Instrukcja użytkownika FireProtect 2 AC (CO) Jeweller

Zaktualizowano

FireProtect 2 AC (CO) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowy zasilany z sieci elektrycznej z zapasową baterią i wbudowaną syreną. Jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Wykrywa niebezpieczny poziom CO (tlenku węgla).

Czujnik pożarowy jest również dostępny bez zewnętrznego źródła zasilania w dwóch wersjach: FireProtect 2 SB (CO) z niewymiennymi bateriami o żywotności 10 lat oraz FireProtect 2 RB (CO) z niewymiennymi bateriami o żywotności do 7 lat.

Czujnik działa jako część systemu alarmowego Ajax, komunikując się z hubem za pomocą bezpiecznego protokołu radiowego Jeweller. Zasięg łączności radiowej z hubem wynosi do 1500 m w terenie pozbawionym przeszkód.

Dostępne są również wersje czujnika z innymi kombinacjami sensorów. Wszystkie czujniki pożarowe Ajax są dostępne tutaj.

Dla czujników FireProtect 2 AC dostępny jest CableTrunk umożliwiający wygodne ułożenie przewodów. Umożliwia on schludne poprowadzenie przewodu zasilającego czujnika pożarowego ze standardowej listwy kablowej. CableTrunk można zastosować, gdy niemożliwe jest poprowadzenie przewodu zasilającego z tyłu czujnika i ukrycie go w ścianach lub suficie.

Elementy funkcjonalne

 1. Panel przedni czujnika z przyciskiem Test/Wyciszenie. Aby aktywować przycisk, naciśnij środek uchwytu.
 2. Uchwyt montażowy SmartBracket z pokrywą ochronną. Aby zdjąć uchwyt, należy włożyć śrubokręt do odpowiedniego otworu (element funkcjonalny 21) i obrócić SmartBracket w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 3. Otwory do mocowania uchwytu SmartBracket do powierzchni.
 4. Otwór do poprowadzenia przewodów.
 5. Kod QR urządzenia i ID (numer seryjny). Umożliwia dodanie czujnika do systemu Ajax.
 6. Informacje o certyfikacji czujnika.
 7. Przycisk styku antysabotażowego. Wyzwala alarm przy próbie oderwania czujnika od podłoża lub zdjęcia z uchwytu montażowego.
 8. Przycisk zasilania.
 9. Styki czujnika.
 10. Zaciski przyłączeniowe przewodu zasilania (L) WAGO 221.
 11. Zaciski przyłączeniowe przewodu neutralnego (N) zasilania WAGO 221.
 12. Styki na uchwycie montażowym SmartBracket.
 13. Zielony wskaźnik LED.
 14. Żółty wskaźnik LED.
 15. Czerwony wskaźnik LED.
 16. Informacja o terminie przydatności czujnika.
 17. Syrena.
 18. Otwór do włożenia śrubokręta.

Pokrywę komory dymowej można zdjąć po całkowitym zdemontowaniu obudowy. System identyfikuje to zdarzenie jako awarię, a czujnik reaguje sygnałem dźwiękowym. Użytkownicy i agencja ochrony otrzymają powiadomienie o awarii.

Kompatybilne huby i podwajacze zasięgu

Czujnik jest kompatybilny wyłącznie z hubami Ajax z oprogramowaniem sprzętowym OS Malevich 2.18 lub nowszym.

Huby Podwajacze zasięgu sygnału radiowego

Czujnik może również pracować bez huba.

Zasada działania

FireProtect 2 AC (CO) Jeweller to bezprzewodowy czujnik pożarowy przeznaczony do instalacji wewnątrz budynków. Może pracować z zasilaniem 110-240 V~, 50/60 Hz i ma wbudowaną baterię zapasową.

Funkcja Optymalizacja żywotności baterii musi być włączona, aby zapewnić taką żywotność dla wbudowanej baterii zapasowej.

Czujnik jest wyposażony w syrenę (sygnalizator piezoelektryczny) do dźwiękowego powiadamiania o alarmach i zdarzeniach z głośnością do 85 dB (w odległości 3 m od czujnika). Czujnik jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

FireProtect 2 ma przycisk styku antysabotażowego. Styk antysabotażowy informuje o próbie usunięcia czujnika z uchwytu montażowego SmartBracket. Czujnik zareaguje poprzez sygnalizację LED. Użytkownicy otrzymują powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Ajax, podczas gdy stacja monitorująca przetwarza alarm.

Urządzenia automatyzacji Ajax reagują na alarmy FireProtect 2 i wykonują działania zdefiniowane przez użytkownika za pomocą scenariuszy automatyzacji. Na przykład przekaźnik WallSwitch może wyłączyć system wentylacji i oświetlenie awaryjne w momencie wystąpienia alarmu.

Sensor CO (tlenku węgla)

FireProtect 2 ma sensor chemiczny, który wykrywa niebezpieczne poziomy tlenku węgla. Zasada działania sensora jest oparta na reakcji chemicznej. Wewnątrz sensora znajduje się roztwór elektrolitowy. Po osiągnięciu określonego poziomu tlenku węgla następuje reakcja chemiczna. Czujnik odczytuje to zdarzenie i przekształca je w alarm.

Czujnik uruchamia alarm, gdy poziom CO osiągnie:

 • 50 ppm (0,005%) i więcej — maksymalnie w ciągu 90 minut.
 • 100 ppm (0,01%) i więcej — maksymalnie w ciągu 40 minut.
 • 300 ppm (0,03%) i więcej — maksymalnie w ciągu 3 minut.

Stężenie CO o wartości 400 ppm (0,04%) w ciągu trzech godzin może zagrażać życiu. Czujnik przestaje ostrzegać o niebezpiecznym poziomie tlenku węgla, gdy jego stężenie spadnie do 40 ppm (0,004%).

Przycisk Test/Wyciszenie

Aby aktywować przycisk Test/Wyciszenie , naciśnij lekko dłonią środek panelu przedniego. Użyj odpowiedniego przedmiotu (uchwytu mopa), jeśli nie możesz dosięgnąć czujnika ręką. Test/Wyciszenie to mechaniczny przycisk umieszczony pod przednim panelem czujnika.

Przycisk pełni kilka funkcji:

 • W trybie normalnym uruchamia autotest czujnika.
 • Podczas pracy w sieci czujników pożarowych, które rozprowadzają połączony alarm pożarowy bez huba, rozpoczyna test obszaru zasięgu sieci.
 • W przypadku alarmu wycisza alarm czujnika lub połączony alarm wszystkich czujników pożarowych w systemie na 10 minut.
 • W przypadku usterki, niskiego poziomu baterii lub końca jej okresu żywotności, wycisza dźwięk i wskazania diody LED na 12 godzin.

Aby przeprowadzić autotest lub test obszaru zasięgu, po uruchomieniu czujnika należy odczekać co najmniej 3 minuty. Funkcji zdalnego wyciszania (np. za pomocą aplikacji Ajax) należy używać wyłącznie w zasięgu wykrywania sensora CO.

Alarmy połączonych czujników pożarowych*

Wszystkie czujniki FireProtect 2 AC w systemie mogą synchronicznie powiadamiać o alarmie pożarowym. Istnieją dwa sposoby: główny i zapasowy (oba działają równolegle).

W przypadku zagrożenia czujnik inicjujący wysyła do huba alarm pożarowy. Hub inicjuje połączenie główne: wszystkie czujniki pożarowe aktywują wbudowane syreny w ciągu 20 sekund. Jednocześnie czujnik inicjujący aktywuje również połączenie zapasowe, wysyłając alarm bezpośrednio do innych czujników pożarowych. Nawet w przypadku utraty połączenia z hubem, podniesienie połączonego alarmu zajmuje minutę.

Funkcja połączenia zapasowego jest dostępna dla hubów z systemem OS Malevich 2.19 lub nowszym.

Czujniki FireProtect 2 mają różne wskazania dźwiękowe i LED dla typów alarmów, aby ułatwić użytkownikom ich rozróżnienie. W przypadku połączonego alarmu wszystkie czujniki FireProtect 2 wskazują dokładnie typ alarmu wykrytego przez czujnik inicjujący.

*Aby zachować zgodność z normami AS3786:2014, EN 14604 i EN 50291, należy włączyć połączenie zapasowe w ustawieniach huba.

Wysyłanie zdarzeń do stacji monitorowania

System Ajax może przesyłać alarmy zarówno do aplikacji monitorującej PRO Desktop, jak i CMS w formatach SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), ADEMCO 685 i innych protokołów.

FireProtect 2 AC (CO) może przesyłać następujące zdarzenia:

 1. Alarm spowodowany przekroczeniem progu stężenia CO (tlenku węgla) w powietrzu. Przywrócenie.
 2. Alarm sabotażowy i przywrócenie.
 3. Utrata/przywrócenie łączności z hubem.
 4. Permanentna dezaktywacja/aktywacja czujnika.

Po odebraniu alarmu operator CMS należącej do agencji ochrony wie dokładnie, co się stało oraz, gdzie należy wysłać patrol interwencyjny. Adresowalność urządzeń Ajax pozwala na wysyłanie do PRO Desktop lub CMS powiadomień zawierających typ urządzenia, jego nazwę, grupę bezpieczeństwa oraz wirtualne pomieszczenie. Należy wziąć pod uwagę, że lista możliwych do przesłania parametrów może się różnić w zależności od typu CMS i wybranego dla niej protokołu komunikacyjnego.

Sprawdź identyfikator urządzenia i numer pętli (strefy) w Stanach urządzenia za pośrednictwem aplikacji.

Dodawanie do systemu

Przed dodaniem urządzenia

 1. Zainstaluj aplikację Ajax.
 2. Utwórz konto, jeśli jeszcze go nie posiadasz. Dodaj do aplikacji kompatybilny hub, skonfiguruj niezbędne ustawienia i utwórz co najmniej jedno wirtualne pomieszczenie.
 3. Upewnij się, że hub jest włączony i jest połączony z internetem przez sieć Ethernet, Wi-Fi i/lub komórkową.
 4. Upewnij się, że hub jest rozbrojony i nie jest aktualizowany, sprawdzając jego status w aplikacji Ajax.

PRO lub użytkownik z uprawnieniami administratora może sparować urządzenie z hubem.

Czujnik musi znajdować się w obszarze zasięgu sieci radiowej huba. Aby umożliwić działanie przez podwajacz zasięgu sygnału radiowego, najpierw podłącz czujnik do huba, a następnie do podwajacza zasięgu sygnału. Możesz to zrobić w ustawieniach podwajacza zasięgu sygnału w aplikacjach Ajax.

Jak sparować FireProtect 2 z hubem

 1. Otwórz aplikację Ajax i wybierz hub, aby dodać czujnik
 2. Przejdź do karty Urządzenia i naciśnij Dodaj urządzenie.
 3. Nazwij przycisk, a następnie zeskanuj lub ręcznie wprowadź kod QR (znajdujący się na przycisku i opakowaniu). Wybierz wirtualne pomieszczenie i grupę, jeśli włączony jest Tryb Grupowy).
 4. Kliknij Dodaj.

  Jeśli osiągnięto już maksymalną liczbę urządzeń, którą może obsłużyć hub (w zależności od modelu huba), otrzymasz odpowiednie powiadomienie, gdy spróbujesz dodać kolejne urządzenie.

 5. Włącz czujnik, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy. Żądanie połączenia z hubem jest wysyłane tylko wtedy, gdy czujnik jest włączony. Jeśli czujnik nie połączy się z hubem, spróbuj ponownie za 5 sekund.

  Hub i urządzenie pracujące na różnych częstotliwościach radiowych są niekompatybilne. Zakres częstotliwości urządzenia może się różnić w zależności od regionu. Zalecamy zakup i korzystanie z urządzeń Ajax w tym samym regionie. Zakres roboczych częstotliwości radiowych można zweryfikować, kontaktując się z działem wsparcia technicznego.

Po dodaniu FireProtect 2 pojawi się na liście urządzeń huba w aplikacji Ajax. Aktualizacja stanu urządzenia zależy od interwału pingu określonego w ustawieniach Jeweller lub Jeweller/Fibra. Domyślna wartość to 36 sekund.

FireProtect 2 działa tylko z jednym hubem. Po podłączeniu do nowego huba urządzenie przestaje wysyłać polecenia do starego. Przypisanie czujnika do nowego huba nie powoduje automatycznego usunięcia go z listy urządzeń poprzedniego huba. Należy zrobić to w aplikacji Ajax.

Działanie autonomiczne

Czujniki FireProtect 2 mogą być używane autonomicznie bez podłączania do huba Ajax. W takim przypadku czujnik powiadamia o niebezpiecznym poziomie CO za pomocą wbudowanej syreny i diody LED. Użytkownicy nie otrzymują powiadomień o aplikacjach Ajax, w tym Ajax Translator lub PRO Desktop.

Wskazanie

Diody LED i wbudowana syrena czujnika mogą informować o alarmach, a także o określonych stanach czujnika.

Wskaźnik LED Dźwięk wskazanie Zdarzenie Uwagi
Czerwona dioda LED miga 3 razy co 3 sekundy. Syrena rozbrzmiewa razem z sygnalizacją LED. Alarm niebezpiecznego poziomu CO (tlenku węgla).

Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko poziom CO spadnie poniżej 50 ppm.

Ponadto można wyciszyć alarm, naciskając przycisk Test/Wyciszenie lub w aplikacji Ajax. Alarmu nie można wyciszyć, jeśli poziom CO przekracza 300 ppm.

Sygnalizacja LED i dźwiękowa zostają wznowione, jeżeli źródło alarmu jest nadal wykrywane po upływie czasu wyciszenia (10 minut).

Nie. Krótki, niski dźwięk. Zakaz wyciszenia alarmu.

Dźwięk jest odtwarzany po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie.

Alarmu nie można wyciszyć, jeśli poziom CO przekracza 300 ppm.

Czerwona dioda LED miga co 4 sekundy. Nie. Wyciszony alarm. Czujnik przestaje alarmować, gdy tylko zostaną wyeliminowane źródła alarmu.
Czerwona dioda LED miga 2 razy. Nie. Przywrócenie po alarmie. Jeśli źródło alarmu zostanie usunięte, czujnik jest przywracany automatycznie.
Żółta dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie.

Alarm sabotażowy.

Czujnik zdjęty z uchwytu montażowego SmartBracket.

Zielona dioda LED zapala się na 1 sekundę. Nie. Czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Zapala się po wyzwoleniu styku antysabotażowego.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się kolejno, a następnie gasną. Nie. Włączenie czujnika. Aby włączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę.
Zielona, żółta i czerwona dioda LED zapalają się jednocześnie, a następnie gasną. Nie. Wyłączenie czujnika. Aby wyłączyć czujnik, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
Zielona dioda LED świeci się stale. Nie. Połączenie z hubem w toku. Sygnalizacja wyłącza się po podłączeniu czujnika do huba.
Zielona dioda LED miga 6 razy. Nie. Czujnik został usunięty z huba. Sygnalizacja włącza się, gdy czujnik odbierze informację, że został usunięty z huba.
Zielona dioda LED jest stale włączona. Nie. Czujnik pracuje przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła zasilania.

Sygnalizacja jest obecna, gdy czujnik jest włączony i status zabezpieczenia przed manipulacją jest OK (czujnik jest zainstalowany na uchwycie montażowym SmartBracket).

Nie ma żadnego wskazania, gdy czujnik przejdzie w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Zielona dioda LED miga raz na minutę. Nie. Czujnik jest zasilany z baterii zapasowej. Czujnik nie posiada zewnętrznego źródła zasilania.

Sygnalizacja jest obecna, gdy czujnik jest włączony i status styku antysabotażowego jest oznaczony jako OK (czujnik jest zainstalowany na uchwycie montażowym SmartBracket).

Nie ma żadnego wskazania, gdy czujnik przejdzie w tryb testu siły sygnału Jeweller.

Żółta dioda LED mruga 2 razy co minutę. Syrena rozbrzmiewa razem ze wskazaniem LED co minutę. Wykryto awarię.

Wszystkie usterki są wyświetlane w Stanach czujnika w aplikacjach Ajax. Pola z awariami są zaznaczone na czerwono.

Czujnik wymaga naprawy; skontaktuj się z naszym Wsparciem Technicznym.

Żółta dioda LED miga raz na minutę. Syrena emituje sygnał dźwiękowy jednocześnie ze wskazaniem LED co minutę. Niski poziom baterii zapasowej. Czujnik należy wymienić na nowy po rozładowaniu baterii.
Żółta dioda LED miga stale. Nie. Bateria zapasowa jest całkowicie rozładowana. Czujnik należy wymienić na nowy po rozładowaniu baterii.
Czerwona dioda LED miga 5 razy, następnie miga jeszcze 3 razy, ale wolniej. Syrena wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, następnie wyda 3 dłuższe sygnały dźwiękowe. Wykonanie autotestu. Test można uruchomić przez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenie lub w ustawieniach czujnika w aplikacji Ajax..
Żółta dioda LED miga 3 razy co minutę. Syrena emituje sygnał dźwiękowy 3 razy co minutę. Upłynął okres eksploatacji urządzenia.

Urządzenie działa od ponad 10 lat. Czułość jego sensorów mogła się zmniejszyć.

Zalecamy wymianę tego czujnika na nowy.

Zielone, żółte i czerwone diody LED migają jednocześnie. Nie. Czujnik określa, w jakiej roli przełączy się w tryb parowania: nadrzędnej, czy podrzędnej.

Wskaźnik włącza się po 3-krotnym naciśnięciu przycisku zasilania na czujniku, który jest włączony i nie jest przypisany do żadnego huba. Wskazanie trwa do 10 sekund.

Czujnik przełącza się w tryb parowania, aby skonfigurować sieć czujników, które mogą rozprowadzać połączony alarm pożarowy bez huba.

Dowiedz się więcej

Zielone, żółte i czerwone diody LED zapalają się i gasną po kolei. Następnie zapalają się i gasną w odwrotnej kolejności. Nie. Czujnik staje się urządzeniem nadrzędnym po przełączeniu w tryb parowania.

Wskaźnik włącza się, gdy czujnik wybierze swoją rolę po przełączeniu w tryb parowania bez huba. Wyłącza się po utworzeniu sieci czujników.

Dowiedz się więcej

Zielona dioda LED miga co 2 sekundy. Nie. Czujnik staje się urządzeniem podrzędnym po przełączeniu w tryb parowania.

Wskaźnik włącza się, gdy czujnik wybierze swoją rolę po przełączeniu w tryb parowania bez huba. Wyłącza się po utworzeniu sieci czujników.

Dowiedz się więcej

Wszystkie diody LED migną 3 razy. Nie. Usunięcie urządzenia z sieci czujników pożarowych i zresetowanie jego ustawień.

Wskaźnik włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania oraz przycisku Test/Zasilanie na włączonym czujniku.

Zresetowanie czujnika dodanego do huba w ten sposób jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma połączenia między hubem a czujnikiem.

Dowiedz się więcej

Żółta dioda LED mignie 3 razy. Nie. Błąd podczas dodawania czujnika w trybie parowania bez huba. Wskaźnik włącza się po przełączeniu czujnika w tryb parowania, jeśli:

 • Czujnik jest przypisany do huba.
 • W sieci znajduje się już 50 czujników pożarowych.
 • Czujnik podrzędny znajduje się w obszarze zasięgu dwóch czujników nadrzędnych w trybie parowania.
 • Podczas dodawania wystąpił kolejny błąd.

Dowiedz się więcej

Testowanie czujnika

Test działania

Test pozwala sprawdzić stan sensorów czujnika. Można go uruchomić na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie przycisku Test/Wyciszenie na czujniku oraz w aplikacjach Ajax.

Aby przeprowadzić autotest należy odczekać co najmniej 3 minuty po uruchomieniu czujnika.

Jeśli czujnik jest w stanie alarmu, autotest nie jest dostępny.

Aby uruchomić test za pomocą przycisku Test/Wyciszenie znajdującego się na środku panelu przedniego, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 1,5 sekundy.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Otwórz aplikację Ajax.
 2. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz FireProtect 2 AC (CO).
 5. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 6. Kliknij pole Autotest.

Po rozpoczęciu testu czerwona dioda LED czujnika miga 5 razy z rzędu, a następnie miga jeszcze 3 razy, ale wolniej. Syrena czujnika aktywowała się jednocześnie ze wskaźnikiem LED. Po zakończeniu testu użytkownicy otrzymują powiadomienie o stanie czujnika w aplikacjach Ajax.

Czujnik powiadamia również o wyniku testu wskazaniem dźwiękowym i LED. W przypadku niepowodzenia testu i wykrycia usterki czujnik zaczyna sygnalizować usterkę po 3 sekundach od rozpoczęcia testu: żółta dioda LED miga dwa razy, a syrena wyemituje sygnał dźwiękowy równocześnie z sygnalizacją diody LED.

Autotest nie rozpoczyna się natychmiast, ale nie później niż 30 sekund po naciśnięciu przycisku Test/Wyciszenie lub uruchomieniu z aplikacji Ajax.

Aby zatrzymać autotest, naciśnij ponownie przycisk Test/Wyciszenie.

Nie zalecamy korzystania z czujnika, jeśli podczas autotestu nie pojawi się żaden dźwięk ani wskazanie LED. Skontaktuj się ze Wsparciem technicznym

Testowanie w miejscu instalacji

System alarmowy Ajax udostępnia kilka testów pozwalających wybrać odpowiednie miejsce do instalacji urządzeń. Dla FireProtect 2 dostępny jest test siły sygnału Jewellera. Test określa siłę i stabilność sygnału w planowanej lokalizacji urządzenia.

Aby uruchomić test w aplikacji Ajax:

 1. Wybierz hub, jeśli jest ich kilka lub jeśli używasz aplikacji Ajax PRO.
 2. Przejdź do karty Urządzenia .
 3. Wybierz FireProtect 2 (CO).
 4. Przejdź do ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 5. Wybierz Test siły sygnału Jeweller.
 6. Przeprowadź test, postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.

Test nie rozpoczyna się natychmiast, ale czas oczekiwania nie przekracza czasu trwania jednego interwału odpytywania czujnika. Domyślna wartość to 36 sekund. Interwał odpytywania czujnika można zmienić w menu Jeweller (lub Jeweller/Fibra) w ustawieniach huba.

Ikony

Ikony w aplikacji wyświetlają niektóre stany FireProtect 2. Aby uzyskać do nich dostęp:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
Ikona Znaczenie

Siła sygnału Jeweller między czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Czujnik pracuje przy wykorzystaniu zewnętrznego źródła zasilania.
Czujnik jest zasilany z baterii zapasowej. Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania.
Niski poziom baterii czujnika. Wymień urządzenie.

Włączona jest funkcja Połączone alarmy czujników pożarowych.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa w trybie Zawsze aktywny.

Ikona jest wyświetlana stale. FireProtect 2 jest zawsze aktywny i reaguje na pożar 24/7, niezależnie od trybu bezpieczeństwa systemu.

Dowiedz się więcej

Czujnik działa poprzez podwajacz zasięgu sygnału radiowego.

Czujnik jest wyłączony.

Dowiedz się więcej

Czujnik wykrył niebezpieczny poziom CO (tlenku węgla).
Czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
Syrena czujnika aktywuje dźwięk alarmu.

Upłynął okres eksploatacji czujnika.

Urządzenie jest używane od ponad 10 lat. Czułość jego sensorów mogła się zmniejszyć. Zalecamy wymianę tego czujnika na nowy.

Wykryto awarię. Lista awarii jest dostępna w Stanach czujnika.

Urządzenie ma czasowo wyłączone wyzwalanie zdarzeń przycisku styku antysabotażowego.

Dowiedz się więcej

Czujnik nie został przeniesiony do nowego huba.

Dowiedz się więcej

Stany

Stany zawierają informacje o urządzeniu i jego parametrach pracy. Stany FireProtect 2 można znaleźć w aplikacjach Ajax:

 1. Zaloguj się do aplikacji Ajax.
 2. Wybierz hub.
 3. Przejdź do karty Urządzenia .
 4. Wybierz z listy FireProtect 2.
Parametr Znaczenie
Temperatura

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym zainstalowano FireProtect 2. Mierzona w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita w zależności od ustawień aplikacji.

W stanie normalnym wartość temperatury jest wyświetlana na czarno. Wraz ze wzrostem temperatury pole jest podświetlane na czerwono.

Siła sygnału Jeweller

Poziom sygnału Jewellera między FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Połączenie przez Jeweller Status połączenia pomiędzy FireProtect 2 a hubem lub podwajaczem zasięgu przez protokół Jeweller:

 • Online — czujnik jest podłączony do huba lub podwajacza zasięgu sygnału. Stan normalny.
 • Offline — brak połączenia pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału. Sprawdź połączenie z czujnikiem.
ReX Stan połączenia między urządzeniem a podwajaczem zasięgu.
Stan naładowania baterii Poziom naładowania baterii zapasowej urządzenia:

 • OK — bateria zapasowa jest wystarczająco naładowana. Stan normalny.
 • Rozładowana bateria — bateria zapasowa jest rozładowana.

Użytkownicy oraz stacja monitorowania agencji ochrony otrzymują powiadomienie o rozładowaniu baterii.

Po wysłaniu powiadomienia o niskim poziomie baterii czujnik może pracować jeszcze przez miesiąc w normalnych warunkach.

Zasilanie zewnętrzne Stan połączenia zasilania zewnętrznego:

 • Podłączone – czujnik jest podłączony do zewnętrznego zasilania.
 • Odłączono – brak zasilania zewnętrznego. Sprawdź podłączenie czujnika do zewnętrznego źródła zasilania.
Pokrywa Stan styku antysabotażowego czujnika, który reaguje na oderwanie urządzenia od powierzchni lub otwarcie obudowy:

 • Otwarty – czujnik został wyjęty z uchwytu montażowego SmartBracket lub w inny sposób naruszono integralność obudowy. Sprawdź mocowanie czujnika.
 • Zamknięty – czujnik jest zainstalowany w uchwycie montażowym SmartBracket. Integralność obudowy urządzenia i uchwytu montażowego nie jest zagrożona. Stan normalny.

Dowiedz się więcej

Wysoki poziom CO Poziom CO (tlenku węgla) w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest FireProtect 2:

 • Nie – poziom CO jest normalny.
 • Alarm – czujnik wykrył niebezpieczny poziom CO.

W przypadku wykrycia niebezpiecznego poziomu CO pole tekstowe podświetli się na czerwono.

Dowiedz się więcej

Permanentna dezaktywacja Pokazuje status ustawienia permanentnej dezaktywacji urządzenia:

 • Nie – urządzenie pracuje normalnie i przesyła wszystkie zdarzenia.
 • Całkowicie – urządzenie nie będzie wykonywać poleceń systemowych ani uczestniczyć w scenariuszach automatyzacji, a system będzie ignorować alarmy i inne powiadomienia z urządzenia. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.
 • Tylko pokrywa – system będzie ignorował powiadomienia wyzwolone stykami antysabotażowymi urządzenia.

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie Wersja oprogramowania sprzętowego FireProtect 2
ID urządzenia ID (numer seryjny) FireProtect 2. Widoczny również na obudowie czujnika (pod uchwytem montażowym) pod kodem QR oraz na opakowaniu.
Nr urządzenia Numer obwodu (strefy) FireProtect 2. Zdarzenia są wysyłane do CMS z tym numerem.

Ustawienia

Aby zmienić ustawienia FireProtect 2, w aplikacji Ajax:

 1. Przejdź do karty Urządzenia .
 2. Wybierz FireProtect 2 z listy.
 3. Przejdź do Ustawień, klikając ikonę kółka zębatego .
 4. Ustaw wymagane parametry.
 5. Kliknij Powrót, aby zapisać nowe ustawienia.
Ustawienia Znaczenie
Nazwa

Nazwa czujnika. Jest wyświetlana na liście urządzeń huba, w SMS-ach i powiadomieniach o zdarzeniach.

Aby zmienić nazwę, kliknij pole tekstowe. Nazwa może zawierać do 12 znaków cyrylicy lub do 24 znaków łacińskich.

Pomieszczenie

Wybór wirtualnego pomieszczenia, do którego przypisany jest FireProtect 2.

Nazwa pomieszczenia jest wyświetlana w treści SMS-ów i w powiadomieniach o zdarzeniach.

Kliknij to pole, aby zmienić pomieszczenie.

Alarm z syreną
Po wykryciu CO Gdy ta opcja jest włączona, podłączone do systemu syreny Ajax są uruchamiane w momencie zarejestrowania przez czujnik niebezpiecznego poziomu CO.
Wskaźnik LED
Informacja o dostępności zasilania zewnętrznego Gdy opcja ta jest włączona, zielona dioda LED świeci światłem ciągłym, gdy zasilanie jest podłączone i miga raz na minutę, gdy jest odłączone.
Test siły sygnału Jeweller

Przełączenie czujnika w tryb testu siły sygnału Jeweller. Test pomaga określić optymalne miejsce instalacji FireProtect 2.

Test pokazuje poziom sygnału pomiędzy czujnikiem a hubem lub podwajaczem zasięgu za pośrednictwem protokołu bezprzewodowej transmisji danych Jeweller.

Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

Dowiedz się więcej

Autotest urządzenia

Uruchamia autotest czujnika.

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkownika Otwiera instrukcję użytkownika FireProtect 2 w aplikacji Ajax.
Permanentna dezaktywacja

Umożliwia użytkownikowi wyłączenie urządzenia bez usuwania go z systemu.

Dostępne są trzy opcje:

 • Nie – urządzenie działa w trybie normalnym.
 • Całkowicie – czujnik nie wykonuje poleceń systemowych, nie uczestniczy w scenariuszach automatyzacji, nie wysyła powiadomień o alarmach, awariach i innych zdarzeniach do systemu CMS i użytkowników systemu. W takim przypadku czujnik będzie nadal pracować autonomicznie i sygnalizować alarmy za pomocą wbudowanej syreny.
 • Tylko pokrywa — powiadomienia alarmu sabotażowego czujnika są wyłączone.

Dowiedz się więcej

Usuń urządzenie Usuwa sparowanie FireProtect 2 z hubem i jego ustawienia.

Wybór miejsca instalacji

Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Obszar zasięgu jednego czujnika FireProtect 2 AC (CO) wynosi 50 do 60 m², w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Czujniki powinny być zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach. Czujnik umieszcza się na środku sufitu w odległości 30 cm od opraw oświetleniowych, żyrandoli lub innych elementów dekoracyjnych, które mogą zakłócić wykrywanie alarmu.

Jeśli na suficie są belki wystające na 30 cm lub więcej, czujniki należy instalować w każdym odstępie między nimi. Jeżeli belki wystają o mniej niż 30 cm, dopuszcza się montaż na belce w centralnej części sufitu.

W przedpokojach lub wąskich korytarzach czujniki powinny być instalowane w odległości nie większej niż 7,5 m od siebie.

Jeśli sufit jest nachylony, czujnik instaluje się w odległości 60 cm od górnego punktu sufitu. Aby wybrać miejsce montażu, należy narysować linię prostą w dół od górnej krawędzi sufitu. Następnie należy narysować linię prostopadłą od tej linii do pochyłej części sufitu. Czujnik instaluje się w tym miejscu.

ajax fireprotect

Nie zalecamy montażu czujnika na ścianie. Ten sposób instalacji jest dopuszczalny, jeśli blisko rozmieszczone belki lub inne przeszkody utrudniają montaż czujnika. Montaż na ścianie jest możliwy tylko wtedy, gdy czujnik zostanie umieszczony w odległości 15–30 cm pod sufitem, ale nad otworami drzwiowymi.

Podczas instalacji na ścianie należy upewnić się, że diody LED są widoczne dla użytkownika. Oznacza to, że FireProtect 2 musi być zainstalowany „do góry nogami”.

Przy wyborze lokalizacji czujnika należy wziąć pod uwagę parametry wpływające na jego działanie:

 • Poziom sygnału Jeweller.
 • Odległość między czujnikiem a hubem.
 • Przeszkody wpływające na sygnał radiowy: ściany, stropy, duże obiekty znajdujące się pomieszczeniu.

Podczas projektowania systemu Ajax dla obiektu warto stosować się do zaleceń dotyczących rozmieszczenia. System alarmowy musi być zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów. Lista rekomendowanych partnerów Ajax jest dostępna tutaj.

Poziom sygnału

Poziom sygnału Jeweller jest określany na podstawie stosunku liczby niedostarczonych/uszkodzonych pakietów danych do wszystkich wymienianych między hubem a czujnikiem w określonym czasie. Poziom sygnału jest wskazywany przez ikonę na karcie Urządzenia :

 • Trzy kreski – doskonały poziom sygnału.
 • Dwie kreski – dobry poziom sygnału.
 • Jedna kreska – niski poziom sygnału; nie gwarantuje stabilnego działania.
 • Przekreślona ikona – brak sygnału; stabilna praca nie jest gwarantowana.

Sprawdź poziom sygnału Jeweller w miejscu instalacji. Jeśli poziom sygnału jest niski i wynosi jedną lub zero kresek, nie można zagwarantować stabilnego działania urządzenia. W takim przypadku należy przenieść urządzenie. Zmiana położenia nawet o 20 cm może znacznie poprawić odbiór sygnału.

Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

Jak nie należy instalować czujnika

 • Na zewnątrz. Może to doprowadzić do awarii czujnika.
 • W miejscach, gdzie poziom sygnału Jeweller jest niski lub niestabilny. Może to spowodować utratę połączenia.
 • Wewnątrz pomieszczeń o temperaturze i wilgotności poza dopuszczalnymi limitami. Może to spowodować uszkodzenie czujnika.
 • W miejscach z szybką cyrkulacją powietrza. Na przykład w pobliżu wentylatorów, otwartych okien lub drzwi. Może to zakłócać wykrywanie CO.
 • W rogach pomieszczenia. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • W pobliżu opraw oświetleniowych, dekoracji i innych elementów wnętrza, które mogą zakłócać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Może to zakłócać wykrywanie pożaru.
 • Bliżej niż 1–1,5 metra od źródła otwartego ognia. Na przykład w pobliżu kominka, grilla lub kuchenki. Może to prowadzić do fałszywych alarmów.
 • Na dużej wysokości lub w trudno dostępnym miejscu. Dostęp do przycisku Test/Wyciszenie jest wymagany do wyciszenia alarmu i przetestowania czujnika, jeśli jest on używany bez podłączenia do huba.

Instalacja

Upewnij się, że wybrane miejsce instalacji jest optymalne i zgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji.

Podczas instalacji i eksploatacji systemu alarmowego Ajax należy przestrzegać zasad i wymagań zawartych w aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Nie należy demontować urządzenia, gdy jest pod napięciem, ani używać go z uszkodzonym przewodem zasilającym.

To urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez odpowiedniego specjalistę.

Czujniki FireProtect 2 AC nie wymagają do montażu dodatkowego stelaża przyłączeniowego. Uchwyt montażowy czujnika jest przeznaczony do instalacji na dowolnej powierzchni i zawiera zaciski przyłączeniowe WAGO do łączenia przewodów zasilających.

Czujnik może być zainstalowany bezpośrednio na powierzchni lub przy użyciu akcesorium CableTrunk. CableTrunk można zastosować, gdy niemożliwe jest poprowadzenie przewodu zasilającego z tyłu czujnika i ukrycie go w ścianach lub suficie.

CableTrunk nie wchodzi w skład pełnego zestawu czujnika i należy zakupić go osobno.

Aby zainstalować czujnik:

 1. Zdejmij uchwyt montażowy SmartBracket z czujnika. Aby zdjąć uchwyt, należy włożyć śrubokręt do odpowiedniego otworu i obrócić SmartBracket w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Przymocuj uchwyt SmartBracket do powierzchni za pomocą tymczasowych elementów mocujących. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket. W tym celu należy obrócić czujnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 3. Uruchom Test siły sygnału Jeweller. Zalecana wartość to dwie lub trzy kreski.

  Jeśli poziom sygnału to jedna kreska lub mniej, nie można zagwarantować stabilnego działania czujnika. Rozważ zmianę lokalizacji urządzenia, gdyż zmiana położenia o zaledwie 20 cm może znacząco poprawić poziom sygnału. Jeśli poziom sygnału jest nadal niski lub niestabilny po zmianie położenia, użyj podwajacza zasięgu sygnału radiowego.

 4. Zdejmij czujnik z uchwytu montażowego. Odczep SmartBracket od powierzchni.
 5. Zdejmij osłonkę ochronną z uchwytu montażowego. W tym celu obróć osłonkę ochronną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano poniżej.
 6. Odłącz zasilanie od przewodu, który zostanie podłączony do czujnika. Poprowadź przewód zasilania zewnętrznego przez otwór w uchwycie montażowym.
 7. Zdejmij zaciski WAGO z uchwytu montażowego.
 8. Podłącz przewody do odpowiednich zacisków WAGO: faza zasilania — do L, neutralny — do N.
 9. Przymocuj zaciski WAGO w uchwycie montażowym. Uporządkuj przewody i przymocuj osłonkę ochronną.
 10. Przytwierdź uchwyt SmartBracket za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując wszystkie punkty mocowania. W przypadku stosowania innych elementów łączących należy upewnić się, że nie uszkodzą one ani nie zdeformują uchwytu montażowego.
 11. Umieść czujnik w uchwycie montażowym SmartBracket.
 12. W razie potrzeby wyreguluj położenie czujnika.
 13. Włącz zasilanie zewnętrzne.

Po zakończeniu montażu należy wykonać autotest czujnika.

Środki, które należy podjąć w przypadku alarmu CO

 1. Natychmiast otwórz wszystkie drzwi i okna, aby przewietrzyć pomieszczenie, jeśli jest to bezpieczne.

  NIGDY NIE IGNORUJ ALARMU! Gdy otworzysz drzwi i okna w celu przewietrzenia, poziom CO może spaść do akceptowalnego poziomu, a alarm może zostać wyłączony do czasu przybycia pomocy. Rozwiązanie problemu może być tymczasowe. Należy zidentyfikować i wyeliminować źródło CO.

 2. Przestań używać i wyłącz wszystkie urządzenia zasilane paliwem, jeśli to możliwe.
 3. Opuść teren, pozostawiając otwarte drzwi i okna.

  OSTRZEŻENIE: Jeśli słyszysz alarm CO, oznacza to, że wykryto niebezpieczny poziom tlenku węgla. Zawsze ewakuuj się z pomieszczeń, nawet jeśli nie masz pewności co do przyczyny alarmu CO.

 4. W przypadku wystąpienia bólu głowy i nudności należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy te mogą być wynikiem zatrucia tlenkiem węgla, dlatego koniecznie poinformuj o tym lekarza.
 5. Zadzwoń na infolinię dostawcy gazu lub innego paliwa. Umieść numer w widocznym miejscu.
 6. Unikaj ponownego wchodzenia do pomieszczeń do czasu wyłączenia alarmu.

  Jeśli alarm został wyciszony za pomocą przycisku Test/Wyciszenie (dla poziomu CO poniżej 300 ppm), sprawdź poziom CO w aplikacji Ajax. Jeśli wejście do pomieszczenia jest bezpieczne, ponownie naciśnij przycisk Test/Wyciszenie, aby sprawdzić poziom CO.

  Z wszelkich funkcji zdalnego wyciszania (np. przez aplikację Ajax) korzystaj tylko wtedy, gdy widzisz przed sobą czujnik CO.

 7. Nie używaj ponownie urządzeń zasilanych paliwem lub gazem, dopóki nie sprawdzą ich licencjonowani instalatorzy lub specjaliści.

Wpływ tlenku węgla

Zatrucia tlenkiem węgla występują regularnie: co roku ginie wiele osób, a jeszcze więcej z tego powodu cierpi na problemy zdrowotne. CO jest niewidocznym, bezwonnym, pozbawionym smaku i niezwykle toksycznym gazem. CO powstaje podczas spalania takich paliw jak benzyna, olej napędowy, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny/gaz płynny, parafina, drewno, węgiel drzewny itp. Brak tlenu szybko wpływa na serce i mózg, ponieważ czerwone krwinki w płucach pochłaniają CO szybciej niż tlen.

Najczęstsze przyczyny wysokiego poziomu CO w pomieszczeniach:

 • Pozostawione pracujące silniki samochodowe, generatory itp. w zamkniętych pomieszczeniach (np. w garażu).
 • Nieprawidłowo lub źle zainstalowane urządzenia zasilane paliwem.
 • Zablokowane lub uszkodzone otwory wentylacyjne lub kominy/przewody kominowe.
 • Szczelność pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia zasilane paliwem lub kominki.
 • Zła wentylacja w pomieszczeniach z przenośnymi grzejnikami gazowymi/parafinowymi.

WAŻNE: Alarm CO nie zastępuje prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji urządzeń zasilanych paliwem. Obejmuje to odpowiednią wentylację i układy wydechowe.

Ważny jest również czas ekspozycji na CO. Niski poziom przez długi czas (np. 150 ppm przez 90 minut) może powodować takie same objawy jak wysoki poziom CO przez krótki czas (np. 300 ppm CO przez 30 minut). Poniższa tabela pokazuje, jak różne poziomy stężenia CO wpływają na ludzki organizm.

FireProtect 2 może nie zapobiec przewlekłym skutkom narażenia na tlenek węgla i nie będzie w pełni chronić osób z grupy wysokiego ryzyka.

Stężenie CO w powietrzu, ppm Przybliżony czas inhalacji i konsekwencje
35 Maksymalne dopuszczalne stężenie dla ciągłej ekspozycji w dowolnym 8-godzinnym okresie (zgodnie z Occupational Safety and Health Association; OSHA).
150 Lekki ból głowy po 1,5 godziny.
200 Lekki ból głowy, zmęczenie, zawroty głowy i nudności po 2-3 godzinach.
400 Czołowe bóle głowy w ciągu 1-2 godzin, zagrażające życiu po 3 godzinach.
800 Zawroty głowy, nudności i drgawki w ciągu 45 minut. Utrata przytomności w ciągu 2 godzin. Śmierć w ciągu 2-3 godzin.
1 600 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 20 minut. Śmierć w ciągu 1 godziny.
3 200 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 5-10 minut. Śmierć w ciągu 25-30 minut.
6 400 Ból głowy, zawroty głowy i nudności w ciągu 1-2 minut. Śmierć w ciągu 10-15 minut.
12 800 Śmierć w ciągu 1-3 minut.

Pomimo tego, że ludzie zdają sobie sprawę, że nie czują się dobrze, są tak zdezorientowani przez oddziaływanie tlenku węgla, że ​​nie są w stanie wezwać pomocy ani też opuścić pomieszczenia, aby uratować swoje życie. Liczne przypadki zatrucia tlenkiem węgla pokazują, że w pierwszej kolejności narażone są dzieci i zwierzęta domowe.

Awarie

Po wykryciu awarii aplikacja Ajax wyświetla licznik usterek na ikonie urządzenia. Wszystkie awarie są wskazywane w stanach urządzenia. Pola z awariami zostaną zaznaczone na czerwono.

Awaria jest wyświetlana w następujących sytuacjach:

 • brak połączenia z hubem lub podwajaczem zasięgu sygnału radiowego;
 • obudowa czujnika jest otwarta;
 • niski poziom naładowania baterii zapasowej;
 • upłynął okres eksploatacji urządzenia;
 • awaria sprzętowa (uszkodzenie jednego lub więcej sensorów czujnika).

Konserwacja

Czujnik ma system autotestu i nie wymaga interwencji użytkownika ani instalatora. Zalecamy okresowe przeprowadzanie autotestu w celu zapoznania użytkowników z dźwiękiem alarmu i wskazaniami LED.

Urządzenia FireProtect 2 podłączone do hubów Ajax z reguły nie wymagają rutynowego testowania. Wszystkie podłączone urządzenia są stale monitorowane pod kątem możliwych awarii, niskiego poziomu baterii zapasowej i sygnałów EOL.

Zalecamy jednak wszystkim użytkownikom okresowe testowanie urządzeń FireProtect 2 (raz w miesiącu)*, aby umożliwić mieszkańcom budynku zapoznanie się z sygnałami alarmu pożarowego systemu.

*Należy pamiętać, że lokalne przepisy mogą wymagać częstszych testów (np. cotygodniowych).

Czyść na bieżąco obudowę czujnika z kurzu, pajęczyn i innych zanieczyszczeń. Używaj miękkiej, suchej ściereczki, odpowiedniej do pielęgnacji sprzętu. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żadnych substancji zawierających alkohol, aceton, benzynę i inne aktywne rozpuszczalniki.

Okres eksploatacji czujnika wynosi 10 lat. Po tym okresie czułość sensorów maleje. Zalecamy wymianę czujnika na nowy w celu zapewnienia nieprzerwanej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

Po rozładowaniu baterii zapasowej należy wymienić czujnik na nowy.

Uwagi

Należy unikać sytuacji wymienionych w poniższych tabelach. Mogą one wpływać na niezawodność sensora CO w krótkim lub długim okresie.

Sytuacje, których należy unikać

Sytuacja Możliwe konsekwencje
Zanieczyszczenie metalami alkalicznymi Znaczące zmiany w charakterystyce sensora, gdy jest on zanieczyszczony metalami alkalicznymi, zwłaszcza słoną wodą.
Narażenie na wysokie stężenia powszechnych (niekwaśnych) gazów Narażenie na wysokie stężenia powszechnych gazów, takich jak amoniak, może powodować nieodwracalne zmiany. Unikać długotrwałego narażenia lub stosowania materiałów opakowaniowych, które mogą generować gazy.
Wpływ lotnych związków organicznych (LZO) Długotrwałe uwalnianie następujących LZO może prowadzić do nieodwracalnych zmian:

 • styren (powszechnie stosowany w blistrach i tackach do pakowania);
 • α-pinen (występujący w niektórych rodzajach farb drukarskich).

Unikaj umieszczania FireProtect 2 w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w których mogą znajdować się gazy LZO.

Nadmierna ekspozycja sensora na opary alkoholu lub acetonu może spowodować jego tymczasową awarię.

Kontakt z wodą Zamoczenie sensora w wodzie lub zachlapanie go wodą może wpłynąć na jego właściwości.

Sytuacje, których należy bezwzględnie unikać

Sytuacja Możliwe konsekwencje
Narażenie na opary silikonu Awaria sensora spowodowana kontaktem z klejami silikonowymi, produktami do pielęgnacji włosów lub gumą/pastą na bazie silikonu.
Kondensacja rosy Zablokowanie drogi dyfuzji gazu lub uszkodzenie membrany sensora. Należy unikać silnej kondensacji rosy, która występuje przez dłuższy czas wewnątrz lub na powierzchni sensora.
Narażenie na siarkowodór lub kwas siarkowy Korozja elementów sensora, powodująca jego uszkodzenie.
Obecność pyłu i mgły olejowej Zatkanie wewnętrznej struktury sensora spowodowane bardzo wysokim stężeniem pyłu lub mgły olejowej.

Dodatkowe uwagi dotyczące instalacji

Sensor wymaga tlenu do prawidłowego działania i uzyskania właściwości opisanych w niniejszej instrukcji. Sensor nie będzie w prawidłowy sposób w środowisku o zerowej zawartości tlenu.

Gwarancja

Gwarancja dla produktów spółki z Limited Liability Company „Ajax Systems Manufacturing” jest ważna 2 lata po zakupie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem urządzenia zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną Ajax. W większości przypadków problemy techniczne można rozwiązać zdalnie.

Wsparcie techniczne:

Potrzebujesz pomocy?

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe instrukcje i filmy edukacyjne na temat wszystkich funkcji systemu Ajax. A jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty technicznego, jesteśmy dostępni non stop (24/7).

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: