Instrukcja użytkownika MotionCam (PhOD) Jeweller

Zaktualizowano

MotionCam Outdoor (PhOD) Jeweller to bezprzewodowy czujnik ruchu na podczerwień, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego obsługujący funkcje Zdjęcia z Alarmu, Zdjęcia na żądanie, Zdjęcia według scenariusza i Zdjęcia według harmonogramu. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Może rozpoznać ruch z odległości do 12 metrów. Ignoruje zwierzęta domowe, gdy jest prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany.

Do działania czujnika wymagany jest hub.

Lista kompatybilnych hubów i podwajaczy zasięgu sygnału

MotionCam (PhOD) Jeweller działa jako część systemu Ajax, komunikując się z hubem za pomocą dwóch bezpiecznych protokołów radiowych; czujnik używa Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń oraz Wings do przesyłania zdjęć. Zasięg łączności z hubem – do 1700 m na otwartej przestrzeni.

Wersja czujnika bez obsługi funkcji Zdjęcia na żądanie, Zdjęcia wg/według scenariusza i Zdjęcia według harmonogramu jest również dostępna w sprzedaży.

Elementy funkcjonalne

 1. Wskaźnik LED.
 2. Soczewka czujnika ruchu.
 3. Podświetlenie w podczerwieni. Służy do robienia zdjęć w ciemności i przy słabym oświetleniu.
 4. Aparat.
 5. Uchwyt montażowy SmartBracket. Aby zdjąć panel, przesuń go w dół.
 6. Perforowana część uchwytu montażowego. Niezbędna do zadziałania zabezpieczenia przed manipulacją w przypadku próby oderwania czujnika od podłoża. Nie należy jej odłamywać!
 7. Przycisk wykrywający próbę manipulacji. Wyzwala się, gdy ktoś próbuje oderwać czujnik od powierzchni lub zdjąć go z uchwytu montażowego.
 8. Przycisk zasilania czujnika.
 9. Kod QR czujnika. Służy do połączenia z systemem Ajax.

Kompatybilne huby podwajacze zasięgu

MotionCam (PhOD) Jeweller wymaga huba do działania. Listę kompatybilnych hubów i podwajaczy zasięgu podano w tabeli:

Huby Podwajacze zasięgu sygnału radiowego

Łączenie z innymi hubami, podwajaczami zasięgu sygnału radiowego, ocBridge Plus i uartBridge nie jest obsługiwane.

Zasada działania

MotionCam (PhOD) Jeweller to bezprzewodowy czujnik ruchu z weryfikacją fotograficzną. Wykrywa ruch w zabezpieczonym obszarze, używając sensora podczerwieni i identyfikując poruszające się obiekty o temperaturze zbliżonej do temperatury ludzkiego ciała. Po wykryciu ruchu wbudowany aparat wykonuje serię zdjęć, co pozwala szybko ocenić, co dzieje się w danym miejscu, oszczędzając użytkownikom niepotrzebnych nerwów, a agencjom ochrony fałszywych wezwań patroli.

Gdy uzbrojony czujnik zidentyfikuje ruch, natychmiast wysyła alarm do huba, włączając syreny podłączone do systemu, uruchamiając scenariusze i powiadamiając użytkowników oraz agencję ochrony. Wszystkie alarmy i zdarzenia MotionCam (PhOD) Jeweller są rejestrowane w kanale zdarzeń aplikacji Ajax.

Użytkownicy wiedzą dokładnie, gdzie został wykryty ruch. Powiadomienia zawierają nazwę huba (chronionego obiektu), nazwę urządzenia oraz wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest czujnik.

Weryfikacja fotograficzna

Weryfikacja fotograficzna umożliwia ocenę tego, co się dzieje w zabezpieczonym obiekcie przy pomocy wbudowanej kamery, która może zrobić od 1 do 5 zdjęć o rozdzielczości 160 × 120 i 320 × 240 oraz do 3 zdjęć o rozdzielczości 640 × 480. Dzięki weryfikacji fotograficznej możesz otrzymać wizualne potwierdzenie alarmów z MotionCam (PhOD) Jeweller i innych urządzeń Ajax. Możesz też sprawdzić sytuację – dowiedzieć się, co robią dzieci, sprawdzić, czy zwierzę ma się dobrze, lub po prostu monitorować sytuację w domu.

Czujnik ma podświetlenie w podczerwieni do fotografowania w ciemności. Włącza się ono, gdy natężenie światła jest niewystarczające. W takich warunkach MotionCam (PhOD) Jeweller robi czarno-białe zdjęcia.

Istnieją cztery rodzaje weryfikacji fotograficznej: zdjęcia z alarmu, zdjęcia według scenariusza, zdjęcia na żądanie i zdjęcia według harmonogramu.

Zdjęcia mogą być wyświetlane w aplikacji jako obraz lub animowana seria (jeśli wykonano więcej niż 1 zdjęcie). Liczbę zdjęć w serii można ustawić w aplikacjach Ajax. Aby obejrzeć otrzymane zdjęcia, kliknij odpowiednie powiadomienie MotionCam (PhOD) Jeweller w zdarzeniach.

ajax motioncam phod

Zdjęcia z animowanej serii można oglądać klatka po klatce, klikając ikonę u dołu ekranu.

ajax motioncam phod

Weryfikację fotograficzną można zapisać jako wideo lub obrazy, klikając ikonę pobierania.

ajax motioncam phod

Zdjęcia z alarmu

Alarmom MotionCam (PhOD) Jeweller może towarzyszyć zdjęcie lub animowana seria w aplikacjach Ajax. Czujnik wykonuje zdjęcia tylko w trybie uzbrojenia.

Funkcja Zdjęcia z alarmu są włączone domyślnie dla wszystkich czujników. Pierwszym dziesięciu alarmom towarzyszy animowana seria trzech zdjęć o rozdzielczości 320 × 240 pikseli. Liczbę zdjęć i ich rozdzielczość można zmienić w ustawieniach czujnika. Zdjęcia z alarmu są dostępne dla wszystkich użytkowników z dostępem do zdarzeń.

Czujnik nie przechodzi od razu w tryb uzbrojenia. Czas przełączania zależy od dwóch czynników: opóźnienia podczas wychodzenia (określone w ustawieniach czujnika) i interwału pingu między hubem i czujnikiem (ustawienia huba, część Jeweller).

W pierwszym przypadku opóźnienie jest ustawiane przez administratora lub użytkownika PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu. W drugim przypadku opóźnienie występuje, ponieważ hub potrzebuje jednego interwału pingu na powiadomienie czujnika o przejściu do trybu uzbrojenia.

Zdjęcie na żądanie

ajax motioncam phod

Funkcja Zdjęcie na żądanie umożliwia robienie zdjęć przy użyciu wbudowanych kamer w czujnikach z funkcją weryfikacji fotograficznej. Dzięki niej możesz sprawdzić sytuację w obiekcie – dowiedzieć się, co robią dzieci, sprawdzić, czy zwierzę ma się dobrze, lub po prostu monitorować sytuację. W zależności od ustawień zdjęcia można robić w dowolnym momencie lub wtedy, gdy MotionCam (PhOD) Jeweller jest uzbrojony.

Domyślnie funkcja Zdjęcia na żądanie jest wyłączona dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy z prawem do zarządzania ustawieniami prywatności (ustawienia huba, część Prywatność) określają, kto może robić i przeglądać zdjęcia na żądanie oraz które czujniki z funkcją weryfikacji fotograficznej mogą robić zdjęcia. Użytkownicy PRO nie mogą zarządzać ustawieniami prywatności, ale mogą robić zdjęcia na żądanie, jeśli uzyskają takie uprawnienie.

Ustawienia prywatności nie mają zastosowania do zdjęć zrobionych przez czujniki uruchomione w przypadku alarmu. Wszyscy użytkownicy systemu z dostępem do zdarzeń huba mogą przeglądać zdjęcia zrobione w przypadku alarmu.

Zdjęcia na żądanie nie są przesyłane do stacji monitorowania agencji ochrony.

Użytkownicy PRO Desktop mogą robić i wyświetlać zdjęcia na żądanie tylko z osobistego konta, jeśli administrator huba przyznał im odpowiednie prawa dostępu. Robienie i przeglądanie zdjęć na żądanie nie jest dostępne dla profilu agencji ochrony w aplikacji PRO Desktop.

Zdjęcia wg scenariusza

ajax motioncam phod

Funkcja Zdjęcia wg scenariusza umożliwia stworzenie scenariusza dla czujników ruchu z weryfikacją fotograficzną, według którego robią zdjęcia tylko w przypadku wystąpienia alarmu z innych urządzeń Ajax.

Domyślnie funkcja Zdjęcia wg scenariusza jest wyłączona dla wszystkich czujników. Administrator lub użytkownik z dostępem do ustawień prywatności może go włączyć.

W ustawieniach systemu można wybrać kiedy czujnik z weryfikacją fotograficzną może zrobić zdjęcia według scenariusza: zawsze lub po uzbrojeniu MotionCam (PhOD) Jeweller.

Funkcja Zdjęcia wg scenariusza jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu z dostępem do zdarzeń. ZZdarzenie obejmujące zrobienie zdjęcia po alarmie z określonego urządzenia jest przesyłane stacji monitorowania agencji ochrony poprzez SIA DC-09 (SIA-DCS) i inne zastrzeżone protokoły. Kod zdarzenia to 730.

Zdjęcia zrobione według scenariusza są dostępne dla inżynierów CMS, jeśli oprogramowanie CMS obsługuje weryfikację fotograficzną. Funkcja Zdjęcia wg scenariusza jest także dostępna w aplikacji PRO Desktop.

Zdjęcia zrobione wg scenariusza zostaną przesłane do CMS tylko wtedy, gdy używane jest bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania.

Zdjęcie według harmonogramu

Funkcja Zdjęcia według harmonogramu umożliwia utworzenie scenariusza dla czujników ruchu z weryfikacją fotograficzną. Czujniki te wykonują zdjęcia zgodnie z harmonogramem.

Włącz opcję Zezwalaj na zdjęcia według scenariuszy przed utworzeniem zaplanowanego scenariusza. Administrator huba lub użytkownik z dostępem do ustawień prywatności może włączyć tę opcję.

Można precyzyjnie zaplanować, kiedy czujnik z weryfikacją fotograficzną może robić zdjęcia zgodnie z zaplanowanym scenariuszem: zawsze lub gdy jest uzbrojony.

Funkcja Zdjęcia wg scenariusza jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu z dostępem do zdarzeń. Zdarzenie wykonania zdjęcia jest przesyłane do CMS za pośrednictwem SIA DC-09 (SIA-DCS) i innych zastrzeżonych protokołów. Kod zdarzenia to 731.

Jeśli oprogramowanie CMS obsługuje weryfikację zdjęć, to zdjęcia wykonane przez harmonogram będą dostępne dla inżynierów CMS. Zdjęcia te są również dostępne w PRO Desktop.

Zdjęcia wykonane zgodnie z harmonogramem nie są wysyłane do CMS, jeśli używane jest tylko bezpośrednie połączenie ze stacją monitorowania.

Protokoły przesyłania danych Jeweller i Wings

Jeweller i Wings to dwukierunkowe bezprzewodowe protokoły przesyłania danych umożliwiające szybką i niezawodną komunikację między hubem i urządzeniami. Czujnik używa protokołu Jeweller do przesyłania alarmów i zdarzeń. Protokół Wings służy do przesyłania zdjęć.

Oba protokoły obsługują szyfrowanie i uwierzytelnianie, aby zapobiec fałszerstwu. Połączenie z urządzeniami jest monitorowane za pomocą systemu odpytywania między hubem i czujnikiem. Ich statusy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w aplikacjach Ajax. Częstotliwość odpytywania jest ustawiana przez użytkownika lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu.

Czas dostarczania zdjęć

Czas dostarczania zdjęć do aplikacji Ajax zależy od wybranej rozdzielczości, podłączenia czujnika do podwajacza zasięgu sygnału radiowego), poziomu sygnału Wings oraz szybkości połączenia internetowego. Komunikaty alarmowe są dostarczane natychmiast.

Rozdzielczość zdjęcia Czas dostarczenia*
W przypadku podłączenia bezpośrednio do huba** W przypadku podłączenia do huba za pomocą ReX 2 (ReX 2 przesyła zdjęcia poprzez Wings)*** W przypadku połączenia z hubem za pośrednictwem ReX 2 (ReX 2 przesyła zdjęcia przez Ethernet)****
160 × 120 pikseli do 7 sekund do 8 sekund do 6 sekund
320 × 240 pikseli
(domyślnie)
do 9 sekund do 18 sekund do 10 sekund
640 × 480 pikseli do 20 sekund do 31 sekund do 16 sekund
*Czujnik potrzebuje do 3 sekund, aby rozpocząć robienie zdjęć na żądanie.
** Czas dostarczenia jednego zdjęcia, gdy poziom sygnału między hubem a MotionCam (PhOD) Jeweller wynosi 2-3 kreski, a hub jest podłączony przez Ethernet, Wi-Fi lub 4G.
*** Wartości zostały obliczone przy sygnale na poziomie 3 kresek pomiędzy ReX 2 a czujnikiem lub pomiędzy hubem a ReX 2. Hub działa przez sieć Ethernet, Wi-Fi lub 4G.
**** Wartości zostały obliczone przy sygnale na poziomie 3 kresek pomiędzy ReX 2 a czujnikiem. Hub jest podłączony przez Ethernet, Wi-Fi lub 4G.

Kompensacja temperatury

Czujnik postrzega ludzi i inne obiekty jako plamy cieplne. Urządzenie monitoruje te plamy cieplne i rejestruje alarm, jeśli się przemieszczają. W idealnych warunkach temperatura ciała człowieka (średnio 36,6°C) różni się od temperatury otoczenia. Ta różnica pozwala czujnikowi ruchu dokładnie rejestrować ruch danej osoby.

W sytuacjach, gdy temperatura otoczenia jest bardzo zbliżona do temperatury ciała, czujnik może nie działać prawidłowo i generować fałszywe alarmy. Kompensacja temperatury jest stosowana we wszystkich czujnikach ruchu Ajax, więc MotionCam (PhOD) Jeweller wykrywa ruch w całym zakresie temperatur roboczych.

Odporność na zwierzęta

Prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany MotionCam (PhOD) Jeweller nie reaguje na zwierzęta o wysokości do 50 centymetrów i wadze do 20 kilogramów.

ajax motioncam phod

Czujnik jest zainstalowany na wysokości 2,4 m w miejscu, gdzie nic nie zasłania jego pola obserwacji – np. w rogu pokoju, gdzie widoku nie zasłaniają szafy lub inne meble.

Prawidłowe ustawienie wymaga także odpowiedniego wyboru czułości czujnika:

 • Wysoka — czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).
 • Średnia — nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Niska — nie reaguje na zwierzęta domowe do 50 cm wysokości.

Jeśli MotionCam (PhOD) Jeweller zostanie zainstalowany poniżej zalecanej wysokości, wówczas zwierzęta będą poruszać się w strefie wysokiej czułości. Czujnik może zareagować alarmem na psa stojącego na tylnych łapach lub bawiącego się na fotelu. Uruchomi również alarm, jeśli zwierzę będzie w stanie doskoczyć do poziomu czujnika lub poruszać się w jego pobliżu.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy do aplikacji monitorującej Ajax PRO Desktop oraz do centralnej stacji monitorowania (CMS) w formatach SurGard (Contact ID), SIA DC-09 (SIA-DCS), ADEMCO 685 i z użyciem innych zastrzeżonych protokołów. Pełna lista obsługiwanych protokołów jest dostępna tutaj.

MotionCam (PhOD) Jeweller może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm ruchu.
 2. Fotograficzne weryfikacje alarmów MotionCam (PhOD).
 3. Zdjęcia wg scenariusza.
 4. Alarm/ przywrócenie ochrony przed manipulacją.
 5. Utratę/przywrócenie łączności z hubem.
 6. Dezaktywacja/aktywacja czujnika.
 7. Nieudana próba uzbrojenia systemu alarmowego (kiedy włączona jest funkcja sprawdzenia integralności systemu).

Zdjęcia na żądanie nie są przesyłane do stacji monitorowania agencji ochrony.

Użytkownicy PRO Desktop mogą robić i wyświetlać zdjęcia na żądanie tylko z osobistego konta, jeśli administrator huba przyznał im odpowiednie prawa dostępu. Robienie i przeglądanie zdjęć na żądanie nie jest dostępne dla profilu agencji ochrony w aplikacji PRO Desktop.

Po odebraniu alarmu operator stacji monitorowania agencji ochrony dokładnie wie, co się stało i gdzie wysłać patrol interwencyjny. Adresowalność każdego urządzenia Ajax umożliwia przesyłanie do PRO Desktop lub CMS nie tylko zdarzeń, lecz także typu urządzenia, jego nazwy i wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest czujnik. Należy pamiętać, że lista przesyłanych parametrów może się różnić w zależności od rodzaju systemu CMS oraz wybranego protokołu komunikacji ze stacją monitorowania.

Identyfikator i numer urządzenia można znaleźć na karcie Stany w aplikacji Ajax.

Zdjęcia są wysyłane do stacji monitorowania agencji ochrony, jeśli oprogramowanie CMS obsługuje weryfikację fotograficzną. Lista takich CMS jest dostępna tutaj. Jednocześnie Ajax PRO Desktop nie wymaga dodatkowej konfiguracji, aby obsługiwać przyjmowanie weryfikacji fotograficznej.

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax lub Ajax PRO.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i ma dostęp do internetu przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub sieć komórkową. Połączenie możesz sprawdzić w aplikacji Ajax lub patrząc na wskaźnik LED na obudowie huba. Powinien świecić się na biało lub zielono.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie rozpoczyna aktualizacji, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

Jak dodać MotionCam (PhOD) Jeweller

Tylko użytkownicy lub PRO z uprawnieniami administratora mogą dodać MotionCam do huba.

 1. Otwórz aplikację Ajax. Jeśli twoje konto ma dostęp do wielu hubów lub korzystasz z aplikacji PRO, wybierz hub, do którego chcesz dodać MotionCam (PhOD) Jeweller.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i kliknij Dodaj urządzenie.
 3. Nadaj nazwę czujnikowi, zeskanuj lub wpisz kod QR (umieszczony na obudowie czujnika i opakowaniu), wybierz pomieszczenie i grupę (jeśli włączony jest Tryb grupowy).
  ajax motioncam phod
 4. Naciśnij Dodaj.
 5. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy.

Aby można było podłączyć MotionCam (PhOD) Jeweller do huba, czujnik musi znajdować się w tym samym zabezpieczonym budynku co system (w zasięgu sieci radiowej huba). Aby czujnik działał za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2, należy najpierw dodać czujnik do huba, a następnie podłączyć go do ReX 2 w ustawieniach podwajacza zasięgu.

Jak podłączyć urządzenie do ReX 2

Podłączony do huba czujnik pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanów urządzenia na liście zależy od ustawień Jeweller (lub Jeweller/Fibra). Domyślna wartość to 36 sekund.

Jeżeli połączenie nie powiedzie się, odłącz czujnik i spróbuj ponownie po 5 sekundach. Zauważ, że jeśli do huba została już dodana maksymalna liczba urządzeń (zależnie od modelu huba), przy próbie dodania nowego pojawi się powiadomienie.

Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości radiowej urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można sprawdzić, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

MotionCam (PhOD) Jeweller działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba czujnik przestaje wysyłać polecenia do starego. Po dodaniu do nowego huba czujnik nie jest usuwany z listy urządzeń poprzedniego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Awarie

W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania (np. utraty połączenia z hubem za pośrednictwem protokołu Jeweller) aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia.

Wszystkie usterki są pokazywane w stanach czujników. Pola z usterkami zostaną zaznaczone na czerwono.

ajax motioncam phod

Usterka jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • Temperatura czujnika wykracza poza dopuszczalny zakres: poniżej –10°C lub powyżej +40°C.
 • Obudowa czujnika jest otwarta (zadziałała ochrona przed manipulacją).
 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Jeweller.
 • Brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego za pośrednictwem protokołu Wings.
 • Niski poziom baterii czujnika.

Ikony

Ikony wyświetlają niektóre ze stanów MotionCam (PhOD) Jeweller. Są wyświetlane w aplikacji Ajax na karcie Urządzenia .

Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller. Wyświetla siłę sygnału między hubem a czujnikiem. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Dowiedz się więcej

Poziom naładowania baterii czujnika.

Dowiedz się więcej

Awaria czujnika. Lista usterek jest dostępna w stanach czujnika.

Dowiedz się więcej

Wskazuje, że czujnik działa za pośrednictwem podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie wchodzenia i/lub wychodzenia jest włączone.

Dowiedz się więcej

MotionCam (PhOD) Jeweller zostanie uzbrojony po włączeniu Trybu nocnego.

Dowiedz się więcej

MotionCam (PhOD) Jeweller wykrył ruch. Ikona jest wyświetlana, gdy czujnik jest uzbrojony.

MotionCam (PhOD) Jeweller jest wyłączony.

Dowiedz się więcej

MotionCam (PhOD) Jeweller został wyłączony z powodu przekroczenia wstępnie ustawionej liczby alarmów.

Dowiedz się więcej

MotionCam (PhOD) Jeweller ma wyłączone zdarzenia związane z ochroną przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

Urządzenie nie zostało przeniesione do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany MotionCam (PhOD) Jeweller można znaleźć w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MotionCam (PhOD) Jeweller z listy.
Parametr Wartość
Awaria

Kliknięcie otwiera listę awarii MotionCam (PhOD) Jeweller.

Pole to jest wyświetlane w przypadku wykrycia awarii.

Temperatura

Temperatura czujnika. Jest mierzona na procesorze i zmienia się stopniowo.

Dopuszczalny błąd pomiaru pomiędzy wartością w aplikacji a temperaturą otoczenia wynosi 2°C.

Wartość jest aktualizowana, gdy tylko czujnik wykryje zmianę temperatury o co najmniej 2°C.

Można skonfigurować scenariusz według temperatury, aby sterować urządzeniami automatyzacji.

Dowiedz się więcej

Siła sygnału Jewellera

Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem poprzez kanał Jeweller. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Jeweller to protokół do przesyłania zdarzeń i alarmów z MotionCam (PhOD) Jeweller.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia poprzez kanał Jeweller pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
 • Offline – czujnik nie jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
Siła sygnału Wings

Siła sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem poprzez kanał Wings. Zalecana wartość to 2-3 kreski.

Wings to protokół do przesyłania danych weryfikacji fotograficznej z MotionCam (PhOD) Jeweller.

Połączenie przez Wings Status połączenia poprzez kanał Wings pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
 • Offline – czujnik nie jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu.
Stan naładowania akumulatora Poziom naładowania baterii urządzenia.

 • OK
 • Niski poziom baterii

Gdy baterie są na wyczerpaniu, aplikacje Ajax i agencja ochrony otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może działać jeszcze przez 2 miesiące.

Jak wyświetlany jest poziom naładowania baterii

Kalkulator żywotności baterii

Obudowa Stan zabezpieczenia czujnika przed manipulacją, które reaguje na oderwanie lub otwarcie obudowy urządzenia:

 • Otwarty – czujnik został wyjęty z uchwytu SmartBracket lub naruszono integralność obudowy.
 • Zamknięty – czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Zawsze aktywny

Gdy ta opcja jest włączona, czujnik jest stale uzbrojony, wykrywa ruch i uruchamia alarmy.

Dowiedz się więcej

Czułość Poziom czułości czujnika ruchu:

 • Niska — nie reaguje na zwierzęta do 50 cm wysokości.
 • Normalna (ustawienie domyślne) — nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Wysoka — czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).
Permanentna dezaktywacja Pokazuje status funkcji permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie — urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Tylko obudowa centrali — administrator huba wyłączył powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia urządzenia przed manipulacją.
 • Całkowicie — czujnik jest całkowicie wyłączony z działania systemu. Urządzenie nie wykonuje poleceń systemowych i nie zgłasza alarmów ani innych zdarzeń.
 • Przez liczbę alarmów — urządzenie jest automatycznie wyłączane po przekroczeniu wstępnie ustawionej liczby alarmów (określonej w ustawieniach Automatyczna dezaktywacja urządzenia).

Dowiedz się więcej

Zdjęcie na żądanie

Wyświetla się, gdy funkcja Zdjęcie na żądanie jest włączona w ustawieniach huba w części Prywatność.

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia przy wejściu – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego czujnika.
ID urządzenia Identyfikator czujnika. Dostępne również na kodzie QR na obudowie czujnika i na jego opakowaniu.
Nr. urządzenia Numer obwodu (strefy) urządzenia.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia MotionCam (PhOD) Jeweller w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz MotionCam (PhOD) Jeweller z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
Ustawienia Wartość
Imię/Nazwa

Nazwa czujnika. Wyświetlana na liście wszystkich urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę czujnika, kliknij ikonę .

Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybieranie wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest MotionCam (PhOD) Jeweller.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Wskazania LED alarmów Gdy opcja jest wyłączona, wskaźnik LED czujnika nie informuje o alarmach lub zadziałaniu zabezpieczenia przed manipulacją.
Czułość

Poziom czułości czujnika ruchu.

Wybór zależy od rodzaju obiektu, obecności prawdopodobnych źródeł fałszywych alarmów oraz specyfiki chronionego obszaru:

 • Niska — nie reaguje na zwierzęta do 50 cm wysokości.
 • Normalna (ustawienie domyślne) — nie reaguje na małe psy (do 35 cm wysokości).
 • Wysoka — czujnik nie reaguje na koty (do 25 cm wysokości).

Dlaczego czujniki ruchu reagują na zwierzęta i jak tego uniknąć

Rozdzielczość zdjęcia Wybór rozdzielczości zdjęcia (w pikselach):

 • 160 × 120
 • 320 × 240 (default)
 • 640 × 480

Im wyższa rozdzielczość, tym obraz jest bardziej szczegółowy, ale przesyłanie zdjęć trwa dłużej. Wybrana rozdzielczość jest ustawiona dla Zdjęcia z Alarmu, Zdjęcia według scenariusza, Zdjęcia na żądanie, i Zdjęcia według harmonogramu.

Dowiedz się więcej

Zdjęcia z alarmu Wybór liczby zdjęć w przypadku alarmu:

 • Bez zdjęcia
 • 1 zdjęcie
 • Seria 2 zdjęć
 • Seria 3 zdjęć
 • Seria 4 zdjęć (dostępna tylko w rozdzielczości 320×240 lub 160×120)
 • Seria 5 zdjęć (dostępna tylko w rozdzielczości 320×240 lub 160×120)

Obejmuje zdjęcia z alarmu i wg scenariusza z MotionCam (PhOD) Jeweller.

Alarmy z weryfikacją fotograficzną

Wybór liczby alarmów, którym towarzyszą zdjęcia.

Można określić od 1 do 10 alarmów lub ustawić przesyłanie zdjęcia za każdym razem, gdy urządzenie zostanie wyzwolone.

Licznik alarmów z weryfikacją fotograficzną jest zerowany po rozbrojeniu i ponownym uzbrojeniu systemu alarmowego.

Ustawienie jest dostępne, jeśli opcja Zawsze aktywny jest wyłączona. Gdy czujnik jest w trybie Zawsze aktywny, będzie przesyłać zdjęcie za każdym razem, gdy zostanie wyzwolony.

Zdjęcia na żądanie Wybierz liczbę zdjęć na żądanie:

 • 1 zdjęcie
 • Seria 2 zdjęć
 • Seria 3 zdjęć
 • Seria 4 zdjęć (dostępna tylko w rozdzielczości 320×240 lub 160×120)
 • Seria 5 zdjęć (dostępna tylko w rozdzielczości 320×240 lub 160×120)
Zawsze aktywny

Gdy ta opcja jest włączona, czujnik jest zawsze w trybie uzbrojonym i wykrywa ruch.

Dowiedz się więcej

Alarm głośny po wykryciu ruchu Gdy ta opcja jest włączona, syreny dodawane do systemu włączają się po wykryciu ruchu przez the MotionCam (PhOD) Jeweller.
Scenariusze

Otwiera menu do tworzenia i konfiguracji scenariuszy dla czujnika MotionCam (PhOD) Jeweller. Menu umożliwia utworzenie scenariusza, w którym czujnik wykonuje zdjęcia po wyzwoleniu określonych urządzeń Ajax lub zgodnie z harmonogramem.

Dowiedz się więcej

Reakcje alarmu
Tryb pracy Określa, w jaki sposób urządzenie będzie reagowało na alarmy:

 • Alarm natychmiastowy — uzbrojony czujnik natychmiast reaguje na zagrożenie i wywołuje alarm.
 • Wejście/Wyjście — gdy ustawione jest opóźnienie, uzbrojone urządzenie rozpocznie odliczanie i nie wywoła alarmu, nawet jeśli zostanie on wyzwolony, dopóki odliczanie się nie zakończy.
 • Follower — czujnik dziedziczy opóźnienia z czujników Wejścia/Wyjścia. Jednak gdy „Follower” zostanie uruchomiony indywidualnie, natychmiast wywołuje alarm.
Opóźnienie na wejście, sek

Czas opóźnienia przy wejściu – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie na wejście (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do strefy chronionej.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie chronionego obszaru po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Uzbrojenie w Trybie nocnym

Jeśli ta opcja jest włączona, czujnik przejdzie do trybu uzbrojonego, gdy system jest ustawiony w trybie nocnym.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wejściu, sek

Czas opóźnienia przy wejściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wejściu (opóźnienie aktywacji alarmu) to czas, jaki użytkownik ma na rozbrojenie systemu alarmowego po wejściu do obiektu.

Dowiedz się więcej

Opóźnienie trybu nocnego przy wyjściu, sek

Czas opóźnienia przy wyjściu w trybie nocnym – od 5 do 120 sekund.

Opóźnienie przy wyjściu (opóźnienie uzbrojenia) to czas, jaki użytkownik ma na opuszczenie obiektu po uzbrojeniu systemu alarmowego.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Jewellera

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Test pozwala sprawdzić siłę sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Test siły sygnału Wings

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Wings.

Test pozwala sprawdzić siłę sygnału pomiędzy hubem lub podwajaczem zasięgu a czujnikiem za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Wings, aby określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Test zasięgu detekcji czujnika

Przełącza czujnik w tryb testu strefy wykrywania.

Test pozwala użytkownikom sprawdzić, jak czujnik reaguje na ruch, i określić optymalne miejsce instalacji.

Dowiedz się więcej

Test tłumienia sygnału

Przełączenie czujnika w tryb testu tłumienia sygnału.

Podczas testu moc nadajnika jest zmniejszana lub zwiększana w celu symulacji zmian w środowisku, aby sprawdzić stabilność komunikacji między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika MotionCam (PhOD) Jeweller w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie.
 • Całkowicie — urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia.
 • Tylko obudowa — system ignoruje powiadomienia o zadziałaniu zabezpieczenia czujnika przed manipulacją.

Dowiedz się więcej

System może również automatycznie wyłączać urządzenia po przekroczeniu ustawionej liczby alarmów.

Więcej o automatycznej dezaktywacji

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie czujnika, odłącza go od huba i usuwa jego ustawienia.

Ustawienia funkcji Zdjęcie na żądanie

ajax motioncam phod

Administrator huba lub użytkownik z dostępem do ustawień prywatności może włączyć i skonfigurować funkcję Zdjęcia na żądanie. Aby to zrobić w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz obiekt, jeśli istnieje kilka.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i wybierz hub.
 3. Kliknij ikonę zębatki , aby przejść do Ustawień huba.
 4. Wybierz menu Prywatność i włącz opcję Włącz zdjęcia na żądanie.
 5. Wybierz kategorię użytkownika:
  • Użytkownicy
  • Instalatorzy (użytkownicy aplikacji PRO)
 6. Wybierz określonego użytkownika lub PRO. Otworzy się lista kamer, DVR i czujników z weryfikacją fotograficzną dodanych do huba.
 7. Wybierz czujnik, do którego chcesz przyznać dostęp.
 8. Włącz opcję Rób i przeglądaj zdjęcia.
 9. Określ, kiedy użytkownik może robić zdjęcia na żądanie: zawsze lub gdy MotionCam (PhOD) jest uzbrojony.
 10. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.
 11. Powtórz kroki 6-10 dla pozostałych czujników, do których chcesz przyznać dostęp. Niebieska ikona oznacza czujniki, do których użytkownik już ma dostęp.

Po zapisaniu ustawień prywatności wszyscy użytkownicy z dostępem do zdarzeń otrzymają powiadomienie o tym, kto otrzymał prawa dostępu i który użytkownik je przyznał.

Ustawienia funkcji Zdjęcia wg scenariusza

Jak włączyć funkcję Zdjęcia wg scenariusza

ajax motioncam phod

Administrator huba lub użytkownik z dostępem do ustawień prywatności może włączyć funkcję Zdjęcia według scenariusza. Aby to zrobić w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz obiekt, jeśli istnieje kilka.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i wybierz hub.
 3. Kliknij ikonę zębatki , aby przejść do Ustawień huba.
 4. Wybierz menu Prywatność i włącz opcję Włącz zdjęcia wg scenariusza.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać ustawienia.

Jak stworzyć scenariusz robienia zdjęć w przypadku alarmów z określonych urządzeń

Administrator huba lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może tworzyć i ustawiać scenariusze. Aby to zrobić:

 1. W aplikacji Ajax wybierz obiekt, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i wybierz czujnik z weryfikacją fotograficzną.
 3. Kliknij ikonę zębatki , aby przejść do Ustawień huba.
 4. Wybierz element Scenariusze z listy.
 5. Zdefiniuj urządzenia Ajax oraz rodzaje alarmów, dla których MotionCam (PhOD) będzie robić zdjęcia.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Określ następujące elementy:
  • Nazwa scenariusza.
  • Liczba urządzeń uruchamiających scenariusz (dostępne, jeśli w systemie są dwa urządzenia Ajax lub więcej):

   Dowolna — scenariusz uruchomi się po wyzwoleniu co najmniej jednego urządzenia.
   Wszystkie wybrane — scenariusz uruchomi się po wyzwoleniu wszystkich wybranych urządzeń.

  • Czas uruchomienia wszystkich urządzeń (parametr jest dostępny, jeśli w sekcji Urządzenia wyzwalające scenariusze zaznaczono opcję Wszystkie wybrane).

   Aby uruchomić scenariusz, wszystkie wybrane urządzenia powinny uruchomić alarm w określonym czasie. Jeśli urządzenia nie włączają alarmu w określonym czasie, timer zresetuje się, a scenariusz nie zostanie uruchomiony.

  • Kiedy czujnik może robić zdjęcia: zawsze lub gdy jest uzbrojony. Domyślnie MotionCam (PhOD) robi zdjęcia według scenariusza tylko w trybie uzbrojonym.

   Należy pamiętać, że tylko administrator huba może określić, kiedy czujnik wykonuje zdjęcia.

 8. Kliknij Zapisz. Scenariusz pojawi się na liście scenariuszy urządzenia.

Scenariusz nie zostanie wykonany, jeśli opcja Włącz zdjęcia wg scenariusza jest wyłączona w ustawieniach prywatności (ustawienia huba, menu Prywatność).

Aby usunąć lub edytować scenariusz, kliknij go na liście. Możesz też wyłączyć scenariusz przy użyciu przełącznika obok jego nazwy; ustawienia zostaną zapisane, ale nie zostaną wykonane po alarmie z innych urządzeń.

Wyłączone czujniki (PhOD) nie mogą robić zdjęć według scenariusza, a wyłączone urządzenia nie wyzwalają scenariusza obejmującego robienie zdjęć.

Więcej o permanentnej dezaktywacji

Ustawienie funkcji Zdjęcia z harmonogramu

Administrator huba lub PRO z uprawnieniami do konfiguracji systemu może utworzyć i ustawić zaplanowany scenariusz. Aby to zrobić:

 1. Otwórz aplikację Ajax i wybierz obiekt, jeśli jest ich kilka lub korzystasz z aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia i wybierz czujnik z weryfikacją fotograficzną.
 3. Kliknij ikonę zębatki , aby przejść do Ustawień huba.
 4. Wybierz pozycję Scenariusze z listy.
 5. Wybierz typ scenariusza Według harmonogramu.
 6. Określ następujące elementy:
  • Nazwa scenariusza.
  • Działanie urządzenia — domyślnie tylko Zrób zdjęcie. Ilość zdjęć równa się ilości zdjęć ustawionych w Zdjęcia na żądanie.
  • Czas wykonania — w formacie 24h lub 12h, w zależności od formatu czasowego urządzenia. Kliknij pole, aby ustawić zdefiniowany czas dla czujnika.
  • Powtórz — kliknij pole, aby ustawić dzień tygodnia.
  • Kiedy czujnik może robić zdjęcia: w każdej chwili lub gdy jest uzbrojony. Domyślnie MotionCam (PhOD) Fibra robi zdjęcia według harmonogramu tylko w trybie uzbrojonym.

   Należy pamiętać, że tylko administrator huba może określić, kiedy czujnik wykonuje zdjęcia.

 7. Kliknij Zapisz. Scenariusz pojawi się na liście scenariuszy urządzenia.

Wskazanie

Wskaźnik LED MotionCam (PhOD) Jeweller może świecić na czerwono lub zielono, w zależności od stanu czujnika.

Wskazanie po naciśnięciu przycisku zasilania

Wskazanie Zdarzenie
Zapala się na zielono. Włączenie czujnika.
Zapala się na czerwono, a następnie miga trzy razy. Wyłączenie czujnika.

Wskazania włączonego czujnika

Wskazanie Zdarzenie Uwaga
Zapala się na zielono na 1 sekundę. Wyzwalanie alarmu ruchu/zabezpieczenia przed manipulacją. Czujnik rejestruje ruch co 5 sekund.
Zapala się na zielono na 0,5 sekundy. Wykonywanie zdjęć na żądanie/według scenariusza. Podczas robienia zdjęć na żądanie lub według scenariusza, lampka zapala się, nawet jeśli wskaźnik LED jest wyłączony w ustawieniach czujnika.
Zapala się na zielono przez kilka sekund. Podłączanie czujnika do huba.
Zapala się na czerwono i miga po pierwszym włączeniu. Błąd sprzętowy. Czujnik wymaga naprawy; skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.
W przypadku alarmu powoli zapala się na zielono, a następnie powoli gaśnie. Należy wymienić baterie czujnika. Procedura wymiany baterii jest opisana w artykule Jak wymienić baterie w czujniku MotionCam (PhOD) Jeweller.
Często miga na zielono. Baterie są całkowicie rozładowane. Czujnik przestał wykrywać ruch i przekazywać alarmy do huba. Procedura wymiany baterii jest opisana w artykule Jak wymienić baterie w czujniku MotionCam (PhOD) Jeweller.

Test działania

System Ajax obejmuje szereg testów, aby upewnić się, że wybrano odpowiednie miejsce instalacji. Testy MotionCam (PhOD) Jeweller nie uruchamiają się od razu, ale włączają się nie później niż po jednym interwale hub–czujnik (domyślnie 36 sekund). Możesz zmienić interwał pingu urządzeń w menu Jeweller w ustawieniach huba.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz żądany hub.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz MotionCam (PhOD) Jeweller z listy.
 4. Przejdź do Ustawień .
 5. Wybierz test:
 6. Rozpocznij test.

Umieszczenie czujnika

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Przy wyborze miejsca instalacji MotionCam (PhOD) należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Zasięg wykrywania ruchu.
 • Kąt widzenia kamery oraz obecność przeszkód przed nią.
 • Poziom sygnału Jeweller i Wings.
 • Odległość między czujnikiem a hubem.
 • Obecność przeszkód dla transmisji sygnału radiowego: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się w pomieszczeniu.

Przy opracowywaniu projektu systemu alarmowego obiektu należy uwzględnić zalecenia dotyczące rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista zalecanych partnerów jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Siła sygnału protokołów Jeweller i Wings jest określana przez liczbę niedostarczonych lub uszkodzonych pakietów danych w określonym czasie. Ikona na karcie Urządzenia wskazuje poziom sygnału:

 • Trzy kreski — doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski — dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska — niski poziom sygnału, nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona — brak sygnału.

Przed ostateczną instalacją należy sprawdzić siłę sygnału protokołów Jeweller i Wings. Przy niskim poziomie sygnału (jedna lub zero kresek) nie gwarantujemy stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2. MotionCam (PhOD) Jeweller nie jest kompatybilny z podwajaczami zasięgu sygnału radiowego ReX.

Strefa wykrywania

Wybierając miejsce instalacji, należy wziąć pod uwagę kierunek soczewki, kąty obserwacji czujnika oraz obecność przeszkód ograniczających widoczność. Przewidywana droga wejścia intruza musi być prostopadła do osi soczewki czujnika. Upewnij się, że meble, rośliny domowe, wazony oraz elementy dekoracyjne lub szklane nie zasłaniają pola obserwacji czujnika.

ajax motioncam phod
Poziomy kąt obserwacji czujnika
ajax motioncam phod
Pionowy kąt obserwacji czujnika

Podczas instalacji czujnika należy wykonać Test strefy wykrywania. Dzięki temu można sprawdzić działanie i dokładność urządzenia oraz określić sektor, w którym czujnik rejestruje ruch.

Zrób kilka zdjęć przy użyciu kamery MotionCam (PhOD) w miejscu instalacji, aby upewnić się, że czujnik pokrywa cały wymagany obszar.

Nie instaluj czujnika

 1. Na zewnątrz. Może to prowadzić do fałszywych alarmów i awarii czujnika.
 2. W kierunku, w którym bezpośrednie światło słoneczne pada na soczewkę czujnika. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 3. Naprzeciwko obiektów o szybko zmieniającej się temperaturze, jak np. grzejnik elektryczny lub gazowy. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 4. Naprzeciwko ruchomych obiektów, których temperatura zbliżona jest do ciepłoty ciała człowieka, na przykład przed zasłonami falującymi nad kaloryferem. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 5. W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza, na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 6. W miejscach, gdzie obiekty i konstrukcje mogą blokować pole obserwacji czujnika, na przykład za rośliną lub kolumną. W takim przypadku widoczność będzie ograniczona, a wykrycie ruchu przez MotionCam (PhOD) utrudnione.
 7. W miejscach, gdzie szklane konstrukcje mogą blokować pole obserwacji czujnika. MotionCam (PhOD) nie rejestruje ruchu przez szkło.
 8. W pomieszczeniach o temperaturze i wilgotności przekraczających dopuszczalne granice. Może to spowodować uszkodzenie czujnika.

Instalacja i podłączenie

ajax motioncam phod

Przed zainstalowaniem MotionCam (PhOD) Jeweller upewnij się, że wybrana lokalizacja jest optymalna i zgodna z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Aby zamontować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika, przesuwając go w dół.
 2. Zamocuj uchwyt SmartBracket za pomocą taśmy dwustronnej lub innego tymczasowego mocowania. Panel można zamontować na pionowej powierzchni lub w rogu pokoju. Wysokość instalacji wynosi 2,4 metra.
  ajax motioncam phod

  Taśma dwustronna może być używana tylko do tymczasowego montażu. Urządzenie przymocowane za pomocą taśmy klejącej może w każdej chwili odkleić się od powierzchni. Dopóki urządzenie jest przyklejone taśmą, zabezpieczenie przed manipulacją nie zadziała po oderwaniu urządzenia od powierzchni.

 3. Uruchom testy siły sygnału Jeweller i Wings. Zalecany poziom sygnału to dwie lub trzy kreski. Jeśli poziom sygnału jest niski (jedna kreska lub mniej), nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego ReX 2.
 4. Uruchom test strefy wykrywania. W celu sprawdzenia czujnika ruchu należy przejść się po obiekcie, obserwując diodę LED, i określić strefę wykrywania czujnika. Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 12 metrów. Jeśli czujnik nie reaguje na ruch podczas testu w 5 przypadkach na 5, zmień położenie urządzenia.
 5. Wykonaj kilka zdjęć, aby upewnić się, że aparat rejestruje pożądany obszar i że żadne przeszkody nie zasłaniają widoku.
 6. SmartBracket ma specjalne otwory, przez które należy wiercić, aby zamocować uchwyt za pomocą dołączonych wkrętów. Zamocuj uchwyt montażowy SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania (jeden z nich znajduje się w perforowanej części uchwytu montażowego nad elementem antymanipulacyjnym). W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 7. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj działanie czujnika. Optymalna częstotliwość kontroli to raz na trzy miesiące. Czyść na bieżąco obudowę urządzenia z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu.

Do czyszczenia czujnika nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki. Delikatnie przetrzeć soczewkę czujnika – zadrapania mogą pogorszyć czułość czujnika, jakość obrazu i doprowadzić do awarii aparatu.

MotionCam (PhOD) Jeweller działa do 4 lat na dołączonych bateriach, jeśli opcja Zdjęcia na żądanie jest wyłączona lub do 3 lat przy włączonej opcji Zdjęcia na żądanie. System alarmowy wysyła wczesne ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii. W przypadku alarmu dioda LED powoli zapali się na zielono i zgaśnie.

Pełny zestaw

 1. MotionCam (PhOD) Jeweller.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket.
 3. Dwie baterie CR123A (zainstalowane fabrycznie).
 4. Zestaw instalacyjny.
 5. Krótka instrukcja.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, zalecamy najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: