For Users

Uživatelský manuál KeyPad

Updated

KeyPad je bezdrátová dotyková klávesnice ovládající bezpečnostní systém Ajax. Aktivuje a deaktivuje bezbečnostní systém, informuje o stavu systému, je chráněna proti hádání kódu a podporuje „tichý poplach“, pokud je kód zadán pod nátlakem. Klávesnice je určena k vnitřnímu použití.

KeyPad je připojena k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím šifrovaného protokolu Jeweller s efektivním komunikačním dosahem bez překážek až 1 700 metrů.

KeyPad funguje pouze s Huby Ajax a nepodporuje připojení přes integrační moduly ocBridge Plus nebo uartBridge .

Zařízení se nastavuje pomocí Aplikací Ajax pro iOS, Android, macOS a Windows.

Popis zařízení

 1. Indikace Aktivovaného systému
 2. Indikace Deaktivovaného systému
 3. Indikace Nočního režimu
 4. Indikace poruchy
 5. Číselná dotyková klávesnice
 6. Tlačítko “Vymazat”
 7. Tlačítko “Funkce”
 8. Tlačítko “Aktivace systému”
 9. Tlačítko “Deaktivace systém”
 10. Tlačítko aktivace “Noční režim”
 11. Sabotážní kontakt Tamper
 12. Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí
 13. QR kód

Chcete-li odstranit držák SmartBracket, posuňte jej dolů (perforovaná část je nutná k aktivaci sabotážního kontaktu Tamper v případě jakéhokoliv pokusu o odtržení zařízení od povrchu).

Princip fungování

KeyPad je stacionární klávesnice umístěná uvnitř objektu. Umožňuje aktivaci / deaktivaci systému pomocí numerické kombinace (nebo pouhým stisknutím tlačítka), aktivaci nočního režimu, indikace bezpečnostního režimu, blokování, pokud se někdo pokusí uhodnout přístupový kód, a aktivaci tichého poplachu, pokud někdo nutí uživatele k deaktivaci systému.

KeyPad indikuje stav komunikace s Hubem a poruchy systému. Jakmile se uživatel dotkne klávesnice, tlačítka se zvýrazní, abyste mohli zadat přístupový kód bez externího osvětlení. KeyPad také používá pro indikaci zvukový signál.

Chcete-li aktivovat KeyPad, dotkněte se klávesnice: podsvícení se zapne a zvuk pípnutí oznámí, že se klávesnice probudila.

Pokud je baterie téměř vybitá, podsvícení se zapne na minimální úroveň bez ohledu na nastavení.

Pokud se klávesnice 4 vteřiny nedotknete, KeyPad ztlumí podsvícení a po dalších 12 vteřinách se zařízení přepne do režimu spánku.

Při přepnutí do režimu spánku KeyPad vymaže zadané příkazy!

KeyPad podporuje hesla se 4 až 6 číslicemi. Zadaný přístupový kód se odešle do Hubu po stisknutí tlačítka: (aktivace), (deaktivace) nebo (noční režim). Chybné příkazy lze resetovat tlačítkem (Vymazat).

Pokud zadáte nesprávný přístupový kód třikrát během 30 minut, KeyPad se zablokuje na čas přednastavený uživatelem správce. Jakmile je KeyPad uzamčen, Hub ignoruje všechny příkazy a současně informuje uživatele bezpečnostního systému o pokusu uhodnout heslo. Uživatel správce může KeyPad v aplikaci odemknout. Když vyprší přednastavený čas, KeyPad se automaticky odemkne.

KeyPad umožňuje aktivaci systému bez hesla: stisknutím tlačítka (Aktivace systému). Tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána.

Když je tlačítko Funkce (*) stisknuto bez zadání hesla, Hub provede příkaz přiřazený tomuto tlačítku v aplikaci.

KeyPad může upozornit bezpečnostní společnost na deaktivaci systému pod nátlakem. Nátlakový kód — na rozdíl od tísňového tlačítka — neaktivuje sirény. KeyPad a aplikace upozorní na úspěšnou deaktivaci systému, ale bezpečnostní společnost obdrží poplach.

Indikace

Když se dotknete klávesnice, zvýrazní se klávesnice a indikace bezpečnostního režimu: Aktivovaný systém, Deaktivovaný systém nebo Noční režim. Režim zabezpečení je vždy aktuální, bez ohledu na ovládací zařízení, které bylo použito k jeho změně (klíčenka nebo aplikace).

Událost Indikace
Bliká indikace poruchy X Indikátor upozorňuje na špatnou komunikaci s Hubem nebo aktivovaný sabotážní kontakt Tamper. Důvod poruchy můžete zkontrolovat v Aplikaci Ajax Security System
Stisknutí dotykového tlačítka Krátký zvukový signál, LED indikátor aktuálního stavu systému jednou blikne
Systém je aktivován Krátký zvukový signál, rozsvítí se LED indikátor Aktivovaný systém / Noční režim
Systém je deaktivován Dva krátké zvukové signály, rozsvítí se LED indikátor Deaktivovaný systém
Zadaný nesprávný přístupový kód Dlouhý zvukový signál, podsvícení klávesnice 3× zabliká
Při nastaveném aktivovaném systému je detekován problém
(např.ztráta detektoru)
Dlouhý zvukový signál, LED indikátor aktuálního stavu systému 3× blikne
Hub nereaguje na příkazy — žádné připojení Dlouhý zvukový signál, LED indikátor poruchy se rozsvítí
KeyPad je zablokována po 3 neúspěšných pokusech o zadání hesla Dlouhý zvukový signál, LED indikátor stavu systému současně bliká
Slabá baterie

Po aktivaci / deaktivaci systému LED indikátor poruchy pomalu bliká. Klávesnice je uzamčena, zatímco indikátor bliká.

Když aktivujete klávesnici KeyPad se slabými bateriemi, ozve se dlouhý zvukový signál, LED indikátor poruchy se pomalu rozsvítí a poté zhasne

Připojení

Před připojením:

 1. Zapněte Hub a zkontrolujte připojení k internetu (LED logo svítí bíle nebo zeleně).
 2. Postupujte dle instrukcí a doporučení uvedených v manuálech k zařízením Ajax, nainstalujte Aplikaci Ajax do Vašeho mobilního zařízení. Vytvořte si uživatelský účet (pokud nemáte) nebo se přihlaste, přidejte k účtu Hub a vytvořte v systému alespoň jednu místnost.
 3. Zkontrolujte v mobilní aplikaci, že neprobíhá aktualizace jeho operačního systému a že je systém odstřežen.

Pouze uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat zařízení do systému

Postup připojení klávesnice KeyPad k Hubu:

 1. V mobilní aplikaci Ajax vyberte na záložce Zařízení možnost Přidat zařízení.
 2. Pojmenujte zařízení, načtěte nebo ručně vyplňte QR kód zařízení (štítek s kódem je umístěný v zadní části zařízení nebo uvnitř obalu) a vyberte místnost.
 3. Stiskněte tlačítko Přidat, čímž dojde ke spuštění odpočítávání.
 4. Zapněte klávesnici stisknutím tlačítka napájení na 3 vteřiny — jednou blikne podsvícení klávesnice.

Aby došlo k detekci a párování, měl by být KeyPad umístěn v dosahu bezdrátové sítě Hubu (u stejného chráněného objektu).

Požadavek na připojení detektoru k Hubu je po zapnutí zařízení přenášen po omezenou dobu.

Pokud nedojde ke spárování klávesnice KeyPad s Hubem, vypněte ji a zkuste to znovu za 5 vteřin.

Detektor se po úspěšném spárování s Hubem zobrazí v mobilní aplikaci Ajax Systems v záložce Zařízení. Aktualizace stavových informací detektoru je závislá na nastavení rádiového protokolu Jeweller, přičemž výchozí hodnota nastavení je 36 vteřin.

Po spárování je výchozí přístupový kód klávesnice KeyPad 123456 a nátlakový kód 123457.

Výběr místa instalace

Umístění klávesnice závisí na vzdálenosti od Hubu a na přítomnosti jakýchkoliv překážek mezi zařízeními, která brání přenosu rádiového signálu: stěny, podlahy, velké objekty umístěné v místnosti.

Zařízení je určeno jen pro vniřní použití.

Neinstalujte klávesnici KeyPad:

 1. Blízko zařízení pro rádiový přenos, včetně zařízení provozovaných v mobilních sítích 2G / 3G / 4G, Wi-Fi routerů, transceiverů, rozhlasových stanic a Hubu Ajax (používá síť GSM).
 2. V těsné blízkosti elektrického vedení.
 3. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel, které způsobují zeslabení rádiového signálu nebo jeho stínění.
 4. Ve venkovním prostředí.
 5. V místnostech s teplotou a vlhkostí mimo stanovenou mez.
 6. Blíže než 1 m od Hubu.

Před instalací zařízení proveďte Zkoušku síly signálu Jeweller

Během testování je úroveň signálu viditelná v aplikaci a na panelu klávesnice jsou použity LED indikátory (Aktivovaný systém), (Deaktivovaný systém), (Noční režim) a indikátor poruchy X.

Pokud je síla signálu jedna úroveň síly signálu, nemůžeme zaručit stabilní provoz zabezpečovacího systému. Přijměte možná opatření ke zlepšení kvality signálu! Minimálně pohybujte zařízením – i 20 cm posun může výrazně zlepšit kvalitu příjmu.

Pokud po přesunutí má zařízení stále nízkou nebo nestabilní sílu signálu, použijte rozšiřovač dosahu signálu ReX.

Dotykový panel klávesnice je určen pro ovládání se zařízením namontovaným na povrchu. Používáte-li klávesnici ve svých rukou, nemůžeme zaručit úspěšný provoz dotykových tlačítek.

Stavy

 1. Zařízení
 2. KeyPad
Parametr Hodnota
Teplota Teplota detektoru, měřeno na procesoru
Síla signálu Jeweller Síla signálu mezi Hubem a klávesnicí KeyPad
Stav baterie Stav baterie detektoru
Kryt Stav sabotážního kontaktu Tamper
Připojení Stav připojení detektoru k Hubu
Připojeno přes ReX Zobrazuje stav použití rozšiřovače dosahu signálu ReX
Dočasná deaktivace Zobrazuje stav zařízení: aktivní, uživatelem zcela deaktivováno nebo jsou deaktivována pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper
Firmware Verze firmwaru detektoru
ID zařízení Identifikační číslo zařízení

Nastavení

 1. Zařízení
 2. KeyPad
 3. Nastavení
Nastavení Hodnota
První pole Název detektoru, lze upravit
Místnost Výběr virtuální místnosti, ke které je detektor přiřazen
Správa skupin Výběr bezpečnostní skupiny, ke které je KeyPad přiřazen
Možnosti přístupu Vyberte typ přístupových kódů pro aktivaci/deaktivaci systému

 • Pouze kód klávesnice
 • Pouze uživatele kód
 • Kód klávesnice a uživatele kód
Kód klávesnice Nastavení přístupového kódu klávesnice pro aktivaci/deaktivaci systému
Nátlakový kód Nastavení nátlakového kódu pro spuštění tichého poplachu
Funkční tlačítko Výběr funkce funkčního tlačítka *

 • Vypnuto — funkční tlačítko je deaktivováno a při stisknutí neprovádí žádné příkazy
 • Poplach — stisknutím funkčního tlačítka systém odešle informaci o poplachu na přijímací poplachové centrum bezpečnostní společnosti a všem uživatelům
 • Utišit poplach vzájemně — při stisknutí ztlumí požární poplach detektorů FireProtect / FireProtect Plus. Funkce pracuje pouze, pokud je povoleno Vzájemné propojení detektorů FireProtect

Více informací

Aktivace systému bez použití kódu Pokud je aktivní, systém se aktivuje stisknutím tlačítka Aktivace systému bez zadání kódu
Automatické uzamčení po neautorizovaném přístupu Pokud je aktivní, klávesnice je po 3× špatně zadaným heslem uzamčena na předem nastavenou dobu (30 minut). Během této doby nelze systém deaktivovat pomocí klávesnice
Doba automatického uzamknutí [min] Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Jas Nastavení jasu podsvícení klávesnice
Hlasitost tlačtek Nastavení hlasitosti klávesnice
Signalizace sirénou pokud bylo stlačeno tísňové tlačítko

Nastavení se zobrazí, pokud je pro funkční tlačítko zvolen režim poplachu.

Pokud je aktivní, stisknutím funkčního tlačítka se aktivují sirény nainstalované na objektu

Zkouška síly signálu Jeweller Přepne detektor do režimu testování síly signálu
Test útlumu signálu Přepne detektor do režimu testování zeslabení signálu (k dispozici v detektorech s verzí firmwaru 3.50 a novější)
Dočasná deaktivace

Umožňuje uživateli odpojit zařízení bez odebrání ze systému.

K dispozici jsou 2 možnosti:

 • Zcela — zařízení nebude provádět systémové příkazy ani se nebude účastnit automatizačních scénářů a systém bude ignorovat poplachy zařízení a další oznámení
 • Pouze kryt — systém bude ignorovat pouze upozornění na spuštění sabotážního kontaktu Tamper

Další informace o dočasné deaktivaci zařízení

Uživatelská příručka Otevře uživatelskou příručku zařízení
Zrušit spárování zařízení Odpojí zařízení od Hubu a odstraní jeho nastavení

Pro každého uživatele lze na klávesnici nastavit sdílené nebo osobní heslo.

Pro nastavení osobního hesla:

 1. Přejděte do nastavení osobního profilu (HubNastavení UživateléNastavení vašeho profilu)
 2. Klikněte na Nastavení kódu (v této nabídce můžete také vidět ID uživatele)
 3. Nastavte Uživatelský kód a Uživatelský nátlakový kód

Každý uživatel si nastavuje svůj uživatelský kód individuálně!

Správa zabezpečení pomocí kódů

Aktivaci celého systému nebo vybraných skupin je možné ovládat pomocí kódů klávesnice nebo uživatelských kódů (nakonfigurovaných v aplikaci).

Pokud je použit uživatelský kód, jméno uživatele, který systém či skupinu aktivoval / deaktivoval se zobrazí ve výpisu notifikací. Pokud je použit kód klávesnice, jméno uživatele, který stav systému či skupiny změnil, se nezobrazí.

Správa zabezpečení celého systému pomocí kódu klávesnice

Zadejte kód klávesnice a stiskněte tlačítko aktivace systému / deaktivace systému / Noční režim .

Například: 1234 →

Správa zabezpečení skupin pomocí kódu klávesnice

Zadejte kód klávesnice, stiskněte *asterisk icon *, zadejte ID skupiny a stiskněte tlačítko aktivace systému / deaktivace systému / Noční režim .

Například: 1234 → * → 2 →

Co je to ID skupiny?

Pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin (volba Povolení aktivovat / deaktivovat systém v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání kódu klávesnice nebo uživatelského kódu.

Mějte prosím na paměti, že pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin, není možné spravovat Noční režim pomocí kódu klávesnice.

V tomto případě je možné Noční režim aktivovat pouze pomocí uživatelského kódu (pokud má uživatel příslušná práva).

Uživatelská práva v zabezpečovacím systému Ajax

Správa zabezpečení celého systému pomocí uživatelského kódu

Zadejte ID uživatele, stiskněte *, zadejte uživatelský kód a stiskněte aktivace systému / deaktivace systému / Noční režim .

Například: 2 → * → 1234 → 

Co je to ID uživatele?

Správa zabezpečení skupiny pomocí uživatelského kódu

Zadejte ID uživatele, stiskněte *, zadejte uživatelský kód, stiskněte *, zadejte ID skupiny a stiskněte tlačítko aktivace systému / deaktivace systému / Noční režim .

Například: 2 → * → 1234 → * → 5 →

Co je to ID skupiny?

Co je to ID uživatele?

Pokud je klávesnici KeyPad přiřazena některá ze skupin (volba Povolení aktivovat / deaktivovat systém v nastavení klávesnice), není nutné zadávat ID skupiny. K ovládání stavu této skupiny postačí zadání uživatelského kódu.

Použití nátlakového kódu

Nátlakový kód umožňuje deaktivovat systém, přičemž dojde k vyhlášení tichého poplachu. Aplikace Ajax ani připojené sirény nebudou signalizovat poplach, avšak poplachové přijímací centrum a ostatní uživatelé budou o této události vyrozuměni. Můžete použít nátlakový kód uživatele nebo klávesnice.

Co je to nátlakový kód a jak ho použít?

Scénáře a sirény reagují na deaktivaci systému stejně jako za běžných okolností.

Pro použití nátlakového kódu klávesnice:

Zadejte nátlakový kód klávesnice a stiskněte tlačítko pro deaktivaci systému .

Například: 4321 →

Pro použití uživatelského nátlakového kódu:

Vložte ID uživatele, stiskněte *, zadejte uživatelský nátlakový kód a stiskněte tlačítko deaktivaci systému .

Například: 2 → * → 4422 →

Jak funguje funkce ztlumení požárního poplachu

Pomocí klávesnice KeyPad můžete utišit vzájemně propojené detektory požáru stisknutím funkčního tlačítka (pokud je odpovídající nastavení povoleno). Reakce systému na stisknutí tlačítka závisí na stavu systému:

 • Vzájemné propojení detektorů FireProtect je aktivní — při prvním stisknutí funkčního tlačítka dojde k utišení sirén všech detektorů požáru s výjimkou těch, které detekovaly požár. Další stisknutím tlačítka dojde k utišení sirén zbývajících detektorů.
 • Zpoždění propojených detektorů trvá — siréna na aktivovaném detektoru FireProtect/FireProtect Plus je stisknutím funkčního tlačítka utišena.

Více informací o vzájemném propojení detektorů požáru

Test funkčnosti

Bezpečnostní systém Ajax umožňuje provádět testy pro ověření funkčnosti připojených zařízení.

Testy nezačínají ihned, ale během 36 sekund při použití standardního nastavení. Začátek testovacího času závisí na nastavení doby skenování detektoru (odstavec „Nastavení Jeweller“ v nastavení Hubu).

Zkouška síly signálu Jeweller

Test útlumu

Instalace

Před instalací klávesnice se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění a že je v souladu s pokyny uvedenými v této příručce!

Klávesnice by měla být instalována vertikálně.

 1. Připevněte panel SmartBracket k povrchu pomocí přiložených vrutů za použití nejméně dvou upevňovacích bodů (jeden z nich — nad tamperem). Při výběru jiného montážního příslušenství se ujistěte, že se panel nepoškodí nebo nezdeformuje.

  Oboustrannou lepicí pásku lze použít pouze k dočasnému připojení klávesnice. Páska bude časem vysychat, což může mít za následek pád klávesnice a její poškození.

 2. Nasaďte klávesnici na upevňovací panel a utáhněte montážní šroub na spodní straně krytu.

Jakmile bude klávesnice upevněna v držáku SmartBracket, zabliká LED indikátor poruchy X — bude to signál, že tamper byl aktivován.

Pokud po instalaci do držáku SmartBracket LED indikátor poruchy X na klávesnici nezačne blikat, zkontrolujte stav tamperu v aplikaci Ajax a poté nasazení klávesnice do držáku.

Pokud je klávesnice odtržena z povrchu nebo odstraněna z připojovacího držáku, obdržíte oznámení.

Údržba klávesnice KeyPad a výměna baterie

Pravidelně kontrolujte provozuschopnost klávesnice.

Baterie nainstalovaná v klávesnici zajišťuje až 2 roky autonomního provozu (s frekvencí dotazu u Hubu každé 3 minuty). Pokud je baterie v klávesnici slabá, bezpečnostní systém odešle příslušná upozornění a po každém úspěšném zadání hesla se pomalu rozsvítí kontrolka „Porucha“ a pomalu zhasne.

Výměna baterií

Obsah balení

 1. KeyPad
 2. Držák SmartBracket
 3. Baterie AAA (předinstalované) — 4 ks
 4. Spojovací materiál
 5. Uživatelská příručka

Technická specifikace

Typ klávesnice Kapacitní
Ochrana proti neoprávněné manipulaci Ano (sabotážní kontakt Tamper)
Ochrana proti hádání kódu Ano
Provozní frekvence 866,0 – 866,5 MHz
868,0 – 868,6 MHz
868,7 – 869,2 MHz
905,0 – 926,5 MHz
915,85 – 926,5 MHz
921,0 – 922,0 MHz
Záleží na regionu prodeje.
Kompatibilita Funguje se všemi Ajax Huby a ReXy
Výkon rádiového signálu Až 20 mW
Modulace rádiového signálu GFSK
Dosah rádiového signálu

Až 1,700 m (ve volném prostoru bez překážek)

Více informací

Napájení 4 × AAA baterie
Napájecí napětí 3 V
Životnost baterií Až 2 roky
Instalace Vnitřní
Rozmezí provozní teploty Od -10°C do +40°C
Provozní vlhkost Až 75%
Rozměry 150 × 103 × 14 mm
Hmotnost 197 g
Životnost 10 let
Stupeň zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 2. — nízké až střední riziko

Záruka

Záruční lhůta pro zařízení od Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii.

Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu — v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku!

Technická podpora (pondělí – pátek, 08:00 – 16:00): [email protected]

Need help?

In this section you’ll find detailed manuals and educational videos about all features of Ajax. And in case you need help of a technical specialist, we’re available 24/7.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: