem uživatele z aplikace nebo automaticky podle scénáře.

Provozní režimy Relay:

 • Bistabilní — přepínání stavu relé (otevřeno / zavřeno).
 • Pulzní — otevření / zavření relé po nastavenou dobu v rozmezí 0.5 až 15 vteřin a poté návrat do původního stavu.

Připojení k Hubu

Před připojením zařízení:

 1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (pomocí ethernetového kabelu nebo sítě GSM).
 2. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.
 4. Připojte Relay k napájecímu zdroji 12 nebo 24 V.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup připojení Relay k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.ajax relay
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Stiskněte funkční tlačítko.

Během připojení a provozu je nutné, aby byl detektor umístěn v dosahu rádiového signálu komunikačního protokolu Jeweller. Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování relé s Hubem, počkejte minimálně 30 vteřin a proces opakujte. Relé se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení.

Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Při prvním zapnutí jsou kontakty Relay otevřené! Při mazání relé ze systému se kontakty otevřou!

Stavy

 1. Zařízení
 2. Relay
Parametr Hodnota
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a Relay
Připojení Stav připojení Relay k Hubu
Připojeno přes ReX Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Aktivní Stav relé v bistabilním režimu (ano / ne)
Napětí Aktuální úroveň napájecího napětí
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, nebo uživatelem zcela deaktivováno
Firmware Verze firmwaru zařízení
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. Relay
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je zařízení přiřazeno
Provozní režim Výběr provozního režimu relé:

 • Pulzní
 • Bistabilní
Typ kontaktu Typ výstupního kontaktu relé:

 • Normálně otevřeno (NO)
 • Normálně zavřeno (NC)
Doba trvání impulsu

Nastavení délky impulzu v pulzním provozním režimu:

Od 0.5 do 255 vteřin

Scénáře

Otevře nabídku pro vytvoření a nastavení scénářů

Další informace

Zkouška síly signálu Jeweller Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému. Zařízení nebude provádět systémové příkazy a nebude se účastnit automatizačních scénářů. Všechna oznámení a poplachy budou ignorovány

Deaktivované zařízení uloží jeho aktuální stav (aktivní nebo neakltivní)

Zrušit spárování zařízení Relay od Hubu a odstraní jeho nastavení

Napěťová ochrana — pokud bude velikost napájecího napětí mimo 6.5 – 36.5 V DC, dojde k automatickému rozpojení relé.

Teplotní ochrana — pokud teplota uvnitř krytu relé přesáhne 85°C, dojde k automatickému rozpojení relé.

Indikace

Světelný indikátor relé může svítit zeleně v závislosti na stavu zařízení.

Pokud není spárován s Hubem, světelný indikátor pravidelně bliká. Po stisknutí funkčního tlačítka se rozsvítí světelný indikátor.

Testování funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Instalace zařízení

Bez ohledu na typ elektrického obvodu by měl Relay instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

Při instalaci relé berte v úvahu maximální dosah komunikace s Hubem, který činí až 1 000 m v otevřeném prostoru bez překážek.

Pokud má zařízení nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Postup instalace:

 1. Odpojte přívod, který bude Relay napájet, od elektrické sítě.
 2. Připojte přívod ke svorkám Relay podle následujícího schématu:

Při montáži zařízení do instalační krabice vyveďte anténu směrem ven a umístěte ji pod plastový kryt zásuvky. Čím je větší vzdálenost antény od kovových součástí zásuvky, tím menší bude úroveň rušení a nižší riziko zachycení rádiové komunikace potencionálním narušitelem systému. V žádném případě anténu nezkracujte!

V žádném případě anténu nezkracujte! Její délka je optimální pro provoz v použitém vysokofrekvenčním rozsahu!

Během instalace a používání relé dodržujte obecné předpisy týkající se bezpečné práce s elektrickými zařízeními.

V žádném případě zařízení nerozebírejte. Nepoužívejte zařízení s poškozenými napájecími kabely.

Relay neinstalujte:

 1. Ve venkovním prostředí.
 2. V kovových elektroinstalačních krabicích a elektrických panelech.
 3. V prostorách s teplotou a vlhkostí mimo povolený limit.
 4. Blíže než 1 metr od Hubu.

Údržba

Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu.

Technická specifikace

Akční člen Elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklů 200,000
Napájení 7 – 24 V DC
Napěťová ochrana Ano, min — 6.5 V, max — 36.5 V
Maximální proudové zatížení* 5 A při 36 V DC, 13 A při 230 V AC
Provozní režimy Pulzní a bistabilní
Doba trvání impulzu Od 0.5 do 255 vteřin
Maximální proudová ochrana Ne
Statistické funkce Ano (napětí)
Spotřeba elektrické energie Méně než 1 W
Frekvenční pásmo 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXem
Výkon rádiového signálu 3.99 mW (6.01 dBm), limit — 25 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1000 m (bez překážek)

Více informací

Ping komunikace s přijímačem 12 – 300 vteřin (36 vteřin výchozí)
Stupeň krytí IP20
Rozmezí provozní teploty Od 0°С do +64°С (okolní)
Teplotní ochrana Ano, Yes, při překročení teploty 65°C v okolí Relay nebo 85°C uvnitř krytu Relay
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 39 × 33 × 18 mm
Hmotnost 25 g
Životnost 10 let

Při použití induktivní nebo kapacitní zátěže je maximální proudové zatížení 3 A při 24 V DC a 8 A při 230 V AC!

Obsah balení

 1. Relay
 2. Propojovací vodiče — 2 ks
 3. Uživatelská příručka

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: