Instrukcja użytkownika FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller

Zaktualizowano

FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowyzasilany z sieci elektrycznej z zapasową baterią i wbudowaną syreną. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wykrywa dym i wzrost temperatury.

Czujnik pożarowy jest również dostępny bez zewnętrznego źródła zasilania w dwóch wersjach: FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) z niewymiennymi bateriami o żywotności 10 lat oraz FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) z niewymiennymi bateriami o żywotności do 7 lat.

Czujnik działa jako część systemu alarmowego Ajax, komunikując się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności radiowej z hubem wynosi do 1700 m w terenie pozbawionym przeszkód.

Dostępne są również wersje czujnika z innymi kombinacjami sensorów. Wszystkie czujniki pożarowe Ajax są dostępne tutaj.

Dla czujników FireProtect 2 AC dostępny jest CableTrunk umożliwiający wygodne ułożenie przewodów. Umożliwia on schludne poprowadzenie przewodu zasilającego czujnika pożarowego ze standardowej listwy kablowej. CableTrunk można zastosować, gdy niemożliwe jest poprowadzenie przewodu zasilającego z tyłu czujnika i ukrycie go w ścianach lub suficie.

Elementy funkcjonalne

 1. Panel przedni czujnika z przyciskiem Test/Wyciszenie. Aby aktywować przycisk, naciśnij środek uchwytu.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket z pokrywą ochronną. Aby zdjąć uchwyt, należy włożyć śrubokręt do odpowiedniego otworu (element funkcjonalny 21) i obrócić SmartBracket w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Otwory do mocowania uchwytu SmartBracket do powierzchni.
 4. Otwór do poprowadzenia przewodów.
 5. Kod QR urządzenia i ID (numer seryjny). Umożliwia dodanie czujnika do systemu Ajax.
 6. Informacje o certyfikacji czujnika.
 7. Przycisk styku antysabotażowego. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia z uchwytu montażowego.
 8. Przycisk zasilania.
 9. Styki czujnika.
 10. Zaciski przyłączeniowe przewodu zasilania (L) WAGO 221.
 11. Zaciski przyłączeniowe przewodu neutralnego (N) zasilania WAGO 221.
 12. Styki na uchwycie montażowym SmartBracket.
 13. Pierwszy termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.
 14. Zielony wskaźnik LED.
 15. Żółty wskaźnik LED.
 16. Syrena.
 17. Czerwony wskaźnik LED.
 18. Drugi termistor. Wykrywa niebezpieczną temperaturę.
 19. Pokrywa komory dymowej.
 20. Otwór do włożenia śrubokręta.

Pokrywę komory dymowej można zdjąć po całkowitym zdemontowaniu obudowy. System identyfikuje to zdarzenie jako awarię, a czujnik reaguje sygnałem dźwiękowym. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o awarii.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu

Czujnik jest kompatybilny wyłącznie z hubami Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.18 lub nowszym.

Huby Podwajacze zasięgu sygnału radiowego

Czujnik może również pracować bez huba.

Zasada działania

FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowy przeznaczony do instalacji wewnątrz budynków. Może pracować z zasilaniem 110-240 V~, 50/60 Hz i ma wbudowaną baterię zapasową.

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii musi być włączona, aby zapewnić taką żywotność dla wbudowanej baterii zapasowej.

Czujnik jest wyposażony w syrenę (sygnalizator piezoelektryczny) do dźwiękowego powiadamiania o alarmach i zdarzeniach z głośnością do 85 dB (w odległości 3 m od czujnika). Czujnik jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

FireProtect 2 ma dwa przyciski styku antysabotażowego. Pierwszy styk antysabotażowy informuje o próbie usunięcia czujnika z uchwytu montażowego SmartBracket. Czujnik zareaguje poprzez sygnalizację LED. Użytkownicy otrzymują powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Ajax, podczas gdy stacja monitorująca przetwarza alarm. Drugi styk antysabotażowy sygnalizuje zdjęcie pokrywy komory dymowej, która znajduje się pod panelem przednim czujnika.

Urządzenia automatyzacji Ajax reagują na alarmy FireProtect 2 i wykonują działania zdefiniowane przez użytkownika za pomocą scenariuszy automatyzacji. Na przykład przekaźnik WallSwitch może wyłączyć system wentylacji i oświetlenie awaryjne w momencie wystąpienia alarmu.

Sensor dymu

FireProtect 2 wykrywa dym za pomocą bispektralnego sensora optycznego. Wewnątrz komory dymowej, niebieskie i podczerwone diody LED sensora emitują światło o różnych długościach fali. Technologia ta pozwala czujnikowi określić wielkość lotnych cząstek wewnątrz komory i reagować tylko na dym, ignorując opary i parę wodną.

Komora dymowa FireProtect 2 jest zabezpieczona przed kurzem, brudem i owadami. Nawet jeśli pył dostanie się do środka i osiądzie, nie stwarza to zagrożenia ani nie utrudnia wykrywania pożaru. Układ optyczny został zaprojektowany tak, aby zapobiec jednoczesnemu przedostawaniu się nielotnych cząstek w pole niebieskich i podczerwonych diod LED. Sytuacja ta nie powoduje więc fałszywego alarmu.

Algorytm HazeFlow 2 zapobiega fałszywym alarmom. W przypadku wykrycia alarmu algorytm dodatkowo przetwarza dane otrzymane z czujnika i potwierdza alarm.

Sensor ciepła

Dwa wbudowane termistory klasy A1R wykrywają gwałtowny wzrost i przekroczenie progu temperatury w FireProtect 2. Termistory tej klasy powiadamiają o alarmach w przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu lub utrzymywania się temperatury w zakresie od +54°C do +65°C.

FireProtect 2 zgłasza przekroczenie progu temperatury, gdy tylko jej wartość przekroczy +64°C. Czujnik zgłasza szybki wzrost temperatury, jeśli w ciągu jednej minuty odczyt wzrośnie o 10°C. Jeśli odczyt temperatury gwałtownie wzrośnie o 20°C lub więcej, czujnik natychmiast włącza alarm.

Przycisk Test/Wyciszenie

Aby aktywować przycisk Test/Wyciszenie , naciśnij lekko dłonią środek panelu przedniego. Użyj odpowiedniego przedmiotu (uchwytu mopa), jeśli nie możesz dosięgnąć czujnika ręką. Test/Wyciszenie to mechaniczny przycisk umieszczony pod przednim panelem czujnika.

Przycisk pełni kilka funkcji:

 • W trybie normalnym uruchamia autotest czujnika.
 • Podczas pracy w sieci czujników pożarowych, które rozprowadzają połączony alarm pożarowy bez huba, rozpoczyna test obszaru zasięgu sieci.
 • W przypadku alarmu wycisza alarm czujnika lub połączony alarm wszystkich czujników pożarowych w systemie na 10 minut.
 • W przypadku usterki lub niskiego poziomu baterii, wycisza dźwięk i wskazania diody LED na 12 godzin.

Aby przeprowadzić autotest lub test obszaru zasięgu, po uruchomieniu czujnika należy odczekać co najmniej 3 minuty.

Alarmy połączonych czujników pożarowych*

Wszystkie czujniki FireProtect 2 AC w systemie mogą synchronicznie powiadamiać o alarmie pożarowym. Istnieją dwa sposoby: główny i zapasowy (oba działają równolegle).

W przypadku zagrożenia czujnik inicjujący wysyła do huba alarm pożarowy. Hub inicjuje połączenie główne: wszystkie czujniki pożarowe aktywują wbudowane syreny w ciągu 20 sekund. Jednocześnie czujnik inicjujący aktywuje również połączenie zapasowe, wysyłając alarm bezpośrednio do innych czujników pożarowych. Nawet w przypadku utraty połączenia z hubem, podniesienie połączonego alarmu zajmuje minutę.

Funkcja połączenia zapasowego jest dostępna dla hubów z systemem OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Czujniki FireProtect 2 mają różne wskazania dźwiękowe i LED dla typów alarmów, aby ułatwić użytkownikom ich rozróżnienie. W przypadku połączonego alarmu wszystkie czujniki FireProtect 2 wskazują dokładnie typ alarmu wykrytego przez czujnik inicjujący.

*Aby zachować zgodność z normami AS3786:2014, EN 14604 i EN 50291, należy włączyć połączenie zapasowe w ustawieniach huba.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy zarówno do aplikacji monitorującej PRO Desktop, jak i CMS w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołów.

FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm o wykryciu dymu/przywrócenie.
 2. Alarm wywołany gwałtownym wzrostem temperatury. Przywrócenie.
 3. Alarm spowodowany przekroczeniem progu temperatury. Przywrócenie.
 4. Alarm sabotażowy i przywrócenie.
 5. Utrata/przywrócenie łączności z hubem.
 6. Permanentna dezaktywacja/aktywacja czujnika.

Po odebraniu alarmu operator CMS należącej do agencji ochrony wie dokładnie, co się stało oraz, gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od typu CMS i wybranego dla niej protokołu komunikacyjnego.

Sprawdź identyfikator urządzenia i numer pętli (strefy) w Stanach urządzenia za pośrednictwem aplikacji.

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i jest połączony z internetem przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora może sparować urządzenie z hubem.

Czujnik musi znajdować się w obszarze zasięgu sieci radiowej huba. Aby umożliwić działanie przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego, najpierw podłącz czujnik do huba, a następnie do podwajacza zasięgu sygnału. Możesz to zrobić w ustawieniach podwajacza zasięgu sygnału w aplikacjach Ajax.

Jak sparować FireProtect 2 z hubem

 1. Otwórz aplikację Ajax i wybierz hub, aby dodać czujnik
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nazwij przycisk, a następnie zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod QR (znajdujący się na przycisku i opakowaniu). Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę, jeśli włączony jest Tryb Grupowy).
 4. Kliknij Dodaj.

  Jeśli osiągnięto już maksymalną liczbę urządzeń, którą może obsłużyć hub (w zależności od modelu huba), otrzymasz odpowiednie powiadomienie, gdy spróbujesz dodać kolejne urządzenie.

 5. Włącz czujnik, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy czujnik jest włączony. Jeśli czujnik nie połączy się z hubem, spróbuj ponownie za 5 sekund.

  Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można zweryfikować, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Po dodaniu FireProtect 2 pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanu urządzenia zależy od interwału pingu określonego w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Domyślna wartość to 36 sekund.

FireProtect 2 działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać polecenia do starego. Przypisanie czujnika do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia go z listy urządzeń poprzedniego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Działanie autonomiczne

Czujniki FireProtect 2 mogą być używane autonomicznie bez podłączania do huba Ajax. W takim przypadku czujnik powiadamia o pożarze lub dymie za pomocą wbudowanej syreny i diody LED. Użytkownicy nie otrzymują powiadomień o aplikacjach Ajax, w tym Ajax Translator lub PRO Desktop.

Wskazanie

Diody LED i wbudowana syrena czujnika mogą informować o alarmach, a także o określonych stanach czujnika.

Wskaźnik LED Dźwięk wskazanie Zdarzenie Uwagi
Czerwona dioda LED miga w sposób ciągły. Syrena rozbrzmiewa razem z sygnalizacją LED. Alarm spowodowany przez:

 • dym;
 • gwałtowny wzrost temperatury;
 • przekroczenie progu temperatury.

Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.

Ponadto można wyciszyć alarm, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax.

Sygnalizacja LED i dźwiękowa zostają wznowione, jeżeli źródło alarmu jest nadal wykrywane po upływie czasu wyciszenia (10 minut).

Czerwona dioda LED miga co 4 sekundy. Nie. Wyciszony alarm. Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.
Czerwona dioda LED miga 2 razy. Nie. Przywrócenie po alarmie. Jeśli źródło alarmu zostanie usunięte, czujnik jest przywracany automatycznie.
Żółta dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie.

Alarm sabotażowy.

Czujnik zdjęty z uchwytu montażowego SmartBracket.

Zielona dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie. Czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Zapala się po wyzwoleniu styku antysabotażowego.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się kolejno, a następnie gasną. Nie. Włączenie czujnika. Aby włączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się jednocześnie, a następnie gasną. Nie. Wyłączenie czujnika. Aby wyłączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Zielona dioda LED świeci się stale. Nie. Połączenie z hubem w toku. Sygnalizacja wyłącza się po podłączeniu czujnika do huba.
Zielona dioda LED miga 6 razy. Nie. Czujnik został usunięty z huba. Sygnalizacja włącza się, gdy czujnik odbierze informację, że został usunięty z huba.
Zielona dioda LED jest stale włączona. Nie. Czujnik pracuje przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła zasilania.

Sygnalizacja jest obecna, gdy czujnik jest włączony i status zabezpieczenia przed manipulacją jest OK (czujnik jest zainstalowany na uchwycie montażowym SmartBracket).

Nie ma żadnego wskazania, gdy czujnik przejdzie w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Zielona dioda LED miga raz na minutę. Nie. Czujnik jest zasilany z baterii zapasowej. Czujnik nie posiada zewnętrznego źródła zasilania.

Sygnalizacja jest obecna, gdy czujnik jest włączony i status styku antysabotażowego jest oznaczony jako OK (czujnik jest zainstalowany na uchwycie montażowym SmartBracket).

Nie ma żadnego wskazania, gdy czujnik przejdzie w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Żółta dioda LED mruga 2 razy co minutę. Syrena rozbrzmiewa razem ze wskazaniem LED co minutę. Wykryto awarię.

Wszystkie usterki są wyświetlane w Stanach czujnika w aplikacjach Ajax. Pola z awariami są zaznaczone na czerwono.

Czujnik wymaga naprawy; skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym.

Żółta dioda LED miga raz na minutę. Syrena emituje sygnał dźwiękowy jednocześnie ze wskazaniem LED co minutę. Niski poziom baterii zapasowej. Czujnik należy wymienić na nowy po rozładowaniu baterii.
Żółta dioda LED miga stale. Nie. Bateria zapasowa jest całkowicie rozładowana. Czujnik należy wymienić na nowy po rozładowaniu baterii.
Czerwona dioda LED miga 5 razy podczas testu komory dymowej. Podczas testu komory dymowej syrena wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych. Wykonanie autotestu. Test można uruchomić przez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenielub w ustawieniach czujnika w aplikacji Ajax.
Zielone, żółte i czerwone diody LED migają jednocześnie. Nie. Czujnik określa, w jakiej roli przełączy się w tryb parowania: nadrzędnej, czy podrzędnej.

Wskaźnik włącza się po 3-krotnym naciśnięciu przycisku zasilania na czujniku, który jest włączony i nie jest przypisany do żadnego huba. Wskazanie trwa do 10 sekund.

Czujnik przełącza się w tryb parowania, aby skonfigurować sieć czujników, które mogą rozprowadzać połączony alarm pożarowy bez huba.

Dowiedz się więcej

Zielone, żółte i czerwone diody LED zapalają się i gasną po kolei. Następnie zapalają się i gasną w odwrotnej kolejności. Nie. Czujnik staje się urządzeniem nadrzędnym po przełączeniu w tryb parowania.

Wskaźnik włącza się, gdy czujnik wybierze swoją rolę po przełączeniu w tryb parowania bez huba. Wyłącza się po utworzeniu sieci czujników.

Dowiedz się więcej

Zielona dioda LED miga co 2 sekundy. Nie. Czujnik staje się urządzeniem podrzędnym po przełączeniu w tryb parowania.

Wskaźnik włącza się, gdy czujnik wybierze swoją rolę po przełączeniu w tryb parowania bez huba. Wyłącza się po utworzeniu sieci czujników.

Dowiedz się więcej

Wszystkie diody LED migną 3 razy. Nie. Usunięcie urządzenia z sieci czujników pożarowych i zresetowanie jego ustawień.

Wskaźnik włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania oraz przycisku Test/Zasilanie na włączonym czujniku.

Zresetowanie czujnika dodanego do huba w ten sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma połączenia między hubem a czujnikiem.

Dowiedz się więcej

Żółta dioda LED mignie 3 razy. Nie. Błąd podczas dodawania czujnika w trybie parowania bez huba. Wskaźnik włącza się po przełączeniu czujnika w tryb parowania, jeśli:

 • Czujnik jest przypisany do huba.
 • W sieci znajduje się już 50 czujników pożarowych.
 • Czujnik podrzędny znajduje się w obszarze zasięgu dwóch czujników nadrzędnych w trybie parowania.
 • Podczas dodawania wystąpił kolejny błąd.

Dowiedz się więcej

Testowanie czujnika

Test działania

Test pozwala sprawdzić stan sensorów czujnika. Można go uruchomić na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenie na czujniku oraz w aplikacjach Ajax.

Aby przeprowadzić autotest należy odczekać co najmniej 3 minuty po uruchomieniu czujnika.

Jeśli czujnik jest w stanie alarmu, autotest nie jest dostępny.

Aby uruchomić test za pomocą przycisku Test/Wyciszenie znajdującego się na środku panelu przedniego, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz FireProtect 2 AC (Heat/Smoke).
 5. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Kliknij pole Autotest.

Po rozpoczęciu testu czerwona dioda LED czujnika miga 5 razy z rzędu. Syrena czujnika aktywowała się jednocześnie ze wskaźnikiem LED. Po zakończeniu testu użytkownicy otrzymują powiadomienie o stanie czujnika w aplikacjach Ajax.

Czujnik powiadamia również o wyniku testu wskazaniem dźwiękowym i LED. W przypadku niepowodzenia testu i wykrycia usterki czujnik zaczyna sygnalizować usterkę po 3 sekundach od rozpoczęcia testu: żółta dioda LED miga dwa razy, a syrena wyemituje sygnał dźwiękowy równocześnie z sygnalizacją diody LED.

Autotest nie rozpoczyna się natychmiast, ale nie później niż 30 sekund po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie lub uruchomieniu z aplikacji Ajax.

Aby zatrzymać autotest, naciśnij ponownie przycisk Test/Wyciszenie.

Nie zalecamy korzystania z czujnika, jeśli podczas autotestu nie pojawi się żaden dźwięk ani wskazanie LED. Skontaktuj się ze Wsparciem technicznym

Testowanie w miejscu instalacji

System alarmowy Ajax udostępnia kilka testów pozwalających wybrać odpowiednie miejsce do instalacji urządzeń. Dla FireProtect 2 dostępny jest test siły sygnału Jewellera. Test określa siłę i stabilność sygnału w planowanej lokalizacji urządzenia.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz FireProtect 2 (Heat/Smoke).
 4. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Wybierz Test siły sygnału Jeweller.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Test nie rozpoczyna się natychmiast, ale czas oczekiwania nie przekracza czasu trwania jednego interwału odpytywania czujnika. Domyślna wartość to 36 sekund. Interwał odpytywania czujnika można zmienić w menu Jeweller (lub Jeweller/Fibra) w ustawieniach huba.

Ikony

Ikony w aplikacji wyświetlają niektóre stany FireProtect 2. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Czujnik pracuje przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła zasilania.
Czujnik jest zasilany z baterii zapasowej. Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania.
Niski poziom baterii czujnika. Wymień urządzenie.

Włączona jest funkcja Połączone alarmy czujników pożarowych.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Ikona jest wyświetlana stale. FireProtect 2 jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa poprzez podwajacz zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik jest wyłączony.

Dowiedz się więcej

Czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.
Czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.
Czujnik wykrył dym.
Czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
Syrena czujnika aktywuje dźwięk alarmu.
Wykryto awarię. Lista awarii jest dostępna w Stanach czujnika.

Urządzenie ma czasowo wyłączone wyzwalanie zdarzeń przycisku styku antysabotażowego.

Dowiedz się więcej

Czujnik nie został przeniesiony do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany FireProtect 2 można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz z listy FireProtect 2.

Aplikacje Ajax wyświetlają trzy parametry temperatury FireProtect 2. Pierwsza pokazuje temperaturę pokojową w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik. Pozostałe dwa (Przekroczony próg temperatury i Gwałtowny wzrost temperatury) pokazują, czy wykryto zmiany temperatury związane z pożarem. Wartości te mogą odbiegać od temperatury otoczenia.

Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowano FireProtect 2. Mierzona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zależności od ustawień aplikacji.

W stanie normalnym wartość temperatury jest wyświetlana na czarno. Wraz ze wzrostem temperatury pole jest podświetlane na czerwono.

Siła sygnału Jeweller

Poziom sygnału Jewellera między FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu przez protokół Jeweller:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Stan normalny.
 • Offline — brak połączenia pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z czujnikiem.
ReX Stan połączenia między urządzeniem a podwajaczem zasięgu.
Stan naładowania baterii Poziom naładowania baterii zapasowej urządzenia:

 • OK — bateria zapasowa jest wystarczająco naładowana. Stan normalny.
 • Rozładowana bateria — bateria zapasowa jest rozładowana.

Użytkownicy oraz stacja monitorowania agencji ochrony otrzymują powiadomienie o rozładowaniu baterii.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może pracować jeszcze przez miesiąc w normalnych warunkach.

Zasilanie zewnętrzne Stan połączenia zasilania zewnętrznego:

 • Podłączone – czujnik jest podłączony do zewnętrznego zasilania.
 • Odłączono – brak zasilania zewnętrznego. Sprawdź podłączenie czujnika do zewnętrznego źródła zasilania.
Pokrywa Stan styku antysabotażowego czujnika, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Otwarty – czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
 • Zamknięty – czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Dym Status sensora dymu:

 • Czysty – stan normalny, czujnik nie wykrywa dymu.
 • Alarm – czujnik wykrywa dym.

W przypadku wykrycia dymu pole tekstowe jest podświetlone na czerwono.

Dowiedz się więcej

Przekroczenie progu temperatury Stan alarmu przy przekroczeniu progu temperatury:

 • Nie – stan normalny, czujnik nie wykrywa przekroczenia progu temperatury.
 • Alarm – czujnik wykrył przekroczenie progu temperatury.

W przypadku wykrycia przekroczenia progu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Gwałtowny wzrost temperatury Alarm gwałtownego wzrostu temperatury:

 • Nie – stan normalny, czujnik nie wykrywa gwałtownego wzrostu temperatury.
 • Alarm – czujnik wykrył gwałtowny wzrost temperatury.

W przypadku wykrycia gwałtownego wzrostu temperatury pole tekstowe podświetla się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.
 • Tylko pokrywa – system będzie ignorował powiadomienia wyzwolone stykami antysabotażowymi urządzenia.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego FireProtect 2
ID urządzenia ID (numer seryjny) FireProtect 2. Widoczny również na obudowie czujnika (pod uchwytem montażowym) pod kodem QR oraz na opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) FireProtect 2. Zdarzenia są wysyłane do CMS z tym numerem.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia FireProtect 2, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz FireProtect 2 z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe. Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest FireProtect 2.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Kliknij to pole, aby zmienić pomieszczenie.

Alarm gwałtownego wzrostu temperatury Gdy opcja ta jest włączona, system podnosi alarm, jeśli urządzenie wykryje gwałtowny wzrost temperatury.
Alarm z syreną
Jeśli przekroczono próg temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik przekroczenia progu temperatury.
Po wykryciu szybkiego wzrostu temperatury Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik gwałtownego wzrostu temperatury.
Po wykryciu dymu Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie wykrycia przez czujnik dymu.
Wskaźnik LED
Informacja o dostępności zasilania zewnętrznego Gdy opcja ta jest włączona, zielona dioda LED świeci światłem ciągłym, gdy zasilanie jest podłączone i miga raz na minutę, gdy jest odłączone.
Test siły sygnału Jeweller

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller. Test pomaga określić optymalne miejsce instalacji FireProtect 2.

Test pokazuje poziom sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Autotest urządzenia

Uruchamia autotest czujnika.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika FireProtect 2 w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, awariach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia alarmu sabotażowego czujnika są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie FireProtect 2 z hubem i jego ustawienia.

Wybór miejsca instalacji

Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Obszar zasięgu jednego czujnika FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) wynosi 50 do 60 m², w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Czujniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach. Czujnik umieszcza się na środku sufitu w odległości 30 cm od opraw oświetleniowych, żyrandoli lub innych elementów dekoracyjnych, które mogą zakłócić wykrywanie alarmu.

Jeśli na suficie są belki wystające na 30 cm lub więcej, czujniki należy instalować w każdym odstępie między nimi. Jeżeli belki wystają o mniej niż 30 cm, dopuszcza się montaż na belce w centralnej części sufitu.

W przedpokojach lub wąskich korytarzach czujniki powinny być instalowane w odległości nie większej niż 7,5 m od siebie.

Jeśli sufit jest nachylony, czujnik instaluje się w odległości 60 cm od górnego punktu sufitu. Aby wybrać miejsce montażu, należy narysować linię prostą w dół od górnej krawędzi sufitu. Następnie należy narysować linię prostopadłą od tej linii do pochyłej części sufitu. Czujnik instaluje się w tym miejscu.

ajax fireprotect

Nie zalecamy montażu czujnika na ścianie. Ten sposób instalacji jest dopuszczalny, jeśli blisko rozmieszczone belki lub inne przeszkody utrudniają montaż czujnika. Montaż na ścianie jest możliwy tylko wtedy, gdy czujnik zostanie umieszczony w odległości 15–30 cm pod sufitem, ale nad otworami drzwiowymi.

Podczas instalacji na ścianie należy upewnić się, że diody LED są widoczne dla użytkownika. Oznacza to, że FireProtect 2 musi być zainstalowany „do góry nogami”.

Przy wyborze lokalizacji czujnika należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Poziom sygnału Jeweller.
 • Odległość między czujnikiem a hubem.
 • Przeszkody wpływające na sygnał radiowy: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się pomieszczeniu.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu warto stosować się do zaleceń dotyczących rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Poziom sygnału Jeweller jest określany na podstawie stosunku liczby niedostarczonych/uszkodzonych pakietów danych do wszystkich wymienianych między hubem a czujnikiem w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski i wynosi jedną lub zero kresek, nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. W takim przypadku należy przenieść urządzenie. Zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Jak nie należy instalować czujnika

 • Na zewnątrz. Może to doprowadzić do awarii czujnika.
 • W miejscach, gdzie poziom sygnału Jeweller jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia.
 • Wewnątrz pomieszczeń o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnymi limitami. Może to spowodować uszkodzenie czujnika.
 • W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza. Na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to zakłócać wykrywanie dymu/ciepła.
 • Naprzeciwko obiektów, których temperatura nagle się zmienia. Na przykład przy grzejnikach elektrycznych lub gazowych. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 • W rogach pomieszczenia. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • W łazienkach, pod prysznicem lub w innych miejscach, gdzie temperatura szybko się zmienia. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 • W pomieszczeniach, w których wytwarzanie gazów/oparów/dymu jest częścią procesu operacyjnego. Na przykład w garażu, gdzie istnieje możliwość wywołania alarmu czujnika przez spaliny samochodowe. Do takich pomieszczeń zalecamy stosowanie czujnika bez sensora dymu: FireProtect 2 (Heat/CO).
 • W miejscach mocno zapylonych lub obszarach z dużą ilością owadów. Owady, kurz i inne zanieczyszczenia mogą osadzać się na pokrywie komory dymowej i uniemożliwiać wykrywanie pożaru.
 • W pobliżu opraw oświetleniowych, dekoracji i innych elementów wnętrza, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Na powierzchniach, które są zwykle cieplejsze lub zimniejsze niż reszta pomieszczenia. Na przykład pułapki dachowe. Wahania temperatury mogą zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Na dużej wysokości lub w trudno dostępnym miejscu. Dostęp do przycisku Test/Wyciszenie jest wymagany do wyciszenia alarmu i przetestowania czujnika, jeśli jest on używany bez podłączenia do huba.

Instalacja

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest optymalne i zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Nie zdejmuj pokrywy komory dymowej podczas instalacji. Pokrywę komory dymowej można zdjąć po całkowitym zdemontowaniu obudowy. System identyfikuje to zdarzenie jako awarię, a czujnik reaguje sygnałem dźwiękowym. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o awarii.

Podczas instalacji i eksploatacji systemu alarmowego Ajax należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Nie należy demontować urządzenia, gdy jest pod napięciem, ani używać go z uszkodzonym przewodem zasilającym.

To urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez odpowiedniego specjalistę.

Czujniki FireProtect 2 AC nie wymagają do montażu dodatkowego stelaża przyłączeniowego. Uchwyt montażowy czujnika jest przeznaczony do instalacji na dowolnej powierzchni i zawiera zaciski przyłączeniowe WAGO do łączenia przewodów zasilających.

Czujnik może być zainstalowany bezpośrednio na powierzchni lub przy użyciu akcesorium CableTrunk. CableTrunk można zastosować, gdy niemożliwe jest poprowadzenie przewodu zasilającego z tyłu czujnika i ukrycie go w ścianach lub suficie.

CableTrunk nie wchodzi w skład pełnego zestawu czujnika i należy zakupić go osobno.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika. Aby zdjąć uchwyt, należy włożyć śrubokręt do odpowiedniego otworu i obrócić SmartBracket w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Przymocuj uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą tymczasowych elementów mocujących. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket. W tym celu należy obrócić czujnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3. Uruchom Test siły sygnału Jeweller. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

  Jeśli poziom sygnału to jedna kreska lub mniej, nie można zagwarantować stabilnego działania czujnika. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

 4. Zdejmij czujnik z uchwytu montażowego. Odczep SmartBracket od powierzchni.
 5. Zdejmij osłonkę ochronną z uchwytu montażowego. W tym celu obróć osłonkę ochronną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano poniżej.
 6. Odłącz zasilanie od przewodu, który zostanie podłączony do czujnika. Poprowadź przewód zasilania zewnętrznego przez otwór w uchwycie montażowym.
 7. Zdejmij zaciski WAGO z uchwytu montażowego.
 8. Podłącz przewody do odpowiednich zacisków WAGO: faza zasilania — do L, neutralny — do N.
 9. Przymocuj zaciski WAGO w uchwycie montażowym. Uporządkuj przewody i przymocuj osłonkę ochronną.
 10. Przytwierdź uchwyt SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 11. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.
 12. W razie potrzeby wyreguluj położenie czujnika.
 13. Włącz zasilanie zewnętrzne.

Po zakończeniu montażu należy wykonać autotest czujnika.

Działania w przypadku alarmu pożarowego (dym/ciepło)

NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Zawsze przyjmuj, że jest to prawdziwy i musisz natychmiast ewakuować się z pomieszczenia, nawet jeśli masz wątpliwości co do przyczyn sygnału alarmowego.

 1. Nie otwieraj drzwi, jeśli czujesz za nimi ciepło lub dym. Sprawdź pozostałe wejścia i skorzystaj z innej drogi ucieczki. Wychodząc, zawsze zamykaj za sobą drzwi.

  Jeśli do pokoju dostanie się silny dym, trzymaj się blisko podłogi i wyczołgaj do wyjścia. Jeśli to możliwe, oddychaj przez mokrą szmatkę lub wstrzymaj oddech. Należy pamiętać, że wdychanie dymu powoduje większą ilość zgonów niż ogień.

 2. Ewakuuj się tak szybko, jak to możliwe, nie panikuj. Nie trać czasu i nie pakuj swoich rzeczy osobistych. Ustal punkt ewakuacyjny na zewnątrz dla wszystkich osób w budynku. Upewnij się, że wszyscy bezpiecznie się ewakuowali.
 3. Natychmiast wezwij straż pożarną lub poproś o to kogoś w pobliżu. Pamiętaj, że nawet małe pożary mogą błyskawicznie się rozprzestrzeniać; niezwłocznie wezwij straż pożarną, nawet jeśli alarm jest automatycznie przesyłany do stacji monitorowania.

NIGDY nie wracaj do płonącego budynku.

Awarie

Po wykryciu awarii aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach urządzenia. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego;
 • obudowa czujnika jest otwarta;
 • niski poziom naładowania baterii zapasowej;
 • awaria sprzętowa (uszkodzenie jednego lub więcej sensorów czujnika).

Konserwacja

Czujnik ma system autotestu i nie wymaga interwencji użytkownika ani instalatora. Komora dymowa jest zabezpieczona przed kurzem i owadami, więc nie ma potrzeby jej czyszczenia. Zalecamy okresowe przeprowadzanie autotestu w celu zapoznania użytkowników z dźwiękiem alarmu i wskazaniami LED.

Urządzenia FireProtect 2 podłączone do hubów Ajax z reguły nie wymagają rutynowego testowania. Wszystkie podłączone urządzenia są stale monitorowane pod kątem możliwych awarii, niskiego poziomu baterii zapasowej i sygnałów EOL.

Zalecamy jednak wszystkim użytkownikom okresowe testowanie urządzeń FireProtect 2 (raz w miesiącu)*, aby umożliwić mieszkańcom budynku zapoznanie się z sygnałami alarmu pożarowego systemu.

*Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą wymagać częstszych testów (np. cotygodniowych).

Czyść na bieżąco obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Okres eksploatacji czujnika wynosi 10 lat. Po tym okresie czułość sensorów maleje. Zalecamy wymianę czujnika na nowy w celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Po rozładowaniu baterii zapasowej należy wymienić czujnik na nowy.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: